Zbraň hromadného zabíjení občanů ČR mají v rukou státní zaměstnanci v podobě dávek ,,hmotné nouze" které svou výší a vším kolem splňují pojem ,,zbraň hromadného zabíjení lidí na těchto dávkách závislých"..čtěte pozorně jak celý mechanismus zabíjení lidí p

14.10.2013 12:00

...čtěte pozorně jak celý mechanismus zabíjení lidí pomocí zbraně ,,a-sociálního systému ČR" funguje, v přiloženém textu trestního oznámení proti státním zaměstnancům ze dne 14.10.2013, které obletělo světové instituce hájící spravedlnost, a samozřejmě že dopadlo také na zdejší půdu justice, která ale dle mého názoru je součástí státní mafie ČR - takže se nedá od této mafie očekávat standartní dodržování spravedlnosti v ČR. Trestní oznámení světu proti české vládě a proti státní mafii ČR: ( Original Czech Text ):
 
Jiří Pelíšek, narozen 5.2. 1968
Trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Dne 28.8.2013 vysegregován nezákonně státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice 

Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha
 
Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, Mezinárodní Trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím.
 
Trestní oznámení - pro páchání trestného činu Genocida českého národa pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, dále pracovníky Úřadu práce Česká republika, pro páchání trestného činu pokus o ublížení mi na zdraví a pro jednání, kterým mne přímo ohrožují na zdraví a na životě, svým liknavým přístupem a neochotou vyplácet mi dávky sociální nouze - dávky ,,okamžité pomoci" a dále z důvodu podvodu o tom, že je mi vypláceno existenční minimum-což není pravda, částka 2200,-Kč existenčním minimem není pro dospělého člověka-tedy i tímto se dopouštějí pracovníci úřadu práce ohrožování zdraví a života mého i ostatních občanů ČR, kteří jsou na dávkách hmotné nouze v ČR závislí, dopouštějí se tím také hromadného ohrožování na zdraví a naživotě velkého počtu obyvatel ČR, tedy se dopouštějí trestného činu genocida českého národa, dále podávám trestní oznámenípro podezření ze stallkingu státní mafií vůči mé osobě jak uvádím níže, a z podezření na provozování nacismu touto mafií-skupinou lidí, jak rovněž uvádím níže. 
 
Životní a existenční minimum pro českého občana je vládou České republiky nastaveno na fyzickou likvidační úroveň pro lidi, kteří se na této sociální dávce stanou závislí-tedy když nemá takovýto občan příbuzné, kamarády, známé, kteří jej podpoří, nebo tučný kontokorent v bance, díky nimž by občan byl schopen udržet si své zákonné právo na život, a na důstojný život, a zároveň tak dotoval chod státu, ale aniž by toto tušil.
 
Řešením této situace, ohrožující mnoho životů občanů ČR, o které se zmiňuji-tedy nevyhovujícím existenčním minimu by mohl být návrh EU, viz interetový odkaz ZDE: https://www.BezpodminecnyPrijemObcana.wz.cz
 
Nechápu, proč v České republice i na internetu chybí informace například o životě ve Švýcarsku-jedné z nejlépe prosperujících ekonomik. To je zde jakési embargo na informace z tohoto státu? Proč? Cožpak český občan nemá právo se dozvědět pravdu, jak to dělají ve Švýcarsku? Na českém internetu je k nalezení spousta ,,balastu" ale takovéto důležité informace nikoli. Zřejmě jsou na tomto také zainteresovány společnosti Seznam.cz a Centrum.cz a.s. - autorizovaný provozovatel serveru Google v ČR .  A  jak vidno, není v zájmu české vlády, aby lidé měli otevřené oči, a viděli, jak jednoduché je mít prosperující ekonomiku. A tak raději zavírají dostupné kanály informací, a není možno se zde informací o Švýcarsku dopídit, a ještě navíc, když už se člověk ,,dopídí" , dostane se mu zpravidla informace v podobě lži.
 
