EXEKUCE, VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK V EVROPĚ A V ČESKÉ REPUBLICE:

V této rubrice nejsou žádné články.

Média ČR - Poslání & skutečnost

Česká média v současnosti neplní svou funkci informovat veřejnost o záležitostech, které jsou pro naší společnost aktuálně životně důležité

16.09.2013 09:16
Dokud pracovníci médií nepochopí, jaký je vlastně smysl jejich práce, a nebudou se snažit svou prací významně pomoci svému lidu, svým čtenářům, nemůžeme se divit, že má veřejnost mezery ve finančním vzdělání, a v informovanosti o možnostech, které jako občané mají.   Uvádím zde jeden...