Jakmile odešlete elektronicky, trestní oznamení vytiskněte, podepište, vložte do obálky, a pošlete běžnou poštou na adresu státního zastupitelství...

23.07.2013 09:55
Vrchní státní zatupitelství
Address: náměstí Hrdinů 1300/11, 140 00 Prague