Banky ČR - jsou vlastněny zahraničími vlastníky

11.03.2014 18:20

Banky v současné české republice podnikající jsou vesměs akciové společnosti, a jsou vlastněny zahraničními osobami, či subjekty, a v současnosti jich na našem území podniká celkem cca 45. Tedy případné zisky mohou kdykoli opustit naše území, jde tedy o záměrné odvádění zisku z českého státu, s plným vědomím našich vládních představitelů. Například v roce 2013 dle výročních zpráv těchto bank banky ČR dosáhly čistého zisku ve výši: 50,6 miliard Kč. Ale tento zisk, jsou-li tyto subjekty vlastněny zahraničím, také do zahraničí dříve či později ,,odcestuje". tedy proč by si jej akcionáři nerozdělili, a neužívali si například na jachtách, a podobně. No, ale českým občanům tyto ,,odlité" peníze samozřejmě ve státní pokladně následně meziročně nutně chybí. A musí se tedy zase občané snažit, aby tento ,,schodek" vyrovnali, aniž by jim to kdokoli řekl, aniž by toto tušili, musejí vytvořit opět již zmíněný 5ti násobek odčerpané částky z ,,české ekonomiky". Musejí tedy čeští občané vydělat částku: 253.000.000.000,-Kč (Dvěstěpadesáttři miliard korun - MEZIROČNĚ) !!!

Z uvedeného vyplývá, že celkem musí každý občan této republiky meziročně na zahraniční akcionáře bank ,,dovydělat" částku přibližně 21.083,- korun.