Žádost o zastavení veškerých trestních řízení vůči mně, pokud jde o neplacení výživného, dále žádám o zrušení všech rozsudků v souvislosti mnou neplaceného výživného v minulosti, a žádám, aby na mne v tomto smyslu bylo pohlíženo jako na nevinného, aby mi

25.07.2013 14:01

Nejvyššímu soudu ČR a Vrchnímu státnímu zastupitelství ČR

Žádost o zastavení veškerých trestních řízení vůči mně, pokud jde o neplacení výživného,  dále žádám o zrušení všech rozsudků v souvislosti mnou neplaceného výživného v minulosti, a žádám, aby na mne v tomto smyslu bylo pohlíženo jako na nevinného, aby mi uvedené tresty byly mazány i ze záznamu v rejstříku trestů.

Neboť jsem poškozeným občanem, který je ze strany pracovníků státní moci již cca 15 let zbaven možnosti být pracujícím občanem, tím je mi v podstatě upřeno právo na život. Neboť když nemám možnost žádného, nebo téměř žádného příjmu z odměn za mnou vykonanou práci, nemohu ani být zaměstnancem, protože bych zemřel hlady. Kradou a odejímají mi pod záminkou uspokojení pohledávek mých věřitelů všechny moje příjmy a mám zablokovány bankovní účty. Nedostanu se tedy k žádným svým penězům.Jsem proto justicí ČR a jejími kooperujícími subjekty segregován do společnosti lidí bez práce., jsem již mučen a týrán, protože jsem z toho již vážně onemocněl. Podal jsem proto v tomto smyslu v poslední době na pracovníky státní moci ČR několik trestních oznémení.
Lidská práva - pojem v České republice aktuálně nepříliš známý, a nepříliš respektovaný. Možná se zeptáte jek je to možné. Mocenské praktiky některých občanů, a není jich málo, mnohdy hraničí až s nacistickým chováním vůči ostatním spoluobčanům. Jindy zase lze pozorovat různé formy šikany, ať již na pracovišti, nebo ve škole, anebo v rodině. Pojem ,,domácí násilí" je asi známý vetšině znás. Nejhorší situace v dodržování lidských práv ale tam, kde bychom to očekávali nejméně. A to na místech úřadů a jejich pracovníků při styku s občanem, tedy při styku občana s pracovníkem státní moci. Nejznatelněji se nedodržování lidských práv dá pozorovat tam, kde jsou časté podobné kauzy, jako jsou například rozvody manželů, svěřování dětí do péče, a následně také při určování plátce výživného na nezletilé děti, při určování jejich výše, ale také při uplatňování sankcí při nedodržení včasných plateb výživného. Nejrozšířenějšími kauzami jsou dnes pro občany ČR samozřejmě kauzy finanční, kde většina občanů této země pro nedostatek finančních příjmů se zadlužuje, aby vůbec mohli přežít...Rozsáhlá skupina občanů této země, tedy občané ekonomicky slabší jsou pak sankciováni vysokými úroky, jsou sankciováni exekutory, a tomu dává souhlas většinou místně příslušný soud, kde má občan trvalé bydliště...Exekuce jsou pak v pořádku, když při jejich výkonu jsou dodržena lidská práva, tedy když je občanovi ponechána finanční částka na jídlo na celý kalendářní měsíc, na důstojné bydlení, a na ošacení.
Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek,    možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou/ženy s partnerem.
- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.
- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč
 
