O čem se nepíše a nemluví, o čem Vás média neinformují. Aneb čísla trochu jinak, než je znáte…Jak se Vám líbí tato čísla??

11.03.2014 09:41

O čem se nepíše a nemluví, o čem Vás média neinformují. Aneb čísla trochu jinak, než je znáte…Jak se Vám líbí tato čísla??

Renomovaní ekonomové tvrdí, že na to, aby si občan uspořil jednu korunu,

musí těch korun vydělat celkem pět.

 

Přičemž část z těchto pěti korun odvede na daních, část spotřebuje na vlastní spotřebu, tedy na život.

 

A nyní se podívejme na několik vzorců, jak český národ hospodaří, zřejmě aniž by to tušil. Tedy do jakých podmínek je vládami od ,,sametové revoluce“ neustále hlouběji vmanipulováván. Po té si výslednou částku vynásobte pěti, tedy tou pětikorunou, která je zapotřebí k tomu, aby uvedená čísla byla vyrovnána. Takovou práci totiž pak každý občan musí vynakládat na to, aby pomohl vyrovnat deficity-jak tomu vládní představitelé s oblibou říkají.

 

Tak tedy se zde zaměřím na několik závažných témat:

 

Pojišťovny-meziroční tunel  - jeden z důkladných nástrojů ruinování kapes Českých občanů:

 

V  České republice podniká celkem asi tak 40 pojišťoven, přičemž každá v průměru disponuje cca 1500 poradci. Tito poradci jaksi dle zákona o pojišťovnictví z roku 2004, smějí pro pojišťovny pracovat pouze na Živnostenský list, a říká se jim ,,Výhradní pojišťovací poradci – tedy zkratkou VPA“ Nad tímto má dle uvedeného zákona dohled Česká národní banka. Pokud chce poradce VPA pracovat, musí pro ČNB zaplatit licenci ve výši 2.500,-Kč. Znásobíme-li částku počtem poradců v ČR, dostaneme sumu: 150.000.000,-Kč (Stopadesát milionů korun)

 

Tedy 150.000.000,-Kč musí občané tohoto státu meziročně vynaložit na to, aby směli vykonávat práíci VPA, a to ještě ani nezačali pracovat. Meziročně proto, že fluktuace těchto pracovníků je poměrně značná, vzhledem k okolnostem, o kterých se zmíním později.

 

To ale ještě tito VPA poradci ani nezačali pracovat, a už mají takovéto náklady-tedy pořizovací náklady. Ale dále mají povinnost zaplatit si hned s zahájením svého podnikání odvod na sociální (-1890,-Kč měsíčně) a zdravotní pojištění (-1752,-Kč měsíčně MINIMÁLNĚ. Toto když sečteme a znásobíme počtem poradců VPA meziročně, tak nám jen pro zahájení podnikání vychází, že tito lidé, aniž by ještě vydělali byť jedinou korunu-musí se také řádně proškolit, tak již musí zaplatit na tyto odvody sumu součtem ve výši: 218.520.000,-Kč první měsíc – tedy ještě před tím, nežli si vydělali byť jedinou korunu ( Dvěstě osmnáct milionů pětiset dvacet korun )

 

Je prokázáno, že každý podnikatel, tedy osoba samostatně výdělečně činná – tedy OSVČ – ale potřebuje k tomu, aby vůbec byla v plusu-nebo aby byly její náklady a výnosy vyrovnané, mít výnos z podnikání před zdaněním ve výši 50.000,-Kč. Nutno je samozřejmě počítat s tím, že tato osoba- tedy VPA OSVČ, a každý kdo podniká, i kdo nepodniká, má prostě náklady potřebné na život. Nájem bytu, jídlo, ošacení. Tedy minimálně, pokud takový člověk bydlí v garsoniéře, nutno, aby mu z jeho příjmu zbylo 15.000,-Kč. Když se ale ohlédne pak OSVČ, v tomto případě VPA po roce své činnosti zpět, zjistí většinou, že na to, aby mohl vůbec existovat, si musel ještě peníze vypůjčit. Tedy platí zde nepsané pravidlo, že asi tak 5% VPA situaci ekonomicky zvládá, a ostatní jen jaksi ,,přicmrndávají-tedy šoupou nohama. Ale tito lidé, v zápalu své práce přijdou na to, že jejich činnost je nerentabilní až tak po cca 2 letech svého působení, kdy si řeknou: ,,Aha, tedy zkusil jsem to všelijak, ale tahle práce prostě rentabilní není“ a jdou jinam. Mnohdy jsou už bohužel předluženi, protože z vlastních zdrojů, i ze zdrojů úvěrů vlastně ,,dotují“ provoz pojišťovny. Toto dotování probíhá nepřímo. Oni nedotují přímo pojišťovnu, pro kterou pracují, ale dotují sebe, a své aktivity k tomu, aby mohli práci vykonávat. A toto je nebezpečné moderní zotročování lidí. Dáme-li to do čísel, vypadá to asi takto:

1.500 poradců VPA x 40 pojišťoven ( průměrně ) = 60.000 VPA poradců, kteří většinou, tedy z 80% platí odvody na SSZ a Zdravotní pojištění, přičemž se meziročně zadluží každý průměrně částkou 250.000,-Kč, než pochopí, že tudy cesta nevede, a zkouší následně jinou profesi-to už ale mívají tito lidé na krku exekutory.