Existenční minimum v České republice se již stalo zbraní hromadného zabíjení v rukou vlády ČR a ostatních státních zaměstnanců, namířené proti občanům, spoluobčanům. Je to nyní skutečná zbraň zaměřená na vymícení-na fyzickou likvidaci ekonomicky slabších občanů ČR, závislých na této sociální dávce. Občané ČR jsou mylně podváděni a mylně informováni v om, že se z této čásky dá existovat po celé období, po které je poskytováno, velmi brzy ale po čerpání této dávky-tedy existenčního minima tito lidé zjistí, že nemají ani na jídlo, ani na nic. Z částky 2200,-Kč může dospělý občan žít tak maximálně několik dní, maximálně 1 týden až 10 dní. Navíc, jak jsem zjistil průzkumem dotazováním občanů na toto téma v různých místech Prahy a české republiky, úředníci úřadu práce ČR, ač jsou placeni z daní občanů ČR, tedy i z daní těch občanů, kteří nyní od státu potřebují pomoc, tito úředníci většinou niak nespěchají s výplatou sociálních dávek, nijak nespěchají s vyplněním formulářů žádostí o výplatu těchto sociálních dávek hmotné nouze, které za tímto účelem mají pro občany na úřadě k dispozici. Když je občan úplně bez prostředků, a potřebuje nutně rychle vyplatit dávku hmotné nouze, které se říká ,,jednorázová pomoc"- jde o 1 tisíc korun, dočká se občan poze mlhavých odpovědí, a zpravidla odmítnutí ze strany úředníků úřadu práce s tím, že ani nejsou ochotni toto nějak přijatelně občanům vysvětlit. V této souvislosti Vás tímto seznamuji s emailovou komunikací, která proběhla s pracovnicí místně příslušného úřadu práce v Benešově, pod který spadám z hlediska mého trvalého bydliště. I když jsem uposlechl instrukcí které jsem od této pracovnice-tedy od paní Ryskové dostal, bylo se mnou následně jednáno jako s dementem, který něco chce, a s posměchem, arogancí a úšklebky ze strany pracovníků úřadu práce na Praze 1, Náměstí republiky 3-oddělení dávek hmotné nouze- ze strany paní  jménem Janigová Monika-jak mi ústně sdělila a její kolegyně-prý metodičky. Rovněž jsem byl zaskočen jednáním ostrahy tohoto objektu následující den, kdy jsem vešel do areálu abych dále jednal o uvedené záležitosti, ale nejapnost službu konající pracovnice, její ,,rozeřvanost" je nanejvýš ostudná-jde o pracovnici společnosti ,,Argus s jejím číslem: 8973-dle cedulky přichycené na svém oděvu. Z dálky mne výkřiky před zraky dalších lidí počastovala označením že jsem ,,ignorant". Osobně mne toto od této pracovnice uráží, a žádám její písemnou omluvu.
 
Bylo mi řečeno na tomto úřadě práce výše zmíněnou metodičkou-jak jí nazvala paní Janigová, když jsem přišel požádat o ,,okamžitou pomoc" výslovně pracovnicí úřadu práce toto: ,,Dneska nedostanete ani korunu!" Přišel jsem na tento úřad požádat o dávku hmotné nouze-jednorázovou pomoc-dle instrukcí pracovnice úřadu práce v Benešově, paní Ryskové, pod kterou spadám. Na pobočku úřadu práce Praha 1, náměstí Republiky č.3 jsem se dostavil pár minut po 16 hodině. Ale místní pracovnice si dávaly značně na čas, aby mne obsloužily, a to přes to, že pře de mnounikdo jiný na řadě k obsloužení nebyl, a ani s nikým v tu dobu jiným nejednaly. A pak mi sdělili, někdy po půlhodinovém mém čekání, že mám chodit na úřad práce dřív, ne až v půl páté. Ale já jsem přišel pár minut po 16 hodině-tedy manipulativně si mafiozně takto na mně vymýšlejí zcestné a lživé argumenty, s cílem posunout jednání, s cílem pozdržovat mi výplatu této dávky. Vyčkávají až dostanu dávky hmotné nouze 2200,-Kč, aby se mne mohly zeptat, tak jako se mne několikrát ptaly: ,,a ty 2200,-Kč Vám ještě nepřišly?? Máte je odsouhlasený-ještě Vám nepřišly? a já opakovaně říkal, že ještě nepřišly. Pak mi pracovnice-prý metodička oznámila že nedostanu ani korunu, a že nemám chodit v 16.30 hodin na úřad práce, že mám chodit dříve-ale já tam byl v 16  hodin-tedy pár minut po 16 hodině-což by možná se dalo ověřit na místním kamerovém systému. Ale tyto pracovnice manipulativně mně pěkně ten den ,,odbyly" a to i přes to, že jsem jim říkal, že nemám peníze na ubytování ani v ubytovně, ani na noclehárně, ani jinde, a že jsem nastydlý, a že venku je zima, že bych tu noc již rád spal někde v teple. Přesto dodržely tyto pracovnice své slovo, a žádné peníze mi ten den nevyplatily s tím, že si mám následující den přinést potvrzení ze společnosti ,,Naděje" a vzhledem k tomu, že noclehárna se nachází na území Prahy 3, musím o dávku jednorázové pomoci požádat místní úřad práce Praha 3-oddělení dávek hmotné nouze. Následně pak prý můžu o ostatních dávkách i o jiných dávkách hmotné nouze žádat a jednat opět na pobočce úřadu práce Praha 1, Náměstí republiky 3. Toto mi sdělily pracovnice výše jmenované úřadu práce Praha 1, Náměstí republiky 3 oddělení dávek hmotné nouze-pracoviště místně příslušné prý pro mne když mám trvalé bydliště na okrese Benešov-jak mi sdělila po emailu paní Rysková. Sdělovaly mi tuto informaci pracovnice úřadu práce na Praze 1, Náměstí republiky 3-oddělení dávek hmotné nouze se žoviálním, až jízivým úsměvem ve tváři, který následoval po jejich arogantním a nenávistném jednání, s tím, že mne upozorňvaly na místě opakovaně na to, abych se při jednání o dávku hmotné nouze - okamžitou pomoc" nenechal pracovníky úřadu práce Praha 3, nenechal těmito pracovníky odbýt. To, abych se nenechal odbýt mi se zmíněným nepříjemným úsměvem ve tváři sdělovaly několikrát. A také to, že příště nemám na úřad práce chodit v 17 hodin, ale dříve. Zřejmě si jsou moc dobře tyto pracovnice vědomy toho, že - jak mi bylo sděleno následující den v organizaci ,,Naděje"- že úředníci úřadu Praha 3 jsou známi tím, že nevyplácejí dávky hmotné nouze ,resp.   že je velmi obtížné s nimi jednání na toto téma, takže předpokládaly, že i já budu mít obtížné získat pro sebe od nich ,,dávku okamžité pomoci" Ten den mi tyto pracovnice svým jednáním způsobily to, že jsem neměl už vůbec co jíst, a mám velmi náročnou situaci s mým přenocováním-venku je zima, já jsem silně nastydlý, a navíc mám potrombotický stav, a vůbecmi situace po propuštění z nemocnice neumožňuje v ČR se léčit. Pořád musím někde jen celé dny shánět nějaké jídlo, abych se najedl, když nemám peníze. Ale po celodenním úsilí večer mám tak akorát snědeny maximálně dvě polévky, a dva krajíce chleba. To úsilí, které musím vyvinout k  tomu, abych získal tuto potravu, je silně neúměrné.
 
Je zajímavé, že městští policisté , když jsem je někdy v měsíci září upozorňoval na to, že je mi špatně od hladu, že navštívím nemocnici, tak že mi sdělili poměně přísně toto: ,,To se řeší jinak" a dali mi adresy na ,,Naději" a na ,,armádu spásy Praha 7" s tím, že tam se zdarma najím, když nemám peníze. Také mi dali adresu na Charitu  Praha 8, Pernerova 20. Ale ve skutečnosti mi lhali - na těchto adresách lze pouze za poplatek získat nějaké jídlo. Zdarma lze získat pouze jednu polévku denně+2 krajíce chleba pouze v organizaci ,,Naděje". Dále v armádě spásy nárazově, když jim zbyde neprodané jídlo z azylového domu, který provozují, a to v čase od 15hodin, tak 20minut, než se tyto zbytky rozdají, ale jde zpravidle pouze o polévku se dvěma krajíci chleba. Z přiloženého výživového testu vyplývá, že se jedná o systematické ničení zdraví lidí a to tak, aby tato trestná činnost státní mafie a s ní spolupracujících subjektů nebyla nápadná. Jde o mafii státních úředníků zejména složenou z pracovníků vlády ČR, ministerstva práce a sociálních věcí, pracovníků úřadu práce, městské policie, státními policisty policie ČR, pracovníků organizace Naděje a Armády spásy ČR, dále zdravotníků, kteří se od lidí bez prostředků a bez přístřeší odvracejí, a snaží se je co nejrychleji odstraňovat z prostor objektu emocnice, jen aby náhodou tito lidé nedostali třeba najíst z prostředků nemocnice, nebo aby ,,náhodou" se tam neumyli, a nebo se nezahřívali zdarma. Pracovníci ochranky, kteří mne letos někdy v srpnu-až září vynášeli z objektu tepla nemocnice ve Střešovicích-ÚVN-mi po té, co mne vynesli za bránu objektu, na silnici silně nastydlého v čase 01:00hodin ráno, a bez léků, a do zimy, mi sdělili  s výsměchem toto: ,,Bez peněz k doktorovi nelez" Volal jsem tedy hned na linku 158, a nahlásil jsem jim, že mne v ÚVN nemocnici nechtějí ošetřit, že mne násilím vyvedli a vystrkali za bránu s tím, jestli by mohli -tedy policie ČR přijet, a sjednat pořádek. Pracovníky linky 158 mibylo sděleno že přijede hlídka policie ČR, ať tedy počkám na místě. Čekal jsem tedy hodinu, od 1 hodiny ranní do 2.hodiny na  policisty ČR. Když nejeli,volal jsem opět na linku 158 a ptal jsem se, kdy přijedou. Pracovník linky 158 mi ale lhal do telefonu, že mi bylo voláno, a že se vše vyřeší s lékaři, že si vše vyřídím s nimi. Opakoval mi několikrát příslušník policie ČR, že mi volali -tedy policie ČR že mi volala. Ale nevolala mi, není to pravda. Ptám se, jak je možné, že můžou policisté linky 158 takto lhát? Inu když státní mafie státních zaměstnanců na všech úrovních nedodržuje zákony, ani etické normy člověka, tak už mohou i toto, že? Páchání zvěrstev a zločinů proti lidskosti, o kterých se zmiňuji zde i v ostatních trestních oznámeních, která jsem proti státním úředníkům v letošním roce podal, a která jsou přílohou tohoto trestního oznámení toto jen dokládají, dokazují. Teprve po té, co jsem tedy ve dvě hodiny ráno, celkem v chladném počasí, kdy jsem byl silně nastydlý, a bez léků, když jsem řekl do telefonu 158 na to, že mi příslušník lže, že mi nikdo nevolal, že toto nahlásím na Generální inspekci ozbrojených sborů ministerstva vnitra, tak teprve po té se na místo sjeli dva policejní vozy. Já už musel se jít schovat do tepla alespoń do tramvaje, ale před nemocnicí jsem ještě zahlédnul vůz policie ČR, a na hlavní třídě tam co u nemocnice jede tramvaj, jelo směrem nahoru takřka současně druhé vozilo policie ČR-tedy jsem toto nahlásil opět na linku158 - oni si páni přijedou 1 hodinu po zavolání - jako by na ně někdo mohl tak dlouho čekat-a hlavně po 1 hodině od incidentu se jim každý aktér vysměje do obličeje. Tedy jsem již nic s nimi neřešil, a čekal jsem na tramvaj. Před tím do telefonu se mne ale ptal pak ještě policista na 158: ,,tak nemají tam přijet"? Já jim řekl, že už musím do tepla někam. Jsme bezprávním státem, kde když ani policisté nedodržují základní normy práva, základní etiku člověka, a lžou lidem, aniž by museli, prostě jen tak si někoho ,,označí" jako chronického stěžovatele, a následně tohoto člověka takto mafiozně šikanují, aby si nedovoloval je náhodou volat, aby nevybočoval z řady ustrašených a trápených, způsobem jejž popisuji zde i v ostatních trestních oznámeních proti státu ČR v letošním roce, mučených občanů. Ale tato státní mafie, o které neustále již půl roku píši ve svých trestních oznámeních proti státním zaměstnancům, všichni aktéři tohoto mafiozního týrání občanů mají jedno velmi společné -  a to je jakýsi sadistický pud radosti z týrání jiných lidí-tak jako to mívali fašisté za 2.světové války vůči neozbrojeným lidem, které sami ozbrojení a organizovaní svým velením, plošně týrali. Přece každému, když říkám o své situaci, musí být jasné, že mi jde o holý život, že jsem v situaci, kdy moje tělo už předčasně umírá, jenže celá tahle státní mafie se tímto problémem zabývat záměrně nechce. potírají nás, skupinu ekonomicky slabších občanů, kde můžou, šikanují nás, a hrají o čas. Hrají na to, že dřív naše těla nevydrží ty podmínky, a zemřeme, nežli by oni sami tito mafiáni pohli sebou, a něco pro nás dělali. Při tom do této situace většinu lidí dostala vláda a státní úředníci se šikanérskými, nacistickými a sadistickými sklony trápit jiné občany, jiné ostatní lidi. Proto jde o úmyslnou, a cílenou genocidu českého národa státními úředníky. Na této genocidě se podílejí státní zaměstnanci všech úrovní, každý přispívá svým nacistickým šikanérským přístupem tím svým kouskem genocidního jednání, a v globálu nyní je jak uvádějí média, 1 milion lidí v ČR pod hranicí chudoby - tedy v podstatě již jejich umírací proces, kdy jim odhnívá jejich tělo zaživa, již započal, a probíhá, mnozí již na tyto následky zemřeli.
 
Tedy pro lepší pochopení situace si přečtěte, co se stalo:
 
Emailová komunikace ode mně do Benešova, k místně příslušnému úřadu práce, Dukelská ulice, s paní Rysvou, pracovnicí oddělení dávek hmtné nouze, a její odpověď:
 
J. Pelíšek <jiri.pelisek@gmail.com>
30. 9. (před 13 dny)
komu: jitka.ryskova

Dobrý den, paní Rysková
 
ztratil jsem kartičku s termínem naší schůzky, ale myslím, že dnes se mám uVás zastavit. Musím se ale omluvit z důvodu návštěvy lékaře.
Dejte mi prosím vědět, jestli mi přijdou peníze, tedy hmotná nouze 2200,-Kč v termínu i přes to v říjnu včas, anebo jestli se musím u Vás zastavit. Nemám už zase žádné peníze.
 
Paní Rysková, asi Vy osobně s tím nic moc neuděláte, jste jen styčná osoba mezi MPSV a mnou, ale není možné, abyste nechali mně, a mnohé další lidi úplně bez prostředků. 2200,-Kč přece není částka, ze které může fyzicky dospělý občan existovat !! Z této částky se dá ale dobře po 14dnech,  co se vyčerpá, zemřít. A měli byste ode mně klid, že? Nemuseli byste nic vyplácet. Existenční minimum 2200,-Kč je podvod MPSV na nás, na občany, jde o genocidní politiku vlády ČR vůči vlastnímu lidu. Trestní oznámení v tomto smyslu již bylo podáno, a obletělo mezinárodní instituce hájící lidská práva, a mezinárodní trestní soud v Haagu. Odpovědní pracovníci úřadu vlády ČR mohou tudíž očekávat až vyjímečný trest za provozování třídní genocidy, dále sociální a třídní segregace národa ČR dle § 400-402 tr.zák.ČR. 
 
Moje situace:
 
Benešovský soud mi nezákonně, ale pořád a soustavně již 15 let:
 
- ve spolupráci s exekutory odebírá nezákonně veškeré moje výdělky ze mzdy, do poslední koruny
 
- blokuje veškerá má bankovní konta, která si otevřu, do poslední koruny
 
- vyměřil výživné měsíčně na mé 2děti ve výši 9.000,-Kč, a nechce mi vyhovět ve snížení výživného, přesto že ví, že mi všechny peníze berou, a že tudíž žádné peníze mít nemohu
 
- trestně mne stíhá za neplacení výživného, přesto, že ví, že mi všechny peníze odebírá spolu s exekutory.
 
Nemohu jít tedy do zaměstnání, protože bych nedostal ani 1 korunu z výplaty, a nemohu podnikat, protože mi blokujou veškeré moje peníze, pořád, soustavně, již 15let.
.
Toto je sprostá šikana, týrání, a fanatický sadismus a nacismus, provozovaný Benešovským soudem, ve snaze mne fyzicky zlikvidovat ze světa.. Příslušná trestní oznámení včetně mezinárodních, byla již podána.
 
 
 
S pozdravem, a přáním pěkného dne
 
Jiří Pelíšek
 
jiri.pelisek@gmail.com
 
---------------------------------další zpráva:
 
J. Pelíšek <jiri.pelisek@gmail.com>
30. 9. (před 13 dny)
komu: jitka.ryskova

Prosím o vystavení potvrzení o tom, že mi budete ze sociálních dávek hmtné nouze hradit také pobyt v azylovém domě v Praze.
Jedná se o azylový dům při ,,Naděje" NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ: 00570931, DIČ: CZ00570931, tel: (+420) 222 521 110, e-mail: nadeje@nadeje.cz ,
 
azylový dům je na adrese: https://www.nadeje.cz/index.php?q=node/77 
Dům Naděje Praha-Žižkov - azylový dům
Odpovídá: Mgr.Gabriela Sčotková, vedoucí
Adresa: Husitská 70, 130 00 Praha 3 (mapa)
Telefon: 222 783 957, 775 868 862, e-mail: husitska.praha@nadeje.cz
Služba podle zákona o sociálních službách: azylový dům, denně cca do 100,-Kč/noc
 
a při čekání na uvolnění místa v tomo azylovém domě že mi budete hradit nocležné proti vystaveným dokladům zpětně
v noclehárně při: ,,Naděje" NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ: 00570931, DIČ: CZ00570931, tel: (+420) 222 521 110, e-mail: nadeje@nadeje.cz ,
 
noclehárna je na adrese: https://www.nadeje.cz/index.php?q=node/48
Dům Naděje Praha-Žižkov - noclehárna
Odpovídá: Jan Blažek, vedoucí
Adresa: Husitská 70, Praha 3 (mapa)
Telefon: 222 783 957, 775 868 862, e-mail: nocleharna.husitska.praha@nadeje.cz
Služba podle zákona o sociálních službách: noclehárna - cena: 25,-Kč první 3 měsíce, a pak 60,-Kč/den
Tuto žádost Vám zasílám proto, že jsem teď bez přístřeší, a venku je zima, abych měl kde bydlet, a kde přespat v teple, pokud možno již dnes. Peníze nemám, ale když jim doručím já anebo Vy do Naději potvzení od Vás, že mito budete platit, nechají mne tam, a pak Vám budu dávat doklady o mém ubytování k proplacení.
Pošlete mi prosím odpověď s potvrzením pro spol. Naděje co nejdříve.
Děkuji za pochopení
 
S pozdravem, a přáním pěkného dne
 
Jiří Pelíšek
 
jiri.pelisek@gmail.com
 
 
---------------------------------následuje tato odpověď ze strany paní Ryskové, pracovnice úřadu Práce Benešov:
 
            RE: Omluva z dnešní schůzky zdůvodu návštěvy lékaře
Doručená poštax
Rysková Jitka (UPS-BNA)
2. 10. (před 11 dny)
komu: mně

Dobrý den,ze schůzky jste omluven. Zjistila jsem si, že další schůzku ohledně zprostředkování zaměstnání na KoP Praha 6 máte naplánovanou na 29.1.2014. Pokud se u Vás do té doby nic nezmění stanovuji Vám nový termín schůzky na 3.2.2014. Dávky Vám přijdou v obvyklém termínu.Co se týká Vaší žádosti o proplacení ubytování Vám sděluji, že přespávání na noclehárně je možné řešit žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc nejdéle na dva měsíce a tedy co nejdříve mít zajištěné místo v azylovém domě a požádat o opakovanou dávku doplatek na bydlení. V případě nedostatku prostředků na dojíždění do Benešově můžete využít Kontaktní pracoviště v Praze východ či západ - v rámci středočeského kraje, které jsou také místně příslušné. S pozdravem JITKA RYSKOVÁreferent nepojistných sociálních dávek Hmotná nouzeÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKYKRAJSKÁ POBOČKA V PŘÍBRAMIKONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ BENEŠOVDukelská 2080256 01 Benešovtel. 950 101 413
(odpověď na email):jitka.ryskova@bn.mpsv.cz From: J. Pelíšek [mailto:jiri.pelisek@gmail.com]
Sent: Monday, September 30, 2013 1:35 AM
To: Rysková Jitka (BN)
Subject: Omluva z dnešní schůzky zdůvodu návštěvy lékaře Dobrý den, paní Rysková ztratil jsem kartičku s termínem naší schůzky, ale myslím, že dnes se mám uVás zastavit. Musím se ale omluvit z důvodu návštěvy lékaře.Dejte mi prosím vědět, jestli mi přijdou peníze, tedy hmotná nouze 2200,-Kč v termínu i přes to v říjnu včas, anebo jestli se musím u Vás zastavit. Nemám už zase žádné peníze. Paní Rysková, asi Vy osobně s tím nic moc neuděláte, jste jen styčná osoba mezi MPSV a mnou, ale není možné, abyste nechali mně, a mnohé další lidi úplně bez prostředků. 2200,-Kč přece není částka, ze které může fyzicky dospělý občan existovat !! Z této částky se dá ale dobře po 14dnech,  co se vyčerpá, zemřít. A měli byste ode mně klid, že? Nemuseli byste nic vyplácet. Existenční minimum 2200,-Kč je podvod MPSV na nás, na občany, jde o genocidní politiku vlády ČR vůči vlastnímu lidu. Trestní oznámení v tomto smyslu již bylo podáno, a obletělo mezinárodní instituce hájící lidská práva, a mezinárodní trestní soud v Haagu. Odpovědní pracovníci úřadu vlády ČR mohou tudíž očekávat až vyjímečný trest za provozování třídní genocidy, dále sociální a třídní segregace národa ČR dle § 400-402 tr.zák.ČR. 
Moje situace: Benešovský soud mi nezákonně, ale pořád a soustavně již 15 let: - ve spolupráci s exekutory odebírá nezákonně veškeré moje výdělky ze mzdy, do poslední koruny - blokuje veškerá má bankovní konta, která si otevřu, do poslední koruny - vyměřil výživné měsíčně na mé 2děti ve výši 9.000,-Kč, a nechce mi vyhovět ve snížení výživného, přesto že ví, že mi všechny peníze berou, a že tudíž žádné peníze mít nemohu - trestně mne stíhá za neplacení výživného, přesto, že ví, že mi všechny peníze odebírá spolu s exekutory. Nemohu jít tedy do zaměstnání, protože bych nedostal ani 1 korunu z výplaty, a nemohu podnikat, protože mi blokujou veškeré moje peníze, pořád, soustavně, již 15let..Toto je sprostá šikana, týrání, a fanatický sadismus a nacismus, provozovaný Benešovským soudem, ve snaze mne fyzicky zlikvidovat ze světa.. Příslušná trestní oznámení včetně mezinárodních, byla již podána.  
S pozdravem, a přáním pěkného dne Jiří Pelíšek jiri.pelisek@gmail.com
 
---------konec pslední emailové komunikace s paní Ryskovou, ÚP Benešov.
 
 
 
Jako důkaz o tom, že v České republice je existenční minimum občanů nástrojem vlády ČR a státních zaměstnanců k,,likvidaci duší z fyzického těla na této dávce závislých občanů", tedy genocida s cílem tyto občany, tedy občany ekonomicky slabší závislé na těchto  sociálních dávkách státu Čské republiky usmrtit přírodní cestou, kdy tito lidé umírají na vleklé choroby, únavou, mrazem, kdy jim jejich těla v podstatě odhnívají zaživa formou různých plísňových či infekčních onemocnění a podobně, přičemž vláda tento genocidní manévr maskuje populistickou statistikou o tom, kolik sociálních dávek vyplatila, kdy, a komu. O tom, že ale ta čísla jsou zavádějící a záměrně zkreslená, neboť se opírají o průměrné výpočty příjmů všech obyvatel, tedy i těch nejbohatších, jsou tak tyto údaje značně zkreslené a nadhodnocené. Vláda se na oko prezentuje jako sociální stát, ale jde ve skutečnosti nyní o život mnoha tisícíům lidí v ČR z důvodu toho, že tito lidé nemají od státu, a ve státě Česká republka zajištěný buďto vůbec žádný příjem peněz ani formou sociálních dávek, ani jim nepomáhá stát přihledání práce-úřady práce neplní tuto úlohu, a ani jim není práce od státu přímo nabídnuta, či umožněna. Úplně nejhorší situaci k nepřežití mají ti všichni občané CR a mnohdy i jejich rodinní příslušníci kteří jsou přímo závislí na příjmu těchto osob jako napříkld jejich děti, kteří mají od soudu a exekutorů obstavenu mzdu i bankovní konta. Tito lidé jsou státem takto odsouzeni k velmi rychlé předčasné smrti, popřípadě ke smrti vleklým postupným umíráním na odhnívání jejich těl za živa tak, že jim je podávána naprosto nedostatečná strava v podobě malého množství 225 ml teplé tekutintiny s tím že se jedná o hlavní jídlo, případně ještě dostávají 2 krajíce chleba na den, hygienu mají zajištěnu zdarma pouze 1x týdně, jsou vyhazováni pořád na ulici, nemají kde spát, kde si odpočinout, kde se léčit ze svých nemocí. Lékaři v nemocnicích, jak jsem se přesvědčil, se od lidí bez střechy nad hlavou v podstatě distancují, a snaží se tyto pacienty pokud možno co nejdříve dostat z objektu nemocnice, a to i za pomocí příslušníků ochranky či policie. A tito lékaři si myslí, že se mohou takto k těmto pacientům beztrestně chovat. Ještě jsou při tom spolu s dalším ošetřujícím personálem na tyto pacienty arogantní, a lžou. Zaznamenal jsem dokonce situaci, kdy mne chtěl ošetřovatel přímo poškodit záměrně na mém zdraví, kdy jsem jej musel napomenout aby mi po odběru krve netlačil celou vahou svého těla do prstu, kterým  mi stlačoval místo po odběru krve na ruce. Měl jsem tam pak velkou modřinu. Ale nejspíš mi chtěl vyvolat trombosu. No musel s tím přestat, nenechal jsem si to od něho líbit.
 
Cítím se mafiozně a nebezpečně pronásledován policejně-exekutorskou-justičně-soudně-politickou mafií státu Česká republika, která toto na mně praktikuje dlouhá léta. Neustále mne pronásledují různými obsílkami, telefonují mi na mobil, posílají mi emailové zprávy. Jde o vykonstruované záležitosti ať již se jedná o obvinění, nebo jiné. Jsem obětí zvůle zmíněné mafie, do které již patří jak jsem zjistil, i moje bývalá manželka napojená svými ,,známostmi" nejen na kriminální policii, ale také na exekutory v Benešově a v Praze-tito se nestydí se přede mnou bezostyšně vychloubat tím, že se s mou bývalou manželkou dobře znají při kontaktu se mnou, ať již osobním a nebo telefonickém. Tato mafie mi dlouhá léta neponechává ani korunu, příadně téměř žádné peníze z mých odměn za vykonanou práci, tím se dlouhodobě na mně tato mafie dopouští trestných činů týrání, mučení, a zbavila mne tak mého základního práva být pracujícím občanem v rodné zemi Česká republka - i když jsem se narodil v Československé socialistické republice. Neboť když mi odebírají-tedy kradou veškeré moje odměny za vykonanou práci, nemohu ji vykonávat, protože bych zemřel při tom hlady, a neměl bych na placení běžných věcí potřebných k životu a k řádnému vykonávání zaměstnání. Znemožnila mi také tato mafie moje podnikání, kdy po té, co mi v roce 2008 ukradla i peníze na úhradu služeb mých zákazníků, jsem musel své podnikání z důvodu insolventnosti ukončit. A tato stejná mafie si uzurpuje právo mne trestně stíhat za nezaplacení řádného výživného, i přes to, že si je vědoma toho, že mi krade veškeré moje peníze-výdělky -odměny za vykonanou práci. Soubor zmíněných státních zaměstnanců všech oborů - mafiánů - nazývám mafií proto, že nedodržují zákony. Nedodržují zákon o lidských právech, neboť i když jsem někde dlužen peníze  z nedoplatku, musí mi státní moc ponechávat měsíčně tolik peněz, abych z nich mohl řádně hradit nájemné, oblečení, stravu a výživné. Pokud mi všechno berou, tedy se jedná o nezákonné jednání a tedy o krádež, pokud tedy mi takto kradou moje odměny za vykonanou práci, a přímo mne tím ohrožují na zdraví a na životě, jsou zároveň státními zaměstnanci s pravomocemi výkonné moci, plně ozbrojení a profesionálně organizovaní, pak, protože jednají systematicky v rámci porušování zákonů s cílem mne poškodit na zdraví, na životě a okrádají mne, pak se jedná o sprosté mafiozní jednání těchto osob, tudíž po právu a zcela oprávněně a pravdivě je nazývám, a je to státní mafie. Jakékoli obviňování v souvislosti s mou platební insolvencí je prostou zrůdností  tohoto mafiozního systému státní moci, s vykonstruovanými procesy, kde pouze lžou, a potřebují mít potvrzeno, že jsem se dopustil trestné činnosti, aby tak mohli zamaskovat skutečnost, že oni-tedy tato zmíněná mafie lidí je ve skutečnosti skupinou organizovanou, která páchá ty nejhorší trestné činy, se sadistickým motivem nacismu týrat občana prostřednictvím jakoby státních represí, a výrobou trestné činnosti, které se ale dopustili oni, nikoli občan, tedy já. Když mi berou tito zločinci téměř 15let všechny, nebo téměř všechny peníze, a neponechávají mi při tom ani částky potřebné pro zakoupení jídla, je každému i dítěti logické, že nemohu mít na placení čehokoliv, natož výživného, či dluhů, a že si, pokud nechci zemřít hlady, musím stále vypůjčovat peníze jinde, tedy pokud to šlo, ale již se nemám na koho obrátit o půjčku. Jsem tedy touto mafií odsouzen v podstatě ke smrti. A ještě se mi děje to, že opakovaně někde jsem, a sjedou se u mně naprosto v jednom okamžiku až 4 vozidla policie ČR z různých směrů, a zastaví u mně, pak se chvíli motají-krouží kolem mne a když nemohou jinak, tak odjedou v řadě za sebou pryč. Toto se mi stalo letos opakovaně. Jako vrchol nestoudnosti a tohoto stallkingu považuji to, jak mne společně s Davidem Konvalinkou přepadli a násilím nás vyvedli z jeho domu v Pardubicích v ulici Věry Junkové. Žili jsme tam celkem poklidným životem, a pomáhali jsme si. To, co jsem tam ale zažil, nemá obdoby. Neustálé kontaktování ze strany nejen úředníků magistrátu města Pardubic, dále jakési paní, která se odmítla představit-přijela k nám v luxusním stříbrném novém automobilu výrobní značky Volvo s cílem Davidovi Konvalinkovi pomoci s vykoupením jeho domu z nadcházející dražby. David Konvalinka ale o žádné dražbě jeho domu nevěděl až do příjezdu této paní. Jak přijela, tak odjela, ani se nepředstvila-jen zanechala na místě nějaké teefonní číslo na nějakého pána. A dnes a denně mnohonásobné kontaktování různých osob sociálních pracovnic, neohlášené návštěvy pracovnic magistrátu, opakované návštěvy policie v domě se zámečníkem, který neustále se pokoušel o demontáž zámku u vstupních dveří od domu, dokonce jedna sociální pracovnice zavolala nejen policii, když jsem jí neotevřel na její zazvonění protože jsem jej neslyšel, ale rovnou přijel i hasičský žebřiňák opět se zámečníkem. Hasičů jsem si všiml z okna, to se nedalo přehlénout, tak jsem jim otevřel. Ale David Konvalinka v té době byl mimo domov, na výletě, který si udělal na svém invalidním vozíku. Jeho návrat domů ale byl opět spojen s mafiánským útokem na jeho osobu ze strany městské policie, jak uvádím v trestním oznámení z té doby. Takže stallking státní ozbrojené mafie vůči mé osobě vnímám jako nebezpečné pronásledování. Policie ČR spolu s městskou policií mne v Pardubicích jakýmsi nezákonným podvrhem připravila o moje bydlení, nájemní smlouvu si ale neopoměl příslušník policie ČR slídilsky ofotit. Cítím se již douho ohrožen na svém zdraví a na životě ze strany zmíněné skupiny zločinců státní mafie, která nerespektuje zákony ani ČR, a zneužívá svého postavení a pravomocí, ale nerespektuje ani zákony nadnárodní, jako úmluvy mezinárodní o lidských právech, která v tomto státě provozuje genocidu českého národa, a kdy může, ještě se na tomto procesu finančně a materiálně obohacuje-jde tedy plně o nacistické jednání této skupiny lidí, této státní mafie. 
                                      
 
Existenční minimum ve státě Švýcarsko                                                                Existenční minimum v ČR
                                      2200,-CH Fr./měsíčně                                                                    2200,-Kč / měsíčně
Cena zboží:  pečivo-rohlíček vanilkový s ořechem 68g =     3 Fr.                                        pečivo-rohlíček vanilkový s ořechem  68g =   10,90
                                                             chléb 500g =     7 Fr.                                                                                   chléb 500g =   14 Kč 
                                                        boty podzimní  = 100 Fr.                                                                              boty podzimní  = 800 Kč-minimálně
              nájemné garsoniery uprostřed města Basel  =  900 Fr.                                                      nájemné garsoniery Praha  =  10.000,-Kč/měsíčně
dovolená na 10 dní na ostrovech Maledivy all inclusive =  700 Fr                  dovolená na 10 dní na ostrovech Maledivy all inclusive = 15000,-Kč                                                                      kilo jahod =      8 Fr.                                                                                     kilo jahod =  50,-Kč
-------------------------------------------------------------------------                  ----------------------------------------------------------------------------------------
          Součet položek  = 1718 Ch Fr./měsíčně výdaje                      Součet položek  = 25.875,-Kč/měsíčně výdaje 
          (Švýcar tedy ušetří ještě 482 Ch Fr. / měsíčně).                                      ( Čech nejen že neušetří, ale je z něho zoufalej žebrák,n který se
                                                                                                                           nemůže ukázat své rodině, protože není ,,schopen ji uživit" - je
                                                                                                                          měsíčně v dluhu -23.675,-Kč / měsíčně-tedy když sežene půjčku,   
                                                                                                                           jinak je žebrákem)               
 
Z výše uvedené analýzy rozpočtu a cen občanů na měsíc je na první pohled zřejmé, že v České republice jsou sociálnáí dávky-tedy zejména dávky hmotné nouze státními úředníky používány vůči občanům, kteří se na těchto dávkách stávají závislí, protože nemají jiný příjem, jako zbraň hromadného zabíjení lidí, která funguje na principu samovolného odhnití těl postižených obětí za živa, které díky almužně nemají zajištěnu základní hygienickou a zdravotní péči, ani dostatek jídla. Státní zaměstnanci zde počítají se setrvačností přírody, která dílo genocidy dokoná bez použití válečných zbraní. Stačí pouze nedat lidem takřka žádné peníze po delší období, nedat jim pořádné jídlo, jen 225ml teplé tekutiny na oko, aby jako byl stát krytý co pro tyto lidi dělá-a to ještě ani nedává stát těmto obětem, ale privátí charita-a jejich smrt je nevyhnutelná. Toto naše vláda moc dobře ví, s tímto kalkulují státní zaměstnanci zodpovědní za sociální dávky státu Česká republika a jejich výplatu.
  
Žádám o přešetření zde uvedených informací, a žádám potrestání viníků - lidí zodpovědných za rozpoutanou a probíhající Genocidu Českého národa, a lidí zodpovědných za vyvražďování lidí zbraní s názvem ,,existenční minimum" v ČR zodpovědných za to, že existenční minimum, vzhledem ke své výši, má takovéto ničící účinky na zdraví a životy občanů ČR.
 
 
Jiří Pelíšek, občan České republiky
 
 
,,Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti".
 
Příloha: souhrn trestních oznámení roku 2013, podaných proti státním zaměstnancům ČR
 
 
Jiří Pelíšek, narozen 1968, Trvale hlášen: xxx okr. Benešov, Dne 28.8.2013 vysegregován nezákonně státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: ul. Věry Junkové xxx-Studánka, Pardubice