Celkem tedy musí občanovi ČR z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně  minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv. Teprve to, co je nad rámec této částky jako odměna za vykonanou práci, smí exekutor zabavit, a předat věřiteli.
Příslušní soudci, exekutoři jsou povinni zohlednit tyto minimální potřeby pro to, abych měl zajištěno právo na život. A teprve nad rámec součtu těchto položek smí odjímat majetek lidí.
V České republice ale pracovníci státní moci, pracovníci justice, soudci, exekutoři a další spolupracující subjekty, si uzurpují právo na to, diktovat občanovi že má žít v méně důstojných podmínkách, než je zde uvedený minimální společenský standart občana České republiky. Nechť všichni zúčastnění berou prosím navědomí, že jedině dodržováním lidských práv, a úctou k občanovi jako k člověku, se podaří tuto společnost dovést k blahobytu, k prosperitě. Jakékoli barbarské projevy ze strany pracovníků státní moci mají a budou mít za následek pouze bídu, a utrpení obyvatel země.
Nutit a vmanipulovávat občany prostřednictvím exekucí do toho, aby si rozbili své bydlení a přijali bydlení ve skupině lidí stejného pohlaví, kteří se ani vzájemně neznají na ubytovnách, kde bydlí často i 6 mužů v kóji o rozměru 15 metrů čtverečných je násilnické a barbarské jednání. Přesto k tomu dochází, protože občanům, pokud nechá exekutor nějaké minimum, tak zpravidla je to částka 6000,-Kč na osobu. Ptám se, jak se dá ze 6000Kč na měíc zaplatit dospělému člověku nejlevnější typ samostatného bydlení? Nedá. Občan postižený takovýmto rozhodnutím je prakticky okamžitě hozen buď na ulici, a nebo na ubytovnu, bez ohledu na to, jaké své věci má v původním pronajatém bytě. Musí jej z důvodu nízkého příjmu 6000Kč opustit. Spolu s tím ale končí jeho partnerský, či manželský vztah, má-li nějaký. Tomuto chování, kdy prostřednictvím nechutně nízkého příjmu, který milostivě je občanovi umožněno žít, se nedá říci jinak, než porušení úmluvy proti mučení a týrání. Nehledě k tomu, že zároveň dochází k rozdělení těchto partnerů, a tedy snížení možnosti počít dítě. Jde tedy také o snižování počtu narozených dětí. Ale takovéto chování ze strany pracovníků státní moci je trestnou činností. Žádný zákon národní úrovně není nadřazen ustanovením dokumentu ,,Úmluva proti mučení, týrán.í." a pokud by tomu tak mělo být, tento zákon či ustanovení by byl neplatným.
 Stalo se mi tak, jako mnoha občanům ČR, že mi zabavili nejen mzdu, ale zároveň mám i obstavený bankovní účet, vězte, že byl na mne v podstatě dle mého názoru spáchán zločin, a to rozsudek smrti. A toto se mi děje delší čas asi tak 15 let. Nyní již vím, že se můžu bránit, vím jak se bránit. Díky přátelům, kteří mne letos když jsem byl hospitalizován, sdělili, že je na mně pácháno bezpráví.To jsem před tím nevěděl., bráním se tedy tomu, vyčíslil jsem utrpěnou škodu, a požaduji ji od státu ve výši 20.000.000,-Kč. Přece musím mít peníze na jídlo, abych mohl žít, a taky na bydlení a ošacení. Jakpak by si to pracovníci státní moci ČR představovali, zabavovat, nebo povolovat zabavování všech peněz dlužníkovi, a nechat jej zemřít bez střechy nad hlavou?? Tak to ne, Jsme uprostřed Evropy, a jednotlivé evropské státy včetně České republiky se zavázaly dodržovat listiny o lidských právech, jako je ,,Deklarace lidských práv a svobod" a ,,Úmluva proti mučení, týrání a jinému násilí ( porušení této úmluvy je trestným činem) "
 Je-li mi tedy odejímáno úplně vše z mých odměn za vykonanou práci, nebo téměř vše, a to po dobu již téměř 15 let,pak zcela jistě přijde čas, kdy zdravotně zkolabuju. Když se tak stane, bude už pozdě. 
Požaduji náhradu způsobené škody nejen přímé finanční, ale taky za společenskou újmu, za způsobené zdravotní obtíže, za způsobenou psychickou újmu.
 Podal jsem několik trestních oznámení na pachatele trestné činnosti, která je takto na mně páchána, neboť pokud mi zabavují všechny moje příjmy, jedná se dle mého názoru o mučení a týrání ze strany pracovníků státní moci, v přímém přenosu, s cílem mně umučit, utýrat k smrti. A ještě před tím mi chtějí ,,přišít" paragraf trestného činu, například nezaplacení některé z mých pohledávek-například výživného na děti. Když mi zabavují úplně všechny peníze, je logické, že abych měl z čeho žít, musím si peníze sehnat jinde, než prací-úvěry, půjčky od bankovních i nebankovních institucí, od rodičů. Ale to je tunelování kapes občanů ČR ve velkém. Musí mi ponechat peníze na jídlo, na důstojné bydlení a na ošacení-teprve co zbyde smějí exekutoři rozdělit věřitelům, a příští měsíc znovu, až do zaplacení dluhu, to je postup dodržující lidská práva dle dokumentu  Deklarace lidských práv. Ale takto pracovníci státní moci vůči mně již cca 15 let nepostupují. Cca 15 let mi zabavují veškeré, občas téměř veškeré moje odměny za vykonanou práci, tím mne zbavili mého základního práva, být pracujícím občanem ve své rodné zemi.Neboť když nedostanu mzdu za odvedenou práci, musel bych zemřít hlady, bez peněz.
 Podal jsem v uplynulých třech měsících několik trestních oznámení v tomto smyslu, na úředníky státní moci, jako jsou soudci, exekutoři, k prošetření. Neboť se cítím ze strany těchto pracovníků mučen, týrán, šikanován.
 Pro dovysvětlení mé situace Vám níže přeposílám trestní oznámení, a informace níže uvedené:
Jseme týrán, mučen, zanechalo již pošlapávání občanských práv zdravotní následky, z toho jsem onemocněl/a, přímá utrpěná finanční škoda je 2.500.000Kč, přičemž 17.500.000Kč požaduji od státu Česká republika, jako symbolické a adekvátní utrpěné zdravotní, psychické a společenské úmě - Jetli mne chtějí pracovníci justice a dalších subjektů státní moci ČR stíhat za to, že nemám zaplacené nějaké platby, a sami mi při tom odebírají moje peníze nad rámec zákonných limitů pro možnost přežití dle ustanovení dokumentu deklarace lidských práv, a posílají je jinam , pak nemůžu mít zaplaceno. A tito úředníci sami musí být trestně stíháni.
Pracovníci státní moci ČR si musí uvědomit, a tvale při své práci dodržovat pravidlo, že na prvním místě musejí vždy a na všech úrovních dodržovat lidskápráva, zakotvená v mezinárodně ratifikovaných dokumentech o lidských právech. Pak se nám všem v takové společnosti bude lépe žít.
 
