Co je to segregace? • O ddělování, rozdělování, vylučování •

23.07.2013 17:57

Co je to segregace? • O ddělování, rozdělování, vylučování • jakoukoli formou, tedy nejen fyzickým násilím, ale i jinými prostředky bezpráví, jako osobní šikana a diskriminace jakéhokoli druhu jednotlivců nebo skupin s konečným důsledkem, že lidské bytosti, na kterých je toto bezpráví pácháno, ať již psychycky, nebo fyzicky nevydrží toto bezpráví, a raději z daného místa odejdou, přičemž původ jejich rozhodnutí k odchodu bylo právě uvedené segregační jednání. Osoba, která takto zšikanovala jiného člověka, zejména pokud se jedná o příslušníka určité skupiny lidí, na kterých je toto bezpráví pácháno, se dopustila testného činu ,,třídní segregace" podle § 402 trestního zákoníku ČR, s trestem od 5 - 12 let odnětí svobody. Příprava je trestná.

trestným činem podle § 402 trestního zákoníku v ČR, s trestem 5 až 12 let...

Více zde: https://4life93.webnode.cz/news/socialni-vylouceni-a-tridni-segregace-skupiny-obvatel-%3d-trestnym-cinem-podle-%c2%a7-402-trestniho-zakoniku-v-cr/

.