Emailing s okresním soudem v Benešově dne (1. září 2013)

02.09.2013 04:00
Vážená paní Stohrová,
 
děkuji Vám za připomenutí. Na adrese pro doručování se nezměnilo nic:  Karlínské náměstí 1, Praha 8, 18600
 
Pokud jde o datovou schránku, již opakovaně se marně snažím ji rozchodit, takže momentálně mi nefunguje příjem pošty z ní.
 
Co se ale změnilo, jak jistě víte, už ze sebe nehodlám nechat dělat blbce ze strany pracovníků státní moci, tedy včetně instituce okresní soud v Benešově. Blbce jste ze mně dělali po dobu cca 15 let. Dáváte neustále svolení různým mým věřitelům na exekuci na mou mzdu a zároveň i na moje všechna bankovní konta, jak koho napadne, a požádá instituci Okresního soudu v Benešově-tedy Vašeho soudu. Pro mne je institucí to, co je na adrese odesilatele na dopisu. Jestliže pracovníci Vašeho domu soudu na Masarykově náměstí v Benešově nerespektují mně, jako člověka, a svými bezbřehými souhlasy s exekucemi na můj účet a mzdu mně zbavují výdělků většinou do poslední koruny, musím si pak půjčovat peníze jinde. Je to celkem logické, a pochopilo by toto i malé dítě. Co by ale ani malé dítě nepochopilo, je to, že mne chce zase ten stejnej barák, ten stejnej dům, kterej mi všechny peníze takto blokuje, aniž by mi ponechal byť jedinou korunu na jídlo, že mne chce tato stejná Vaše instituce soudit a odsuzuje mne za to, že nemám něco zaplaceno. Když tohle kdekoli říkám, lidé na mne vždycky koukají s otevřenou pusou, a lapají po dechu. Toto chování Vašeho úřadu splňuje charakter nacistického týrání. Kdy už se konečně vzpamatujete, a začnete se chovat jako lidé ? 
To jste vystudovali práva, abyste se kochali utrpením svých obětí jako jsem já? Přece si musíte být vědomi toho, že když někomu necháváte odejímat veškeré jeho příjmy, že jej týráte hladomorem. Musíte přeci si být vědomi důsledků takovéhoto rozhodování. Je to nerespektování obecně závazných dokumentů o lidských právech. Ale Váš úřad si s tím jak je vidět nijak starost nedělá. Nedávno mi zase přišla blokace na účet. A z čeho mám žít ? Slídily za mnou posílat, to Vám jde. Kvůli tomu, aby jste vypadali důležitě. Váš cíl, tedy cíl Vašeho úřadu je mne vysílit.To už se Vám podařilo. Jen jste jaksi nepočítali s tím, že jsem mediálně zdatnej. Udělali jste si ostudu po celým světě. Protože tohle, co předvádíte, si nikdo v celý Evropě nedovolí. Toto se děje jen u nás. A o tom, že toto chování státní moci, co předvádí plošně po celé ČR, tedy včetně Vašeho úřadu, bude mít dohru v podobě zodpovídání se spravedlnosti, nepochybujte. Ví se o Vás v Bílém domě, ví se o Vás ve světových denících, ví o Vás mezinárodní trestní soud, soud ve Štrasburku, ví o Vás komisař pro lidská práva, jsou informovány televize. Takže vězte, že je jen otázka času, než se budete muset zodpovídat ze svých nacistických praktik, které do své práce jaksi navíc, zahrnujete. Nazývám věci pravým jménem. Nad národními zákony je deklarace lidských práv, a další dokumenty. Ale to snad znáte. Žádný národní zákon nesmí být s nimi v rozporu. A když je unás ve státě autogenocidní politika vlády vůči vlastnímu lidu, jasně prokazatelná výší existenčního minima, pak se nemůžete divit, že lidé nemají své finanční záležitosti v pořádku. Váš úřad  je výkonným nástrojem uplatňování represí souvisejících s autogenocidou. Nechávat lidi odříznuté od