Nabízí se otázka: ,,Jak dlouho občané myslíte, že je toto únosné ??" Jak dlouho budeme ještě takto dělat Evropské unii otroky ???

11.03.2014 17:59

Uvedené články vyjadřují vlastní názor autora. Opírají se o letité zkušenosti v oboru finančnictví, o znalosti obchodního a privátního práva, znalost trestního zákona, o znalost mezinárodních zákonů o lidských právech, a o znalosti fungování zdravě prosperující ekonomiky.

Autor článků: Jiří Pelíšek, narozen 5.2.1968 v Praze