Je zajímavé, že s oblibou komentují situaci kolem výživného předtavitelé politických stran, a jsou to již 24 let stejné tváře, které mají za sebou mnoho stranických skandálů...

14.08.2013 05:48

Každý otec má rád své dítě. Ale když státní sociální dávky, a minimální mzda nekopírují reálně náklad jednotlivce na jeho vlastní život, ale jsou mnohonásobně pod touto hranicí, pak nemůže fungovat ekonomika ani ta státní, ani těch osamělých samoživitelek, ani povinných plátvů výživného, tedy v ČR je jaksi komunisticky zvykem, že jsouto většinou otcové. V první řadě by měli vrcholní představitelé tohoto státu potrestat ty osoby, které se podíljí nebo v minulosti podíleli na tom, že jsou občanům vyláceny tak nízké dávky sociální podpory v ČR, že se tito občané musejí zadlužovat, a vlastně tak DOTOVAT CHOD TOHOTO STÁTU ZE SVÉ KAPSY, Z TÉ, VE KTERÉ NIC NENÍ. Stát si takto pro své vlastní fungování načerpává peníze občanů po dlouhá léta. Když občan již nemůže, je vyčerpaný, tak jej stát ČR zkriminalizuje, uvězní, nechá zemřít s odstřihnutím od zdroje přímu klidně na ulici.