SOCIÁLNÍ DÁVKY - aneb alespoň 15.000,-Kč měsíčně !!!

03.08.2013 06:44

  Je to jako když učíte malé dítě plavat. Aby se plavat skutečně naučilo, přidržujete mu zlehounka bríško, a držujete dítě nad vodou, aby se nenapilo, aby se nepotopilo. Víte, jak moc je důležitý, aby se nepotopilo ani na chvilku, mohlo by se napít vody, vdechnout ji, a tak nic neříkáte, a jen jej tiše přidržujete nad vodní hladinou... a čekáte, až se mu to povede a uplave pár temp. Jak by to ale asi l, kdybyste chtěl/a vy plavat, a někdo Vám přidržoval tělo tak 5 centimetů pod hladinou, pořád, a nepřtržitě, ale jste už ve vodě, musíte pavlat. Ale když Vás váš sociální systém nechá dlouhodobě několik procent pod potřebnou hranicí Vašeho příjmu, tak Vás stát Česká repubkika v podstatě nutí brát si nekonečné množství půjček. To je ale nezákonné tunelování kapes Všech, kterých se to týká, respektive tunelování jejich pněženek. Asi už nikoho z kompetentních nezajímá, že takovéto hromadné zadlužování naší české populace bývá nejčastější příčinou rozpadu manželství, partnerských vztahů, a konce mnoha tisíc lidí na ulicích. Je zde řeč o 40.000 bezdomovcích, a dalším cca 100.000 lidem této země bezprostředně bezdomovectví - ztráta domova - hrozí. Jestliže máme v ČR nastavený systém sociálních dávek pro občana-jednotlivce tak, že z nich a ze součtu příjmů není schopen si uhradit samosttné bydlení, jídlo, léky a ošacení, a jestliže tento vzorec je používán plošně, je to trestný čin odpovědných pracovníků státní správy. Stát je povinen, podle Deklarace lidských práv, umožnit člověku důstojné bydlení, blahobyt, ošacení, potraviny. Jestliže si součtem svých výdělků a sociálních dávek občan nemůže uhradit ani garsonieru, ani samostatný pokoj, a nemá na jídlo a ošacení, je tak nucen hledat potraviny v odpadkových veřených koších, spát na ulici, pak se nejedná o sociální systém státu, ale o jeho zvrhlou formu na stát autogenocidní, vůči vlastnímu lidu. Nikdo přece nevydrží nepřetžitě plavat pod hladiou, aniž by se utopil. A o to právě jde. Mnoho lidí v ČR má příjmy menší, než spotřebu. Zadlužují se, snaží se přežít. Ale to není důstojný život, to není péče, kterou musí stát občanům dát. 

Jako občan ČR mám právo na život.

Mám právo na důstojný život.

Mám právo na důstojné bydlení, jídlo a ošacení, které mi tak zajistí moje právo na život, neboť kdybych bydlel na ulici, vystavoval bych se rizikům působení kriminálních živlů, povětrnotních podmínek, výkyvům počasí, a byl bych tak permanentně vystaven nebezpečí ohrožení života.

Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek,    možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou/ženy s partnerem.

- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.

- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč

 
Celkem tedy musí občanovi ČR z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně  minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv. Teprve to, co je nad rámec této částky jako odměna za vykonanou práci, smí exekutor zabavit, a předat věřiteli.

Minimální mzda a existenční minimum pro občana České republiky musí být pto s okamžitou platností zvýšenyy na alespoň 15.000,-Kč měsíčně.

V České republice ale pracovníci státní moci, pracovníci justice, soudci, exekutoři a další spolupracující subjekty, si uzurpují právo na to, diktovat občanovi že má žít v méně důstojných podmínkách, než je zde uvedený minimální společenský standart občana České republiky. Nechť všichni zúčastnění berou prosím navědomí, že jedině dodržováním lidských práv, a úctou k občanovi jako k člověku, se podaří tuto společnost dovést k blahobytu, k prosperitě. Jakékoli barbarské projevy ze strany pracovníků státní moci mají a budou mít za následek pouze bídu, a utrpení obyvatel země.

Pokud se Vám ale stalo tak, jako mnoha občanům ČR, že Vám zabavili nejen Vaši mzdu, ale zároveň máte i obstavený bankovní účet, vězte, že byl na Vás v podstatě dle mého názoru spáchán zločin, a to rozsudek smrti. A pokud se Vám toto děje delší čas, můžete se bránit, vyčíslit škodu, a požadovat ji od státu. Přece musíte mít peníze na jídlo, abyste mohli žít, a taky na bydlení a ošacení. Jakpak by si to pracovníci státní moci ČR představovali, zabavovat, nebo povolovat zabavování všech peněz dlužníkovi, a nechat jej zemřít bez střechy nad hlavou?? Tak to ne, Jsme uprostřed Evropy, a jednotlivé evropské státy včetně České republiky se zavázaly dodržovat listiny o lidských právech, jako je ,,Deklarace lidských práv a svobod" a ,,Úmluva proti mučení, týrání a jinému násilí ( porušení této úmluvy je trestným činem) " Je-li Vám tedy odejímáno úplně vše z Vašich výdělků, pak zcela jistě přijde čas, kdy vážně onemocníte. Když se tak stane, je už pozdě. Braňte se proti násilí a proti mučení tohoto typu ještě dřív, dokud jste ještě zdraví. Zdraví Vám nikdo nevrátí. A chtějte náhradu způsobené škody nejen přímé finanční, ale taky za společenskou újmu, za způsobené zdravotní obtíže, za způsobenou psychickou újmu. Dojděte si k Vašemu praktickému lékaři, a všechno mu řekněte, ať je vše zaprotokolováno. Podejte TRESTNÍ OZNÁMENÍ na pachatele trestné činnosti, která je takto na Vás páchána, neboť pokud Vám zabavují všechny Vaše příjmy, jedná se dle mého názoru o mučení a týrání ze strany pracovníků státní moci, v přímém přenosu, a jste to Vy, kdo nakonec bude, nebo nebude umučen, utýrán. A ještě před tím Vám ,,přišijou" paragraf trestného činu, například nezaplacení některé z Vašich pohledávek-například výživného na děti.  Vězte, že státní aparát je nastaven tak, že v případě, že se nebudete takto účinně bránit, přijde čas, kdy Vás jistě udolá. (Pokud nemáte na uhrazení dluhů) Pokud Vám zabavují úplně všechny peníze, je logické, že abyste měli z čeho žít, musíte si peníze sehnat jinde, než prací-úvěry, půjčky od bankovních i nebankovních institucí, od rodičů. Ale to je tunelování kapes občanů ČR ve velkém. Musí Vám nechat peníze na jídlo, na důstojné bydlení a na ošacení-teprve co zbyde smějí rozdělit věřitelům, a příští měsíc znovu, až do zaplacení dluhu.