Dotaz na pracovníky MPSV a úřadu práce - s kopií trestního oznámení proti MPSV a souboru trestních oznámení CZ 201‏3

15.10.2013 11:29

 

Jiří Pelíšek

trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice

přechodné bydliště, odkud jsem byl násilím vystěhován státními zaměstnaci na ulici: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice

 

Nyní jsem bez peněz, ale nevím, jak mohu získat peníze sociální podpory státu, jak mi o nich píše paní Rysková dle textu níže. Úředníci si mně přehazují mezi sebou, ale čas plyne, a já potřebuju jíst, a mít možnost bydlet a spát v teple.

 

Oslovil jsem pracovnici MPSV pracoviště úřadu práce – paní Ryskovou s níže uvedeným dotazem, ale odpovědi jsem se zatím od ní nedočkal. Proto žádám touto cestou odpověď a informace od Vás, jakožto jejích kompetentních kolegů. Níže Vám přeposílám svůj dotaz spolu s průvodními informacemi o poslední komunikaci mezi mnou a MPSV pracovištěm úřadu práce:

 

Vážená paní Rysková,

 

bohužel mne situace, kdy komunikace s úřadem práce na téma výše existenčního minima je bezvýsledná, kdy stát mi bere celou mzdu a blokuje mi moje bankovní účty, kdy nemám na jídlo, a sociální dávky jsou tak nízké, že z nich mohu žít tam maximálně týden, jsem byl nucen se obrátit na mezinárodní instituce hájících lidská práva a na mezinárodní soudy s trestním oznámením, a žádostí o potrestání viníků zdejší situace v ČR. Dnes jsem v tomto smyslu podal trestní oznámení na úřad vlády ČR, na MPSV, na pracovníky úřadu práce, a na další státní zaměstnance pro provozování genocidy. Dávky hmotné nouze se staly dle mého názoru mechanizmem hromadného zabíjení lidí ekonomicky slabších v ČR-tedy staly se v rukou státních zaměstnanců zbraní hromadného zabíjení těch lidí, kteří jsou na těchto dávkách závislí. Detaily, jak tento mechanismus na lidi učinkuje, jsou popsány v trestním oznámení. Jedná se o genocidu českého národa, proto jsem vše odeslal mimo jiné také na Mezinárodní trestní soud v Haagu k došetření a k potrestání případných viníků a spoluviníků zde nastartované genocidy obyvatel. V příloze si můžete přečíst soubor trestních oznámení na vládu ČR z roku 2013, která jsem řešil, která již obletěla svět, jsou informovány veškeré dostupné světové a evropské instituce, media o tom, jakým způsobem se v ČR porušují lidská práva.

 

Paní Rysková, prosím Vás, já jsem si z těch 2200,-Kč co mi teď v říjnu přišly, musel koupit boty, a nemám již zase peníze. Potřebuji jíst, potřebuji spát v teple. Můžete mi prosím přesně definovat postup, co mám a jak učinit, a také přesně na jaké adrese, na koho se obrátit, aby mi byla vyplacena dávka ,,okamžité pomoci"? jak mi píšete v minulém emailu? Na Praze 1, Náměstí Republiky 3 mne vodí za nos, a mají ze mně srandu. Mám přijet za Vámi do Benešova? Ale byla by to jízda vlakem načerno-na jízdenku nemám, především musím jíst. Případně mi napište kam mám se pro tuto dávku zastavit, ale aby mi ji vyplatili, a nedělali si ze mne ,,dobrý den" jde mi o život, jsem v ohrožení zdraví a života díky státní mafii, jak Vám píšu v minulém emailu, a na tyhle věci opravdu nejsem naloženej.

 

S pozdravem, a přáním pěkného dne

 

Jiří Pelíšek

jiri.pelisek@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubor trestních oznámení 2013:

------------------------------------------------

Jiří Pelíšek

trvale hlášen: xxx, 257 51 okr.Benešov

přechodné bydliště, odkud jsem byl násilím vystěhován státními zaměstnaci na ulici: Věry Junkové xxx-Studánka, Pardubice

 

Dne 2010-10-15

 

Pro: Vrchní státní zastupitelství v Praze

 

 

 

Věc: Trestní oznámení na zúčastněné policisty a zaměstnance Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, a další osoby, které jsou ve spolčení v mafiozním přístupu k vyšetřování trestných činů dle trestního oznámení mnou poslaného na Vrchní státní zastupitelství dne 30.8.2013 v 8hod 32 minut52sek, neboť mám podezření z toho, že zúčastnění státní zaměstnanci výše jmenovaní se spolupodílejí na zkreslování vyšetřování ve prospěch osob, které se uvedených trestných činů dne 28,8,2013, jak uvádím v trestním oznámení z 30.8.2013 v 8hod 32 minut52sek, dopustili.

 

Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, Mezinárodní Trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím.

 

Žádám o vyšetření a potrestání viníků níže i výše uvedené trestné činnosti.

 

Krajské ředitelství policie mi oznamuje ve vyrozumění, které Vám posílám přílohou, že záležitost předává k došetření kamsi na okresní oddělení policie města Pardubic. Mám podezření, ýe se jedná o stejné oddělení, či stejný stupeň složky policie, který se zúčastnil mého přepadení a vysegregování mne z mého bydliště v ulici věry Junkové-Pardubice, obsadili tuto nemovitost, a zabrali ji, zalepili dveře domu, zámek s označením magistrátu města Pardubic, a vyměnili zámek u domu. takže ani majitel tohoto domu, pan David Konvalinka, ani já se do domu nedostaneme, aniž bychom rozlepili lepenky magistrátu na dvěřích, a riskovali tak obvinění z maření úředního rozhodnutí. toto je plně mafiánské jednání, a mám podezření na úmysl spekulativního jednání a nakládání s majetkem pana Davida Konvalinky. Mám rovněž podezření, že organizovaná skupina lidí, složených ze sociálních pracovníků, pečovatelů, realitní kanceláře, exekutorů,lékařů a ošetřujícího personálu nemocnice Pardubické, i praktického lékaře pana Konvalinky, tito všichni mám podezření, že jsou spolčeni na jeho únosu, a protože David Konvalinka ví už mnoho o páchání trestné činnosti z jejich strany, a mohl by něco povídat, myslím, že je i v ohrožení života, a vzhledem ke svému pohybovému handicapu zcela vydán na vůli této organizované mafie. Mám dále podezření na to, že David Konvalinka je jen jednou z mnoha obětí, kterou si tito mafiáni vytipovali, a na které se chtějí finančně obohatit prostřednictvím ,,budoucí" transakce prodeje majetku pana Davida Konvalinky, nebo prostřednictvím jiné transakce či spekulativního jednání s jeho majetkem. Krom toho je s panem Davidem Konvalinkou jednáno zmíněnými zúčastněnými státními zaměstnanci, dle mého názoru zcela cíleně a manipulativně jako s dementním člověkem. Měli by se stydět. Je mou povinností, jako občana, který se dozví o páchání trestné činnosti na ni upozornit, tak to činím. Policisté policie ČR spolu s městskou policií za asistence magistrátu města Pardubic ze mně udělali z minuty na minutu bezdomovce. Nezeptali se mne, zdali mám jídlo, zdali mám peníze, zdali mám kam jít, kde spát. Jen mne prostě přepadli v mém bydlišti na adrese Věry Junkové-Pardubice, jak uvádím níže, , násilím mi vzali klíče od bytu a od domu z mých kapes, ofotili si mou nájemní smlouvu k tomuto bytu, a vystrkali mne násilím z mého bydliště, z pozemku, až na ulici, na silnici Věry Junkové, kde mne nechali, a jen na mně pokřikovali, že jsem udělal to nejhorší, co jsem mohl, když jsem volal z domu 158 a nahlásil zde policejní přepadení v mém bydlišti. Ptali se mne před domem, zdali chci toto nějak řešit. Vzhledem k tomu, ale že jednali nezákonně, a že mi i v domě policisté odmítli se mnou sepsat jakýkoli protokol, ani na oddělení když jsem je v domě o toto žádal, před domem když na mně pokřikovali, jsem jim důrazně oznámil, že si budu na ně stěžovat, ale jinde, ne na jejich místně příslušném oddělení policie. Jistě pochopíte, že když jsem přepaden ozbrojenými muži v uniformě, asi těžko si k nim a na ně půjdu stěžovat-mimochodem tito jedinci z řad policie - jsem nabyl dojmu-jsou vysoce nebezpeční - a není radno se jim jakkoli postavit do cesty-myslím si že aktéři uvedeného mého přepadení vzhledem k tomu všemu, o čeem píšu zde, se nezastaví v ukrývání své trestné činnosti před ničím, ani pře odstraněním člověka, či nastražením nějaké mafiozní léčky a jeho uvěznění. Tak toto jsou dnešní policisté České republiky. Asi jen málokomu z řad ostatních občanů se z této skutečnosti nezvedne žaludek při jejím přečtení, při jejím prožívání. Ale státní zaměstnanci z celé republiky, kteří jsou součástí této mafie riskují. Český ĺid je sice velmi tolerantní, ale již mnohokrát v historii povstal, a zvítězil nad zlovůlí ,,samozvaně mocných" . Dostali jste důvěru, bohužel nikdo z nás si nepřál beztrestnost státních zaměstnanců, a přesto je toto v ČR ve značné míře nejrůznějšími způsoby praktikováno. Proto tvrdím a celkem pravdivě, že Česká republika není právním státem, vládne zde barbarství ze strany státních zaměstnanců vůči lidu, ze strany vlády, justice a ostatní státní moci. Tato státní mafie již svou silou a způsoby jejího uplatňování-jako je vytváření mafiozních situací v neprospěch a poškozování občanů, obohacování se na úkor jiných se tímto již ale dopouští nacismu, neboť jde o výkonnou moc státu, a její mnohdy ozbrojené státní zaměstnance, kteří se dopouštějí trestné činnosti.

 

Informace od Krajského ředitelství města Pardubic o tom, že jsem nějak žádal o řešit situaci mého policejního přepadení v mém bydlišti Věry Junkové-Pardubice ze dne 28.8.2013 nějaké místní, či okresní oddělení policie města Pardubic, je lež, je to jen opět sprosté manipulování a vytváření nepravdivých informací. Jak málo postačí policistovi k zahlazení stop trestného činu? Inu postačí napsat pár lží na papír,. Dělají to tak soudci i státní zástupce jak jsem se osobně přesvědčil, tak co by si toto nedovolili policisté ČR že?? Nikdy jsem nebyl v kontaktu s místními odděleními policie města Pardubice, ani nevím, kde se nacházejí. Nikdy jsem ani telefonicky, ani osobně, ani písemně nežádal prošetření uvedené trestné činnosti jiné státní zaměstnance, vyjma zde uvedených: Generální inspekce ozbrojených složek při Min.Vnitra, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu v ČR, Vrchní státní zastupitelství Praha, Oubudsmann ČR. Dále jsem informoval mezinárodní instituce tak, jak je v trestním oznámení uvedeno. Tak opravdu nevím, jak dospělo po měsíci vyšetřování Krajské ředitelství policie města Pardubic k názoru, že jsem chtěl toto své trestní oznámení a situaci řešit na úrovni policie města Pardubic,když jasně vím, že zde provozují organizovanozu trestnou mafiánskou nacistickou činnost. Jen abychom si rozuměli- za nacismus je podle výkladových slovníků považováno takové jednání, kdy je uplatňování pouhé právo silnějšího na úrovni pudů, a také bývá spojeno s obohacováním se na úkor jiné osoby, ať již energeticky, či majetkově - tedy NIKOLI demokraticky a pravomocně dle žebříčku společenské hierarchie, či uspořádání státu a jeho státní výkonné moci. Spíše mii toto napovídá, že si policisté chtějí tu kašičku s informacemi a došetřením záležitosti a trestního oznámení proti nim pěkně uvařit a ohřát podle svého, aby nemohli být stíháni, a ještě si něco vymyslet a nalhyt vůči mně a nakonec budou chtít stíhat oni mně-tak jak toto bývá u úpolicie v ČR zvyke. Například před lety mi naboural zaměstnanec úpolicejního autoservisu v Benešově moje vozidlo v podnapilém stavu. Protokol policie ale zněl, že jsem si to celé vymyslel, a byl jsem trestně stíhán pro pojišťovací podvod. Ale já měl svůj blatník j barvou toho vozidla uschován, měl jsem natočený video s vozidlem které mně nabouralo, a na místě nehody bylo mnoho svědků z místní restaurace. I přes to jsem byl já tím viníkem. Takž Vážení, toto není jak jistě víte náplní Vaší práce, znepříjemňovat život nacisticky občanům této země. Boží spravedlnost Vás-nikoho z Vás, nikoho na světě, nemine, tím si buďte při svém konání jisti.

 

 

 

 

Jiří Pelíšek

 

" Přeji všem bytostem hezký život, v lehkosti, zdraví a radosti. "

 

 

 

(original Czech text):

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

From: jiri.pelisek@hotmail.com

To: vkpp@mvcr.cz

Subject: Dolplněné trestní oznámení pro trestné činy spáchané ozbrojenou organizovanou skupinou státních zaměstnanců, v kooperaci státních zaměstnanců magistrátu města Pardubice

Date: Fri, 30 Aug 2013 08:32:52 +0200

 

Jiří Pelíšek

trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice

přechodné bydliště, odkud jsem byl násilím vystěhován státními zaměstnaci na ulici: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice

 

 

 

Pro: Vrchní státní zastupitelství v Praze

 

na vědomí oubudsman ČR veřejný ochránce práv

 

 

 

 

 

Věc: Trestní oznámení pro spáchání trestných činů omezování osobní svobody, zneužití pravomoci, loupežného přepadení ze strany organizované skupiny státních zaměstnanců policie ČR, městské policie, magistrátu města Pardubic, dále ze spáchání a spolupodílení se na spáchání předem připraveného trestného činu segregace mé osoby touto organizovanou zločineckou skupinou státních zaměstnanců, dále ze spáchání trestného činu nezákonného segregačního pronásledování mé osoby za strany organizovaných bezpečnostních ozbrojených jednotek, dále ze spáchání předem připraveného trestného činu únosu pana Konvalinky Davida z Pardubic, jeho nezákonným způsobem zbavení svobody, uvrhnutí jej do zamřížované budovy psychiatrie v Pardubicích s cílem obohatit se na jeho mnohamilionovém majetku bez jeho vědomí, bez jeho souhlasu za pomocí zneužití statutu zbavení jej z moci úřední způsobilosti k právním úkonům. Dále ze spáchání trestného činu fyzického napadení pana Konvalinky Davida z Pardubic dne 24.8.2013 a vystavení jej podmínek ohrožujícím jeho života ze strany městské policie Padubice, dále ze spáchání trestného činu ohrožení mého života tím, že mne vysegregovala výše zmíněná skupina státních zaměstnanců násilím, fyzickým přepadením a odcizením mých klíčů z mých kapes od mého nového bydliště, kde jsem měl s majitelem domu přátelskou dohodu o vzájemné výpomoci a řádnou nájemní smlouvu, a uvrhla mne tato zločinecká mafiozní skupina státních zaměstnanců zpět do bezdomovectví dne 28.8.2012 v cca 16 hodin tím, že mne násilím bez mého souhlasu vystěhovala z mého nového bydliště, kde jsem bydlel již 14 dní, vystěhovali mne bezohledně na ulici a udělali ze mně tak znovu bezdomovce, čímž jsem se stal okamžitě ohrožen na životě, protože v domě, kde jsem pobýval, zůstalo nakoupené jídlo, a na další nákup jídla nyní nemám vůbec peníze. Byl jsem vyzván výše jmenovanou organzovanou zločineckou skupinou státních zaměstnanců k tomu, abych si s sebou vzal všechny své věci, že dům se bude pečetit. Jídlo jsem však do tašky žádné si dát nestihl, protože mne vytlačili násilím z domu. A ani by nebylo reálné, abych si znakoupených surovin jako bezdomovec nyní někde na ulici vařil. Dále podávám trestní oznámení na neznámou skupinu pachatelů, kteří mne utýrávají k smrti na hladomor tím, že provozují legislativu ve státě, která nezajišťuje mi jako občanovi ČR důstojný život, ale sociální systém ČR mi vyplácí tak malou částku měíčně, ze které se prostě skromě najím, ale jen po dobu 14 dnů. Pak již nemám penízena jídlo na dalších 14 dní v kalendářním měsíci. jsem segregován ze společnosti tím, že mne stát Česká republika trvale odřezává od možnosti mít výdělek pro zajištění mého základního práva, práva na " Život ". exekučně jsou mi zabavovaány výplaty, a exekučně mám obstaven bankovní účet.

 

 

 

Dne 28.8.2013 ve 14:15 hodin přijela motorizovaná skupina 4 pracovníků magistátu města Pardubic ke mně domů, na adresu Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice. S mým přítelem panem Davidem Konvalinkou, se kterým jsme se chystali jeho vozidlem zajet nakoupit a pro listovní doporučenou zásilku na poštu, dále zařizovat ve městě Pardubice kroky k oddlužení jeho pohledávek vůči jeho věřitelům. Pan Konvalinka ale těmto státním zaměstnancům na magistrát ve 13.45 telefonoval ze svého domácího telefonu, že si nepřeje, aby přijeli, že jede do města, že nebude doma. Přesto přijeli, a požádlali mně, abych jim otevřel branku do zahrady, že chtějí jít za panem panem Konvalinkou, že to mají spolu domluveno. To mi říkala paní Jansová z magistrátu, když stála spolu se třema svými kolegy na chodníku za zamčenou brankou. Vzhledem k tomu, že pan Konvalinka má vadu chůze, vyhověl jsem jim, aby nemusel hned ze schodů jim otevírat. Pan Konvalinka se oblékal a byl již u vstupních dveří domu, chystali jsme se odjet do města, jeho vozidlo bylo již připraveno k odjezdu, jen jsme měli nastoupit. a odjet. Když v tom se výše uvedeným způsobem dostavili tito pracovníci magistrátu. Vstoupili do domu, vyvedli pana Davida Konvalinku, a já jen slyšel, jak se brání a říká jim, že nechce s nimi nikam jet. Oni jej ale obestoupili kolem dokola, a jeden z těchto čtyř pracovníků magistrátu, pan Tajovský jej břichem vystrkal až k vozidlu, kde jej naložili a odjeli s ním. Pan Konvalinka se nezmohl na žádný větší odpor, protože má berle, a na nich má co dělat aby se udržel, když needí na invalidním vozíčku. V podstatě pana Davida Konvalinku před mýma očima proti jeho vůli unesli. Když jsem se ptal, co se to děje, kam ho odvážejí, paní Jansová-vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu města Pardubic mi jen stroze sdělila, že jedou za babičkou pana Konvalinky do nemocnice, kde v tu dobu pobývala, a pan Tajovský mi sdělil, že je důležité, abych počkal na Davida Konvalinku doma.

 

Za pár minut po té co odjeli, asi tak za 20 minut-nevím přesně, přijela k domu motorizovaná hlídka městské policie. Byl jsem zrovna na zahradě, a upravoval tam ještě nějaké věci, až se pan Konvalinka vrátí, abychom společně vyrazili do města, jak jsme byli domluveni. Když jsem viděl, že před domem parkují měštští policisté, otevřel jsem branku a šel jsem se jich zeptat, co potřebují. Stroze mi sdělili, že dům se bude pečetit, že jen čekají na státní policii, a na příjezd pracovníků magistrátu města Pardubic. Byl jsem z toho v šoku. Ptal jsem se jak je to možné, vždyť mi před chvílí pracovníci magistrátu města Pardubic řekli, že jedou s panem Konvalinkou za jeho babičkou na návštěvu do nemocnice. Po té co jsem se ptal opakovaně na tyto věci, mi městští policisté sdělili, že dostali od magistrátu povel, aby dům zapečetili, že si pan Konvalinka-majitel domu a celého pozemku Věry Junkové 447 vzal domů nějakého kumpána, a že se pracovníci nebo nějaká pracovnice z magistrátu města Pardubic obává, aby tento kumpán Davida Konvalinky si nevzal do domu další kumpány, a s domem se něco nestalo. Proto že dostali od těchto pracovníků magistrátu města Pardubic příkaz k zapečetění domu pana Davida Konvalinky, na adrese Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice. To mi přišlo jako zcela absurdní zvůle státních zůčastněných zaměstnaců. Vše jsem přetlumočil místním sousedům, kteří celou scenérii se zájmem pozorovali od svých plotů. Došlo mi, co se stalo, že pana Davida Konvalinku někam pracovníci magistrátu města Pardubic jeli uklidit, aby si mohli dokončit svou zvůli zmocnit se jeho majetku. Došlo mi to zcela okamžitě. A místním sousedům taky. Ale já znám detaily a pozadí celé této kauzy, na rozdíl od sousedů.

 

Jakou moc má dnes exekutor? Pan exekutor Navrátil, z Pardubic, který má zástavní právo na nemovitost pana Konvalinky z roku 2010 kvůli částce 5000,-Kč dluhu s příslušenstvím ve výši cca 15.000,-Kč?? Jakou má moc?? Má známé na magistrátu?? Nevím.

 

 

 

Ale babička pana Konvalinky se o něho dle svých možností starala namísto jeho rodičů, kteří se jej v podstatě zřekli po narození, když viděli, že je tělesně postižený na nohy. Že se o Davida Konvalinku starala s láskou, svědčí i fakt, že spolu jezdili ona na kole, on na tříkolce na projížďky, i přes handikap pana Konvalinky. Někdy na jaře letošního roku-nevím přesně-paní Emilie Konvalinková darovala svůj celý majetek, tedy velký dům o 10ti místnostech se zahradou panu Davidovi Konvalinkovi. Dům je v perfektním stavu. Jen co se týká vnitřní estetiky, odpovídá toto věku a možnostem paní důchodkyně, která se starala především o svého vnuka Davida. Dům potřeboval mladší sílu, která by jej pomohla lépe udržet, jako například malby interiéru a pravidelné vytírání podlahy, luxování vysavačem. To je vše. Jinak je dům v naprostém pořádku, i jeho okolí. Jen zahrada letos zůstala neposekána, protože letos zatím není k dispozici sekačka na trávu. Rovněž zaparkované vozidlo jehož vlastníkem je pan Konvalinka v garáži voní novotou, a je v naprostém pořádku, plně provozuschopné.

 

 

 

Letos v červnu ale babička pana Konvalinky vážně onemocněla ve svých 84 letech, a ulehla na postel-tedy matrace naskládané na sobě, na kterých spala.

 

Nikdo z rodiny jí nechodil prý pomáhat. Na všechno tu teď byl jen její vnuk David Konvalinka, který i přes svůj značný handicap s nohama, se o svou babičku staral. Paní Emilie Konvalinková po 32letech trvalé a soustavné péče o svého vnuka Davida Konvalinku onemocněla a ulehla v červnu 2013 na lůžko. Již o měsíc později na paní Emilii Konvalinkovou paní vedoucí sociálního odboru magistrátu města Pardubic, paní Jansová podala želobu k okresnímu soudu v Pardubicích pro zbavení svéprávnosti, způsobilosti k právním úkonům paní Emilie Konvalinkové, a současně v této žalobě žádá také zbavení způsobilosti k právním úkonům pro pana Davida Konvalinku. Tuto žalobu mi pan David Konvalinka ukázal, veškeré dokumenty, o kterých se zde zmiňuji, jsem osobně četl, neboť se mi David Konvalinka s nimi ze své vůle sám od sebe svěřil, jako svému příteli.

 

Viděl jsem také rozhodnutí okresního soudu v Pardubicích o zbavení způsobilosti k právním úkonům paní Konvalinkové Emilie, které jí bylo doručeno v srpnu 2013. Lhůta pro odvolání myslím končila dne 21.8.2013, tedy v době, kdy byla v nemocnici hospitalizována, a David Konvalinka jej v bytě našel po tomto termínu. Předpokládámtedy že paní Konvalinkové vzhledem k hospitalizaci unikla možnost odvolat se proti rozhodnutí soudu, jinak by to nejspíš udělala.

 

Včera, když jsme se s panem Konvalinkou davidem chystali společně jeho vozidlem na poštu pro doporučený dopis, byla poslední lhůta pro vyzvednutí tohoto dopisu. Vyzvednout si jej již nestihl, protože namísto na cestu na poštu pana Davida Konvalinku unesli zjevně proti jeho vůli pracovníci magistrátu, aby jej mohli uklidit. Domnívám se důvodně, že celá akce byla magistrátem předem připravená, naplánovaná. Jestliže si ale pan Konvalinka David nevyzvedl včera dopis díky tomu že byl zbaven nezákonně svobody, a trčí teď za mřížemi psychiatrie v Pardubické nemocnici, znamená to, že tento dopis již vyzvednout nemůže a doporučený dopis poputuje zpět k adresátovi, přičemž se považuje včerejškem za doručený. Je možné ale, že se jedná o dopis od okresního soudu v návaznosti na žalobu paní Jansové-vedoucí sociálního odboru magistrátu města Parubic. Pokud se pan David Konvalinka nyní, když je držen v zajetí, byť lékařů psychiatrů na popud mafie úředníků magistrátu města Pardubic, neodvolá proti doručenému doporučenému psaní, bude po 8dnech zbaven svéprávnosti, bude zbaven způsobilosti k právním úkonům stejně jako jeho babička, protože rozhodnutí soudu nabyde právní moci. Možná je to jiný dopis, ale co když se jedná o toto? Je to hra o čas? Pár dní si jej budou podávat pana Konvalinku lékaři po odděleních, a až jim přijde echo, že můžou pana Konvalinku propustit, tak to udělají, ale bude již pan Konvalinka zbaven způsobilosti k právním úkonům. A o to magistrát města Pardubic usiluje. Díky mafióznímu předávání informací mezi magistrátem, policií, a městskou policií, justicí, díky odposlechům telefonů lze předpokládat, že toto divadlo včera zinscenovali právě proto, aby pana Davida Konvalinku zbavili způsobilosti k právním úkonům. Jsem jediný, kdo se o pana Davida Konvalinku v současné době může starat, a také jsem mu pomáhal, staral jsem se o něho. Neměl jsem před tím kde bydlet. Požádal jsem pana Konvalinku, zda by mi poskytnul přístřeší, a on přátelsky souhlasil. Požádal mně o pomoc při řešení jeho psychické a fyzické situace. Tuto pomoc mu poskytuji, a měl pan Konvalinka plán, jak vyvést svou ekonomiku k prosperitě, jak oddlužit dům, a jak jej zvelebit. Ale tím, co mu včera provedli pracovníci státní Pardubické mafie shora uvedení, mu zmařili veškeré jeho životní cíle a plány. Zbavili pana Konvalinku i jeho průvodce, pomocníka, přítele, tedy mne. Protože tito pracovníci magistrátu si mně zcela jistě prolustrovali, moc dobře s určitostí znají, z jaké situace jsem se v Pardubicích ocitnul. Pan David Konvalinka mi na krátký čas pobytu u něho zachránil život.

 

Když jsem k němu přijel ten den, co mu odvezli babičku do nemocnice, neměl jsem ani tušení, co se tam přihodilo, že je v nemocnici. Přijel jsem k panu Konvalinkovi vyčerpaný, hladový, a neměl jsem jinou alternativu pro život, zemřel bych jinak na hladomor, anebo jinak-nevím. Vzájemně jsme si tedy s panem Davidem Konvalinkou vypomáhali,jak to šlo. Úředníci z Pardubického magistrátu ale zřejmě usoudili, že bývalý bezdomovec, jako já, nesmí nikde bydlet, a musí zústat bezdomovcem. A tak mně nechali vyvést státní policií s asistencí aktivních městských policistů z mého současného bydliště v Pardubicích, ulice Věry Junkové z domu, ukradli mi z kapes násilným fyzickým přepadením klíče od branky zahrady a od domu, a vyhnali mne z pozemku pana Konvalinky na veřejnou komunikaci, na ulici Věry Junkové.

 

 

 

Přečtěte si, prosím níže uvedené prohlášení pana Davida Konvalinky ze soboty, 24.8.2013, kdy ho domů dopravil sanitní vůz za asistence městských policistů, protože mu nějací občané museli zavolat od místní věznice městskou policii, jelikož se mu rozpadl jeho invalidní vozík natolik, že mu zůstaly zaklíněny nohy. Toto prohlášení sepsal David Konvalinka po té, co jej městští policisté dopravili domů. Trochu mne udivilo, proč jim Daavid Konvalinka říká, aby nemluvili ,,o těch smrtelnejch věcech, a opakoval t třikrát. Myslel jsem, že se něco přihodilo s babičkou,ale ne, bylo to vše jinak. Městský strážník, když mne uviděl u branky, mi řekl. ..má defekt, prasklo mu kolečko. A podával mi takřka třetinu rozpadlého vozíku se slovy:,,..on má nějakej problém, mluví o smrti..." a já nato odpověděl, že asi jak má babičku v té nemocnici, tak to na neho doléhá. Po té mi David konvalinka vyprávěl zážitky z toho dne, jak uvádím v tomto jeho rukou, na jeho počítači sepsaném prohlášení:

 

 

 

Přepadení městskými policisty a výhružky smrtí a zabitím

 

 

 

 

Dne 24. 8. 2013 jsem jel ráno brzy po vyspání, po probuzení se a snídaní na ubytovně v Pardubicích z Dukly na svém invalidním vozíku do nemocnice za svojí babičkou do Pardubické nemocnice na Interní oddělení - geriatrie, pokoj č. 3, 2. patro. Zde jsem přijel jak píši na svém invalidním vozíku, ke své babičce, která mě velmi schází, na ten pokoj jak píši a na toto patro. Dole v patře č. 0 v přízemí jsem vjel do výtahu na vozíku. Potom, když jsem vjel do výtahu, zmáčkl jsem prstem tlačítko č. 2, čili 2. patro.

 

Ve 2. patře jsem vyjel z výtahu. Dveře výtahu se za mnou zavřely. Potom jsem hned spěchal na vozíku ke své babičce na pokoj č. 3, kde jsem pobyl a popovídal si s ní a hlavně pobrečel, jaký mám život od 8 h 0 min do 8 h 30 min. Potom jsem se s babičkou rozloučil, popřál jí hodně zdraví a na vozíku odjel z pokoje č. 3 z 2. patra zpět přes dlouhou chodbu k výtahu. Zde u výtahu jsem zmáčkl prstem tlačítko na otevření dveří. Potom jsem vjel do výtahu. Dveře se zavřeli a já ve výtahu zmáčkl prstem tlačítko č. 0 čili přízemí.

 

V přízemí jsem měl již naložen velký náklad na vozíku a špatně se mi jelo. Snažně jsem prosil zde v přízemí nějakého pana Dr, aby mi zavolal sanitku na odjezd domů. Ten mi nevyhověl, tak jsem jel na vozíku s těžkým nákladem směrem k vrátnici z nemocnice ven. Trolejbusem jsem jet domů nemohl, když jsem měl tak těžký náklad a než jsem s tím dojel na vrátnici jelo se mi velmi špatně. Tak jsem dojel k té vrátnici a tam si poprosil paní, aby mi někoho zavolala

 

Ona mi zavolala Městskou policií č. tel 156, bílá Octavia osobní policejní služební automobil s modrými pruhy. Vůz řidila posádka 4 mužů, kteří mě ihned po vystoupení z auta začali vulgárně nadávat a vyhrožovat mi smrtí a zabitím. Řekli mi : My tě známe vole, když si jezdil na invalidní tříkolce, když jsi coural sám o holích městem venku vole. Zabíjem tě. Dovezem tě utopit vole. Hodíme tě i z vozíkem přes zdymadlo do řeky vole, nebo zhebneš pod rychlovlakem Pendolíno, který jezdí 160 km / h. Nebo tě dáme nohama na koleje vole, a Pendolíno ti urve nohy a ty zhebneš vole v ukrutných bolestech a vykrvácíš vole. Nebo další možnost vole čili ustřelit pistolí palici vole. Toto se mělo stát v sobotu dne 24. 8. 2013 v 10 h 20 min

 

Když mi takto hrubě vynadali s výhružkami ukrutnou smrtí a zabitím pustili mě samotného bez drže a pomoci na mém vozíku z kopce dolů. Tak jsem zabrzdil celý vozík - 2 brzdy - 1 na levé straně, 2. na pravé staně a jel jsem velmi pomalu se zabržděným vozíku hluboko dolů z z velkého kopce. Měl jsem hrozný strach z hrozného pádu, vážného úrazu nebo dokonce smrti. Tou hroznou jízdou dolů z kopce se mi porouchal a rozbil vozík. Jel jsem po chodníku z toho kopce. Oni jeli vedle mě po ulici ve svém autě a vyhrožovali mi : Za 20 min budeš doma vole, jak jsme ti to řekli, jinak tě zabijem. My jedem do hospody na pivo vole. Potom se přijedem podívat. Když nebudeš včas doma vole, zabijem tě. Tak jsem se strachem rychle odjel na autobus ke Karlovině. Tam ujel 1 zastávku a vystoupil. Potom jsem dojel navozíku na zastávku trolejbusu č. 9, na zastávku Krajský úřad. Zde jem čekal hodinu v teple na slunci navozíku na trolejbusč.9. Ten mě odvezl do ulice na zastávku Husová k věznici . Zde mi pomohl ještě pán z trolejbusu ven na vozíku. Vozík se ihned po vyndání z trolebusu ven panem řidičem úplně celý rozpadl a zaklínil mi nohy. Šli nějací mladí lidé a zavolali mi ve věznici pomoc. Tak potom zase přijela městská policie s vyhružkami zabitím a krutou smrtí a nadávkami vole i se starou sanitkou dokteré mě naložli na uplně rozpadlém vozíku, který trochu složili s nadávkami do volů, klením, vyhrožováním krutou smrtí a zabitím a dovezli mě domů.Zde mě vyklopili.

 

 

 

David Konvalinka

 

Věry Junkové 447-Studánka

 

Pardubice

 

 

 

>konec prohlášení

 

 

 

Včera, t.j. ve středu 28.8.2013 jsem panu Davidovi Konvalinkovi zajistil, sehnal, a přivezl domů nové invalidní pojízdné křeslo, tak byl rád, že nemusí doma o chodit o berlích. Na tomto vozíčku bych s ním býval objel jeho potřebné záležitosti, v kombinaci s použitím jeho osobního automobilu. Tuto možnost mu státní zvůle Pardubických státních výše zmíněných mafiánů ale byla odepřena. A z moci úřední teď z pana Konvalinky je vyráběn a transformován člověk mentálně postižený. On nesouhlasil celou dobu s nepořádkem, který doma měl,než jsem k němu přišel.Nechtěl ani žádnou matraci. Vadily mu pachy, co jsou v domě. Ale stará paní Konvalinková již nezvládala vše obstarat. A David Konvalinka se poslední dva měsíce staral hlavně o svou babičku. Tak je poněkud hlopué ze strany úřednice paní Jansové uvádět do žaloby o zbavení právní způsobilosti pana Konvalinku, když ani nemohl zajistit včas a pořádně úklid od té doby, co je jeho babička nemocná. Je to ale spolu s dalšími výmysly účelově zkreslit situaci v doměm obratný prvek do obžaloby, který jistě soudce ocení při odebírání právní způsobilosti pana Davida Konvalinky.

 

Domnívám se důvodně, že celý zde uvedený státní aparát státních úředníků je zkorumpovanou organizovanou mafií, která vedle své běžné práce provozuje i trestnou činnost. Ale na venek mají napsáno na u autech ,,domácí péče, ,,pomáhat a chránit" a podobně. Navíc mají chování, a vyjadřování hospodských povalečů.

 

Udivil mne rovněž přístup ošetřujícího praktického lékaře pana Konvalinky, MUDr. Choceňského vůči němu jakožto ke svému pacientovi ze včerejšího dne, myslím zcela nestandartní.. Pana Konvalinku to také udivilo, byl z toho rozrušený. Protože pan Konvalinka má jisté zdravotní obtíže, a má nepojízdný invalidní vozík, byl jsem mu zajistit u jeho praktického lékaře minulý týden jisté zdravotní pomůcky, které běžně používá a jen bylo potřeba doplnit zásoby. Ale pan doktor Choceňský byl minulý týden na dovolené, a tak jsem jednal o záležitosti se zdravotní sestrou ve vedlejší ordinaci. Vybavila mne však zdravotními pomůckami jinými s tím, že jsou lepší, než ty, co pan Konvalinka běžně čerpá. Trochu mně udivilo, proč mu tedy rovnou běžně nedávají ty lepší. Ale nic jsem neříkal, a doručil materiál panu Konvalinkovi. V úterý 27.8.2013 jsem sháněl pro pana Konvalinku invalidní vozíka, a sehnal jsem pro něho alespoň pro zatím křesílko klozetové pojízdné v hodnotě 4.000,-Kč. Jen mi bylo řečeno paní prodavačkou ve zdravotních úpotřebách, že potřebuje poukaz od praktického lékaře, nebo od lékaře specialisty. Druhý den, tedy ráno v 9 hodin 28.8.2013 ve středu, jsem šel pro poukaz k ošetřujícímu lékaři pana Konvalinky k panu dooktorovi Choceňskému pro ten poukaz na klozetové křeslo pojízdné, s tím, že když poukaz dostanu, hned pro vozíček domácí pojedu.

 

V ordinaci doktora Choceňského se ale začalo dít něco divného. On mi řekl mezi řečí: ,, ..mají ho pana Konvalinku odvézt do nemocnice, je to domluvený, volali z magistrátu, je to už zařízený, přijede pro něj sanitka." A tím to mělo jako skončit. Pan doktor utrousil tuhle větu, a snad si myslel, že již více o tom nebude řeč. Ale nechápal jsem tu větu. Myslel jsem, že má pan Konvalinka být hospitalizován kvůli jeho fyzickému zdravotnímu stavu. Zeptal jsem se proto: ,,no a jak dlouho myslíte, že by tam mohl Davit být v té nemocnici?" Doktor Choceňský mi odpověděl:,,ne on tam jde na geriatrii jen na kontrolu" Nechápal jsem jen, že David Konvalinka o tomto není informován. Tak jsem mu po příchodu domů přetlumočil, co mi jeho lékař říkal o tom odvozu do nemocnice. Začal se pan Konvalinka zajímat o to, kdy že pro něho přijede sanitka, a kdy v kolik hodin má být na té geriatrii. Podivné však bylo, že jeho ošetřujíécí lékař mu tuto informaci nezodpověděl, i přes to, že se jej David Konvalinka opakovaně ptal. Jediné, co mu lékař pan Choceňský sdělil, bylo, ať si pro tuto informaci zatelefonuje na magistrát Pardubic. Volal tedy na magistrát několikrát, ale opět byl odkázán jinam. Volal tedy zpět po polední pauze panu doktorovi Choceňskému aby mu podal informaci, kdy má jet tou sanitkou na tu kontrolu. Pan doktor Choceňský mu ale odpověděl toto:,,Zavolejte těm sestrám, co k Vám jezděj Vás ošetřovat, ať mi zavolají, já jim to řeknu, a pak se zeptejte jich." Po tomto telefonátu byl pan David Konvalinka doslova zdrcen z toho, jak s ním je jednáno. A já si kladu otázku: ,, to je i jeho ošetřující lékař vmanipulován do této mafiózní mašinérie rozjeté magistrátem města Pardubic paní Jansovou, proti panu Konvalinkovi Davidovi, s cílem zmocnit se jeho majetku tím, že jej za každou cenu nutně a co nejrychleji zbaví svéprávnostii, způsobilosti k pávním úkonům???" Ale vzhledem k tomu, čeho jsem byl svědkem, jak s panem Konvalinkou mluvil a jednal i jeho ošetřující lékař, pan Choceňský, si musím odpovědět, že bohužel ano. I on je součástí této mafiózní skupiny, co usilují v podstatě Davidovi Konvalinkovi o jeho život. Chtějí z něho vyrobit úplného ubožáka, ktzerý o sobě vůbec v ničem nemůže rozhodnoput, a to jen proto aby zamaskovali skutečnost, že místní realitní mafie ve spolupráci s ostatními aktéry se prostřednictvím již zajisté plánované dražby domu pana Konvalinky korupčně napakují na této transakci. Jsou jak utržení z řetězu, a již neznají ani základy lidství. Jednají jak zběsilí, protože jsem jim tam stál v cestě jejich korupčních plánů. Tak mne vystěhovali na ulici, a udělali ze mne násilím s použitím státních ozbrojených složek ministerstva vnitra a městské policie opět občana bezdomovce. A z pana Konvalinky vyrobili tímto způsobem a jeho uvězněním v psychiatrii nemohoucího člověka, který je totálně nyní již závislý jen a pouze na těch lidech, kteří jej unesli, protože já již s nařízením policie pod jejich pohrůžkou že mne zkriminalizují jako lupiče, kdybych se do svého nájemného bytu znovu vrátil, když tam pan Konvalinka teď není, nemohu v domě na něho čekat až se vrátí z nemocnice, protože by mně s největší pravděpodobností nezákonně policie zatkla, a dle sdělení příslušníka policie který se zúčastnil násilného oloupení mne o klíče od domu, by tento policista prý se mnou jednal jako s někým, kdo se do domu vloupal. A to všechno i přes to, že jsem všem zúčastněným na místě se proukázal svým platným občanským průkazem, a platnou nájemní smlouvou, podepsanou majitelem pozemku a nemovitosti, kde mám své nynější zatím přechodné bydliště, i když jsem byl z něho násilím policií a státními orgány vystěhován proti mé vůli na ulici. Po té, co jsem policistovi státní policie předal k nahlédnutí svůjobčanský průkaz, a nájemní smlouvu, si tuto nájemní smlouvu tento policista ofotil digit.fotoaparátem, pak mi ji vrátil spolu s obč.průkazem. Šel jsem i uklidit tyto dokumenty domů, a branka na zahradu byla stále zamknutá. Jeden z příslušníků městské policie ji přeskočlil, a přilítnul ke mně, začal mi fyzicky brát můj klíč od domu, který jsem měl připnutý na kalhotách, takže mu to nešlo, tak mi tam za to tahal. Nemohl jsem se fyzicky ubránit takové ozbrojené přesile, co se tam sjela na místo. Klíč jsem mu tedy pod nátlakem dal, a druhý klíč, od branky na něj státní policista pokřikoval, že jej mám v zadní kapse u kalhot. Tak jsem mu jej také dal.

 

David konvalinka touto policejní razií, tím, že jsem byl násilím vystěhován z domu, a byly mi zcizeny policií a městskou policií klíče od domu, tak ztratil jediného člověka, který mu mohl pomáhat, a který mu fakticky pomáhal žít. Tedy zbavili pana Konvalinku státní zaměstnanci mne, jakožto člověka, který mu pomáhal žít. Nyní je tak úmyslně strategicky, myslím magistrátem města Pardubic, paní vedoucí odboru sociální péče, paní Jansovou vmanipulován do situace, kdy si již nemůže vybírat, a musí se podvolit všemu, co mu naservírují ti, co jej unesli a uvěznili na zamřížovanou psychiatrii Pardubické nemocnice. Je tak ale zároveň zbaven práva postarat se o své finanční záležitosti, které, jak vím, chtěl dát do pořádku. Protože magistrát, ten má strategii vypořádání úhrad drobných dluhů, které David Konvalinka má, jasnou. A tou strategií je dražba nemovitosti, její prodej, samozřejmě že se pak zúčastnění mezi sebou podělí o zisk. V realitní hantýrce se tomuto říká ,,tipařská provize" Toto je můj intuitivní osobní názor. Nikoho nepomlouvám, jen vyjadřuji své pocity a svůj názor občana. A povinností orgánů činných v trestním řízení, je, myslím, tyto indicie všechny prověřit, a eventuelně zabránit případnému korupčnímu jednání, jak zde uvádím. Problém takovéhoto majetku dnes je nejspíš ten, že se za reálnou skutečnou hodnotu dá prodat jen ztěží, protože občané nemají zpravidla tolik peněz pohromadě, a prodej nemovitostí obecně stagnuje. Navíc je zde krásná velká zahrada s ovocnými stromy, přístavky, garáž, 2x kůlna, plyn, a je to dům ve městě. Dle sdělení pana Davida Konvalinky je hodnota jeho majetku ve výši 7milionů korun. Pokud vím, co mi říkal, prodávat, ani rozprodávat svůj majetek neuvažuje, spíš by jej rád zvelebil, a zčásti využil podnikatelsky, aby se dostal ekonomicky z mírně záporných čísel do čísel příjemně pozitivních. A zúčastnění aktéři výše zmíněné razie na adese Věry Junkové 447 dne 28.8.2013 , která trvala od cca 15 hodin do cca 17hodn, zejména pracovníci magistrátu, jsou si moc dobře vědomi toho, že když teď již v domě na uvedené adrese nepobývám z důvodu výhrůžek státní policie o mém kriminalizování, kdybych tam byl, že nemohou ani pana Konvalinku tam pustit z nemocnice zpátky domů. Protože on je invalidní na nohy, a má průkaz ZTP / P . Tím P za lomítkem jsem mu byl doma já. Nyní ale, když mi policie zakázala tam být, už se pan Konvalinka domů nejspíš svobodně sám nepodívá, protože úředníci mumusí zajistit průvodce, nesmí jej ponechat samotného. A proto celé to divadlo. Zbavili pana Konvalinky jeho sv.obodného rozhodování, zbavili ho jeho dosavadního života, násilílím, lstí ho vmanipulovali do zamřížované psychiatrické kliniky v Pardubické nemocnici, a zřejmě mafiózně čekají na to, až pan Konvalinka propásne termín odvolání proti rozsudku okresního soudu v Pardubicích ohledně ztráty jeho způsobilosti k právním úkonům(toto je indicie, ale je velké riziko, že by se toto mohlo takto přihodit). Jeden z policistů státní policie mi při éto policejní razii sdělil, že pan David Konvalinka je napůl dementní. Nikdo v ulici si to ale nemyslí. Ani já ne. Je to inteligentní člověk. Ale když se dostane do stresu, když jej například ozbrojení 4 městští strážníci pustí z prudkého kopce dolů na jeho invalidním vozíku a nedrží jej, při tom mu vyhrožují zabitím, tak věřím tomu, že v takto vyhrocených situacích může jednat zkratově, stejně jako by asi jednal každý člověk v takové situaci. U pana Konvalinky se několikrát denně, minimálně 2x denně objevovali pracovníci pečovatelských služeb. Vždycky mne tam viděli, bavili jsme se, pomáhal jsem jim a panu Konvalinkovi když potřebovali. A i přes toto všechno, a že byli informováni o mém pobytu na této adrese, mne tito úřednci sociální péče města Pardubic prostřednictvím paní Jansové, mě nazvali kumpánem, s nutností mně vystěhovat s domu. S babičkou Davida, paní Emilií Konvalinkovou se také známe, a pokud vím, vřele mně zvala, že mohu kdykoli zde být. Paní Jansová ze sociálního odboru magistrátu města Pardubic si ze své práce dělá svůj majetek, a chová se jako na divokém západě. A městská policie, pokud je mi známo, velmi úzce spolupracuje mimo jiné s magistrátem. Jak je možné, že si jsou sebou tito státní zaměstnanci tak jisti, že si toto vše bezostyšně dovolí? Možná jsou si jisti tím, že já již brzy zemřu na hladomor, kterým jsem nyní tátem česká republika týrán, a bude ode mne klid. Ale vím, že jim to nedělám jednoduchý, zatím dýchám.

 

 

 

Spravedlnosti a práva se občané české republiky zřejmě ještě po dlouhou dobu nedočkají.

 

 

 

Jiří Pelíšek

Stát Česká republika nedodržuje ustanovení dokumentu Deklarace lidských práv, který podepsala, a zavázala se jej tak beze zbytku dodržovat pod sankcí trestního stíhání v případě porušení ustanovení tohoto dokumentu. Deklaraci lidských práv stát Česká republika zejména nenaplňuje v bodě, kdy musí občanovi sociálními dávkami dorovnávat jeho příjem na úroveň, která bude s to zajistit mu důstojný život. Stávající sociální systém dělá z lidí, kteří jsou na něm závislí, naopak umírající zoufalce a bezdomovce. Toho pak například zneužívají různí státní zaměstnanci ve své zálibě týrat své spoluobčany z moci úřední.Spočítal jsem, že minimální reálný příjem občana České republiky, je 15.000,-Kč reálného existenčního minima na občana a kalendářní měsíc, tak, aby byla dodržena ustanovení deklarace lidských práv v tom, že každý občan má právo na důstojný život.

 

** Při policejním zásahu a vniknutím policie ddo domu i přes můj nesouhlas, jsem žádal policisty o sepsání protokolu o tom, že nesouhlasím s tím, aby mně vystěhovali. Státní policista který se účastnil nedovoleného vniknutí do domu, mi toto odmítnul. Požádal jsem ho tedy, aby mne odvezl na policejní sttanici, kde by mohl být proveden zápis o tom, že nesouhlaím s mým vystěhováním. I toto mi státní policista v domě, který mně vypovázel násilím z mého bydliště odmítnul. Okamžitě jsem proto volal 158, a celou záležitost jsem nahlásil jako ozbrojené přepadení policistů, s cílem mne násilí vystěhovat, a vysvětlil jsem na lince 158 situaci. Službukonající policista mi jen sdělil po telefonu, že mou zprávu o celé záležitosti předá dál.

Pak jsem se plicistů ptal, kam pana Konvalinku odvezli. Státní policista, který se zúčastnil raie v domě, mi jen stroze odpověděl: ,,Co je Vám do toho" a tím jsem měl být odbytej. Venku na ulici, zatímco policisté ještě něco dělali kolem domu, jsem chvíli hovořil s místními sousedy naproti přes ulici.

Pak jsem odjel do nemocnice, zeptat se na kterém oddělení David Konvalinka leží. o a na informacích mi řekli, žeje na psychiatrii, a popsali mi cestu, s číslem pavilonu.

Když jsem tm došel, našel jsm pana Konvalinku na tomto oddělenív kuřárně. Prakticky okamžitě, jak mně uviděl , říká:,,prosím odvezte mně domů já tu nechci být. podepíšu revers". Tak to na propůjčeným kolečkovým křesle jel říct doktorovi. Zdálky jsem ale slyšel sesru, jak volá na doktora ohleně mne: ,,...tako ho vyprovodíme?..."Mezitím došel lékař psychiatr, takováý hodně s vousy, strnulý, a sestra muříká:,,jdete navyšetřovnu?" a lékař odvážel beze slova pana Konvlinkuna vyšetřovnu. A já se ptal, a proč na vyšetřovnu? A sestra mi odpověděla:,,No k lékaři do ordinace, tak na vyšeřovnu. Zvedl jsem se tedy že tam ůjdu také, ale lékař za Davidem Konvalinkou zavřel dveře vyšetřovny, a šel mne násilím, za pomocí dašího personálu, který mezitím došel na místo, vyprovodit ze dveří. Nedbal i na to, že jsem mu říkal, že jsem taky nemocnej, a že volám na linku 158 ? Proč si tu na Pardubicku nechají všechno občané líbit?

Takže se tento lékař na psychatrii, dne 28.8.2013 v 19:00hod. dopustil trestného činu omezování osobní svobody. Ale zároveň pana Ddavida Konvalinku podvedl, když jej s vozíčkem odvezl do místnosti-do vyšetřovny, a zavřel za ním dveře, aby si pan Konvalinka nemohl stěžovat, ale udělal to tak, jako že jsme si oba s p. Konvalinkou si říkali, co jsme spolu prožili. Až příště bude mluvit paní z magistrátu města Pardubic o mně se svým okolím jako o kumpánovi, měla by si nejdříve tato paní plivnout pod nohy, aby si viděla dál, než na špičku nosu.

 

 

 

Shrnutí:

 

dne 28.8.2013 ve 14:15hod. zorganizovala vedoucí sociálního odboru magistrátu města Pardubice paní Jansová spolu se svými klegy únos pana Davida Konvalinky z Pardubic, kdy jej proti jeho vůli unesli z jeho domu, umístili jej proti jeho vůli na psychiatrické oddělení pardubické nemocnice, a nechala dále tato pracovnice, paní Jansová se svými kolegy pár minut po povedení tohoto únosu telefonicky nad rámec svých pravomocí obsadit policejně majetek pana Davida Konvalinky, mne jako jeho současného průvodce, kdy mujiž 14 dní pomáhám žít, násilím nechala touto policií odstranit z domu pana Konvalinky a to i přes to, že jsem jim i paní Jansové ukázal řádnou nájemní smlouvu. Policista ji nebral v potaz, a vytlačili mně násilím z mého bydliště. Pan Konvalinka disponuje mnohamilionovým majetkem, a není jako jeden z mála občanů ČR zadlužen. Pokud vím, jeho majetek je exekučně obstaven kvůli dluhu 5000,-Kč, a dalších cca 10.000,-Kč dluží za sociální služby. Toť vše. Není nejmenší důvod mu takovouto zvůlí obsazovat jeho majetek. Je dospělý a svéprávný. Chce být doma, ne v nemocnici. Byl k Vám přivezen bez předchozího upozornění pod záminkou, že jej vezou za babičkou na návštěvu, což mupři násilném odvozu zjeho domu i mně pracovníci magistrátu tvrdili. Z domu jej pracovníci magistrátu vyvedli proti jeho vůli s tím, že mám na něho počkat doma. Místo toho ale jej uvěznili na Vašem psychiatrickém oddělení, které s magistrátem velmi ochotně a úzce spolupracuje, jak jsem zjistil.

Pan Konvalinka chce domů. Rád bych mu vyhověl, a vzal jej dnes domů.

 

Ve středu když jej přivezli, jsem večer zjistil, kde pan Konvalinka David je, a zašel jsem za ním v 18:50hod. Okamžitě mne prosil ať ho odtamtud odvezu. Říkal lékaři a sestrám že podepíše revers, že chce domů, že tam být v nemocnici nechce. Lékař přišel, jako kdyby s námi chtěl zahájit jednání, pod touto záminkou pana Davida Konvalinku převezl na vyšetřovnu, ale místo toho aby mi tam umožnil také vstup, zavřel za panem Konvalinkou dveře, a mne okamžitě fyzicky násilím ve spolupráci s kolegy a kolegyněmi vystrkali za hlavní vchod a zavřeli za mnou. Takže pan Konvalinka byl ten den znovu podveden, tentokrát lékařem psychiatrie. Čekal v místnosti až přijdeme, místo toho se ale již dočkal jen toho, že se s ním nikdo o jeho právech nebaví, a nikdo je nerespektuje. Pan Konvalinka není rychle se pohybující, je to invalida, vozíčkář, špatně chodí. Lékař hrubě zneužil jeho onemocnění, a odvezl jej mimo prostor, kde mělo proběhnout jednání o propuštění Davida Konvalinky z nemocnice. Lékař zneužil Davidovy nepohyblivosti k tomu, abyy takto hrubě potlačil jeho práva. Okamžitě jsem celý incident hlásil na linku 158.

 

Provedl jsem v této záležitoti řadu trestních oznámení, záležitostí se již zabývá Oubudsman, informován je i komisař pro lidská práva při OSN, a evropský soud pro lidská práva. Informoval jsem také vnitřní odbor kontroly policie ČR o této státní zvůli..

 

Požádal jsem vedení nemocnice dnes, aby mi neprodleně sdělili, jak dlouho hodlají pracovníci pardubické nemocnice držet pana Konvalinku proti jeho vůli ve svých prostorách s tím, že jsem připraven si dnes pana Konvalinku dle jeho přání vyzvednout z nemocnice a odvézt jej domů.

 

 

 

Jiří Pelíšek

 

" Přeji všem bytostem hezký život, v lehkosti, zdraví a radosti. "

 

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Jiří Pelíšek, narozen 5.2. 1968
Trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Dne 28.8.2013 vysegregován nezákonně státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice

Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha

 

Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, Mezinárodní Trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím.

 

Trestní oznámení - pro páchání trestného činu Genocida českého národa pracovníky Úřadu práce Česká republika, pro páchání trestného činu pokus o ublížení mi na zdraví a pro jednání, kterým mne přímo ohrožují na zdraví a na životě, svým přístupem a neochotou vyplácet mi dávky sociální nouze - dávky ,,okamžité pomoci" a dále z důvodu podvodu o tom, že je mi vypláceno existenční minimum-což není pravda, částka 2200,-Kč existenčním minimem není pro dospělého člověka-tedy i tímto se dopouštějí pracovníci úřadu práce ohrožování zdraví a života mého i ostatních občanů ČR, kteří jsou na dávkách hmotné nouze v ČR závislí, dále podávám trestní oznámenípro podezření sestallkingu státní mafií vůči mé osobě jak uvádím níže, a z podezření na provozování nacismu touto skupinou lidí, jak rovněž uvádím níže. 

 

Životní a existenční minimum pro českého občana je vládou České republiky nastaveno na fyzickou likvidační úroveň pro lidi, kteří se na této sociální dávce stanou závislí-tedy když nemá takovýto občan příbuzné, kamarády, známé, kteří jej podpoří, nebo tučný kontokorent v bance, díky nimž by občan byl schopen udržet si své zákonné právo na život, a na důstojný život, a zároveň tak dotoval chod státu, ale aniž by toto tušil.

 

Řešením této situace, ohrožující mnoho životů občanů ČR, o které se zmiňuji-tedy nevyhovujícím existenčním minimu by mohl být návrh EU, viz interetový odkaz ZDE: https://www.BezpodminecnyPrijemObcana.wz.cz

 

 

 

Nechápu, proč v České republice i na internetu chybí informace například o životě ve Švýcarsku-jedné z nejlépe prosperujících ekonomik. To je zde jakési embargo na informace z tohoto státu? Proč? Cožpak český občan nemá právo se dozvědět pravdu, jak to dělají ve Švýcarsku? Na českém internetu je k nalezení spousta ,,balastu" ale takovéto důležité informace nikoli. Zřejmě jsou na tomto také zainteresovány společnosti Seznam.cz a Centrum.cz a.s. - autorizovaný provozovatel serveru Google v ČR .  A  jak vidno, není v zájmu české vlády, aby lidé měli otevřené oči, a viděli, jak jednoduché je mít prosperující ekonomiku. A tak raději zavírají dostupné kanály informací, a není možno se zde informací o Švýcarsku dopídit, a ještě navíc, když už se člověk ,,dopídí" , dostane se mu zpravidla informace v podobě lži.