Je zajímavé, že obvykle se zadluží u některé sesterské., či dceřinné společnosti v rámci finanční skupiny, pro kterou pracují-to jim jejich ,,chlebodárce“jaksi pokoutně umožní, tedy nikoli ,,zdravý zisk za odvedenou práci, ale zadlužování se. Tedy znásobíme-li průměrnou meziroční částku 250.000,-Kč, kterou se stihne OSVČ VPA poradce zpravidla zadlužit, nežli s touto profesí skončí, počtem poradců, vyjde suma: 15.000.000.000,-Kč ( patnáct miliard korun )

 

Uvedená tučná čísla jsou čísla, která občané platí, aniž by vydělali jedinou korunu !!!

A jak uvádím na začátku tohoto článku, na to, aby mohli tyto peníze zaplatit, musí vydělat 5ti násobek-tedy následně musejí vyvinout úsilí k tomu, aby vydělali 5ti násobek.

 

Další čísla o pojišťovnách.

 

Například běžně placené-tedy měsíční pojistné na životní pojištění. Téměř každý občan má své životní pojištění v ČR. Průměrné trvání jedné takové pojistné smlouvy je zhruba 6 let, z 80% všech pojistných smluv. Proto má stát zájem na regulaci pojistného trhu, aby zamezil přílišné fluktuaci pojištěnců.  Jde spíše ale o politický zájem, protože miliony nespokojených občanů, kteří ztratí své úspory nemůže žádná vláda potřebovat. Ke ztrátám dochází mnoha způsoby. Jednak občané při podpisu smlouvy očekávají víc, nežli pojistně-technická matematika jim dává a umožňuje, a právě pak tím, že občané nedodržují sjednanou dobu, na kterou byla pojistná smlouva sjednána. Důvodů, proč se tak děje, může být mnoho, tolik, jako život sám nabízí situací. A občan má výsostné právo pojistnou smlouvu zrušit, kdy se mu zlíbí-tedy při splnění výpovědní lhůty, dané pojistnou smlouvou. Vezmeme-li v úvahu, že v našem státě žije kolem 12 milionů českých občanů, a každý z nich je již připojištěn-tedy má uzavřenu již svou pojistnou smlouvu, pak, vzhledem k tomu, že průměrné pojistné činí měsíčně statisticky cca 600,-Kč na občana, vyjde nám, že občané platí měsíčně v České republice na své životní pojištění částku ve výši: 7.200.000,-Kč (SedmMiliardDvěstěMilionů korun), to celé když znásobíme 12 kalendářními měsíci v roce, vyjde nám suma: 86.400.000,-Kč ( Osmdesátšest miliard čtyřista tisíc korun ). Průměrná doba trvání pojistných smluv životního pojištění ale dle statistik činí 6 let, je tedy nutno znásobit sumu alespoň šesti, což nám dává výsledek: 518.400.000.000,-Kč ( pětiset osmnáct tisíc miliard, Čtyřista milionů korun. No a při zrušení pojistné smlouvy po 6 letech, občan dostane zhruba 50% částky, kterou do svého životního pojištění vložil. Tedy průměrně meziročně 43.200.000,-Kč ( Čtyřicet tři miliard dvěstě milionů korun ) občané utratí do kapsy pojišťoven, naprosto dobrovolně. Pojišťovny jim na jejich dotazy odpovídají, že jde o pojistně technickou matematiku, ale občané tomuto běžně nerozumí, nechápou, a celkem logicky se pak rozčilují. Znásobme si ale zmíněnou utrpěnou ztrátu  občanů ve výši: .200.000,-Kč ( Čtyřicet tři miliard dvěstě milionů korun ) x 5 ( to je ta pětikoruna, kterou musí občan znovu vydělat na útratu té jedné ), a vyjde nám suma: 216.000.000.000,-Kč meziročně,  ( Dvěstě šestnáct miliard korun-meziročně) které občané tohoto státu musí vydělat-tedy vynaložit na to, aby znovu vydělali ztrátu, kterou utrpěli jen z důvodu předčasně zrušené pojistné smlouvy svého životního pojištění!!!

 

Jen toto představuje, že každý občan z 12milionů obyvatel, tedy i důchodci a lidé bez práce, musí znovu vydělat částku meziročně ve výši: 18.000,-Kč!!!

 

Můžete namítnout, že Vám uváděné propočty připadají směšné, či dětinské, ale dle mého názoru toto je jen jedna z velkých černých děr české ekonomiky, kterou je zapotřebí zacelit, a to velmi rychle. Toto je totiž jeden z významných nástrojů, jak se ruinuje a zotročuje český národ prostřednictvím nadnárodních finančních skupin, které v ČR podnikají se statutem ,,akciových společností". Jde zde o pohled na ekonomiku tohoto státu trochu jinak, naprosto selským rozumem.