Tyto stránky jsem vytvořil po neblahých zkušenostech s pracovníky státní moci České republiky, a po zjištění, že jsou zde na občanech ČR páchány zločiny proti lidskosti, že jsou zde pošlapávána lidská práva takovým způsobem, že toto chování nazývám moderním holocaustem. Taky na následky tohoto chování nyní, v dnešní době, na ulicích umírá mnoho lidí. Jen o nich nikdo neví, kde skončily jejich mrtvá těla. No a stát to má jednodušší v tom, že se pak o tyto občany nemusí finančně starat. Velmi mne znepokojuje, když vidím například čerstvé absolventy skol, jak žebrají na ulicích. A ještě jsem si všimnul, že i tato žebrárna je organizována ,,bossem", který z jejich žebrání má pak profit. Nemáme pro absolventy dostatek pracovních míst? Tak proč povolujeme v takové míře vstup cizincům za prací na naše území? Proč není ještě zavedena regulace pohybu osob ze zhraničí, přijíždějících za prací do ČR ? Všechny Evropské státy mají regulační opatření, a jsou o dost větší svým územím. Občané těchto států se ale mají lépe, líp se jim žije. Kdejaký jedinec či subjekt snadno vyhrává s Českou republikou soudní spory, a stát ČR pak musí vyplácet miliony odkodného. Ano soukromé subjekty jsou na jednání s Českým státem lépe připraveny, nežli představitelé státu. To je nehorázná ostuda a neprofesonalita.Až se nabízí otázka, jestli to také není znak korupce. ČR není přece zemí s názvem Charita, nebo Armáda spásy..A když už tyto dva názvy zmiňuji, Česká republika se má v tomhle směru opravdu za co stydět. Charita zde ve státě totálně nefunguje. Je to záměr politiků? Asi ano, protože kdyby to nebyl záměr, pak by alespoň nějak charita fungovala. Lidé hladoví, a na ulicích umírají. A nikdo jim nezajistil dosud možnost pravidelně se 3x denně najíst zdarma. Armáda spásy si staví domy po Evropě, ale není pravidlem, že se člověk bez domova a bez peněz, tedy člověk potřebný v této instituci, když se dostaví do některého z jejích nemovtostí, nají zdarma. Mnohdy je vykázán, a to i přes to, že budovy Armády spásy jsou veliké, nové, mají sociální zařízení, sály, haly. Nenechají člověka zde přespat. Je to zvelké části jaksi komerční subjekt, možná neziskový. Ale zdarma jsou zde věci a služby  opravdu jen sporadicky, ale v ČR o žádné takové službě nevím. Prodávají na pobočkách třeba oběd za 50,-Kč například v Praze v Lidické ulici. Ale co má dělat člověk, který nemá ani oněch 50,-Kč?  Copak člověk nestojí svým spoluobčanům, kteří jsou zvoleni do čela toto státu, aby podporovala pomoc potřebným tam, kde je jí nejvíc potřeba-tedy v ČR a dávala najíst lidem, kteří jsou v té nejsvízelnější finanční situaci? Zde se má ČR co učit od Raušanů a od Švýcarů. Jak bychom ale mohli něco takového očekávat od vlády, která pěstuje autogenocidní politiku, aby se o starší občany nemusela fnančně starat. Argumenty, že peníze nejsou, nemohou obstát protože množství státních peněz, co se každoročně rozkrade v ČR převyšuje potřeby státu na charitu  na zavedení minimání mzdy a sociálního minima součtem ve výši minimálně 15.000,-Kč. 

Naši uživatelé

Uživatelé, či čtenáři našich stránek jistě ocení návod, jak se bránit případné zvůli úředníků státní moci.

V případě že je proti Vám potlačováno některé z lidských práv z listin ,,Deklarace lidských práv a svobod" a ,,Úmluva proti mučení, týrání, a jinému násilí",

pokud to má na Vás neblahé zdravotní dopady, napište a pošlete trestní oznámení. Vzory trestních oznámení jako ochrana občana za lidská práva jsou uvedeny v na pavé straně obrazovky, můžete si je rozkliknout, a texty pravdivě upravit podle svých potřeb.