 

Existenční minimum v České republice se již stalo zbraní hromadného zabíjení v rukou vlády ČR a ostatních státních zaměstnanců, namířené proti občanům, spoluobčanům. Je to nyní skutečná zbraň zaměřená na vymícení-na fyzickou likvidaci ekonomicky slabších občanů ČR, závislých na této sociální dávce. Občané ČR jsou mylně podváděni a mylně informováni v om, že se z této čásky dá existovat po celé období, po které je poskytováno, velmi brzy ale po čerpání této dávky-tedy existenčního minima tito lidé zjistí, že nemají ani na jídlo, ani na nic. Z částky 2200,-Kč může dospělý občan žít tak maximálně několik dní, maximálně 1 týden až 10 dní. Navíc, jak jsem zjistil průzkumem dotazováním občanů na toto téma v různých místech Prahy a české republiky, úředníci úřadu práce ČR, ač jsou placeni z daní občanů ČR, tedy i z daní těch občanů, kteří nyní od státu potřebují pomoc, tito úředníci většinou niak nespěchají s výplatou sociálních dávek, nijak nespěchají s vyplněním formulářů žádostí o výplatu těchto sociálních dávek hmotné nouze, které za tímto účelem mají pro občany na úřadě k dispozici. Když je občan úplně bez prostředků, a potřebuje nutně rychle vyplatit dávku hmotné nouze, které se říká ,,jednorázová pomoc"- jde o 1 tisíc korun, dočká se občan poze mlhavých odpovědí, a zpravidla odmítnutí ze strany úředníků úřadu práce s tím, že ani nejsou ochotni toto nějak přijatelně občanům vysvětlit. V této souvislosti Vás tímto seznamuji s emailovou komunikací, která proběhla s pracovnicí místně příslušného úřadu práce v Benešově, pod který spadám z hlediska mého trvalého bydliště. I když jsem uposlechl instrukcí které jsem od této pracovnice-tedy od paní Ryskové dostal, bylo se mnou následně jednáno jako s dementem, který něco chce, a s posměchem, arogancí a úšklebky ze strany pracovníků úřadu práce na Praze 1, Náměstí republiky 3-oddělení dávek hmotné nouze- ze strany paní  jménem Janigová Monika-jak mi ústně sdělila a její kolegyně-prý metodičky. Rovněž jsem byl zaskočen jednáním ostrahy tohoto objektu následující den, kdy jsem vešel do areálu abych dále jednal o uvedené záležitosti, ale nejapnost službu konající pracovnice, její ,,rozeřvanost" je nanejvýš ostudná-jde o pracovnici společnosti ,,Argus s jejím číslem: 8973-dle cedulky přichycené na svém oděvu. Z dálky mne výkřiky před zraky dalších lidí počastovala označením že jsem ,,ignorant". Osobně mne toto od této pracovnice uráží, a žádám její písemnou omluvu.

 

Bylo mi řečeno na tomto úřadě práce výše zmíněnou metodičkou-jak jí nazvala paní Janigová, když jsem přišel požádat o ,,okamžitou pomoc" výslovně pracovnicí úřadu práce toto: ,,Dneska nedostanete ani korunu!" Přišel jsem na tento úřad požádat o dávku hmotné nouze-jednorázovou pomoc-dle instrukcí pracovnice úřadu práce v Benešově, paní Ryskové, pod kterou spadám. Na pobočku úřadu práce Praha 1, náměstí Republiky č.3 jsem se dostavil pár minut po 16 hodině. Ale místní pracovnice si dávaly značně na čas, aby mne obsloužily, a to přes to, že pře de mnounikdo jiný na řadě k obsloužení nebyl, a ani s nikým v tu dobu jiným nejednaly. A pak mi sdělili, někdy po půlhodinovém mém čekání, že mám chodit na úřad práce dřív, ne až v půl páté. Ale já jsem přišel pár minut po 16 hodině-tedy manipulativně si mafiozně takto na mně vymýšlejí zcestné a lživé argumenty, s cílem posunout jednání, s cílem pozdržovat mi výplatu této dávky. Vyčkávají až dostanu dávky hmotné nouze 2200,-Kč, aby se mne mohly zeptat, tak jako se mne několikrát ptaly: ,,a ty 2200,-Kč Vám ještě nepřišly?? Máte je odsouhlasený-ještě Vám nepřišly? a já opakovaně říkal, že ještě nepřišly. Pak mi pracovnice-prý metodička oznámila že nedostanu ani korunu, a že nemám chodit v 16.30 hodin na úřad práce, že mám chodit dříve-ale já tam byl v 16  hodin-tedy pár minut po 16 hodině-což by možná se dalo ověřit na místním kamerovém systému. Ale tyto pracovnice manipulativně mně pěkně ten den ,,odbyly" a to i přes to, že jsem jim říkal, že nemám peníze na ubytování ani v ubytovně, ani na noclehárně, ani jinde, a že jsem nastydlý, a že venku je zima, že bych tu noc již rád spal někde v teple. Přesto dodržely tyto pracovnice své slovo, a žádné peníze mi ten den nevyplatily s tím, že si mám následující den přinést potvrzení ze společnosti ,,Naděje" a vzhledem k tomu, že noclehárna se nachází na území Prahy 3, musím o dávku jednorázové pomoci požádat místní úřad práce Praha 3-oddělení dávek hmotné nouze. Následně pak prý můžu o ostatních dávkách i o jiných dávkách hmotné nouze žádat a jednat opět na pobočce úřadu práce Praha 1, Náměstí republiky 3. Toto mi sdělily pracovnice výše jmenované úřadu práce Praha 1, Náměstí republiky 3 oddělení dávek hmotné nouze-pracoviště místně příslušné prý pro mne když mám trvalé bydliště na okrese Benešov-jak mi sdělila po emailu paní Rysková. Sdělovaly mi tuto informaci pracovnice úřadu práce na Praze 1, Náměstí republiky 3-oddělení dávek hmotné nouze se žoviálním, až jízivým úsměvem ve tváři, který následoval po jejich arogantním a nenávistném jednání, s tím, že mne upozorňvaly na místě opakovaně na to, abych se při jednání o dávku hmotné nouze - okamžitou pomoc" nenechal pracovníky úřadu práce Praha 3, nenechal těmito pracovníky odbýt. To, abych se nenechal odbýt mi se zmíněným nepříjemným úsměvem ve tváři sdělovaly několikrát. A také to, že příště nemám na úřad práce chodit v 17 hodin, ale dříve. Zřejmě si jsou moc dobře tyto pracovnice vědomy toho, že - jak mi bylo sděleno následující den v organizaci ,,Naděje"- že úředníci úřadu Praha 3 jsou známi tím, že nevyplácejí dávky hmotné nouze ,resp.   že je velmi obtížné s nimi jednání na toto téma, takže předpokládaly, že i já budu mít obtížné získat pro sebe od nich ,,dávku okamžité pomoci" Ten den mi tyto pracovnice svým jednáním způsobily to, že jsem neměl už vůbec co jíst, a mám velmi náročnou situaci s mým přenocováním-venku je zima, já jsem silně nastydlý, a navíc mám potrombotický stav, a vůbecmi situace po propuštění z nemocnice neumožňuje v ČR se léčit. Pořád musím někde jen celé dny shánět nějaké jídlo, abych se najedl, když nemám peníze. Ale po celodenním úsilí večer mám tak akorát snědeny maximálně dvě polévky, a dva krajíce chleba. To úsilí, které musím vyvinout k  tomu, abych získal tuto potravu, je silně neúměrné.

 

Je zajímavé, že městští policisté , když jsem je někdy v měsíci září upozorňoval na to, že je mi špatně od hladu, že navštívím nemocnici, tak že mi sdělili poměně přísně toto: ,,To se řeší jinak" a dali mi adresy na ,,Naději" a na ,,armádu spásy Praha 7" s tím, že tam se zdarma najím, když nemám peníze. Také mi dali adresu na Charitu  Praha 8, Pernerova 20. Ale ve skutečnosti mi lhali - na těchto adresách lze pouze za poplatek získat nějaké jídlo. Zdarma lze získat pouze jednu polévku denně+2 krajíce chleba pouze v organizaci ,,Naděje". Dále v armádě spásy nárazově, když jim zbyde neprodané jídlo z azylového domu, který provozují, a to v čase od 15hodin, tak 20minut, než se tyto zbytky rozdají, ale jde zpravidle pouze o polévku se dvěma krajíci chleba. Z přiloženého výživového testu vyplývá, že se jedná o systematické ničení zdraví lidí a to tak, aby tato trestná činnost státní mafie a s ní spolupracujících subjektů nebyla nápadná. Jde o mafii státních úředníků zejména složenou z pracovníků vlády ČR, ministerstva práce a sociálních věcí, pracovníků úřadu práce, městské policie, státními policisty policie ČR, pracovníků organizace Naděje a Armády spásy ČR, dále zdravotníků, kteří se od lidí bez prostředků a bez přístřeší odvracejí, a snaží se je co nejrychleji odstraňovat z prostor objektu emocnice, jen aby náhodou tito lidé nedostali třeba najíst z prostředků nemocnice, nebo aby ,,náhodou" se tam neumyli, a nebo se nezahřívali zdarma. Pracovníci ochranky, kteří mne letos někdy v srpnu-až září vynášeli z objektu tepla nemocnice ve Střešovicích-ÚVN-mi po té, co mne vynesli za bránu objektu, na silnici silně nastydlého v čase 01:00hodin ráno, a bez léků, a do zimy, mi sdělili  s výsměchem toto: ,,Bez peněz k doktorovi nelez" Volal jsem tedy hned na linku 158, a nahlásil jsem jim, že mne v ÚVN nemocnici nechtějí ošetřit, že mne násilím vyvedli a vystrkali za bránu s tím, jestli by mohli -tedy policie ČR přijet, a sjednat pořádek. Pracovníky linky 158 mibylo sděleno že přijede hlídka policie ČR, ať tedy počkám na místě. Čekal jsem tedy hodinu, od 1 hodiny ranní do 2.hodiny na  policisty ČR. Když nejeli,volal jsem opět na linku 158 a ptal jsem se, kdy přijedou. Pracovník linky 158 mi ale lhal do telefonu, že mi bylo voláno, a že se vše vyřeší s lékaři, že si vše vyřídím s nimi. Opakoval mi několikrát příslušník policie ČR, že mi volali -tedy policie ČR že mi volala. Ale nevolala mi, není to pravda. Ptám se, jak je možné, že můžou policisté linky 158 takto lhát? Inu když státní mafie státních zaměstnanců na všech úrovních nedodržuje zákony, ani etické normy člověka, tak už mohou i toto, že? Páchání zvěrstev a zločinů proti lidskosti, o kterých se zmiňuji zde i v ostatních trestních oznámeních, která jsem proti státním úředníkům v letošním roce podal, a která jsou přílohou tohoto trestního oznámení toto jen dokládají, dokazují. Teprve po té, co jsem tedy ve dvě hodiny ráno, celkem v chladném počasí, kdy jsem byl silně nastydlý, a bez léků, když jsem řekl do telefonu 158 na to, že mi příslušník lže, že mi nikdo nevolal, že toto nahlásím na Generální inspekci ozbrojených sborů ministerstva vnitra, tak teprve po té se na místo sjeli dva policejní vozy. Já už musel se jít schovat do tepla alespoń do tramvaje, ale před nemocnicí jsem ještě zahlédnul vůz policie ČR, a na hlavní třídě tam co u nemocnice jede tramvaj, jelo směrem nahoru takřka současně druhé vozilo policie ČR-tedy jsem toto nahlásil opět na linku158 - oni si páni přijedou 1 hodinu po zavolání - jako by na ně někdo mohl tak dlouho čekat-a hlavně po 1 hodině od incidentu se jim každý aktér vysměje do obličeje. Tedy jsem již nic s nimi neřešil, a čekal jsem na tramvaj. Před tím do telefonu se mne ale ptal pak ještě policista na 158: ,,tak nemají tam přijet"? Já jim řekl, že už musím do tepla někam. Jsme bezprávním státem, kde když ani policisté nedodržují základní normy práva, základní etiku člověka, a lžou lidem, aniž by museli, prostě jen tak si někoho ,,označí" jako chronického stěžovatele, a následně tohoto člověka takto mafiozně šikanují, aby si nedovoloval je náhodou volat, aby nevybočoval z řady ustrašených a trápených, způsobem jejž popisuji zde i v ostatních trestních oznámeních proti státu ČR v letošním roce, mučených občanů. Ale tato státní mafie, o které neustále již půl roku píši ve svých trestních oznámeních proti státním zaměstnancům, všichni aktéři tohoto mafiozního týrání občanů mají jedno velmi společné -  a to je jakýsi sadistický pud radosti z týrání jiných lidí-tak jako to mívali fašisté za 2.světové války vůči neozbrojeným lidem, které sami ozbrojení a organizovaní svým velením, plošně týrali. Přece každému, když říkám o své situaci, musí být jasné, že mi jde o holý život, že jsem v situaci, kdy moje tělo už předčasně umírá, jenže celá tahle státní mafie se tímto problémem zabývat záměrně nechce. potírají nás, skupinu ekonomicky slabších občanů, kde můžou, šikanují nás, a hrají o čas. Hrají na to, že dřív naše těla nevydrží ty podmínky, a zemřeme, nežli by oni sami tito mafiáni pohli sebou, a něco pro nás dělali. Při tom do této situace většinu lidí dostala vláda a státní úředníci se šikanérskými, nacistickými a sadistickými sklony trápit jiné občany, jiné ostatní lidi. Proto jde o úmyslnou, a cílenou genocidu českého národa státními úředníky. Na této genocidě se podílejí státní zaměstnanci všech úrovní, každý přispívá svým nacistickým šikanérským přístupem tím svým kouskem genocidního jednání, a v globálu nyní je jak uvádějí média, 1 milion lidí v ČR pod hranicí chudoby - tedy v podstatě již jejich umírací proces, kdy jim odhnívá jejich tělo zaživa, již započal, a probíhá, mnozí již na tyto následky zemřeli.

 

Tedy pro lepší pochopení situace si přečtěte, co se stalo:

 

Emailová komunikace ode mně do Benešova, k místně příslušnému úřadu práce, Dukelská ulice, s paní Rysvou, pracovnicí oddělení dávek hmtné nouze, a její odpověď:

 

J. Pelíšek <jiri.pelisek@gmail.com>
30. 9. (před 13 dny)

komu: jitka.ryskova


Dobrý den, paní Rysková
 
ztratil jsem kartičku s termínem naší schůzky, ale myslím, že dnes se mám uVás zastavit. Musím se ale omluvit z důvodu návštěvy lékaře.
Dejte mi prosím vědět, jestli mi přijdou peníze, tedy hmotná nouze 2200,-Kč v termínu i přes to v říjnu včas, anebo jestli se musím u Vás zastavit. Nemám už zase žádné peníze.
 
Paní Rysková, asi Vy osobně s tím nic moc neuděláte, jste jen styčná osoba mezi MPSV a mnou, ale není možné, abyste nechali mně, a mnohé další lidi úplně bez prostředků. 2200,-Kč přece není částka, ze které může fyzicky dospělý občan existovat !! Z této částky se dá ale dobře po 14dnech,  co se vyčerpá, zemřít. A měli byste ode mně klid, že? Nemuseli byste nic vyplácet. Existenční minimum 2200,-Kč je podvod MPSV na nás, na občany, jde o genocidní politiku vlády ČR vůči vlastnímu lidu. Trestní oznámení v tomto smyslu již bylo podáno, a obletělo mezinárodní instituce hájící lidská práva, a mezinárodní trestní soud v Haagu. Odpovědní pracovníci úřadu vlády ČR mohou tudíž očekávat až vyjímečný trest za provozování třídní genocidy, dále sociální a třídní segregace národa ČR dle § 400-402 tr.zák.ČR. 

 

Moje situace:
 
Benešovský soud mi nezákonně, ale pořád a soustavně již 15 let:
 
- ve spolupráci s exekutory odebírá nezákonně veškeré moje výdělky ze mzdy, do poslední koruny
 
- blokuje veškerá má bankovní konta, která si otevřu, do poslední koruny
 
- vyměřil výživné měsíčně na mé 2děti ve výši 9.000,-Kč, a nechce mi vyhovět ve snížení výživného, přesto že ví, že mi všechny peníze berou, a že tudíž žádné peníze mít nemohu
 
- trestně mne stíhá za neplacení výživného, přesto, že ví, že mi všechny peníze odebírá spolu s exekutory.
 
Nemohu jít tedy do zaměstnání, protože bych nedostal ani 1 korunu z výplaty, a nemohu podnikat, protože mi blokujou veškeré moje peníze, pořád, soustavně, již 15let.
.
Toto je sprostá šikana, týrání, a fanatický sadismus a nacismus, provozovaný Benešovským soudem, ve snaze mne fyzicky zlikvidovat ze světa.. Příslušná trestní oznámení včetně mezinárodních, byla již podána.
 
 
 
S pozdravem, a přáním pěkného dne
 
Jiří Pelíšek
 
jiri.pelisek@gmail.com

 

 

 

---------------------------------další zpráva:

 

J. Pelíšek <jiri.pelisek@gmail.com>
30. 9. (před 13 dny)

komu: jitka.ryskova


Prosím o vystavení potvrzení o tom, že mi budete ze sociálních dávek hmtné nouze hradit také pobyt v azylovém domě v Praze.
Jedná se o azylový dům při ,,Naděje" NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ: 00570931, DIČ: CZ00570931, tel: (+420) 222 521 110, e-mail: nadeje@nadeje.cz ,
 
azylový dům je na adrese: https://www.nadeje.cz/index.php?q=node/77 
Dům Naděje Praha-Žižkov - azylový dům
Odpovídá: Mgr.Gabriela Sčotková, vedoucí
Adresa: Husitská 70, 130 00 Praha 3 (mapa)
Telefon: 222 783 957, 775 868 862, e-mail: husitska.praha@nadeje.cz
Služba podle zákona o sociálních službách: azylový dům, denně cca do 100,-Kč/noc
 
a při čekání na uvolnění místa v tomo azylovém domě že mi budete hradit nocležné proti vystaveným dokladům zpětně
v noclehárně při: ,,Naděje" NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ: 00570931, DIČ: CZ00570931, tel: (+420) 222 521 110, e-mail: nadeje@nadeje.cz ,
 
noclehárna je na adrese: https://www.nadeje.cz/index.php?q=node/48
Dům Naděje Praha-Žižkov - noclehárna
Odpovídá: Jan Blažek, vedoucí
Adresa: Husitská 70, Praha 3 (mapa)
Telefon: 222 783 957, 775 868 862, e-mail: nocleharna.husitska.praha@nadeje.cz
Služba podle zákona o sociálních službách: noclehárna - cena: 25,-Kč první 3 měsíce, a pak 60,-Kč/den
Tuto žádost Vám zasílám proto, že jsem teď bez přístřeší, a venku je zima, abych měl kde bydlet, a kde přespat v teple, pokud možno již dnes. Peníze nemám, ale když jim doručím já anebo Vy do Naději potvzení od Vás, že mito budete platit, nechají mne tam, a pak Vám budu dávat doklady o mém ubytování k proplacení.
Pošlete mi prosím odpověď s potvrzením pro spol. Naděje co nejdříve.
Děkuji za pochopení
 
S pozdravem, a přáním pěkného dne
 
Jiří Pelíšek
 
jiri.pelisek@gmail.com

 

 

 

 

---------------------------------následuje tato odpověď ze strany paní Ryskové, pracovnice úřadu Práce Benešov:

 

            RE: Omluva z dnešní schůzky zdůvodu návštěvy lékaře
Doručená poštax

Rysková Jitka (UPS-BNA)
2. 10. (před 11 dny)

komu: mně


Dobrý den,ze schůzky jste omluven. Zjistila jsem si, že další schůzku ohledně zprostředkování zaměstnání na KoP Praha 6 máte naplánovanou na 29.1.2014. Pokud se u Vás do té doby nic nezmění stanovuji Vám nový termín schůzky na 3.2.2014. Dávky Vám přijdou v obvyklém termínu.Co se týká Vaší žádosti o proplacení ubytování Vám sděluji, že přespávání na noclehárně je možné řešit žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc nejdéle na dva měsíce a tedy co nejdříve mít zajištěné místo v azylovém domě a požádat o opakovanou dávku doplatek na bydlení. V případě nedostatku prostředků na dojíždění do Benešově můžete využít Kontaktní pracoviště v Praze východ či západ - v rámci středočeského kraje, které jsou také místně příslušné. S pozdravem JITKA RYSKOVÁreferent nepojistných sociálních dávek Hmotná nouzeÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKYKRAJSKÁ POBOČKA V PŘÍBRAMIKONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ BENEŠOVDukelská 2080256 01 Benešovtel. 950 101 413

(odpověď na email):jitka.ryskova@bn.mpsv.cz From: J. Pelíšek [mailto:jiri.pelisek@gmail.com]
Sent: Monday, September 30, 2013 1:35 AM
To: Rysková Jitka (BN)
Subject: Omluva z dnešní schůzky zdůvodu návštěvy lékaře Dobrý den, paní Rysková ztratil jsem kartičku s termínem naší schůzky, ale myslím, že dnes se mám uVás zastavit. Musím se ale omluvit z důvodu návštěvy lékaře.Dejte mi prosím vědět, jestli mi přijdou peníze, tedy hmotná nouze 2200,-Kč v termínu i přes to v říjnu včas, anebo jestli se musím u Vás zastavit. Nemám už zase žádné peníze. Paní Rysková, asi Vy osobně s tím nic moc neuděláte, jste jen styčná osoba mezi MPSV a mnou, ale není možné, abyste nechali mně, a mnohé další lidi úplně bez prostředků. 2200,-Kč přece není částka, ze které může fyzicky dospělý občan existovat !! Z této částky se dá ale dobře po 14dnech,  co se vyčerpá, zemřít. A měli byste ode mně klid, že? Nemuseli byste nic vyplácet. Existenční minimum 2200,-Kč je podvod MPSV na nás, na občany, jde o genocidní politiku vlády ČR vůči vlastnímu lidu. Trestní oznámení v tomto smyslu již bylo podáno, a obletělo mezinárodní instituce hájící lidská práva, a mezinárodní trestní soud v Haagu. Odpovědní pracovníci úřadu vlády ČR mohou tudíž očekávat až vyjímečný trest za provozování třídní genocidy, dále sociální a třídní segregace národa ČR dle § 400-402 tr.zák.ČR. 
Moje situace: Benešovský soud mi nezákonně, ale pořád a soustavně již 15 let: - ve spolupráci s exekutory odebírá nezákonně veškeré moje výdělky ze mzdy, do poslední koruny - blokuje veškerá má bankovní konta, která si otevřu, do poslední koruny - vyměřil výživné měsíčně na mé 2děti ve výši 9.000,-Kč, a nechce mi vyhovět ve snížení výživného, přesto že ví, že mi všechny peníze berou, a že tudíž žádné peníze mít nemohu - trestně mne stíhá za neplacení výživného, přesto, že ví, že mi všechny peníze odebírá spolu s exekutory. Nemohu jít tedy do zaměstnání, protože bych nedostal ani 1 korunu z výplaty, a nemohu podnikat, protože mi blokujou veškeré moje peníze, pořád, soustavně, již 15let..Toto je sprostá šikana, týrání, a fanatický sadismus a nacismus, provozovaný Benešovským soudem, ve snaze mne fyzicky zlikvidovat ze světa.. Příslušná trestní oznámení včetně mezinárodních, byla již podána.  

S pozdravem, a přáním pěkného dne Jiří Pelíšek jiri.pelisek@gmail.com

 

---------konec pslední emailové komunikace s paní Ryskovou, ÚP Benešov.

 

 

 

Jako důkaz o tom, že v České republice je existenční minimum občanů nástrojem vlády ČR a státních zaměstnanců k,,likvidaci duší z fyzického těla na této dávce závislých občanů", tedy genocida s cílem tyto občany, tedy občany ekonomicky slabší závilé na těchto  sociálních dávkách státu Čské republiky usmrtit přírodní cestou, kdy tito lidé umírají na vleklé choroby, únavou, mrazem, kdy jim jejich těla v podstatě odhnívají zaživa formou různých plísňových či infekčních onemocnění a podobně, přičemž vláda tento genocidní manévr maskuje populistickou statistikou o tom, kolik sociálních dávek vyplatila, kdy, a komu. O tom, že ale ta čísla jsou zavádějící a záměrně zkreslená, neboť se opírají o průměrné výpočty příjmů všech obyvatel, tedy i těch nejbohatších, jsou tak tyto údaje značně zkreslené a nadhodnocené. Vláda se na oko prezentuje jako sociální stát, ale jde ve skutečnosti nyní o život mnoha tisícíům lidí v ČR z důvodu toho, že tito lidé nemají od státu, a ve státě Česká republka zajištěný buďto vůbec žádný příjem peněz ani formou sociálních dávek, ani jim nepomáhá stát přihledání práce-úřady práce neplní tuto úlohu, a ani jim není práce od státu přímo nabídnuta, či umožněna.Úplně nejhorší situaci k nepřežití mají ti všichni občané CR a mnohdy i jejich rodinní příslušníci kteří jsou přímo závislí na příjmu těchto osob jako napříkld jejich děti, kteří mají od soudu a exekutorů obstavenu mzdu i bankovní konta. Tito lidé jsou státem takto odsouzeni k velmi rychlé předčasné smrti, popřípadě ke smrti vleklým postupným umíráním na odhnívání jejich těl za živa tak, že jim je podávána naprosto nedostatečná strava v podobě malého množství 225 ml teplé tekutintiny s tím že se jedná o hlavní jídlo, případně ještě dostávají 2 krajíce chleba na den, hygienu mají zajištěnu zdarma pouze 1x týdně, jsou vyhazováni pořád na ulici, nemají kde spát, kde si odpočinout, kde se léčit ze svých nemocí. Lékaři v nemocnicích, jak jsem se přesvědčil, se od lidí bez střechy nad hlavou v podstatě distancují, a snaží se tyto pacienty pokud možno co nejdříve dostat z objektu nemocnice, a to i za pomocí příslušníků ochranky či policie. A tito lékaři si myslí, že se mohou takto k těmto pacientům beztrestně chovat. Ještě jsou při tom spolu s dalším ošetřujícím personálem na tyto pacienty arogantní, a lžou. Zaznamenal jsem dokonce situaci, kdy mne chtěl ošetřovatel přímo poškodit záměrně na mém zdraví, kdy jsem jej musel napomenout aby mi po odběru krve netlačil celou vahou svého těla do prstu, kterým  mi stlačoval místo po odběru krve na ruce. Měl jsem tam pak velkou modřinu. Ale nejspíš mi chtěl vyvolat trombosu. No musel s tím přestat, nenechal jsem si to od něho líbit.

 

Cítím se mafiozně a nebezpečně pronásledován policejně-exekutorskou-justičně-soudně-politickou mafií státu Česká republika, která toto na mně praktikuje dlouhá léta. Neustále mne pronásledují různými obsílkami, telefonují mina mobil, posílají mi emailové zprávy. Jde o vykonstruované záležitosti ať již se jedná o obvinění, nebo jiné. Jsem obětí zvůle zmíněné mafie, do které již patří jak jsem zjistil, i moje bývalá manželka napojená svými ,,známostmi" nejen na kriminální policii, ale také na exekutory v Benešově a v Praze-tito se nestydí se přede mnou bezostyšně vychloubat tím, že se s mou bývalou manželkou dobře znají při kontaktu se mnou, ať již osobním a nebo telefonickém. Tato mafie mi dlouhá léta neponechává ani korunu, příadně téměř žádné peníze z mých odměn za vykonanou práci, tím se dlouhodobě na mně tato mafie dopouští trestných činů týrání, mučení, a zbavila mne tak mého základního práva být pracujícím občanem v rodné zemi Česká republka - i když jsem se narodil v Československé socialistické republice. Neboť když mi odebírají-tedy kradou veškeré moje odměny za vykonanou práci, nemohu ji vykonávat, protože bych zemřel při tom hlady, a neměl bych na placení běžných věcí potřebných k životu a k řádnému vykonávání zaměstnání. Znemožnila mi také tato mafie moje podnikání, kdy po té, co mi v roce 2008 ukradla i peníze na úhradu služeb mých zákazníků, jsem musel své podnikání z důvodu insolventnosti ukončit. A tato stejná mafie si uzurpuje právo mne trestně stíhat za nezaplacení řádného výživného, i přes to, že si je vědoma toho, že mi krade veškeré moje peníze-výdělky -odměny za vykonanou práci. Soubor zmíněných mafiánů nazývám mafií proto, že nedodržují zákony. Nedodržují zákon o lidských právech, neboť i když jsem někde dlužen peníze  z nedoplatku, musí mi státní moc ponechávat měsíčně tolik peněz, abych z nich mohl řádně hradit nájemné, oblečení, stravu a výživné. Pokud mi všechno berou, tedy se jedná o nezákonné jednání a tedy o krádež, pokud tedy mi takto kradou moje odměny za vykonanou práci, a přímo mne tím ohrožují na zdraví a na životě, jsou zároveň státními zaměstnanci s pravomocemi výkonné moci, plně ozbrojení a profesionálně organizovaní, pak, protože jednají systematicky v rámci porušování zákonů s cílem mne poškodit na zdraví, na životě a okrádají mne, pak se jedná o sprosté mafiozní jednání těchto osob, tudíž po právu a zcela oprávněně a pravdivě je nazývám, a je to státní mafie. Jakékoli obviňování v souvislosti s mou platební insolvencí je prostou zrůdností  tohoto mafiozního systému státní moci, s vykonstruovanými procesy, kde pouze lžou, a potřebují mít potvrzeno, že jsem se dopustil trestné činnosti, aby tak mohli zamaskovat skutečnost, že oni-tedy tato zmíněná mafie lidí je ve skutečnosti skupinou organizovanou, která páchá ty nejhorší trestné činy, se sadistickým motivem nacismu týrat občana prostřednictvím jakoby státních represí, a výrobou trestné činnosti, které se ale dopustili oni, nikoli občan, tedy já. Když mi berou tito zločinci téměř 15let všechny, nebo téměř všechny peníze, a neponechávají mi při tom ani částky potřebné pro zakoupení jídla, je každému i dítěti logické, že nemohu mít na placení čehokoliv, natož výživného, či dluhů, a že si, pokud nechci zemřít hlady, musím stále vypůjčovat peníze jinde, tedy pokud to šlo, ale již se nemám na koho obrátit o půjčku. Jsem tedy touto mafií odsouzen v podstatě ke smrti. A ještě se mi děje to, že opakovaně někde jsem, a sjedou se u mně naprosto v jednom okamžiku až 4 vozidla policie ČR z různých směrů, a zastaví u mně, pak se chvíli motají-krouží kolem mne a když nemohou jinak, tak odjedou v řadě za sebou pryč. Toto se mi stalo letos opakovaně. Jako vrchol nestoudnosti a tohoto stallkingu považuji to, jak mne společně s Davidem Konvalinkou přepadli a násilím nás vyvedli z jeho domu v Pardubicích v ulici Věry Junkové. Žili jsme tam celkem poklidným životem, a pomáhali jsme si. To, co jsem tam ale zažil, nemá obdoby. Neustálé kontaktování ze strany nejen úředníků magistrátu města Pardubic, dále jakési paní, která se odmítla představit-přijela k nám v luxusním stříbrném novém automobilu výrobní značky Volvo s cílem Davidovi Konvalinkovi pomoci s vykoupením jeho domu z nadcházející dražby. David Konvalinka ale o žádné dražbě jeho domu nevěděl až do příjezdu této paní. Jak přijela, tak odjela, ani se nepředstvila-jen zanechala na místě nějaké teefonní číslo na nějakého pána. A dnes a denně mnohonásobné kontaktování různých osob sociálních pracovnic, neohlášené návštěvy pracovnic magistrátu, opakované návštěvy policie v domě se zámečníkem, který neustále se pokoušel o demontáž zámku u vstupních dveří od domu, dokonce jedna sociální pracovnice zavolala nejen policii, když jsem jí neotevřel na její zazvonění protože jsem jej neslyšel, ale rovnou přijel i hasičský žebřiňák opět se zámečníkem. Hasičů jsem si všiml z okna, to se nedalo přehlénout, tak jsem jim otevřel. Ale David Konvalinka v té době byl mimo domov, na výletě, který si udělal na svém invalidním vozíku. Jeho návrat domů ale byl opět spojen s mafiánským útokem na jeho osobu ze strany městské policie, jak uvádím v trestním oznámení z té doby. Takže stallking státní ozbrojené mafie vůči mé osobě vnímám jako nebezpečné pronásledování. Policie ČR spolu s městskou policií mne v Pardubicích jakýmsi nezákonným podvrhem připravila o moje bydlení, nájemní smlouvu si ale neopoměl příslušník policie ČR slídilsky ofotit. Cítím se již douho ohrožen na svém zdraví a na životě ze strany zmíněné skupiny zločinců státní mafie, která nerespektuje zákony ani ČR, a zneužívá svého postavení a pravomocí, ale nerespektuje ani zákony nadnárodní, jako úmluvy mezinárodní o lidských právech, která v tomto státě provozuje genocidu českého národa, a kdy může, ještě se na tomto procesu finančně a materiálně obohacuje-jde tedy plně o nacistické jednání této skupiny lidí, této státní mafie. 

                                      

 

 

              

 

Z výše uvedené analýzy rozpočtu a cen občanů na měsíc je na první pohled zřejmé, že v České republice jsou sociálnáí dávky-tedy zejména dávky hmotné nouze státními úředníky používány vůči občanům, kteří se na těchto dávkách stávají závislí, protože nemají jiný příjem, jako zbraň hromadného zabíjení lidí, která funguje na principu samovolného odhnití těl postižených obětí za živa, které díky almužně nemají zajištěnu základní hygienickou a zdravotní péči, ani dostatek jídla. Státní zaměstnanci zde počítají se setrvačností přírody, která dílo genocidy dokoná bez použití válečných zbraní. Stačí pouze nedat lidem takřka žádné peníze po delší období, nedat jim pořádné jídlo, jen 225ml teplé tekutiny na oko, aby jako byl stát krytý co pro tyto lidi dělá-a to ještě ani nedává stát těmto obětem, ale privátí charita-a jejich smrt je nevyhnutelná. Toto naše vláda moc dobře ví, s tímto kalkulují státní zaměstnanci zodpovědní za sociální dávky státu Česká republika a jejich výplatu.

  

Žádám o přešetření zde uvedených informací, a žádám potrestání viníků - lidí zodpovědných za rozpoutanou a probíhající Genocidu Českého národa.

 

 

Jiří Pelíšek, občan České republiky

,,Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti".

 

Přílohy trestních oznámení roku 2013, podaných : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Original Czech text ):

 

Jiří Pelíšek, narozen 5.2. 1968
Trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Dne 28.8.2013 vysegregován nezákonně státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice

Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha

 

Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, Mezinárodní Trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím, senátu ČR.

 

Trestní oznámení - pro páchání trestného činu Genocida českého národa ve značném rozsahu Úřadem vlády Česká republika, ve spolupachatelství ostatních státních orgánů a státních zaměstnanců jako například soudci a státní zástupci, policie ČR, městská policie, dále ve spolupachatelstvín dalších kooperujících subjektů s těmito orgány, jako například soukromí exekutoři. 
 
Podávám tímto trestní oznámení s podezřením na zločinné spolčení a páchání trestného činu Genocida českého národa ve značném rozsahu Úřadem vlády Česká republika, ve spolupachatelství ostatních státních orgánů a státních zaměstnanců jako například soudci a státní zástupci, policie ČR, městská policie, dále ve spolupachatelství dalších kooperujících subjektů s těmito orgány, jako například soukromí exekutoři v České republice..

 

 

Od včerejšího dne, jak jsem si všiml, má na svých webových stránkách Českomoravská konfederace odborových svazů Česká republika informaci o tom, že v České republice nyní žije 1milion lidí v situaci ,,Pod hranicí chudoby". Moc jsem tomuto pojmu nerozuměl. Ale protože v posledních měsících dosti často slýchám z médií a vídám v tisku tuto informaci, že lidé v ČR žijí ,,Pod hranicí chudoby" proto jsem včera, tedy dne 9.října oslovil mediální odborníky na televizní vysílání s dotazem, aby mi vysvětlili, když média tento pojem tak často používají, co to přesně znamená, když uvádějí že občané ČR žijí ,,Pod hranicí chudoby". Na mou otázku v rámci tiskové konference která se konala v městské knihovně na Mariánském náměstí v Praze, za přítomnosti televizních kamer a novinářů, jak vyplývá z programu této mezinárodní konference a jeho jmenného seznamu osob odpovídali: Doc.MgA. Martin Štoll, PhD (Literární akademie); Doc.akad.mal. Milan Rašla (Vysoká škola múzických umění); Ing. Petr Dvořák MBA (Česká televize); Dr.Jan Čulík (University of Glasgow); MgA. Alena Mullerová (Česká televize) - jména osob odpovídajících dotazu jsou opsána z programu této mezinárodní konference, a nejsou všechna, takže je možná nepřesnost tohoto údaje, za což se omlouvám. Podstatné ale je, že šest vysoce renomovaných osob zastupujících televizní vysílání se shodlo na tom, že pojem který je často médii-televizemi, v novinách, v radiu, tedy pojem že lidé žijí v situaci ,,Pod hranicí chudoby" lze přirovnat k dokumentu, která Česká televize odvysílala pod názvem ,,Láska v hrobě" a také mi k tomu uvedli příměr dokumetu pod názvem ,,Šmejdi" všichni zúčastnění odborníci na televizní vysílání se jednotně na místě na tomto před kamerami televizí, za přítomnosti novinářů se na tomto stanovisku shodli. Protože příběh ze života, který je autentický natočený dle skutečné události, a protože tento příběh je o dvou lidech kteří se milují a jsou spolu donuceni žít na okraji společnosti, nemajíc kde bydlet, tak bydlí spolu v hrobce, následně na to jim stát toto obydlí zavře a žena umírá, tak jsem z tohoto vysvětlení pojmu ,,život Pod hranicí chudoby"  pochopil, že se jedná o pojem, kterým se vystihuje umírání lidí na ,,sociální chudobu". Jinak se ani uvedené vysvětlení tohoto pojmu pochopit nedá.

 

Dle deklarace lidských práv má úřad vlády, respektive stát, povinnost doplatit občanovi jeho finanční příjem do takové výše, ze které bude s to si uhradit důstojné bydlení, ošacení a zdravou stravu.

 

Náš stát-tedy úřad vlády, ale jak jsem zjistil se neangažuje ani v tom, aby lidem kteří žijí ,,Pod hranicí chudoby" dal pravidelně 3x denně najíst, ani těmto občanům výše zmíněným způsobem nedorovnává jejich finanční příjem například ze sociálních dávek. Tím, že stát - tady úřad vlády Česká republika nechává takové množství lidí prakticky bez peněz a bez jídla, vystavuje tyto občany přímému ohrožení na jejich zdraví a na životě.

Navíc celý proces státní zaměstnanci bagatelizují při styku občanů s nimi, a úřad vlády maskuje množství úmrtí českých občanů-tedy úbytek obyvatel české republiky přílivem velkého množství přistěhovalců z celého světa.

 

Proto podávám tímto trestní oznámení pro páchání trestného činu Genocida českého národa ve značném rozsahu Úřadem vlády Česká republika, ve spolupachatelství ostatních státních orgánů a státních zaměstnanců jako například soudci a státní zástupci, policie ČR, městská policie, dále ve spolupachatelstvín dalších kooperujících subjektů s těmito orgány, jako například soukromí exekutoři.

 

Žádám o přešetření zde uvedených informací, a žádám potrestání viníků - lidí zodpovědných za rozpoutanou a probíhající Genocidu Českého národa.

 

 

Jiří Pelíšek, občan České republiky

,,Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti".

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................

 

( original Czech text ):

 

Jiří Pelíšek, narozen 5.2. 1968
Trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Dne 28.8.2013 vysegregován státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice

Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha

 

Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, mezinárodní trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím.

 

Trestní oznámení - pro týrání sociálně slabých občanů České republiky hladomorem a bezdmovectvím ze strany státních zaměstnanců, tedy ze strany státu, ze strany zaměstnanců úřadu vlády Česká republika, ve spolupachatelství státních  zaměstnanců magistrátu hl.města Prahy, ve spolupachatelství státních zaměstnanců městského úřadu Prahy 1 a Praha 5, ve spolupachatelství pracovníků živnostenského úřadu Praha 5, ve spolupachatelství pracovníků hygienické stanice hlavního města Prahy a jejích poboček, dále ve solupachatelství policie ČR a městské policie Praha.
 
 

Podávám tímto trestní oznámení na zaměstnance úřadu vlády Česká republika, ve spolupachatelství státních  zaměstnanců magistrátu hl.města Prahy, ve spolupachatelství státních zaměstnanců městského úřadu Prahy 1 a Praha 5, ve spolupachatelství pracovníků živnostenského úřadu Praha 5, ve spolupachatelství pracovníků hygienické stanice hlavního města Prahy a jejích poboček. 

 

V měsíci září 2013 byl proveden výživový test lidí bez domova v hlavním městě Praha. Bylo zjištěno, že stovky lidí, kteří nemají peníze, kteří jsou vysegregováni společností až na její samotný okraj, nemají ani korunu  na to, aby si mohli koupit  jídlo, a jsou tedy plně odkázáni na dary a na charitu, nejsou ze strany státu prakticky nijak vyživováni. Jejich jediným útočištěm je v Praze nezisková organizace s názvem ,,Naděje", se sídlem na Praze 5, ulice v Brance. Jídelna této organizace Naděje se nachází na adrese ,,U Bulhara-pod mostem, Praha 1".  Výše jmenovaní ekonomicky vysláblí občané, sražení společností na kolena, až nasamé dno jejich lidské existence a lidské důstojnosti, nemají kde bydlet z důvodu přeplněných ubytovacích kapacit, a nemají co jíst. Mohou se najíst zdarma pouze ve zmíněné neziskové organizaci Naděje, a to dle níže uvedených dispozic, dle níže uvedeného jídelníčku, a přiloženého výživového testu. Tento jídelníček je však pro dospělého člověka zcela nedostatečný jak po stránce výživových hodnot jídla, tak nedostatečné množství kalorií, vitamíny vůbec žádné neobsahuje, a rovněž tak téměř žádné minerály a stopové prvky. Občané závislí na stravě zde jsou většinou naléváni  pouze tekutinami typu čaj, a polévka, většinou bez pečiva. Energetická hodnota jídla zde podávaného, se pohybuje kolem 10-12% běžné potřeby dospělého člověka denně. Dlouhodobým stravováním zde takovouto výživově nedostatečnou stravou jsou tito lidé zde dle mého názoru vystavováni týrání hladomorem. Tím, že úřad  vlády ČR, ač má informace o množství bezdomovců v ČR, jak vyplývá z průvodní zprávy ke koncepci řešení bezdomovectví z 10.9.2013 kterou vydalo MPSV s časovým horizontem jejího naplnění do r.2017, a v podstatě úřad vlády prakticky NEKONÁ, se dopouští na bezdomovcích závislých na stravě od státu trestného činu genocidy vůči těmto lidem a teké je svou netečností úřad vlády týrá hladomorem, a podmínkami bezdomovectví, vekterých dle koncepce MPSV o řešení bezdomovectví budou must tito lidé setrvat ještě do roku 2017. Tedyse úřad vlády takto dopouští trestného činu týrání sociálně slabé skupiny obyvatel ČR. O jídelníčku, tedy o stravě, která je podávána bezdomovcům v Praze zdarma, tedy pouze od organizace Naděje - jiná taková organizace v Praze není-jinde je jídlo zpravidla zpolatněné, tím tedy že o skladbě jídelníčku vědí a musejí vědět zaměstnanci institucí magistrátu hl.města Prahy, státní zaměstnanci městského úřadu Prahy 1 a Praha 5, pracovníci živnostenského úřadu Praha 5, pracovníci hygienické stanice hlavního města Prahy a jejích poboček, dále pracovníci státní policie ČR a městské policie Praha. a nikdo z těchto pracovníků nezajistil nápravu, tedy doplnění stravy lidem zde se stravujícím na úroveň odpovídající jejich zdravému přežití, a důstojnému životu, se spolupodílejí spolu s pracovníky úřadu vlády na trestném činu týrání hladomorem těchto lidí bez domova, bez finančních prostředků, kteří nemají peníze na to, aby si koupili jídlo. V podstatě odpovědní státní zaměstnanci úřadu vlády ČR, ani jiné státní instituce odpovědné za blaho občanů nezajišťují mnoha tisícům lidí v ČR a stovkám lidí stravujících se u organizace Naděje, základní humanitární pomoc, odpovědní pracovníci státu, ač je to jejich povinnost, nezajišťují zmíněné sociálně slabé skupině Čechů prakticky vůbec žádnou sociální pomoc, dpopouštějí se tak svou nečinností v tomto směru zločinů proti lidskosti, neboť zmíněná skupina sociálně slabých občanů je zde  týrána bezesporu hladomorem, a podmínkami bezdomovectví.

 

Přílohou tohoto emailu Vám zasílám výsledek provedeného výživového testu.

 

V měsíci září - až říjen https://byl proveden test, jaká je výživová hodnota jídelníčku lidí, kteří v České republice se ocitli absolutně bez prostředků, a nemohou si tak koupit ani jídlo. Byl proveden průzkum v hlavním městě Praze, jak funguje v tomto směru charita, tedy bezplatné zajištění pomoci těmto lidem.

 • Uvedeným průzkumem, a následným testem výživové hodnoty jídelníčku funkční charity v Praze bylo zjištěno toto:

 • Úřad vlády ČR disponuje statistikami o počtu bezdomovců v ČR, a také o počtu bezdomovců v Praze, jak dokládá z 10.9.2013 dokument koncepce sociálního bydlení pro bezdomovce, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo. Z této koncepce vyplývá, že úředníci na její naplňování mají dostatek času, do roku 2017. Což těmto úředníkům umožní chovat se vůči bezdomovcům i nadále liknavě, a v podstatě jejich tíživou situaci neřešit s odůvodněním přeplněných a nedostatečných kapacit, jako je tomu nyní a historicky již zhruba 15 let.

 • Bylo zjištěno, že stát má podle mezinárodně podepsaných dokumentů o lidských právech, zejména dle dokumentu ,,Deklarace lidských práv" za povinnost zajistit občanovi tak vysoký finanční příjem, aby občan byl s to si z něho zaplatit důstojné bydlení, zdravou stravu, a ošacení. V případě, že občanovi jeho příjem nepostačuje na uvedené náklady na život, je stát povinen občanovi tento rozdíl příjmu sociálními doplácet, například ze systému sociálních dávek. 

 • V České republice nejen že občanům není doplácen rozdíl příjmu, kde občanovi jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů na důstojné bydlení, zdravé jídlo, a ošacení-tedy na naplnění svého občanského právana ,,důstojný život", ale v České republice je dnes dle dostupných statistik přibližně 40tisíc občanů, kteří nemají kde bydlet, jsou bez přístřeší, nemají peníze ani na to, aby si koupili jídlo, a už vůbec, aby si koupili nějaké ošacení. Dalších 150 tisíc občanů ČR aktuálně o střechu nad hlavou přichází.

 • V České republice se úřad vlády a další odpovědní státní zaměstnanci tváří, jako by se jich situace lidí, kteří byli předluženým státem Česká republika vytěsněni-vysegregováni až na samý okraj společnosti a byli tak v podstatě sociálně vyloučeni ze společnosti, jako by se těchto státních zaměstnanců situace těchto českých občanů netýkala, přestože je péče o občany v tomto smyslu ze strany státu povinnost, a je v ČR tato povinnost zcela nenaplněna.

 • Strava:

 • Bylo zjištěno, že v hlavním městě ČR, v Praze funguje pro uvedenou skupinu sociálně vytěsněných-vysegregovaných lidí pouze jedna charitatvní organizace, kde se tito lidé-zpravidla bezdomovci- mohou ZDARMA a pravidelně najíst, umýt, a občas mohou zde také dostat nějaké ošacení, funguje zde také lékař, a organizace poskytuje pomoc i v otázce bydlení, i když kapacity jsou nedostatečné. Jde o charitativní organizaci s názvem ,,Naděje" nezisková organizace, se sídlem Praha 5, v Brance. Provozovna a jídelna je na adrese ,,U Bulhara, Praha 1-pod mostem". Toto je jediné místo, kde bezdomovci v Praze dostávají systematicky a pravidelně teplé jídlo zdarma. Výživová hodnota jídla, a složení jídelníčku pro strávníky zde je však žalostně nedostatečná, jak dokládá provedený test jídelníčku. Skladba jídelníčku se v podstatě celé dny ani roky nemění, a jde spíše nežli o nakrmení lidí, spíše o udržení pouze základních životních funkcí lidí-strávníků, kteří jsou závislí na tom, se zde stravovat. Jde tedy o týrání hladomorem strávníků zde. 

 • Hygiena:

 • Zdarma se zde celý umýt - osprchovat občan může pouze 1x týdně, což je nedostatečná hygiena občana, a může člověk, který nemá peníze se tak stát i nechtěným bacilonosičem pro ostatní spoluobčany, může být hygienicky pro společnost na obtíž.

 • Ošacení:

 • Bylo zjištěno, že je kritický nedostatek spodního prádla, a ponožek, což může mít pro společnost velmi neblahé dopady nejen v podobě nepříjemných pachů, které pak spoluobčané cítí, ale také mohou vznikat různé infekce a vznik a šíření nakažlivých chorob.

 • Shrnutí:

 • Sociální pomoc státu lidem, kteří jsou vytěsněni-vysegregováni ze společnosti až na samý její okraj, je nulová. Úřad vlády, a další odpovědní státní zaměstnanci, ač mají k dispozici statistiky o počtu bezdomovců, NEKONAJÍ. Vyčkávají tedy záměrně na to, až tato třídní skupina lidí bezdomovců pomře buď hladem, vyčerpáním, vysílením, onemocněním, a nedělá pro tyto lidi vůbec nic. A to i přes alarmující čísla o počtu mnoha tisíc bezdomovců v ČR, a i přes to, že vědí, že je zhruba dalších 150tisíc lidí v ČR, kteří se brzy bezdomovci stanou. Pracovníci úřadu vlády ČR se tedy vědomě dopouštějí trestných činů: týrání a mučení, třídní genocida zaměřená na ekonomicky slabší skupinu občanů ČR, třídní a sociální segregace ekonomicky slabších občanů, a snaha tyto občany sociálně vyloučit, a dostat je do stavu sociální nouze, kdy ale stát neplní své povinnosti a neposkytuje dostatečnou, nebo vůbec žádnou sociální či lékařskou péči výše zmíněné skupině obyvatel. Pracovníci úřadu vlády včetně prezidenta republiky by tedy měli být souzeni Mezinárodním trestním soudem v Haagu za provozování, a podněcování k provozování genocidy občanů České republiky, kteří jsou vytěsněni-vysegregováni do pozice bezdomovců v ČR. Úřad vlády a odpovědní státní zaměstnanci se svou neangažovaností, nečinností v oblasti zabezpečení dostatečné sociální pomoci výše zmíněné skupině sociálně slabých obyvatel stávají vykonavateli předčasných úmrtí těchto této sociálně slabší skupiny občanů ČR. 
   

 

 

 

Jiří Pelíšek, občan České republiky

Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Czech original text ):

Naděje, nezisková organizace, sídlo v Brance Praha 5. Provozovna a jídelna: U Bulhara, Praha 1 (pod mostem)

Pro tento výživový test byla zadána tato kritéria: Muž, 45 let, 174cm vysoký, váha 90kg, rád by zachoval svou hmotnost, denní fyzická námaha: střední. Jídelníček byl zadán dle současného stavu možností stravování bezdomovců v Praze, v charitativní neziskové organizaci Naděje, sídlo Praha 5, V Brance – dle nabídky každodenního jídelníčku pro lidi bez domova a bez peněz,kteří jsou závislí pouze na této stravě, nemají peníze na to, aby si jídlo koupili. Tento jídelníček je podáván zmíněným strávníkům prakticky denně, celoročně. Závislých na této stravě jsou stovky občanů ČR, kteří sem denně chodí se najíst.

Občané ČR zde dostávají tuto kombinaci stravy: od pondělí do pátku: 1x denně polévka cca 225ml bez chleba (chléb zpravidla jen 1x týdně) + 1x denně 2 krajíce chleba (ráno nebo večer), mohou se zde napít 2x denně čaje. O víkendu jen 1x denně 2-3krajíce chleba s čajem, jinak nic. Vše je zdarma. Uvedený test ukazuje, že lidé takto stravovaní v podstatě trpí hladomorem.

 

Prvek

( element ):

Má být 100%

( be the Day ):

Aktuální skutečnost

( current reality ):

Energie / Energy

100%

8 %

Bílkoviny / Proteins

100%

4%

Sacharidy / Carrbohydrates

100%

11%

Cukry / Sugars

145 g

6 g

Tuky / Fats

108 g

8 g

nenasycené mastné kyseliny /

/ unsaturated fatty Acids

36 g

4 g

Vláknina / Roughage

25 g

1 g

Sodík / Sodium

do 2 g

1 g

Vápník / Calcium

800 mg

63 mg

Železo / Iron

13 mg

3 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento výživový test si můžete ověřit po kliknutí ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Original Czech text ):

Shrnutí: Z uvedeného testu vyplývá, že občané, kteří jsou státem ČR sraženi na kolena tak, že nemají ani peníze na to, aby si koupili jídlo, a jsou plně závislí na jídle zdarma, tedy na jídle od organizece Naděje ( v Praze ), tito všichni občané jsou v podstatě týráni hladomorem. Jsou ze strany státu týráni hladomorem, stát má povinnost se postarat o občany tak, aby jim byl zajištěn důstojný život. Stát, úřad vlády ČR, zde svým NEKONÁNÍM hrubě zanedbává svou povinnost péče o občana, kterou mu ukládá listina Deklarace lidských práv, a tím, že na svém území takto svým NEKONÁNÍM, neangažováním se v zájmu podpory charity a zajištění zásobování jídlem pro sociálně vytěsněné občany, vědomě provozuje a podporuje týrání těchto občanů ČR v masovém rozsahu hladomorem, s se odpovědní pracovníci úřadu vlády ČR dopouštíějítrestných činů příprava genocidy, genocida ekonomicky slabších občanů ČR, a týrání občanů ČR hladomorem, třídní a sociální segregace. Lidé odkázáni na charitu v ČR – jak dokresluje tento Pražský příklad, jsou státem díky jeho dostatečné neangažovanosti tímto směrem udržováni v jakési agonii před smrtí. Jsou denně, celoročně, pouze mírně naléváni většinou pouze tekutinami 2x denně, polévkou a čajem, namísto kvalitního jídla 3-5xdenně, a to se děje stále, bez zajištění obměny jídelníčku. Stát, odpovědní pracovníci úřadu vlády ČR svým nekonáním v oblasti zajištění dostatečné stravy zmíněným občanům se tak stávají vykonavatelem předčasné smrti těchto sociálně vytěsněných-vysegregovaných občanů ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(original Czech text):

 Jiří Pelíšek, narozen 5.2. 1968
Trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice

Dne 28.8.2013 vysegregován státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice

 

Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha

 

Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, mezinárodní trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím, senátu ČR.

 

Trestní oznámení - pro podezření ze zločinného spolčení a organizovanou trestnou činnost v oblasti advokátních a exekučních lobby, ve spolupachatelství soudců, státních zástupců a policie
 
 

Podávám tímto trestní oznámení s podezřením na zločinné spolčení a organizovanou trestnou činnost v oblasti advokátních a exekučních lobby, ve spolupachatelství soudců a státních zástupců s cílem se obohatit, a nezákonně, lichvářsky přemrštěnými poplatky, navyšující dluhy občanů, rozkrádání peněz těchto občanů plošně, po celé České republice, tedy jde o tunelování-rozkrádání peněz a následně i majetku českého národa ve značném rozsahu, protože když dlužník nemá na takto přemrštěné poplatky v Evropě, jako jsou u nás, zabavují exekutoři i další movitý a nemovitý majetek. Z Občanů, kteří někde cokoli dluží, tak Český stát prostřednictvím svých státních zástupců, soudců, exekutorů, a policie dělá mnohdy touto svou lichvou nuzné žebráky, a uvádí je tak mnohdy do stavu ,,sociální nouze" 

 

Jako důkaz uvádím statistiky běžných poplatků souvisejících s vymáháním pohledávek v Evropě, a ve srovnání s těmito  poplatky v České republice. Je na první pohled zřejmé, že je pro český stát výhodné si tyto poplatky ponechat co možná nejdéle, ale pro občany tomu tak není, jsou takto okrádáni i o to co nedluží, jsou takto záměrně předlužováni, a následně mnohdy i státem kriminalizováni pak za to, že nemají zaplaceno:

 

V EVROPĚ existují tři modely vymáhání dluhů: německý, švýcarsko-britský a český. 
>
> NĚMECKO
> Dluh např. 1020 Kč
> Soudní poplatek 576Kč
> Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 744Kč
> Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 372Kč
> Odměna exekutora 595 Kč
> CELKEM 3307 Kč
> (v přepočtu)
> Německý model funguje třebav Polsku
>
> POLSKO
> Dluh např. 1020 Kč
> Soudní poplatek 180 Kč
> Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 360Kč
> Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 423Kč
> Odměna exekutora 530 Kč
> CELKEM 2473
>  
 
Švýcarsko-britský model
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 292-710 Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 0 Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 0 Kč (přiznává se až od určité výše dluhu, v Británii 150 000 Kč)
Odměna exekutora 420-835 Kč
 CELKEM 2565 Kč  
 
A teď ČESKÁ REPUBLIKA
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 400Kč
náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 5220Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 2920Kč
Odměna exekutora 7800
CELKEM 17 360 Kč  
 
Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni: "Každý rok musejí lidé na vymáhání zaplatit 40-60 miliard korun. To je astronomická částka, která jde advokátní lobby. V září 2011 jsem na jednání se zástupci ministerstva spravedlnosti prezentoval, jak náš systém vymáhání pohledávek funguje. Přítomný švýcarský expert řekl, že vůbec nevěří, že je něco takového v Evropě možné."  Proč o tom v médiích vůbec nic není?  Média včetně veřejnoprávních tu nejsou , aby hájila zájmy lidí. Systém úvěrů, model exekucí, Kalouskovo snaha mít deset heren v každé ulici, vliv médií na společnost, to vše ruinuje statisíce jedn otlivců i rodin. V čím větších problémech lidi jsou, tím jsou manipulovatelnější. O to tu běží. Dokud lidem nedojde, jaká je role médií, všechno se bude jenom horšit....

