Elektronická petice za BEZPODMÍNEČNÝ ZÁKLADNÍ PŘIJEM v ČR

Podpisovy-formul_BEZPODMINECNY--PRIJEM-OBCANU-CR-elektronicky

Zdroj: ,,Alternativa Zdola" 

Bezpodmínečný základní příjem - elektronická petice on-line formulář, klikněte ZDE

 

Možno podepsat také propiskou, a zaslat poštou - podpisový arch *.pdf ke stažení ZDE:

Formulář podpisový arch

Bezpodmíněčný základní příjem

Podpisový-formulář.pdf - ke stažení také ZDE

Vytiskněte si, podepište, a zašlete na adresu: , Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 PRAHA 1, ( k rukám: RNDr. Marta Bayerová nebo její zástupce )

**************************************************************************************************************************************************************************

 

Marek HRUBEC: Nepodmíněný základní příjem

Současná ekonomická krize v mnoha zemích ve vypjaté podobě ukazuje, že základní sociální potřeby lidí vyžadují nové nástroje, jak je zabezpečit. Sociální problémy měli lidé samozřejmě už dříve, ale krize tuto situaci vyhrotila pro občany nejen z nižní třídy, ale i z třídy střední. Základní příjem, na který by měli právo všichni občané a občanky, by byl velmi důležitým sociálním přístupem k těmto problémům. Prosazení nepodmíněného základního příjmu podpořili...

Evropská občanská iniciativa (EOI) za Bezpodmínečný základní příjem

Co je to Bezpodmínečný základní příjem (BZP)? Každý evropský občan by měl od narození až do smrti pobírat takový základní příjem, který by mu zajistil důstojný život. Kromě toho by mohl (ale nemusel) získávat další příjmy z podnikání, zaměstnání, brigád atd. Nejen v Evropě existují studie a pilotní projekty, které se zabývají možnostmi financování a možnými dopady BZP. Jde o to je posoudit a rozhodnout o vhodnosti či nevhodnosti zavedení bezpodmínečného základního...
 
 

Co je to Bezpodmínečný základní příjem (BZP)?

Každý evropský občan by měl od narození až do smrti pobírat takový základní příjem, který by mu zajistil důstojný život. Kromě toho by mohl (ale nemusel) získávat další příjmy z podnikání, zaměstnání, brigád atd.

Nejen v Evropě existují studie a pilotní projekty, které se zabývají možnostmi financování a možnými dopady BZP. Jde o to je posoudit a rozhodnout o vhodnosti či nevhodnosti zavedení bezpodmínečného základního příjmu.

 

O co jde v EOI Bezpodmínečný základní příjem?

Evropská komise se v ní žádá, aby podpořila spolupráci mezi členskými státy při prozkoumávání Bezpodmínečného základního příjmu jako nástroje pro zlepšení jejich současných systémů sociálního zabezpečení.

Z dlouhodobého hlediska je cílem garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života, jak se uvádí ve smlouvách Evropské Unie, a posílit jejich společenskou účast zavedením bezpodmínečného základního příjmu. Z krátkodobého hlediska jde o to, aby Evropská Unie podpořila iniciativy jako např. "pilotní studie" a vyzkoušení různých modelů BZP.

V této iniciativě nejde tedy přímo o zavedení bezpodmínečného základního příjmu, ale o ověření zda a za jakých podmínek by mohl být v EU zaveden.

 

Jak je blíže BZP charakterizován?

BZP je charakterizován pomocí následujících čtyř kritérii:

1. Obecný: V principu každý člověk, bez ohledu na věk, původ, místo bydliště, profesi atd. bude mít nárok na získání tohoto přídavku.

2. Individuální: Každá žena, každý muž, každé dítě má právo na základní příjem na individuálním základě a v žádném případě ne na základě partnerství či domácnosti.

3. Bezpodmínečný: Základní příjem je považován za lidské právo, které by nemělo záviset na žádných podmínkách, ať se jedná o povinnost přijmout placené zaměstnání, být zapojený do veřejně prospěšných prací, či chovat se podle tradičních genderových rolí.

4. Dostatečně vysoký: Částka by měla zajistit slušnou životní úroveň, která bude v souladu se sociálními a kulturními standardy společnosti dané země. Měla by zabránit materiální chudobě a poskytnout příležitost participovat ve společnosti.

 

Co to je dostatečně vysoký základní příjem?

BZP by měl být minimálně na úrovni rizika chudoby podle standardů EU, což odpovídá 60% takzvaného národního průměrného ekvivalentu čistého příjmu. Především v zemích, kde má většina obyvatel nízké příjmy, a tedy i průměrný plat je nízký, by mělo být na určení výše základního příjmu použito alternativní měřítko (např. košík zboží), aby byl zajištěn důstojný život, materiální bezpečnost a plná účast občana ve společnosti.

 

Z čeho bude BZP financován?

Organizátoři EOI-BZP se odkazují na dnes již mnoho studií, které se financováním BZP zabývají. Žádnou z možných variant nepreferují, požadují jejich vyhodnocení a nalezení optimálního řešení.

Existují i praktické zkušenosti z vyplácení základního příjmu, například z Grónska, kde je financován z daní z těžby surovin. Uvádí se i zdroje získané z omezení či zrušení podpor v nezaměstnanosti, případně i dalších sociálních dávek, omezení aktivní politiky zaměstnanosti, ze zvýšení výdajů domácností a podobně.

 

Nepovede zavedení BZP k lidské degeneraci?

Tyto obavy existují, ale jde právě o to, aby se jejich oprávněnost posoudila. V podmínkách, kdy ubývá možností placené práce (zaměstnání), ale současně přibývá potřeba práce dosud spíše neplacené (péče o seniory, vzdělávací aktivity, celkový rozvoj osobnosti atd.) může být BZP řešením.

Všeobecně se uvádí, že pouze 3–5 % práceschopných občanů odmítá pracovat. Zavedení BZP toto procento zřejmě příliš nezvýší. Práce zřejmě zůstane pro většinu občanů potřebou.

BZP může předcházet chudobě a darovat svobodu každé individuální bytosti, aby mohla činit rozhodnutí o svém vlastním životě a posílila účast všech ve společnosti. Může zajistit lidskou důstojnost jako základ ostatních lidských práv.

 

Jak a kde lze EOI BZP podepsat?

Vyberte si příslušnou možnost pod tímto článkem.

 

Kolik a do kdy musí být v ČR získáno podpisů?

V České republice musí být získáno minimálně 16.500 podpisů...

 

Kde se dozvíte více o EOI BZP v češtině

Stránka Evropské komise:

https://basicincome2013.eu/ubi/cs/

 

Více o základním příjmu v češtině

Článek M. Hrubce a M. Brabce „Základní příjem pro všechny"

https://www.advojka.cz/archiv/2008/14/zakladni-prijem-pro-vsechny

Rozhovor s Malcolmem Torrym o občanském příjmu

https://www.advojka.cz/archiv/2013/12/delat-si-co-skutecne-chceme

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpodmínečný základní příjem

Podpisový arch ke stažení ZDE:

Formulář podpisový arch

Bezpodmíněčný základní příjem

Podpisový-formulář.pdf - ke stažení také ZDE

Vytiskněte si, podepište, a zašlete na adresu: , Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 PRAHA 1, ( k rukám: RNDr. Marta Bayerová nebo její zástupce )