Občan, který nemá zajištěno státem ,,existenční minimum" a ,,minimální mzdu" v takové výši, která mu zajistí důstojné bydlení, jídlo a ošacení-tedy naplnění naší ústavy (Deklarace lidských práv), pak se tento občan může dostat do situace

11.03.2014 13:50

Občan, který nemá zajištěno státem ,,existenční minimum" a ,,minimální mzdu" v takové výši, která mu zajistí důstojné bydlení, jídlo  a ošacení-tedy naplnění naší ústavy (Deklarace lidských práv), pak se tento občan může dostat do situace, že mu jeho náklady a příjmy prostě matematicky nevycházejí, a pak už se jen jaksi ze zoufalství ,,zadluží". A neúprosná sestupná spirála dlužníka, který není následně schopen splatit své závazky, a je ze zoufalství, aby si zachránil život, a život svým blízkým, ve snaze udržet rodinu pohromadě, je tedy nucen si znovu půjčit, až již nemá kde, nestíhá si přes tíživou situaci včas vyzvedávat poštu, a nestíhá tuto korespondenci ukomunikovat s úřady, se soudy, s exekutory, že se pak nutně někam odstěhuje, protože se mu také zpravidla rozpadne jeho rodina... Jen jediný model ale naplňuje současnou ústavu, tedy deklaraci lidských práv. Tedy takový model, kde existenční minimum občana je rovno nebo vyšší jeho skutečným ,,existenčním nákladům na zachování důstojného života" Tedy jakékoli částečné řešení je pro populaci cíleně genocidní. A Genocida, i její příprava je trestná. O tom jak taková moderní genocida ruinováním občanů probíhá, se můžeme přesvědčit, když se podíváme v centru měst na popelnice. Statisticky tak průměrně v Praze 6 osob za 1 hodinu hledá v jedné popelnici něco k jídlu, nebo něco zajímavého. V okolních státech, jako je rakousko, Německo, Švýcarsko, Anglie, Lichnsteinsko-tedy ve státech, kde lidé dbají o to, jakou mají úroveň, se s tímto fenoménem nesetkáte. ve Švýcarsku navíc odpadkové koše jsou z nerezové oceli, a byť jen pohled na koš by byl pro občana jeho potupou, přičemž existenční minimum zde mají také 2.200,-...ale ve Švýcarských francích. Současné existenční minimum na občana ve výši 2.200,- Kč je nejen ostudou srdce Evropy, ale nutí žít občany tohoto státu potupným a bídným životem, zatímco vládní představitelé 25 let úspěšně ve stovkách miliard a v bilionech ruinují tento stát.  Mějte se fajn. A nepleťme si ,,Svobodu" s Divokým západem-ten má ke svobodě daleko. Neboť tam vždy vládlo právo silnějšího, a rychlejšího. Jiří Pelíšek https://www.4Life93.webnode.cz