 

Jde o nedovolené obohacování subjektů: Stát Česká republika, advokáti, exekutoři ve spolupráci se soudci, státními zástupci a státní policií, městskou policií,  na úkor občana, kterému někde vznikl dluh. Jmenovaným subjektům by měla být hanba takto parazitovat na kapsách obyvatel a na jejich neštěstí. Obzvlášť, když žijeme v předluženým státě, kterej neplní své základní povinnosti vůči občanům, vyplývající z listiny ,,Obecná deklarace lidských práv", jako je uzákonění existenčního minima ve výši, která je ,,reálným existenčním minimem na občana ve státě Česká republika".  

 

 

Jiří Pelíšek, občan České republiky

Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(original Czech text):

Jiří Pelíšek, narozen 5.2. 1968
Trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Dne 28.8.2013 vysegregován státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice

Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha

 

Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, mezinárodní trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím, senátu ČR.

 

Trestní oznámení - pro genocidní výroky presidenta vůči členům politické strany Zelení Česká republika
 
 
Podávám tímto trestní oznámení na prezidentaa české republiky z důvodu velezrady, které se dopustil svým genocidním povelem a výrokem na adresu členů politické strany Zelených Česká republika.

 

Pan prezident Ing. Miloš Zeman, vrchní velitel armády ČR se dne 12.9.2013 veřejně vyjádřil na adresu členů politické strany Zelení Česká republika opakovaně vyjádřil, a potvrdil svůj výrok zpředchozích dnů cituji: ,,vypálit, počůrat, posolit" což ve mně jako občanovi vyvolává pocity jako když byla vyhlazována obec Lidice v České republice vypálením a vyvražděním jejích obyvatel. Je to vědomé vzbuzování nacistického strachu v lidech presidentem, který skutečně může svým výrokem, svým povelem způsobit ozbrojené jednání vojenských jednotek, případně iniciovat různé nacistické skupiny.

 

Pan prezident si nesmí dovolit jakékoli genocidní výroky na adresu vlastního obyvatelstva. Pokud tak činí, dopouští se na obyvatelích vlastní země trestného činu příprava Genocidy, případně genodidy samotné. Protože tak bezostyšně opakovaně činí, musí být proto souzen mezinárodním trestním soudem. Pan prezident Ing.Miloš Zeman se dopustil tímto opět velezrady vůči státu Česká republika, zaútočil svými vyhrůžkami na adresu politické strany ,, Zelení " na svrchovanost demokracie našeho státu, a šíří strach vůči vlastním obyvatelům nacistickým vyhrožováním. President Miloš Zeman by měl být proto senátem České republiky okamžitě zbaven sé funkce prezidenta. Prezident, který veřejně při mítincích říká slova genocidy směřované vlastnímu lidu, cíleně na vypálení členů jedné politické strany státu Česká republika, který tak veřejně nabádá k nacismu, je ostudou našeho státu.

 

Všichni politici by si měli uvědomovat v každém okamžiku, co svými ústy mohu způsobit, a způsobují. Všichni politici by měli dodržovat kodex slušného člověka. Pokud toho nejsou schopni, ať si jdou své mafiozní nacistické praktiky provozovat třeba do volné divočiny v pralese, mimo lidskou civilizaci.

 

Nacismus a jeho propagaci český národ nemůže a nebude tolerovat žádnému člověku, natož politikovi vlastní země.

 

( Pane Tomáši Garyku Masaryku, pane Václave Havle, dej Vám Bůh klidného odpočinku ).

 

Jiří Pelíšek, občan České republiky

Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(original Czech text):


From: jiri.pelisek@hotmail.com
To: vkpp@mvcr.cz
Subject: Dolplněné trestní oznámení pro trestné činy spáchané ozbrojenou organizovanou skupinou státních zaměstnanců, v kooperaci státních zaměstnanců magistrátu města Pardubice
Date: Fri, 30 Aug 2013 08:32:52 +0200

Jiří Pelíšek
trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
přechodné bydliště, odkud jsem byl násilím vystěhován státními zaměstnaci na ulici: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice

 

Pro: Vrchní státní zastupitelství v Praze

na vědomí oubudsman ČR veřejný ochránce práv

 

 

Věc: Trestní oznámení pro spáchání trestných činů omezování osobní svobody, zneužití pravomoci, loupežného přepadení ze strany organizované skupiny státních zaměstnanců policie ČR, městské policie, magistrátu města Pardubic, dále ze spáchání a spolupodílení se na spáchání předem připraveného trestného činu segregace mé osoby touto organizovanou zločineckou skupinou státních zaměstnanců, dále ze spáchání trestného činu nezákonného segregačního pronásledování mé osoby za strany organizovaných bezpečnostních ozbrojených jednotek, dále ze spáchání předem připraveného trestného činu únosu pana Konvalinky Davida z Pardubic, jeho nezákonným způsobem zbavení svobody, uvrhnutí jej do zamřížované budovy psychiatrie v Pardubicích s cílem obohatit se na jeho mnohamilionovém majetku bez jeho vědomí, bez jeho souhlasu za pomocí zneužití statutu zbavení jej z moci úřední způsobilosti k právním úkonům. Dále ze spáchání trestného činu fyzického napadení pana Konvalinky Davida z Pardubic dne 24.8.2013 a vystavení jej podmínek ohrožujícím jeho života ze strany městské policie Padubice, dále ze spáchání trestného činu ohrožení mého života tím, že mne vysegregovala výše zmíněná skupina státních zaměstnanců násilím, fyzickým přepadením a odcizením mých klíčů z mých kapes od mého nového bydliště, kde jsem měl s majitelem domu přátelskou dohodu o vzájemné výpomoci a řádnou nájemní smlouvu, a uvrhla mne tato zločinecká mafiozní skupina státních zaměstnanců zpět do bezdomovectví dne 28.8.2012 v cca 16 hodin tím, že mne násilím bez mého souhlasu vystěhovala z mého nového bydliště, kde jsem bydlel již 14 dní, vystěhovali mne bezohledně na ulici a udělali ze mně tak znovu bezdomovce, čímž jsem se stal okamžitě ohrožen na životě, protože v domě, kde jsem pobýval, zůstalo nakoupené jídlo, a na další nákup jídla nyní nemám vůbec peníze. Byl jsem vyzván výše jmenovanou organzovanou zločineckou skupinou státních zaměstnanců k tomu, abych si s sebou vzal všechny své věci, že dům se bude pečetit. Jídlo jsem však do tašky žádné si dát nestihl, protože mne vytlačili násilím z domu. A ani by nebylo reálné, abych si znakoupených surovin jako bezdomovec nyní někde na ulici vařil. Dále podávám trestní oznámení na neznámou skupinu pachatelů, kteří mne utýrávají k smrti na hladomor tím, že provozují legislativu ve státě, která nezajišťuje mi jako občanovi ČR důstojný život, ale sociální systém ČR mi vyplácí tak malou částku měíčně, ze které se prostě skromě najím, ale jen po dobu 14 dnů. Pak již nemám penízena jídlo na dalších 14 dní v kalendářním měsíci. jsem segregován ze společnosti tím, že mne stát Česká republika trvale odřezává od možnosti mít výdělek pro zajištění mého základního práva, práva na " Život ". exekučně jsou mi zabavovaány výplaty, a exekučně mám obstaven bankovní účet.

 

Dne 28.8.2013 ve 14:15 hodin přijela motorizovaná skupina 4 pracovníků magistátu města Pardubic ke mně domů, na adresu Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice. S mým přítelem panem Davidem Konvalinkou, se kterým jsme se chystali jeho vozidlem zajet nakoupit a pro listovní doporučenou zásilku na poštu, dále zařizovat ve městě Pardubice kroky k oddlužení jeho pohledávek vůči jeho věřitelům. Pan Konvalinka ale těmto státním zaměstnancům na magistrát ve 13.45 telefonoval ze svého domácího telefonu, že si nepřeje, aby přijeli, že jede do města, že nebude doma. Přesto přijeli, a požádlali mně, abych jim otevřel branku do zahrady, že chtějí jít za panem panem Konvalinkou, že to mají spolu domluveno. To mi říkala paní Jansová z magistrátu, když stála spolu se třema svými kolegy na chodníku za zamčenou brankou. Vzhledem k tomu, že pan Konvalinka má vadu chůze, vyhověl jsem  jim, aby nemusel hned ze schodů jim otevírat. Pan Konvalinka se oblékal a byl již u vstupních dveří domu, chystali jsme se odjet do města, jeho vozidlo bylo již připraveno k odjezdu, jen jsme měli nastoupit. a odjet. Když v tom se výše uvedeným způsobem dostavili tito pracovníci magistrátu. Vstoupili do domu, vyvedli pana  Davida Konvalinku, a já jen slyšel, jak se brání a říká jim, že nechce s nimi nikam jet. Oni jej ale obestoupili kolem dokola, a jeden z těchto čtyř pracovníků magistrátu, pan Tajovský jej břichem vystrkal až k vozidlu, kde jej naložili a odjeli s ním. Pan Konvalinka se nezmohl na žádný větší odpor, protože má berle, a na nich má co dělat aby se udržel, když needí na invalidním vozíčku. V podstatě pana Davida Konvalinku před mýma očima proti jeho vůli unesli. Když jsem se ptal, co se to děje, kam ho odvážejí, paní Jansová-vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu města Pardubic mi jen stroze sdělila, že jedou za babičkou pana Konvalinky do nemocnice, kde v tu dobu pobývala, a pan Tajovský mi sdělil, že je důležité, abych počkal na Davida Konvalinku doma.

Za pár minut po té co odjeli, asi tak za 20 minut-nevím přesně, přijela k domu motorizovaná hlídka městské policie. Byl jsem zrovna na zahradě, a upravoval tam ještě nějaké věci, až se pan Konvalinka vrátí, abychom společně vyrazili do města, jak jsme byli domluveni. Když jsem viděl, že před domem parkují měštští policisté, otevřel jsem branku a šel jsem se jich zeptat, co potřebují. Stroze mi sdělili, že dům se bude pečetit, že jen čekají na státní policii, a na příjezd pracovníků magistrátu města Pardubic. Byl jsem z toho v šoku. Ptal jsem se jak je to možné, vždyť mi před chvílí pracovníci magistrátu města Pardubic řekli, že jedou s panem Konvalinkou za jeho babičkou na návštěvu do nemocnice. Po té co jsem se ptal opakovaně na tyto věci, mi městští policisté sdělili, že dostali od magistrátu povel, aby dům zapečetili, že si pan Konvalinka-majitel domu a celého pozemku Věry Junkové 447 vzal domů nějakého kumpána, a že se pracovníci nebo nějaká pracovnice z magistrátu města Pardubic obává, aby tento kumpán Davida Konvalinky si nevzal do domu další kumpány, a s domem se něco nestalo. Proto že dostali od těchto pracovníků magistrátu města Pardubic příkaz k zapečetění domu pana Davida Konvalinky, na adrese Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice. To mi přišlo jako zcela absurdní zvůle státních zůčastněných zaměstnaců. Vše jsem přetlumočil místním sousedům, kteří celou scenérii se zájmem pozorovali od svých plotů. Došlo mi, co se stalo, že pana Davida Konvalinku někam pracovníci magistrátu města Pardubic jeli uklidit, aby si mohli dokončit svou zvůli zmocnit se jeho majetku. Došlo mi to zcela okamžitě. A místním sousedům taky. Ale já znám detaily a pozadí celé této kauzy, na rozdíl od sousedů.

Jakou moc má dnes exekutor? Pan exekutor Navrátil, z Pardubic, který má zástavní právo na nemovitost pana Konvalinky z roku 2010 kvůli částce 5000,-Kč dluhu s příslušenstvím ve výši cca 15.000,-Kč?? Jakou má moc?? Má známé na magistrátu?? Nevím.

 

Ale babička pana Konvalinky se o něho dle svých možností starala namísto jeho rodičů, kteří se jej v podstatě zřekli po narození, když viděli, že je tělesně postižený na nohy. Že se o Davida Konvalinku starala s láskou, svědčí i fakt, že spolu jezdili ona na kole, on na tříkolce na projížďky, i přes handikap pana Konvalinky. Někdy na jaře letošního roku-nevím přesně-paní Emilie Konvalinková darovala svůj celý majetek, tedy velký dům o 10ti místnostech se zahradou panu Davidovi Konvalinkovi. Dům je v perfektním stavu. Jen co se týká vnitřní estetiky, odpovídá toto věku a možnostem paní důchodkyně, která se starala především o svého vnuka Davida. Dům potřeboval mladší sílu, která by jej pomohla lépe udržet, jako například malby interiéru a pravidelné vytírání podlahy, luxování vysavačem. To je vše. Jinak je dům v naprostém pořádku, i jeho okolí. Jen zahrada letos zůstala neposekána, protože letos zatím není k dispozici sekačka na trávu. Rovněž zaparkované vozidlo jehož vlastníkem je pan Konvalinka v garáži voní novotou, a je v naprostém pořádku, plně provozuschopné.

 

Letos v červnu ale babička pana Konvalinky vážně onemocněla ve svých 84 letech, a ulehla na postel-tedy matrace naskládané na sobě, na kterých spala.

Nikdo z rodiny jí nechodil prý pomáhat. Na všechno tu teď byl jen její vnuk David Konvalinka, který i přes svůj značný handicap s nohama, se o svou babičku staral. Paní Emilie Konvalinková po 32letech trvalé a soustavné péče o svého vnuka Davida Konvalinku onemocněla a ulehla v červnu 2013 na lůžko. Již o měsíc později na paní Emilii Konvalinkovou paní vedoucí sociálního odboru magistrátu města Pardubic, paní Jansová podala želobu k okresnímu soudu v Pardubicích pro zbavení svéprávnosti, způsobilosti k právním úkonům paní Emilie Konvalinkové, a současně v této žalobě žádá také zbavení způsobilosti k právním úkonům pro pana Davida Konvalinku. Tuto žalobu mi pan David Konvalinka ukázal, veškeré dokumenty, o kterých se zde zmiňuji, jsem osobně četl, neboť se mi David Konvalinka s nimi ze své vůle sám od sebe svěřil, jako svému příteli. 

Viděl jsem také rozhodnutí okresního soudu v Pardubicích o zbavení způsobilosti k právním úkonům paní Konvalinkové Emilie, které jí bylo doručeno v srpnu 2013. Lhůta pro odvolání myslím končila dne 21.8.2013, tedy v době, kdy byla v nemocnici hospitalizována, a David Konvalinka jej v bytě našel po tomto termínu. Předpokládámtedy že paní Konvalinkové vzhledem k hospitalizaci unikla možnost odvolat se proti rozhodnutí soudu, jinak by to nejspíš udělala.

Včera, když jsme se s panem Konvalinkou davidem chystali společně jeho vozidlem na poštu pro doporučený dopis, byla poslední lhůta pro vyzvednutí tohoto dopisu. Vyzvednout si jej již nestihl, protože namísto na cestu na poštu pana Davida Konvalinku unesli zjevně proti jeho vůli pracovníci magistrátu, aby jej mohli uklidit. Domnívám se důvodně, že celá akce byla magistrátem předem připravená, naplánovaná. Jestliže si ale pan Konvalinka David nevyzvedl včera dopis díky tomu že byl zbaven nezákonně svobody, a trčí teď za mřížemi psychiatrie v Pardubické nemocnici, znamená to, že tento dopis již vyzvednout nemůže a doporučený dopis poputuje zpět k adresátovi, přičemž se považuje včerejškem za doručený. Je možné ale, že se jedná o dopis od okresního soudu v návaznosti na žalobu paní Jansové-vedoucí sociálního odboru magistrátu města Parubic. Pokud se pan David Konvalinka nyní, když je držen v zajetí, byť lékařů psychiatrů na popud mafie úředníků magistrátu města Pardubic, neodvolá proti doručenému doporučenému psaní, bude po 8dnech zbaven svéprávnosti, bude zbaven způsobilosti k právním úkonům stejně jako jeho babička, protože rozhodnutí soudu nabyde právní moci. Možná je to jiný dopis, ale co když se jedná o toto? Je to hra o čas? Pár dní si jej budou podávat pana Konvalinku lékaři po odděleních, a až jim přijde echo, že můžou pana Konvalinku propustit, tak to udělají, ale bude již pan Konvalinka zbaven způsobilosti k právním úkonům. A o to magistrát města Pardubic usiluje. Díky mafióznímu předávání informací mezi magistrátem, policií, a městskou policií, justicí, díky odposlechům telefonů lze předpokládat, že toto divadlo včera zinscenovali právě proto, aby pana Davida Konvalinku zbavili způsobilosti k právním úkonům. Jsem jediný, kdo se o pana Davida Konvalinku v současné době může starat, a také jsem mu pomáhal, staral jsem se o něho. Neměl jsem před tím kde bydlet. Požádal jsem pana Konvalinku, zda by mi poskytnul přístřeší, a on přátelsky souhlasil. Požádal mně o pomoc při řešení jeho psychické a fyzické situace. Tuto pomoc mu poskytuji, a měl pan Konvalinka plán, jak vyvést svou ekonomiku k prosperitě, jak oddlužit dům, a jak jej zvelebit. Ale tím, co mu včera provedli pracovníci státní Pardubické mafie shora uvedení, mu zmařili veškeré jeho životní cíle a plány. Zbavili pana Konvalinku i jeho průvodce, pomocníka, přítele, tedy mne. Protože tito pracovníci magistrátu si mně zcela jistě prolustrovali, moc dobře s určitostí znají, z jaké situace jsem se v Pardubicích ocitnul. Pan David Konvalinka mi na krátký čas pobytu u něho zachránil život.

Když jsem k němu přijel ten den, co mu odvezli babičku do nemocnice, neměl jsem ani tušení, co se tam přihodilo, že je v nemocnici. Přijel jsem k panu Konvalinkovi vyčerpaný, hladový, a neměl jsem jinou alternativu pro život, zemřel bych jinak na hladomor, anebo jinak-nevím. Vzájemně jsme si tedy s panem Davidem Konvalinkou vypomáhali,jak to šlo. Úředníci z Pardubického magistrátu ale zřejmě usoudili, že bývalý bezdomovec, jako já, nesmí nikde bydlet, a musí zústat bezdomovcem. A tak mně nechali vyvést státní policií s asistencí aktivních městských policistů z mého současného bydliště v Pardubicích, ulice Věry Junkové z domu, ukradli mi z kapes násilným fyzickým přepadením klíče od branky zahrady a od domu, a vyhnali mne z pozemku pana Konvalinky na veřejnou komunikaci, na ulici Věry Junkové.

 

Přečtěte si, prosím níže uvedené prohlášení pana Davida Konvalinky ze soboty, 24.8.2013, kdy ho domů dopravil sanitní vůz za asistence městských policistů, protože mu nějací občané museli zavolat od místní věznice městskou policii, jelikož se mu rozpadl jeho invalidní vozík natolik, že mu zůstaly zaklíněny nohy. Toto prohlášení sepsal David Konvalinka po té, co jej městští policisté dopravili domů. Trochu mne udivilo, proč jim Daavid Konvalinka říká, aby nemluvili ,,o těch smrtelnejch věcech, a opakoval t třikrát. Myslel jsem, že se něco přihodilo s babičkou,ale ne, bylo to vše jinak. Městský strážník, když mne uviděl u branky, mi řekl. ..má defekt, prasklo mu kolečko. A podával mi takřka třetinu rozpadlého vozíku se slovy:,,..on má nějakej problém, mluví o smrti..." a já nato odpověděl, že asi jak má babičku v té nemocnici, tak to na neho doléhá. Po té mi David konvalinka vyprávěl zážitky z toho dne, jak uvádím v tomto jeho rukou, na jeho počítači sepsaném prohlášení:

 

Přepadení městskými policisty a výhružky smrtí a zabitím 

 Dne 24. 8. 2013 jsem  jel  ráno brzy po vyspání, po probuzení se a snídaní na ubytovně v Pardubicích z Dukly na svém invalidním vozíku do nemocnice za svojí  babičkou do Pardubické nemocnice  na Interní oddělení - geriatrie, pokoj č. 3, 2. patro. Zde jsem přijel jak píši na svém invalidním vozíku, ke své babičce, která mě velmi schází, na ten pokoj jak píši a na toto patro. Dole v patře č. 0 v přízemí jsem vjel do výtahu na vozíku. Potom, když jsem vjel do výtahu, zmáčkl jsem prstem tlačítko č. 2, čili 2. patro.

Ve 2.  patře jsem vyjel z výtahu. Dveře výtahu se za mnou zavřely. Potom jsem hned spěchal na vozíku ke své babičce na pokoj č. 3, kde jsem pobyl a popovídal si s ní a hlavně pobrečel, jaký mám život od 8 h 0 min do 8 h 30 min. Potom jsem  se s babičkou rozloučil, popřál jí hodně zdraví a na vozíku odjel z pokoje č. 3 z 2. patra zpět přes dlouhou chodbu k výtahu. Zde u výtahu jsem zmáčkl prstem tlačítko na otevření dveří. Potom jsem vjel do výtahu. Dveře se zavřeli a já ve výtahu zmáčkl prstem tlačítko č. 0 čili přízemí.

V přízemí jsem měl již naložen velký náklad na vozíku a špatně se mi jelo. Snažně jsem prosil zde v přízemí nějakého pana Dr, aby mi zavolal sanitku na odjezd domů. Ten mi nevyhověl, tak jsem jel na vozíku s těžkým nákladem směrem k vrátnici z nemocnice ven. Trolejbusem jsem jet domů nemohl, když jsem měl tak těžký náklad a než jsem s tím dojel na vrátnici jelo se mi velmi špatně. Tak jsem dojel k té vrátnici a tam si poprosil paní, aby mi někoho zavolala

Ona mi zavolala Městskou policií č. tel 156, bílá Octavia osobní policejní služební automobil s modrými pruhy. Vůz řidila posádka 4 mužů, kteří mě ihned po vystoupení z auta začali vulgárně nadávat a vyhrožovat mi smrtí a zabitím. Řekli mi : My tě známe vole, když si jezdil na invalidní tříkolce, když jsi coural sám o holích městem venku vole. Zabíjem tě. Dovezem tě utopit vole. Hodíme tě i z vozíkem přes zdymadlo do řeky vole, nebo zhebneš pod rychlovlakem Pendolíno, který jezdí 160 km / h. Nebo tě dáme nohama na koleje vole, a Pendolíno ti urve nohy a ty zhebneš vole v ukrutných bolestech a vykrvácíš vole. Nebo další možnost vole čili ustřelit pistolí palici vole. Toto se mělo stát v sobotu dne 24. 8. 2013 v 10 h 20 min

Když mi takto hrubě vynadali s výhružkami ukrutnou smrtí a zabitím pustili mě samotného bez drže a pomoci na mém vozíku z kopce dolů. Tak jsem zabrzdil celý vozík - 2 brzdy - 1 na levé straně,  2. na pravé staně a jel jsem velmi pomalu se zabržděným vozíku hluboko dolů z z velkého kopce. Měl jsem hrozný strach z hrozného pádu, vážného úrazu nebo dokonce smrti. Tou hroznou jízdou dolů z kopce se mi porouchal a rozbil vozík. Jel jsem po chodníku z toho kopce. Oni jeli vedle mě po ulici ve svém autě a vyhrožovali mi : Za 20 min budeš doma vole, jak jsme ti to řekli, jinak tě zabijem. My jedem do hospody na pivo vole. Potom se přijedem podívat. Když nebudeš včas doma vole, zabijem tě. Tak jsem se strachem rychle odjel na autobus ke Karlovině. Tam ujel 1 zastávku a vystoupil. Potom jsem dojel navozíku na zastávku trolejbusu č. 9, na zastávku Krajský úřad. Zde jem čekal hodinu v teple na slunci navozíku na trolejbusč.9. Ten mě odvezl do ulice na zastávku Husová k věznici . Zde mi pomohl ještě pán z trolejbusu ven na vozíku. Vozík se ihned po vyndání z trolebusu ven panem řidičem úplně celý rozpadl a zaklínil mi nohy. Šli nějací mladí lidé a zavolali mi ve věznici pomoc. Tak potom zase přijela městská policie s vyhružkami zabitím a krutou smrtí a nadávkami vole i se starou sanitkou dokteré mě naložli na uplně rozpadlém vozíku, který trochu složili s nadávkami do volů, klením, vyhrožováním krutou smrtí a zabitím a dovezli mě domů.Zde mě vyklopili.

 

David Konvalinka

Věry Junkové 447-Studánka

Pardubice

 

>konec prohlášení

 

Včera, t.j. ve středu 28.8.2013 jsem panu Davidovi Konvalinkovi zajistil, sehnal, a přivezl domů nové invalidní pojízdné křeslo, tak byl rád, že nemusí doma o chodit o berlích. Na tomto vozíčku bych s ním býval objel jeho potřebné záležitosti, v kombinaci s použitím jeho osobního automobilu. Tuto možnost mu státní zvůle Pardubických státních výše zmíněných mafiánů ale byla odepřena. A z moci úřední teď z pana Konvalinky je vyráběn a transformován člověk mentálně postižený. On nesouhlasil celou dobu s nepořádkem, který doma měl,než jsem k němu přišel.Nechtěl ani žádnou matraci. Vadily mu pachy, co jsou v domě. Ale stará paní Konvalinková již nezvládala vše obstarat. A David Konvalinka se poslední dva měsíce staral hlavně o svou babičku. Tak je poněkud hlopué ze strany úřednice paní Jansové uvádět do žaloby o zbavení právní způsobilosti pana Konvalinku, když ani nemohl zajistit včas a pořádně úklid od té doby, co je jeho babička nemocná. Je to ale spolu s dalšími výmysly účelově zkreslit situaci v doměm obratný prvek do obžaloby, který jistě soudce ocení při odebírání právní způsobilosti pana Davida Konvalinky.

Domnívám se důvodně, že celý zde uvedený státní aparát státních úředníků je zkorumpovanou organizovanou mafií, která vedle své běžné práce provozuje i trestnou činnost. Ale na venek mají napsáno na u autech ,,domácí péče, ,,pomáhat a chránit" a podobně. Navíc mají chování, a vyjadřování hospodských povalečů.  

Udivil mne rovněž přístup ošetřujícího praktického lékaře pana Konvalinky, MUDr. Choceňského vůči němu jakožto ke svému pacientovi ze včerejšího dne, myslím zcela nestandartní.. Pana Konvalinku to také udivilo, byl z toho rozrušený. Protože pan Konvalinka má jisté zdravotní obtíže, a má nepojízdný invalidní vozík, byl jsem mu zajistit u jeho praktického lékaře minulý týden jisté zdravotní pomůcky, které běžně používá a jen bylo potřeba doplnit zásoby. Ale pan doktor Choceňský byl minulý týden na dovolené, a tak jsem jednal o záležitosti se zdravotní sestrou ve vedlejší ordinaci. Vybavila mne však zdravotními pomůckami jinými s tím, že jsou lepší, než ty, co pan Konvalinka běžně čerpá. Trochu mně udivilo, proč mu tedy rovnou běžně nedávají ty lepší. Ale nic jsem neříkal, a doručil materiál panu Konvalinkovi. V úterý 27.8.2013 jsem sháněl pro pana Konvalinku invalidní vozíka, a sehnal jsem pro něho alespoň pro zatím křesílko klozetové pojízdné v hodnotě 4.000,-Kč. Jen mi bylo řečeno paní prodavačkou ve zdravotních úpotřebách, že potřebuje poukaz od praktického lékaře, nebo od lékaře specialisty. Druhý den, tedy ráno v 9 hodin 28.8.2013 ve středu, jsem šel pro poukaz k ošetřujícímu lékaři pana Konvalinky k panu dooktorovi Choceňskému pro ten poukaz na klozetové křeslo pojízdné, s tím, že když poukaz dostanu, hned pro vozíček domácí pojedu.

V ordinaci doktora Choceňského se ale začalo dít něco divného. On mi řekl mezi řečí: ,, ..mají ho pana Konvalinku odvézt do nemocnice, je to domluvený, volali z magistrátu, je to už zařízený, přijede pro něj sanitka." A tím to mělo jako skončit. Pan doktor utrousil tuhle větu, a snad si myslel, že již více o tom nebude řeč. Ale nechápal jsem tu větu. Myslel jsem, že má pan Konvalinka být hospitalizován kvůli jeho fyzickému zdravotnímu stavu. Zeptal jsem se proto: ,,no a jak dlouho myslíte, že by tam mohl Davit být v té nemocnici?" Doktor Choceňský mi odpověděl:,,ne on tam jde na geriatrii jen na kontrolu" Nechápal jsem jen, že David Konvalinka o tomto není informován. Tak jsem mu po příchodu domů přetlumočil, co mi jeho lékař říkal o tom odvozu do nemocnice. Začal se pan Konvalinka zajímat o to, kdy že pro něho přijede sanitka, a kdy v kolik hodin má být na té geriatrii. Podivné však bylo, že jeho ošetřujíécí lékař mu tuto informaci nezodpověděl, i přes to, že se jej David Konvalinka opakovaně ptal. Jediné, co mu lékař pan Choceňský sdělil, bylo, ať si pro tuto informaci zatelefonuje na magistrát Pardubic. Volal tedy na magistrát několikrát, ale opět byl odkázán jinam. Volal tedy zpět po polední pauze panu doktorovi Choceňskému aby mu podal informaci, kdy má jet tou sanitkou na tu kontrolu. Pan doktor Choceňský mu ale odpověděl toto:,,Zavolejte těm sestrám, co k Vám jezděj Vás ošetřovat, ať mi zavolají, já jim to řeknu, a pak se zeptejte jich." Po tomto telefonátu byl pan David Konvalinka doslova zdrcen z toho, jak s ním je jednáno. A já si kladu otázku: ,, to je i jeho ošetřující lékař vmanipulován do této mafiózní mašinérie rozjeté magistrátem města Pardubic paní Jansovou, proti panu Konvalinkovi Davidovi, s cílem zmocnit se jeho majetku tím, že jej za každou cenu nutně a co nejrychleji zbaví svéprávnostii, způsobilosti k pávním úkonům???" Ale vzhledem k tomu, čeho jsem byl svědkem, jak s panem Konvalinkou mluvil a jednal i jeho ošetřující lékař, pan Choceňský, si musím odpovědět, že bohužel ano. I on je součástí této mafiózní skupiny, co usilují v podstatě Davidovi Konvalinkovi o jeho život. Chtějí z něho vyrobit úplného ubožáka, ktzerý o sobě vůbec v ničem nemůže rozhodnoput, a to jen proto aby zamaskovali skutečnost, že místní realitní mafie ve spolupráci s ostatními aktéry se prostřednictvím již zajisté plánované dražby domu pana Konvalinky korupčně napakují na této transakci. Jsou jak utržení z řetězu, a již neznají ani základy lidství. Jednají jak zběsilí, protože jsem jim tam stál v cestě jejich korupčních plánů. Tak mne vystěhovali na ulici, a udělali ze mne násilím s použitím státních ozbrojených složek ministerstva vnitra a městské policie opět občana bezdomovce. A z pana Konvalinky vyrobili tímto způsobem a jeho uvězněním v psychiatrii nemohoucího člověka, který je totálně nyní již závislý jen a pouze na těch lidech, kteří jej unesli, protože já již s nařízením policie pod jejich pohrůžkou že mne zkriminalizují jako lupiče, kdybych se do svého nájemného bytu znovu vrátil, když tam pan Konvalinka teď není, nemohu v domě na něho čekat až se vrátí z nemocnice, protože by mně s největší pravděpodobností nezákonně policie zatkla, a dle sdělení příslušníka policie který se zúčastnil násilného oloupení mne o klíče od domu, by tento policista prý se mnou jednal jako s někým, kdo se do domu vloupal. A to všechno i přes to, že jsem všem zúčastněným na místě se proukázal svým platným občanským průkazem, a platnou nájemní smlouvou, podepsanou majitelem pozemku a nemovitosti, kde mám své nynější zatím přechodné bydliště, i když jsem byl z něho násilím policií a státními orgány vystěhován proti mé vůli na ulici. Po té, co jsem policistovi státní policie předal k nahlédnutí svůjobčanský průkaz, a nájemní smlouvu, si tuto nájemní smlouvu  tento policista ofotil digit.fotoaparátem, pak mi ji vrátil spolu s obč.průkazem. Šel jsem i uklidit tyto dokumenty domů, a branka na zahradu byla stále zamknutá. Jeden z příslušníků městské policie ji přeskočlil, a přilítnul ke mně, začal mi fyzicky brát můj klíč od domu, který jsem měl připnutý na kalhotách, takže mu to nešlo, tak mi tam za to tahal. Nemohl jsem se fyzicky ubránit takové ozbrojené přesile, co se tam sjela na místo. Klíč jsem mu tedy pod nátlakem dal, a druhý klíč, od branky na něj státní policista pokřikoval, že jej mám v zadní kapse u kalhot. Tak jsem mu jej také dal. 

David konvalinka touto policejní razií, tím, že jsem byl násilím vystěhován z domu, a byly mi zcizeny policií a městskou policií klíče od domu, tak ztratil jediného člověka, který mu mohl pomáhat, a který mu fakticky pomáhal žít. Tedy zbavili pana Konvalinku státní zaměstnanci mne, jakožto člověka, který mu pomáhal žít. Nyní je tak úmyslně strategicky, myslím magistrátem města Pardubic, paní vedoucí odboru sociální péče, paní Jansovou vmanipulován do situace, kdy si již nemůže vybírat, a musí se podvolit všemu, co mu naservírují ti, co jej unesli a uvěznili na zamřížovanou psychiatrii Pardubické nemocnice. Je tak ale zároveň zbaven práva postarat se o své finanční záležitosti, které, jak vím, chtěl dát do pořádku. Protože magistrát, ten má strategii vypořádání úhrad drobných dluhů, které David Konvalinka má, jasnou. A tou strategií je dražba nemovitosti, její prodej, samozřejmě že se pak zúčastnění mezi sebou podělí o zisk. V realitní hantýrce se tomuto říká ,,tipařská provize" Toto je můj intuitivní osobní názor. Nikoho nepomlouvám, jen vyjadřuji své pocity a svůj názor občana. A povinností orgánů činných v trestním řízení, je, myslím, tyto indicie všechny prověřit, a eventuelně zabránit případnému korupčnímu jednání, jak zde uvádím. Problém takovéhoto majetku dnes je nejspíš ten, že se za reálnou skutečnou hodnotu dá prodat jen ztěží, protože občané nemají zpravidla tolik peněz pohromadě, a prodej nemovitostí obecně stagnuje. Navíc je zde krásná velká zahrada s ovocnými stromy, přístavky, garáž, 2x kůlna, plyn, a je to dům ve městě. Dle sdělení pana Davida Konvalinky je hodnota jeho majetku ve výši 7milionů korun. Pokud vím, co mi říkal, prodávat, ani rozprodávat svůj majetek neuvažuje, spíš by jej rád zvelebil, a zčásti využil podnikatelsky, aby se dostal ekonomicky z mírně záporných čísel do čísel příjemně pozitivních. A zúčastnění aktéři výše zmíněné razie na adese Věry Junkové 447 dne 28.8.2013 , která trvala od cca 15 hodin do cca 17hodn, zejména pracovníci magistrátu, jsou si moc dobře vědomi toho, že když teď již v domě na uvedené adrese nepobývám z důvodu výhrůžek státní policie o mém kriminalizování, kdybych tam byl, že nemohou ani pana Konvalinku tam pustit z nemocnice zpátky domů. Protože on je invalidní na nohy, a má průkaz ZTP / P . Tím P za lomítkem jsem mu byl doma já. Nyní ale, když mi policie zakázala tam být, už se pan Konvalinka domů nejspíš svobodně sám nepodívá, protože úředníci mumusí zajistit průvodce, nesmí jej ponechat samotného. A proto celé to divadlo. Zbavili pana Konvalinky jeho sv.obodného rozhodování, zbavili ho jeho dosavadního života, násilílím, lstí ho vmanipulovali do zamřížované psychiatrické kliniky v Pardubické nemocnici, a zřejmě mafiózně čekají na to, až pan Konvalinka propásne termín odvolání proti rozsudku okresního soudu v Pardubicích ohledně ztráty jeho způsobilosti k právním úkonům(toto je indicie, ale je velké riziko, že by se toto mohlo takto přihodit). Jeden z policistů státní policie mi při éto policejní razii sdělil, že pan David Konvalinka je napůl dementní. Nikdo v ulici si to ale nemyslí. Ani já ne. Je to inteligentní člověk. Ale když se dostane do stresu, když jej například ozbrojení 4 městští strážníci pustí z prudkého kopce dolů na jeho invalidním vozíku a nedrží jej, při tom mu vyhrožují zabitím, tak věřím tomu, že v takto vyhrocených situacích může jednat zkratově, stejně jako by asi jednal každý člověk v takové situaci. U pana Konvalinky se několikrát denně, minimálně 2x denně objevovali pracovníci pečovatelských služeb. Vždycky mne tam viděli, bavili jsme se, pomáhal jsem jim a panu Konvalinkovi když potřebovali. A i přes toto všechno, a že byli informováni o mém pobytu na této adrese, mne tito úřednci sociální péče města Pardubic prostřednictvím paní Jansové, mě nazvali kumpánem, s nutností mně vystěhovat s domu. S babičkou Davida, paní Emilií Konvalinkovou se také známe, a pokud vím, vřele mně zvala, že mohu kdykoli zde být. Paní Jansová ze sociálního odboru magistrátu města Pardubic si ze své práce dělá svůj majetek, a chová se jako na divokém západě. A městská policie, pokud je mi známo, velmi úzce spolupracuje mimo jiné s magistrátem. Jak je možné, že si jsou sebou tito  státní zaměstnanci tak jisti, že si toto vše bezostyšně dovolí? Možná jsou si jisti tím, že já již brzy zemřu na hladomor, kterým jsem nyní tátem česká republika týrán, a bude ode mne klid. Ale vím, že jim to nedělám jednoduchý, zatím dýchám.

 

Spravedlnosti a práva se občané české republiky zřejmě ještě po dlouhou dobu nedočkají.

 

Jiří Pelíšek
Stát Česká republika nedodržuje ustanovení dokumentu Deklarace lidských práv, který podepsala, a zavázala se jej tak beze zbytku dodržovat pod sankcí trestního stíhání v případě porušení ustanovení tohoto dokumentu. Deklaraci lidských práv stát Česká republika zejména nenaplňuje v bodě, kdy musí občanovi sociálními dávkami dorovnávat jeho příjem na úroveň, která bude s to zajistit mu důstojný život. Stávající sociální systém dělá z lidí, kteří jsou na něm závislí, naopak umírající zoufalce a bezdomovce. Toho pak například zneužívají různí státní zaměstnanci ve své zálibě týrat své spoluobčany z moci úřední.Spočítal jsem, že minimální reálný příjem občana České republiky, je 15.000,-Kč reálného existenčního minima na občana a kalendářní měsíc, tak, aby byla dodržena ustanovení deklarace lidských práv v tom, že každý občan má právo na důstojný život.
 
** Při policejním zásahu a vniknutím plicie ddo domu i přes můj nesouhlas, jsem žádal policisty o sepsání protokolu o tom, že nesouhlasím s tím, aby mně vystěhovali. Státní policista který se účastnil nedovoleného vniknutí do domu, mi toto odmítnul. Požádal jsem ho tedy, aby mne odvezl na policejní sttanici, kde by mohl být proveden zápis o tom, že nesouhlaím s mým vystěhováním. I toto mi státní policista v domě, který mně vypovázel násilím z mého bydliště odmítnul. Okamžitě jsem proto volal 158, a celou záležitost jsem nahlásil jako ozbrojené přepadení policistů, s cílem mne násilí vystěhovat, a vysvětlil jsem na lince 158 situaci. Službukonající policista mi jen sdělil po telefonu, že mou zprávu o celé záležitosti předá dál.
Pak jsem se plicistů ptal, kam pana Konvalinku odvezli. Státní policista, který se zúčastnil raie v domě, mi jen stroze odpověděl: ,,Co je Vám do toho" a tím jsem měl být odbytej. Venku na ulici, zatímco policisté ještě něco dělali kolem domu, jsem chvíli hovořil s místními sousedy naproti přes ulici.
Pak jsem odjel do nemocnice, zeptat se na kterém oddělení David Konvalinka leží. o a na informacích mi  řekli, žeje na psychiatrii, a popsali mi cestu, s číslem pavilonu.
Když jsem tm došel, našel jsm pana Konvalinku na tomto oddělenív kuřárně. Prakticky okamžitě, jak mně uviděl , říká:,,prosím odvezte mně domů já tu nechci být. podepíšu revers". Tak to na propůjčeným kolečkovým křesle jel říct doktorovi. Zdálky jsem ale slyšel sesru, jak volá na doktora ohleně mne: ,,...tako ho vyprovodíme?..."Mezitím došel lékař psychiatr, takováý hodně s vousy, strnulý, a sestra muříká:,,jdete navyšetřovnu?" a lékař odvážel beze slova pana Konvlinkuna vyšetřovnu. A já se ptal, a proč na vyšetřovnu? A sestra mi odpověděla:,,No k lékaři do ordinace, tak na vyšeřovnu. Zvedl jsem se tedy že tam ůjdu také, ale lékař za Davidem Konvalinkou zavřel dveře vyšetřovny, a šel mne násilím, za pomocí dašího personálu, který mezitím došel na místo, vyprovodit ze dveří. Nedbal i na to, že jsem mu říkal, že jsem taky nemocnej, a že volám na linku 158 ? Proč si tu na Pardubicku nechají všechno občané líbit?

Takže se tento lékař na psychatrii, dne 28.8.2013 v 19:00hod. dopustil trestného činu omezování osobní svobody. Ale zároveň pana Ddavida Konvalinku podvedl, když jej s vozíčkem odvezl do místnosti-do vyšetřovny, a zavřel za ním dveře, aby si pan Konvalinka nemohl stěžovat, ale udělal to tak, jako že jsme si oba s p. Konvalinkou si říkali, co jsme spolu prožili. Až příště bude mluvit paní z magistrátu města Pardubic o mně se svým okolím jako o kumpánovi, měla by si nejdříve tato paní plivnout pod nohy, aby si viděla dál, než na špičku nosu.

 

Shrnutí:

dne 28.8.2013 ve 14:15hod. zorganizovala vedoucí sociálního odboru magistrátu města Pardubice paní Jansová spolu se svými klegy únos pana Davida Konvalinky z Pardubic, kdy jej proti jeho vůli unesli z jeho domu, umístili jej proti jeho vůli na psychiatrické oddělení pardubické nemocnice, a nechala dále tato pracovnice, paní Jansová se svými kolegy pár minut po povedení tohoto únosu telefonicky nad rámec svých pravomocí obsadit policejně majetek pana Davida Konvalinky, mne jako jeho současného průvodce, kdy mujiž 14 dní pomáhám žít, násilím nechala touto policií odstranit z domu pana Konvalinky a to i přes to, že jsem jim i paní Jansové ukázal řádnou nájemní smlouvu. Policista ji nebral v potaz, a vytlačili mně násilím z mého bydliště. Pan Konvalinka disponuje mnohamilionovým majetkem, a není jako jeden z mála občanů ČR zadlužen. Pokud vím, jeho majetek je exekučně obstaven kvůli dluhu 5000,-Kč, a dalších cca 10.000,-Kč dluží za sociální služby. Toť vše. Není nejmenší důvod mu takovouto zvůlí obsazovat jeho majetek. Je dospělý a svéprávný. Chce být doma, ne v nemocnici. Byl k Vám přivezen bez předchozího upozornění pod záminkou, že jej vezou za babičkou na návštěvu, což mupři násilném odvozu zjeho domu i mně pracovníci magistrátu tvrdili. Z domu jej pracovníci magistrátu vyvedli proti jeho vůli s tím, že mám na něho počkat doma. Místo toho ale jej uvěznili na Vašem psychiatrickém oddělení, které s magistrátem velmi ochotně a úzce spolupracuje, jak jsem zjistil.
Pan Konvalinka chce domů. Rád bych mu vyhověl, a vzal jej dnes domů.
 
Ve středu když jej přivezli, jsem večer zjistil, kde pan Konvalinka David je, a zašel jsem za ním v 18:50hod. Okamžitě mne prosil ať ho odtamtud odvezu. Říkal lékaři a sestrám že podepíše revers, že chce domů, že tam být v nemocnici nechce. Lékař přišel, jako kdyby s námi chtěl zahájit jednání, pod touto záminkou pana Davida Konvalinku převezl na vyšetřovnu, ale místo toho aby mi tam umožnil také vstup, zavřel za panem Konvalinkou dveře, a mne okamžitě fyzicky násilím ve spolupráci s kolegy a kolegyněmi vystrkali za hlavní vchod a zavřeli za mnou. Takže pan Konvalinka byl ten den znovu podveden, tentokrát lékařem psychiatrie. Čekal v místnosti až přijdeme, místo toho se ale již dočkal jen toho, že se s ním nikdo o jeho právech nebaví, a nikdo je nerespektuje. Pan Konvalinka není rychle se pohybující, je to invalida, vozíčkář, špatně chodí. Lékař hrubě zneužil jeho onemocnění, a odvezl jej mimo prostor, kde mělo proběhnout jednání o propuštění Davida Konvalinky z nemocnice. Lékař zneužil Davidovy nepohyblivosti k tomu, abyy takto hrubě potlačil jeho práva. Okamžitě jsem celý incident hlásil na linku 158.
 
Provedl jsem v této záležitoti řadu trestních oznámení, záležitostí se již zabývá Oubudsman, informován je i komisař pro lidská práva při OSN, a evropský soud pro lidská práva. Informoval jsem také vnitřní odbor kontroly policie ČR o této státní zvůli..
 
Požádal jsem vedení nemocnice dnes, aby mi neprodleně sdělili, jak dlouho hodlají pracovníci pardubické nemocnice držet pana Konvalinku proti jeho vůli ve svých prostorách s tím, že jsem připraven si dnes pana Konvalinku dle jeho přání vyzvednout z nemocnice a odvézt jej domů.           

 

Jiří Pelíšek

 

" Přeji všem bytostem hezký život, v lehkosti, zdraví a radosti. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

( original Czech Text ):

 

Jiří Pelíšek
Dr.E.Beneše 25
257 51 Bystřice
 
 
          Pro: Vrchní státní zastupitelství
   dále pro:  Senát České republiky

-----------------------------------------------------------

na vědomí: Ochránce lidských práv ČR
                 Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN - cz
 
 
 
Věc: Trestní oznámení pro spáchání trestného činu velezrady, kterou dle mého názoru páchá dnes a denně úřad presidenta České republiky spolu s vědomím a svou netečností podporující vládou, poslanců, vysokých justičních představitelů, policejního prezidenta a jeho úřadu. Jestliže stávající president Čeké republiky pan Ing.Miloš Zeman a ostatní jmenované osoby a úřady  nechávají tuto situaci volně pokračovat, a vůbec ji neřeší, dopouští se tak trestného činu velezrady České republiky, s cílem ji bezpečnostně ovládat a ohrožovat organizovaným zločinem velkého  formátu, vědomě a systematicky touto destabilizací bezpečnosti státu podporují podmínky pro korupci značného rozměru, vytvářejí v této zemi podmínky pro možnost neustálého rozkrádání státní pokladny dle kauz se škodou velkého rozsahu, které jsou obecně známé, jako například nákup vojenské techniky, který je nadhodnocen, a jiné kauzy kde stát přichází o miliony a o miliardy. Ale také tím, že kriminalizuje justice plošně občany ČR, na z velké části smyšlených a justicí svévolně a záměrně překroucených či zkreslených faktech, či na faktech, ke kterým nedošlo. Dále se velezrady dopouští tyto  osoby včetně pana presidenta tím, že potlačují masivně lidská práva občanů, a provozují tak na této skupině obyvatel justiční zvůli, odsuzuje Justice bezmyšlenkovitě mnohdy na vlastní vůlí justice nepravdivě vykonstruovaném či zkresleném obsahu obžaloby a následně i rozhodnutí či trestních rozsudků mnohatisícům občanů České republiky ročně-je zde myšleno hlavně to velké mnoztví počtu odsouzených rozvedených otců, jak uvádím výše. Jestliže je na internetových serverech tolik zmínek a násilnické zvůle soudců a státních zástupců, kdy žalovaný občan je konfrontován se zvůlí státní moci takto, a je tak uváděn občan do pozice znevýhodněného účastníka řízení v nerovném boji.

...Trestného činu velezrady se také výše jmenované osoby a subjekty podle mého názoru dopouštějí vědomým provozováním autogenocidního systému politiky vlády, zaměřenému proti ekonomicky slabší skupině obyvatel jejího vlastního lidu. O tomto fenoménu bezostyšně praktikujícím jej vládou a politiky píši, hovořím s vládou a s poslanci, se státními zástupci, jakým autogenocida Čechů bezesporu je, již pátý měsíc. V ulicích měst a obcí ČR umírá na bezdomovectví hladem, nemocemi, ve špíně mnoho tisíc českých občanů. Podal jsem v tomto směru již řadu trestních oznámení. Zatím nikdo se mnou o tom ale zpětně nekomunikuje, zřejmě čekají, až mi úplně dojdou síly, až zemřu. A budou mít o jednoho urputnýho svědka míň. Všude, ve všech materiálech a v trestních oznámeních uvádím, že mne Český systém nechává prostě vyčerpat a zemřít hlady. Žádnou humanitární pomoc jsem ale nedostal, ze které mohu přežít do dalšího kalendářního měsíce, vyjma částky 2200,-Kč, která postačuje na nákup potravin pouze na 1 týden, nyní už mi zbývají peníze tak na dva dny, pak už zřejmě budu muset řešit otázku mého ohrožení na životě z důvodu absence peněz, a tedy i potravy.

 
...Aktuální situace bezpečnosti státu Česká republika je dle mého názoru triskní, je podkopávána naprosto neodúvodněně. Bezpečnost tohoto státu je ke dni 14.8.2013 v přímém a velmi vážném ohrožení. Justiční systém, úzce spolupracující s ozbrojenými složkami, jako je policie ČR, městská policie, justiční stráž je nekompetentní, sabotuje záměrně a systemaicky bezpečnost této země, tím, že nedává soubor těchto spolupracujícch složek, tedy justičně-policejní systém prostor občanům pro realizaci spravedlnosti, a to zcela vědomě lidmi, kteří by měli být kompetentní, ale vzhledem k pojetí a raelizaci výkonu své  práce kompetenci nemají, jako jsou soudci, státní zástupci, neboť již úplně ztratili důvěru občanů. Jsou to ve velkém procentu lidé, kteří podkopávají spravedlnost tím, že ve svých rozsudcích, obžalobách, rozhodnutích, při soudních přelíčeních používají nepravdivé mnohdy zcela zcestné i vykonstruované vlastními silami indicie, na základě kterých kriminalizují velké procento obyvtel ČR, a uvrhují je tak do podmínek zoufalého osudu bídy, postkriminálních problémů zařadit se do společnosti, degradují inteligenci slušných obyvatel, a přímo se podílejí tímto způsobem na jejich neoprávnně vykonstruovaném utrpení, tak je trýzní a mučí, mnohdy občané kteří toto netuší tak uvěří i tomu, že jsou viníci, že jejich osud kriminálníka je opodstatněný. Ve velkém procentu počtu souzených a trestně odsouzených slušných lidí, zejména při soudních procesech trestního stíhání ohledně výživného na děti tomu tak není. Tito občané, kdyby jim soudci a státní zástupci ve spolupráci s policií ČR nepřipravili půdu kriminálníka a osud krimnálníka, který se s nimi táhne celý jejich život až do smrti, tito lidé by zvládli řádně uhradit své alimenty, a byli by bezúhonnými. Justičně-policejní aparát však vyrábí ze slušných lidí uměle kriminálníky, vykonstruovává případy tam, kde vlastně podle práva a podle zákona nejsou. Laik, občan, ale bhužel i mnozí advokáti to nedokáží prohlédnout, a tak jsou takto v České republice mařeny osudy a životy mnoha tisíc občanů, jejich dětí, a partnerů/patnerek. Celkově jde ze strany policejně-justičního systému státní moci o dlouhodobé podkopávání důvěrhodnsti spravedlnosti státu Česká republika, tím k vytváření ,,podhoubí" pro korupci značného rozsahu.

 

Slušnému občanovi zde v České republice není ponechán dle mého názoru prostor pro spravedlnost. Tím, a způsobem, jakým se soudci a státní zástupci - tedy pracovníci Justice ČR, i kriminalisté projevují, jsem nabyl dojmu, že jsou v této zemi nedůvěrohodnou složkou obranného a ochranného systému České republiky, i pro mne jako pro řadového občana. Pokud se takto plošně diskriminačně chová státní sektor úzce spolupracující s bezpečnostními a brannými orgány státu, které navíc jsou v přímém podřízeném vztahu k osobě pana prezidenta, nezbývá mi než se domnívat, že se zde skutečně jedná ze strany pracovníků státní moci ČR ke zvůli, k potlačování lidských práv, a k provozování zmíněné trestné činnosti. Tím ale pro mne jakožto pro občana se stalo politicko-justičně-policejní zřízení státu Česká republika nedůvěryhodným zločinným společentvím, které lze otevřeně a po právu nazývat státní mafií. 

Navrhuji prošetřit toto trestní oznámení senátem ČR, a přípaně dalšími kompetentními osobami u nás, i v zahraničí.  Jediným řešením situace v zemi, tak, aby se předešlo například třídním nepokojům v zemi, a dalšímu nepředvídatelnému vývoji událostí v zemi je:

 

Okamžitá personální výměna a potrestání všech státních zaměstnanců, kdož se výše jmenované trestné činnosti dopouští, i všech zúčastněných osob, které se v minulosti podílely nebo spolupodíleli na této trestné činnosti. Praktický návod, jak tuto personální výměnu plošně po celé republice provést, popisuji ve svém díle, v elektronické knize, zaměřené na toto téma, která bude brzy již vydána. Je zapotřebí vytvoření zvláštního mezinárodního kontrolního týmu, který dohlédne beze zbytku na personální výměnu všech státních zaměstnanců v České republice, Justice-*soudců-justiční stráže-*státních zástupců-policie, *kriminalistů-městská policie, a ostatní státní zaměstnance v co možná nejkratší lhůtě. Stávající struktura personálního obsazení státních zaměstnanců  v ČR má zvyk předvádět zvůli výkladu práva po svém, bez ohledu na spravedlnost, spíše s cílem zkriminalizovat co nejvíce lidí, a zíkat tak ze soudních procesů peníze do státní pokladny, i do kapes svých například formou odměn za objasněnost případů. Svým přezíráním principu spravedlnosti, kvůli kterému byli ustanoveni do svých funkcí, zejména státní zástupci, soudci, kriminalisté , a nahrazení služby spravedlnosti chováním hospodských povalečů při výkonu své práce, s vědomím toho, že takto podrývají  autoritu státu, maření možnosti prosperity občanů a tím i státu, vznik chaosu, který způsobují ve společnosti odsuzováním nevinných lidí, a ničením jejich osudů, osudů jejich blízkých, maskují megaproblém, kterým je snaha cizích mocností a imperialistických zájmů, lobistů ovládat tento stát, a zdiskreditovat jeho postavení, jméno, měnu, před světem, nechat pomřít rasu Čehů prostředictvím autogenocidní politiky, která již je nastartována, a očividně probíhá. Na ulicích ČR umírají tisíce Čechů, a stovky nových imigrantů nejvíce zvýchodních zemí denně přijíždějí do Čech za prací. Umírající česká pracovní síla je zde nahrazována imigranty. Až jednou bude zřejmý úbytek původních domorodých českých obyvatel, bude již pozdě chtít českou rasu zachránit. A životy těm většinou mužům kolem 50 let věku,kterým nyní není již dopřáno dožít se ve zdraví svého stáří, a jejich zdraví jim nikdo pak již nevrátí. Ještě je ale čas to změnit, ještě nejsou všichni po smrti.Stávající autogenocidní politika státu Česká republika je vlastizradou vůči svým občanům, zvýhodňováni jsou imigranti, kteří jsou také organizovaní, narozdíl od Čechů, kteří si každý myslí, že nejlíp vše zvládne sám.

 

Vzhledem k zakořeněným zvykům ,,starých" struktur v justici, tedy zvykům státních zástupců, kriminalistů, soudců, kteří rezignovali při styku s občany na slušné chování, a nedodržují vědomě a svévolně ustanovení mezinárodně ratifkovaných úmluv o dodržování lidských práv v Evropě, protože mnohdy již tak provozují vědomě, veřejně a bezostyšně trestnou činnost s vysokým stupněm nebezpečnosti pro společnost, a protože se toto děje naprosto běžně a plošně po celém našem malém státě, je zapotřebí ,,okamžitá" personální výměna všech těchto státních zaměstnanců. Dokud nebudou všichni vyměněni, za lidi, kteří si váží své práce, a váží si také zákonů a práva, dodržující lidská práva bezvýhradně, do té doby, jelikož se jedná o pracovíky státní moci samotné, podléhající přímo osobě presidenta jekožto jejich nadřízenému, a vrchnímu veliteli ozbrojených sil ČR, do té doby nežli bude zahájena výměna všech těchto pracovníků, a tito nebudou postaveni mimo službu, a budou dál provozovat výše jmenovanou trestnou činnost, do té doby, dokud výše jmenovaná trestná činnost těchto pracovníků nebude plošně zcela zastavena, teď když již na probém upozorňuji, do té doby se pořád jedná o jednání velezrady lidmi, kteří byli zvoleni do svých funkcí, aby hájili spravedlnost v tomto státě. A do té doby také nemůže mít justice české republiky a další jmenované složky státní moci jakoukoli důvěru veřejnosti, ani vážnost. Neboť do té doby je to zločinné organizované ozbrojené spolčení lidí, kteří podrývají moc, a jméno české republiky, a zároveň se tak dopouštějí i  oslabení obranyschopnosti země, a napomáhají tak kriminálním živlům a úmyslům, s cílem parazitovat na české republice. V neposlední řadě je možno na pozadí tohoto jednání pátrat po tom, zda zde není ještě motiv finanční nebo jiný, tedy zda tito pracovnci nejsou nějak motivování za sabotování řádného chodu českého státu. Neboť skupina jmenovaná státních zaměstnanců se chová jaksi plošně po celé republiceshodně neurvale vůči svým občanům, a vyzařuje miztoho prvek jednotnosti tohoto chování, včetně spolupáce kooperujících ouzbrojených složek,  jednotnostimýtů plitiků na daná témata. Z čehož je zřejmé, že celá zde zmíněná skupina státních zaměstnanců je organizována, a má plošně po celé republice jednotné postupy, byť kriminální, a pro společnost nepřijatelné. Úskoky politiků, úskoky presidenta, které lze očekávat, jako mlčení na dané téma, obcházení tématu, dlouhá pauza pod různými záminkami, nebo naopak tabu, ticho, to vše jsou jen úskoky lidí, kteří nechtějí, aby se jejich kriminální chování projednávalo, a aby byli společensky takto vidět. Ale pokud se problém nebude řešit, nemůžeme se pak divit strmmu úpadku celé naší české populaci, a degradaci její inteligence. Proto doufám, že se najdou kompetentní lidé, kteří již konečně ozdraví naši společnost,  a spravedlnosti zde bude neúplatně zadostiučiněno.

Jestliže statisticky vyplývá z informací které jsou běžně dostupné, že ročně je v České republice odsouzeno cca 7000 otců a cca 600 žen pro neplacení výživného, je jasné, že toto číslo je alarmující. Vždyť se jedná téměř o polovinu běžného okresního města v ČR trestně odsouzených lidí ! Nikdo z nich už nesežene téměř žádnou slušnou kvalifikovanou práci, tu pak vykonávají například cizinci. A při tom se jedná o skupinu lidí, kteří se třeba rozešli s partnerem, ale své děti mají rádi. Nikdo přece nenechá svévolně umírát své dítě hladem. I kdyby jej měl vzít, a dovést do dětského domova. Chápu, že se najdou i jedinci, kteřým je to jedno, ale množství 7000občanů ČR + 600 žen ročně, to je tak veliké číslo, že si říkám, že chyba není v těch lidech, ale v systému České republiky.

 

Když se podíváme na minimální reálné náklady pro život občana ČR, tedy reálné, nikoli tabulkové náklady, zjistíme, že aby měl občan důstojné bydlení, tedy alespoň garsonieru, kde bude moci plánovat rodinu se svou partnerkou, případně vychovávat děti, pak nájemné v ČR bylo díky developerům dnes již nezvratně vyhnáno na 10.000,-Kč. K tomu je potřeba přičíst tak 4000,-Kč na jídlo měsíčně, a 1000Kč na ošacení. Další položky zde nezmiňuji, léky apod. Nutně tedy občan čeké republiky potřebuje k důstojnému životu v tomto státě měsíčně minimálně 15.000,-Kč.

Minimální sociální dávky pro dospělého člověka, kterým státní úředníci ČR nazývají existenčním minimem, jsou stanoveny státem na 2200,-Kč

Což odpovídá asi tak 100 EUR na měsíc. Ale jsme členem Evropské unie, tak proč zde máme a-sociální dávky, jako například v Bulharsku??

 

Pro přehlednost přikládám tabulku minimálního příjmu v zahraničí, v okolních státech Evropy:

 

Tabulka: Životní minimum v roce 2008 (euro/měsíc)


 

Tabulka: Životní minimum v roce 2008 (euro/měsíc)


 

Země

Dospělý

Manželé

Samoživitel s jedním dítětem

Samoživitel s dvěmi dětmi

Manželé s jedním dítětem

Manželé s dvěmi dětmi

Belgie

644

859

1056

1304

1056

1339

Bulharsko

19

37

49

70

58

79

Dánsko

1201

2403

2102

2212

3303

3414

Estonsko

58

104

116

175

162

221

Finsko

372

633

633

868

894

1129

Francie

441

661

661

793

793

925

Irsko

805

1339

900

926

1435

1530

Itálie

269

542

697

852

697

852

Kypr

356

534

467

578

645

756

Lichtenštejnsko

689

1056

1285

1475

1475

1475

Litva

53

107

107

160

160

214

Lotyšško

39

77

66

91

105

129

Lucembursko

1184

1678

1286

1388

1780

1881

Malta

359

394

394

430

430

465

Německo

345

622

593

883

828

1035

Nizozemí

588

1176

823

823

1176

1176

Norsko

560

932

844

1128

1216

1573

Portugalsko

177

354

265

354

442

531

Rakousko

542

804

844

1128

1085

1361

Rumunsko

28

51

44

56

64

74

Slovensko

157

274

228

245

332

339

Slovinsko

206

349

329

390

411

472

Švédsko

385

632

615

860

877

1148

Velká Británie

742

974

1187

1543

1423

1784

 

Tedy dokud bude u nás minimální sociální dávka ve výši 2200,-Kč, oproti reálným nákladům na život jednotlivce v ČR ve výši 15.000,-Kč, pak se nelze divit, že mnozí občané prostě nemají peníze, aby si koupili chléb, a umírají. No a pak je také samozřejmé, že nemusejí prostě mít peníze ani na posílání alimentů. Namísto rozkrádání miliard Kč ze státní pokladny , když se tyto miliardy rozdělí například na sociální dávky, bude všem líp. Matematicky, když má občan ČR své minimální náklady na život ve výši 15.000,-Kč a stane se závislým na sociálních dávkách, jeho reálné minimální náklady se nesníží,nebude mu stačit 2200,-Kč naopak mu bude chybět -12.800,-Kč aby mohl dále fyzicky existovat. Jinými slovy, matematika má svou logiku, jinak by nepřežila ani vteřinu. a početně příklad 1+1 jsou vždycky 2, nikoli 15.000,-Kč. A 2200,-Kč zůstanou 2200,-Kč, i kdyby čert na koze jezdil, a občanovi v tu chvíli chybí -12.800,-Kč. A pokud občan chce jíst, bydlet, musí si ty peníze někde půjčit. Anebo musí jít spát na ulici. A toto je politika státu, který s naprostou jistotou nechá dotovat své fungování z půjček svých občanů. Jde o tunelování kapes občanů v masovém měřítku. V okamžiku, kdy se již občané dostávají do situace, že si již nemají kde vypůjčit peníze, tak na tu ulici stejně pak musí jít. Ale spolu s tím jsou již zpravidla proháneni institucemi, soudy, exekutory, a jsou kriminalizováni. Ti co nezemřou na ulici bezdomovectvím, se dožijí kriminálu, a po propuštění jsou na tom hůř než tenkrát, když byli poprvé bezdomovci. Jsou totiž starší, sešlejší, a mají kriminální minulost. Takže jsou stejně neustále tváří v tvář své smrti bezdomovectvím.

 

Tak ať nejdřív stát Česká republika srovná sociální dávky s reálnými měsíčními náklady občana-nikoli uměle poníženými-ale těmi reálnými, beze stropu 4000,-Kč na bydlení, neboť takovýto strop způsobuje, že lidé pak bydlí na špinavých ubytovnách s kriminálními živly, a navíc musejí bydlet odloučeně od svých partnerů a partnerek-což je uměle vytvářené prostředí pro snižování porodnosti, a toto je trestné.

Ať stát lidem vlastní země umožní život bez zadlužování se, ať stát Česká republika umožní svým občanům právo na život, aniž by si na toto právo museli čeští občané brát úvěry, a pak atˇ teprve soudí ty občany za neplacení, například alimentů. Takhle, jak je to teď jsme národem kriminálníků podle statistik. A justice, soudci, státní zástupci, by se měli hodně stydět, že otce svých dětí takto hromadně trestně odsuzují, a tím v tak velkém počtu likvidují jejich osudy, možnost seberealizace, a prosperity pro stát. Množství  lidí, takto utýraných na ulici umírajících dnes dosahuje mnoho tisíc občanů ČR, jde o autogenocidní politiku státu vůči vlastním občanům, namířenou proti ekonomicky slabší skupině obyvatel, kterou ale stát systematicky z obyvatel vytváří tím, že reálně dosažitelné příjmy v ČR jsou průměrně nižší, než příjmy potřebné k udržení práva na důstojný život občanů české republiky. A pokud již tomu tak je, má stát povinnost dorovnávat tyto rozdíly různými sociálními dávkami občanům, a ne aby občané tyto rozdíly dorovnávali prostřednictvím úvěrů a nebo museli jít bydlet na ulici. Stát si neplní své základní povinnosti, uložené mu v dokumentu Deklarace lidských práv. Tento dokument spolu s dalšími dokumenty, jako

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

New York, 10. 12. 1984

(Státy, které jsou stranou této Úmluvy, berouce v úvahu, že v souladu se zásadami vyhlášenými v Chartě OSN je uznávání stejných a nezadatelných práv všech členů lidské společnosti základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva vyplývají z přirozené důstojnosti člověka, berouce v úvahu závazek států podle Charty, zejména jejího článku 55, podporovat všeobecnou úctu k lidským právům a základním svobodám a k jejich zachovávání, majíce na zřeteli článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které stanoví, že nikdo nemůže být podroben mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, majíce rovněž na zřeteli Deklaraci o ochraně všech osob před mučením a jiným krutým, nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním, přijatou Valným shromážděním 9. prosince 1975, přejíce si zvýšit účinnost boje proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání na celém světě

Pokud občané České republiky jsou vlastní autogenocidní politikou vlastní vlády žít v parcích, na lavičkách, na trávě, na asfaltu, na betonu bez přístřeší, bez dostatečného sociálního zabezpečení od státu, a děje se tak s vědomím vlády a politiků, bez možnosti hygieny, pak jde reálně o týrání a mučení těchto lidí. Tím byla skutková podstata tohoto trestného činu naplněna. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi početnou třídní skupinu ekonomicky slabých lidí, které stát i přes to, že různými způsoby vládu a parlament na tento problém poukazuji, nechává prostě zemřít, nebude se o ně pak muset už nikdy starat. A tito lidé skutečně trpí, a předčasně umírají.) 

.

 

S pozdravem

 

Jiří Pelíšek

,,Jsem obyčejný člověk, a toužím po neobyčejně hezkým životě. Nechci trávit hodiny a dny politikařením, polemizováním. Chci vytvářet trvalé hodnoty, které přetrvají. Nemám ani široká ramena, ani lokty, ani nemám hroší kůži. Jsem jen obyčejný občan, který se chce radovat z lásky ke svým blízkým, a užívat si zdraví. Když mi ale toto jiní berou, nezbývá mi než bojovat proti takové zvůli".

 
Na vědomí: národní a mezinárodní instituce dohlížející lidská práva, Mezinárodní trestní soud v Haagu

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

(original Czech text):
 
Jiří Pelíšek
Dr.E.Beneše 25
257 51   Bystřice

 

Pro: Mezinárodní trestní soud 

 

Věc: Trestní oznámení pro provozování třídní a sociální segregace vůči mně, jako příslušníku početné skupiny občanů ČR, tedy bezdomovců v hlavním městě Praze ze strany policie České republiky. Pokud vím, represe tohoto druhu je velmi závažnou trestnou činností.

 

Dnešního dne, jsem byl policejní hlídkou ve 00.05 hodin, tedy cca 5 minut po půlnoci kontrolován policejní hlídkou.

Bylo to na místě okrajové části Prahy, na jedné z asi tak 10 laviček, kde jsem odpočíval.

Hlídka přijela, zastavila těsně u lavičky kde jsem byl, a vyžádali si moje doklady. Bez řečí jsem jim podal zdvořile občanský průkaz.

Po chvíli čekání, kdy si mne policisté nejspíš lustrovali vystoupili z auta, a příslušnice se mne ptala:,,nemáte kde být?"

Já na to odpověděl: ,,nějak to teď neřeším"

Ona: ,,Je vám tu dobře."

Já:,,Ano"

Po té se se zájmem zeptala že jsem byl v celostátním pátrání. V rychlosti jsem jí nastínil svou situaci, a že mi stát bere všechny peníze ze zaměstnání, a stejní úředníci stejné instituce Benešovského soudu, kteří o tom rozhodují mne trestně stíhají za to, že peníze nemám. Její kolega neměl trpělivost mne poslouchat, tak rozhovor ukončil, a poznamenal, že tam je,,...různá kriminální potulka" Nerozuměl jsem moc tomu, jak to myslí, proto jsem dodal:,,Jsou tady všude kolem studenti" Kdo je tou potulkou? Příslušník s policejním číslem 321400 mi sdělil, že tím myslí mne. A že si nepřeje abych tam byl, řekl mi:,,My Vás tady nechcem, běžte jinam. Proč nejste v Benešově?" Byl jsem na tom místě od podvečera, a naprosto v poklidu, unavený, pospával jsem. Sdělil jsem tomuto policistovi, jelikož jsem ho obeznámil s tím že jsem bezdomovec, že se vůči mně dopouští trestného činu třídní a sociální segregace, když mne jen tak bezdůvodně vykazuje-vytěsňuje z prostoru kde jsem. Přesto trval na tom, že mám se přemístit jinam.

Nemyslím si, že ozbrojené složky policie by se musely ,,točit" na bezdomovcích, kteří jsou slušní, a vykazovat je bezdůvodně, se smyšlenou záminkou - o kriminální potulce. Všimněte si prosím slovního obratu, manipulativního, jakým mi to policista sdělil. Nejdříve se vyjádřil o tom, že tam je kriminální potulka, a pak, po mém upřesňujícím dotazu mi sdělil že to jsem já. Manipulativní jednání zástupce státní moci, s cílem mne vytěsnit z prostoru jen tak z titulu svého ega, aniž by mi nabídl alternativu, kam se tedy mám odebrat ke spánku, když nemám kde bydlet, je pouhým zneužíváním pravomocí, a jednáním z pozice silnějšího, tedy takovéto jednání v sobě obsahuje nacistické prvky. Od pracovníků státní moci si vyprošuji takovéto chování. Barbarký systém státní moci, jak se v současnosti chová k nám k občanům,  je jak vidno patrný na všech jeho úrovních, i při pouhé běžné kontrole dokladů mojí totožnosti. Toto barbarství vůči nám občanům je zapotřebí vymýtit, a lidi, kteří toto provozují, ve svých funkcích nahradit lidmi, kteří budou dodržovat lidská práva. Pokud jde o bezdomovce v Praze, k nimž teď patřím, pokud vím, postarat se o masu lidí umírajících takto - tedy bezdomovců-v ulicích má i pan primátor Prahy. Snad si uvědomuje, že postarat se o tyto lidi, není totéž co jejich společenská a sociální segregace. Když jim nikdo nepomůže a je jim zima, a schovají se například do tramvaje aby se zahřáli, mají na to právo Občané státu mají právo uchýlit se do místa s majetkovým podílem státu, pokud jsou ohroženi na zdraví nebo na životě, když nemají od státu jinou alternativu. A když jim magitrát nezajistí DOSTATEČNOU sociální podporu, nemůže se divit, že tito lidé zapáchají v tramvajích. To není ostuda jejich, že je stát nechal takhle dopadnout. Je to ostudou státu. Ale lidi se nesmí likvidovat fyzicky z tohoto světa, vytěsňovat jim z jejich těl jejich duše, takto je třídně a sociálně segregovat jen proto, aby tato ostuda státu nebyla vidět. Úředníci ČR, ani současní ani minulí politici si dnes nemohou být jisti, kdy budou obviněni z trestného činu třídní nebo jiná genocida, autogenocida, třídní a sociální segregace. Mají ve zvyku jakýchsi represí a segregace lidí, kteří jsou ekonomicky slabšími, ale takové chování je trestné. Příslušná trestní oznámení na kompetentní místa již byla podána, včetně mezinárodních institucí a médií, včetně mezinárodního trestního soudu v Haagu. Máme tu milí spoluobčané co dočinění s masovou likvidací české populace, prostřednictvím ekonomických represí, a neodůvodněných zvůlí, s nacistickým a sadistickým podporováním tohoto systému ze strany mnoha úředníků, v jejichž moci je takto nečinit, ale dělají to. Jetliže se jednou vládě dostalo do rukou číslo o počtu bezdomovců v ČR, měla vláda již dávno tento problém vyřešit. Tak se nestalo, naopak bezdomovců několikanásobně přibývá, a je to vlna lidí, čekajících na svou smrt. Následuje ale další, ještě početnější vlna občanů, kterým ztráta domova bezprostředně hrozí... Ponechávám na orgánech činných v trestním řízení, koho z úředníků státní moci shledají trestně odpovědným. V ulicích České republiky umírá tisíce lidí- bezdomovců,, kterým nikdo nepomáhá. A ten kousíček těch pár centimetrů na lavičce, kterou zabírají, snad mají právo někde být, někam se posadit, někam si lehnout. Nebo kam až tu třídní a sociální segregaci Čechů chtějí státní úředníci a politici dojít? To opravdu chtějí aby bezdomovci poumírali, aby nebyli vidět? Bohužel státní autogenocidně nastavený systém české republiky zasel další, ještě početnější skupinu ekonomicky slabých obyvatel, kteří mohou skončit na ulici. Je to ale ostuda státu,a ne těch lidí, nás bezdomovců, že jsme v takové situaci, že se o nás stát nepostará, ač je to podle úmluv o lidských právech jeho povinnost, s trestnou odpovědností těch,kteří tato ustanovení o lidských právech hrubým způsobem potlačují, jako jsou případy chování státních zaměstnanců, o kterých zde píšu.

Považuji vytěsňování tohoto druhu, kde v poklidu odpočívám o půlnoci na veřejném místě k odpočívání určeném, za šikanu, a za pokračování mého teroru ze strany vzájemně kooperujícími složkami politicko-justičně-policejního aparátu státního systému, a mám důvodné podezření z cíleného týrání mé osoby, kde tato organizovaná mafiozní skupina státních zaměstnanců mně záměrně šikanuje, s cílem mně utýrat k smrti. Mám obavu o svůj život, a žádám ochranu mé osobnosti. Žádám také, aby se stát zachoval vůči mně dle platných evropských úmluv o dodržování lidských práv, a aby mi bylo od státu poskytnuto adekvátní důstojné bydlení a sociální pomoc. A to velmi naléhavě, neboť již umírám na podmínky bezdomovectví. Když mi příslušník policie říká, ať jdu pryč, že mně na té lavičce nechce, je také jeho povinností jako zástupce státu, když mu říkám, že nemám kam jít spát, aby mi dal adresu, kam tedy mohu jít se vyspat. Policistka hlídky, která mně dnes takto zšikanovala, a opět zase více zesegregovala ze společnosti o kousek dál, se chovala mírně a s pochopením. Její služební číslo: 319050

 

 

Nejvyssimu statnimu zastupitelstvi CR
Nejvyssimu statnimu zastupitelstvi CR
Na vedomi dale:
                  Ustavnimu soudu Ceske republiky
                  Nejvyssimu komisari pro lidska prava pri OSN                  

                 Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu s vyjádřením podezření na moderní formu genocidy ekonomicky slabší početné skupiny obyvatel     

                 České republiky-tedy s podezřením na autogenocidní politiku pracovníků státní moci České republiky, médiím, tisku, televizním stanicím a

                     dalším organizacím hájící lidská práva v ČR i ve světě.

                  Oubudsmanovi ČR

                  Evropskému oubudsmanovi

 

 

 

 

V Praze, dne 8.8.2013

 

Jiří Pelíšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------
 
(Czech original text ) :

Jiří Pelíšek
trvale hlasen: Dr.E.Beneše 25
Bystřice u Benešova
257 51 Czech republic
 
Trestní oznámení s podezřením na autogenocidní politiku státu ČR vůči vlastnímu lidu, cítím se být obětí tohoto jednání ze strany pracovníků státní moci, jsem již vážně ohrožen na životě, vážně nemocen, umírám v podmínkách špíny a bezdomovectví důsledkem níže uvedeného jednání pracovníků státní moci ČR.:
 

PROHLASENI o antisocialni autogenocidni politice statni moci Ceske republiky,resp. jeji vykonne mafie,tak, jak je dle meho nazoru skutecny aktuální stav.

Je zapotrebi nahradit ve stavajicich funkcich vsechny, kdo se jakymkoli zpusobem podileli, nebo podileji na praktikach odporujicim umluvam o lidskych pravech. Toto se v Ceske republice muze tykat vetsiny soudcu, mnoha uredniku a politiku. Je zapotrebi nahradit tyto lidi mladymi, dat jim prostor, dat prostor tem, kdoz budou dusledne dodrzovat ustanoveni umluv o dodrzovani lidskych prav. Teprve pak se obcanum Ceske republiky bude ve sve zemi dobre a spokojene zit. Dosud tomu tak neni, lidska prava jsou poslapavana temer vsude v CR.


Trestni oznameni - stiznost

Timto podavam trestni oznameni - stiznost na neznamou skupinu pachatelu, ktera je slozena z osob organu statni moci Ceske republiky, jako jsou soudci, exekutori, ale take politici, vsichni ti obcane Ceske republiky, jez se podileji nebo v minulosti podileli na schvaleni zakonu a legislativy, a na jejim uplatnovani v praxi, a to takovych, ze mi jako obcanovi ze strany pracovniku statni  zakonne moci Ceske republiky, vcetne pracovniku justice Ceske republiky byly odejimany veskere mnou vydelane penize a odmeny ze mzdy, coz povazuji za sikanu, nezakonnou persekuci, ktera je proti umluve  ,,Deklarace lidskych prav a svobod. Protoze mi na zaklade techto diskriminacnich legislativnich opatreni a zakonu, ktere jsou v rozporu s umluvou ,,Deklarace lidskych prav a svobod" takto statni moc zabranila cerpat veskere odmeny za mou vykonanou praci, neponechavaje mi ani existencni minimum, nebot mam cela leta zablokovany mzdy i bankovni ucty,takze se k penezum-k odmenam za vykonanou praci prakticky vubec nedostanu, a toto trva jiz vice jak 10 let, nyni jsem nucen umirat v podminkach bezdomovectvi, ve spine, smradu, hlady a jsem vazne nemocen. Vsichni ti, kteri se podileji, nebo v minulosti podileli na tomto mem tryzneni,se vuci mne tak dopousteji zlocinu proti lidskosti,protoze jiz nyni citim ze umiram na bezdomovectvi,ve spine,bez jidla,bez leku,bez absolutne zadnych penez. Vyse zminena skupina obcanu CR, vykonavajici statni moc mne tak zbavila meho zakladniho prava-prava byt pracujicim obcanem ve sve rodne zemi.Tim zminena skupina pachatelu se na mne dopousti dlouhodobe porusovani Deklarace lidskych prav, muci mne a tyra, cimz se na mne dopousti zlocinu proti lidskosti. Povinnosti uredniku statni moci,podle Deklarace lidskych prav, je mi v pripade exekuci ponechat moje odmeny za vykonanou praci v takove vysi,abych mel penize na jidlo, na bydleni, na osaceni, na hygienu. toto ale statni moc Ceske republiky v mem pripade ani zdaleka nedodrzuje. Navic mne mafiozne tito obcane stihaji, a podvodne mne kriminalizuji za to ze nemam v poradku zaplacene sve financni zavazky, jako jsou napriklad alimenty vuci mym detem. jak bych mohl mit platby jakekoliv v poradku,kdyz jsou mi neustale pres 10 let zabavovany vsechny penize,ktere mely byt mou odmenou za vykonanou praci? Cela ta dlouha leta jsem tak nucen,abych mel z ceho zit,abych mel na jidlo, si vypujcovat penize jinde, mnohdy i s vysokym urokem.Ale kdyz chci zit, a ne umrit,musel jsem si vypujcovat,jelikoz mi nebyly vyplaceny odmeny za mou praci. Z tohoto duvodu nemohu byt zamestnancem,protoze bych neprezil ani jeden mesic. Proto jsem dlouha leta volil spise podnikani, kde jsem obcas nejake penize do ruky za vykonanou praci dostal. Bankovni ucty jsou mi cela leta blokovany, a mzda take.
Protoze mam informaci, ze takto je v Ceske republice tryzneno a tyrano zhruba 140000 obcanu Ceske republiky ze strany statni moci, podavam timto take podnet k trestnimu stihani nezname skupiny pachatelu z rad politiku, z rad vlady, pro podezreni z trestneho cinu autogenocidni antisocialni politiky Ceske vlady vuci vlastnimu lidu, vuci ekonomicky slabsi skupine obyvatel. Nebot kdyz odpoji vladni moc cloveka od jeho prijmu,je tento clovek prakticky v ten okamzik odsouzen k smrti v podminkach bezdomovectvi, spiny, o hladu, bez hygieny. Takova snrt je pomerne rychla, ale neni znama statistika zemrelych, a kde konci jejich mrtva tela. Pred smrti jsou tito lide ale zpravidla zkriminalizovani, je jednoduche kdyz cloveku odejmou penize najit paragraf, podle ktereho jej mohou uveznit. takovy clovek je uz prakticky fyzicky odrovnany, nezridka uplne nebo z casti zlikvidovany, a to nemluvim o spolecenske a psychicke ujme, ktera je vladou Ceske republiky na techto lidech pachana, s vedomim vlady o statistikach,kolik lidi je bezdomovci-neboli kolik lidi prave umira. O lidi kteri zemrou se pak statni pokladna samozrejme starat nemusi. Nejdrive jsou tito obcane nalezite vysati z penez, s vysokymi poplatky nejen soudum, ale i soukromym ci soudnim exekutorum, ruzna penale a dalsi navyseni, jsou financne vysati jejich pribuzni a pratele, a pak se stat takto vycerpanych lidi snadno zbavi,proste jen je nech prakticky nejaky cas bez penez, a oni brzy zemrou. Na jejich misto pak prijde na radu dalsi generace takto postizenych obeti teto sadisticke zvule pracovniku statni a politicke moci Ceske republiky. Protoze bezdomovectvi se jinak,nez umiranim nazvat neda. Zadam o presetreni, zda ministri,kteri verejne prohlasuji v mediich, ze v urcite dobe li ceske republiky nedostane duchod, protoze Cesky stat na to nebude mit penize, zda tito ministri se nedopusteji trestneho cinu pripravy autogenocidy, a timto tvrzenim zda neni jiz naplnena skutkova podstata takovehoto trestneho cinu.
Citim se podveden ze strany statni moci, a to tim, ze mi poskytnul stat tzv. existencni minimum na mesic ve vysi 2200,-Kc. Pod nazvem existencni si predstavim,ze mohu z teto castky fyzicky jako obcan existovat - tedy zit po cele obdobi,na ktere je tato davka poskytnuta. Ale ve skutecnosti tomu tak neni. Ani pri nejlepsi vuli si z teto castky nejsem schopen zaplatit na mesic tramvajenku v Praze, jidlo s dostatecnym mnozstvim vyzivovych latek pro organismus cloveka, leky. Jiz po zhruba 10 dnech jsem zjistil, ze nemam penize, a jsem tudiz vladou tak odsouzen umirat hlady. Proto timto take podavam trestni oznameni na skupinu neznamych pachatelu pro trestny cin podvodu, nebot mne takto statni moc Ceske republiky vedome podvedla, kdyz mi dala castku 2200,-Kc s tim, ze je to moje existencni minimum. Aby castka byla existencnim minimem pro obcana, musela by podle meho nazoru byt ve vysi alespon 15000,-Kc.

Toto trestni oznameni posilam zaroven do OSN komisari pro lidska prava, a nejvyssimu statnimu zastupitelstvi Ceske republiky, dale Mezinarodnimu trestnimu soudu v Haagu, a mediim, jako jsou deniky a televize.

Doplnujici informace:
Zadam o ochranu me osoby, a o zajisteni moji beztrestnosti v uvedenych vecech, o zastaveni veskerych trestnich stihani vuci mne,nebot jde o mafiozni zvuli a bezcitnou, az sadistickou sikanu uredniku statni moci Ceske republiky vuci me osobe, odepreni mi meho zakladniho prava obcana-prava byt pracujicim obcanem,a statni moc Ceske republiky se tak s dusledky z toho vyplyvajicimi na mne dlouhodobe dopousti zlocinu proti lidskosti..urednici statni moci Ceske republiky se tak na mne dopousteni nekolika trestnych cinu a to dlouhodobe,pricemz mne navic kriminalizuji za situaci,kterou svym protispolecenskym kriminalnim chovanim sami vytvorili. Je to mafiozni zvule obcanu zastupujicich statni moc Ceske republiky, s prvky nacismu a s prvky sadismu. Jde tedy o politiku statu, ktera se vymyka lidskosti.

Zadam o ochranu me osoby a o zajisteni me osobni bezpecnosti. Mam opravnenou obavu z mafiozniho pronasledovani pracovniku statni moci Ceske republiky, mam obavu o svuj zivot.

Vzhledem k mnozstvi obcanu,kteri jsou takto persekuovani jako ja, dle dostupnych informaci jde o vice jak 140000 ekonomicky slabsi skupiny obcanu Ceske republiky, vzhledem k tomu se jedna o autogenocidni politiku Ceske vlady proti vlastnimu lidu. Jestlize vlada ma statistiky o tom,ze na ulicich v CR umira 140000 lidi nebo jim tato situace bezprostredne hrozi, a nic neudela pro zachranu techto lidi, pak jde o vedomou genocidu techto obcanu, tedy jsou trestne odpovedni za takoveto jednani pred mezinarodnim tribunalem,pokud nebude justice CR chtit tuto situaci resit, a tyto odpovedne pracovniky Ceskeho politickeho systemu za autogenocidni politiku potrestat. Bohuzel na vine jsou i soudci, kteri svymi rozsudky takto sve obeti-tedy obcany postizene blokaci mzdy i bankovniho konta odsoudi v postate k trestu smrti, a to ve velmi kratke dobe-k trestu smrti bezdomovectvim, o hladu, ve spine, tito postizeni lide se jaksi musi dlouhodobe,nez zemrou,smazit ve vlastni stave sveho potu a sve spiny, Vim ze se to necte hezky, ale jde o novodoby projev sadimu a nacismu, kde prostrednictvim legislativy ktera odporuje umluvam o lidskych pravech-tedy je nezakonna, se muci obcane Ceske republiky.A soudci jsou ti vykonavatele,kteri toto dilo as tryzneni a smrt takto postizenych lidi dokonavaji.Nechapu, jak je mozne, ze nekdo, kdo se dopousti na mne nekolika trestnych cinu, a mozna i autogenocidniho jednani v dnesni dobe,uprostred Evropy neni potrestan, a naopak jeste muze vymyslet, jak mne zkriminalizovat, jak mne fyzicky zlikvidovat. Z casti uz se jim ma fyzicka likvidace podarila, jsem vazne nemocen, a je to dusledek kriminalniho jednani statni politicke moci vuci mne, resp. je to dusledek potlaceni lidskych prav a pachani zlocinu proti lidskosti vuci me osobe. Je ale mozne, ze takto persekuovanych lidi je onech 140000 obyvatel, ba mozna jeste vic. Jestlize statni moc zablokuje obcanovi exekucne jeho mzdu, a zaroven mu zablokuje exekucne i jeho bankovni ucet, je to totez, jako kdyby tohoto obcana odsoudili ze dne na den k trestu smrti bezdomovectvim, ve spine, o hladu, bez hygieny. To je ale hyenismus. Takoveto chovani uredniku statni politicke moci v Ceske republice odporuje umluve proti tyrani, muceni, a jinemu nasili, jde o sadisticke chovani techto uredniku statni moci, a pachaji tak na techto obcanech zlociny proti lidskosti.Meli by proto vsichni, kdo se na tomto jakymkoli zpusobem podileji nebo podileli byt postaveni pred trestni tribunal soudu, a meli by byt potrestani a zbaveni moznosti dale vykonavat svou funkci. Meli by byt ve svych funkcich nahrazeni jinymi lidmi, kteri budou dodrzovat lidska prava pri vykonu funkce urednika statni politicke moci.
Dle umluv o lidskych pravech ma obcan pravo na praci, na mzdu za vykonanou praci. Obcan ma pravo na dustojne bydleni, na to aby mel prostredky na jidlo a na dustojne osaceni.

Nepovazuju za dustojne bydleni to, ze muz nemuze bydlet se zenou,ale je jaksi systemem statni moci dotlacen k tomu,ze musi bydlet na pokoji o rozmeru 20metu ctverecnych se sesti muzi,ktere ani nezna, kteri jsou vulgarni alkoholici. Nepovazuji za dustojne, ze obcanovi CR je jaksi vnucovan zivot ne rodinny. Kazdy obcan prece at muz nebo zena chce zit partnerskym kvalitnim zivotem Tato moznost je ale v CR jiz mnoha lidem odeprena,prave z duvodu financnich persekuci statni moci CR. Nepovazuji za dostatecne,abych jedl denne jen chleb a vodu,obcas nejaky kolac a caj. Muj organismus toto vydrzel 8 mesicu,kdy mi existencni minimum nedovolovalo si koupit kvalitnejsi jidlo,jsem vsak z toho jiz vazne nemocen.Nepovazuju za dustojne to,ze si 10let nemohu koupit spodni pradlo,protoze mi statni urednici stale berou vsechny me penize,ani to,ze musim chodit ve znacne roztrhanych kalhotach,protoze na jine nemam. Nepovazuju za dustojne to, ze tudiz nemam penize na doplatek za leky,ani na to,abych si koupil jizdenku,kdyz se potrebuju dopravit k lekari. Existencni minimum,ktere mi bylo prideleno, mi nepostacuje na nic z tohoto, pricemz statni moc Ceske republiky mi odebrala temer vsechny moje vydelane odmeny po donbu vice jak 10 let, coz odpovida sume, ktera se rovna mnoha statisicum korun. Nenechavaji mi z techto mych odmen temer nic, mnohdy vubec nic. Vlastne se divim, jak to ze jsem jeste na zivu-je to hlavne diky pomoci mych pratel,kteri jsou uz ale take vycerpani a nemohou jiz mi tedy pomoci.

Povazuji za muceni a tyrani tedy za pachani zlocinu proti lidskosti to, ze diky tomu, jak nas obcany vlada podvadi nazvem existencni minimum, a diky tomu, ze mi dlouha leta nenechavaji pracovnici statni politicke moci a justice vcetne prizivujicich se soukromych subjektu takrka vubec zadne penize z mych vydelanych odmen,nebot nyni jako dusledek toho citim ze jiz umiram v podminkach spiny, o hladu,bezdomovectvim,nevim,kolik dni jeste takto mohu prezit.Jako dusledek tohoto muceni jsem vazne nemocen, rozpadla se mi rodina,a veskere vztahy. Umiram nyni osamocen v prostredi ulic. Dusledky vyse uvedene chovani pracovniku statni moci, jak uvadim vyse, se da prirovnat k podminkam umirajicich obeti holokaustu. Clovek se pred smrti a pri umirani samotnem hodne trapi. Statni politicka moc Ceske republiky, a vlada vuci slabsi skupine obcanu vlastniho lidu uplatnuje autogenocidni politiku, a to je velmi nebezpecne pro spolecnost, pro cely svet. Citim to i z obzalob vuci me osobe,ktere jsou postaveny na mafioznich praktikach vsech zucastnenych uredniku, a na smyslenych a lzivych indiciich, ktere museji byt jak statnimu zastupci, tak i prislusnemu soudci znamy, tedy jde o vedome zmanipulovani trestniho rizeni s cilem mne poskodit, zlikvidovat, ze strany uredniku statni politicke a justicni moci, resp. vykonne mafie statni moci Ceske republiky.

 

Většina občanů této země pro nedostatek finančních příjmů se zadlužuje, aby vůbec mohli přežít...Rozsáhlá skupina občanů této země, tedy občané ekonomicky slabší jsou pak sankciováni vysokými úroky, jsou sankciováni exekutory, a tomu dává souhlas většinou místně příslušný soud, kde má občan trvalé bydliště...Exekuce jsou pak v pořádku, když při jejich výkonu jsou dodržena lidská práva, tedy když je občanovi ponechána finanční částka na jídlo na celý měsíc, na důstojné bydlení, a na ošacení. Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek,    možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou/ženy s partnerem.
 
- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.
- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč
 

Celkem tedy musí občanovi ČR z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně  minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv, aby nebyl zbaven práva na život, práva na to být pracujícím občanem. Teprve to, co je nad rámec této částky jako odměna za vykonanou práci, smí exekutor zabavit, a předat věřiteli.
 

Příslušní soudci, exekutoři jsou povinni zohlednit tyto minimální potřeby pro to, abych měl zajištěno právo na život. A teprve nad rámec součtu těchto položek smí odjímat majetek lidí.
 
Pokud se ale stalo občanům ČR tak jako mně že exekutor zabavil nejen jejich mzdu, ale zároveň mají i obstavený bankovní účet, byl na tomto občanoviVás v podstatě dle mého názoru spáchán zločin, a to rozsudek smrti. A pokud se toto děje někomu delší čas, může se bránit, vyčíslit škodu, a požadovat ji od státu. Přece musí mít peníze na jídlo, na důstojné bydlení, na ošacení, aby mohli žít. Jakpak by si to pracovníci státní moci ČR představovali, zabavovat, nebo povolovat zabavování všech peněz dlužníkovi, a nechat jej zemřít bez střechy nad hlavou?? Tak to ne, Jsme uprostřed Evropy, a jednotlivé evropské státy včetně České republiky se zavázaly dodržovat listiny o lidských právech, jako je ,,Deklarace lidských práv a svobod" a ,,Úmluva proti mučení, týrání a jinému násilí ( porušení této úmluvy je trestným činem) " Je-li tedy občanovi odejímáno úplně vše z jeho výdělků, pak zcela jistě přijde čas, kdy vážně onemocní. Když se tak stane, je už pozdě.
 
Braňím tímto své občanské právo na život, proti násilí a mučení ze strany pracovníků státní moci, a práva všech občanů v ČR, jichž se toto bezpráví také dotýká. Jsem fyzicky i psychicky již na tom velmi špatně, z důvodů mafiozních praktik zde uvedených. 
 
Podejte TRESTNÍ OZNÁMENÍ na pachatele trestné činnosti, která je takto na Vás páchána, neboť pokud Vám zabavují všechny Vaše příjmy, jedná se dle mého názoru o mučení a týrání ze strany pracovníků státní moci, v přímém přenosu, a jste to Vy, kdo nakonec bude, nebo nebude umučen, utýrán. A ještě před tím Vám ,,přišijou" paragraf trestného činu, například nezaplacení některé z Vašich pohledávek-například výživného na děti.  Vězte, že státní aparát je nastaven tak, že v případě, že se nebudete takto účinně bránit, přijde čas, kdy Vás jistě udolá. (Pokud nemáte na uhrazení dluhů) Pokud Vám zabavují úplně všechny peníze, je logické, že abyste měli z čeho žít, musíte si peníze sehnat jinde, než prací-úvěry, půjčky od bankovních i nebankovních institucí, od rodičů. Ale to je tunelování kapes občanů ČR ve velkém. Musí Vám nechat peníze na jídlo, na důstojné bydlení a na ošacení-teprve co zbyde smějí rozdělit věřitelům, a příští měsíc znovu, až do zaplacení dluhu.

Mám podezření na to, že se tento vzorec chování ze strany pracovníků státní moci používá permanentně plošně, na značně početnou skupinu ekonomicky slabších občanů ČR, proto jsem v tomto smyslu podal několik trestných oznámení, včetně trestního oznámení pro podezření z Autogenocidní politiky státu ČR vůči vlastnímu lidu. Poslal jsem jej nejen na Nejvyšší státní zastupitelství, na policejní presidium, k oubudsmannnovi ČR, k oubudsmannovi EU, k rukám Nejvyššího komisaře při OSN, k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haaagu, Ústavnímu soudu na vědomí, soudu ve Strasbourku, dále médiím, televizím.

Přece není možné, aby mi jako občanovi, kterému berou úplně všechny jeho příjmy a nikdo z pracovníků státní moci kteří o tom rozhodují se mne nezeptá z čeho budu jíst já a moji blízcí, mé děti-když jsem byl ženatý, za co budu bydlet, páchají na mně toto bezpráví, trestnou činnost - jsem tedy poškozený-tedy oběť téměř umučená k smrti, abych byl trestán, a bylo se mnou jednáno jako s podezřelým, či pachatelem, když jsem poškozený. A ještě navíc stejným úřadem státu, který mi toto vše dlouhá léta způsobuje, resp. rozhodují o mém vině jako zšikanovaného občana pracovníci a soudci jednoho a téhož Místně příslušného soudu. Při tom kdyby mi nechali moje právo, tedy nechali mi peníze na jídlo, důstojné bydlení a ošacení, své závazky bych rychleji uhradil. 
 
Když se podíváte v ulicích velkých i malých měst, kolik je tam venku lidí bez střechy nad hlavou unás v České republice, jde z toho mráz po zádech. Jsou to převážně muži ve věku kolem 50 let. Jsouto převážně ti muži, co nezvládli tlak pracovníků státní moci a exekutorů, a nyní již umírají v prostorách ulic, špíny, smaží se ve vlastním potu. Je nebezpečné ale, že věková hranice bezdomovců se snižuje, přibývátěch mladších. Jsou to ti, jimž nikdo nepomohl, nebo ti, které opustil partner/ka. Ale ti všichni dohromady mají obrovský potenciál se bránit, tedy dokud ještě jsou na živu. Domnívám se, že jelikož jsem dotlačen pracovníky státní moci ČR do situace kdy jsem bez příjmů, bez možnosti pracovat, jsem tedy nyní ekonomicky slabším, pracovníci státní moci na mně páchají bezpráví, nemohu být pracujícím občanem ve své rodné zemi, protože po nástupu do zaměstnání bych zemřel hlady. Nemám ale tudíž potřebný finanční příjem k životu, jsem již umírající občan České republiky. Bylo mi spolu s právem na to být pracujícím občanem, odepřeno také moje základní právo na život, proto se domnívám, že mne pracovníci státní moci ČR chtějí utýrat a umučit v podmínkách bídy, bezdomovectví umučit a utýrat k smrti. Jsem již následkem potlačování mých výše zmíněných občanských práv vážně nemocen.  
 
 
Když mne chtějí pracovníci státní moci stíhat za to, že nemám zaplacené nějaké platby, ať již alimenty, nebo jakékoli jiné pohledávky, a odebírají mi při tom všechny, nebo téměř všechny moje peníze-moje odměny za vykonanou práci, a posílají je jinam, pak nemohu mít zaplaceno. A tito pracovníci státní moci ČR, kteří mi toto svými rozhodnutími o blokaci mzdy a zároveň i bankovního účtu dělají, by měli být sami trestně stíháni.
 

Ceský stát nesmí jednat způsobem, který pošlapává lidská práva jednotlivců. A pokud tak činí, vystavují se jednotliví pracovníci státní moci trestnímu stíhání, a to zejména v případech, kde již občan z toho důvodu utrpěl nějakou fyzickou či psychickou nemoc.
Česká republika se svým podpisem dokumentů o dodržování lidských práv a svobod podepsala, a tak se zavázala je bezvýhradně dodržovat, na všech úrovních státní výkonné moci vůči občanům, pod sankcí trestního stíhání odpovědných osob v případě jejich porušení.

Ptám se, jak je možné, že v současné době, kdy by neměla již převládat jaksi barbarská morálka lidí navzájem, jak jsme o tom četli z historie, a středověku, naopak ještě přetrvává ze strany oficielních orgánů toto barbarství? Jak je možné, že si stát schválí legislativu, na základě které pak praktikuje odsuzování občanů české republiky do otroctví ?

Takto fungující stát není demokratickou zemí.

Takovýto stát není právním státem.

Takovýto stát takto fungující je na úrovni rozvojové třetí země, kde vládne bezpráví, korupce, a právo silnějšího.

Takovýto stát si nezaslouží být součástí demokratického a právního většího celku, jakým se snaží vystupovat rada Evropy při propagaci evropské unie.

Situace je ale o to horší, že si protiprávně jednotlivé členské země schválili a praktikují pravidlo, že žádný občan žádné členské země Evropské unie nemůže požádat žádnou členskou zemi v evropské unii o azyl. Je-li tedy na občanech kterékoli země evropské unie pácháno bezpráví, nebo násilí ze strany pracovníků státní moci, například jako je toto zde uvedené, tedy provozované pracovníky státní moci české republiky, pak občan, na němž je pácháno toto násilí a bezpráví se nemůže uchýlit do bezpečí jiného státu Evropy, nemůže nikde v Evropě požádat o azyl. To ale odporuje Deklaraci lidských práv, jejíž ustanovení se všechny státy Evropy zavázaly dodržovat pod sankcemi trestního stíhání odpovědných osob, je to tedy protiústavní, a nezákonné. 
Všechny členské státy se tedy takto dopouštějí nezákonného jednání. Pokud občanovi, na kterém je v jeho rodné zemi pácháno bezpráví, způsobí toto bezpráví navíc zdravotní obtíže, nebo jiné utrpení, pokud toto bezpráví přeroste v týrání a mučení, takovýto občan nemá, kam by před touto zvůlí pracovníků státní moci unikl. Tak se evropské společenství a jednotlivé členské státy evropské unie stávají, staly a již jsou zločinným společenstvím, které tyto jevy podporuje, které se zbavuje odpovědnosti za dodržování lidských práv, které v podstatě podporuje barbarství, nacismus. 
Mám bohužel podezření, že podle tohoto vzorce - klíče - postupují pracovníci české republiky plošně, tedy proti početné skupině ekonomicky slabší skupiny občanů české republiky. Proto posílám toto trestní oznámení i k mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, aby posoudil, zda se v České republice nepraktikuje ze strany pracovníků státní moci Autogenocidní politika vůči početné ekonomicky slabší skupině obcanů České republiky. 
 
V České republice ale pracovníci státní moci, pracovníci justice, soudci, exekutoři a další spolupracující subjekty, si uzurpují právo na to, diktovat občanovi že má žít v méně důstojných podmínkách, než je zde uvedený minimální společenský standart občana České republiky. Nechť všichni zúčastnění berou prosím navědomí, že jedině dodržováním lidských práv, a úctou k občanovi jako k člověku, se podaří tuto společnost dovést k blahobytu, k prosperitě. Jakékoli barbarské projevy ze strany pracovníků státní moci mají a budou mít za následek pouze bídu, a utrpení obyvatel země

 

Tyto informace spolu s trestním oznámením, byly rozeslány na:

Vrchní státní zastupitelství ČR

Policejní prezidium ČR

Oubudsmanovi ČR

Evropskému oubudsmanovi

Nejvyššímu komisaři pro lidská práva při OSN

 

dále na vědomí:

Ústavnímu soudu ČR

Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu s vyjádřením podezření na moderní formu genocidy ekonomicky slabší početné skupiny obyvatel České republiky-tedy s podezřením na autogenocidní politiku pracovníků státní moci České republiky

 médiím, tisku, televizním stanicím a dalším organizacím hájící lidská práva v ČR i ve světě.

Jiri Pelisek

Jiří Pelíšek
Residence permit: Dr.E.Beneše 25
Bystřice at Benešova
257 51 Czech Republic

 

 


 


 

( original Czech text ):
 
Jiří Pelíšek
trvale hlasen: Dr.E.Beneše 25
Bystřice u Benešova
257 51 Czech republic

na vědomí

 

Věc: Trestni oznameni pro podvod vůči mně ze strany úředníků úřadu práce při vyplácení dávek hmotné nouze, tzv. existenčního minima, a to v období od června 2012, do února 2013, s následkem ublížení na zdraví, kdy jako následek tohoto podvodu mám značné střevní dlouhodobé obtíže.

 

Citim se podveden ze strany statni moci, a to tim, ze mi pracovníci úřadu práce, odboru sociálních dávek poskytnuli tzv. existencni minimum měsíčně ve vysi 2200,-Kc. Pod názvem existenčni si predstavim,že mohu z této částky fyzicky jako obcan existovat - tedy žít po celé obdobi,na které je tato dávka poskytnuta. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Ani pri nejlepší vůli si z teto castky nejsem schopen zaplatit na měsic tramvajenku v Praze, jídlo s dostatecnym mnozstvim vyzivovych latek pro organismus dospělého človeka, léky. Již po zhruba 10 dnech jsem zjistil, ze nemám peníze, a jsem tudíž vládou a jejím systémem státní moci tak odsouzen umirat hlady. Proto tímto podavam trestni oznameni na skupinu neznamych pachatelů pro trestný čin podvodu, neboť mne takto státní moc Česke republiky vedomě podvedla, když mi vyplácela částku 2200,-Kc s tím, že je to moje existenční minimum.

 

Neobdržel jsem od pracovníků úřadu práce, poskytujících mi tuto sociální dávku návod na to, jak s takovouto částkou celý měsíc správně hospodařit, jaká jídla si kupovat, abych nejen s touto částkou měsíčně vystačil, ale abych jedl jídla s potřebnými výživovými hodnotami pro dospělého člověka. Proto abych vystačil, jsem si tedy každý den kupoval čerstvý chléb, makový koláč, a občas čaj nebo kávu. Většinou jsem ale sousta zapíjel neperlivou vodou. Takto jsem to praktokoval po dobu 8 měsíců. Organismus mi ale zareagoval nemocí. Nemohu se již takto stravovat, protože mám značné střevní obtíže i při jednom takovém soustu. Mám nyní z té stravy dlouhodobé střevní obtíže. Cítím se podveden, a díky tomuto podvodu jak výše uvádím takév poškozen na zdraví.

 

Aby částka byla existenčním minimem pro občana, musela by podle mého nazoru být ve výši alespoň 15000,-Kč.

Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek, možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou/ženy s partnerem.
 
- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.
- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč
 

Celkem tedy musí občanovi ČR z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně jako existenční minimum minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv.

 

Toto trestní oznámení bylo rozesláno na:

 

Vrchní státní zastupitelství ČR

Policejní prezidium ČR

Oubudsmanovi ČR

Evropskému oubudsmanovi

Nejvyššímu komisaři pro lidská práva při OSN

 

dále na vědomí:

Ústavnímu soudu ČR

 médiím, tisku, televizním stanicím a dalším organizacím hájící lidská práva v ČR i ve světě.

 

 

Jiri Pelisek

 

...........................
Czech original text:

Trestni oznameni


Jde o velmi nebezpecnou antispolecenskou cinnost-uplatnovani dohody o tom, ze obcan z clenske zeme EU nemuze pozadat o azyl v jine zemi EU.
V pripade, ze pak jsou na obcanech vlastni vladou nebo diskriminacnimi zakon pachany trestne ciny, napriklad zlociny proti lidskosti,
obcan Ceske republiky si to nemuze uniknout pred touto zvuli statni moci, Nemuze vyuzit sveho prava pozadat o azyl v jinem Clenskem state Evropy.

Podavam timto trestni oznameni na neznamou skupinu pachatelu, ci na neznameho pachatele uplatnovanim dohody o tom, ze obcan z clenske zeme EU nemuze pozadat o azyl v jine zemi EU, na osoby z Europarlamentu, parlamentu vlad jednotlivych clenskych zemi, a osob, ktere navrhli a podepsaly tuto dohodu, a osob, ktere ji dodrzuji v praxi,
z rad politiku, a jinych obcanu, kteri se na tomto chovani podileji nebo v minulosti podileli, a tim se podileji na umyslnem potlaceni lidskych prav a svobod, tim zpusobuji tryzneni, muceni a tyrani osob. Trestneho cinu, nebo vice trestnych cinu se podle mne dopustili nebo trvale dopousteji tim, ze ustanovili dohodu v ramci Evropske unie, ktera odporuje listine Deklarace lidskych prav a svobod, a Umluve proti tyrani, muceni a jinemu nasili. Potlacovanim techto prav vuci vsem obcanum Ceske republiky se dopousteji nebo dopustili jiz trestnych cinu, nebot Evropske spolecenstvi vsech clenskych statu jiz tuto politiku odporujicim vyse zminenym dokumentum o lidskych pravech uplatnuje v praxi. Tim se ale vsichni zucastneni kompetentni pracovnici vsech clenskych statu, tedy i statu Ceska republika dopousteji porusovani techto listin, a podporuji tak novodoby holocaust, ktery se deje, ktery prave v Ceske republice probiha, podporuji potlacovani lidskych prav a svobod, podporuji tyrani, muceni, podporuji zachazeni s provozovani zlocinu proti lidskosti na obcanech Ceske republiky. Konkretne se jedna o dohodu, kde zadny obcan clenske zeme Evropske unie nemuze pozadat o azyl v jine clenske zemi Evropske unie. Tim je potlaceno jedno ze zakladnich prav obcana kazde zeme, dle ustanoveni Deklarace lidskych prav, kterou ratifikovaly vsechny evropske staty, a sice pravo na to, odcestovat ze zeme v pripade porusovani lidskych prav do jine zeme, a pozadat zde o azyl a ochranu. Clenske staty Evropske unie poskytuji azyl pouze obcanum zemi, ktere nejsou clenskymi staty Evropske unie. Takze v pripade, ze v zemi Evropske unie, ve ktere jsou zrovna potlacovana hrube lidska prava, kde vladne antisocialni autogenocidni politicjky system, jsou vlastne obcane, jichz se to tyka, ti obcane, kteri jsou obetmi tohoto jednani ze strany statnich uredniku, tito obcane Ceske republiky, kdyz nemaji penize na letenku napriklad do USA nebo do Australie, pak jim neni pomoci, protoze nemohou pozadat v cele Evrope o azyl. Pokud urednici statni moci CR vedi o tom, ze na ulicich Ceske republiky jsou bezdomovci, tedy lide kterym bezprostredne hrozi smrt vyhladovenim, ci na nejakou infekcni nemoc, a zabranili jim dohodou se clenskymi staty Evropske takto v moznosti pozadat o ochranu jiny stat, treba sousedni, neudelaji a soustavne nedelaji nic ucinneho,, aby temto bezdomovcum pomohli, aby se temto lidem, bezdomovcum dostalo naplneni deklarace lidskych prav-tedy aby dustojne zili, a radeji je nechaji umirat ve stavu spiny, hladu, bez hygieny, bez pristresi, jedna se ze strany techto uredniku statni moci Ceske republiky o vedome muceni a tyrani techto osob-bezdomovcu. Uvedene trestne cinnosti se tito urednici-zastupci statni moci dopusteji tim, ze nekonaji svou povinnost,ktera jim ze zakona vyplyva, ze jednak neudelaji nic pro ucinnou pomoc a fyzickou zachranu techto lidi, bezdomovcu, ani se o to nepokouseji a zaroven jeste je navrhli, a podepsali a uplatnuji v praxi dohodu Evropske unie, podle ktere obcan CR vlastne nema odvolani v cele Evrope. Dopousteji se tak trestne cinnosti , protoze je v jejich moci, aby bezdomovcum ucinne pomohli a nedelaji to. I bezdomovec je jen clovek. A navic urednici statni moci navrhli, podepsaly ustanoveni dohody vsech clenskych statu Evropske unie, ktere znemoznuje obcanovi Ceske republiky pozadat o azyl jinou zami v Evropske unii. Musi tedy tento obcan CR trpet tato porusovani lidskych prav, a nemuze odjet pozadat o azyl. Protoze ale temto obcanum Ceske republiky, i mne jde z vyse uvedenych duvodu o zivot, a jiz trpim, jsem mucen v potu sve spiny, nemohu si ani uvarit, ani vyprat, podavam timto trestni oznameni na blize neznamou skupinu osob, ktere toto mafiozni zbavovani zakladnich lidskych prav obcanum Ceske republiky, i mne zpusobili, a kteri mne tak vmanipulovali bez meho vedomi do situace, kdy jiz umiram v potu, ve spine, hladovy, osamocen, vazne nemocen bez moznosti se lecit, bez leku, protoze nemam penize na jejich zakoupeni, nemam penize na jidlo, nemam co jist, nemam pristresi, fyzicky i psychicky vycerpan, jiz jsem velmi vyslably a umiram.Jde tedy o velmi nebezpecnou antispolecenskou cinnost-uplatnovani dohody o tom, ze obcan z clenske zeme EU nemuze pozadat o azyl v jine zemi EU.
V pripade, ze pak jsou na obcanech vlastni vladou nebo diskriminacnimi zakon pachany trestne ciny, napriklad zlociny proti lidskosti,
obcan Ceske republiky si to nemuze uniknout pred touto zvuli statni moci, Nemuze vyuzit sveho prava pozadat o azyl v jinem Clenskem state Evropy.


Tyto informace jiz byly odeslany temto institucim: do OSN komisari pro lidska prava, Nejvyssimu statnimu zastupitelstvi Ceske republiky, dale Mezinarodnimu trestnimu soudu v Haagu, Oubudsmannovi CR, Evropskemu oubudsmanovi, Mezinarodnimu soudu pro lidska prava ve Strasbourku, a mediim, jako jsou deniky a televize.


