MPSV - Pomoc bedomovcům až v roce 2015-2017 ??

29.9.2013: Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 10.9.2013 schválilo sociální program pro bezdomovce. Tím, že ale jeho naplňování nezačne uvádět do praxe ihned, ale stanovilo lhůty do roku 2015-2017, současní bezdomovci se pomoci pravděpodobně živí a zdrávi nedočkají. Jinými slovy, jde opět o populistické gesto vůči stávající vlně bezdomovců, kteří jsou určeni k fyzické likvidaci, a přežívají jen silou své vůle. Vláda nám tímto jasně říká, že hodlá oněch stávajících cca 40 tisíc lidí bez domova týrat na ulici ještě další 2 až 4roky. Dále ve své zprávě vláda takticky před světem snižuje číslo počtu obyvatel bez střechy nad hlavou, neboť jich je 40000-tedy pokud již oněch 10tisíc lidí nezemřelo, a další vlna, lidí, která čeká aktuálně na ztrátu domova například vystěhováním od majitele, nebo od exekutora, čítá kolem 150tisíc občanů ČR. (Tak prosím nám vládo říkej pravdu). Je sice úspěchem, že MPSV s pohnulo, ale nesmí pomoc stávajícím lidem bez domova trvat 2 roky a déle. Toto je stále likvidační pro stávajících 150tisíc+40tisíc, tedy likvidační pro 190tisíc lidí. Obyvatelé téměř 10ti okresních měst jsou velmi rychle určeni k fyzické likvidaci, pokud DOSTATEČNÁ pomoc nepřijde okamžitě.

MPSV-Bezdomovci_do2015-2017.pdf (258598)