Trestní oznámení pro provozování třídní a sociální segregace vůči mně, jako příslušníku početné skupiny občanů ČR, tedy bezdomovců v hlavním městě Praze ze strany policie České republiky.

08.08.2013 14:33

Věc: Trestní oznámení pro provozování třídní a sociální segregace vůči mně, jako příslušníku početné skupiny občanů ČR, tedy bezdomovců v hlavním městě Praze ze strany policie České republiky. Pokud vím, represe tohoto druhu je velmi závažnou trestnou činností.

 
Dnešního dne, jsem byl policejní hlídkou ve 00.05 hodin, tedy cca 5 minut po půlnoci kontrolován policejní hlídkou.
Bylo to na místě okrajové části Prahy, na jedné z asi tak 10 laviček, kde jsem odpočíval.
Hlídka přijela, zastavila těsně u lavičky kde jsem byl, a vyžádali si moje doklady. Bez řečí jsem jim podal zdvořile občanský průkaz.
Po chvíli čekání, kdy si mne policisté nejspíš lustrovali vystoupili z auta, a příslušnice se mne ptala:,,nemáte kde být?"
Já na to odpověděl: ,,nějak to teď neřeším"
Ona: ,,Je vám tu dobře."
Já:,,Ano"
Po té se se zájmem zeptala že jsem byl v celostátním pátrání. V rychlosti jsem jí nastínil svou situaci, a že mi stát bere všechny peníze ze zaměstnání, a stejní úředníci stejné instituce Benešovského soudu, kteří o tom rozhodují mne trestně stíhají za to, že peníze nemám. Její kolega neměl trpělivost mne poslouchat, tak rozhovor ukončil, a poznamenal, že tam je,,...různá kriminální potulka" Nerozuměl jsem moc tomu, jak to myslí, proto jsem dodal:,,Jsou tady všude kolem studenti" Kdo je tou potulkou? Příslušník s policejním číslem 321400 mi sdělil, že tím myslí mne. A že si nepřeje abych tam byl, řekl mi:,,My Vás tady nechcem, běžte jinam. Proč nejste v Benešově?" Byl jsem na tom místě od podvečera, a naprosto v poklidu, unavený, pospával jsem. Sdělil jsem tomuto policistovi, jelikož jsem ho obeznámil s tím že jsem bezdomovec, že se vůči mně dopouští trestného činu třídní a sociální segregace, když mne jen tak bezdůvodně vykazuje-vytěsňuje z prostoru kde jsem. Přesto trval na tom, že mám se přemístit jinam.
Nemyslím si, že ozbrojené složky policie by se musely ,,točit" na bezdomovcích, kteří jsou slušní, a vykazovat je bezdůvodně, se smyšlenou záminkou - o kriminální potulce. Všimněte si prosím slovního obratu, manipulativního, jakým mi to policista sdělil. Nejdříve se vyjádřil o tom, že tam je kriminální potulka, a pak, po mém upřesňujícím dotazu mi sdělil že to jsem já. Manipulativní jednání zástupce státní moci, s cílem mne vytěsnit z prostoru jen tak z titulu svého ega, aniž by mi nabídl alternativu, kam se tedy mám odebrat ke spánku, když nemám kde bydlet, je pouhým zneužíváním pravomocí, a jednáním z pozice silnějšího, tedy takovéto jednání v sobě obsahuje nacistické prvky. Od pracovníků státní moci si vyprošuji takovéto chování. Barbarký systém státní moci, jak se v současnosti chová k nám k občanům,  je jak vidno patrný na všech jeho úrovních, i při pouhé běžné kontrole dokladů mojí totožnosti. Toto barbarství vůči nám občanům je zapotřebí vymýtit, a lidi, kteří toto provozují, ve svých funkcích nahradit lidmi, kteří budou dodržovat lidská práva. Pokud jde o bezdomovce v Praze, k nimž teď patřím, pokud vím, postarat se o masu lidí umírajících takto - tedy bezdomovců-v ulicích má i pan primátor Prahy. Snad si uvědomuje, že postarat se o tyto lidi, není totéž co jejich společenská a sociální segregace. Když jim nikdo nepomůže a je jim zima, a schovají se například do tramvaje aby se zahřáli, mají na to právo Občané státu mají právo uchýlit se do místa s majetkovým podílem státu, pokud jsou ohroženi na zdraví nebo na životě, když nemají od státu jinou alternativu. A když jim magitrát nezajistí DOSTATEČNOU sociální podporu, nemůže se divit, že tito lidé zapáchají v tramvajích. To není ostuda jejich, že je stát nechal takhle dopadnout. Je to ostudou státu. Ale lidi se nesmí likvidovat fyzicky z tohoto světa, vytěsňovat jim z jejich těl jejich duše, takto je třídně