Trestni oznameni - potalceni lidskych prav, poruseni umluvy proti nasili, muceni, kterou CR ratifikovala v Ceske republice a v cele Evropske unii

Jednejte prosim v ramci Vasich pravomoci ke zlepšení situace rychle, nebot v České republice mnoho lidí umírá v důsledku potlačovaných lidských práv. Umírají na ulicích ve stavu bezdomovectví nemaji vcas odvolání v Evropě, ani ucinnou pomoc. Jsou obetmi podvodneho antisocialniho systemu a autogenocidnich praktik pracovniku statni moci. Obcane CR nemohou ani nikde v Evrope pozadat o azyl, resp. pozadat mohou, kdyz se jim to podari, ale verejne se jim zastupci danych statu vysmivaji do oci, s tim, ze na azyl maji nulovou sanci, protoze jsou z Evropske unie. U Svycarska je to ale myslim populisticky argument, protoze oni nechteji udelovat azyl proste, pokud mozno nikomu.

Oznamuji Vam timto a doufam ve sjednani napravy- tyto skutecnosti:

V Ceske republice, v cele Evropske unii, tedy v cele Evrope je potlaceno jedno ze zakladnich lidskych prav obcana, a sice to, ze kazdy obcan kazde zeme muze pozadat o azyl v jinem state. Ackoliv Evropska unie neni samostatnym statem, jednotlive staty neudeluji azyl obcanum clenskych statu evropske unie. Dokonce je situace takova, ze obcan statu Evropske unie kdyz chce pozadat o azyl v jinem state, ani se touto zadosti o azyl nikdo nezabyva, nebo proste nenajde kompetentniho pracovnika, ktery by s timto obcanem tuto zadost oficialne sepsal. Tedy obcane, kteri se vypravi na cestu aby pozadali o azyl v jine zemi, se musi bud obratit na USA, nebo na jinou zemi ktera neni clenskym statem Evropske unie. Tady ale takovyto obcan narazi na neprekonatelnou barieru v tom, ze EU a neclenske staty jaksi v ramci pratelskych vztahu azyl stejne obcanum clenskych zemi EU neudeluji. Proc je tedy ratifikovana deklarece lidskych prav vsemi staty v Evrope a temer po celem svete, kdyz stat Ceska republika a staty Evropske unie nedodrzuji toto zakladni lidske pravo, pravo pozadat o azyl v jine zemi. Je totiz zrejme, ze mocenska zvule statni moci, ktera je diskriminacni vuci ruznym skupinam obcanu, a obcane maji jen malo sil na vlekle a drahe soudni spory, a tak si mocenska zvule statni moci muze ve vetsine pripadu delat co chce, bez absolutne zadnych postihu. A to, ze v nekterem state se zrovna deje neco, co odporuje lidskosti, a umiraji na tyto nasledky lide, jaksi nikoho nezajima. V Ceske republice se toto deje prostrednictvim razitek a soudnich rozhodnuti, prostrednictvim exekutoru a korespondence. Toto bohate staci na udolani kazdeho obcana CR, ktery se stane ekonomicky slabsim. V soucasne dobe je takovychto obcanu v Ceske republice dle dostupnych statistik minimalne 40000, a dalsim 100000 obcanu tato situace bezprostredne hrozi-tedy ze se stanou v podstate obetmi ekonomickeho rozsudku smrti. Pracovnici statni moci pak toto dilo zdarne ve vetsine pripadu dovedou az do uplneho konce, tedy az ke zlikvidovani techto obcanu, coz muze trvat tydny, mesice, i roky-podle toho, jak je tento obcan fyzicky odolny a jak dlouho vydrzi prostrednictvim zadluzovani se u pratel a jinde -vzdorovat tomuto rozsudku smrti. V pripade, ze obcan ceske republiky v evrope zduvodni svou zadost o azyl tim, ze je na nem pachano nasili a zlociny proti lidskosti, ze jsou na nem potlacovana lidska prava a ze se obava o svuj zivot, ze umira, nikdo se tim nezabyva. Jedine ceho se obcan Ceske republiky docka, je to, ze je mu sdeleno, ze Ceska republika je uznana jako bezpecna zeme shengejskeho prostoru. To je vse ceho se cesky zadatel o azyl ve statech Evropske unie docka. Zamitnou mu zadost s narizenim aby opustil zemi, nebo jej rovnou deportuji zpet do vlasti do sparu tvari v tvar smrti. Cesky obcan si prijede do jine zeme pozadat o zachranu sveho zivota, a je vracen zpet, bez ohledu na to, ze je v ohrozeni zivota, ze mu hrozi absolutni vyhladoveni, smrt v bezdomovectvi. Cili tyto clenske staty Evropske unie vlastne podporuji nedodrzovani lidskych prav v Evrope. Tim se ale spolecenstvi Evropske unie stava zlocineckym spolcenim, a prislusni odpovedni pracovnici by meli byt trestne stihani.
Podle umluvy Obecne deklarace lidskych prav, kterou ratifikovaly vsechny staty Evropske unie, a i jine stay v Evrope a na svete, ma obcan pravo na socialni zabezpeceni, ktere mu umozni zit zivot v dustojnych podminkach, ma pravo na dostatecne financni zajisteni, ktere mu umozni radne jist, ktere mu umozni dustojne bydlet, a ma pravo na dustojne osaceni. Pokud se tedy staty zavazaly dodrzovat obecnou deklaraci lidskych prav a svobod, a umluvu proti muceni a jinemu nasili, pak nemohou svymi rozsudky a svymi praktikami utyravat ekonomicky slabsi skupinu obcanu az k uplne smrti v podminkach, ktere bychom jiste neprali ani zvireti. Existuji zakony na ochranu zvirat, a je hlidano jejich dodrzovani. Tyto zakony jsou vysoce humanni, ale obcan Ceske republiky, ekonomicky slabsi, ktery obdrzel od exekutora nebo od soudu obstaveni jeho mzdy a zaroven i obstaveni bankovnich uctu, nebo obcan,ktery sice pracuje, mnohdy i vic jak 8,5hodiny denne, ktery dostava mzdu, ktera nepostacuje ani na najem bydleni, natoz jeste na jidlo a osaceni, tak takovito obcane bohuzel jsou nuceni zit zivot v mnohem horsich podminkach, nez jake jsou uzakoneny pro zvirata. U zvirat funguje dohled nad dodrzovanim jejich prav. U obcanu Ceske republiky bohuzel tomu tak neni, a navic jsou jejich zakladni prava bezohledne a bez zajmu, mnohdy i s prvky nacistickeho a sadistickeho uspokojeni hrube porusovana nejen v jejich rodne zemi, ale po cele Evrope ze strany pracovniku statni moci.

Napriklad muj zivot se uz v mych 45 letech chyli ke konci, citim ze nemam uz sily, nemam co jist, jsem osamocen, nemam vubec zadne penize. No a protoze jsem byl do teto situace bezostysne mafiozne vmanipulovan ze strany pracovniku statni moci Ceske republiky tim ze na mne byla potlacovana lidska prava z jejich strany vuci mne po dobu delsi jak 10 let, a nyni na nasledky toho nemam kde bydlet, nemam co jist, nemam ani jednu korunu, a kdyz bych sel do zamestnani zadnou odmenu bych za svou vykonanou praci nedostal, proto uz ted nemam sily vubec na nic. Potreboval bych pomoci, potreboval bych, aby nekdo kompetentni uznal ma prava, ze byla potlacovana, a potreboval bych aby z techto duvodu byly zastaveny trestni procesy, ktere nyni proti mne v Ceske republice jsou nastartovany a nejspis bezi. Potreboval bych spravedlnost, a zprostit vsech obvineni, protoze na vine za mou financni situaci je potlaceni mych lidskych prav ze strany soudcu a exekutoru, a dalsich subjektu, kteri mne zbavili na dlouha leta-asi tak pres 15 let-moznost cerpat odmenu za mou vykonanou praci. Nemohu cerpat mzdu, jsem tudiz odsouzen ke smrti. Neni mi tudiz dovoleno uzivat meho zakladniho prava obcana, pravo byt pracujicim obcanem ve sve rodne zemi. Potreboval bych s tim pomoci, ale pomoc by musela prijit rychle, abych se mohl radne zaradit do spolecnosti. Protoze jiz opravdu jsem na pokraji svych sil, a nejspis brzy, behem nekolika dni zemru na nasledky bezdomovectvi, spiny, hladu. Navic jsem vazne nemocen, a nemohu se radne lecit, z vyse uvedenych duvodu. Nemam penize na leky, nemam kde bydlet. Penize mi v minulosti poskytovane statem, jako existencni minimum, a doplatek na bydleni-tyto castky byly tak nizke, ze mi existencni minimum umoznilo zit tak 10 dni z castky 2200Kc, a doplatek na bydleni mi postacoval na uhradu jednoho luzka bohuzel v ne prilis dustojnych podminkach, tedy mezi muzi alkoholiky, kde nas bylo i 6 napokoji op rozmeru 20metru ctverecnych na malych palandach, ktere se rozpadaly, pomerne nehygienicke prostredi, kde temer denne zasahovali policiste. Tak jedine na takove bydleni mi postacoval prispevek od statu. A chtit existovat cely mesic z existencniho minima, to znamena po celou dobu, na kterou je poskytnuto, se proste neda. Castka 2200,-Kc existencniho minima neni castkou, ze ktere by obcan Ceske republiky mohl fizicky existovat po cele obdobi, na ktere je mu poskytnuta. Osobne tedy povazuji za podvod vuci mne i vuci vsem obcanum Ceske republiky, kdyz nam, obcanum je vyplacena ze strany statu castka 2200,-Kc jako existencni minimum (v teto zalezitosti jsem jiz podal trestni oznameni pro podvod na nejvyssi statni zastupitelstvi CR a na policii, a informoval jsem svetove a evropske instituce o potlaceni lidskych prav v tomto smeru) Domnivam se ze Cesky stat prostrednictvim podvodu na obcany CR v oblasti socialnich davek rovnez podvadi Radu Evropy, cele evropske spolecenstvi, a tim i cely svet, aby si udrzel statut ,,bezpecna zeme" a aby mohla byt Ceska republika clenskym statem Evropske unie.


Jsem jiz obeti tohoto zmineneho genocidniho politickeho system Ceske republiky v soucasnosti, protoze jsem z toho duvodu na prahu smrti vyhladovenim bez absolutne zadnych financnich prostredku, bez bydleni, nucen zemrit v podminkach hladu, bezdomovectvi, bez hygieny a cisteho nezniceneho funkcniho osaceni, jsem mafioznim a vyderacskym zpusobem nyni stihan justici tohoto autogenocidniho politickeho systemu Ceske republiky. Jsem v Ceske republice mafiozne pronasledovan a vydiran nejen tamni justici, ale i lidmi, kteri se prizivuji na soucinnosti s temito uredniky, ze na mne pachaji nasili tim, ze mne formou ruznych rozhodnuti odejmuli veskere vydelky ze zamestnani, veskere prijmy, kterych svou praci dosahnu, a to do posledni koruny. Odejimaji veskere financni prostredky, a hrozi mi v CR fyzicka likvidace me osoby.


 

Vzhledem k zavaznosti nasledku jednani, ktere tito lide praktikuji, se jedna o fyzicke a psychicke tyrani me osoby ze strany techto lidi, s cilem mne fyzicky zlikvidovat, a jeste pred tim se na mne chteji financne obohatit. Povazuji toto chovani techto mafioznich skupin, ktere sve zlocinne chovani tyrani obcanu schovavaji za statni razitka, za snahu obohatit se na ekonomicky slabsich spoluobcanech a zlikvidovat je pak fyzicky z tohoto sveta za porusovani Obecne deklarace lidskych prav, a porusovani Umluvy proti nasili, muceni a jinemu tyrani. Odejmuti vsech penez, prostrednictvim soudniho rozhodnuti v soucinnosti s exekutory, je nasilnym cinem, protoze k fyzicke likvidaci ekonomicky slabych obcanu postaci. O samotnou smrt techto lidi, kteri pak nasledne nemaji co jist, nemaji vzapeti kde bydlet, nemaji hygienu,nemaji na osaceni, o samotnou smrt techto lidi se postara jejich vlastni telo, ktere kdyz nema splneny zminene zakladni potreby, tak samozrejme umre,ale pomalu, a v podminkach, ktere bychom neprali jiste ani zviratum.


 

Myslim a jsem presvedcen o spravnosti tvrzeni, ze kdyz uz obcan nekde ma dluh, a je mu exekucne zabavovan po schvaleni soudem jeho prijem, musi mu stat ale nechat zivotni minimum, a to v takove vysi, aby byl tento obcan schopen platit si z techto penez sve dustojne bydleni, jidlo, osaceni, tak, jak je to zakotveno v Obecne deklaraci lidskych prav z Haagu, kterou vsechny staty Evropy vcetne statu Svycarska konfederace, podepsaly. Zbytek penez tomuto obcanovi smi odejmout, a to az do splaceni dluhu. To je v poradku.


 

Ale kdyz se nezajimaji tyto urady o pomery moje pomery, jako obcana a zabavi mi nejen jeho mzdu, ale i veskere penize, co pak mi jako obcanovi prijdou na jeho bankovni konto, bez ohledu na to, ze mi pak neni ani ze mzdy, ani z bankovniho uctu vyplacena ani jedna koruna, a to cele muze trvat dlouha leta, pak je samozrejme, ze ja jako obcan nejen ze nemuzu platit zadny ze svych ostatnich financnich zavazku, jako jsou napriklad alimenty, nebo plyn, elektrina, bydleni. Ze mne, jakozto cloveka a obcana, je prakticky ihned po provedeni vyse zminene blokace jeho vsech penez, je prakticky okamzite bezdomovec umirajici hlady.


 

Nemam penize na jidlo, osaceni, na leky, na zdravotni pomucky, ktere nutne potrebuju, na bydleni, na hygienu, proste na nic. Ani jiz nemam narok na cerpani socialnich davek, ze kterych by se ale v Ceske republice dal nakoupit tak chleb a syr na 14 dni, nic vic, po tom dalsich 14 dni nez bych dostal dalsi penize uz bych nemel co jist. Ale na nic jineho bych taky nemel, a to porad, soustavne-na obleceni, na leky, na dustojne bydleni v radnych hygienickych podminkach, ale take ani na dopravu-napriklad na listek na tramvaj pri ceste k lekari. Prakticky okamzite bych se stal bezdomovcem, umirajicim hlady, ve spine, bez hygieny. Toto je ale pachani nasili ze strany lidi, kteri se vzajemne znaji, a ruzne manipuluji s dluhy a nedoplatky obcanu, tak aby se mohli obohatit, a aby kazdy, vcetne statni pokladny na tom neco vydelal, obohatil se.Je to takovy Cesky prumysl s dluhy obcanu, ktery je mozno beztrestne provozovat, je podporovan statnim politickym systemem, s cilem v konecne fazi, kdy jiz obcan ekonomicky slabsi, a vycerpan mafioznimi praktikami vyse jmenovanych subjektu, tohoto obcana fyzicky zlikvidovat tak, ze jej nechaji absolutne bez penez a bez moznosti si penize vydelat. Clovek pak diky tomu umira, v nelidskych podminkach nemoci, hladu, spiny, bezdomovectvi a na nasledky pruvodniho psychickeho traumatu. Bohuzel ale tento postup nemuze prezit zadny obcan.


 

Soudni poplatky a poplatky exekutorum mnohonasobne mnohdy prevysuji puvodni zavazek, a obcanovi ale nic nenechavaji, a je jim to uplne jedno. Mnoho lidi v Ceske republice umira na bezdomovectvi, zoufalych, bez absolutne zadnych penez. Umiraji v kontejnerech na odpadky, je znam i pripad, kdy odpadkove auto rozemlelo cloveka, ktery usnul v popelnici. K takovemuto zoufalstvi ale dohani v Ceske republice diskriminacni jednani mafioznich skupin, ktere vlastni zajmy stavi nad zajmy obcana, s cilem co nejvice se na obcanovi obohatit. Bohuzel, na ekonomicky slabych obcanech lze takoveto mafiozni nasilnicke jednani uplatnit nejsnaze. Pronasleduji pak obcana tak dlouho, nez bud zemre, nebo nez jej uklidi do vezeni za neplaceni. Ale svou mafiozni trestnou cinnosti provozuji nasili na techto bezbrannych lidech, kteri pak museji trpet a stradat fyzicky, ale i psychicky.Po prichodu z vezeni, pokud se tohoto clovek dozije, jej cekaji stejna muka, jako pred tim, a clovek postupne umira v podminkach bezdomovectvi, jak uvadim vyse. Jen s tim rozdilem, ze jiz ma tento obcan nejen prozite trauma vezeni, ale jeho dluhy vzhledem k urokum z prodleni jsou nekolikanasobne vyssi, a v podstate nesplatitelne. Tento clovek jiz ve svem zivote se nikdy nedocka dustojneho zivota, ale velmi rychle zemre.


 

Takova je politika Ceskeho statu,nechava uplne vycerpat obyvatele, obcany ze svych penez, s cilem dostat tyto penize do statni pokladny a do kapes soukromych subjektu, se kterymi statni urednici spolupracuji, a pak tyto obcany fyzicky zlikvidovat proto, aby se o nich nevedelo. Fyzicka likvidace techto obcanu, jak jsem jiz popsal, se deje tak, ze jim statni urednici, ve spolupraci se spolupracujicimi subjekty, jako jsou napriklad exekutori, zabavi veskere prijmy at jiz ze zamestnani, nebo z podnikani. Jakmile toto obcanovi udelaji, z takoveho obcana se prakticky okamzite umirajici clovek. Umirani ale nejaky cas trva, nejdriv takto postizeny obcan nema penize na jidlo, ma hlad, prijde o bydleni, je mu tedy zima a trpi, nema kde spat, musi spat na ulici bez ohledu na pocasi, jeho telo snadno onemocni, a nemuze se umyt, cistit si zuby, takze se jaksi smazi ve vlastnim potu, samozrejme velmi pak zapacha, a je tak vystaven uplnemu vytlaceni ze spolecnosti. Nemoci pak na sebe nenechaji dlouho cekat, a tento clovek behem nekolika tydnu, ci mesicu postupne je takto utyran k smrti. A to politickym systemem, ktery stavi zajem ziskat penize od obcanu Ceske republiky nad zajmy techto obcanu, diskriminuje je, a pouziva mafioznich praktik k teto diskriminaci. Zneuziva moznosti nezavislosti soudu, a parazytuje na osobnim blahu obcanu, dela z nich zebraky, manipulativne z nich vyrabi kriminalniky, s naslednou fyzickou likvidaci techto obcanu. Politicky system Ceske republiky k tomuto pouziva vuci obcanum sikanoznich, diskriminacnich a diky diskriminacnim zakonum, velmi tezko postizitelnych praktik na urovni statu.


 

Je zapotrebi, aby zasahly mezinarodni organizace, hajici lidska prava, aby se takto politicky system v Ceske republice nemohl k obcanum chovat. Myslim, ze mnozstvi takto postizenych obcanu, a jiz zesnulych obcanu diky teto sikane s cilem se obohatit, uz jsou v Ceske republice tisice.

Z duvodu, ze stat Ceska republika porusuje vuci mne listinu Obecna deklarace lidskych prav, a to takovym zpusobem, ze mi nasledne zapricinuje vyse zminene tyrani fyzicke i psychicke, hrozi mi bezprostredni smrt pri pobytu v Ceske republice, a to behem velmi kratke doby. Hrozi mi smrt vyhladovenim, bez hygieny, bez bydleni, v nelidskych podminkach bezdomovce, a to diky nasili, ktere na mne Cesky stat pacha tak, ze mi diskriminacnim zpusobem odejmul veskere moje vydelky ze zamestnani, i z eventuelniho podnikani, jejich zablokovani do posledni koruny, ktere vuci mne Cesky stat praktikuje jiz mnoho let. Tim Cesky stat porusuje i dokument, ktery podepsal Umluva proti nasili, muceni a jinemu tyrani '' a pacha vuci mne nasili, tyrani, a muceni v nelidskych podminkach.Detaily o tom, jakym zpusobem mne takto cesky stat diskriminuje a tyra, uvadim nize, v tomto prohlaseni:


 

Statni urednici mne mafioznim zpusobem pronasleduji a vydiraji, se sadistickym cilem poskodit mne na zdravi, a fyzicky mne zlikvidovat. Pouzivaji k tomu skryte metody sikany, razitka, zneuzivaji sve pravomoci. Jedna se nejen o zajem proste sikany a sadisticky motiv, ale taky jde o zajmy financni se na muj ukor obohatit. Proto jde o mafiozni jednani skupiny lidi, kteri se zaroven na mne takto chteji financne obohatit. Obecne je znama zkorumpovanost uredniku ceske republiky, myslim, ze to je 3misto svetoveho zebricku, kde Ceska republika drzi triumf ve zkorumpovanosti vuci ostatnimu svetu, po Jizni Africe, a Cine. Jak ja k tomu jako poctivy clovek, obcan, ktery nikdy nikoho neuplacel, ani zadny uplatek neprijal, ani jsem se nedopustil zadneho trestneho cinu, jak ja k takovemu jednani a diskriminaci ze strany statnich uredniku prijdu, jak se mohu branit? Nemohu se jiz branit jinak, nezli vyuzitim prava dle Obecne deklarace lidskych prav, a Umluvy proti muceni a tyrani, a to prava pozadat o azyl v zemi, kde budu v bezpeci pred zvuli techto statnich uredniku Ceske republiky, a jejich spolupracujicich subjektu, kteri na mne praktikuji tyto mafiozni praktiky jiz dlouha leta, a jejich jednani se zostruje nyni na tolik, ze jiz mi jde o holy zivot..


 

Ceska republika se na mne dopusti dle meho nazoru prostrednictvim statnich pracovniku trestnych cinu, ktere odporuji Obecne deklaraci lidskych prav, a ktere maji za nasledek i moje fyzicke tyrani a stradani, s bezpochyby naslednou mou smrti, pokud bych ve state Ceska republika nadale zustal. Obecnou deklaraci lidskych prav Cesky stat porusuje vuci mne tak, ze mi znemoznuje pristup k jakymkoli penezum-odmene za mnou vykonanou praci. Kazdy stat je prece podle obecne deklarace lidskych prav povinen za vykonanou praci obcanovi umoznit takovy prijem, ktery mu zajisti dustojny zivot-jidlo, osaceni, bydleni, hygienu.. tim, ze vsak ja mamjiz asi tak 15 let na zaklade ruznych rozhodnuti statnich uredniku exekucne obstavene veskere bankovni konta, a zaroven mzdu, by mi pri dalsim pobytu v Ceske republice zbyvalo uz jen zemrit hlady. Samozrejme proces umirani hlady neni nahlou smrti, nybrz se jedna o postupny proces pomaleho umirani. Tim se Cesky stat dopousti trestnych cinu nebot tak porusuje dokument Umluva proti muceni a tyrani. Protoze zpusobeni toho, ze obcan umira pomalou smrti hlady, spolu s dalsimi faktory, jako nemit kde bydlet,nemit co pit, nemit co jist,nemit moznost hygieny-na zaklade ruznych rozhodnuti statnich uredniku,kteri rozhodl fakticky o tom, ze nemohu mit zadne penize za svou praci,tento pomaly proces umirani hlady mne jako obcana statu, ktery ma nastaveny mechanismus legislativy, ktery toto umoznuje, je pro mne tyranim a mucenim za ziva, s fyzickou likvidaci me osoby diky tomu, ze takoveto podminky se prezit nedaji.


 


 

Dalsimi pruvodnimi jevy mafiozniho tyrani mne odejmutim veskerych mych stavajicich i budoucich prijmu, jsou prime negativni dopady na moje zdravi, na moje telo, jak uvadim zde, nize :


 

Nosim dioptricke bryle -5,5 dioptrie cylindricke,se ztencenymi narazuvzdornymi skly. Bryle mam uz asi tak 15 let stare,vcetne skel.Nemam stale penize na jejich vymenuuz se pres ne neda moc divat.Ale musim je nosit,jine nemam.Recept na bryle je asi takna 10% z jejich ceny-nevim presne. Nosil jsem kratce i kontaktni cocky,ale mam na kazde oko jinou dioptrii,takze mne vychazi nakup na 2nasobek ceny,a nyni nemam ani na kontaktni cocky penize.Nemohu si kvuli tomu,ze jsem dlouhodobe bez penez zakoupit bryle ani cocky,ktere potrebuji,musim koukat cele dny pres skla, ktera jsou jiz za 15 let pouzivani a cisteni znacne osoupana,az nepruhledna.Spravne by se bryle-skla mely menit po 1 roce noseni,aby se zrak nezhorsoval.


 

Trictvrte roku,co jsem bydlel na ubytovne,a pobiral jsem davku existencniho minima ve vysi 2200,-Kc jsemdenne jedl hlavne suchy chleb a vodu,prilezitostnei polevku,caj.,kavu. Odnesl jsem to ale na zdravi. Nyni kdyz si dam suchy chleb a vodu,mam hned prujem.Uz se takhle nemuzu stravovat.


 

Existencni minimum je v Ceske republice dle meho nazoru podvod na obcany, protoze ze 2200,- Kc na mesic, se cely mesic vyzit neda.Nazev existencni neodpovida sve podstate, nebot obcane si jej vykladaji tak, ze tento prijem jim muze zajistit jejich existenci. Castka 2200,-Kc vsak umozni obcanovi zit jen velmi nedustojny zivot, protoze z teto castky dospely clovek si nemuze cely mesic nakupovatbezne potraviny, bezne se najist standartnim zpusobem, s dostatkem beznych vyzivovych latek potrebnych pro zdravy zivot. Z teto castky 2200,-Kc si navic obcan musi hradit osaceni, jizdenky za dopravu, doplatky za leky. Castka 2200,-Kc nestaci na pokryti potravy obcana Ceske republiky na cely mesic, ale asi tak na 14 dni. Castka 2200,-Kc mesicne je pro obcana CR, ktery ji pobira fyzickou likvidaci jeho osoby, s postupnym pomalym umiranim.


 

Aby byla castka existencniho minima opravdu existencni, to znamena, aby umoznila obcanovi jeho existenci v Ceske republice, musela by podle meho nazoru byt alespon ve vysi15000,-Kc mesicne, vzhledem k cenam najmu bytu, potavin, obleceni, leku.


 

Protoze Cesky stat vyplaci jako existencni minimum mne jako obcanovi castku 2200,-Kc, ktera je pro mne likvidacni, nebot si k ni nesmim privydelat, abych ji dostal,zemrel bych hlady, pokud bych se spolehnul na to, ze mi tato castka zajisti mou existenci, a to velmi brzy. Protoze dospely clovek nemuze v CR vystacit cely mesic pouze s castkou 2200,-Kc.

V Ceske republice, hlavne v Praze, je velmi mnoho lidi, kteri hledaji potraviny v popelnicich a v odpadkovych kosich. Mnoho lidi se v Ceske republice povaluje bez znamky zivota venku na zemi, a je to jiz tak bezne, ze spoluobcane tyto lidi bud prekroci nebo obejdou, nebo jim nevenuji pozornost.


 

Na zily mam predepsan lek Detralex na posileni zilnich sten,dale mam predepsan lekarem z nemocnice lek Novalgin,ale ani jeden z leku si nemohu poridit,protoze nemam penizena doplatekza recept. U Detralexu je to kolem 300Kc,a Novalgin se doplaci 100Kc.


 

Nemam penize na beznou udrzbu meho chrupu,nemohu navstivitzubniho lekare,protoze zakroky a material se doplaci.Jen diky podpore mych pratel jsem byl u zubniho lekare osetren pred 1 rokem,kde mi zpravil zubni kazy.Ale zuby mne obcas pobolivaji, je jen otazka casu,nez mne bolest donuti navstvivit zubare. Penize na uhradu ale nemam. Kvalita osetreni na zubni statni pohotovosti v CR je zoufala. Zpravidla po zakroku pacient musi resit nasledne komplikace.


 

Potrebuji zakoupit nutne tlakove puncochy. Po propusteni z nemocnice jsem mel nohu znacne oteklou po cele delce,od zdola az nahoru vcetne stehna. Dostal jsem tudiz puncohy,ktere odpovidaly tloustce me natekle nohy.Ale nyni jiz otok zmizel,a aby byla zajistena ucinnost lecby puncochou, potrebuji zakoupit nove, odpovidajici soucasne tloustce nohy. Nemam ale na to penize.Tlakove puncochy napomahaji spravnemu toku krve a zabranuji deformaci zil po tromboze, zabranuji vzniku embolie, ktera je smrtelna. Ja si vsak nyni nemohu zakoupit tyto puncochy, protoze na ne nemam penize, ani na doplatek poukazu, a tak riskuji nejen zhorseni meho zdravotniho stavu na noze po tromboze, ale i vznik embolie, neboli tim ze nemam spravnou puncochu, muzu kdykoli kdekoli zkolabovat.


 

Potrebuji take klidnejsi rezim, bez fyzicke zateze.


 

Co se tyka meho obleceni, mam stare vse. Spodni pradlo ikdyz jej peru, mam nekolik let, kalhoty mam hodne derave v rozkroku. Na ubytovne jsem nemohl pravidelne prat, protoze to bylo zpoplatneno castkou 30Kc nad ramec najmu, a obcas jsem na to nemel penize. Ale byl jsem rad ze mam vubec kde spat, a ze si muzu vyprat, alespon 1x tydne-1x za 14dni vyprat. Ted uz nemam kde bydlet, nemohu si ani vyprat.


 

Moje nemoc-trombosa-kterou jsem nedavno-v unoru 2013 prodelal,a to ve velmi vaznem rozsahu,vznikla nejspis bakterialne, z drobne oderky na noze. Ale proto,ze jsem byl nucen bydlet z financnich duvodu na nejlevnejsim luzku, ktere je v CR v Praze k dispozici, je pravdepodobne, ze jsem onemocnel z tohoto bydleni. Palandy uzke,drevene, uzke jak pro juniory,kde v mistnosti spi az 6 muzu. Jsou to ale vetsinou lide, kteri pracuji se smetim, uklid popelnic,u technickych sluzeb. Bohuzel v CR si zamestnavatele moc nedelaji starost s tim,jak jsou zamestnanci obleceni. A tak jsem bezne vidal,jak muz, spici na palande pode mnou,na hole telo bez pradla navlekl v unoru oranzovou vestu a kalhoty a sel do prace, uklizet a vysypavat popelnice. Zimu nejspis dorovnaval alkoholem,byl z neho denne citit. Ale kdyz prisel z prace,svlekl si ty 2kusy obleceni a vlezl si do postele, bez umyti. No asi tak po nejake dobe tento clovek zmizel, nevim kde. Uvadim to jen pro dokresleni predstavy o hygiene, na ubytovne, kde jsem bydlel. Temer vsichni tam kaslou. Ja jsem taky kaslal, a hodne. Pri pobytu v nemocnici mne ale lekari tento kasel vylecili.


 

Na ubytovne jsem spaval celou dobu na velmi prolezele tenke matraci,jako by nebyla-citil jsem pod sebouvsechna prkna pevneho rostu, Ale i taprkna se po de mnou obcas v noci propadla, a ja musel v noci spravovat palandu, abych mohl spat. Za toto spani majitelka ubytovny pobira castku 3750,-Kc mesicne, a protoze jsem na to nemel penize,,nechava si to proplacet od uradu prace-odboru socialnich davek, na moje jmeno. Takovyto pristup majitelu ubytoven v CR neni nic neobvykleho, jsou na tom lide jeste hur. Vulgarismus, alkohol, zasahy policejnich hlidek jsou zde temer na dennim poradku. V takovemto prostredi se jen stezi da normalne zit zivot dustojny cloveku. Ale na lepsi bydleni, mi bylo receno pracovnici socialnich davek, mi stat v CR, v Praze penize neposkytne.


 

A je jen na osobnim zvazeni jednoho urednika,zda zadatel davky hmotne nouze s doplatkem na bydleni dostane,nebo ne. A zrovna tak je to i s existencnim minimem. Je rada faktoru,ktere ovlivnuji,zda zadatel davku vubec smi dostat. Pri nesplneni jedne z podminek ani zadatel nedostane nic. Lide pak zebraji na ulici, a umiraji v nelidskych podminkach ulice a prostredi odpadku, kde hledaji v zoufalosti potravu. Takovych lidi je v CR, i v Praze k videni velmi mnoho. Jsou to ti co vybiraji odpadkove kose, popelnice, a ti co spi ruzne po zemi, po lavickach venku. Je jich hodne. Ti lide, co jiz zemreli, samozrejme uz pak videt nejsou.


 

Jakmile se v CR obcanovi stane, ze byt kratkodobe, ale stane se insolventnim,pujci si penize, zpravidla uz pak je na hodne dlouho v pasti. Clovek, ktery pak exekucne zabavenou mzdu, a zaroven i prostredky,ktere mu prijdou na bankovni ucet, je v podstate uz timto fyzicky zlikvidovan z tohoto sveta. Tomuto cloveku neustale bezi povinnost platit sve pravidelne platby, jako je nakup jidla, energie, bydleni,alimenty. Jakmile ale se dostane do skluzu se splatkami veriteli, a jsou tomuto obcanovi zablokovany penize z vyplaty i z bankovniho uctu, nemuze byt logicky schopen hradit sve pravidelne zavazky. A stejni urednici,kteri rozhodli o tom, ze mu nenechaji ani korunu, jej pak trestne stihaji za neplaceni svych zavazku, jako napriklad alimenty. Zminuji se o tom zde na zaklade vlastni zkusenosti. Obcan takto postizeny, pak nema kde bydlet,nema na jidlo. Jen malo obcanu dostane davku hmotne nouze. Takovyto clovek po zablokovani veskerych svych prijmu je razem hozen na ulici, bez jidla, bez prostredku, nucen snaset toto tryzneni,ktere skonci jeho smrti.


 

Jeste pred tim, ale nekterych takovych obcanu ale cesky stat nalezite vyuzije ve svuj prospech. Napriklad tim, ze je jako hodny necha si svuj trest za nesplaceni svych zavazku pracovat zdarma v nektere z firem se statnim podilem. Tito lide pak vykonavaji velmi spinavou praci, napriklad odklizeni bahna z kanalu prazskeho metra. Nikdo jim neda pracovni odev,krome jedne oranzove vesty, a rukavice. Tito lide si tak znici svuj posledni odev, a jsou radi, ze je cesky stat nepotrestal vic. Ale penize za svou praci nedostavaji. Podle definice nazvu, ktery se vztahuje k takovemuto pracovnimu vztahu, jez je uvedena ve vyznamovych slovnicich, se jedna o proste otrokarstvi, kde cesky stat je zde v pozici otrokare, a schovava to za ruzna razitka a soudni rozhodnuti, a obcan takto tryzneny je v pozici otroka. Ale otrokarstvi je mezinarodnimi umluvami zakazano po celem svete. V Evrope se jedna o dokument ,,Umluva proti muceni, a jinemu tyrani'',kterou Ceska republika i ostatni staty Evropy podepsaly. V tomto dokumentu se ucastnici zavazuji trestne stihat kazdeho, kdo tuto umluvu porusi.


 

A tak Cesky stat obcana, ktery se takto stane ekonomicky slabsim, postupne fyzicky zlikviduje. Ale jeste pred tim,nez tento clovek,zpravidla vycerpany a sesly,fyzicky skona, uklidi jej Cesky stat do veznice, aby bylo patrno, ze je na vine prece obcan CR, ktery si vse zaslouzil.


 

Politicky system mi v CR nedava jiz kolem 15 let prilezitost byt pracujicim obcanem, mit zamestnani, znemoznuje mi byt zamestnan, a pobirat za svou praci v zamestnani mzdu. Protoze nedostanu zadnou mzdu, je mi moznost a moje pravo obcana byt ve state Ceska republika zamestnan statnimi organy znemozneno. Tato diskriminace vuci mne je porusenim dokumentu ,,Obecna deklarace lidskych prav ``,kterou Ceska republika podepsala a zavazala se tak k jejimu dodrzovani. Takto jsem diskriminovan a poskozovan jiz bezmala 15 let. Celou tu dobu se proto snazim pracovat na zivnostensky list, abych si zajistil penize na zivobyti, a mohl take splacet sve zavazky. Protoze ale je mi odeprena systemem Ceske republiky z vyse uvedenych duvodu moznost byt radnym zamestnancem, a jelikoz prijmy z cinnosti na zivnostensky list byly velmi nepravidelne, dale proto, ze i pres toto vse mi mnohokrat byl zablokovan podnikatelsky bankovni ucet, i privatni bankovni ucet, a ja musel proto resit otazku holeho preziti meho i v minulosti moji rodiny, musel jsem si mnohokrat vypujcit penize, jelikoz jsem nechtel zemrit hlady, ani jsem nechtel nechat zemrit hlady me blizke, mou rodinu, deti.a to od bankovnich i nebankovnich instituci. Tim samozrejme muj puvodni dluzny zavazek mnohonasobne za ta leta vzrostl.


 

Stat Ceska republika vsak prostrednictvim sveho politickeho systemu s sikanoznimi a diskriminacnimi zakony, prostrednictvim svych statnich uredniku-pracovnici financniho uradu, pracovnici spravy socialniho zabezpeceni, pracovnici zdravotni pojistovny, soudni exekutori, privatni exekutori ( se statusem statniho urednika), soudy- mi neustale odejima veskere financni prostredky, veskere penize do posledni koruny v CR, ktere mi bud prijdou na muj bankovni ucet, nebo ktere dostanu jako zamestnanec. Tim, ze mam obstavene veskere bankovni konta, ktera si v CR otevru, nemam pristup ani ke zbytku mzdy, kterou bych dostal, kdyby mi stat ponechal moje zivotni minimum. Nemam proste pristup k zadnym penezum ze sveho vydelku. Pracovnice financniho uradu vymahaciho oddeleni ve meste Benesov u Prahy mi sdelila,ze jakmile nastoupim nekam do zamestnani, okamzite o tom dostane zpravu, a neprodlene mi exekucne zastavi z moci uredni vyplaceni moji mzdy. Take to tak praktikuje, a mne pak nezbyva, nez hledat penize na jidlo nekde jinde. Samozrejme do takoveho zamestnani pak jiz nemohu chodit, kdyz bych pracoval zadarmo, bez odmeny, zemrel bych hlady. Takova je praxe. Ja, ackoliv jsem sikovny, a mohl bych byt prospesny svou praci pro spolecnost i sobe, pak musim neustale resit otazku holeho preziti. Vypujcoval jsem si penize, podporili mne pratele. Ale toto uz neni mozne.


 

Pratele jsou diky tomu ze mne podporili sami ted bez penez, mam rozvracenou rodinu, s pribuznymi se nestykam. Jsem v Ceske republice jiz ne na pokraji hranice preziti, ale na hranici smrti. Nyni uz byt jeden den pobytu v Ceske republice by pro mne znamenal byt absolutne bez penez,, bez socialni podpory, bez jidla, bez hygieny, bez bydleni. A tento stat-Ceska republika-prostrednictvim svych statnich uredniku, kteri rozhodli, a takto rozhoduji o vyvoji meho zivota v CR, mne nyni po letech takoveto diskriminace, kvuli ktere neustale bojuji o preziti sve a svych blizkych, chce trestne stihat za to, ze nemam penize na placeni, na placeni alimentu stanovenych stejnymi urady, ktere mne diskriminuji. Alimentu stanovenych jimi v nesmyslne vysi vuci mym vydelkum. Pri zadosti o snizeni alimentu mi soud odpovedel, ze se musim snazit mit takovy prijem, abych alimenty ve stanovene vysi mohl platit, ze jsem zdrav, a tudiz neni duvod alimenty snizovat. Ze jsem nemel rusit podnikani a zadat o socialni davky, ze jsem mel dale podnikat na zivnostensky list, a dosahovat svym snazenim dostatecnych prijmu, abych byl schopen alimenty platit.


 

Soud v Benesove nema dle meho nazoru absolutne humanni pristup k zajmum deti. Pripada mi, ze v mem pripade jedine co resi, je zlikvidovani moji existence jako obcana, zlikvidovani mne prostrednictvim financni diskriminace formou znemoznujici mi mit jakykoli prijem na strane jedne (a tim meho dalsiho zadluzovani), ale trestne mne chteji stihat za neplaceni na strane druhe.


 

Ja, vzhledem ke sve dlouhodobe tizive financni situaci diky teto diskriminaci od ceskeho statu, a ve snaze tuto situaci zvladnout, jsem jiz velmi vycerpany, psychicky, i fyzicky.Moji pratele jiz nemaji penize,aby mne podporili. Nemam cela leta penize ani na to, abych si koupil jizdenku a navstivil sve deti. Parkrat jsem se o to pokusil, ale ma exmanzelka ma situaci deti tak pod kontrolou, tak podchycenou, ze jsem se k detem bud nedostal, a nebo jen na par vterin. Moje deti se pred mou exmanzelkou se mnou boji komunikovat.


 

Jestli se domnivate, ze zde uvadim pouze sve financni problemy, pak vezte, ze politicky system, pronasledujici obcana az tak ze mu odebere moznost zakoupit si chleb, a jidlo, navic s vyderacskymi praktikami zastupcu statnich uradu, ale i bez nich, je fyzickym tyranim. Tedy jde o nasili. A fyzicke tyrani, nasili, a jine muceni je mezinarodnimi umluvami zakazano, a je podle techto umluv trestne.


 


 

Jiri Pelisek, trvale hlasen Druzstevni 471, Bystrice u Benesova, 257 51 Czech republic


 


 

Protoze jsem jiz obeti tohoto zmineneho genocidniho politickeho system Ceske republiky v soucasnosti, protoze jsem z toho duvodu na prahu smrti vyhladovenim bez absolutne zadnych financnich prostredku, bez bydleni, nucen zemrit v podminkach hladu, bezdomovectvi, bez hygieny a cisteho nezniceneho funkcniho osaceni, dale proto, ze jsem mafioznim a vyderacskym zpusobem nyni stihan justici tohoto autogenocidniho politickeho systemu Ceske republiky, odjel jsem do Svycarska a pozadal jsem zde stat Svycarsko o Azyl a o ochranu.

Zde uvadim, s jakou diskriminaci se zde, ve state Svycarsko jako prichozi Cech, zadajici zde o azyl, jsem se neustale setkaval, v clanku ,,Sikana po Svycarsku,,. Bohuzel mi pripada, ze tato diskriminace, o niz se nize sminuji, obsahuje prvky nacismu a narodnostni genocidy, zabava na ukor zivotni energie jineho cloveka, s cilem jej psychicky a fyzicky znicit, nebo alespon poskodit na zdravi, nebo jej potrapit, anebo donutit k uniku ze statu Svycarsko a vice se zde nechtit zdrzovat, aby nebral obcan jineho statu praci zdejsim obcanum.Sikana po Svycarsku :
Protoze jsem byl po me zadosti o azyl ve state Svycarsko umisten do imigracniho centra Basil, Freeburgstrasse 50, kde mistni prostredi pripomina spise jakysi lagr,obehnany ostnatymi draty, kde nepronikne ani mys, a protoze mi zde po zhruba 14 dnech pomerne raznych sikanoznich praktik oznamili, ze azyl zde nedostanu, obratil jsem se se stiznosti a s odvolanim na nadrizeny organ, tedy na soud ve St.Gallenu, Svycarsko. Uvadim zde verny vytazek z textu meho odvolani, kde jsou rozepsany veskere sikanozni praktiky statnich zamestnancu Svycarska, uredniku,policistu a ochranky v imigracnim centru v Basileji.


Odvolani a stiznost proti negativnimu stanovisku zastupcu BFM k me zadosti o azyl ve state Svycarsko :

Ihned po prijezdu do statu Svycarsko kam jsem prijel 14.3.2013 dopoledne, jsem jel na letiste v Curichu, pozadat hranicni policii o azyl zde ve state Svycarsko. Po mem prijezdu na letiste v Curichu jsem se informoval na stanku ,,informace``, kde mohu pozadat o azyl. Sluzbu konajici pani mne poslala na mistni oddeleni policie. Nikoli tedy na hranicni kontrolu, ale na policii. Po te, co jsem se tedy dostavil na toto oddeleni policie na letisti v Curichu, jsem po dotazu co chci, odpovedel, ze chci pozadat o azyl zde ve state Svycarsko. Sluzbu konajici policista s kolegyni si vyzadali muj pas. Dla jsem jim tedy muj pas, a pisemne zduvodneni v nemeckem jazyce, proc zadam zde o azyl.


 

Policista se ale rozcilil, a zacal na mne kricet, proc zadam o azyl, kdyz jsem c Ceske republiky, kdyz jsem z evropske unie, kdyz muzu cestovat a pracovat po cele Evrope. Vubec ho nezajimalo co jsem mu ukazoval na papire s prohlasenim, kouknul na tento text asi tak na 10 vterin. Za tak kratkou dobu nemohl mit text precteny. Jeho kolegyni text take nezajimal. Policista mi sdelil, abych se obratil na svou ambasadu, to znamena na ceske velvyslanectvi ve Svycarsku. Nevim, proc mi toto policista radil, ale predpokladam, ze mne chtel vratit zpet do rukou ceskych uredniku. Jinak si tuto jeho radu nedokazu vysvetlit.Prece si musi byt vedom toho, ze podle zakona kdyz pozadam cesky stat o ochranu, moje zadost o azyl se rusi. Ale radil mi to naprosto bezostysne jeste pred tim, nezli jsem mel zadost o azyl podanou.

Rekl jsem mu tedy, ze Ceska ambasada ve state Svycarsko mi nepomuze, ze jsem prisel pozadat o Azyl ve state Svycarsko. On mi odpovedel, ze azyl nedostanu, ze jako obcan Ceske republiky na to nemam narok.


 

V mem prohlaseni a zduvodneni proc zadam o azyl jsem take uvedl, hned na prvnich radcich, ze potrebuji nutne lekarskou peci. Tento policista mi jen na to rekl, at si tyhle problemy resim v nemocnici v Ceske republice, ze stat Svycarsko s timhle nema nic spolecneho. Zeptal jsem se tohoto policisty tedy, jestli je on kompetentni,aby rozhodl o tom, zda azyl dostanu. Teprve po teto moji otazce mi dal adresu na imigracni centrum v meste Kreutzlinger. Vzhledem ke zpusobu diskriminacniho jednani vuci mne ze strany policistu na letisti v Curichu, jsem si ale tuto informaci potreboval overit drive, nez bych se rozjel s mou asi tak 30 kilovou taskou do mesta Kreutslinger. Protoze bylo 16hodin 50 minut, pockal jsem do druheho dne do rana, a sel jsem se zeptat na imigracni urad v Curichu, Bernina 45 na to, co mi radi, kde mohu pozadat o azyl, kdyz na letisti v zurichu se se mnou o tom nechteji statni urednici bavit.


 

Mistni urednik na imigracnim urade v Curichu mi ochotne dal 5 adres na imigracni centra,a potvrdil mi informaci policisty, ze centrum v Kreutzlingeru bude pro mne vhodne, abych tam jel.Trochu mi bylo divne, proc nemohu pozadat o azyl na celni policii na letisti Curich, kdyz zu jsem tam byl, ale uposlechl jsem,a vydal jsem se jeste ten den do centra pro azylanty do mesta Kreutzlinger.


 

Na teto cele popsane situaci je diskriminacni to, ze kdyz uvedu ze jsem z ceske republiky, statni urednici, kteri jsou povinni dle obecne deklarace lidskych prav mi vyhovet a zadost o azyl se mnou sepsat, mne nejen ze ihned po te co reknu prvni slova o azylu upozornuji na to , ze jako obcan Ceske republiky azyl nedostanu. Oni neznaji muj problem, proc zadam zde o azyl. Jakym pravem mi odejimaji moznost pozadat tu o azyl. Toto chovani je velmi diskriminacni a v podstate napomaha zlocinnosti a zvuli, ktera je na mne v Ceske republice pachana, a kvuli ktere zde zadam o poskytnuti azylu, ochrany-o prideleni statusu uprchlika.Takoveto chovani statnich uredniku statu Svycarsko je bohuzel take porusenim dokumentu Obecna deklarace lidskych prav, ktere myslim podepsaly vsechny evropske staty, vcetne Svycarska.


 

Prekvapuje mne, ze i ve state Svycarsko se setkavam s diskriminacnim jednanim ze strany statnich uredniku, jen proto ze pochazim z Ceske republiky, a z clenske zeme evropske unie. Ja osobne jsem si nevybral ze budu bydlet v Ceske republice, ani clenstvi v evropske unii. V Ceske republice jsem se proste jen narodil, a o clenstvi Ceske republiky v Evropske unii jsem take nerozhodoval ja, ale rozhodli jini. Proc mi je tedy ve state Svycarsko ihned po mem prijezdu upirano kompetentnimi uredniky pravo pozadat zde o azyl?


 

V noci na letisti, kde jsem cekal s mymi zavazadly do druheho dne ke mne prisla policejni hlidka, a policista se mne ptal, proc tam jsem, jestli jsem prijel za praci. Odpovedel jsem mu, ze ne, ale ze jsem tam ohledne zadosti o azyl. Vyzadal si muj pas, usklibl se, a sdelil mi ze na prideleni azylu mam zde ve state Svycarsko nulovou sanci, protoze jsem z Ceske republiky a z Evropske unie.


 

Jeste jsem pak druhy den dopoledne pozadal pracovnici informaci na letisti Curych, aby mne rekla kde je kancelar Bundesamt fur imigration, Flughafen, Postfach-Curych. Namisto toho mi ale dala k uchu telefon, kde mi pracovnice sdelila, ze nejsem pasazerem, ze mne nema v seznamu pasazeru, a tedy tam nemohu pozadat o azyl. Kancelar, kde bych nasel kompetentniho pracovnika uradu Bundesamt fur imigration, Flughafen, Postfach-Curych mi vsak nikdo neukazal, s tim, ze pani na informacich mi sdelila, ze tuto adresu ani nezna. Odjel jsem proto odpoledne tedy do mesta Kreutzlinger, do doporuceneho imigracniho centra. Jeste jsem se ale policisty ptal, jestli nevi, kolik stoji jizdenka. Rekl mi, ze tak 10 Franku, a smal se u toho a usklibl se, jako kdybych se ptal jak nejake dite, na nejaky nesmysl.. Jizdenka z Curichu do Kreutzlingeru ale stojiasi tak 40 franku.


 

Povazuji celou komunikaci se mnou na tema me meho pozadani o azyl na letisti Curich ze strany mistnich pracovniku a uredniku za velmi neprofesionalni a za diskriminacni vuci obcanovi, pochazejiciho z Ceske republiky.


 

Po mem prijezdu do mesta Kreutzlinger, kdy jsem se s mymi tezkymi zavazadly dostal tedy az na mistni centrum pro imigranty, jsem se opet nestacil divit, jak diskriminacni a sikanozni zpusob jednani tu mistni ochranka praktikuje. Prakticky okamzite ve mne vyvolali tito pracovnici pocit strachu. Nebot jejich vyjadrovani a jednani je velmi usecne, strohe, v podstate se jedna jen o povely. Vas pas, Vasi ID kartu, dejte mi Vas mobil. A nikdo mi nerekl, na jak dlouho toto odevzdavam. Nechali mne tam v zime stat venku za dvema prosklenymi dvermi asi tak 30 minut, o necem se tam radili, a ja jen vnimal, ze jeden pracovnik rika Ceska republika, a ostatni jen neustale kroutili hlavama. Pak vysel ten pracovnik co mi odebral moje doklady a muj mobil, a rekl mi at jedu do mesta Basil, dal mi adresu vytistenou.


 

Teprve po te co jsem trochu lidsky zacal ja s nimi hovorit, pozvali mne dal a dali mi jizdenku na cestu,s informaci, ze tato jizdenka spolu s pruvodnim tiskopisem mne opravnuje k jizde po dobu 24hodin. Odjel jsem tedy zpet do Curychu na letiste, byl jsem uz znacne unavenej, s mymi tezkymi zavazadly. Chtel jsem prestoupit, a dopravit se do Basilu, ale vzhledem k moji znacne unave a take vzhledem k memu zdravotnimu stavu jsem se rozhodl po opetovnem prijezdu do Curychu opet prenocovat na letisti Curych, a odpocinout si tak pred mou cestou do mesta Basil, kam mne z imigracniho centra Kreutzlinger poslali, abych se dopravil.


 

Nasledujici den, tedy v patek15.3.2013 jsem tedy odjel do Kreutzlingeru,ale ne rano, nybrz k veceru, protoze jsem si musel zajistit take svou osobni hygienu, potraviny, najist se. To vse mi zabralo cas do odpolednich hodin. V podvecer jsem se rozjel do mesta Basel, abych se dostavil podle instrukci do imigracniho centra. Po te, co jsem nastoupil do vlaku, mne pruvodci po dvou stanicich vyhodila me zavazadla z vlaku, rekla mi abych vystoupil,bez udani duvodu. Po te, co jsem se nasledne informoval na teto vlakove stanici,zda moje jizdenka je platna, pani mi odpovedela ze ne, a na pruvodni dopis hranicni policie,o platnosti jizdenky 24 hodin vubec pri tom nebrala zretel. Takze z toho usuzuji, ze i pani pruvodci ve vlaku nebrala na zretel tento dokument, vystaveny policii v Kreutzlingeru, a proto mi vyhodila veci z vlaku, a mne take. Proste mne pozadala,abych si rychle vyndal vsechny sve veci z vlaku, a vystoupil, po te co jsem to udelal, zavrela dvere vlaku, a vlak odjel. Ale bez jedineho vysvetleni, coz take povazuji nejen za neeticke jednani, ale take za diskriminaci a velmi nezdvorile vuci cestujicimu.Mohla mi aleson rict, ze jizdenka,kterou se proukazuji, je jiz neplatna, ale to mi nerekla,nerekla mi vubec nic, ani mne nepozdravila.Jen za sebou zabouchla dvere.


 

Do mesta Basel jsem tedy dojel nasledujicim vlakem Protoze ale ani pruvodci tohoto vlaku neuznala muj pruvodni dopis od policie, a jizdenku, ktera mela byt podle tohoto ruvodniho dokumentu jeste platna, sepsala se mnou pokutu za jizdu bez platne jizdenky. Pravdeodobne tedy pruvodci neznaji uvedeny tiskopis policie, nevedi jak s timto dokumentem zachazet, anebo informace na dokumentu, ze jizdenka je platna 24hodin, je nepravdiva. Po te,co jsem dojel do mesta Basel, mne oslovil solucestujici a nabidl mi ze mi pomuze se zavazadly. Po kratkem spolecnem rozhovoru s timto clovekem, jsem nabyl dojmu, ze imigracni centrum v Basil je pres vikent uzavreno, ze tam mohu jit az v pondeli 18.3.2013. Tento clovek mi rekl, ze zde je pres vikend zavreno, ze se v tomto imigracnim centru nepracuje. Rekl mi take, ze je zima, a tma, abych to neodstonal, at se radsi zahreju na mistnim letisti, a at se dopravim do imigracniho centra Basel,Freeburgstrasse 50 radeji az ve vsedni den. Vzhledem k memu zdravotnimu stavu, znacne unave, a vzhledem k tomu, ze jsem vedel, ze bych toto imigracni centrum jen stezi po tme hledal,radeji jsem uposlechl teto dobre minene rady tohoto solucestujiciho. On mi jeste ukazal, kde se mohu ve meste Basil zdarma najist,kdybych nemel penize.


 

V pondeli 18.3.2013 jsem chtel jiz zajet do mistniho imigracniho centra mesta Basel. Mel jsem ale velky problem s mou tezkou taskou, ktere se uplne rozbily kolecka. A tak jsem sel do te charity, co jsem tam dva dny chodil na jidlo, a poprosil jsem je, zdali bych si mohl u nich ponechat tuto tezkou, rozbitou tasku. Vyhoveli mi. Ale ten den jsem jeste porad presne nevedel,jak se dostat do uvedeneho imigracniho centra.Nasledujici den, tedy 19.3.2013 rano jsem si uvedomil, ze vlastne na letisti v Basel neustale chodim okolo kancelare hranicni policie.Tak jsem uz neotalel, a pozadal jsem zde o azyl.


 

Komunikace s temito racovniky zpocatku take byla ponekud diskriminacni v tom, ze mi rovnou oznamili, ze jsem z ceske republiky, tak proc chci zadat o azyl, rikali, ze to neni normalni. Ptali se mne, jestli nahodou nechci azyl ve Francii. Pak jeden z policistu teto hranicni policie smerem ke mne utrousil:,,Svycarsko je dobry tarif, ze?'' Ja zadam stat Svycarsko o azyl z duvodu nasili,ktere je na mne pachano, nebot se jedna o fyzickou likvidaci me osoby, kdyz mi statni urednici prostrednictvim svych diskriminacnich praktik a diskriminacnich rozhodnuti, porusujici lidska prava, odejimaji veskere penize do osledni koruny, a nenechavaji mi tak mesicne vubec zadne penize na preziti-na jidlo, na bydleni, na obleceni, na osobni hygienu. Tak nevim, proc si statni urednici statu Svycarsko-Hranicni policie ze mne takto delaji legraci, kdyz mne jde o holy zivot, a prisel jsem je pozadat v odstate o zachranu meho zivota, zadosti o azyl ve state Svycarsko.


 

Aby vsak tito urednici hranicni policie na letist Basel vubec zacali jednat, a zadost o azyl mi umoznili sepsat, musel jsem durazne rici nemecky ze chci sesat oficielni zadost o azyl. Teprve po te si ode mne vzal jeden z policistu moje doklady, a odvezli mne do imigracniho centra ve meste Basel. Zde chci upozornit na ponekud neurvale jednani vuci mne, kdy mi byly odebrany vsechny moje osobni veci vcetne mobilu. Nikdo mne ale jiz neuozornil, ze mi z meho mobilu vyndavaji mou sim kartu, a tuto sim kartu mi nekdo z techto uredniku vhodil mezi me ostatni veci do igelitoveho pytle. Vsiml jsem si me sim karty jen nahodou, mohl jsem ji bud vyhodit s igelitovym pytlem, nebo jinak ztratit. Myslim si, ze sim karta je natolik dulezita vec, ze by mne meli policiste informovat o tom, kam mi ji davaji. O tom, kde skonci muj mobil, jsem take nedostal ani zminku, az kdyz jsem jej hledal v imigracnim centru, mi sdelil prislusnik securitas, ze mi byl odebran, a ze jej nemohu po dobu pobytu zde dostat zpet. Prislusnici hranicni policie okomentovali muj odjezd s nimi do imigracniho centra slovy,, ze mi delaji dva taxikare``, po dojeti na misto jeden z prislusniku pracovnikovi sekuritas sdelil u okenka ze ,,veze dalsi kus na hotel`` . Pri odchodu jsem zdvorile tohoto policistu pozdravil, ale asi byl zamysleny, a tak to ani nezaregistroval.