Český stát nesmí jednat způsobem, který pošlapává lidská práva jednotlivců. A pokud tak činí, vystavují se jednotliví pracovníci státní moci trestnímu stíhání, a to zejména v případech, kde již občan z toho důvodu utrpěl nějakou fyzickou či psychickou nemoc.
Česká republika se svým podpisem pod dokumenty o dodržování lidských práv a svobod podepsala, a tak se zavázala je bezvýhradně dodržovat, na všech úrovních státní výkonné moci vůči občanům.
Ptám se, jak je možné, že v současné době, kdy by neměla již převládat jaksi barbarská morálka lidí navzájem, jak jsme o tom četli z historie, a středověku, naopak ještě přetrvává ze strany oficielních orgánů toto barbarství? Jak je možné, že si stát schválí legislativu, na základě které pak praktikuje odsuzování občanů české republiky do otroctví?
Takto fungující stát není demokratickou zemí.
Takovýto stát není právním státem.
Takovýto stát takto fungující je na úrovni rozvojové třetí země, kde vládne bezpráví, korupce, a právo silnějšího.
Takovýto stát si nezaslouží být součástí demokratického a právního většího celku, jakým se snaží vystupovat rada Evropy při propagaci evropské unie.
Situace je ale o to horší, že si protiprávně jednotlivé členské země schválili a praktikují pravidlo, že žádný občan žádné členské země Evropské unie nemůže požádat žádnou členskou zemi v evropské unii o azyl. Je-li tedy na občanech kterékoli země evropské unie pácháno bezpráví, nebo násilí ze strany pracovníků státní moci, například jako je toto zde uvedené, tedy provozované pracovníky státní moci české republiky, pak občan, na němž je pácháno toto násilí a bezpráví se nemůže uchýlit do bezpečí jiného státu Evropy, nemůže nikde v Evropě požádat o azyl. To ale odporuje Deklaraci lidských práv, jejíž ustanovení se všechny státy Evropy zavázaly dodržovat pod sankcemi trestního stíhání odpovědných osob, je to tedy protiústavní, a nezákonné.
Všechny členské státy Evropské unie se tedy takto dopouštějí nezákonného jednání. Pokud občanovi, na kterém je v jeho rodné zemi pácháno bezpráví, způsobí toto bezpráví navíc zdravotní obtíže, nebo jiné utrpení, pokud toto bezpráví přeroste v týrání a mučení, takovýto občan nemá, kam by před touto zvůlí pracovníků státní moci unikl. Tak se evropské společenství a jednotlivé členské státy evropské unie stávají, staly a již jsou zločinným společenstvím, které tyto jevy podporuje, které se zbavuje odpovědnosti za dodržování lidských práv, které v podstatě podporuje barbarství, nacismus.
Mám bohužel podezření, že podle tohoto vzorce - klíče - postupují pracovníci státní moci české republiky plošně, tedy proti početné skupině ekonomicky slabší skupiny občanů české republiky. Proto posílám toto trestní oznámení i k mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, aby posoudil, zda se v České republice nepraktikuje ze strany pracovníků státní moci Autogenocidní politika vůči početné ekonomicky slabší skupině občanů České republiky.
 
V České republice ale pracovníci státní moci, pracovníci justice, soudci, exekutoři a další spolupracující subjekty, si uzurpují právo na to, diktovat občanovi že má žít v méně důstojných podmínkách, než je zde uvedený minimální společenský standart občana České republiky. Nechť všichni zúčastnění berou prosím navědomí, že jedině dodržováním lidských práv, a úctou k občanovi jako k člověku, se podaří tuto společnost dovést k blahobytu, k prosperitě. Jakékoli barbarské projevy ze strany pracovníků státní moci mají a budou mít za následek pouze bídu, a utrpení obyvatel země.
 

Tyto informace spolu s trestním oznámením, byly rozeslány na:
Vrchní státní zastupitelství ČR
Policejní prezidium ČR
Oubudsmanovi ČR
Evropskému oubudsmanovi
Nejvyššímu komisaři pro lidská práva při OSN
 
dále na vědomí:
Ústavnímu soudu ČR
Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu s vyjádřením podezření na moderní formu genocidy ekonomicky slabší početné skupiny obyvatel České republiky-tedy s podezřením na autogenocidní politiku pracovníků státní moci České republiky
 
médiím, tisku, televizním stanicím a dalším organizacím hájící lidská práva v ČR i ve světě.
autor: Jiri Pelisek
Poznámka: Jsem pro důsledné uplatňování práv občanů, tedy i pro uplatňování vymáhání dlužných pohledávek. Ale vymáhání pohledávek, stejně jako jiný kontakt pracovníků státní moci České republiky s občany musí probíhat v rámci dodržování lidských práv, v rámci ustanovení zakotvených v dokumentech ,,Deklarace lidských práv" a ,,Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání" které oba tyto dokumenty Česká republika ratifikovala, a zavázala se tak k jejich bezvýhradnému dodržování pod sankcí trestní odpovědnosti pracovníků státní moci v případě jejich nedodržení.
 
Trestní oznámení s podezřením na autogenocidní politiku státu ČR vůči vlastnímu lidu :

PROHLASENI o antisocialni autogenocidni politice statni moci Ceske republiky,resp. jeji vykonne mafie,tak, jak je dle meho nazoru skutecny stav k cervnu 2013.

Proto jsem v cervnu 2013 zaslal nize uvedene trestni oznameni:

                  Nejvyssimu statnimu zastupitelstvi CR
Na vedomi dale:
                  Ustavnimu soudu Ceske republiky
                  Nejvyssimu komisari pro lidska prava pri OSN
                  Mezinarodnimu trestnimu tribunalu v Haagu

Je zapotrebi nahradit ve stavajicich funkcich vsechny, kdo se jakymkoli zpusobem podileli, nebo podileji na praktikach odporujicim umluvam o lidskych pravech. Toto se v Ceske republice muze tykat vetsiny soudcu, mnoha uredniku a politiku. Je zapotrebi nahradit tyto lidi mladymi, dat jim prostor, dat prostor tem, kdoz budou dusledne dodrzovat ustanoveni umluv o dodrzovani lidskych prav. Teprve pak se obcanum Ceske republiky bude ve sve zemi dobre a spokojene zit. Dosud tomu tak neni, lidska prava jsou poslapavana temer vsude v CR.

Trestni oznameni - stiznost

Timto podavam trestni oznameni - stiznost na neznamou skupinu pachatelu, ktera je slozena z osob organu statni moci Ceske republiky, jako jsou soudci, exekutori, ale take politici, vsichni ti obcane Ceske republiky, jez se podileji nebo v minulosti podileli na schvaleni zakonu a legislativy, a na jejim uplatnovani v praxi, a to takovych, ze mi jako obcanovi ze strany pracovniku statni  zakonne moci Ceske republiky, vcetne pracovniku justice Ceske republiky byly odejimany veskere mnou vydelane penize a odmeny ze mzdy, coz povazuji za sikanu, nezakonnou persekuci, ktera je proti umluve  ,,Deklarace lidskych prav a svobod. Protoze mi na zaklade techto diskriminacnich legislativnich opatreni a zakonu, ktere jsou v rozporu s umluvou ,,Deklarace lidskych prav a svobod" takto statni moc zabranila cerpat veskere odmeny za mou vykonanou praci, neponechavaje mi ani existencni minimum, nebot mam cela leta zablokovany mzdy i bankovni ucty,takze se k penezum-k odmenam za vykonanou praci prakticky vubec nedostanu, a toto trva jiz vice jak 10 let, nyni jsem nucen umirat v podminkach bezdomovectvi, ve spine, smradu, hlady a jsem vazne nemocen. Vsichni ti, kteri se podileji, nebo v minulosti podileli na tomto mem tryzneni,se vuci mne tak dopousteji zlocinu proti lidskosti,protoze jiz nyni citim ze umiram na bezdomovectvi,ve spine,bez jidla,bez leku,bez absolutne zadnych penez. Vyse zminena skupina obcanu CR, vykonavajici statni moc mne tak zbavila meho zakladniho prava-prava byt pracujicim obcanem ve sve rodne zemi.Tim zminena skupina pachatelu se na mne dopousti dlouhodobe porusovani Deklarace lidskych prav, muci mne a tyra, cimz se na mne dopousti zlocinu proti lidskosti. Povinnosti uredniku statni moci,podle Deklarace lidskych prav, je mi v pripade exekuci ponechat moje odmeny za vykonanou praci v takove vysi,abych mel penize na jidlo, na bydleni, na osaceni, na hygienu. toto ale statni moc Ceske republiky v mem pripade ani zdaleka nedodrzuje. Navic mne mafiozne tito obcane stihaji, a podvodne mne kriminalizuji za to ze nemam v poradku zaplacene sve financni zavazky, jako jsou napriklad alimenty vuci mym detem. jak bych mohl mit platby jakekoliv v poradku,kdyz jsou mi neustale pres 10 let zabavovany vsechny penize,ktere mely byt mou odmenou za vykonanou praci? Cela ta dlouha leta jsem tak nucen,abych mel z ceho zit,abych mel na jidlo, si vypujcovat penize jinde, mnohdy i s vysokym urokem.Ale kdyz chci zit, a ne umrit,musel jsem si vypujcovat,jelikoz mi nebyly vyplaceny odmeny za mou praci. Z tohoto duvodu nemohu byt zamestnancem,protoze bych neprezil ani jeden mesic. Proto jsem dlouha leta volil spise podnikani, kde jsem obcas nejake penize do ruky za vykonanou praci dostal. Bankovni ucty jsou mi cela leta blokovany, a mzda take.
Protoze mam informaci, ze takto je v Ceske republice tryzneno a tyrano zhruba 140000 obcanu Ceske republiky ze strany statni moci, podavam timto take podnet k trestnimu stihani nezname skupiny pachatelu z rad politiku, z rad vlady, pro podezreni z trestneho cinu autogenocidni antisocialni politiky Ceske vlady vuci vlastnimu lidu, vuci ekonomicky slabsi skupine obyvatel. Nebot kdyz odpoji vladni moc cloveka od jeho prijmu,je tento clovek prakticky v ten okamzik odsouzen k smrti v podminkach bezdomovectvi, spiny, o hladu, bez hygieny. Takova snrt je pomerne rychla, ale neni znama statistika zemrelych, a kde konci jejich mrtva tela. Pred smrti jsou tito lide ale zpravidla zkriminalizovani, je jednoduche kdyz cloveku odejmou penize najit paragraf, podle ktereho jej mohou uveznit. takovy clovek je uz prakticky fyzicky odrovnany, nezridka uplne nebo z casti zlikvidovany, a to nemluvim o spolecenske a psychicke ujme, ktera je vladou Ceske republiky na techto lidech pachana, s vedomim vlady o statistikach,kolik lidi je bezdomovci-neboli kolik lidi prave umira. O lidi kteri zemrou se pak statni pokladna samozrejme starat nemusi. Nejdrive jsou tito obcane nalezite vysati z penez, s vysokymi poplatky nejen soudum, ale i soukromym ci soudnim exekutorum, ruzna penale a dalsi navyseni, jsou financne vysati jejich pribuzni a pratele, a pak se stat takto vycerpanych lidi snadno zbavi,proste jen je nech prakticky nejaky cas bez penez, a oni brzy zemrou. Na jejich misto pak prijde na radu dalsi generace takto postizenych obeti teto sadisticke zvule pracovniku statni a politicke moci Ceske republiky. Protoze bezdomovectvi se jinak,nez umiranim nazvat neda. Zadam o presetreni, zda ministri,kteri verejne prohlasuji v mediich, ze v urcite dobe li ceske republiky nedostane duchod, protoze Cesky stat na to nebude mit penize, zda tito ministri se nedopusteji trestneho cinu pripravy autogenocidy, a timto tvrzenim zda neni jiz naplnena skutkova podstata takovehoto trestneho cinu.
Citim se podveden ze strany statni moci, a to tim, ze mi poskytnul stat tzv. existencni minimum na mesic ve vysi 2200,-Kc. Pod nazvem existencni si predstavim,ze mohu z teto castky fyzicky jako obcan existovat - tedy zit po cele obdobi,na ktere je tato davka poskytnuta. Ale ve skutecnosti tomu tak neni. Ani pri nejlepsi vuli si z teto castky nejsem schopen zaplatit na mesic tramvajenku v Praze, jidlo s dostatecnym mnozstvim vyzivovych latek pro organismus cloveka, leky. Jiz po zhruba 10 dnech jsem zjistil, ze nemam penize, a jsem tudiz vladou tak odsouzen umirat hlady. Proto timto take podavam trestni oznameni na skupinu neznamych pachatelu pro trestny cin podvodu, nebot mne takto statni moc Ceske republiky vedome podvedla, kdyz mi dala castku 2200,-Kc s tim, ze je to moje existencni minimum. Aby castka byla existencnim minimem pro obcana, musela by podle meho nazoru byt ve vysi alespon 15000,-Kc.

Toto trestni oznameni posilam zaroven do OSN komisari pro lidska prava, a nejvyssimu statnimu zastupitelstvi Ceske republiky, dale Mezinarodnimu trestnimu soudu v Haagu, a mediim, jako jsou deniky a televize.

Doplnujici informace:
Zadam o ochranu me osoby, a o zajisteni moji beztrestnosti v uvedenych vecech, o zastaveni veskerych trestnich stihani vuci mne,nebot jde o mafiozni zvuli a bezcitnou, az sadistickou sikanu uredniku statni moci Ceske republiky vuci me osobe, odepreni mi meho zakladniho prava obcana-prava byt pracujicim obcanem,a statni moc Ceske republiky se tak s dusledky z toho vyplyvajicimi na mne dlouhodobe dopousti zlocinu proti lidskosti..urednici statni moci Ceske republiky se tak na mne dopousteni nekolika trestnych cinu a to dlouhodobe,pricemz mne navic kriminalizuji za situaci,kterou svym protispolecenskym kriminalnim chovanim sami vytvorili. Je to mafiozni zvule obcanu zastupujicich statni moc Ceske republiky, s prvky nacismu a s prvky sadismu. Jde tedy o politiku statu, ktera se vymyka lidskosti.

Zadam o ochranu me osoby a o zajisteni me osobni bezpecnosti. Mam opravnenou obavu z mafiozniho pronasledovani pracovniku statni moci Ceske republiky, mam obavu o svuj zivot.

Vzhledem k mnozstvi obcanu,kteri jsou takto persekuovani jako ja, dle dostupnych informaci jde o vice jak 140000 ekonomicky slabsi skupiny obcanu Ceske republiky, vzhledem k tomu se jedna o autogenocidni politiku Ceske vlady proti vlastnimu lidu. Jestlize vlada ma statistiky o tom,ze na ulicich v CR umira 140000 lidi nebo jim tato situace bezprostredne hrozi, a nic neudela pro zachranu techto lidi, pak jde o vedomou genocidu techto obcanu, tedy jsou trestne odpovedni za takoveto jednani pred mezinarodnim tribunalem,pokud nebude justice CR chtit tuto situaci resit, a tyto odpovedne pracovniky Ceskeho politickeho systemu za autogenocidni politiku potrestat. Bohuzel na vine jsou i soudci, kteri svymi rozsudky takto sve obeti-tedy obcany postizene blokaci mzdy i bankovniho konta odsoudi v postate k trestu smrti, a to ve velmi kratke dobe-k trestu smrti bezdomovectvim, o hladu, ve spine, tito postizeni lide se jaksi musi dlouhodobe,nez zemrou,smazit ve vlastni stave sveho potu a sve spiny, Vim ze se to necte hezky, ale jde o novodoby projev sadimu a nacismu, kde prostrednictvim legislativy ktera odporuje umluvam o lidskych pravech-tedy je nezakonna, se muci obcane Ceske republiky.A soudci jsou ti vykonavatele,kteri toto dilo as tryzneni a smrt takto postizenych lidi dokonavaji.Nechapu, jak je mozne, ze nekdo, kdo se dopousti na mne nekolika trestnych cinu, a mozna i autogenocidniho jednani v dnesni dobe,uprostred Evropy neni potrestan, a naopak jeste muze vymyslet, jak mne zkriminalizovat, jak mne fyzicky zlikvidovat. Z casti uz se jim ma fyzicka likvidace podarila, jsem vazne nemocen, a je to dusledek kriminalniho jednani statni politicke moci vuci mne, resp. je to dusledek potlaceni lidskych prav a pachani zlocinu proti lidskosti vuci me osobe. Je ale mozne, ze takto persekuovanych lidi je onech 140000 obyvatel, ba mozna jeste vic. Jestlize statni moc zablokuje obcanovi exekucne jeho mzdu, a zaroven mu zablokuje exekucne i jeho bankovni ucet, je to totez, jako kdyby tohoto obcana odsoudili ze dne na den k trestu smrti bezdomovectvim, ve spine, o hladu, bez hygieny. To je ale hyenismus. Takoveto chovani uredniku statni politicke moci v Ceske republice odporuje umluve proti tyrani, muceni, a jinemu nasili, jde o sadisticke chovani techto uredniku statni moci, a pachaji tak na techto obcanech zlociny proti lidskosti.Meli by proto vsichni, kdo se na tomto jakymkoli zpusobem podileji nebo podileli byt postaveni pred trestni tribunal soudu, a meli by byt potrestani a zbaveni moznosti dale vykonavat svou funkci. Meli by byt ve svych funkcich nahrazeni jinymi lidmi, kteri budou dodrzovat lidska prava pri vykonu funkce urednika statni politicke moci.
Dle umluv o lidskych pravech ma obcan pravo na praci, na mzdu za vykonanou praci. Obcan ma pravo na dustojne bydleni, na to aby mel prostredky na jidlo a na dustojne osaceni.

Nepovazuju za dustojne bydleni to, ze muz nemuze bydlet se zenou,ale je jaksi systemem statni moci dotlacen k tomu,ze musi bydlet na pokoji o rozmeru 20metu ctverecnych se sesti muzi,ktere ani nezna, kteri jsou vulgarni alkoholici. Nepovazuji za dustojne, ze obcanovi CR je jaksi vnucovan zivot ne rodinny. Kazdy obcan prece at muz nebo zena chce zit partnerskym kvalitnim zivotem Tato moznost je ale v CR jiz mnoha lidem odeprena,prave z duvodu financnich persekuci statni moci CR. Nepovazuji za dostatecne,abych jedl denne jen chleb a vodu,obcas nejaky kolac a caj. Muj organismus toto vydrzel 8 mesicu,kdy mi existencni minimum nedovolovalo si koupit kvalitnejsi jidlo,jsem vsak z toho jiz vazne nemocen.Nepovazuju za dustojne to,ze si 10let nemohu koupit spodni pradlo,protoze mi statni urednici stale berou vsechny me penize,ani to,ze musim chodit ve znacne roztrhanych kalhotach,protoze na jine nemam. Nepovazuju za dustojne to, ze tudiz nemam penize na doplatek za leky,ani na to,abych si koupil jizdenku,kdyz se potrebuju dopravit k lekari. Existencni minimum,ktere mi bylo prideleno, mi nepostacuje na nic z tohoto, pricemz statni moc Ceske republiky mi odebrala temer vsechny moje vydelane odmeny po donbu vice jak 10 let, coz odpovida sume, ktera se rovna mnoha statisicum korun. Nenechavaji mi z techto mych odmen temer nic, mnohdy vubec nic. Vlastne se divim, jak to ze jsem jeste na zivu-je to hlavne diky pomoci mych pratel,kteri jsou uz ale take vycerpani a nemohou jiz mi tedy pomoci.

Povazuji za muceni a tyrani tedy za pachani zlocinu proti lidskosti to, ze diky tomu, jak nas obcany vlada podvadi nazvem existencni minimum, a diky tomu, ze mi dlouha leta nenechavaji pracovnici statni politicke moci a justice vcetne prizivujicich se soukromych subjektu takrka vubec zadne penize z mych vydelanych odmen,nebot nyni jako dusledek toho citim ze jiz umiram v podminkach spiny, o hladu,bezdomovectvim,nevim,kolik dni jeste takto mohu prezit.Jako dusledek tohoto muceni jsem vazne nemocen, rozpadla se mi rodina,a veskere vztahy. Umiram nyni osamocen v prostredi ulic. Dusledky vyse uvedene chovani pracovniku statni moci, jak uvadim vyse, se da prirovnat k podminkam umirajicich obeti holokaustu. Clovek se pred smrti a pri umirani samotnem hodne trapi. Statni politicka moc Ceske republiky, a vlada vuci slabsi skupine obcanu vlastniho lidu uplatnuje autogenocidni politiku, a to je velmi nebezpecne pro spolecnost, pro cely svet. Citim to i z obzalob vuci me osobe,ktere jsou postaveny na mafioznich praktikach vsech zucastnenych uredniku, a na smyslenych a lzivych indiciich, ktere museji byt jak statnimu zastupci, tak i prislusnemu soudci znamy, tedy jde o vedome zmanipulovani trestniho rizeni s cilem mne poskodit, zlikvidovat, ze strany uredniku statni politicke a justicni moci, resp. vykonne mafie statni moci Ceske republiky.

Jiří Pelíšek, trvale hlasen: Dr.E.Benee 25, Bystřice, 257 51  Czech republic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Nejvyssi statni zastupitelstvi CR,

policie CR

 
Trestni oznameni

Podavam timto trestni oznameni na zastupce statni moci, blize neznamou skupinu pachatelu z rad justice, soudcu a exekutoru, dale z rad spolupracujicich subjektu, statnich zastupcu z okresu Benesov, kteri si vymysleji na mne zcestne indicie do obzalob se snahou mne neustale jeste navic kriminalizovat, a take obcanu, kteri uvedli do praxe zakony a legislativu, ktere umoznuji jim tuto trestnou cinnost provozovat. Dle predchozi vety specifikovani obcane CR mne prostrednictvim uplatnovani protiustavnich legislativnich rozhodnuti a soudnich rozhodnuti, prostrednictvim rozsudku, a exekucnich prikazu, platebnich rozkazu, kde mi neponechavaji uz temer 15 let temer zadne penize, nemam penize na jidlo, osaceni, na bydleni. Tedy temer 15 let se mne snazi tito obcane, zastupci statni moci usmrtit. Tyraji mne timto zpusobem, muci. Nyni jsou na mne jiz patrne i fyziologicke nasledky, i psychicke. Kdyby nebyl zamer techto pracovniku statni moci mne usmrtit, pak by nemohli nikdy ucinit takove kroky, ktere mne zbavuji mych veskerych prijmu z podnikani a ze zamestnani. Tim mne prakticky zbavili moznosti byt pracujicim obcanem v rodne zemi. Dle mych dostupnych informaci a dle dostupnych verejnych statistik je takto utýráváno k dnešnímu dni cca 40000 obcanu Ceske republiky, a dalsim 100000 obcanum tato situace bezprostredne hrozi. Jedna se tedy o genocidni jednani uvedene skupiny pachatelu, vuci teto skupine obyvatel. Tim, ze mi z moci uredni zabavili mzdu a zaroven mi obstavuji permanentne moje bankovni konta v plne vysi zpusobilo, ze jiz nemam z ceho zit, a cekam jen na smrt.
Jedna se o porusovani Deklarace lidskych prav, a protoze jiz nekolik  let trpim, stradam nejen ja ale i mi blizci, rodina, pratele, a nyni uz jsem vazne nemocen, a nemohu se lecit, nebot nemam penize na zdravotni pomucky, na leky, na doplatek za recept, jedna se zaroven i o muceni a tyrani mne, mych blizkych, me rodiny, mych pratel. Jde tedy o spolecensky vysoce nebezpecnou trestnou cinnost uvedene skupiny pachatelu. Zejmena zucastneni statni zastupci a soudci, kteri si vymysleji na mne do obzalob a do rozsudků smyslene indicie, o kterych jim musi byt znamo ze jsou smyslene se dopousteji trestneho cinu krivych obvineni me osoby a zneuziti pravomoci, pricemz mne tyraji a muci s cilem mne usmrtit. Policie Ceske republiky si take pridava do protokolu a materialu nepravdive informace, jako ze mne zadrzeli, ze nejsem na mobilu. Ano ted jiz skutecne nejsem. Ale v dobe, kdy mne udajne zadrzeli jsem se po nekolikerem telefonovani s mistnimi pracovniky policie dostavil na predem dohodnuty termin na oddeleni policie v Benesove. Potvrdit si to je mozne z mych telefonnich hovoru na oddel.policie z toho dne. Dali mi tam take podepsat jakysi dokument, dle meho nazoru diskriminacni, kde nesmim pod pokutou nekolika milionu korun mluvit o vysetrovani. Ale protoze se cele radoby vysetrovani vyviji spise jako moderni forma holocaustu, tedy meho tyrani a muceni s cilem mne usmrtit, a mam podezreni ze se tento vzorec chovani praktikuje ze strany statni moci vuci onem zminenym 140000 obcanům Ceske republiky, neboli ekonomicky slabsi skupiny obcanu ČR, a protoze se muze tedy jednat o genocidni jednani vlady CR vuci vlastnimu lidu, o autogenocidne nastaveny politicky system Ceske republiky, je mou obcanskou povinnosti na toto trestne jednani upozornit. Jsem zaroven objeti teto trestne cinnosti. Zadam pisemnou omluvu ze strany zastupcu statni moci Ceske republiky za uvedene chovani, zadam o zruseni vsech mych odsouzeni s ekonomickym podtextem nebot do ekonomickych problemu mne dostali urednici, kteri mi znemoznili chodit do zamestnani s pobiranim mzdy=odmen za svou praci, kteri jen cekaji na to kdy zemru. Stejni urednici mne pri tom kriminalizuji za to, ze penize nemam, ze nemam zaplaceny sve povinne platby, jako napr. alimenty. Soudit a odsuzovat by jim slo, ale taky by meli pri tom dodrzovat deklaraci lidskych prav, a umluvu proti tyrani, muceni a jinemu nasili. Pozaduji odskodne za zdravotni ujmy, ktere jsem utrpel na zaklade pachani zminene trestne cinnosti vuci me osobe, a za psychicka traumata, ktera jsem v dusledku toho take utrpel současně s finanční újmou. Nemohu se z duvodu zmineneho pachani trestne cinnosti vuci mne ze strany pracovniku statni moci jak vyse uvedeno, ani stykat se svymi detmi, protoze mi nenechavaji ani penize na to, abych si mohl koupit jizdenku a dojet za nimi. Pozaduji proto vyplatu odskodne od statu Ceská republika v symbolicke vysi adekvatni memu utrpeni ve vysi 20.000.000,- Kc ( Dvacet milionu korun ).
 
Jiří Pelíšek, trvale hlasen: Dr.E.Benese 25, Bystřice, 257 51  Czech republic