Politické strany & versus ,,jejich" soumrak ?.. jak píší Literární noviny. ,,Soumrak bohů" ...pročišťování státní mafie ČR".. sklízení toho, co jsme léta zasévali...církevní smilstvo

14.10.2013 08:58

Literární noviny z 29.8.2013 se ptají, zda nastává soumrak velkých politiků, kteří tu udávali tón dvacet let? Můj příspěvek k tomuto tématu: Nastává čas změn, kdy ti, co šlapali přes 20 let po občanech této země, a bezostyšně ruinovali jejich soukromé kapsy, budou potrestáni spravedlností Boží. Nyní opravdu se již nemohou moc nadouvat svým egem, a musejí počkat, až co jim Bůh dovolí z koryt a z korýtek čerpat. A On to zařídí tak, že nebudou už moci dál provozovat ty svá zvěrstva na tomto národu. Ale samozřejmě že to budou zkoušet, jsou tak zvyklí jednat. Potlučou se a pozavírají se do kriminálu navzájem. A vůbec by mně nepřekvapilo, kdyby zde zavládla otevřená ozbrojená válka mafií, kde se budou mezi sebou ,,tajně" vraždit, protože nebudou mít přístup k miliardám beztrestně, tak jako jsou zvyklí. Každý zde nyní bude viděn, co dělá všemi kolegy-a ti ale budou chtít taky. Dovedete si to představit? A je úplně jedno, kdo-která politická strana tam teď bude. Prostředí šmejdů nyní bude pročišťováno. A možná někdy v budoucnu, až zde bude generace lidí, které bude záležet především na zdraví, a na péči o člověka, o své spoluobčany, o své bližní, a ne jen zájem sám o sebe, pak možná nadejde čas, kdy v této zemi budou lidé se věnovat estetice, umění, a bude tu všem se spokojeně žít. Ale ta doba kdy toto nastane, je, myslím, velmi daleko. Nyní budou všichni, i občané, sklízet to, co dlouhá léta zasévali-nezájem jeden o druhého, preferování svého vlastního zisku před spravedlností, utiskování těch slušných, kterým se v dnešní české společnosti říká ,,slabší". Oni ani slabší nejsou, oni měli a mají naopak sílu to vše vydržet, a počkat si na úpadek těch dnešních loktařů-těch výsměchářů slušným lidem, ti ,,slabí" mají v sobě naopak potenciál vést tuto společnost po vzoru Ježíše, k jednoduchosti, a k životu ,,v Pravdě".Je v zájmu občanů, aby o ně bylo řádně postaráno, aby měli střechu nad hlavou, a měli co jíst, byli náležitě oblečeni. Toto se nijak nevymyká z učení Ježíšova, naopak. A církev by už konečně měla pochopit, že tvrdošíjné lpění na celibátu nevede k ničemu jinému, nežli k páchání sexuálních zločinů, a k deviaci mnohých těch, kteří jsou celibátem z profesních důvodů vázáni. Sice chápu, že církev nechce živit rodiny kněžích, ale celibát pro muže je prostě proti přírodě, a vždycky bude spojen se sexuální deviací takto žijících mužů. Muž bez sexu nemůže být mužem, ale může se velmi rychle stát šíleným psychopatem. A žádná teorie zastánců celibátu tuto pravdu nemůže vyvrátit. Bylo by to stejné, jako kdyby někdo tvrdil, že se může jezdit terénním automobilem po louce, aniž by to poškodilo jediné stéblo trávy. Proto myslím, smíšené kláštery, to je to, co Ježíš chce, aby na Zemi bylo znovuobjeveno, a podporováno.