Vítězství - každý muž od přírody je soutěživý se svým okolím. Lepší by bylo spolupracovat, nebojovat, ale muži jsou prostě chtiví zvízězit nad svým okolím. Co je to vlastně takové vítězství? Podívejme se na jedno přísloví...

01.10.2013 08:36

Vítězství - každý muž od přírody je soutěživý se svým okolím. Lepší by bylo spolupracovat, nebojovat, ale muži jsou prostě chtiví zvízězit nad svým okolím. Co je to vlastně takové vítězství? Podívejme se na jedno přísloví, které mají členové různých motorkářských skupin podle Čingistánských bojovníků - podle mého názoru jde o nezažší hranici emoce zvané ,,vítězství", ale toto je v každé takové emoci zaseto, jako hluboká pravda krvelačných, sadistických fanatiků - kde končí hranice pouhé radosti z vítězství, a začíná sadismus? A co když muž musí-je společností donucen bojovat o přežití své a své rodiny? K jakým emocen až je dohnán? A co když ,,mocní" uplatňují své chutě zvítězit nad ostatními jen tak, peněz mají dost, ale potřebují si jen dokázat, že jsou úspěšnější, a vidět ostatní tak nějak dole - pod sebou??...Nyní to přísloví: ...,,Největším potěšením muže je porazit své nepřátele, hnát je, vzít jim, co jim patřilo, vidět toho, koho opatrovali v slzách, jezdit na jejich koních, držet jejich ženy a dcery v náručí"... A proto bychom měli naší společnost udržovat v patřičných mezích únosného života, neboť každý muž je ve své podstatě bojovník. Jde jen o to, jestli v něm tuto emoci stát, nebo někdo jiný probudí, či ji nechá jen dřímat. ( Pozn.autora: Osobně se již cítím státními úředníky ČR v pozici oběti této sadistické zvůle úředníků, kteří se mne snaží takto fyzicky zlikvidovat za pomocí úřednické, politicko-justičně-policejně-exekutorské mafie, a jejich šikany - viz také odkaz: Haló noviny - Státní politikou ČR jsou lež, ponižování a šikana... )

 


"Největším potěšením muže je porazit své nepřátele, hnát je, vzít jim, co jim patřilo, vidět toho, koho opatrovali, v slzách, jezdit na jejich koních, držet jejich ženy a dcery v náruči."

Zdroj: https://xman.idnes.cz/velka-petka-nejdrsnejsich-motorkarskych-gangu-fl5-/xman-styl.aspx?c=A091016_152244_xman-styl_fro


"Největším potěšením muže je porazit své nepřátele, hnát je, vzít jim, co jim patřilo, vidět toho, koho opatrovali, v slzách, jezdit na jejich koních, držet jejich ženy a dcery v náruči."

Zdroj: https://xman.idnes.cz/velka-petka-nejdrsnejsich-motorkarskych-gangu-fl5-/xman-styl.aspx?c=A091016_152244_xman-styl_fro