Trestní oznámení - pro páchání trestného činu Genocida českého národa ve značném rozsahu Úřadem vlády Česká republika, ve spolupachatelství ostatních státních orgánů a státních zaměstnanců jako například soudci a státní zástupci, policie ČR,...

10.10.2013 14:24
Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha 
 
Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, Mezinárodní Trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím.
 
 Trestní oznámení - pro páchání trestného činu Genocida českého národa ve značném rozsahu Úřadem vlády Česká republika, ve spolupachatelství ostatních státních orgánů a státních zaměstnanců jako například soudci a státní zástupci, policie ČR, městská policie, dále ve spolupachatelstvín dalších kooperujících subjektů s těmito orgány, jako například soukromí exekutoři. 
 
Podávám tímto trestní oznámení s podezřením na zločinné spolčení a páchání trestného činu Genocida českého národa ve značném rozsahu Úřadem vlády Česká republika, ve spolupachatelství ostatních státních orgánů a státních zaměstnanců jako například soudci a státní zástupci, policie ČR, městská policie, dále ve spolupachatelství dalších kooperujících subjektů s těmito orgány, jako například soukromí exekutoři v České republice..
 
 
 
Od včerejšího dne, jak jsem si všiml, má na svých webových stránkách Českomoravská konfederace odborových svazů Česká republika informaci o tom, že v České republice nyní žije 1milion lidí v situaci ,,Pod hranicí chudoby". Moc jsem tomuto pojmu nerozuměl. Ale protože v posledních měsících dosti často slýchám z médií a vídám v tisku tuto informaci, že lidé v ČR žijí ,,Pod hranicí chudoby" proto jsem včera, tedy dne 9.října oslovil mediální odborníky na televizní vysílání s dotazem, aby mi vysvětlili, když média tento pojem tak často používají, co to přesně znamená, když uvádějí že občané ČR žijí ,,Pod hranicí chudoby". Na mou otázku v rámci tiskové konference která se konala v městské knihovně na Mariánském náměstí v Praze, za přítomnosti televizních kamer a novinářů, jak vyplývá z programu této mezinárodní konference a jeho jmenného seznamu osob odpovídali: Doc.MgA. Martin Štoll, PhD (Literární akademie); Doc.akad.mal. Milan Rašla (Vysoká škola múzických umění); Ing. Petr Dvořák MBA (Česká televize); Dr.Jan Čulík (University of Glasgow); MgA. Alena Mullerová (Česká televize) - jména osob odpovídajících dotazu jsou opsána z programu této mezinárodní konference, a nejsou všechna, takže je možná nepřesnost tohoto údaje, za což se omlouvám. Podstatné ale je, že šest vysoce renomovaných osob zastupujících televizní vysílání se shodlo na tom, že pojem který je často médii-televizemi, v novinách, v radiu, tedy pojem že lidé žijí v situaci ,,Pod hranicí chudoby" lze přirovnat k dokumentu, která Česká televize odvysílala pod názvem ,,Láska v hrobě" a také mi k tomu uvedli příměr dokumetu pod názvem ,,Šmejdi" všichni zúčastnění odborníci na televizní vysílání se jednotně na místě na tomto před kamerami televizí, za přítomnosti novinářů se na tomto stanovisku shodli. Protože příběh ze života, který je autentický natočený dle skutečné události, a protože tento příběh je o dvou lidech kteří se milují a jsou spolu donuceni žít na okraji společnosti, nemajíc kde bydlet, tak bydlí spolu v hrobce, následně na to jim stát toto obydlí zavře a žena umírá, tak jsem z tohoto vysvětlení pojmu ,,život Pod hranicí chudoby"  pochopil, že se jedná o pojem, kterým se vystihuje umírání lidí na ,,sociální chudobu". Jinak se ani uvedené vysvětlení tohoto pojmu pochopit nedá.
 
Dle deklarace lidských práv má úřad vlády, respektive stát, povinnost doplatit občanovi jeho finanční příjem do takové výše, ze které bude s to si uhradit důstojné bydlení, ošacení a zdravou stravu.
 
Náš stát-tedy úřad vlády, ale jak jsem zjistil se neangažuje ani v tom, aby lidem kteří žijí ,,Pod hranicí chudoby" dal pravidelně 3x denně najíst, ani těmto občanům výše zmíněným způsobem nedorovnává jejich finanční příjem například ze sociálních dávek. Tím, že stát - tady úřad vlády Česká republika nechává takové množství lidí prakticky bez peněz a bez jídla, vystavuje tyto občany přímému ohrožení na jejich zdraví a na životě.
Navíc celý proces státní zaměstnanci bagatelizují při styku občanů s nimi, a úřad vlády maskuje množství úmrtí českých občanů-tedy úbytek obyvatel české republiky přílivem velkého množství přistěhovalců z celého světa.
 
Proto podávám tímto trestní oznámení pro páchání trestného činu Genocida českého národa ve značném rozsahu Úřadem vlády Česká republika, ve spolupachatelství ostatních státních orgánů a státních zaměstnanců jako například soudci a státní zástupci, policie ČR, městská policie, dále ve spolupachatelstvín dalších kooperujících subjektů s těmito orgány, jako například soukromí exekutoři.
 
Žádám o přešetření zde uvedených informací, a žádám potrestání viníků - lidí zodpovědných za rozpoutanou a probíhající Genocidu Českého národa.
 
 
Jiří Pelíšek, občan České republiky
 
,,Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti".
 
 
Jiří Pelíšek, narozen 5.2. 1968, Trvale hlášen: xxx, dne 28.8.2013 vysegregován nezákonně státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště...