O autorovi

Jiří Pelíšek, narozen v únoru roku 1968.

Sluneční znamení vodnář.

Narodil se v Praze, kde byl vychováván střídavě u rozvedených rodičů a prarodičů.

Asi tak půl života žil na malých městech, jako Náchod, a Benešov.

Vystudoval střední odborné učiliště dopravní, kde nedokončil z důvodu sportovních aktivit nástavbové večerní studium.

Více jak 12 let pracoval jko finanční expert, jako osobníía korpoátní finnční poradce. Profesně však již nyní ví, že podcenil zli lidskou, jako je závist, mamon, šikana, bloomink, pomlouvání, psychický teror. Ano, to vše při své práci vůči sobě toleroval příliš dlouho, až jej situace vrhla do osudu bezdomovce.

Oblíbený sport je Taj-či, badminton, plavání.

Je věčný student, a čtenář různých žánrů literatury.

Zajímá se o přírodní zákony, o přírodní medicínu.

Má bohaté manažerské zkušenosti a schopnosti s vedením týmů obchodních skupin, s vedením zaměstnanců.

Má dvě dospívající děti, je 1x rozvedený.

Zvůle zaměstnanců státní moci ČR jej přivedla až na samý práh smrti, na kterém se pohybuje již řadu let. Teprve nyní, rok 2013 mu ukázal bezpráví, které je na něm ze strany státu vykonáváno. Bohužel již v době, kdy žije osamocen, bez přátel, kteří se od něho odvrátili, nad propastí smrti. Proto chce ukázat svým spoluobčanům cestu, jak bojovat se zvůlí pracovníků státní politické moci, ve snaze šlapat po ekonomicky slabších spoluobčanech, ve snaze je vyčerpat, a pak fyzicky zlikvidovat. Nikdy si občan ČR nemůže být jist tím, kdy na něho přijde ze strany pracovníků státní moci řada, kdy bude utýráván k smrti, aby se o něj nemusel stát starat. V době, kdy autor dokončuje tyto stránky, tedy 14.8.2013 je osobně v přímém ohrožení života, neboť již nemá žádné peníze ani na jídlo. Pokud se mu nedostane pomoci, brzy  již nebude mezi živými. Nemá se na koho obrátit o pomoc. Lidé, kteří jej podporovali, již ukončlili přátelství, jsou sami vyčerpáni a bojují nyní sami o přežití. Rodinu ani příbuzné nemá, příbuzní buďto již zemřeli, nebo se odvrátili tak, že komunikace s nimi není možná..