Jakákoli diskriminace, ať již vědomá či doměle nevědomá, je projevem nacismu a sadismu. Neboť ten, kdo diskriminuje jakkoli jiného, jedná právem silnějšího, a má z toho uspokojení.

02.08.2013 14:55

Jakákoli diskriminace, ať již vědomá či doměle nevědomá, je projevem nacismu a sadismu.

Neboť ten, kdo disriminuje jakkoli jiného, jedná právem silnějšího, a má z toho uspokojení. Samozřejmě člověk když chce, může se změnit, a okolí mu odpustí. Záleží však na míře diskriminace, které se dopustil. Některé činy, zločiny,  mohou být napraveny jen hlubokým pokáním, a průvodním trestem podle trestního zákona. A při diskriminaci ten, kdo ji provozuje, vždycky odčerpává své oběti životní esenci, životní sílu. Pokud to trvá delší čas, oběť z toho může vážně onemocnět, i zemřít, jak dokládají četné případy, kdy se to již stalo. Když takovéto jednání provozuje vláda vůči vlastnímu lidu, je to podle trestního zákona ČR i podle mezinárodních úmluv klasifikováno jako genocidní jednání vůči občanům. Přesněji autogenocida vlády vůči vlastnímu lidu, trestní sazba odnětí svobody je zde stanovena na 12 - 20 let, případně výjimečný trest. Příprava je také trestná.

Z uvedeného tedy vyplývá, že není vůbec jedno, jestli pracovníci státní moci České republiky,

jako jsou soudci, exekutoři, státní zástupci, policisté ať již státní či měštští, úředníci na úřadech

nás občany drtí, a snaží se na nás být ,,strašní" ve svých důsledcích, rozsudcích a při zkreslování informací a pomlouvání, při snaze zkriminalizovat pokud možno co nejvíce lidí, aby pak dostali tučné odměny za ,,objasněnost" případů, a aby vypadali nepostradatelně.

Vůbec to tedy není jedno, naopak, jde o život nám občanům, jde vždycky o život. Nikdy nevíte, kam nechají tihle šikanéři až svou oběť zahnat. Mají své skryté metody, a klidně si počkají na smrt své oběti mnoho let, jen průběžně kontrolují situaci, a občana deptaj pod různými záminkami. Znáte to? Setkali jste se už s takovým šikanérem?

Pokud se takto chová značná část pracovníků státní moci, jak výše uvedeno vůči občanům, není možno očekávat, že justice ČR sebe sama odsoudí, anebo že odsoudí své spolupracující orgány. Máte-li proto podezření, na takovéto genocidní jednání vůči Vám, odešlete trestní oznámení podle vzorů zde uvedených, doplňte si tam jen podle svého text a své osobní údaje, a odešlete jej nejen na vrchní státní zastupitelství v Praze, ale určitě také mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, a Mezinárodnímu soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Pro Mezinárodní soud pro lidská práva ve Štrasburku je dobré také sepsat v tomto smyslu žalobu, a odeslat ji poštou.

Mezinárodně ratifikované dokumenty o lidských právech, které se zavázaly státy Evropy, včetně České republiky dodržovat pod sankci trestního stíhání odpovědných osob, jako je ,,Deklarace lidských práv" a ,,Úmluva proti mučení a jinému, krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání" mimo jiné jasně říkají:

Občan má právo na odměny ze své práce v takové výši, která mu umožní důstojné bydlení, peníze na jídlo, na ošacení.

Existenční minimum na jeden kalendářní měsíc v ČR je proto potřeba nastavit nejméně na 15.000,-Kč. A ani exekutor, ani nikdo jiný nesmí sáhnout občanovi na odměny za práci, kterou vykovává pod stanovený limit, protože by tohoto občana přímo ohrozil na zdraví a na životě.

Nyní máme nastavenu částku existenčního minima na 2200,-Kč, a v ulicích ČR je na 40.000lidí, kteří nemají co jíst, nemají kde bydlet, dalším 100.000 občanům bezprostředně ztráta domova hrozí. O život tedy jde akutně početné skupině obyvatel ČR.