Kam poslat TRESTNÍ OZNÁMENÍ - doporučení, e-mail adresy :

22.07.2013 18:42

 

Kam zaslat TRESTNÍ OZNÁMENÍ - emailové adresy :

Trestní oznámení posílejte na tyto emailové adresy:

V českém jazyce:

podatelna@nsz.brn.justice.cz  -  Nejvyšší státní zastupitelství v Brně

podatelna@vsz.pha.justice.cz - Vrchní státní zastupitelství Praha

posta.policie@mvcr.cz - Policejní presidium Praha

epodatelna@senat.cz - Senát ČR ( například velezrada presidenta, jako jediný kompetentní rozhodnout, zbavit presidenta funkce )
 

podatelna@ochrance.cz Oubudsman ČR, veřejný ochránce práv občanů ČR

info@osn.cz - - adresovat do předmět: K rukám nejvyššího inspektora pro lidskápráva při OSN

televizni.noviny@nova.cz

zpravy@nova.cz

internet.redakce@nova.cz

zpravodajstvi@iprima.cz

 

V anglickém jazyce:

otp.informationdesk@icc-cpi.int - Mezinárodní trestní soud v Haagu (pro případy Genocidy a třídní segregace)

pio@icc-cpi.int

youth@coe.int

infopoint@coe.int

private.office@coe.int

civilsociety@ohchr.org - Evrpský úřad pro ochranu lidských práv

dexrel@ohchr.org

infodesk@ohchr.org - Nejvyšší inspektor Evropského úřadu pro lidská práva při OSN kancelář 1

petitions@ohchr.org - Nejvyšší inspektor Evropského úřadu pro lidská práva při OSN kancelář 2

infopoint@coe.int

info@osn.cz - - adresovat do předmět: K rukám nejvyššího inspektora pro lidskápráva při OSN (česky i anglicky)

obs@obs.coe.int