výdělků, to je horší zvěrstvo, než kdyby jim někdo dal rychlou kulku do hlavy. Ve smyslu výše uvedeného jsem podal k české justici, mnoho trestních oznámení. Vyjádřil jsem své přesvědčení o tom, že takto pojaté soudnictví ve spolupráci se státními zástupci kteří lžou, jak ukazují mnohé kauzy v mediích, a zoufalí lidé si stěžují na internetu, kdy státní policie jak jsem se přesvědčil, si dělá ze své práce kovbojku divokého západu, když jentak spolu se státními úředníky magistrátu a s městskou policií, plně ozbrojeni nechají unést člověka a zavřít jej na psychiatrii, jen kvůli tomu aby se zmocnili dražební transakce jeho majetku oni a lidé jim blízcí, a mnoho dalších zvěrstev pracovníků státní moci, tedy přesněji státní mafie ČR, tedy že takto pojaté soudnictví a práce státních zaměstnanců je zločineckým spolčením. Navíc jde o organizovaný zločin ve spolupráci s ozbrojenými složkami státu. Jde tedy o zločinecké uspořádání státu.O demokracii zde nemůže být ani řeč. Ty věci, které děláte lidem, abyste je týrali, a obohacovali se tak na nich, ať již finančně, nebo jen tak citově z radosti z utrpení druhého člověka, tak ty věci už skryté nejsou. Už jsou vidět, pojmenoval jsem je detailně, a ví o tom celý svět.
Snad víte, co to znamená, když jsem vyjádřil svou nedůvěru české justici a českému soudnictví na základě odůvodněného přesvědčení o tom, že jde o mafiánské zločinné spolčení státních zaměstnanců potlačujících lidská práva. Snad víte, co to pro Vás podle naší ústavy znamená. Nebo stále chcete ze mne dělat blbce? Anebo mne myslíte odsoudí česká justice protiústavně? Ale potom ten soudce, který to udělá se sám musí trestně zodpovídat. I když jak vidím, v české republice si státní zaměstnanci myslí, že si můžou dělat kdy se jim a co se jim zlíbí. A o důvěře? No to už vůbec nemůže být řeč. Státnímu  zaměstnanci po zkušenostech, které jsem v ČR načerpal, nemohu už věřit ani to jak se tváří, natož nějaká slova. Bohužel. Víte, jak na tom byl Ježíš Kristus přece. Víte  to. On sice nepřežil fyzicky zvůli kterou na něm páchali. Ale přeto je všude kolem nás do dnes, je ve všech věcech, je v každém člověku. A jeho slova nezemřou. Jeho duch žije stále. A Vy, Vážení soudci, kteří mně dlouhá léta šikanujete, jste si tentokrát ve mně nevybrali správnou oběť. Když mně nenecháte na pokoji, a zjevně se Vám do toho nechce, budete se muset utkat s daleko mocnějším. Víte, jak je to s tím když lovec honí svou kořist, tygra? Měl by počítat s tím, že ho jednou potká. Tolik jen pro zasmání. Já nejsem ani Vaše kořist, ani tygr. Ale chcete-li mně neustále barbarsky pronásledovat pod záminkou trestního stíhání, budete se muset utkat také s Bohem - se soumrakem Bohů.
 
Jiří Pelíšek
 
******************

Dne 30. srpna 2013 12:37 Šárka Stohrová <sstohrova@osoud.ben.justice.cz> napsal(a):

Ve Vaší trestní věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. 2T 161/2012 Vás žádám o sdělení adresy pro účely doručování. Nestane-li se tak, event. nedostavíte-li se osobně ke zdejšímu soudu, ani si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od odeslání výzvy, vystavujete se tak nebezpečí vydání příkazu k vašemu zatčení.
 
JUDr. Ivana Doubková, v.r.
soudkyně
 
 
Šárka Stohrová
vyšší soudní úřednice, vedoucí tr. senátu 2T, 10T
 
Okresní soud Benešov
Masarykovo nám. 223
256 45 Benešov