 

Jednani pracovniku securitas mne prekvapilo hlavne tim, jak jednaji absolutne stroze,a mnohdy silacky, bez jakychkoli lidskych projevu. Jen povely, pomerne dost hlasite, a neustale si nasazuji gumove rukavice pro styk s lidmi zde ubytovanymi. Toto jednani vyvolava samozrejme pocit strachu lidi zde pobyvajicich.


 

Co je ale velmi neprijemne, to je ten zvuk gumovych rukavic. Kdyz se proti mne postavi pracovnici securitas, a jeden z nich si zacne nasazovat lekarske gumove rukavice,nutne se mi vloudi myslenka, boze co se ted bude se mnou dit? A je to o to neprijemnejsi, ze jsou zde po zdech namalovany, vyryty nacionalisticke krize SS.Clovek zde ubytovany, spolu s pruvodnim jednani pracovniku sekuritas, a pruvodnim jednanim pracovniku kancelare ma pocit, jako by bydlel v koncentracnim tabore.Pracovnici kancelare nechteji byt moc obtezovani potrebami zde ubytovanych lidi, a tak sice jednou, dvakrat vyhovi, ale pozdeji uz se prede mnou vetsinou zapirali, zabouchavali mi dvere pred nosem, utikali rychle pre de mnou abych je nemohl oslovit. Kdyz se mi podarilo je oslovit, jen mi s utekem oznamili, ze nemaji cas. A kdyz jsem se s prosbou o pomoc vzhledem ke svemu zdravotnimu stavu obracel na pracovniky sekuritas, jen mi stroze oznamovali, ze se mam obracet na pracovniky kancelare. Tito pracovnici pre de mnou ale neustale utikali nebo se zapirali. Potreboval jsem ale pomoci, protoze jsem byl hodne nastydly. Trpim alergii na studeny vzduch pri spanku. A zde v noci jsem byl nucen spat v mistnostech, kde byly otevreny okna dokoran, i pres to, ze venku padal snih, a byl tedy mraz. Snazil jsem se cele dlouhe ctyri dny a ctyri noci prosit mistni pracovniky o pomoc, protoze na pokojich se nedalo se spolubydlicimi dohodnout-neustale otevirali okna dokoran. Mnoho z nich bylo take nastydlych, ale okna dokoran otevirali. Ctvrty den, kdy jsem byl jiz velmi unaveny kazdodennim stehovanim svych veci z mistnosti do mistnosti bez uspechu, protoze se vzdy v te mistnosti otevirala okna, tedy po ctyrech dnech tohoto pro mne utrpeni, kdy jsem chvilema jiz prestaval dychat,jak mi bylo spatne, jsem vecer ve 22hodin, kdy uz mi bylo opravdu moc spatne a chvilema jsem nemohl dychat, jsem sel k okenku securitas pozadat, aby mne odvezli do nemocnice. Toto mi umozneno nebylo, bylo mi to zakazano. Naopak jsem mel pocit, ze ostreji hlidaji chodbu, kde jsem spal v jedne z mistnosti,a schody, abych si napriklad nemohl jit telefonem zavolat sanitni vuz rychle zachranne sluzby. Proste cesta k telefonu byla od te doby pracovniky securitas hlidana podle meho nazoru nepretrzite.


 

Ale teprve po tomto, co jsem pozadal aby mne odvezli do nemocnice, kdy jedna z pracovnic securitas si opet pri teto komunikaci se mnou nasazovala gumove rukavice, a kdy mi zakazali navstivit nemocnici se slovy ,,vzdyt jeste chodite``,teprve po te jeden z pracovniku securitas naridil v mistnosti kde jsem zrovna spal, aby byla okna tu noc zavrena. Trochu mne zarazilo, kdyz celou dobu hovoril v mistnosti se spolubydlicimi anglicky, a videl ze ja anglicky rozumim, proc si vyzadal od spolubydlicich hovorit s nimi spanelsky,no mozna proto ze jim chtel rici neco cemu jsem proste rozumet nemel. Ale jiste uznate, ze i v tomto chovani pracovniku securitas je mnoho diskriminacnich prvku, o kterych se zde zminuji.


 

Byla mi odeprena lekarska pomoc, a to i pres to, ze jsem pracovniky securitas o ni zadal s tim, ze je mi velmi spatne. Pokud tito pracovnici chteji cekat, az clovek zde bydlici nebude chodit, a teprve pak jej odvezou do nemocnice, muze se jim take stat, ze do nemocnice povezou jiz jen mrtvolu, a ne dosud ziveho cloveka. To, ze jeste chodim, a tedy nepotrebuju lekarske osetreni mi pracovnik securitas tu noc opakoval nekolikrat. Ale pet pracovniku securitas mne obestoupilo, a branili mi v navsteve nemocnice. Nemel jsem jinou moznost nez se v jejich doprovodu vratit na pokoj, kde jsem spal. Pricemz jedna z pracovnic mela celou tu dobu nasazeny gumove rukavice. Pokud se nemylim, odepreni lekarske pomoci, kdyz ji clovek potrebuje a zada o ni je trestnym cinem.Bylo kolem mne 5 pracovniku sekuritas, a nedovolili mi navstivit lekare, nezavolali mi lekare, odepreli mi lekarskou pomoc, i kdyz jsem o ni nalehave zadal. V tu noc, kdy mi odepreli navstivit nemocnici, jsem nekolikrat prestal dychat, mel jsem nejak jiz sevrene hrdlo, toto mne nekolikrat probudilo, myslel jsem ze umiram, ze jiz nechytim dech. Po te, co jsem se napil, se to zlepsilo. Vzhledem k tomu, ze te noci opravdu okno neotevrel, se mi do rana udelalo trochu lepe.Ale byl jsem v te dobe diky otevirani oken zde dokoran, velmi nastydly. Uvedene jednani pracovniku securitas je dle meho nazoru nejen profesionalnim pochybenim, ale take nelidskym zachazenim se mnou jako s clovekem, se zneuzitim prava silnejsiho-jde o trvale ozbrojene pracovniky, tedy i se zneuzitim sve pravomoci, a myslim, ze jde zde take o znacnou diskriminaci mne jako obcana.


 

Po dalsich nekolika dnech meho stehovani mi pridelili mistnost na spani, kde sice byla zima, ale alespon jsem tam mohl mit zavrena okna. Po dalsich nekolika dnech, kdy jsem musel neustale < denne stehovat svoje veci z pokoje do pokoje, protoze vecer jsem dostal instrukci, kde mohu spat, a ranni smena pracovniku mne zase odkazala do jine mistnosti, a tak to slo zde v imigracnim centru Basel, Freeburgstrasse 50-Basel , porad dokola. Je ale pravda, ze zde pracuje jeden pracovnik, ktery pre de mnou kdyz mel smenu neutikal, nezapiral se.Vydaval mi povleceni a zubni pastu, obedy a vzdy byl zdvorily a sympaticky, ale jeho jmeno neznam. Jde o rodileho Svycara,jak mi rikal.


 

Ptal jsem se taky pracovniku kancelare zde na moznost, zda dostanu nejake penize, protoze jsem videl, ze nekteri obyvatele tohoto imigracniho centra penize dostavaji. Byl jsem ale opet prekvapen odpovedi, kterou jsem dostal. Pracovnik kancelare mi sdelil, ze pro mne kdyz jsem z Cech, zadne penize tady nejsou, ze zadne nedostanu. Opet si myslim, ze takoveto sdeleni a chovani je diskriminacni. Proc bych ja jako zadatel o azyl, pochazejici z Cech, mel byt znevyhodnen pri vyplate kapesneho pred ostatnimi zadateli o azyl z jinych zemi ? Snad ve Svycarsku neni uzakoneno, ze zadatele o azyl z Ceske republiky, i kdyz je na nich pachano nasili, a porusovani lidskych prav, i kdyz je na nich pachano porusovani paktu proti muceni, tyrani, a jinemu nasili, tak ze azyl nejen ze nedostanou, ale nedostanou vubec nic, ani kapesne, na rozdil od ostatnich zadatelu o azyl ve Svycarsku, kteri pochazeji z jinych zemi-snad ve Svycarsku neni uzakonen takovyto diskriminacni zakon ? Pokud by byl, byl by nejspis neplatny, protoze samo uplatnovani takovehoto zakona by bylo porusovanim zminenych dohod o lidskych pravech, a samo uplatnovani takovychto zakonu by pak nutne bylo podporou porusovani techto dohod, tedy by bylo trestnym cinem kazde takove dodrzeni takovehoto diskriminacniho zakona. Zakon statu prece nemuze byt schvalen a uveden do praxe, pokud by odporoval dohodam o lidskych pravech, ktere staty evropy vcetne Svycarska podepsaly.


 

Vsiml jsem si, ze nekteri pracovnici nejen securitas, ale i kancelare umi dobre hovorit hebrejsky, a arabsky a velice si rozumi s lidmi, bydlicimi zde, kteri se touto reci take domluvi. Maji spolu az pratelske jednani. Ja tedy nemohu rici vzhledem k skutecnostem, ktere zde uvadim, ze bych se zde ja osobne setkal ze strany zamestnancu nebo securitas s takto vrelym, az pratelskym zachazenim a jednanim.Tedy po dalsich dnech pobytu zde, mne rozume dali jinou adresu, kde podminky jsou lidske, a da se tu normalne prebyvat, tedy adresa Mannerwohnheim Rheinblick, Rheingasse 80, 4058 Basel. Jsem nekurak, proto mi vadi spolecne kuracke prostory, ktere tu jsou, ale pri toleranci z me strany se to nejak vydrzet da. A jsem opravdu rad, ze jiz nemusim denne bojovat o sve zdravi s nezajmem pracovniku a zamestnancu securitas, na imigrantskem centru Freeburg Strasse 50. Jednani techto zamestnancu hranici az s sikanou, kdy moc dobre vedeli, co potrebuji, a zamerne se mi vyhybali pod ruznymi zaminkami, aby se nemuseli zabyvat mym problemem nachlazeni, a pomoci mi se spanim nekde,kde by byly v mrazech pres noc zavrena,nebo alespon privrena okna a ne otevrena na maximum.


 

Na adrese Mannerwohnheim RheinblickRheingasse 80, 4058 Basel jsem cekal tedy na interwiew, ktere tu vsichni zadatele o azyl museji absolvat. Pri prvnim jednani jsem byl pracovnikem, ktery interwiew vedl upozornen na to, ze budu mit jeste druhe interwiew, dukladnejsi, ze pro poprve se mne zepta jen na zakladni dulezite veci. Ve strucnosti jsem se tedy snazil mu vylicit svuj problem, hlavne to, proc jsem prijel zadat o azyl stat Svycarsko. Asi jsem to ale nevysvetlil dostatecne, protoze tento muz se mne zeptal, jake ja vidim reseni situace. Jak ja mohu videt reseni situace, kdyz ani nevim, jak to tu ve state chodi, co a jak se deje. Nikdo mne ani neinformoval. Sdelil jsem mu tedy na otazku tak, ze bych zde rad zil, a casem nejak treba i pracoval, bylo by-li to mozne. On mne ale nenechal dopovedet tuto vetu, a zacal se hlasite rozcilovat. Protoze hovoril rychle, a ja tak dobre nemecky zas nerozumim, prekladatel mi toto neprekladal, nerozumel jsem mu uplne vse, co rika. Ale pochopil jsem z tech slov,ze rika, ze Nemci zde pracuji.


 

Vyprovodil mne pak v mziku ze sve kancelare takovou rychlosti az ven z budovy, ze jsem mu sotva stihal jit s nim-asi tak behem 5vterin jsme proletli kolem sekuritas, a byl jsem venku. Jeste se rozciloval smerem k sekuritas okenku, ale co jim rikal, uz nevim, nerozumel jsem mu. Jen vim, ze jsem ho rozcilil, kdyz jsem rekl, ze ve state Svycarsko bych take nekdy rad pracoval, pokud by to bylo mozne.


 

Opravdu nevim, proc jako zadatel o azyl ve state Svycarska konfederace se musim citit provinile, jako kdybych neco provedl. Celou tu bezpecnostni proceduru, kterou jsem musel absolvat po mem prijezdu do imigracniho centra-daktiloskopie, to chapu. Ale proc zde temer vsichni jednali se mnou jako s nekym, kdo dela neco spatneho, a je potreba jej nalezite zsikanovat, to opravdu nevim. Proc pracovnik, ktery ma se mnou interwiew, se mnou nejedna slusne, bez rozzlobenych emoci ? A proc mi rika, ze zde pracuji Nemci?


 

Pak jsem absolval druhe interwiew, ktere vedla mladsi slecna. V podstate tato slecna rozhodla o negativnim stanovisku k me zadosti o azyl a o ochranu zde ve Svycarsku. Polozila mi asi jen 7 otazek, a interwiew ukoncila, s tim, ze mam pockat v cekaci mistnosti. Jednani interwiew trvalo asi tak 30minut, cekal jsem pak na rozhodnuti asi tak 30 minut. Tato pani-slecna myslim vzhledem k tomu, jak dulezitou funkci zde zastavala, se vuci mne chovala velmi arogantne, az nejapne. Vubec nechapu, jak takovyto clovek, ktery neuplatnuje pri sve praci zakladni zpusoby slusneho chovani, jak vubec muze zastupovat stat Svycarsko, kanton Basel, jak mi bylo sdeleno. To nebylo totiz zadne interwiew, ale pripravena procedura s predem znamym vysledkem ze strany teto pracovnice. Pri uvodu tohoto jednani jsemji pozadal o to, ze mam pripravene prohlaseni, ktere bych rad ucinil, aby bylo zalozeno v dokumentaci. Ona ale rozhodla tak, ze to nepovazuje za dulezite.


 

Tato slecna se mne zeptala, stejne, jako jeji kolega pri prvnim interwiew, jestli jsem byl poucen o svych pravech a povinnostech pri prijezdu do imigracniho centra Basil ? Odpovedel jsem ji tedy stejne, jako jejimu kolegovi, ze si na toto nevzpominam, tedy asi ne. Ona mi ale odpovedela, ze jsem byl poucen. Rekl jsem ji na to, ze je to mozne, ale ze si na to nevzpominam. Vzpominam si jen na to, ze jsem byl poucen pracovnikem sekuritas o tom, ze se na pokoje nesmi nosit, a jist jidlo, a ze se nesmi nic jist v celych prostorach tohoto imigracniho centra mimo cas oficialne urceny pro vsechny, coz je pouze 3x denne. Tak o tomto jsem poucen byl. Pri prvnim vstupu do budovy mi pracovnik securitas vyhodil do odpadkoveho kose moje zakoupene potraviny, chleb, s vysvetlenim, ze zde je jidlo gratis.


 

Dale mne slecna,ktera vedla druhe interwiew pozadala dolozeni dukazu, nebo nejakych podkladu pro podporu toho, co rikam, ze se mi deje v Ceske republice, a proc jsem prijel. Ale kdyz jsem vzal do rukou tyto materialy, a tato pracovnice uvidela ze drzim v ruce vice papiru-dokumentu, zacala delat posunky a kroutit ocima, obracet oci nahoru a kroutit s nima, jako bych ji nejak extremne zdrzoval tim, co mam v ruce a co ji chci dat , a rekla ze ty podklady nechce. Zrejme si tim znacne zjednodusila praci. Chapu ji castecne v tom, ze se ji nechtelo se mym problemem zabyvat. A jeste mne pred otazkou kolik je mym detem let, pri otazce jak se jmenuje majitel objektu kde bydlim,pozadala, at nectu odpovedi co mam na papire, ale at ji odpovidam bez toho, jen z hlavy. Ale na jmeno majitelky objektu, ve kterem jsem pred odjezdem do Svycarska jsem si v tu chvili opravdu z hlavy nevzpomel, aniz bych se podival na smlouvu o ubytovani, kterou jsem mel pred sebou na stole.


 

Otazky mi tato slecna davala tak nejak nahodile, bez hlubsiho zajmu. Kdyz jsem chtel odpovidat na otazku s hlubsim vysvetlenim, funela tam, kroutila ocima, co ze to jeste rikam, a kdy uz prestanu, pak mi skocila do reci a polozila dalsi otazku, aniz by se nejak zajimala o muj problem. Kdyby byvala mne nechala precist prohlaseni, ktere uvadim zde nize, bylo by jasne zrejme, ze jsem v Ceske republice mafiozne pronasledovan a vydiran nejen tamni justici, ale i lidmi, kteri se prizivuji na soucinnosti s temito uredniky, ze na mne pachaji nasili tim, ze mne formou ruznych rozhodnuti odejmuli veskere vydelky ze zamestnani, veskere prijmy, kterych svou praci dosahnu, a to do posledni koruny. Odejimaji veskere financni prostredky, a ze pri pobytu v Ceske republice mi ze strany techto lidi proto hrozi fyzicka likvidace me osoby.


 

Vzhledem k zavaznosti nasledku jednani, ktere tito lide praktikuji, se jedna o fyzicke a psychicke tyrani me osoby ze strany techto lidi, s cilem mne fyzicky zlikvidovat, a jeste pred tim se na mne chteji financne obohatit. Povazuji toto chovani techto mafioznich skupin, ktere sve zlocinne chovani tyrani obcanu schovavaji za statni razitka, za snahu obohatit se na ekonomicky slabsich spoluobcanech a zlikvidovat je pak fyzicky z tohoto sveta za porusovani Obecne deklarace lidskych prav, a porusovani Umluvy proti nasili, muceni a jinemu tyrani. Odejmuti vsech penez, prostrednictvim soudniho rozhodnuti v soucinnosti s exekutory, je nasilnym cinem, protoze k fyzicke likvidaci ekonomicky slabych obcanu postaci. O samotnou smrt techto lidi, kteri pak nasledne nemaji co jist, nemaji vzapeti kde bydlet, nemaji hygienu,nemaji na osaceni, o samotnou smrt techto lidi se postara jejich vlastni telo, ktere kdyz nema splneny zminene zakladni potreby, tak samozrejme umre,ale pomalu, a v podminkach, ktere bychom neprali jiste ani zviratum.


 

Myslim a jsem presvedcen o spravnosti tvrzeni, ze kdyz uz obcan nekde ma dluh, a je mu exekucne zabavovan po schvaleni soudem jeho prijem, musi mu stat ale nechat zivotni minimum, a to v takove vysi, aby byl tento obcan schopen platit si z techto penez sve dustojne bydleni, jidlo, osaceni, tak, jak je to zakotveno v Obecne deklaraci lidskych prav z Haagu, kterou vsechny staty Evropy vcetne statu Svycarska konfederace, podepsaly. Zbytek penez tomuto obcanovi smi odejmout, a to az do splaceni dluhu. To je v poradku.


 

Ale kdyz se nezajimaji tyto urady o pomery moje pomery, jako obcana a zabavi mi nejen jeho mzdu, ale i veskere penize, co pak mi jako obcanovi prijdou na jeho bankovni konto, bez ohledu na to, ze mi pak neni ani ze mzdy, ani z bankovniho uctu vyplacena ani jedna koruna, a to cele muze trvat dlouha leta, pak je samozrejme, ze ja jako obcan nejen ze nemuzu platit zadny ze svych ostatnich financnich zavazku, jako jsou napriklad alimenty, nebo plyn, elektrina, bydleni. Ze mne, jakozto cloveka a obcana, je prakticky ihned po provedeni vyse zminene blokace jeho vsech penez, je prakticky okamzite bezdomovec umirajici hlady, tak jako jsem nyni ja, pokud bych chtel zkusit jeste byt v Ceske republice.


 

Prakticky ihned po prijezdu do Ceske republiky bych nemel na jidlo, osaceni, na leky, na zdravotni pomucky, ktere nutne potrebuju, na bydleni, na hygienu, proste na nic. Ani jiz nemam narok na cerpani socialnich davek, ze kterych se ale v Ceske republice da nakoupit tak chleb a syr na 14 dni, nic vic, po tom dalsich 14 dni nez bych dostal dalsi penize uz bych nemel co jist. Ale na nic jineho bych taky nemel, a to porad, soustavne-na obleceni, na leky, na dustojne bydleni v radnych hygienickych podminkach, ale take ani na dopravu-napriklad na listek na tramvaj pri ceste k lekari. Prakticky okamzite bych se stal bezdomovcem, umirajicim hlady, ve spine, bez hygieny. Toto je ale pachani nasili ze strany lidi, kteri se vzajemne znaji, a ruzne manipuluji s dluhy a nedoplatky obcanu, tak aby se mohli obohatit, a aby kazdy, vcetne statni pokladny na tom neco vydelal, obohatil se.Je to takovy Cesky prumysl s dluhy obcanu, ktery je mozno beztrestne provozovat, je podporovan statnim politickym systemem, s cilem v konecne fazi, kdy jiz obcan ekonomicky slabsi, a vycerpan mafioznimi praktikami vyse jmenovanych subjektu, tohoto obcana fyzicky zlikvidovat tak, ze jej nechaji absolutne bez penez a bez moznosti si penize vydelat. Clovek pak diky tomu umira, v nelidskych podminkach nemoci, hladu, spiny, bezdomovectvi a na nasledky pruvodniho psychickeho traumatu. Bohuzel ale tento postup nemuze prezit zadny obcan.


 

Soudni poplatky a poplatky exekutorum mnohonasobne mnohdy prevysuji puvodni zavazek, a obcanovi ale nic nenechavaji, a je jim to uplne jedno. Mnoho lidi v Ceske republice umira na bezdomovectvi, zoufalych, bez absolutne zadnych penez. Umiraji v kontejnerech na odpadky, je znam i pripad, kdy odpadkove auto rozemlelo cloveka, ktery usnul v popelnici. K takovemuto zoufalstvi ale dohani v Ceske republice diskriminacni jednani mafioznich skupin, ktere vlastni zajmy stavi nad zajmy obcana, s cilem co nejvice se na obcanovi obohatit. Bohuzel, na ekonomicky slabych obcanech lze takoveto mafiozni nasilnicke jednani uplatnit nejsnaze. Pronasleduji pak obcana tak dlouho, nez bud zemre, nebo nez jej uklidi do vezeni za neplaceni. Ale svou mafiozni trestnou cinnosti provozuji nasili na techto bezbrannych lidech, kteri pak museji trpet a stradat fyzicky, ale i psychicky.Po prichodu z vezeni, pokud se tohoto clovek dozije, jej cekaji stejna muka, jako pred tim, a clovek postupne umira v podminkach bezdomovectvi, jak uvadim vyse. Jen s tim rozdilem, ze jiz ma tento obcan nejen prozite trauma vezeni, ale jeho dluhy vzhledem k urokum z prodleni jsou nekolikanasobne vyssi, a v podstate nesplatitelne. Tento clovek jiz ve svem zivote se nikdy nedocka dustojneho zivota, ale velmi rychle zemre.


 

Takova je politika Ceskeho statu,nechava uplne vycerpat obyvatele, obcany ze svych penez, s cilem dostat tyto penize do statni pokladny a do kapes soukromych subjektu, se kterymi statni urednici spolupracuji, a pak tyto obcany fyzicky zlikvidovat proto, aby se o nich nevedelo. Fyzicka likvidace techto obcanu, jak jsem jiz popsal, se deje tak, ze jim statni urednici, ve spolupraci se spolupracujicimi subjekty, jako jsou napriklad exekutori, zabavi veskere prijmy at jiz ze zamestnani, nebo z podnikani. Jakmile toto obcanovi udelaji, z takoveho obcana se prakticky okamzite umirajici clovek. Umirani ale nejaky cas trva, nejdriv takto postizeny obcan nema penize na jidlo, ma hlad, prijde o bydleni, je mu tedy zima a trpi, nema kde spat, musi spat na ulici bez ohledu na pocasi, jeho telo snadno onemocni, a nemuze se umyt, cistit si zuby, takze se jaksi smazi ve vlastnim potu, samozrejme velmi pak zapacha, a je tak vystaven uplnemu vytlaceni ze spolecnosti. Nemoci pak na sebe nenechaji dlouho cekat, a tento clovek behem nekolika tydnu, ci mesicu postupne je takto utyran k smrti. A to politickym systemem, ktery stavi zajem ziskat penize od obcanu Ceske republiky nad zajmy techto obcanu, diskriminuje je, a pouziva mafioznich praktik k teto diskriminaci. Zneuziva moznosti nezavislosti soudu, a parazytuje na osobnim blahu obcanu, dela z nich zebraky, manipulativne z nich vyrabi kriminalniky, s naslednou fyzickou likvidaci techto obcanu. Politicky system Ceske republiky k tomuto pouziva vuci obcanum sikanoznich, diskriminacnich a diky diskriminacnim zakonum, velmi tezko postizitelnych praktik na urovni statu.


 

Je zapotrebi, aby zasahly mezinarodni organizace, hajici lidska prava, aby se takto politicky system v Ceske republice nemohl k obcanum chovat. Myslim, ze mnozstvi takto postizenych obcanu, a jiz zesnulych obcanu diky teto sikane s cilem se obohatit, uz jsou v Ceske republice tisice.

Z duvodu, ze stat Ceska republika porusuje vuci mne listinu Obecna deklarace lidskych prav, a to takovym zpusobem, ze mi nasledne zapricinuje vyse zminene tyrani fyzicke i psychicke, hrozi mi bezprostredni smrt pri pobytu v Ceske republice, a to behem velmi kratke doby. Hrozi mi smrt vyhladovenim, bez hygieny, bez bydleni, v nelidskych podminkach bezdomovce, a to diky nasili, ktere na mne Cesky stat pacha tak, ze mi diskriminacnim zpusobem odejmul veskere moje vydelky ze zamestnani, i z eventuelniho podnikani, jejich zablokovani do posledni koruny, ktere vuci mne Cesky stat praktikuje jiz mnoho let. Tim Cesky stat porusuje i dokument, ktery podepsal Umluva proti nasili, muceni a jinemu tyrani '' a pacha vuci mne nasili, tyrani, a muceni v nelidskych podminkach.Detaily o tom, jakym zpusobem mne takto cesky stat diskriminuje a tyra, uvadim nize, v tomto prohlaseni:


 

Statni urednici mne mafioznim zpusobem pronasleduji a vydiraji, se sadistickym cilem poskodit mne na zdravi, a fyzicky mne zlikvidovat. Pouzivaji k tomu skryte metody sikany, razitka, zneuzivaji sve pravomoci. Jedna se nejen o zajem proste sikany a sadisticky motiv, ale taky jde o zajmy financni se na muj ukor obohatit. Proto jde o mafiozni jednani skupiny lidi, kteri se zaroven na mne takto chteji financne obohatit. Obecne je znama zkorumpovanost uredniku ceske republiky, myslim, ze to je 3misto svetoveho zebricku, kde Ceska republika drzi triumf ve zkorumpovanosti vuci ostatnimu svetu, po Jizni Africe, a Cine. Jak ja k tomu jako poctivy clovek, obcan, ktery nikdy nikoho neuplacel, ani zadny uplatek neprijal, ani jsem se nedopustil zadneho trestneho cinu, jak ja k takovemu jednani a diskriminaci ze strany statnich uredniku prijdu, jak se mohu branit? Nemohu se jiz branit jinak, nezli vyuzitim prava dle Obecne deklarace lidskych prav, a Umluvy proti muceni a tyrani, a to prava pozadat o azyl v zemi, kde budu v bezpeci pred zvuli techto statnich uredniku Ceske republiky, a jejich spolupracujicich subjektu, kteri na mne praktikuji tyto mafiozni praktiky jiz dlouha leta, a jejich jednani se zostruje nyni na tolik, ze jiz mi jde o holy zivot..


 

Protoze ale v Evrope nejsem krome statu Svycarsko a Norsko v bezpeci v zadnem jinem state, nebot v ostatnich statech evropy by mne tato skupina mafiozne mne pronasledujicich statnich uredniku Ceske republiky dostihla, a pozadala by o moje vydani, vzhledem k evropskym umluvam by mne pak ostatni staty musely vydat do rukou techto zvrhlych statnich uredniku, kteri nemaji vubec humanni pristup k cloveku, a snazi se mne ze vsech sil fyzicky poskodit na mem zdravi a fyzicky mne tyrat, az do me uplne smrti. Pozadal jsem proto stat Svycarsko o azyl s tim, ze do budoucna bych se nejak rad zapojil do pracovniho systemu a byl statu Svycarsko svou praci uzitecny. Zivot zde ve Svycarsku je i z hlediska geografickeho pro mne prijemnejsi nezli zadat o azyl jinde ve svete, a to i vzhledem k memu neuspokojivemu zdravotnimu stavu.


 

Ceska republika se na mne dopusti dle meho nazoru prostrednictvim statnich pracovniku trestnych cinu, ktere odporuji Obecne deklaraci lidskych prav, a ktere maji za nasledek i moje fyzicke tyrani a stradani, s bezpochyby naslednou mou smrti, pokud bych ve state Ceska republika nadale zustal. Obecnou deklaraci lidskych prav Cesky stat porusuje vuci mne tak, ze mi znemoznuje pristup k jakymkoli penezum-odmene za mnou vykonanou praci. Kazdy stat je prece podle obecne deklarace lidskych prav povinen za vykonanou praci obcanovi umoznit takovy prijem, ktery mu zajisti dustojny zivot-jidlo, osaceni, bydleni, hygienu.. tim, ze vsak ja mamjiz asi tak 15 let na zaklade ruznych rozhodnuti statnich uredniku exekucne obstavene veskere bankovni konta, a zaroven mzdu, by mi pri dalsim pobytu v Ceske republice zbyvalo uz jen zemrit hlady. Samozrejme proces umirani hlady neni nahlou smrti, nybrz se jedna o postupny proces pomaleho umirani. Tim se Cesky stat dopousti trestnych cinu nebot tak porusuje dokument Umluva proti muceni a tyrani. Protoze zpusobeni toho, ze obcan umira pomalou smrti hlady, spolu s dalsimi faktory, jako nemit kde bydlet,nemit co pit, nemit co jist,nemit moznost hygieny-na zaklade ruznych rozhodnuti statnich uredniku,kteri rozhodl fakticky o tom, ze nemohu mit zadne penize za svou praci,tento pomaly proces umirani hlady mne jako obcana statu, ktery ma nastaveny mechanismus legislativy, ktery toto umoznuje, je pro mne tyranim a mucenim za ziva, s fyzickou likvidaci me osoby diky tomu, ze takoveto podminky se prezit nedaji.


 

Zadam tedy stat Svycarska konfederace o azyl z toho duvodu, ze je na mne pachano nasili, mafiozni pronasledovani ze strany justice, soudcu a jejich spolupracujicich ekonomickych subjektu, kde vsichni se vzajemne znaji, a provozuji pak vuci mne velmi nebezpecne praktiky vydirani a stihani, se smyslenymi indiciemi..


 

A pres toto vsechno slecna, ktera vedla druhe interview, se mne ptala otazkou : Bylo tam soudni rozhonuti ? a znovu se ptala :.bylo tam soudni rozhodnuti ? Vazena slecno-dodatecne pri vsi ucte, jestlize zadam o azyl v jinem state nez Ceska republika, pak nejspis je to proto, ze mne pronasleduji lide, proti nimz se nemohu v danem state ubranit. Ano, kdyz mne zastupci ceske justice mafiozne pronasleduji a spolecne s dalsimi subjekty mne i vydiraji, pak nemam jinou moznost, nezli pozadat stat Svycarsko o azyl a o ochranu pred touto zvuli, a nasilim, ktere je takto na mne pachano.


 

Na otazku, zda jsem byl politicky cinny v ceske republice jsem odpovedel ze ne, ale ze moje problemy mohou ukazovat na velky politicky problem. Vice jsem jiz na interwiew k teto otazce nerekl. Je ale pravda, ze jiz nekolik let verejne poukazuji na diskriminaci obcanu politickym systemem Ceske republiky. Delam tak prostrednictvim clanku, a kritiky, ktere umistuji ruzne na webove stranky internetu, aby se o nich verejnost dozvedela, a rozeslal jsem i obsahle prohlaseni s prosbou o kooperaci mistnim mediim, nejvetsimu denniku v Ceske republice Mlada fronta-Dnes, kde jsem dopodrobna se dotknul tunelovani obcanu a jejich kapes prostrednictvim politickeho systemu ceske republiky, ktery toto umoznije a podporuje. Zminil jsem jiz ve svych clancich to, ze v Ceske republice je jaksi povoleno otrokarstvi, i kdyz verejne takto tyto aktivity v Ceske republice nikdo jiny nenazyva, a otrokarstvi provozuji nejen soukrome velke instituce, ale i stat Ceska republika, prostrednictvim diskriminacnich zakonu, ktere toto primo dovoluji, jen se temto aktivitam rika jinak nez otrokarstvi.


 

Ale kdyz obcan je donucen pracovat zdarma, anebo kdyz je oklaman, a pracuje, a za svou praci pak nedostane odmenu, nebo dostane odmenu ktera nepokryje ani jeho zakladni lidske poreby, pak se jedna o otrokarstvi, kde obcan je otrokem. Pojem otrokar a otrok, otrokarstvi, lze vyhledat ve vyznamovych slovnicich. Na zaklade techto definic je zrejme, ze politicky system Ceske republiky umoznuje , podporuje, a provozuje otrokarstvi, kdy otrokem je obcan Ceske republiky. Moje jmeno se ale v souvislosti se zminenymi aktivitami, jako je medialni zverejnovani tohoto meho prohlaseni a techto mych kritik politickeho systemu Ceske republiky, se snazim utajit, proto i urady ve state Svycarsko prosim v tomto smeru o diskretnost, a utajeni meho jmena v souvislosti se zminenymi mymi kritikami politickeho systemu v Ceske republice.


 

Slecna, ktera vedla druhe interwiew o mem azylu ve state Svycarsko, se mne dale zeptala, jak se citim, jaky je muj zdravotni stav. Kdyz jsem o tom zacal mluvit, opet funela a obracela sve oci v sloup, jako ze ji zdrzuju tim povidanim, a rekla mi ze jsem uz rekl, co jsem duleziteho chtel. Ale ja se chtel jen zminit o tom, jaky je muj zdravotni stav, ze je neuspokojivy, ze musim byt pod lekarskym dohledem. Ona ale zacala rikat : ,,Byl jste podlekarskym dohledem, v Ceske republice.`` A tuto vetu zopakovala : ,,Byl jste podlekarskym dohledem, v Ceske republice.`` Zrejme tedy vychazi z toho, ze mi v Ceske republice nic nehrozilo, ze jsem byl pod lekarskym dohledem. Ale tak to neni. Slecna,ktera vedla druhe interwiew jednani o mem azylu zde ve state Svycarska konfederace, zmanipulovala mou odpoved do podoby, ktera se ji zrejme nejlip hodila do protokolu, pro moznost neganivniho stanoviska k me zadosti o azyl zde. Nenechala mne vubec mluvit, na jeji otazku jak se citim, jsem se stacil zminit jen o prodelanych trombozach, a ona jiz opet si vzala slovo, a rekla znovu, ze jsem uz uvedl vse dulezite, co jsem uvest chtel. A pokracovala dal v jednani, smerem k uzavreni tohoto jednani. Ale to neni pravda, ze jsem uvedl, co jsem uvest chtel. Chtel jsem uvest vsechny skutecnosti, uvedene zde v tomto prohlaseni. Bohuzel mi to nebylo ze strany pracovnice, teto zastupkyne jednani o mem azylo ve state Svycarsko, pro kanton Basil, ktera vedla moje druhe interwiew v imigracnim centru BFM Freeburg strasse 50, umozneno.


 

Co tato slecna vi o mem zdravotnim stavu, a o tom, v jake peci, lekarske jsem byl a nebo nebyl ? Jedine, ceho se clovek v ceske republice docka, kdyz onemocni vazne, a dostane se do nemocnice vcas, je uveden lekari mimo nebezpeci zivota, a pak je znovu propusten do podminek, ze kterych do nemocnice prisel. To byl muj pripad. Pece lekaru nasledne v Ceske republice v mem pripade je stejna, jako kdekoli jinde na svete, kdyz prijdu k lekari ze jsem nemocen, da mi leky. Ale na jejich uhradu v Ceske republice jiz nemam penize, ani nemam z vyse jmenovanych duvodu moznost si na leky penize vydelat, ani mi na leky nikdo penize neda. Zadne socialni davky mi na leky nikdo neda, ani jine socialni davky. Takze lekar mi napise recept na leky, ale protoze vetsinou se leky v Ceske republice doplaceji, nemohu si je zakoupit,jen v pripade, ze bych byl hospitalizovan, tak nejspis bych v nemocnici dostaval leky zdarma. A uz se mi to stalo pred prijezdem do Svycarska, ze jsem nebyl schopen si doplatit recept na dulezite leky, ktere mi byly lekarem predepsany. Slo o lek s nazvam Detralex, a o lek s nazvem Novalgin.


 

Tato pracovnice nasledna mi oznamila konec jednani, s tim, abych podepsal protokol a dokumenty, ktere mi pak dala k podpisu. Preklad z cestiny do nemciny, tak jak mi jej cetl prekladatel pri tomto jednani pred mym podpisem, vsak dle meho nazoru neodpovida plne tomu, co jsem rikal. Mnohdy jsou zde slova tak nesikovne prelozena, ze to meni i cely kontext a vyznam vet. Upozornil jsem na to pred mym podpisem techto dokumentu jak prekladatele, tak i pracovnici vedouci jednani, ale byl jsem ujisten, ze je vse v poradku, abych dokumenty podepsal. Nikdo uz se nezabyval opravou techto vet, a tohoto prekladu. Tedy jsem podepsal prevzeti techto dokumentu, ale nikoli spravnost prekladu z cestiny do nemciny. Nevim proc preklad neodpovida,ale mozna je to tim, ze matersky jazyk prekladatele zrejme neni cestina, ale slovenstina. Na zaver jednani, i kdyz jsem slecnu co vedla 2.interwiew o mem azylu ve Svycarsku, pozdravil, ani se neobtezovala mi odpovedet. Jen rekla ochrance securitas, ze je vse se mnou vyrizene.


 

Nasili a fyzicke tyrani mne, formou odejmuti mi veskerych moznych penez, at jiz ze zamestnani, nebo z podnikani, nejen ze mne primo nyni ohrozuje na zivote tak, ze pri pobytu v ceske republice bych jiz ani jeden den nemohl jist, nemel bych penize na jidlo, nemel bych kde bydlet, a nemel bych na osaceni, a na mou hygienu, to znamena ze bych od okamziku pricestovani do Ceske republiky umiral hlady. Bez jidla clovek nejspis vydrzi zit nekolik dnu, nebo tydnu, nevim, ale vim, ze kdyz se nenajim po nekolika hodinach je mi uz tak spatne, ze se cely tresu. Potrebuji se najist pravidelne nekolikrat denne. Ma smrt vyhladovenim by byla asi velmi rychla. Ale zkouset to nechci, proto jsem prijel do Svycarska, protoze diky mafioznim praktikam statnich uredniku a jejich spolupracujicich soukromych subjektu, diky politickemu systemu ktery umoznuje takoveto mafiozni, sikanujici jednani a vydirani,jsem se dostal do situace,kdy mi Cesky stat jiz nevyplati ani jednu korunu, a to i kdyz budu pracovat, i kdyz pracovat nebudu. Nezaplati mi jiz v Ceske republice zadnou odmenu za mou vykonanou praci, jsem tam jiz tudiz odkazan jen zemrit, behem nekolika dni. Pratele, nebo zname, nebo rodinu, na ktere bych se nejak mohl obratit o pomoc, nemam.


 

A jestli nekdo tvrdi, ze se zde v mem pripade nejedna o politicky problem, pak je to lez, nebo se tento clovek velmi myli. Politicky system Ceskeho statu mne chce svym sikanujicim, mafioznim zpusobem fyzicky zlikvidovat tim, ze mi jsou mafiozne zabavovany veskere penize, a ja tudiz nemohu prezit ani jeden den, respektive, nemohu prezit, bez penez na zakoupeni jidla. Charitativni organizace, ktere by mi nejak ucinne pomohly s jidlem a prenocovanim v Ceske republice nejsou. Nezbyva mi tedy nez uniknout tomuto sikanujicimu vyderacskemu a mafioznimu jednani a memu pronasledovani techto lidi, tak, ze jsem uprchlikem, nyni zadatelem o azyl a o ochranu ve state Svycarsko.


 

Dalsimi pruvodnimi jevy mafiozniho tyrani mne odejmutim veskerych mych stavajicich i budoucich prijmu, jsou prime negativni dopady na moje zdravi, na moje telo, jak uvadim zde, nize :


 

Nosim dioptricke bryle -5,5 dioptrie cylindricke,se ztencenymi narazuvzdornymi skly. Bryle mam uz asi tak 15 let stare,vcetne skel.Nemam stale penize na jejich vymenuuz se pres ne neda moc divat.Ale musim je nosit,jine nemam.Recept na bryle je asi takna 10% z jejich ceny-nevim presne. Nosil jsem kratce i kontaktni cocky,ale mam na kazde oko jinou dioptrii,takze mne vychazi nakup na 2nasobek ceny,a nyni nemam ani na kontaktni cocky penize.Nemohu si kvuli tomu,ze jsem dlouhodobe bez penez zakoupit bryle ani cocky,ktere potrebuji,musim koukat cele dny pres skla, ktera jsou jiz za 15 let pouzivani a cisteni znacne osoupana,az nepruhledna.Spravne by se bryle-skla mely menit po 1 roce noseni,aby se zrak nezhorsoval.


 

Trictvrte roku,co jsem bydlel na ubytovne,a pobiral jsem davku existencniho minima ve vysi 2200,-Kc jsemdenne jedl hlavne suchy chleb a vodu,prilezitostnei polevku,caj.,kavu. Odnesl jsem to ale na zdravi. Nyni kdyz si dam suchy chleb a vodu,mam hned prujem.Uz se takhle nemuzu stravovat.


 

Existencni minimum je v Ceske republice dle meho nazoru podvod na obcany, protoze ze 2200,- Kc na mesic, se cely mesic vyzit neda.Nazev existencni neodpovida sve podstate, nebot obcane si jej vykladaji tak, ze tento prijem jim muze zajistit jejich existenci. Castka 2200,-Kc vsak umozni obcanovi zit jen velmi nedustojny zivot, protoze z teto castky dospely clovek si nemuze cely mesic nakupovatbezne potraviny, bezne se najist standartnim zpusobem, s dostatkem beznych vyzivovych latek potrebnych pro zdravy zivot. Z teto castky 2200,-Kc si navic obcan musi hradit osaceni, jizdenky za dopravu, doplatky za leky. Castka 2200,-Kc nestaci na pokryti potravy obcana Ceske republiky na cely mesic, ale asi tak na 14 dni. Castka 2200,-Kc mesicne je pro obcana CR, ktery ji pobira fyzickou likvidaci jeho osoby, s postupnym pomalym umiranim.


 

Aby byla castka existencniho minima opravdu existencni, to znamena, aby umoznila obcanovi jeho existenci v Ceske republice, musela by podle meho nazoru byt alespon ve vysi15000,-Kc mesicne, vzhledem k cenam najmu bytu, potavin, obleceni, leku.


 

Protoze Cesky stat vyplaci jako existencni minimum mne jako obcanovi castku 2200,-Kc, ktera je pro mne likvidacni, nebot si k ni nesmim privydelat, abych ji dostal,zemrel bych hlady, pokud bych se spolehnul na to, ze mi tato castka zajisti mou existenci, a to velmi brzy. Protoze dospely clovek nemuze v CR vystacit cely mesic pouze s castkou 2200,-Kc.

V Ceske republice, hlavne v Praze, je velmi mnoho lidi, kteri hledaji potraviny v popelnicich a v odpadkovych kosich. Mnoho lidi se v Ceske republice povaluje bez znamky zivota venku na zemi, a je to jiz tak bezne, ze spoluobcane tyto lidi bud prekroci nebo obejdou, nebo jim nevenuji pozornost.


 

Na zily mam predepsan lek Detralex na posileni zilnich sten,dale mam predepsan lekarem z nemocnice lek Novalgin,ale ani jeden z leku si nemohu poridit,protoze nemam penizena doplatekza recept. U Detralexu je to kolem 300Kc,a Novalgin se doplaci 100Kc.


 

Nemam penize na beznou udrzbu meho chrupu,nemohu navstivitzubniho lekare,protoze zakroky a material se doplaci.Jen diky podpore mych pratel jsem byl u zubniho lekare osetren pred 1 rokem,kde mi zpravil zubni kazy.Ale zuby mne obcas pobolivaji, je jen otazka casu,nez mne bolest donuti navstvivit zubare. Penize na uhradu ale nemam. Kvalita osetreni na zubni statni pohotovosti v CR je zoufala. Zpravidla po zakroku pacient musi resit nasledne komplikace.


 

Potrebuji zakoupit nutne tlakove puncochy. Po propusteni z nemocnice jsem mel nohu znacne oteklou po cele delce,od zdola az nahoru vcetne stehna. Dostal jsem tudiz puncohy,ktere odpovidaly tloustce me natekle nohy.Ale nyni jiz otok zmizel,a aby byla zajistena ucinnost lecby puncochou, potrebuji zakoupit nove, odpovidajici soucasne tloustce nohy. Nemam ale na to penize.Tlakove puncochy napomahaji spravnemu toku krve a zabranuji deformaci zil po tromboze, zabranuji vzniku embolie, ktera je smrtelna. Ja si vsak nyni nemohu zakoupit tyto puncochy, protoze na ne nemam penize, a tak riskuji nejen zhorseni meho zdravotniho stavu na noze po tromboze, ale i vznik embolie, neboli tim ze nemam spravnou puncochu, muzu kdykoli kdekoli zkolabovat.


 

Potrebuji take klidnejsi rezim, bez fyzicke zateze.


 

Co se tyka meho obleceni, mam stare vse. Spodni pradlo ikdyz jej peru, mam nekolik let, kalhoty mam hodne derave v rozkroku. Na ubytovne jsem nemohl pravidelne prat, protoze to bylo zpoplatneno castkou 30Kc nad ramec najmu, a obcas jsem na to nemel penize. Ale byl jsem rad ze mam vubec kde spat, a ze si muzu vyprat, alespon 1x tydne-1x za 14dni vyprat.


 

Moje nemoc-trombosa-kterou jsem nedavno-v unoru 2013 prodelal,a to ve velmi vaznem rozsahu,vznikla nejspis bakterialne, z drobne oderky na noze. Ale proto,ze jsem byl nucen bydlet z financnich duvodu na nejlevnejsim luzku, ktere je v CR v Praze k dispozici, je pravdepodobne, ze jsem onemocnel z tohoto bydleni. Palandy uzke,drevene, uzke jak pro juniory,kde v mistnosti spi az 6 muzu. Jsou to ale vetsinou lide, kteri pracuji se smetim, uklid popelnic,u technickych sluzeb. Bohuzel v CR si zamestnavatele moc nedelaji starost s tim,jak jsou zamestnanci obleceni. A tak jsem bezne vidal,jak muz, spici na palande pode mnou,na hole telo bez pradla navlekl v unoru oranzovou vestu a kalhoty a sel do prace, uklizet a vysypavat popelnice. Zimu nejspis dorovnaval alkoholem,byl z neho denne citit. Ale kdyz prisel z prace,svlekl si ty 2kusy obleceni a vlezl si do postele, bez umyti. No asi tak po nejake dobe tento clovek zmizel, nevim kde. Uvadim to jen pro dokresleni predstavy o hygiene, na ubytovne, kde jsem bydlel. Temer vsichni tam kaslou. Ja jsem taky kaslal, a hodne. Pri pobytu v nemocnici mne ale lekari tento kasel vylecili.


 

Na ubytovne jsem spaval celou dobu na velmi prolezele tenke matraci,jako by nebyla-citil jsem pod sebouvsechna prkna pevneho rostu, Ale i taprkna se po de mnou obcas v noci propadla, a ja musel v noci spravovat palandu, abych mohl spat. Za toto spani majitelka ubytovny pobira castku 3750,-Kc mesicne, a protoze jsem na to nemel penize,,nechava si to proplacet od uradu prace-odboru socialnich davek, na moje jmeno. Takovyto pristup majitelu ubytoven v CR neni nic neobvykleho, jsou na tom lide jeste hur. Vulgarismus, alkohol, zasahy policejnich hlidek jsou zde temer na dennim poradku. V takovemto prostredi se jen stezi da normalne zit zivot dustojny cloveku. Ale na lepsi bydleni, mi bylo receno pracovnici socialnich davek, mi stat v CR, v Praze penize neposkytne.


 

A je jen na osobnim zvazeni jednoho urednika,zda zadatel davky hmotne nouze s doplatkem na bydleni dostane,nebo ne. A zrovna tak je to i s existencnim minimem. Je rada faktoru,ktere ovlivnuji,zda zadatel davku vubec smi dostat. Pri nesplneni jedne z podminek ani zadatel nedostane nic. Lide pak zebraji na ulici, a umiraji v nelidskych podminkach ulice a prostredi odpadku, kde hledaji v zoufalosti potravu. Takovych lidi je v CR, i v Praze k videni velmi mnoho. Jsou to ti co vybiraji odpadkove kose, popelnice, a ti co spi ruzne po zemi, po lavickach venku. Je jich hodne. Ti lide, co jiz zemreli, samozrejme uz pak videt nejsou.


 

Jakmile se v CR obcanovi stane, ze byt kratkodobe, ale stane se insolventnim,pujci si penize, zpravidla uz pak je na hodne dlouho v pasti. Clovek, ktery pak exekucne zabavenou mzdu, a zaroven i prostredky,ktere mu prijdou na bankovni ucet, je v podstate uz timto fyzicky zlikvidovan z tohoto sveta. Tomuto cloveku neustale bezi povinnost platit sve pravidelne platby, jako je nakup jidla, energie, bydleni,alimenty. Jakmile ale se dostane do skluzu se splatkami veriteli, a jsou tomuto obcanovi zablokovany penize z vyplaty i z bankovniho uctu, nemuze byt logicky schopen hradit sve pravidelne zavazky. A stejni urednici,kteri rozhodli o tom, ze mu nenechaji ani korunu, jej pak trestne stihaji za neplaceni svych zavazku, jako napriklad alimenty. Zminuji se o tom zde na zaklade vlastni zkusenosti. Obcan takto postizeny, pak nema kde bydlet,nema na jidlo. Jen malo obcanu dostane davku hmotne nouze. Takovyto clovek po zablokovani veskerych svych prijmu je razem hozen na ulici, bez jidla, bez prostredku, nucen snaset toto tryzneni,ktere skonci jeho smrti.


 

Jeste pred tim, ale nekterych takovych obcanu ale cesky stat nalezite vyuzije ve svuj prospech. Napriklad tim, ze je jako hodny necha si svuj trest za nesplaceni svych zavazku pracovat zdarma v nektere z firem se statnim podilem. Tito lide pak vykonavaji velmi spinavou praci, napriklad odklizeni bahna z kanalu prazskeho metra. Nikdo jim neda pracovni odev,krome jedne oranzove vesty, a rukavice. Tito lide si tak znici svuj posledni odev, a jsou radi, ze je cesky stat nepotrestal vic. Ale penize za svou praci nedostavaji. Podle definice nazvu, ktery se vztahuje k takovemuto pracovnimu vztahu, jez je uvedena ve vyznamovych slovnicich, se jedna o proste otrokarstvi, kde cesky stat je zde v pozici otrokare, a schovava to za ruzna razitka a soudni rozhodnuti, a obcan takto tryzneny je v pozici otroka. Ale otrokarstvi je mezinarodnimi umluvami zakazano po celem svete. V Evrope se jedna o dokument ,,Umluva proti muceni, a jinemu tyrani'',kterou Ceska republika i ostatni staty Evropy podepsaly. V tomto dokumentu se ucastnici zavazuji trestne stihat kazdeho, kdo tuto umluvu porusi, a staty se zavazuji nevydat osobu zadajici o azyl, ktera je tyrana nebo diskriminovana do statu,ktery ma toto na svedomi.


 

A tak Cesky stat obcana, ktery se takto stane ekonomicky slabsim, postupne fyzicky zlikviduje. Ale jeste pred tim,nez tento clovek,zpravidla vycerpany a sesly,fyzicky skona, uklidi jej Cesky stat do veznice, aby bylo patrno, ze je na vine prece obcan CR, ktery si vse zaslouzil.


 

Politicky system mi v CR nedava jiz kolem 15 let prilezitost byt pracujicim obcanem, mit zamestnani, znemoznuje mi byt zamestnan, a pobirat za svou praci v zamestnani mzdu. Protoze nedostanu zadnou mzdu, je mi moznost a moje pravo obcana byt ve state Ceska republika zamestnan statnimi organy znemozneno. Tato diskriminace vuci mne je porusenim dokumentu ,,Obecna deklarace lidskych prav ``,kterou Ceska republika podepsala a zavazala se tak k jejimu dodrzovani. Takto jsem diskriminovan a poskozovan jiz bezmala 15 let. Celou tu dobu se proto snazim pracovat na zivnostensky list, abych si zajistil penize na zivobyti, a mohl take splacet sve zavazky. Protoze ale je mi odeprena systemem Ceske republiky z vyse uvedenych duvodu moznost byt radnym zamestnancem, a jelikoz prijmy z cinnosti na zivnostensky list byly velmi nepravidelne, dale proto, ze i pres toto vse mi mnohokrat byl zablokovan podnikatelsky bankovni ucet, i privatni bankovni ucet, a ja musel proto resit otazku holeho preziti meho i v minulosti moji rodiny, musel jsem si mnohokrat vypujcit penize, a to od bankovnich i nebankovnich instituci. Tim samozrejme muj puvodni dluzny zavazek mnohonasobne za ta leta vzrostl.


 

Stat Ceska republika vsak prostrednictvim sveho politickeho systemu s sikanoznimi a diskriminacnimi zakony, prostrednictvim svych statnich uredniku-pracovnici financniho uradu, pracovnici spravy socialniho zabezpeceni, pracovnici zdravotni pojistovny, soudni exekutori, privatni exekutori ( se statusem statniho urednika), soudy- mi neustale odejima veskere financni prostredky, veskere penize do posledni koruny v CR, ktere mi bud prijdou na muj bankovni ucet, nebo ktere dostanu jako zamestnanec. Tim, ze mam obstavene veskere bankovni konta, ktera si v CR otevru, nemam pristup ani ke zbytku mzdy, kterou bych dostal, kdyby mi stat ponechal moje zivotni minimum. Nemam proste pristup k zadnym penezum ze sveho vydelku. Pracovnice financniho uradu vymahaciho oddeleni ve meste Benesov u Prahy mi sdelila,ze jakmile nastoupim nekam do zamestnani, okamzite o tom dostane zpravu, a neprodlene mi exekucne zastavi z moci uredni vyplaceni moji mzdy. Take to tak praktikuje, a mne pak nezbyva, nez hledat penize na jidlo nekde jinde. Samozrejme do takoveho zamestnani pak jiz nemohu chodit, kdyz bych pracoval zadarmo, bez odmeny, zemrel bych hlady. Takova je praxe. Ja, ackoliv jsem sikovny, a mohl bych byt prospesny svou praci pro spolecnost i sobe, pak musim neustale resit otazku holeho preziti. Vypujcoval jsem si penize, podporili mne pratele. Ale toto uz neni mozne.


 

Pratele jsou diky tomu ze mne podporili sami ted bez penez, mam rozvracenou rodinu, s pribuznymi se nestykam. Jsem v Ceske republice jiz ne na pokraji hranice preziti, ale na hranici smrti. Nyni uz byt jeden den pobytu v Ceske republice by pro mne znamenal byt absolutne bez penez,, bez socialni podpory, bez jidla, bez hygieny, bez bydleni. A tento stat-Ceska republika-prostrednictvim svych statnich uredniku, kteri rozhodli, a takto rozhoduji o vyvoji meho zivota v CR, mne nyni po letech takoveto diskriminace, kvuli ktere neustale bojuji o preziti sve a svych blizkych, chce trestne stihat za to, ze nemam penize na placeni, na placeni alimentu stanovenych stejnymi urady, ktere mne diskriminuji. Alimentu stanovenych jimi v nesmyslne vysi vuci mym vydelkum. Pri zadosti o snizeni alimentu mi soud odpovedel, ze se musim snazit mit takovy prijem, abych alimenty ve stanovene vysi mohl platit, ze jsem zdrav, a tudiz neni duvod alimenty snizovat. Ze jsem nemel rusit podnikani a zadat o socialni davky, ze jsem mel dale podnikat na zivnostensky list, a dosahovat svym snazenim dostatecnych prijmu, abych byl schopen alimenty platit.


 

Soud v Benesove nema dle meho nazoru absolutne humanni pristup k zajmum deti. Pripada mi, ze v mem pripade jedine co resi, je zlikvidovani moji existence jako obcana, zlikvidovani mne prostrednictvim financni diskriminace formou znemoznujici mi mit jakykoli prijem na strane jedne (a tim meho dalsiho zadluzovani), ale trestne mne chteji stihat za neplaceni na strane druhe.


 

Ja, vzhledem ke sve dlouhodobe tizive financni situaci diky teto diskriminaci od ceskeho statu, a ve snaze tuto situaci zvladnout, jsem jiz velmi vycerpany, psychicky, i fyzicky.Moji pratele jiz nemaji penize,aby mne podporili. Nemam cela leta penize ani na to, abych si koupil jizdenku a navstivil sve deti. Parkrat jsem se o to pokusil, ale ma exmanzelka ma situaci deti tak pod kontrolou, tak podchycenou, ze jsem se k detem bud nedostal, a nebo jen na par vterin. Moje deti se pred mou exmanzelkou se mnou boji komunikovat.


 

Jestli se domnivate, ze zde uvadim pouze sve financni duvody k zadosti o azyl, pak vezte, ze politicky system, pronasledujici obcana az tak ze mu odebere moznost zakoupit si chleb, a jidlo, navic s vyderacskymi praktikami zastupcu statnich uradu, ale i bez nich, je fyzickym tyranim. Tedy jde o nasili. A fyzicke tyrani, nasili, a jine muceni je mezinarodnimi umluvami zakazano, a je podle techto umluv trestne.


 

Zde ve state Svycarsko jsem byl jiz nekolikrat ze strany mistnich pracovniku imigracniho centra Freeburgstrasse 50-Basel, upozornen na to, ze moje situace, pro kterou zadam o azyl zde ve state Svycarsko neni zalezitosti Svycarska, at se obratim na soud ve Strassburgu. Moc nerozumim tomu, ze stat Svycarsko by takto chtel prehlizet nasili, vedouci az ke smrti.


 

A vite, ja nemohu cekat na to az zemru, abych Vam dokazal, ze jde skutecne o nasili. To uz by mi pak azyl nebyl nic platny. Ja potrebuji azyl a ochranu jeste dokud jsem ve state Svycarsko, dokud jeste ziji a dycham. Jakmile bych se dostal do Ceske republiky, ma schopnost jakkoli cokoli delat a branit se by velmi rychle, behem jednoho dne, co bych byl bez jidla, bez bydleni a bez hygieny, moje sily cokoli delat, bych ztratil. Pak uz bych nebyl schopen ani pozadat o azyl, ani bych jiz nemel penize na cestu. Sem do statu Svycarsko jsem prijel, abych si zachranil zivot, prijel jsem sem za moje posledni penize, a znacne vycerpany fyzicky, i psychicky. V podstate jsem sem prijel z poslednich sil, tesne pred tim, nez bych se potykal tvari v tvar moji smrti.


 

Vse zde uvedene mohu detailne vysvetlit, veskere zde uvedene informace je mozno v pripade zajmu overit.

Tim mne cesky stat prostrednictvim sveho politickeho systemu nasilnym zpusobem fyzicky likviduje, tim, ze mi jednak odejmul veskere mozne penize soucasne i budouci,a tim, ze mne pronasleduji lide mafiozni skupiny, ktera vzajemne spolupracuje, s cilem vymoci ze mne nejake penize, a to i penize, ktere jsem nikdy nedluzil, v podobe mnohonasobne vyssich poplatku a odmen za to, ze se mnou jednaji, ze mne mafioznim zpusobem vydiraji a pronasleduji. Uvedene chovani Ceskeho statu a uvedeny model politickeho systemu, v nemz jsou schvaleny k praktikovani zakony umoznujici beztrestne pod hlavickou statnich instituci vydirat mne, obohatit se bezohledne na muj ukor, na ukor meho zdravi, bezohledne mne fyzicky takto zlikvidovat, je dle meho nazoru mechanismem, fyzicky likvidujicim ekonomicky slabsi skupinu obcanu. Nebot se domnivam, ze takto diskriminovano a pronasledovano muze byt vice obyvatel CR.


 

Vysledek tohoto mehoodvolani pak byl po zhruba dalsich dvou mesicich meho pobytu ve Svycarsku, jako zadatele o azyl takovy, ze mi pracovnici BFM centra oznamili zamitave stanovisko odvolaciho soudu 2.stupne k memu odvolani, tedy ze musim odjet OKAMZITE ze zeme, nebot muj pobyt zde je jiz 24 hodin ilegalni. Dopis ze St.Gallenu mi predali az 24 hodin po te, co nabyla ucinnosti podminka, ze mam do 9 dnu opustit zemi. Tedy mi tito pracovnici v podstate znemoznili se po druhe odvolat k soudu vyssimu v Bernu. Nebot diky tomu, ze jsem dostal dopis po uplynuti zakonne lhuty pro vystehovani, jsem musel odjet ze zeme bez dalsich naroku se odvolavat. Bylo mi oznameno, ze jestli okamzite, tedy do 24 hodin neopustim stat Svycarsko, budu eskortovasn policii ze zeme, ze muj pobyt zde je jiz 24 hodin ilegalni.

Ptam se tedy, proc mi dopis ze St.Gallenu ze soudu nepredali pracovnici BFM centra driv, meli jej 9 dni dorucen, a predali mi jej po uplynuti zakonnych lhut, i lhuty pro mozne odvolani. Tim soud ve St.gallenu nabyl dojmu, ze se odvolavat nechci, a ze tedy dle instrukci opustim zemi.


 

Jiri Pelisek, trvale hlasen Druzstevni 471, Bystrice u Benesova, 257 51 Czech republic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protoze jsem jiz obeti tohoto zmineneho genocidniho politickeho system Ceske republiky v soucasnosti, protoze jsem z toho duvodu na prahu smrti vyhladovenim bez absolutne zadnych financnich prostredku, bez bydleni, nucen zemrit v podminkach hladu, bezdomovectvi, bez hygieny a cisteho nezniceneho funkcniho osaceni, dale proto, ze jsem mafioznim a vyderacskym zpusobem nyni stihan justici tohoto autogenocidniho politickeho systemu Ceske republiky, odjel jsem do Svycarska a pozadal jsem zde stat Svycarsko o Azyl a o ochranu.

Zde uvadim, s jakou diskriminaci se zde, ve state Svycarsko jako prichozi Cech, zadajici zde o azyl, neustale setkavam, v clanku ,,Sikana po Svycarsku,,. Bohuzel mi pripada, ze tato diskriminace, o niz se nize sminuji, obsahuje prvky nacismu a narodnostni genocidy, zabava na ukor zivotni energie jineho cloveka, s cilem jej psychicky a fyzicky znicit, nebo alespon poskodit na zdravi, nebo jej potrapit, anebo donutit k uniku ze statu Svycarsko a vice se zde nechtit zdrzovat, aby nebral obcan jineho statu praci zdejsim obcanum.Sikana po Svycarsku :
Protoze jsem byl po me zadosti o azyl ve state Svycarsko umisten do imigracniho centra Basil, Freeburgstrasse 50, kde mistni prostredi pripomina spise jakysi lagr,obehnany ostnatymi draty, kde nepronikne ani mys, a protoze mi zde po zhruba 14 dnech pomerne raznych sikanoznich praktik oznamili, ze azyl zde nedostanu, obratil jsem se se stiznosti a s odvolanim na nadrizeny organ, tedy na soud ve St.Gallenu, Svycarsko. Uvadim zde verny vytazek z textu meho odvolani, kde jsou rozepsany veskere sikanozni praktiky statnich zamestnancu Svycarska, uredniku,policistu a ochranky v imigracnim centru v Basileji.


Odvolani a stiznost proti negativnimu stanovisku zastupcu BFM k me zadosti o azyl ve state Svycarsko :

Ihned po prijezdu do statu Svycarsko kam jsem prijel 14.3.2013 dopoledne, jsem jel na letiste v Curichu, pozadat hranicni policii o azyl zde ve state Svycarsko. Po mem prijezdu na letiste v Curichu jsem se informoval na stanku ,,informace``, kde mohu pozadat o azyl. Sluzbu konajici pani mne poslala na mistni oddeleni policie. Nikoli tedy na hranicni kontrolu, ale na policii. Po te, co jsem se tedy dostavil na toto oddeleni policie na letisti v Curichu, jsem po dotazu co chci, odpovedel, ze chci pozadat o azyl zde ve state Svycarsko. Sluzbu konajici policista s kolegyni si vyzadali muj pas. Dla jsem jim tedy muj pas, a pisemne zduvodneni v nemeckem jazyce, proc zadam zde o azyl.


 

Policista se ale rozcilil, a zacal na mne kricet, proc zadam o azyl, kdyz jsem c Ceske republiky, kdyz jsem z evropske unie, kdyz muzu cestovat a pracovat po cele Evrope. Vubec ho nezajimalo co jsem mu ukazoval na papire s prohlasenim, kouknul na tento text asi tak na 10 vterin. Za tak kratkou dobu nemohl mit text precteny. Jeho kolegyni text take nezajimal. Policista mi sdelil, abych se obratil na svou ambasadu, to znamena na ceske velvyslanectvi ve Svycarsku. Nevim, proc mi toto policista radil, ale predpokladam, ze mne chtel vratit zpet do rukou ceskych uredniku. Jinak si tuto jeho radu nedokazu vysvetlit.Prece si musi byt vedom toho, ze podle zakona kdyz pozadam cesky stat o ochranu, moje zadost o azyl se rusi. Ale radil mi to naprosto bezostysne jeste pred tim, nezli jsem mel zadost o azyl podanou.

Rekl jsem mu tedy, ze Ceska ambasada ve state Svycarsko mi nepomuze, ze jsem prisel pozadat o Azyl ve state Svycarsko. On mi odpovedel, ze azyl nedostanu, ze jako obcan Ceske republiky na to nemam narok.


 

V mem prohlaseni a zduvodneni proc zadam o azyl jsem take uvedl, hned na prvnich radcich, ze potrebuji nutne lekarskou peci. Tento policista mi jen na to rekl, at si tyhle problemy resim v nemocnici v Ceske republice, ze stat Svycarsko s timhle nema nic spolecneho. Zeptal jsem se tohoto policisty tedy, jestli je on kompetentni,aby rozhodl o tom, zda azyl dostanu. Teprve po teto moji otazce mi dal adresu na imigracni centrum v meste Kreutzlinger. Vzhledem ke zpusobu diskriminacniho jednani vuci mne ze strany policistu na letisti v Curichu, jsem si ale tuto informaci potreboval overit drive, nez bych se rozjel s mou asi tak 30 kilovou taskou do mesta Kreutslinger. Protoze bylo 16hodin 50 minut, pockal jsem do druheho dne do rana, a sel jsem se zeptat na imigracni urad v Curichu, Bernina 45 na to, co mi radi, kde mohu pozadat o azyl, kdyz na letisti v zurichu se se mnou o tom nechteji statni urednici bavit.


 

Mistni urednik na imigracnim urade v Curichu mi ochotne dal 5 adres na imigracni centra,a potvrdil mi informaci policisty, ze centrum v Kreutzlingeru bude pro mne vhodne, abych tam jel.Trochu mi bylo divne, proc nemohu pozadat o azyl na celni policii na letisti Curich, kdyz zu jsem tam byl, ale uposlechl jsem,a vydal jsem se jeste ten den do centra pro azylanty do mesta Kreutzlinger.


 

Na teto cele popsane situaci je diskriminacni to, ze kdyz uvedu ze jsem z ceske republiky, statni urednici, kteri jsou povinni dle obecne deklarace lidskych prav mi vyhovet a zadost o azyl se mnou sepsat, mne nejen ze ihned po te co reknu prvni slova o azylu upozornuji na to , ze jako obcan Ceske republiky azyl nedostanu. Oni neznaji muj problem, proc zadam zde o azyl. Jakym pravem mi odejimaji moznost pozadat tu o azyl. Toto chovani je velmi diskriminacni a v podstate napomaha zlocinnosti a zvuli, ktera je na mne v Ceske republice pachana, a kvuli ktere zde zadam o poskytnuti azylu, ochrany-o prideleni statusu uprchlika.Takoveto chovani statnich uredniku statu Svycarsko je bohuzel take porusenim dokumentu Obecna deklarace lidskych prav, ktere myslim podepsaly vsechny evropske staty, vcetne Svycarska.


 

Prekvapuje mne, ze i ve state Svycarsko se setkavam s diskriminacnim jednanim ze strany statnich uredniku, jen proto ze pochazim z Ceske republiky, a z clenske zeme evropske unie. Ja osobne jsem si nevybral ze budu bydlet v Ceske republice, ani clenstvi v evropske unii. V Ceske republice jsem se proste jen narodil, a o clenstvi Ceske republiky v Evropske unii jsem take nerozhodoval ja, ale rozhodli jini. Proc mi je tedy ve state Svycarsko ihned po mem prijezdu upirano kompetentnimi uredniky pravo pozadat zde o azyl?


 

V noci na letisti, kde jsem cekal s mymi zavazadly do druheho dne ke mne prisla policejni hlidka, a policista se mne ptal, proc tam jsem, jestli jsem prijel za praci. Odpovedel jsem mu, ze ne, ale ze jsem tam ohledne zadosti o azyl. Vyzadal si muj pas, usklibl se, a sdelil mi ze na prideleni azylu mam zde ve state Svycarsko nulovou sanci, protoze jsem z Ceske republiky a z Evropske unie.


 

Jeste jsem pak druhy den dopoledne pozadal pracovnici informaci na letisti Curych, aby mne rekla kde je kancelar Bundesamt fur imigration, Flughafen, Postfach-Curych. Namisto toho mi ale dala k uchu telefon, kde mi pracovnice sdelila, ze nejsem pasazerem, ze mne nema v seznamu pasazeru, a tedy tam nemohu pozadat o azyl. Kancelar, kde bych nasel kompetentniho pracovnika uradu Bundesamt fur imigration, Flughafen, Postfach-Curych mi vsak nikdo neukazal, s tim, ze pani na informacich mi sdelila, ze tuto adresu ani nezna. Odjel jsem proto odpoledne tedy do mesta Kreutzlinger, do doporuceneho imigracniho centra. Jeste jsem se ale policisty ptal, jestli nevi, kolik stoji jizdenka. Rekl mi, ze tak 10 Franku, a smal se u toho a usklibl se, jako kdybych se ptal jak nejake dite, na nejaky nesmysl.. Jizdenka z Curichu do Kreutzlingeru ale stojiasi tak 40 franku.


 

Povazuji celou komunikaci se mnou na tema me meho pozadani o azyl na letisti Curich ze strany mistnich pracovniku a uredniku za velmi neprofesionalni a za diskriminacni vuci obcanovi, pochazejiciho z Ceske republiky.


 

Po mem prijezdu do mesta Kreutzlinger, kdy jsem se s mymi tezkymi zavazadly dostal tedy az na mistni centrum pro imigranty, jsem se opet nestacil divit, jak diskriminacni a sikanozni zpusob jednani tu mistni ochranka praktikuje. Prakticky okamzite ve mne vyvolali tito pracovnici pocit strachu. Nebot jejich vyjadrovani a jednani je velmi usecne, strohe, v podstate se jedna jen o povely. Vas pas, Vasi ID kartu, dejte mi Vas mobil. A nikdo mi nerekl, na jak dlouho toto odevzdavam. Nechali mne tam v zime stat venku za dvema prosklenymi dvermi asi tak 30 minut, o necem se tam radili, a ja jen vnimal, ze jeden pracovnik rika Ceska republika, a ostatni jen neustale kroutili hlavama. Pak vysel ten pracovnik co mi odebral moje doklady a muj mobil, a rekl mi at jedu do mesta Basil, dal mi adresu vytistenou.


 

Teprve po te co jsem trochu lidsky zacal ja s nimi hovorit, pozvali mne dal a dali mi jizdenku na cestu,s informaci, ze tato jizdenka spolu s pruvodnim tiskopisem mne opravnuje k jizde po dobu 24hodin. Odjel jsem tedy zpet do Curychu na letiste, byl jsem uz znacne unavenej, s mymi tezkymi zavazadly. Chtel jsem prestoupit, a dopravit se do Basilu, ale vzhledem k moji znacne unave a take vzhledem k memu zdravotnimu stavu jsem se rozhodl po opetovnem prijezdu do Curychu opet prenocovat na letisti Curych, a odpocinout si tak pred mou cestou do mesta Basil, kam mne z imigracniho centra Kreutzlinger poslali, abych se dopravil.


 

Nasledujici den, tedy v patek15.3.2013 jsem tedy odjel do Kreutzlingeru,ale ne rano, nybrz k veceru, protoze jsem si musel zajistit take svou osobni hygienu, potraviny, najist se. To vse mi zabralo cas do odpolednich hodin. V podvecer jsem se rozjel do mesta Basel, abych se dostavil podle instrukci do imigracniho centra. Po te, co jsem nastoupil do vlaku, mne pruvodci po dvou stanicich vyhodila me zavazadla z vlaku, rekla mi abych vystoupil,bez udani duvodu. Po te, co jsem se nasledne informoval na teto vlakove stanici,zda moje jizdenka je platna, pani mi odpovedela ze ne, a na pruvodni dopis hranicni policie,o platnosti jizdenky 24 hodin vubec pri tom nebrala zretel. Takze z toho usuzuji, ze i pani pruvodci ve vlaku nebrala na zretel tento dokument, vystaveny policii v Kreutzlingeru, a proto mi vyhodila veci z vlaku, a mne take. Proste mne pozadala,abych si rychle vyndal vsechny sve veci z vlaku, a vystoupil, po te co jsem to udelal, zavrela dvere vlaku, a vlak odjel. Ale bez jedineho vysvetleni, coz take povazuji nejen za neeticke jednani, ale take za diskriminaci a velmi nezdvorile vuci cestujicimu.Mohla mi aleson rict, ze jizdenka,kterou se proukazuji, je jiz neplatna, ale to mi nerekla,nerekla mi vubec nic, ani mne nepozdravila.Jen za sebou zabouchla dvere.


 

Do mesta Basel jsem tedy dojel nasledujicim vlakem Protoze ale ani pruvodci tohoto vlaku neuznala muj pruvodni dopis od policie, a jizdenku, ktera mela byt podle tohoto ruvodniho dokumentu jeste platna, sepsala se mnou pokutu za jizdu bez platne jizdenky. Pravdeodobne tedy pruvodci neznaji uvedeny tiskopis policie, nevedi jak s timto dokumentem zachazet, anebo informace na dokumentu, ze jizdenka je platna 24hodin, je nepravdiva. Po te,co jsem dojel do mesta Basel, mne oslovil solucestujici a nabidl mi ze mi pomuze se zavazadly. Po kratkem spolecnem rozhovoru s timto clovekem, jsem nabyl dojmu, ze imigracni centrum v Basil je pres vikent uzavreno, ze tam mohu jit az v pondeli 18.3.2013. Tento clovek mi rekl, ze zde je pres vikend zavreno, ze se v tomto imigracnim centru nepracuje. Rekl mi take, ze je zima, a tma, abych to neodstonal, at se radsi zahreju na mistnim letisti, a at se dopravim do imigracniho centra Basel,Freeburgstrasse 50 radeji az ve vsedni den. Vzhledem k memu zdravotnimu stavu, znacne unave, a vzhledem k tomu, ze jsem vedel, ze bych toto imigracni centrum jen stezi po tme hledal,radeji jsem uposlechl teto dobre minene rady tohoto solucestujiciho. On mi jeste ukazal, kde se mohu ve meste Basil zdarma najist,kdybych nemel penize.


 

V pondeli 18.3.2013 jsem chtel jiz zajet do mistniho imigracniho centra mesta Basel. Mel jsem ale velky problem s mou tezkou taskou, ktere se uplne rozbily kolecka. A tak jsem sel do te charity, co jsem tam dva dny chodil na jidlo, a poprosil jsem je, zdali bych si mohl u nich ponechat tuto tezkou, rozbitou tasku. Vyhoveli mi. Ale ten den jsem jeste porad presne nevedel,jak se dostat do uvedeneho imigracniho centra.Nasledujici den, tedy 19.3.2013 rano jsem si uvedomil, ze vlastne na letisti v Basel neustale chodim okolo kancelare hranicni policie.Tak jsem uz neotalel, a pozadal jsem zde o azyl.


 

Komunikace s temito racovniky zpocatku take byla ponekud diskriminacni v tom, ze mi rovnou oznamili, ze jsem z ceske republiky, tak proc chci zadat o azyl, rikali, ze to neni normalni. Ptali se mne, jestli nahodou nechci azyl ve Francii. Pak jeden z policistu teto hranicni policie smerem ke mne utrousil:,,Svycarsko je dobry tarif, ze?'' Ja zadam stat Svycarsko o azyl z duvodu nasili,ktere je na mne pachano, nebot se jedna o fyzickou likvidaci me osoby, kdyz mi statni urednici prostrednictvim svych diskriminacnich praktik a diskriminacnich rozhodnuti, porusujici lidska prava, odejimaji veskere penize do osledni koruny, a nenechavaji mi tak mesicne vubec zadne penize na preziti-na jidlo, na bydleni, na obleceni, na osobni hygienu. Tak nevim, proc si statni urednici statu Svycarsko-Hranicni policie ze mne takto delaji legraci, kdyz mne jde o holy zivot, a prisel jsem je pozadat v odstate o zachranu meho zivota, zadosti o azyl ve state Svycarsko.


 

Aby vsak tito urednici hranicni policie na letist Basel vubec zacali jednat, a zadost o azyl mi umoznili sepsat, musel jsem durazne rici nemecky ze chci sesat oficielni zadost o azyl. Teprve po te si ode mne vzal jeden z policistu moje doklady, a odvezli mne do imigracniho centra ve meste Basel. Zde chci upozornit na ponekud neurvale jednani vuci mne, kdy mi byly odebrany vsechny moje osobni veci vcetne mobilu. Nikdo mne ale jiz neuozornil, ze mi z meho mobilu vyndavaji mou sim kartu, a tuto sim kartu mi nekdo z techto uredniku vhodil mezi me ostatni veci do igelitoveho pytle. Vsiml jsem si me sim karty jen nahodou, mohl jsem ji bud vyhodit s igelitovym pytlem, nebo jinak ztratit. Myslim si, ze sim karta je natolik dulezita vec, ze by mne meli policiste informovat o tom, kam mi ji davaji. O tom, kde skonci muj mobil, jsem take nedostal ani zminku, az kdyz jsem jej hledal v imigracnim centru, mi sdelil prislusnik securitas, ze mi byl odebran, a ze jej nemohu po dobu pobytu zde dostat zpet. Prislusnici hranicni policie okomentovali muj odjezd s nimi do imigracniho centra slovy,, ze mi delaji dva taxikare``, po dojeti na misto jeden z prislusniku pracovnikovi sekuritas sdelil u okenka ze ,,veze dalsi kus na hotel`` . Pri odchodu jsem zdvorile tohoto policistu pozdravil, ale asi byl zamysleny, a tak to ani nezaregistroval.


 

Jednani pracovniku securitas mne prekvapilo hlavne tim, jak jednaji absolutne stroze,a mnohdy silacky, bez jakychkoli lidskych projevu. Jen povely, pomerne dost hlasite, a neustale si nasazuji gumove rukavice pro styk s lidmi zde ubytovanymi. Toto jednani vyvolava samozrejme pocit strachu lidi zde pobyvajicich.


 

Co je ale velmi neprijemne, to je ten zvuk gumovych rukavic. Kdyz se proti mne postavi pracovnici securitas, a jeden z nich si zacne nasazovat lekarske gumove rukavice,nutne se mi vloudi myslenka, boze co se ted bude se mnou dit? A je to o to neprijemnejsi, ze jsou zde po zdech namalovany, vyryty nacionalisticke krize SS.Clovek zde ubytovany, spolu s pruvodnim jednani pracovniku sekuritas, a pruvodnim jednanim pracovniku kancelare ma pocit, jako by bydlel v koncentracnim tabore.Pracovnici kancelare nechteji byt moc obtezovani potrebami zde ubytovanych lidi, a tak sice jednou, dvakrat vyhovi, ale pozdeji uz se prede mnou vetsinou zapirali, zabouchavali mi dvere pred nosem, utikali rychle pre de mnou abych je nemohl oslovit. Kdyz se mi podarilo je oslovit, jen mi s utekem oznamili, ze nemaji cas. A kdyz jsem se s prosbou o pomoc vzhledem ke svemu zdravotnimu stavu obracel na pracovniky sekuritas, jen mi stroze oznamovali, ze se mam obracet na pracovniky kancelare. Tito pracovnici pre de mnou ale neustale utikali nebo se zapirali. Potreboval jsem ale pomoci, protoze jsem byl hodne nastydly. Trpim alergii na studeny vzduch pri spanku. A zde v noci jsem byl nucen spat v mistnostech, kde byly otevreny okna dokoran, i pres to, ze venku padal snih, a byl tedy mraz. Snazil jsem se cele dlouhe ctyri dny a ctyri noci prosit mistni pracovniky o pomoc, protoze na pokojich se nedalo se spolubydlicimi dohodnout-neustale otevirali okna dokoran. Mnoho z nich bylo take nastydlych, ale okna dokoran otevirali. Ctvrty den, kdy jsem byl jiz velmi unaveny kazdodennim stehovanim svych veci z mistnosti do mistnosti bez uspechu, protoze se vzdy v te mistnosti otevirala okna, tedy po ctyrech dnech tohoto pro mne utrpeni, kdy jsem chvilema jiz prestaval dychat,jak mi bylo spatne, jsem vecer ve 22hodin, kdy uz mi bylo opravdu moc spatne a chvilema jsem nemohl dychat, jsem sel k okenku securitas pozadat, aby mne odvezli do nemocnice. Toto mi umozneno nebylo, bylo mi to zakazano. Naopak jsem mel pocit, ze ostreji hlidaji chodbu, kde jsem spal v jedne z mistnosti,a schody, abych si napriklad nemohl jit telefonem zavolat sanitni vuz rychle zachranne sluzby. Proste cesta k telefonu byla od te doby pracovniky securitas hlidana podle meho nazoru nepretrzite.


 

Ale teprve po tomto, co jsem pozadal aby mne odvezli do nemocnice, kdy jedna z pracovnic securitas si opet pri teto komunikaci se mnou nasazovala gumove rukavice, a kdy mi zakazali navstivit nemocnici se slovy ,,vzdyt jeste chodite``,teprve po te jeden z pracovniku securitas naridil v mistnosti kde jsem zrovna spal, aby byla okna tu noc zavrena. Trochu mne zarazilo, kdyz celou dobu hovoril v mistnosti se spolubydlicimi anglicky, a videl ze ja anglicky rozumim, proc si vyzadal od spolubydlicich hovorit s nimi spanelsky,no mozna proto ze jim chtel rici neco cemu jsem proste rozumet nemel. Ale jiste uznate, ze i v tomto chovani pracovniku securitas je mnoho diskriminacnich prvku, o kterych se zde zminuji.


 

Byla mi odeprena lekarska pomoc, a to i pres to, ze jsem pracovniky securitas o ni zadal s tim, ze je mi velmi spatne. Pokud tito pracovnici chteji cekat, az clovek zde bydlici nebude chodit, a teprve pak jej odvezou do nemocnice, muze se jim take stat, ze do nemocnice povezou jiz jen mrtvolu, a ne dosud ziveho cloveka. To, ze jeste chodim, a tedy nepotrebuju lekarske osetreni mi pracovnik securitas tu noc opakoval nekolikrat. Ale pet pracovniku securitas mne obestoupilo, a branili mi v navsteve nemocnice. Nemel jsem jinou moznost nez se v jejich doprovodu vratit na pokoj, kde jsem spal. Pricemz jedna z pracovnic mela celou tu dobu nasazeny gumove rukavice. Pokud se nemylim, odepreni lekarske pomoci, kdyz ji clovek potrebuje a zada o ni je trestnym cinem.Bylo kolem mne 5 pracovniku sekuritas, a nedovolili mi navstivit lekare, nezavolali mi lekare, odepreli mi lekarskou pomoc, i kdyz jsem o ni nalehave zadal. V tu noc, kdy mi odepreli navstivit nemocnici, jsem nekolikrat prestal dychat, mel jsem nejak jiz sevrene hrdlo, toto mne nekolikrat probudilo, myslel jsem ze umiram, ze jiz nechytim dech. Po te, co jsem se napil, se to zlepsilo. Vzhledem k tomu, ze te noci opravdu okno neotevrel, se mi do rana udelalo trochu lepe.Ale byl jsem v te dobe diky otevirani oken zde dokoran, velmi nastydly. Uvedene jednani pracovniku securitas je dle meho nazoru nejen profesionalnim pochybenim, ale take nelidskym zachazenim se mnou jako s clovekem, se zneuzitim prava silnejsiho-jde o trvale ozbrojene pracovniky, tedy i se zneuzitim sve pravomoci, a myslim, ze jde zde take o znacnou diskriminaci mne jako obcana.


 

Po dalsich nekolika dnech meho stehovani mi pridelili mistnost na spani, kde sice byla zima, ale alespon jsem tam mohl mit zavrena okna. Po dalsich nekolika dnech, kdy jsem musel neustale < denne stehovat svoje veci z pokoje do pokoje, protoze vecer jsem dostal instrukci, kde mohu spat, a ranni smena pracovniku mne zase odkazala do jine mistnosti, a tak to slo zde v imigracnim centru Basel, Freeburgstrasse 50-Basel , porad dokola. Je ale pravda, ze zde pracuje jeden pracovnik, ktery pre de mnou kdyz mel smenu neutikal, nezapiral se.Vydaval mi povleceni a zubni pastu, obedy a vzdy byl zdvorily a sympaticky, ale jeho jmeno neznam. Jde o rodileho Svycara,jak mi rikal.


 

Ptal jsem se taky pracovniku kancelare zde na moznost, zda dostanu nejake penize, protoze jsem videl, ze nekteri obyvatele tohoto imigracniho centra penize dostavaji. Byl jsem ale opet prekvapen odpovedi, kterou jsem dostal. Pracovnik kancelare mi sdelil, ze pro mne kdyz jsem z Cech, zadne penize tady nejsou, ze zadne nedostanu. Opet si myslim, ze takoveto sdeleni a chovani je diskriminacni. Proc bych ja jako zadatel o azyl, pochazejici z Cech, mel byt znevyhodnen pri vyplate kapesneho pred ostatnimi zadateli o azyl z jinych zemi ? Snad ve Svycarsku neni uzakoneno, ze zadatele o azyl z Ceske republiky, i kdyz je na nich pachano nasili, a porusovani lidskych prav, i kdyz je na nich pachano porusovani paktu proti muceni, tyrani, a jinemu nasili, tak ze azyl nejen ze nedostanou, ale nedostanou vubec nic, ani kapesne, na rozdil od ostatnich zadatelu o azyl ve Svycarsku, kteri pochazeji z jinych zemi-snad ve Svycarsku neni uzakonen takovyto diskriminacni zakon ? Pokud by byl, byl by nejspis neplatny, protoze samo uplatnovani takovehoto zakona by bylo porusovanim zminenych dohod o lidskych pravech, a samo uplatnovani takovychto zakonu by pak nutne bylo podporou porusovani techto dohod, tedy by bylo trestnym cinem kazde takove dodrzeni takovehoto diskriminacniho zakona. Zakon statu prece nemuze byt schvalen a uveden do praxe, pokud by odporoval dohodam o lidskych pravech, ktere staty evropy vcetne Svycarska podepsaly.


 

Vsiml jsem si, ze nekteri pracovnici nejen securitas, ale i kancelare umi dobre hovorit hebrejsky, a arabsky a velice si rozumi s lidmi, bydlicimi zde, kteri se touto reci take domluvi. Maji spolu az pratelske jednani. Ja tedy nemohu rici vzhledem k skutecnostem, ktere zde uvadim, ze bych se zde ja osobne setkal ze strany zamestnancu nebo securitas s takto vrelym, az pratelskym zachazenim a jednanim.Tedy po dalsich dnech pobytu zde, mne rozume dali jinou adresu, kde podminky jsou lidske, a da se tu normalne prebyvat, tedy adresa Mannerwohnheim Rheinblick, Rheingasse 80, 4058 Basel. Jsem nekurak, proto mi vadi spolecne kuracke prostory, ktere tu jsou, ale pri toleranci z me strany se to nejak vydrzet da. A jsem opravdu rad, ze jiz nemusim denne bojovat o sve zdravi s nezajmem pracovniku a zamestnancu securitas, na imigrantskem centru Freeburg Strasse 50. Jednani techto zamestnancu hranici az s sikanou, kdy moc dobre vedeli, co potrebuji, a zamerne se mi vyhybali pod ruznymi zaminkami, aby se nemuseli zabyvat mym problemem nachlazeni, a pomoci mi se spanim nekde,kde by byly v mrazech pres noc zavrena,nebo alespon privrena okna a ne otevrena na maximum.


 

Na adrese Mannerwohnheim RheinblickRheingasse 80, 4058 Basel jsem cekal tedy na interwiew, ktere tu vsichni zadatele o azyl museji absolvat. Pri prvnim jednani jsem byl pracovnikem, ktery interwiew vedl upozornen na to, ze budu mit jeste druhe interwiew, dukladnejsi, ze pro poprve se mne zepta jen na zakladni dulezite veci. Ve strucnosti jsem se tedy snazil mu vylicit svuj problem, hlavne to, proc jsem prijel zadat o azyl stat Svycarsko. Asi jsem to ale nevysvetlil dostatecne, protoze tento muz se mne zeptal, jake ja vidim reseni situace. Jak ja mohu videt reseni situace, kdyz ani nevim, jak to tu ve state chodi, co a jak se deje. Nikdo mne ani neinformoval. Sdelil jsem mu tedy na otazku tak, ze bych zde rad zil, a casem nejak treba i pracoval, bylo by-li to mozne. On mne ale nenechal dopovedet tuto vetu, a zacal se hlasite rozcilovat. Protoze hovoril rychle, a ja tak dobre nemecky zas nerozumim, prekladatel mi toto neprekladal, nerozumel jsem mu uplne vse, co rika. Ale pochopil jsem z tech slov,ze rika, ze Nemci zde pracuji.


 

Vyprovodil mne pak v mziku ze sve kancelare takovou rychlosti az ven z budovy, ze jsem mu sotva stihal jit s nim-asi tak behem 5vterin jsme proletli kolem sekuritas, a byl jsem venku. Jeste se rozciloval smerem k sekuritas okenku, ale co jim rikal, uz nevim, nerozumel jsem mu. Jen vim, ze jsem ho rozcilil, kdyz jsem rekl, ze ve state Svycarsko bych take nekdy rad pracoval, pokud by to bylo mozne.


 

Opravdu nevim, proc jako zadatel o azyl ve state Svycarska konfederace se musim citit provinile, jako kdybych neco provedl. Celou tu bezpecnostni proceduru, kterou jsem musel absolvat po mem prijezdu do imigracniho centra-daktiloskopie, to chapu. Ale proc zde temer vsichni jednali se mnou jako s nekym, kdo dela neco spatneho, a je potreba jej nalezite zsikanovat, to opravdu nevim. Proc pracovnik, ktery ma se mnou interwiew, se mnou nejedna slusne, bez rozzlobenych emoci ? A proc mi rika, ze zde pracuji Nemci?


 

Pak jsem absolval druhe interwiew, ktere vedla mladsi slecna. V podstate tato slecna rozhodla o negativnim stanovisku k me zadosti o azyl a o ochranu zde ve Svycarsku. Polozila mi asi jen 7 otazek, a interwiew ukoncila, s tim, ze mam pockat v cekaci mistnosti. Jednani interwiew trvalo asi tak 30minut, cekal jsem pak na rozhodnuti asi tak 30 minut. Tato pani-slecna myslim vzhledem k tomu, jak dulezitou funkci zde zastavala, se vuci mne chovala velmi arogantne, az nejapne. Vubec nechapu, jak takovyto clovek, ktery neuplatnuje pri sve praci zakladni zpusoby slusneho chovani, jak vubec muze zastupovat stat Svycarsko, kanton Basel, jak mi bylo sdeleno. To nebylo totiz zadne interwiew, ale pripravena procedura s predem znamym vysledkem ze strany teto pracovnice. Pri uvodu tohoto jednani jsemji pozadal o to, ze mam pripravene prohlaseni, ktere bych rad ucinil, aby bylo zalozeno v dokumentaci. Ona ale rozhodla tak, ze to nepovazuje za dulezite.


 

Tato slecna se mne zeptala, stejne, jako jeji kolega pri prvnim interwiew, jestli jsem byl poucen o svych pravech a povinnostech pri prijezdu do imigracniho centra Basil ? Odpovedel jsem ji tedy stejne, jako jejimu kolegovi, ze si na toto nevzpominam, tedy asi ne. Ona mi ale odpovedela, ze jsem byl poucen. Rekl jsem ji na to, ze je to mozne, ale ze si na to nevzpominam. Vzpominam si jen na to, ze jsem byl poucen pracovnikem sekuritas o tom, ze se na pokoje nesmi nosit, a jist jidlo, a ze se nesmi nic jist v celych prostorach tohoto imigracniho centra mimo cas oficialne urceny pro vsechny, coz je pouze 3x denne. Tak o tomto jsem poucen byl. Pri prvnim vstupu do budovy mi pracovnik securitas vyhodil do odpadkoveho kose moje zakoupene potraviny, chleb, s vysvetlenim, ze zde je jidlo gratis.


 

Dale mne slecna,ktera vedla druhe interwiew pozadala dolozeni dukazu, nebo nejakych podkladu pro podporu toho, co rikam, ze se mi deje v Ceske republice, a proc jsem prijel. Ale kdyz jsem vzal do rukou tyto materialy, a tato pracovnice uvidela ze drzim v ruce vice papiru-dokumentu, zacala delat posunky a kroutit ocima, obracet oci nahoru a kroutit s nima, jako bych ji nejak extremne zdrzoval tim, co mam v ruce a co ji chci dat , a rekla ze ty podklady nechce. Zrejme si tim znacne zjednodusila praci. Chapu ji castecne v tom, ze se ji nechtelo se mym problemem zabyvat. A jeste mne pred otazkou kolik je mym detem let, pri otazce jak se jmenuje majitel objektu kde bydlim,pozadala, at nectu odpovedi co mam na papire, ale at ji odpovidam bez toho, jen z hlavy. Ale na jmeno majitelky objektu, ve kterem jsem pred odjezdem do Svycarska jsem si v tu chvili opravdu z hlavy nevzpomel, aniz bych se podival na smlouvu o ubytovani, kterou jsem mel pred sebou na stole.


 

Otazky mi tato slecna davala tak nejak nahodile, bez hlubsiho zajmu. Kdyz jsem chtel odpovidat na otazku s hlubsim vysvetlenim, funela tam, kroutila ocima, co ze to jeste rikam, a kdy uz prestanu, pak mi skocila do reci a polozila dalsi otazku, aniz by se nejak zajimala o muj problem. Kdyby byvala mne nechala precist prohlaseni, ktere uvadim zde nize, bylo by jasne zrejme, ze jsem v Ceske republice mafiozne pronasledovan a vydiran nejen tamni justici, ale i lidmi, kteri se prizivuji na soucinnosti s temito uredniky, ze na mne pachaji nasili tim, ze mne formou ruznych rozhodnuti odejmuli veskere vydelky ze zamestnani, veskere prijmy, kterych svou praci dosahnu, a to do posledni koruny. Odejimaji veskere financni prostredky, a ze pri pobytu v Ceske republice mi ze strany techto lidi proto hrozi fyzicka likvidace me osoby.


 

Vzhledem k zavaznosti nasledku jednani, ktere tito lide praktikuji, se jedna o fyzicke a psychicke tyrani me osoby ze strany techto lidi, s cilem mne fyzicky zlikvidovat, a jeste pred tim se na mne chteji financne obohatit. Povazuji toto chovani techto mafioznich skupin, ktere sve zlocinne chovani tyrani obcanu schovavaji za statni razitka, za snahu obohatit se na ekonomicky slabsich spoluobcanech a zlikvidovat je pak fyzicky z tohoto sveta za porusovani Obecne deklarace lidskych prav, a porusovani Umluvy proti nasili, muceni a jinemu tyrani. Odejmuti vsech penez, prostrednictvim soudniho rozhodnuti v soucinnosti s exekutory, je nasilnym cinem, protoze k fyzicke likvidaci ekonomicky slabych obcanu postaci. O samotnou smrt techto lidi, kteri pak nasledne nemaji co jist, nemaji vzapeti kde bydlet, nemaji hygienu,nemaji na osaceni, o samotnou smrt techto lidi se postara jejich vlastni telo, ktere kdyz nema splneny zminene zakladni potreby, tak samozrejme umre,ale pomalu, a v podminkach, ktere bychom neprali jiste ani zviratum.


 

Myslim a jsem presvedcen o spravnosti tvrzeni, ze kdyz uz obcan nekde ma dluh, a je mu exekucne zabavovan po schvaleni soudem jeho prijem, musi mu stat ale nechat zivotni minimum, a to v takove vysi, aby byl tento obcan schopen platit si z techto penez sve dustojne bydleni, jidlo, osaceni, tak, jak je to zakotveno v Obecne deklaraci lidskych prav z Haagu, kterou vsechny staty Evropy vcetne statu Svycarska konfederace, podepsaly. Zbytek penez tomuto obcanovi smi odejmout, a to az do splaceni dluhu. To je v poradku.


 

Ale kdyz se nezajimaji tyto urady o pomery moje pomery, jako obcana a zabavi mi nejen jeho mzdu, ale i veskere penize, co pak mi jako obcanovi prijdou na jeho bankovni konto, bez ohledu na to, ze mi pak neni ani ze mzdy, ani z bankovniho uctu vyplacena ani jedna koruna, a to cele muze trvat dlouha leta, pak je samozrejme, ze ja jako obcan nejen ze nemuzu platit zadny ze svych ostatnich financnich zavazku, jako jsou napriklad alimenty, nebo plyn, elektrina, bydleni. Ze mne, jakozto cloveka a obcana, je prakticky ihned po provedeni vyse zminene blokace jeho vsech penez, je prakticky okamzite bezdomovec umirajici hlady, tak jako jsem nyni ja, pokud bych chtel zkusit jeste byt v Ceske republice.


 

Prakticky ihned po prijezdu do Ceske republiky bych nemel na jidlo, osaceni, na leky, na zdravotni pomucky, ktere nutne potrebuju, na bydleni, na hygienu, proste na nic. Ani jiz nemam narok na cerpani socialnich davek, ze kterych se ale v Ceske republice da nakoupit tak chleb a syr na 14 dni, nic vic, po tom dalsich 14 dni nez bych dostal dalsi penize uz bych nemel co jist. Ale na nic jineho bych taky nemel, a to porad, soustavne-na obleceni, na leky, na dustojne bydleni v radnych hygienickych podminkach, ale take ani na dopravu-napriklad na listek na tramvaj pri ceste k lekari. Prakticky okamzite bych se stal bezdomovcem, umirajicim hlady, ve spine, bez hygieny. Toto je ale pachani nasili ze strany lidi, kteri se vzajemne znaji, a ruzne manipuluji s dluhy a nedoplatky obcanu, tak aby se mohli obohatit, a aby kazdy, vcetne statni pokladny na tom neco vydelal, obohatil se.Je to takovy Cesky prumysl s dluhy obcanu, ktery je mozno beztrestne provozovat, je podporovan statnim politickym systemem, s cilem v konecne fazi, kdy jiz obcan ekonomicky slabsi, a vycerpan mafioznimi praktikami vyse jmenovanych subjektu, tohoto obcana fyzicky zlikvidovat tak, ze jej nechaji absolutne bez penez a bez moznosti si penize vydelat. Clovek pak diky tomu umira, v nelidskych podminkach nemoci, hladu, spiny, bezdomovectvi a na nasledky pruvodniho psychickeho traumatu. Bohuzel ale tento postup nemuze prezit zadny obcan.


 

Soudni poplatky a poplatky exekutorum mnohonasobne mnohdy prevysuji puvodni zavazek, a obcanovi ale nic nenechavaji, a je jim to uplne jedno. Mnoho lidi v Ceske republice umira na bezdomovectvi, zoufalych, bez absolutne zadnych penez. Umiraji v kontejnerech na odpadky, je znam i pripad, kdy odpadkove auto rozemlelo cloveka, ktery usnul v popelnici. K takovemuto zoufalstvi ale dohani v Ceske republice diskriminacni jednani mafioznich skupin, ktere vlastni zajmy stavi nad zajmy obcana, s cilem co nejvice se na obcanovi obohatit. Bohuzel, na ekonomicky slabych obcanech lze takoveto mafiozni nasilnicke jednani uplatnit nejsnaze. Pronasleduji pak obcana tak dlouho, nez bud zemre, nebo nez jej uklidi do vezeni za neplaceni. Ale svou mafiozni trestnou cinnosti provozuji nasili na techto bezbrannych lidech, kteri pak museji trpet a stradat fyzicky, ale i psychicky.Po prichodu z vezeni, pokud se tohoto clovek dozije, jej cekaji stejna muka, jako pred tim, a clovek postupne umira v podminkach bezdomovectvi, jak uvadim vyse. Jen s tim rozdilem, ze jiz ma tento obcan nejen prozite trauma vezeni, ale jeho dluhy vzhledem k urokum z prodleni jsou nekolikanasobne vyssi, a v podstate nesplatitelne. Tento clovek jiz ve svem zivote se nikdy nedocka dustojneho zivota, ale velmi rychle zemre.


 

Takova je politika Ceskeho statu,nechava uplne vycerpat obyvatele, obcany ze svych penez, s cilem dostat tyto penize do statni pokladny a do kapes soukromych subjektu, se kterymi statni urednici spolupracuji, a pak tyto obcany fyzicky zlikvidovat proto, aby se o nich nevedelo. Fyzicka likvidace techto obcanu, jak jsem jiz popsal, se deje tak, ze jim statni urednici, ve spolupraci se spolupracujicimi subjekty, jako jsou napriklad exekutori, zabavi veskere prijmy at jiz ze zamestnani, nebo z podnikani. Jakmile toto obcanovi udelaji, z takoveho obcana se prakticky okamzite umirajici clovek. Umirani ale nejaky cas trva, nejdriv takto postizeny obcan nema penize na jidlo, ma hlad, prijde o bydleni, je mu tedy zima a trpi, nema kde spat, musi spat na ulici bez ohledu na pocasi, jeho telo snadno onemocni, a nemuze se umyt, cistit si zuby, takze se jaksi smazi ve vlastnim potu, samozrejme velmi pak zapacha, a je tak vystaven uplnemu vytlaceni ze spolecnosti. Nemoci pak na sebe nenechaji dlouho cekat, a tento clovek behem nekolika tydnu, ci mesicu postupne je takto utyran k smrti. A to politickym systemem, ktery stavi zajem ziskat penize od obcanu Ceske republiky nad zajmy techto obcanu, diskriminuje je, a pouziva mafioznich praktik k teto diskriminaci. Zneuziva moznosti nezavislosti soudu, a parazytuje na osobnim blahu obcanu, dela z nich zebraky, manipulativne z nich vyrabi kriminalniky, s naslednou fyzickou likvidaci techto obcanu. Politicky system Ceske republiky k tomuto pouziva vuci obcanum sikanoznich, diskriminacnich a diky diskriminacnim zakonum, velmi tezko postizitelnych praktik na urovni statu.


 

Je zapotrebi, aby zasahly mezinarodni organizace, hajici lidska prava, aby se takto politicky system v Ceske republice nemohl k obcanum chovat. Myslim, ze mnozstvi takto postizenych obcanu, a jiz zesnulych obcanu diky teto sikane s cilem se obohatit, uz jsou v Ceske republice tisice.

Z duvodu, ze stat Ceska republika porusuje vuci mne listinu Obecna deklarace lidskych prav, a to takovym zpusobem, ze mi nasledne zapricinuje vyse zminene tyrani fyzicke i psychicke, hrozi mi bezprostredni smrt pri pobytu v Ceske republice, a to behem velmi kratke doby. Hrozi mi smrt vyhladovenim, bez hygieny, bez bydleni, v nelidskych podminkach bezdomovce, a to diky nasili, ktere na mne Cesky stat pacha tak, ze mi diskriminacnim zpusobem odejmul veskere moje vydelky ze zamestnani, i z eventuelniho podnikani, jejich zablokovani do posledni koruny, ktere vuci mne Cesky stat praktikuje jiz mnoho let. Tim Cesky stat porusuje i dokument, ktery podepsal Umluva proti nasili, muceni a jinemu tyrani '' a pacha vuci mne nasili, tyrani, a muceni v nelidskych podminkach.Detaily o tom, jakym zpusobem mne takto cesky stat diskriminuje a tyra, uvadim nize, v tomto prohlaseni:


 

Statni urednici mne mafioznim zpusobem pronasleduji a vydiraji, se sadistickym cilem poskodit mne na zdravi, a fyzicky mne zlikvidovat. Pouzivaji k tomu skryte metody sikany, razitka, zneuzivaji sve pravomoci. Jedna se nejen o zajem proste sikany a sadisticky motiv, ale taky jde o zajmy financni se na muj ukor obohatit. Proto jde o mafiozni jednani skupiny lidi, kteri se zaroven na mne takto chteji financne obohatit. Obecne je znama zkorumpovanost uredniku ceske republiky, myslim, ze to je 3misto svetoveho zebricku, kde Ceska republika drzi triumf ve zkorumpovanosti vuci ostatnimu svetu, po Jizni Africe, a Cine. Jak ja k tomu jako poctivy clovek, obcan, ktery nikdy nikoho neuplacel, ani zadny uplatek neprijal, ani jsem se nedopustil zadneho trestneho cinu, jak ja k takovemu jednani a diskriminaci ze strany statnich uredniku prijdu, jak se mohu branit? Nemohu se jiz branit jinak, nezli vyuzitim prava dle Obecne deklarace lidskych prav, a Umluvy proti muceni a tyrani, a to prava pozadat o azyl v zemi, kde budu v bezpeci pred zvuli techto statnich uredniku Ceske republiky, a jejich spolupracujicich subjektu, kteri na mne praktikuji tyto mafiozni praktiky jiz dlouha leta, a jejich jednani se zostruje nyni na tolik, ze jiz mi jde o holy zivot..


 

Protoze ale v Evrope nejsem krome statu Svycarsko a Norsko v bezpeci v zadnem jinem state, nebot v ostatnich statech evropy by mne tato skupina mafiozne mne pronasledujicich statnich uredniku Ceske republiky dostihla, a pozadala by o moje vydani, vzhledem k evropskym umluvam by mne pak ostatni staty musely vydat do rukou techto zvrhlych statnich uredniku, kteri nemaji vubec humanni pristup k cloveku, a snazi se mne ze vsech sil fyzicky poskodit na mem zdravi a fyzicky mne tyrat, az do me uplne smrti. Pozadal jsem proto stat Svycarsko o azyl s tim, ze do budoucna bych se nejak rad zapojil do pracovniho systemu a byl statu Svycarsko svou praci uzitecny. Zivot zde ve Svycarsku je i z hlediska geografickeho pro mne prijemnejsi nezli zadat o azyl jinde ve svete, a to i vzhledem k memu neuspokojivemu zdravotnimu stavu.


 

Ceska republika se na mne dopusti dle meho nazoru prostrednictvim statnich pracovniku trestnych cinu, ktere odporuji Obecne deklaraci lidskych prav, a ktere maji za nasledek i moje fyzicke tyrani a stradani, s bezpochyby naslednou mou smrti, pokud bych ve state Ceska republika nadale zustal. Obecnou deklaraci lidskych prav Cesky stat porusuje vuci mne tak, ze mi znemoznuje pristup k jakymkoli penezum-odmene za mnou vykonanou praci. Kazdy stat je prece podle obecne deklarace lidskych prav povinen za vykonanou praci obcanovi umoznit takovy prijem, ktery mu zajisti dustojny zivot-jidlo, osaceni, bydleni, hygienu.. tim, ze vsak ja mamjiz asi tak 15 let na zaklade ruznych rozhodnuti statnich uredniku exekucne obstavene veskere bankovni konta, a zaroven mzdu, by mi pri dalsim pobytu v Ceske republice zbyvalo uz jen zemrit hlady. Samozrejme proces umirani hlady neni nahlou smrti, nybrz se jedna o postupny proces pomaleho umirani. Tim se Cesky stat dopousti trestnych cinu nebot tak porusuje dokument Umluva proti muceni a tyrani. Protoze zpusobeni toho, ze obcan umira pomalou smrti hlady, spolu s dalsimi faktory, jako nemit kde bydlet,nemit co pit, nemit co jist,nemit moznost hygieny-na zaklade ruznych rozhodnuti statnich uredniku,kteri rozhodl fakticky o tom, ze nemohu mit zadne penize za svou praci,tento pomaly proces umirani hlady mne jako obcana statu, ktery ma nastaveny mechanismus legislativy, ktery toto umoznuje, je pro mne tyranim a mucenim za ziva, s fyzickou likvidaci me osoby diky tomu, ze takoveto podminky se prezit nedaji.


 

Zadam tedy stat Svycarska konfederace o azyl z toho duvodu, ze je na mne pachano nasili, mafiozni pronasledovani ze strany justice, soudcu a jejich spolupracujicich ekonomickych subjektu, kde vsichni se vzajemne znaji, a provozuji pak vuci mne velmi nebezpecne praktiky vydirani a stihani, se smyslenymi indiciemi..


 

A pres toto vsechno slecna, ktera vedla druhe interview, se mne ptala otazkou : Bylo tam soudni rozhonuti ? a znovu se ptala :.bylo tam soudni rozhodnuti ? Vazena slecno-dodatecne pri vsi ucte, jestlize zadam o azyl v jinem state nez Ceska republika, pak nejspis je to proto, ze mne pronasleduji lide, proti nimz se nemohu v danem state ubranit. Ano, kdyz mne zastupci ceske justice mafiozne pronasleduji a spolecne s dalsimi subjekty mne i vydiraji, pak nemam jinou moznost, nezli pozadat stat Svycarsko o azyl a o ochranu pred touto zvuli, a nasilim, ktere je takto na mne pachano.


 

Na otazku, zda jsem byl politicky cinny v ceske republice jsem odpovedel ze ne, ale ze moje problemy mohou ukazovat na velky politicky problem. Vice jsem jiz na interwiew k teto otazce nerekl. Je ale pravda, ze jiz nekolik let verejne poukazuji na diskriminaci obcanu politickym systemem Ceske republiky. Delam tak prostrednictvim clanku, a kritiky, ktere umistuji ruzne na webove stranky internetu, aby se o nich verejnost dozvedela, a rozeslal jsem i obsahle prohlaseni s prosbou o kooperaci mistnim mediim, nejvetsimu denniku v Ceske republice Mlada fronta-Dnes, kde jsem dopodrobna se dotknul tunelovani obcanu a jejich kapes prostrednictvim politickeho systemu ceske republiky, ktery toto umoznije a podporuje. Zminil jsem jiz ve svych clancich to, ze v Ceske republice je jaksi povoleno otrokarstvi, i kdyz verejne takto tyto aktivity v Ceske republice nikdo jiny nenazyva, a otrokarstvi provozuji nejen soukrome velke instituce, ale i stat Ceska republika, prostrednictvim diskriminacnich zakonu, ktere toto primo dovoluji, jen se temto aktivitam rika jinak nez otrokarstvi.


 

Ale kdyz obcan je donucen pracovat zdarma, anebo kdyz je oklaman, a pracuje, a za svou praci pak nedostane odmenu, nebo dostane odmenu ktera nepokryje ani jeho zakladni lidske poreby, pak se jedna o otrokarstvi, kde obcan je otrokem. Pojem otrokar a otrok, otrokarstvi, lze vyhledat ve vyznamovych slovnicich. Na zaklade techto definic je zrejme, ze politicky system Ceske republiky umoznuje , podporuje, a provozuje otrokarstvi, kdy otrokem je obcan Ceske republiky. Moje jmeno se ale v souvislosti se zminenymi aktivitami, jako je medialni zverejnovani tohoto meho prohlaseni a techto mych kritik politickeho systemu Ceske republiky, se snazim utajit, proto i urady ve state Svycarsko prosim v tomto smeru o diskretnost, a utajeni meho jmena v souvislosti se zminenymi mymi kritikami politickeho systemu v Ceske republice.


 

Slecna, ktera vedla druhe interwiew o mem azylu ve state Svycarsko, se mne dale zeptala, jak se citim, jaky je muj zdravotni stav. Kdyz jsem o tom zacal mluvit, opet funela a obracela sve oci v sloup, jako ze ji zdrzuju tim povidanim, a rekla mi ze jsem uz rekl, co jsem duleziteho chtel. Ale ja se chtel jen zminit o tom, jaky je muj zdravotni stav, ze je neuspokojivy, ze musim byt pod lekarskym dohledem. Ona ale zacala rikat : ,,Byl jste podlekarskym dohledem, v Ceske republice.`` A tuto vetu zopakovala : ,,Byl jste podlekarskym dohledem, v Ceske republice.`` Zrejme tedy vychazi z toho, ze mi v Ceske republice nic nehrozilo, ze jsem byl pod lekarskym dohledem. Ale tak to neni. Slecna,ktera vedla druhe interwiew jednani o mem azylu zde ve state Svycarska konfederace, zmanipulovala mou odpoved do podoby, ktera se ji zrejme nejlip hodila do protokolu, pro moznost neganivniho stanoviska k me zadosti o azyl zde. Nenechala mne vubec mluvit, na jeji otazku jak se citim, jsem se stacil zminit jen o prodelanych trombozach, a ona jiz opet si vzala slovo, a rekla znovu, ze jsem uz uvedl vse dulezite, co jsem uvest chtel. A pokracovala dal v jednani, smerem k uzavreni tohoto jednani. Ale to neni pravda, ze jsem uvedl, co jsem uvest chtel. Chtel jsem uvest vsechny skutecnosti, uvedene zde v tomto prohlaseni. Bohuzel mi to nebylo ze strany pracovnice, teto zastupkyne jednani o mem azylo ve state Svycarsko, pro kanton Basil, ktera vedla moje druhe interwiew v imigracnim centru BFM Freeburg strasse 50, umozneno.