a sociálně segregovat jen proto, aby tato ostuda státu nebyla vidět. Úředníci ČR, ani současní ani minulí politici si dnes nemohou být jisti, kdy budou obviněni z trestného činu třídní nebo jiná genocida, autogenocida, třídní a sociální segregace. Mají ve zvyku jakýchsi represí a segregace lidí, kteří jsou ekonomicky slabšími, ale takové chování je trestné. Příslušná trestní oznámení na kompetentní místa již byla podána, včetně mezinárodních institucí a médií, včetně mezinárodního trestního soudu v Haagu. Máme tu milí spoluobčané co dočinění s masovou likvidací české populace, prostřednictvím ekonomických represí, a neodůvodněných zvůlí, s nacistickým a sadistickým podporováním tohoto systému ze strany mnoha úředníků, v jejichž moci je takto nečinit, ale dělají to. Jetliže se jednou vládě dostalo do rukou číslo o počtu bezdomovců v ČR, měla vláda již dávno tento problém vyřešit. Tak se nestalo, naopak bezdomovců několikanásobně přibývá, a je to vlna lidí, čekajících na svou smrt. Následuje ale další, ještě početnější vlna občanů, kterým ztráta domova bezprostředně hrozí... Ponechávám na orgánech činných v trestním řízení, koho z úředníků státní moci shledají trestně odpovědným. V ulicích České republiky umírá tisíce lidí- bezdomovců,, kterým nikdo nepomáhá. A ten kousíček těch pár centimetrů na lavičce, kterou zabírají, snad mají právo někde být, někam se posadit, někam si lehnout. Nebo kam až tu třídní a sociální segregaci Čechů chtějí státní úředníci a politici dojít? To opravdu chtějí aby bezdomovci poumírali, aby nebyli vidět? Bohužel státní autogenocidně nastavený systém české republiky zasel další, ještě početnější skupinu ekonomicky slabých obyvatel, kteří mohou skončit na ulici. Je to ale ostuda státu,a ne těch lidí, nás bezdomovců, že jsme v takové situaci, že se o nás stát nepostará, ač je to podle úmluv o lidských právech jeho povinnost, s trestnou odpovědností těch,kteří tato ustanovení o lidských právech hrubým způsobem potlačují, jako jsou případy chování státních zaměstnanců, o kterých zde píšu.
Považuji vytěsňování tohoto druhu, kde v poklidu odpočívám o půlnoci na veřejném místě k odpočívání určeném, za šikanu, a za pokračování mého teroru ze strany vzájemně kooperujícími složkami politicko-justičně-policejního aparátu státního systému, a mám důvodné podezření z cíleného týrání mé osoby, kde tato organizovaná mafiozní skupina státních zaměstnanců mně záměrně šikanuje, s cílem mně utýrat k smrti. Mám obavu o svůj život, a žádám ochranu mé osobnosti. Žádám také, aby se stát zachoval vůči mně dle platných evropských úmluv o dodržování lidských práv, a aby mi bylo od státu poskytnuto adekvátní důstojné bydlení a sociální pomoc. A to velmi naléhavě, neboť již umírám na podmínky bezdomovectví. Když mi příslušník policie říká, ať jdu pryč, že mně na té lavičce nechce, je také jeho povinností jako zástupce státu, když mu říkám, že nemám kam jít spát, aby mi dal adresu, kam tedy mohu jít se vyspat. Policistka hlídky, která mně dnes takto zšikanovala, a opět zase více zesegregovala ze společnosti o kousek dál, se chovala mírně a s pochopením. Její služební číslo: 319050
 
 

Nejvyssimu statnimu zastupitelstvi CR
Nejvyssimu statnimu zastupitelstvi CR
Na vedomi d8le:
                  Ustavnimu soudu Ceske republiky
                  Nejvyssimu komisari pro lidska prava pri OSN                  

                 Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu s vyjádřením podezření na moderní formu genocidy ekonomicky slabší početné skupiny obyvatel     

                 České republiky-tedy s podezřením na autogenocidní politiku pracovníků státní moci České republiky, médiím, tisku, televizním stanicím a

                     dalším organizacím hájící lidská práva v ČR i ve světě.

                  Oubudsmanovi ČR

                  Evropskému oubudsmanovi
 

 
 
 
 
V Praze, dne 8.8.2013
 
Jiří Pelíšek, bytem......xxxxxxxxx, 257 51   Bystřice