Úřad vlády ČR týrá občany hladomorem

Pro více informací klikněte ZDE: Hladomor občanů ČR 2013

Dne 2. října 2013 byl proveden test, jaká je výživová hodnota jídelníčku lidí, kteří v České republice se ocitli absolutně bez prostředků, a nemohou si tak koupit ani jídlo. Byl proveden průzkum v hlavním městě Praze, jak funguje v tomto směru charita, tedy bezplatné zajištění pomoci těmto lidem.

 • Uvedeným průzkumem, a následným testem výživové hodnoty jídelníčku funkční charity v Praze bylo zjištěno toto:
 •  
 • Úřad vlády ČR disponuje statistikami o počtu bezdomovců v ČR, a také o počtu bezdomovců v Praze, jak dokládá z 10.9.2013 dokument koncepce sociálního bydlení pro bezdomovce, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo. Z této koncepce vyplývá, že úředníci na její naplňování mají dostatek času, do roku 2017. Což těmto úředníkům umožní chovat se vůči bezdomovcům i nadále liknavě, a v podstatě jejich tíživou situaci neřešit s odůvodněním přeplněných a nedostatečných kapacit, jako je tomu nyní a historicky již zhruba 15 let.
 •  
 • Bylo zjištěno, že stát má podle mezinárodně podepsaných dokumentů o lidských právech, zejména dle dokumentu ,,Deklarace lidských práv" za povinnost zajistit občanovi tak vysoký finanční příjem, aby občan byl s to si z něho zaplatit důstojné bydlení, zdravou stravu, a ošacení. V případě, že občanovi jeho příjem nepostačuje na uvedené náklady na život, je stát povinen občanovi tento rozdíl příjmu sociálními doplácet, například ze systému sociálních dávek. 
 •  
 • V České republice nejen že občanům není doplácen rozdíl příjmu, kde občanovi jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů na důstojné bydlení, zdravé jídlo, a ošacení-tedy na naplnění svého občanského právana ,,důstojný život", ale v České republice je dnes dle dostupných statistik přibližně 40tisíc občanů, kteří nemají kde bydlet, jsou bez přístřeší, nemají peníze ani na to, aby si koupili jídlo, a už vůbec, aby si koupili nějaké ošacení. Dalších 150 tisíc občanů ČR aktuálně o střechu nad hlavou přichází.
 •  
 • V České republice se úřad vlády a další odpovědní státní zaměstnanci tváří, jako by se jich situace lidí, kteří byli předluženým státem Česká republika vytěsněni-vysegregováni až na samý okraj společnosti a byli tak v podstatě sociálně vyloučeni ze společnosti, jako by se těchto státních zaměstnanců situace těchto českých občanů netýkala, přestože je péče o občany v tomto smyslu ze strany státu povinnost, a je v ČR tato povinnost zcela nenaplněna.
 •  
 • Strava:
 • Bylo zjištěno, že v hlavním městě ČR, v Praze funguje pro uvedenou skupinu sociálně vytěsněných-vysegregovaných lidí pouze jedna charitatvní organizace, kde se tito lidé-zpravidla bezdomovci- mohou ZDARMA a pravidelně najíst, umýt, a občas mohou zde také dostat nějaké ošacení, funguje zde také lékař, a organizace poskytuje pomoc i v otázce bydlení, i když kapacity jsou nedostatečné. Jde o charitativní organizaci s názvem ,,Naděje" nezisková organizace, se sídlem Praha 5, v Brance. Provozovna a jídelna je na adrese ,,U Bulhara, Praha 1-pod mostem". Toto je jediné místo, kde bezdomovci v Praze dostávají systematicky a pravidelně teplé jídlo zdarma. Výživová hodnota jídla, a složení jídelníčku pro strávníky zde je však žalostně nedostatečná, jak dokládá provedený test jídelníčku. Skladba jídelníčku se v podstatě celé dny ani roky nemění, a jde spíše nežli o nakrmení lidí, spíše o udržení pouze základních životních funkcí lidí-strávníků, kteří jsou závislí na tom, se zde stravovat. Jde tedy o týrání hladomorem strávníků zde. 
 •  
 • Hygiena:
 • Zdarma se zde celý umýt - osprchovat občan může pouze 1x týdně, což je nedostatečná hygiena občana, a může člověk, který nemá peníze se tak stát i nechtěným bacilonosičem pro ostatní spoluobčany, může být hygienicky pro společnost na obtíž.
 •  
 • Ošacení:
 • Bylo zjištěno, že je kritický nedostatek spodního prádla, a ponožek, což může mít pro společnost velmi neblahé dopady nejen v podobě nepříjemných pachů, které pak spoluobčané cítí, ale také mohou vznikat různé infekce a vznik a šíření nakažlivých chorob.
 •  
 • Shrnutí:
 • Sociální pomoc státu lidem, kteří jsou vytěsněni-vysegregováni ze společnosti až na samý její okraj, je nulová. Úřad vlády, a další odpovědní státní zaměstnanci, ač mají k dispozici statistiky o počtu bezdomovců, NEKONAJÍ. Vyčkávají tedy záměrně na to, až tato třídní skupina lidí bezdomovců pomře buď hladem, vyčerpáním, vysílením, onemocněním, a nedělá pro tyto lidi vůbec nic. A to i přes alarmující čísla o počtu mnoha tisíc bezdomovců v ČR, a i přes to, že vědí, že je zhruba dalších 150tisíc lidí v ČR, kteří se brzy bezdomovci stanou. Pracovníci úřadu vlády ČR se tedy vědomě dopouštějí trestných činů: týrání a mučení, třídní genocida zaměřená na ekonomicky slabší skupinu občanů ČR, třídní a sociální segregace ekonomicky slabších občanů, a snaha tyto občany sociálně vyloučit, a dostat je do stavu sociální nouze, kdy ale stát neplní své povinnosti a neposkytuje dostatečnou, nebo vůbec žádnou sociální či lékařskou péči výše zmíněné skupině obyvatel. Pracovníci úřadu vlády včetně prezidenta republiky by tedy měli být souzeni Mezinárodním trestním soudem v Haagu za provozování, a podněcování k provozování genocidy občanů České republiky, kteří jsou vytěsněni-vysegregováni do pozice bezdomovců v ČR. Úřad vlády a odpovědní státní zaměstnanci se svou neangažovaností, nečinností v oblasti zabezpečení dostatečné sociální pomoci výše zmíněné skupině sociálně slabých obyvatel stávají vykonavateli předčasných úmrtí těchto této sociálně slabší skupiny občanů ČR.

            Úřad vlády ČR týrá občany hladomorem

            Pro více informací klikněte ZDE:    Hladomor občanů ČR 2013