 

Co tato slecna vi o mem zdravotnim stavu, a o tom, v jake peci, lekarske jsem byl a nebo nebyl ? Jedine, ceho se clovek v ceske republice docka, kdyz onemocni vazne, a dostane se do nemocnice vcas, je uveden lekari mimo nebezpeci zivota, a pak je znovu propusten do podminek, ze kterych do nemocnice prisel. To byl muj pripad. Pece lekaru nasledne v Ceske republice v mem pripade je stejna, jako kdekoli jinde na svete, kdyz prijdu k lekari ze jsem nemocen, da mi leky. Ale na jejich uhradu v Ceske republice jiz nemam penize, ani nemam z vyse jmenovanych duvodu moznost si na leky penize vydelat, ani mi na leky nikdo penize neda. Zadne socialni davky mi na leky nikdo neda, ani jine socialni davky. Takze lekar mi napise recept na leky, ale protoze vetsinou se leky v Ceske republice doplaceji, nemohu si je zakoupit,jen v pripade, ze bych byl hospitalizovan, tak nejspis bych v nemocnici dostaval leky zdarma. A uz se mi to stalo pred prijezdem do Svycarska, ze jsem nebyl schopen si doplatit recept na dulezite leky, ktere mi byly lekarem predepsany. Slo o lek s nazvam Detralex, a o lek s nazvem Novalgin.


 

Tato pracovnice nasledna mi oznamila konec jednani, s tim, abych podepsal protokol a dokumenty, ktere mi pak dala k podpisu. Preklad z cestiny do nemciny, tak jak mi jej cetl prekladatel pri tomto jednani pred mym podpisem, vsak dle meho nazoru neodpovida plne tomu, co jsem rikal. Mnohdy jsou zde slova tak nesikovne prelozena, ze to meni i cely kontext a vyznam vet. Upozornil jsem na to pred mym podpisem techto dokumentu jak prekladatele, tak i pracovnici vedouci jednani, ale byl jsem ujisten, ze je vse v poradku, abych dokumenty podepsal. Nikdo uz se nezabyval opravou techto vet, a tohoto prekladu. Tedy jsem podepsal prevzeti techto dokumentu, ale nikoli spravnost prekladu z cestiny do nemciny. Nevim proc preklad neodpovida,ale mozna je to tim, ze matersky jazyk prekladatele zrejme neni cestina, ale slovenstina. Na zaver jednani, i kdyz jsem slecnu co vedla 2.interwiew o mem azylu ve Svycarsku, pozdravil, ani se neobtezovala mi odpovedet. Jen rekla ochrance securitas, ze je vse se mnou vyrizene.


 

Nasili a fyzicke tyrani mne, formou odejmuti mi veskerych moznych penez, at jiz ze zamestnani, nebo z podnikani, nejen ze mne primo nyni ohrozuje na zivote tak, ze pri pobytu v ceske republice bych jiz ani jeden den nemohl jist, nemel bych penize na jidlo, nemel bych kde bydlet, a nemel bych na osaceni, a na mou hygienu, to znamena ze bych od okamziku pricestovani do Ceske republiky umiral hlady. Bez jidla clovek nejspis vydrzi zit nekolik dnu, nebo tydnu, nevim, ale vim, ze kdyz se nenajim po nekolika hodinach je mi uz tak spatne, ze se cely tresu. Potrebuji se najist pravidelne nekolikrat denne. Ma smrt vyhladovenim by byla asi velmi rychla. Ale zkouset to nechci, proto jsem prijel do Svycarska, protoze diky mafioznim praktikam statnich uredniku a jejich spolupracujicich soukromych subjektu, diky politickemu systemu ktery umoznuje takoveto mafiozni, sikanujici jednani a vydirani,jsem se dostal do situace,kdy mi Cesky stat jiz nevyplati ani jednu korunu, a to i kdyz budu pracovat, i kdyz pracovat nebudu. Nezaplati mi jiz v Ceske republice zadnou odmenu za mou vykonanou praci, jsem tam jiz tudiz odkazan jen zemrit, behem nekolika dni. Pratele, nebo zname, nebo rodinu, na ktere bych se nejak mohl obratit o pomoc, nemam.


 

A jestli nekdo tvrdi, ze se zde v mem pripade nejedna o politicky problem, pak je to lez, nebo se tento clovek velmi myli. Politicky system Ceskeho statu mne chce svym sikanujicim, mafioznim zpusobem fyzicky zlikvidovat tim, ze mi jsou mafiozne zabavovany veskere penize, a ja tudiz nemohu prezit ani jeden den, respektive, nemohu prezit, bez penez na zakoupeni jidla. Charitativni organizace, ktere by mi nejak ucinne pomohly s jidlem a prenocovanim v Ceske republice nejsou. Nezbyva mi tedy nez uniknout tomuto sikanujicimu vyderacskemu a mafioznimu jednani a memu pronasledovani techto lidi, tak, ze jsem uprchlikem, nyni zadatelem o azyl a o ochranu ve state Svycarsko.


 

Dalsimi pruvodnimi jevy mafiozniho tyrani mne odejmutim veskerych mych stavajicich i budoucich prijmu, jsou prime negativni dopady na moje zdravi, na moje telo, jak uvadim zde, nize :


 

Nosim dioptricke bryle -5,5 dioptrie cylindricke,se ztencenymi narazuvzdornymi skly. Bryle mam uz asi tak 15 let stare,vcetne skel.Nemam stale penize na jejich vymenuuz se pres ne neda moc divat.Ale musim je nosit,jine nemam.Recept na bryle je asi takna 10% z jejich ceny-nevim presne. Nosil jsem kratce i kontaktni cocky,ale mam na kazde oko jinou dioptrii,takze mne vychazi nakup na 2nasobek ceny,a nyni nemam ani na kontaktni cocky penize.Nemohu si kvuli tomu,ze jsem dlouhodobe bez penez zakoupit bryle ani cocky,ktere potrebuji,musim koukat cele dny pres skla, ktera jsou jiz za 15 let pouzivani a cisteni znacne osoupana,az nepruhledna.Spravne by se bryle-skla mely menit po 1 roce noseni,aby se zrak nezhorsoval.


 

Trictvrte roku,co jsem bydlel na ubytovne,a pobiral jsem davku existencniho minima ve vysi 2200,-Kc jsemdenne jedl hlavne suchy chleb a vodu,prilezitostnei polevku,caj.,kavu. Odnesl jsem to ale na zdravi. Nyni kdyz si dam suchy chleb a vodu,mam hned prujem.Uz se takhle nemuzu stravovat.


 

Existencni minimum je v Ceske republice dle meho nazoru podvod na obcany, protoze ze 2200,- Kc na mesic, se cely mesic vyzit neda.Nazev existencni neodpovida sve podstate, nebot obcane si jej vykladaji tak, ze tento prijem jim muze zajistit jejich existenci. Castka 2200,-Kc vsak umozni obcanovi zit jen velmi nedustojny zivot, protoze z teto castky dospely clovek si nemuze cely mesic nakupovatbezne potraviny, bezne se najist standartnim zpusobem, s dostatkem beznych vyzivovych latek potrebnych pro zdravy zivot. Z teto castky 2200,-Kc si navic obcan musi hradit osaceni, jizdenky za dopravu, doplatky za leky. Castka 2200,-Kc nestaci na pokryti potravy obcana Ceske republiky na cely mesic, ale asi tak na 14 dni. Castka 2200,-Kc mesicne je pro obcana CR, ktery ji pobira fyzickou likvidaci jeho osoby, s postupnym pomalym umiranim.


 

Aby byla castka existencniho minima opravdu existencni, to znamena, aby umoznila obcanovi jeho existenci v Ceske republice, musela by podle meho nazoru byt alespon ve vysi15000,-Kc mesicne, vzhledem k cenam najmu bytu, potavin, obleceni, leku.


 

Protoze Cesky stat vyplaci jako existencni minimum mne jako obcanovi castku 2200,-Kc, ktera je pro mne likvidacni, nebot si k ni nesmim privydelat, abych ji dostal,zemrel bych hlady, pokud bych se spolehnul na to, ze mi tato castka zajisti mou existenci, a to velmi brzy. Protoze dospely clovek nemuze v CR vystacit cely mesic pouze s castkou 2200,-Kc.

V Ceske republice, hlavne v Praze, je velmi mnoho lidi, kteri hledaji potraviny v popelnicich a v odpadkovych kosich. Mnoho lidi se v Ceske republice povaluje bez znamky zivota venku na zemi, a je to jiz tak bezne, ze spoluobcane tyto lidi bud prekroci nebo obejdou, nebo jim nevenuji pozornost.


 

Na zily mam predepsan lek Detralex na posileni zilnich sten,dale mam predepsan lekarem z nemocnice lek Novalgin,ale ani jeden z leku si nemohu poridit,protoze nemam penizena doplatekza recept. U Detralexu je to kolem 300Kc,a Novalgin se doplaci 100Kc.


 

Nemam penize na beznou udrzbu meho chrupu,nemohu navstivitzubniho lekare,protoze zakroky a material se doplaci.Jen diky podpore mych pratel jsem byl u zubniho lekare osetren pred 1 rokem,kde mi zpravil zubni kazy.Ale zuby mne obcas pobolivaji, je jen otazka casu,nez mne bolest donuti navstvivit zubare. Penize na uhradu ale nemam. Kvalita osetreni na zubni statni pohotovosti v CR je zoufala. Zpravidla po zakroku pacient musi resit nasledne komplikace.


 

Potrebuji zakoupit nutne tlakove puncochy. Po propusteni z nemocnice jsem mel nohu znacne oteklou po cele delce,od zdola az nahoru vcetne stehna. Dostal jsem tudiz puncohy,ktere odpovidaly tloustce me natekle nohy.Ale nyni jiz otok zmizel,a aby byla zajistena ucinnost lecby puncochou, potrebuji zakoupit nove, odpovidajici soucasne tloustce nohy. Nemam ale na to penize.Tlakove puncochy napomahaji spravnemu toku krve a zabranuji deformaci zil po tromboze, zabranuji vzniku embolie, ktera je smrtelna. Ja si vsak nyni nemohu zakoupit tyto puncochy, protoze na ne nemam penize, a tak riskuji nejen zhorseni meho zdravotniho stavu na noze po tromboze, ale i vznik embolie, neboli tim ze nemam spravnou puncochu, muzu kdykoli kdekoli zkolabovat.


 

Potrebuji take klidnejsi rezim, bez fyzicke zateze.


 

Co se tyka meho obleceni, mam stare vse. Spodni pradlo ikdyz jej peru, mam nekolik let, kalhoty mam hodne derave v rozkroku. Na ubytovne jsem nemohl pravidelne prat, protoze to bylo zpoplatneno castkou 30Kc nad ramec najmu, a obcas jsem na to nemel penize. Ale byl jsem rad ze mam vubec kde spat, a ze si muzu vyprat, alespon 1x tydne-1x za 14dni vyprat.


 

Moje nemoc-trombosa-kterou jsem nedavno-v unoru 2013 prodelal,a to ve velmi vaznem rozsahu,vznikla nejspis bakterialne, z drobne oderky na noze. Ale proto,ze jsem byl nucen bydlet z financnich duvodu na nejlevnejsim luzku, ktere je v CR v Praze k dispozici, je pravdepodobne, ze jsem onemocnel z tohoto bydleni. Palandy uzke,drevene, uzke jak pro juniory,kde v mistnosti spi az 6 muzu. Jsou to ale vetsinou lide, kteri pracuji se smetim, uklid popelnic,u technickych sluzeb. Bohuzel v CR si zamestnavatele moc nedelaji starost s tim,jak jsou zamestnanci obleceni. A tak jsem bezne vidal,jak muz, spici na palande pode mnou,na hole telo bez pradla navlekl v unoru oranzovou vestu a kalhoty a sel do prace, uklizet a vysypavat popelnice. Zimu nejspis dorovnaval alkoholem,byl z neho denne citit. Ale kdyz prisel z prace,svlekl si ty 2kusy obleceni a vlezl si do postele, bez umyti. No asi tak po nejake dobe tento clovek zmizel, nevim kde. Uvadim to jen pro dokresleni predstavy o hygiene, na ubytovne, kde jsem bydlel. Temer vsichni tam kaslou. Ja jsem taky kaslal, a hodne. Pri pobytu v nemocnici mne ale lekari tento kasel vylecili.


 

Na ubytovne jsem spaval celou dobu na velmi prolezele tenke matraci,jako by nebyla-citil jsem pod sebouvsechna prkna pevneho rostu, Ale i taprkna se po de mnou obcas v noci propadla, a ja musel v noci spravovat palandu, abych mohl spat. Za toto spani majitelka ubytovny pobira castku 3750,-Kc mesicne, a protoze jsem na to nemel penize,,nechava si to proplacet od uradu prace-odboru socialnich davek, na moje jmeno. Takovyto pristup majitelu ubytoven v CR neni nic neobvykleho, jsou na tom lide jeste hur. Vulgarismus, alkohol, zasahy policejnich hlidek jsou zde temer na dennim poradku. V takovemto prostredi se jen stezi da normalne zit zivot dustojny cloveku. Ale na lepsi bydleni, mi bylo receno pracovnici socialnich davek, mi stat v CR, v Praze penize neposkytne.


 

A je jen na osobnim zvazeni jednoho urednika,zda zadatel davky hmotne nouze s doplatkem na bydleni dostane,nebo ne. A zrovna tak je to i s existencnim minimem. Je rada faktoru,ktere ovlivnuji,zda zadatel davku vubec smi dostat. Pri nesplneni jedne z podminek ani zadatel nedostane nic. Lide pak zebraji na ulici, a umiraji v nelidskych podminkach ulice a prostredi odpadku, kde hledaji v zoufalosti potravu. Takovych lidi je v CR, i v Praze k videni velmi mnoho. Jsou to ti co vybiraji odpadkove kose, popelnice, a ti co spi ruzne po zemi, po lavickach venku. Je jich hodne. Ti lide, co jiz zemreli, samozrejme uz pak videt nejsou.


 

Jakmile se v CR obcanovi stane, ze byt kratkodobe, ale stane se insolventnim,pujci si penize, zpravidla uz pak je na hodne dlouho v pasti. Clovek, ktery pak exekucne zabavenou mzdu, a zaroven i prostredky,ktere mu prijdou na bankovni ucet, je v podstate uz timto fyzicky zlikvidovan z tohoto sveta. Tomuto cloveku neustale bezi povinnost platit sve pravidelne platby, jako je nakup jidla, energie, bydleni,alimenty. Jakmile ale se dostane do skluzu se splatkami veriteli, a jsou tomuto obcanovi zablokovany penize z vyplaty i z bankovniho uctu, nemuze byt logicky schopen hradit sve pravidelne zavazky. A stejni urednici,kteri rozhodli o tom, ze mu nenechaji ani korunu, jej pak trestne stihaji za neplaceni svych zavazku, jako napriklad alimenty. Zminuji se o tom zde na zaklade vlastni zkusenosti. Obcan takto postizeny, pak nema kde bydlet,nema na jidlo. Jen malo obcanu dostane davku hmotne nouze. Takovyto clovek po zablokovani veskerych svych prijmu je razem hozen na ulici, bez jidla, bez prostredku, nucen snaset toto tryzneni,ktere skonci jeho smrti.


 

Jeste pred tim, ale nekterych takovych obcanu ale cesky stat nalezite vyuzije ve svuj prospech. Napriklad tim, ze je jako hodny necha si svuj trest za nesplaceni svych zavazku pracovat zdarma v nektere z firem se statnim podilem. Tito lide pak vykonavaji velmi spinavou praci, napriklad odklizeni bahna z kanalu prazskeho metra. Nikdo jim neda pracovni odev,krome jedne oranzove vesty, a rukavice. Tito lide si tak znici svuj posledni odev, a jsou radi, ze je cesky stat nepotrestal vic. Ale penize za svou praci nedostavaji. Podle definice nazvu, ktery se vztahuje k takovemuto pracovnimu vztahu, jez je uvedena ve vyznamovych slovnicich, se jedna o proste otrokarstvi, kde cesky stat je zde v pozici otrokare, a schovava to za ruzna razitka a soudni rozhodnuti, a obcan takto tryzneny je v pozici otroka. Ale otrokarstvi je mezinarodnimi umluvami zakazano po celem svete. V Evrope se jedna o dokument ,,Umluva proti muceni, a jinemu tyrani'',kterou Ceska republika i ostatni staty Evropy podepsaly. V tomto dokumentu se ucastnici zavazuji trestne stihat kazdeho, kdo tuto umluvu porusi, a staty se zavazuji nevydat osobu zadajici o azyl, ktera je tyrana nebo diskriminovana do statu,ktery ma toto na svedomi.


 

A tak Cesky stat obcana, ktery se takto stane ekonomicky slabsim, postupne fyzicky zlikviduje. Ale jeste pred tim,nez tento clovek,zpravidla vycerpany a sesly,fyzicky skona, uklidi jej Cesky stat do veznice, aby bylo patrno, ze je na vine prece obcan CR, ktery si vse zaslouzil.


 

Politicky system mi v CR nedava jiz kolem 15 let prilezitost byt pracujicim obcanem, mit zamestnani, znemoznuje mi byt zamestnan, a pobirat za svou praci v zamestnani mzdu. Protoze nedostanu zadnou mzdu, je mi moznost a moje pravo obcana byt ve state Ceska republika zamestnan statnimi organy znemozneno. Tato diskriminace vuci mne je porusenim dokumentu ,,Obecna deklarace lidskych prav ``,kterou Ceska republika podepsala a zavazala se tak k jejimu dodrzovani. Takto jsem diskriminovan a poskozovan jiz bezmala 15 let. Celou tu dobu se proto snazim pracovat na zivnostensky list, abych si zajistil penize na zivobyti, a mohl take splacet sve zavazky. Protoze ale je mi odeprena systemem Ceske republiky z vyse uvedenych duvodu moznost byt radnym zamestnancem, a jelikoz prijmy z cinnosti na zivnostensky list byly velmi nepravidelne, dale proto, ze i pres toto vse mi mnohokrat byl zablokovan podnikatelsky bankovni ucet, i privatni bankovni ucet, a ja musel proto resit otazku holeho preziti meho i v minulosti moji rodiny, musel jsem si mnohokrat vypujcit penize, a to od bankovnich i nebankovnich instituci. Tim samozrejme muj puvodni dluzny zavazek mnohonasobne za ta leta vzrostl.


 

Stat Ceska republika vsak prostrednictvim sveho politickeho systemu s sikanoznimi a diskriminacnimi zakony, prostrednictvim svych statnich uredniku-pracovnici financniho uradu, pracovnici spravy socialniho zabezpeceni, pracovnici zdravotni pojistovny, soudni exekutori, privatni exekutori ( se statusem statniho urednika), soudy- mi neustale odejima veskere financni prostredky, veskere penize do posledni koruny v CR, ktere mi bud prijdou na muj bankovni ucet, nebo ktere dostanu jako zamestnanec. Tim, ze mam obstavene veskere bankovni konta, ktera si v CR otevru, nemam pristup ani ke zbytku mzdy, kterou bych dostal, kdyby mi stat ponechal moje zivotni minimum. Nemam proste pristup k zadnym penezum ze sveho vydelku. Pracovnice financniho uradu vymahaciho oddeleni ve meste Benesov u Prahy mi sdelila,ze jakmile nastoupim nekam do zamestnani, okamzite o tom dostane zpravu, a neprodlene mi exekucne zastavi z moci uredni vyplaceni moji mzdy. Take to tak praktikuje, a mne pak nezbyva, nez hledat penize na jidlo nekde jinde. Samozrejme do takoveho zamestnani pak jiz nemohu chodit, kdyz bych pracoval zadarmo, bez odmeny, zemrel bych hlady. Takova je praxe. Ja, ackoliv jsem sikovny, a mohl bych byt prospesny svou praci pro spolecnost i sobe, pak musim neustale resit otazku holeho preziti. Vypujcoval jsem si penize, podporili mne pratele. Ale toto uz neni mozne.


 

Pratele jsou diky tomu ze mne podporili sami ted bez penez, mam rozvracenou rodinu, s pribuznymi se nestykam. Jsem v Ceske republice jiz ne na pokraji hranice preziti, ale na hranici smrti. Nyni uz byt jeden den pobytu v Ceske republice by pro mne znamenal byt absolutne bez penez,, bez socialni podpory, bez jidla, bez hygieny, bez bydleni. A tento stat-Ceska republika-prostrednictvim svych statnich uredniku, kteri rozhodli, a takto rozhoduji o vyvoji meho zivota v CR, mne nyni po letech takoveto diskriminace, kvuli ktere neustale bojuji o preziti sve a svych blizkych, chce trestne stihat za to, ze nemam penize na placeni, na placeni alimentu stanovenych stejnymi urady, ktere mne diskriminuji. Alimentu stanovenych jimi v nesmyslne vysi vuci mym vydelkum. Pri zadosti o snizeni alimentu mi soud odpovedel, ze se musim snazit mit takovy prijem, abych alimenty ve stanovene vysi mohl platit, ze jsem zdrav, a tudiz neni duvod alimenty snizovat. Ze jsem nemel rusit podnikani a zadat o socialni davky, ze jsem mel dale podnikat na zivnostensky list, a dosahovat svym snazenim dostatecnych prijmu, abych byl schopen alimenty platit.


 

Soud v Benesove nema dle meho nazoru absolutne humanni pristup k zajmum deti. Pripada mi, ze v mem pripade jedine co resi, je zlikvidovani moji existence jako obcana, zlikvidovani mne prostrednictvim financni diskriminace formou znemoznujici mi mit jakykoli prijem na strane jedne (a tim meho dalsiho zadluzovani), ale trestne mne chteji stihat za neplaceni na strane druhe.


 

Ja, vzhledem ke sve dlouhodobe tizive financni situaci diky teto diskriminaci od ceskeho statu, a ve snaze tuto situaci zvladnout, jsem jiz velmi vycerpany, psychicky, i fyzicky.Moji pratele jiz nemaji penize,aby mne podporili. Nemam cela leta penize ani na to, abych si koupil jizdenku a navstivil sve deti. Parkrat jsem se o to pokusil, ale ma exmanzelka ma situaci deti tak pod kontrolou, tak podchycenou, ze jsem se k detem bud nedostal, a nebo jen na par vterin. Moje deti se pred mou exmanzelkou se mnou boji komunikovat.


 

Jestli se domnivate, ze zde uvadim pouze sve financni duvody k zadosti o azyl, pak vezte, ze politicky system, pronasledujici obcana az tak ze mu odebere moznost zakoupit si chleb, a jidlo, navic s vyderacskymi praktikami zastupcu statnich uradu, ale i bez nich, je fyzickym tyranim. Tedy jde o nasili. A fyzicke tyrani, nasili, a jine muceni je mezinarodnimi umluvami zakazano, a je podle techto umluv trestne.


 

Zde ve state Svycarsko jsem byl jiz nekolikrat ze strany mistnich pracovniku imigracniho centra Freeburgstrasse 50-Basel, upozornen na to, ze moje situace, pro kterou zadam o azyl zde ve state Svycarsko neni zalezitosti Svycarska, at se obratim na soud ve Strassburgu. Moc nerozumim tomu, ze stat Svycarsko by takto chtel prehlizet nasili, vedouci az ke smrti.


 

A vite, ja nemohu cekat na to az zemru, abych Vam dokazal, ze jde skutecne o nasili. To uz by mi pak azyl nebyl nic platny. Ja potrebuji azyl a ochranu jeste dokud jsem ve state Svycarsko, dokud jeste ziji a dycham. Jakmile bych se dostal do Ceske republiky, ma schopnost jakkoli cokoli delat a branit se by velmi rychle, behem jednoho dne, co bych byl bez jidla, bez bydleni a bez hygieny, moje sily cokoli delat, bych ztratil. Pak uz bych nebyl schopen ani pozadat o azyl, ani bych jiz nemel penize na cestu. Sem do statu Svycarsko jsem prijel, abych si zachranil zivot, prijel jsem sem za moje posledni penize, a znacne vycerpany fyzicky, i psychicky. V podstate jsem sem prijel z poslednich sil, tesne pred tim, nez bych se potykal tvari v tvar moji smrti.


 

Vse zde uvedene mohu detailne vysvetlit, veskere zde uvedene informace je mozno v pripade zajmu overit.

Tim mne cesky stat prostrednictvim sveho politickeho systemu nasilnym zpusobem fyzicky likviduje, tim, ze mi jednak odejmul veskere mozne penize soucasne i budouci,a tim, ze mne pronasleduji lide mafiozni skupiny, ktera vzajemne spolupracuje, s cilem vymoci ze mne nejake penize, a to i penize, ktere jsem nikdy nedluzil, v podobe mnohonasobne vyssich poplatku a odmen za to, ze se mnou jednaji, ze mne mafioznim zpusobem vydiraji a pronasleduji. Uvedene chovani Ceskeho statu a uvedeny model politickeho systemu, v nemz jsou schvaleny k praktikovani zakony umoznujici beztrestne pod hlavickou statnich instituci vydirat mne, obohatit se bezohledne na muj ukor, na ukor meho zdravi, bezohledne mne fyzicky takto zlikvidovat, je dle meho nazoru mechanismem, fyzicky likvidujicim ekonomicky slabsi skupinu obcanu. Nebot se domnivam, ze takto diskriminovano a pronasledovano muze byt vice obyvatel CR.


 

Vysledek tohoto mehoodvolani pak byl po zhruba dalsich dvou mesicich meho pobytu ve Svycarsku, jako zadatele o azyl takovy, ze mi pracovnici BFM centra oznamili zamitave stanovisko odvolaciho soudu 2.stupne k memu odvolani, tedy ze musim odjet OKAMZITE ze zeme, nebot muj pobyt zde je jiz 24 hodin ilegalni. Dopis ze St.Gallenu mi predali az 24 hodin po te, co nabyla ucinnosti podminka, ze mam do 9 dnu opustit zemi. Tedy mi tito pracovnici v podstate znemoznili se po druhe odvolat k soudu vyssimu v Bernu. Nebot diky tomu, ze jsem dostal dopis po uplynuti zakonne lhuty pro vystehovani, jsem musel odjet ze zeme bez dalsich naroku se odvolavat. Bylo mi oznameno, ze jestli okamzite, tedy do 24 hodin neopustim stat Svycarsko, budu eskortovasn policii ze zeme, ze muj pobyt zde je jiz 24 hodin ilegalni.

Ptam se tedy, proc mi dopis ze St.Gallenu ze soudu nepredali pracovnici BFM centra driv, meli jej 9 dni dorucen, a predali mi jej po uplynuti zakonnych lhut, i lhuty pro mozne odvolani. Tim soud ve St.gallenu nabyl dojmu, ze se odvolavat nechci, a ze tedy dle instrukci opustim zemi.


 

Jiri Pelisek, trvale hlasen Druzstevni 471, Bystrice u Benesova, 257 51 Czech republic 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................

Czech original text:

Fwd: Trestni oznameni - *OPRAVENE,DOPLNENE*
J. Pelíšek <jiri.pelisek@gmail.com>
   
17:19 (před 13 min)
       
komu: podatelna
Předmět: Trestni oznameni - *OPRAVENE,DOPLNENE*
Komu: posta.policie@mvcr.cz, podatelna@nsz.brn.justice.czJe zapotrebi nahradit ve stavajicich funkcich vsechny, kdo se jakymkoli zpusobem podileli, nebo podileji na praktikach odporujicim umluvam o lidskych pravech. Toto se v Ceske republice muze tykat vetsiny soudcu, mnoha uredniku a politiku. Je zapotrebi nahradit tyto lidi mladymi, dat jim prostor, dat prostor tem, kdoz budou dusledne dodrzovat ustanoveni umluv o dodrzovani lidskych prav. Teprve pak se obcanum Ceske republiky bude ve sve zemi dobre a spokojene zit. Dosud tomu tak neni, lidska prava jsou poslapavana temer vsude v CR.

Trestni oznameni - stiznost

Timto podavam trestni oznameni - stiznost na neznamou skupinu pachatelu, ktera je slozena z osob organu statni moci Ceske republiky, jako jsou soudci, exekutori, ale take politici, vsichni ti obcane Ceske republiky, jez se podileji nebo v minulosti podileli na schvaleni zakonu a legislativy, a na jejim uplatnovani v praxi, a to takovych, ze mi jako obcanovi ze strany pracovniku statni  zakonne moci Ceske republiky, vcetne pracovniku justice Ceske republiky byly odejimany veskere mnou vydelane penize a odmeny ze mzdy, coz povazuji za sikanu, nezakonnou persekuci, ktera je proti umluve  ,,Deklarace lidskych prav a svobod. Protoze mi na zaklade techto diskriminacnich legislativnich opatreni a zakonu, ktere jsou v rozporu s umluvou ,,Deklarace lidskych prav a svobod" takto statni moc zabranila cerpat veskere odmeny za mou vykonanou praci, neponechavaje mi ani existencni minimum, nebot mam cela leta zablokovany mzdy i bankovni ucty,takze se k penezum-k odmenam za vykonanou praci prakticky vubec nedostanu, a toto trva jiz vice jak 10 let, nyni jsem nucen umirat v podminkach bezdomovectvi, ve spine, smradu, hlady a jsem vazne nemocen. Vsichni ti, kteri se podileji, nebo v minulosti podileli na tomto mem tryzneni,se vuci mne tak dopousteji zlocinu proti lidskosti,protoze jiz nyni citim ze umiram na bezdomovectvi,ve spine,bez jidla,bez leku,bez absolutne zadnych penez. Vyse zminena skupina obcanu CR, vykonavajici statni moc mne tak zbavila meho zakladniho prava-prava byt pracujicim obcanem ve sve rodne zemi.Tim zminena skupina pachatelu se na mne dopousti dlouhodobe porusovani Deklarace lidskych prav, muci mne a tyra, cimz se na mne dopousti zlocinu proti lidskosti. Povinnosti uredniku statni moci,podle Deklarace lidskych prav, je mi v pripade exekuci ponechat moje odmeny za vykonanou praci v takove vysi,abych mel penize na jidlo, na bydleni, na osaceni, na hygienu. toto ale statni moc Ceske republiky v mem pripade ani zdaleka nedodrzuje. Navic mne mafiozne tito obcane stihaji, a podvodne mne kriminalizuji za to ze nemam v poradku zaplacene sve financni zavazky, jako jsou napriklad alimenty vuci mym detem. jak bych mohl mit platby jakekoliv v poradku,kdyz jsou mi neustale pres 10 let zabavovany vsechny penize,ktere mely byt mou odmenou za vykonanou praci? Cela ta dlouha leta jsem tak nucen,abych mel z ceho zit,abych mel na jidlo, si vypujcovat penize jinde, mnohdy i s vysokym urokem.Ale kdyz chci zit, a ne umrit,musel jsem si vypujcovat,jelikoz mi nebyly vyplaceny odmeny za mou praci. Z tohoto duvodu nemohu byt zamestnancem,protoze bych neprezil ani jeden mesic. Proto jsem dlouha leta volil spise podnikani, kde jsem obcas nejake penize do ruky za vykonanou praci dostal. Bankovni ucty jsou mi cela leta blokovany, a mzda take.
Protoze mam informaci, ze takto je v Ceske republice tryzneno a tyrano zhruba 140000 obcanu Ceske republiky ze strany statni moci, podavam timto take podnet k trestnimu stihani nezname skupiny pachatelu z rad politiku, z rad vlady, pro podezreni z trestneho cinu autogenocidni antisocialni politiky Ceske vlady vuci vlastnimu lidu, vuci ekonomicky slabsi skupine obyvatel. Nebot kdyz odpoji vladni moc cloveka od jeho prijmu,je tento clovek prakticky v ten okamzik odsouzen k smrti v podminkach bezdomovectvi, spiny, o hladu, bez hygieny. Takova smrt je pomerne rychla, ale neni znama statistika zemrelych, a kde konci jejich mrtva tela. Pred smrti jsou tito lide ale zpravidla zkriminalizovani, je jednoduche kdyz cloveku odejmou penize najit paragraf, podle ktereho jej mohou uveznit. Takovy clovek je uz prakticky fyzicky odrovnany, nezridka uplne nebo z casti zlikvidovany, a to nemluvim o spolecenske a psychicke ujme, ktera je vladou Ceske republiky na techto lidech pachana, s vedomim vlady o statistikach,kolik lidi je bezdomovci-neboli kolik lidi prave umira. O lidi kteri zemrou se pak statni pokladna samozrejme starat nemusi. Nejdrive jsou tito obcane nalezite vysati z penez, s vysokymi poplatky nejen soudum, ale i soukromym ci soudnim exekutorum, ruzna penale a dalsi navyseni, jsou financne vysati jejich pribuzni a pratele, a pak se stat takto vycerpanych lidi snadno zbavi,proste jen je nech prakticky nejaky cas bez penez, a oni brzy zemrou. Na jejich misto pak prijde na radu dalsi generace takto postizenych obeti teto sadisticke zvule pracovniku statni a politicke moci Ceske republiky. Protoze bezdomovectvi se jinak,nez umiranim nazvat neda. Zadam o presetreni, zda ministri,kteri verejne prohlasuji v mediich, ze v urcite dobe *lid ceske republiky, obcane ceske republiky, starobni duchodci nedostanou vyplaceny duchody, protoze Cesky stat na to nebude mit v te dobe penize*, zda tito ministri se nedopusteji trestneho cinu pripravy autogenocidy, a timto tvrzenim zda neni jiz naplnena skutkova podstata takovehoto trestneho cinu, nebot timto tvrzenim jasne obcanum davaji zpravu, ze zemrou hlady.
Citim se podveden ze strany statni moci, a to tim, ze mi poskytnul stat tzv. existencni minimum na mesic ve vysi 2200,-Kc. Pod nazvem existencni si predstavim,ze mohu z teto castky fyzicky jako obcan existovat - tedy zit po cele obdobi,na ktere je tato davka poskytnuta. Ale ve skutecnosti tomu tak neni. Ani pri nejlepsi vuli si z teto castky nejsem schopen zaplatit na mesic tramvajenku v Praze, jidlo s dostatecnym mnozstvim vyzivovych latek pro organismus cloveka, leky. Jiz po zhruba 10 dnech jsem zjistil, ze nemam penize, a jsem tudiz vladou tak odsouzen umirat hlady. Proto timto take podavam trestni oznameni na skupinu neznamych pachatelu pro trestny cin podvodu, nebot mne takto statni moc Ceske republiky vedome podvedla, kdyz mi dala castku 2200,-Kc s tim, ze je to moje existencni minimum. Aby castka byla existencnim minimem pro obcana, musela by podle meho nazoru byt ve vysi alespon 15000,-Kc.

Toto trestni oznameni posilam zaroven do OSN komisari pro lidska prava, a nejvyssimu statnimu zastupitelstvi Ceske republiky, dale Mezinarodnimu trestnimu soudu v Haagu, Oubudsmannovi CR, a mediim, jako jsou deniky a televize.

Doplnujici informace:
Zadam o ochranu me osoby, a o zajisteni moji beztrestnosti v uvedenych vecech, o zastaveni veskerych trestnich stihani vuci mne, nebot jde o mafiozni zvuli a bezcitnou, az sadistickou sikanu uredniku statni moci Ceske republiky vuci me osobe, odepreni mi meho zakladniho prava obcana-prava byt pracujicim obcanem,a statni moc Ceske republiky se tak s dusledky z toho vyplyvajicimi na mne dlouhodobe dopousti zlocinu proti lidskosti..urednici statni moci Ceske republiky se tak na mne dopousteni nekolika trestnych cinu a to dlouhodobe,pricemz mne navic kriminalizuji za situaci,kterou svym protispolecenskym kriminalnim chovanim sami vytvorili. Je to mafiozni zvule obcanu zastupujicich statni moc Ceske republiky, s prvky nacismu a s prvky sadismu. Jde tedy o politiku statu, ktera se vymyka lidskosti.

Zadam o ochranu me osoby a o zajisteni me osobni bezpecnosti. Mam opravnenou obavu z mafiozniho pronasledovani pracovniku statni moci Ceske republiky, mam obavu o svuj zivot.

Vzhledem k mnozstvi obcanu,kteri jsou takto persekuovani jako ja, dle dostupnych informaci jde o vice jak 140000 ekonomicky slabsi skupiny obcanu Ceske republiky, vzhledem k tomu se jedna o autogenocidni politiku Ceske vlady proti vlastnimu lidu. Jestlize vlada ma statistiky o tom,ze na ulicich v CR umira 140000 lidi nebo jim tato situace bezprostredne hrozi, a nic neudela pro zachranu techto lidi, pak jde o vedomou genocidu techto obcanu, tedy jsou trestne odpovedni za takoveto jednani pred mezinarodnim trestnim tribunalem,pokud nebude justice CR chtit tuto situaci resit, a tyto odpovedne pracovniky Ceskeho politickeho systemu za autogenocidni politiku potrestat. Bohuzel na vine jsou i soudci, kteri svymi rozsudky takto sve obeti-tedy obcany postizene blokaci mzdy i bankovniho konta odsoudi v postate k trestu smrti, a to ve velmi kratke dobe-k trestu smrti bezdomovectvim, o hladu, ve spine, tito postizeni lide se jaksi musi dlouhodobe,nez zemrou,smazit ve vlastni stave sveho potu a sve spiny, Vim ze se to necte hezky, ale jde o novodoby projev sadimu a nacismu, kde prostrednictvim legislativy ktera odporuje umluvam o lidskych pravech-tedy je nezakonna, se muci obcane Ceske republiky.A soudci jsou ti vykonavatele,kteri toto dilo as tryzneni a smrt takto postizenych lidi dokonavaji.Nechapu, jak je mozne, ze nekdo, kdo se dopousti na mne nekolika trestnych cinu, a mozna i autogenocidniho jednani v dnesni dobe,uprostred Evropy neni potrestan, a naopak jeste muze vymyslet, jak mne zkriminalizovat, jak mne fyzicky zlikvidovat. Z casti uz se jim ma fyzicka likvidace podarila, jsem vazne nemocen, a je to dusledek kriminalniho jednani statni politicke moci vuci mne, resp. je to dusledek potlaceni lidskych prav a pachani zlocinu proti lidskosti vuci me osobe. Je ale mozne, ze takto persekuovanych lidi je onech 140000 obyvatel, ba mozna jeste vic. Jestlize statni moc zablokuje obcanovi exekucne jeho mzdu, a zaroven mu zablokuje exekucne i jeho bankovni ucet, je to totez, jako kdyby tohoto obcana odsoudili ze dne na den k trestu smrti bezdomovectvim, ve spine, o hladu, bez hygieny. To je ale hyenismus. Takoveto chovani uredniku statni politicke moci v Ceske republice odporuje umluve proti tyrani, muceni, a jinemu nasili, jde o sadisticke chovani techto uredniku statni moci, a pachaji tak na techto obcanech zlociny proti lidskosti.Meli by proto vsichni, kdo se na tomto jakymkoli zpusobem podileji nebo podileli byt postaveni pred trestni tribunal soudu, a meli by byt potrestani a zbaveni moznosti dale vykonavat svou funkci. Meli by byt ve svych funkcich nahrazeni jinymi lidmi, kteri budou dodrzovat lidska prava pri vykonu funkce urednika statni politicke moci.
Dle umluv o lidskych pravech ma obcan pravo na praci, na mzdu za vykonanou praci. Obcan ma pravo na dustojne bydleni, na to aby mel prostredky na jidlo a na dustojne osaceni.

Nepovazuju za dustojne bydleni to, ze muz nemuze bydlet se zenou,ale je jaksi systemem statni moci dotlacen k tomu,ze musi bydlet na pokoji o rozmeru 20metu ctverecnych se sesti muzi,ktere ani nezna, kteri jsou vulgarni alkoholici. Nepovazuji za dustojne, ze obcanovi CR je jaksi vnucovan zivot ne rodinny. Kazdy obcan prece at muz nebo zena chce zit partnerskym kvalitnim zivotem Tato moznost je ale v CR jiz mnoha lidem odeprena,prave z duvodu financnich persekuci statni moci CR. Nepovazuji za dostatecne,abych jedl denne jen chleb a vodu,obcas nejaky kolac a caj. Muj organismus toto vydrzel 8 mesicu,kdy mi existencni minimum nedovolovalo si koupit kvalitnejsi jidlo,jsem vsak z toho jiz vazne nemocen.Nepovazuju za dustojne to,ze si 10let nemohu koupit spodni pradlo,protoze mi statni urednici stale berou vsechny me penize,ani to,ze musim chodit ve znacne roztrhanych kalhotach,protoze na jine nemam. Nepovazuju za dustojne to, ze tudiz nemam penize na doplatek za leky,ani na to,abych si koupil jizdenku,kdyz se potrebuju dopravit k lekari. Existencni minimum,ktere mi bylo prideleno, mi nepostacuje na nic z tohoto, pricemz statni moc Ceske republiky mi odebrala temer vsechny moje vydelane odmeny po donbu vice jak 10 let, coz odpovida sume, ktera se rovna mnoha statisicum korun. Nenechavaji mi z techto mych odmen temer nic, mnohdy vubec nic. Vlastne se divim, jak to ze jsem jeste na zivu-je to hlavne diky pomoci mych pratel,kteri jsou uz ale take vycerpani a nemohou jiz mi tedy pomoci.

Povazuji za muceni a tyrani tedy za pachani zlocinu proti lidskosti to, ze diky tomu, jak nas obcany vlada podvadi nazvem existencni minimum, a diky tomu, ze mi dlouha leta nenechavaji pracovnici statni politicke moci a justice vcetne prizivujicich se soukromych subjektu takrka vubec zadne penize z mych vydelanych odmen,nebot nyni jako dusledek toho citim ze jiz umiram v podminkach spiny, o hladu,bezdomovectvim,nevim, kolik dni jeste takto mohu prezit. Jako dusledek tohoto muceni jsem vazne nemocen, rozpadla se mi rodina,a veskere vztahy. Umiram nyni osamocen v prostredi ulic. Dusledky vyse uvedene chovani pracovniku statni moci, jak uvadim vyse, se da prirovnat k podminkam umirajicich obeti holokaustu. Clovek se pred smrti a pri umirani samotnem hodne trapi. Odsoudili mne letos v lednu k 280 hodinam otroctvi v Ceske republice, odvolal jsem se proti rozsudku s tim, ze otroctvi je mezinarodne po celem svete zakazane. V Ceske republice se tomuto trestu otroctvi rikava ,,Obecne prospesne prace" kdy otrok-tedy obcan Ceske republiky pracuje zdarma pro nekterou firmu se statnim kaspitalovym podilem. Pricemz ruzni lide, kteri verbuji tyto otroky, jsou za tuto cinnost odmenovani. Statni politicka moc Ceske republiky, a vlada vuci slabsi skupine obcanu vlastniho lidu uplatnuje autogenocidni politiku, a to je velmi nebezpecne pro spolecnost, pro cely svet. Citim to i z obzalob vuci me osobe,ktere jsou postaveny na mafioznich praktikach vsech zucastnenych uredniku, a na smyslenych a lzivych indiciich, ktere museji byt jak statnimu zastupci, tak i prislusnemu soudci znamy, tedy jde o vedome zmanipulovani trestniho rizeni s cilem mne poskodit, zlikvidovat, ze strany uredniku statni politicke a justicni moci, resp. vykonne mafie statni moci Ceske republiky.

Jiri Pelisek, trvale hlasen Druzstevni 471, Bystrice u Benesova, 257 51 Czech republic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komu: otp.informationdesk@icc-cpi.int

Od:

J. Pelíšek (jiri.pelisek@hotmail.com)

Odesláno:

22. června 2013 14:10:44

Komu:

otp.informationdesk@icc-cpi.int (otp.informationdesk@icc-cpi.int

 

Jiri Pelisek

narozen 5.unora 1968
Trvale hlasen: Druzstevni 471
257 51   Bystrice u Benesova

To: The International Criminal Court

Czech:

Trestni oznameni - stiznost ( Ccech-original/English-Translated into English by Google )


Timto podavam trestni oznameni - stiznost na neznamou skupinu pachatelu, ktera je slozena z osob organu statni moci Ceske republiky, jako jsou soudci, exekutori, ale take politici, vsichni ti obcane Ceske republiky, jez se podileji nebo v minulosti podileli na schvaleni zakonu a legislativy, a na jejim uplatnovani v praxi, a to takovych, ze mi jako obcanovi ze strany pracovniku statni  zakonne moci Ceske republiky, vcetne pracovniku justice Ceske republiky byly odejimany veskere mnou vydelane penize a odmeny ze mzdy, coz povazuji za sikanu, nezakonnou persekuci, ktera je proti umluve  ,,Deklarace lidskych prav a svobod. Protoze mi na zaklade techto diskriminacnich legislativnich opatreni a zakonu, ktere jsou v rozporu s umluvou ,,Deklarace lidskych prav a svobod" takto statni moc zabranila cerpat veskere odmeny za mou vykonanou praci, neponechavaje mi ani existencni minimum, nebot mam cela leta zablokovany mzdy i bankovni ucty,takze se k penezum-k odmenam za vykonanou praci prakticky vubec nedostanu, a toto trva jiz vice jak 10 let, nyni jsem nucen umirat v podminkach bezdomovectvi, ve spine, smradu, hlady a jsem vazne nemocen. Vsichni ti, kteri se podileji, nebo v minulosti podileli na tomto mem tryzneni,se vuci mne tak dopousteji zlocinu proti lidskosti,protoze jiz nyni citim ze umiram na bezdomovectvi,ve spine,bez jidla,bez leku,bez absolutne zadnych penez. Vyse zminena skupina obcanu CR, vykonavajici statni moc mne tak zbavila meho zakladniho prava-prava byt pracujicim obcanem ve sve rodne zemi.Tim zminena skupina pachatelu se na mne dopousti dlouhodobe porusovani Deklarace lidskych prav, muci mne a tyra, cimz se na mne dopousti zlocinu proti lidskosti. Povinnosti uredniku statni moci,podle Deklarace lidskych prav, je mi v pripade exekuci ponechat moje odmeny za vykonanou praci v takove vysi,abych mel penize na jidlo, na bydleni, na osaceni, na hygienu. toto ale statni moc Ceske republiky v mem pripade ani zdaleka nedodrzuje. Navic mne mafiozne tito obcane stihaji, a podvodne mne kriminalizuji za to ze nemam v poradku zaplacene sve financni zavazky, jako jsou napriklad alimenty vuci mym detem. jak bych mohl mit platby jakekoliv v poradku,kdyz jsou mi neustale pres 10 let zabavovany vsechny penize,ktere mely byt mou odmenou za vykonanou praci? Cela ta dlouha leta jsem tak nucen,abych mel z ceho zit,abych mel na jidlo, si vypujcovat penize jinde, mnohdy i s vysokym urokem.Ale kdyz chci zit, a ne umrit,musel jsem si vypujcovat,jelikoz mi nebyly vyplaceny odmeny za mou praci. Z tohoto duvodu nemohu byt zamestnancem,protoze bych neprezil ani jeden mesic. Proto jsem dlouha leta volil spise podnikani, kde jsem obcas nejake penize do ruky za vykonanou praci dostal. Bankovni ucty jsou mi cela leta blokovany, a mzda take.
Protoze mam informaci, ze takto je v Ceske republice tryzneno a tyrano zhruba 140000 obcanu Ceske republiky ze strany statni moci, podavam timto take podnet k trestnimu stihani nezname skupiny pachatelu z rad politiku, z rad vlady, pro podezreni z trestneho cinu autogenocidni antisocialni politiky Ceske vlady vuci vlastnimu lidu, vuci ekonomicky slabsi skupine obyvatel. Nebot kdyz odpoji vladni moc cloveka od jeho prijmu,je tento clovek prakticky v ten okamzik odsouzen k smrti v podminkach bezdomovectvi, spiny, o hladu, bez hygieny. Takova snrt je pomerne rychla, ale neni znama statistika zemrelych, a kde konci jejich mrtva tela. Pred smrti jsou tito lide ale zpravidla zkriminalizovani, je jednoduche kdyz cloveku odejmou penize najit paragraf, podle ktereho jej mohou uveznit. takovy clovek je uz prakticky fyzicky odrovnany, nezridka uplne nebo z casti zlikvidovany, a to nemluvim o spolecenske a psychicke ujme, ktera je vladou Ceske republiky na techto lidech pachana, s vedomim vlady o statistikach,kolik lidi je bezdomovci-neboli kolik lidi prave umira. O lidi kteri zemrou se pak statni pokladna samozrejme starat nemusi. Nejdrive jsou tito obcane nalezite vysati z penez, s vysokymi poplatky nejen soudum, ale i soukromym ci soudnim exekutorum, ruzna penale a dalsi navyseni, jsou financne vysati jejich pribuzni a pratele, a pak se stat takto vycerpanych lidi snadno zbavi,proste jen je nech prakticky nejaky cas bez penez, a oni brzy zemrou. Na jejich misto pak prijde na radu dalsi generace takto postizenych obeti teto sadisticke zvule pracovniku statni a politicke moci Ceske republiky. Protoze bezdomovectvi se jinak,nez umiranim nazvat neda. Zadam o presetreni, zda ministri,kteri verejne prohlasuji v mediich, ze v urcite dobe li ceske republiky nedostane duchod, protoze Cesky stat na to nebude mit penize, zda tito ministri se nedopusteji trestneho cinu pripravy autogenocidy, a timto tvrzenim zda neni jiz naplnena skutkova podstata takovehoto trestneho cinu.
Citim se podveden ze strany statni moci, a to tim, ze mi poskytnul stat tzv. existencni minimum na mesic ve vysi 2200,-Kc. Pod nazvem existencni si predstavim,ze mohu z teto castky fyzicky jako obcan existovat - tedy zit po cele obdobi,na ktere je tato davka poskytnuta. Ale ve skutecnosti tomu tak neni. Ani pri nejlepsi vuli si z teto castky nejsem schopen zaplatit na mesic tramvajenku v Praze, jidlo s dostatecnym mnozstvim vyzivovych latek pro organismus cloveka, leky. Jiz po zhruba 10 dnech jsem zjistil, ze nemam penize, a jsem tudiz vladou tak odsouzen umirat hlady. Proto timto take podavam trestni oznameni na skupinu neznamych pachatelu pro trestny cin podvodu, nebot mne takto statni moc Ceske republiky vedome podvedla, kdyz mi dala castku 2200,-Kc s tim, ze je to moje existencni minimum. Aby castka byla existencnim minimem pro obcana, musela by podle meho nazoru byt ve vysi alespon 15000,-Kc.

Toto trestni oznameni posilam zaroven do OSN komisari pro lidska prava, a nejvyssimu statnimu zastupitelstvi Ceske republiky.


Doplnujici informace:
Zadam o ochranu me osoby, a o zajisteni moji beztrestnosti v uvedenych vecech, o zastaveni veskerych trestnich stihani vuci mne,nebot jde o mafiozni zvuli a bezcitnou, az sadistickou sikanu uredniku statni moci Ceske republiky vuci me osobe, odepreni mi meho zakladniho prava obcana-prava byt pracujicim obcanem,a statni moc Ceske republiky se tak s dusledky z toho vyplyvajicimi na mne dlouhodobe dopousti zlocinu proti lidskosti..urednici statni moci Ceske republiky se tak na mne dopousteni nekolika trestnych cinu a to dlouhodobe,pricemz mne navic kriminalizuji za situaci,kterou svym protispolecenskym kriminalnim chovanim sami vytvorili. Je to mafiozni zvule obcanu zastupujicich statni moc Ceske republiky, s prvky nacismu a s prvky sadismu. Jde tedy o politiku statu, ktera se vymyka lidskosti.

Zadam o ochranu me osoby a o zajisteni me osobni bezpecnosti. Mam opravnenou obavu z mafiozniho pronasledovani pracovniku statni moci Ceske republiky, mam obavu o svuj zivot.

Vzhledem k mnozstvi obcanu,kteri jsou takto persekuovani jako ja, dle dostupnych informaci jde o vice jak 140000 ekonomicky slabsi skupiny obcanu Ceske republiky, vzhledem k tomu se jedna o autogenocidni politiku Ceske vlady proti vlastnimu lidu. Jestlize vlada ma statistiky o tom,ze na ulicich v CR umira 140000 lidi nebo jim tato situace bezprostredne hrozi, a nic neudela pro zachranu techto lidi, pak jde o vedomou genocidu techto obcanu, tedy jsou trestne odpovedni za takoveto jednani pred mezinarodnim tribunalem,pokud nebude justice CR chtit tuto situaci resit, a tyto odpovedne pracovniky Ceskeho politickeho systemu za autogenocidni politiku potrestat. Bohuzel na vine jsou i soudci, kteri svymi rozsudky takto sve obeti-tedy obcany postizene blokaci mzdy i bankovniho konta odsoudi v postate k trestu smrti, a to ve velmi kratke dobe-k trestu smrti bezdomovectvim, o hladu, ve spine, tito postizeni lide se jaksi musi dlouhodobe,nez zemrou,smazit ve vlastni stave sveho potu a sve spiny, Vim ze se to necte hezky, ale jde o novodoby projev sadimu a nacismu, kde prostrednictvim legislativy ktera odporuje umluvam o lidskych pravech-tedy je nezakonna, se muci obcane Ceske republiky.A soudci jsou ti vykonavatele,kteri toto dilo as tryzneni a smrt takto postizenych lidi dokonavaji.Nechapu, jak je mozne, ze nekdo, kdo se dopousti na mne nekolika trestnych cinu, a mozna i autogenocidniho jednani v dnesni dobe,uprostred Evropy neni potrestan, a naopak jeste muze vymyslet, jak mne zkriminalizovat, jak mne fyzicky zlikvidovat. Z casti uz se jim ma fyzicka likvidace podarila, jsem vazne nemocen, a je to dusledek kriminalniho jednani statni politicke moci vuci mne, resp. je to dusledek potlaceni lidskych prav a pachani zlocinu proti lidskosti vuci me osobe. Je ale mozne, ze takto persekuovanych lidi je onech 140000 obyvatel, ba mozna jeste vic. Jestlize statni moc zablokuje obcanovi exekucne jeho mzdu, a zaroven mu zablokuje exekucne i jeho bankovni ucet, je to totez, jako kdyby tohoto obcana odsoudili ze dne na den k trestu smrti bezdomovectvim, ve spine, o hladu, bez hygieny. To je ale hyenismus. Takoveto chovani uredniku statni politicke moci v Ceske republice odporuje umluve proti tyrani, muceni, a jinemu nasili, jde o sadisticke chovani techto uredniku statni moci, a pachaji tak na techto obcanech zlociny proti lidskosti.Meli by proto vsichni, kdo se na tomto jakymkoli zpusobem podileji nebo podileli byt postaveni pred trestni tribunal soudu, a meli by byt potrestani a zbaveni moznosti dale vykonavat svou funkci. Meli by byt ve svych funkcich nahrazeni jinymi lidmi, kteri budou dodrzovat lidska prava pri vykonu funkce urednika statni politicke moci.
Dle umluv o lidskych pravech ma obcan pravo na praci, na mzdu za vykonanou praci. Obcan ma pravo na dustojne bydleni, na to aby mel prostredky na jidlo a na dustojne osaceni.

Nepovazuju za dustojne bydleni to, ze muz nemuze bydlet se zenou,ale je jaksi systemem statni moci dotlacen k tomu,ze musi bydlet na pokoji o rozmeru 20metu ctverecnych se sesti muzi,ktere ani nezna, kteri jsou vulgarni alkoholici. Nepovazuji za dustojne, ze obcanovi CR je jaksi vnucovan zivot ne rodinny. Kazdy obcan prece at muz nebo zena chce zit partnerskym kvalitnim zivotem Tato moznost je ale v CR jiz mnoha lidem odeprena,prave z duvodu financnich persekuci statni moci CR. Nepovazuji za dostatecne,abych jedl denne jen chleb a vodu,obcas nejaky kolac a caj. Muj organismus toto vydrzel 8 mesicu,kdy mi existencni minimum nedovolovalo si koupit kvalitnejsi jidlo,jsem vsak z toho jiz vazne nemocen.Nepovazuju za dustojne to,ze si 10let nemohu koupit spodni pradlo,protoze mi statni urednici stale berou vsechny me penize,ani to,ze musim chodit ve znacne roztrhanych kalhotach,protoze na jine nemam. Nepovazuju za dustojne to, ze tudiz nemam penize na doplatek za leky,ani na to,abych si koupil jizdenku,kdyz se potrebuju dopravit k lekari. Existencni minimum,ktere mi bylo prideleno, mi nepostacuje na nic z tohoto, pricemz statni moc Ceske republiky mi odebrala temer vsechny moje vydelane odmeny po donbu vice jak 10 let, coz odpovida sume, ktera se rovna mnoha statisicum korun. Nenechavaji mi z techto mych odmen temer nic, mnohdy vubec nic. Vlastne se divim, jak to ze jsem jeste na zivu-je to hlavne diky pomoci mych pratel,kteri jsou uz ale take vycerpani a nemohou jiz mi tedy pomoci.

Povazuji za muceni a tyrani tedy za pachani zlocinu proti lidskosti to, ze diky tomu, jak nas obcany vlada podvadi nazvem existencni minimum, a diky tomu, ze mi dlouha leta nenechavaji pracovnici statni politicke moci a justice vcetne prizivujicich se soukromych subjektu takrka vubec zadne penize z mych vydelanych odmen,nebot nyni jako dusledek toho citim ze jiz umiram v podminkach spiny, o hladu,bezdomovectvim,nevim,kolik dni jeste takto mohu prezit.Jako dusledek tohoto muceni jsem vazne nemocen, rozpadla se mi rodina,a veskere vztahy. Umiram nyni osamocen v prostredi ulic. Dusledky vyse uvedene chovani pracovniku statni moci, jak uvadim vyse, se da prirovnat k podminkam umirajicich obeti holokaustu. Clovek se pred smrti a pri umirani samotnem hodne trapi. Statni politicka moc Ceske republiky, a vlada vuci slabsi skupine obcanu vlastniho lidu uplatnuje autogenocidni politiku, a to je velmi nebezpecne pro spolecnost, pro cely svet. Citim to i z obzalob vuci me osobe,ktere jsou postaveny na mafioznich praktikach vsech zucastnenych uredniku, a na smyslenych a lzivych indiciich, ktere museji byt jak statnimu zastupci, tak i prislusnemu soudci znamy, tedy jde o vedome zmanipulovani trestniho rizeni s cilem mne poskodit, zlikvidovat, ze strany uredniku statni politicke a justicni moci, resp. vykonne mafie statni moci Ceske republiky.

Jiri Pelisek