AMNESTY INTERNATIONAL

25.07.2013 01:00

Dobrý den, v České republice se používá vzorec mučení a týrání ekonomicky slabší skupiny obyvatel skrytou, právně nepostižitelnou formou!!! Tedy představitelé státní moci, kteří toto praktikují, si myslí, že jejich jednání je nepostižitelné a skryté. Ale díky tomu, že jsem toto téma v ČR otevřel, již skryté není, již našlo světlo světa. Vzhledem k tomu, v jak masivní míře se tento vzorec chování ze strany pracovníků státní moci v ČR plošně používá, jde o moderní formu holocaustu, bohužel s účinnými důsledky faktické fyzické likvidace jejich obětí.

 

Jde o autogenocidní politiku státu česká republika vůčivlastním občaů.

 

Nikdo mne nebude v dnešní době ani v ČR,  jinde v Evropské unii trestně stíhat za politickou angažovanost, ale najdou si a našlisi jiný paragraf, který je společensky přijatelný, jak mne uvěznit. Zatím se jim to nepodařilo, ale pokoušejí se o to, a sice z důvodu, že nemám uhrazeno řádně výživné na děti.

 

Nic z toho, co midoporučujete, mi život nezachrání, protože mám fakticky znemožněno být pracujícm občanem v ČR.

Vzhledemk tomu, že mi 15let nenechává český stát žádné peníze ani na jídlo, nemám zaplaceny pohledávky, jako například výživné.A to je trestný čin. V případě, že tedy bych vycestoval zaprací kamkoli po Evropě, justice ČR mne dostihne a celkem nezákonně mne zatkne. Nezákonně proto, že ona sama je příčinou a na vině toho, že nemám na placení svých závazků, ani alimentů. Problém  je širší. Nedivím se moc, že nemůžete pojmout, o čem Vám píšu.

V ulicích měst umírá desetitisíce lidí, a jejich počet každým dnem přibývá. Oni ti bezdomovci nežijí v ulicích měst, oni tam umírají, pomalu, ale jistě.

Pracovníci státní moci ČR se nemohou již skrývat za systém, když sami hrubě porušují lidská práva, když porušují úmluvu proti mučení.

Co Vám píšu není dobré rychle smést ze stolu, je potřeba to pochopit, o co tu jde.

Je jasné, že v dnešní moderní době nikdo, žádný přívrženec nacismu a sadismu nebude tyhle věci dělat fyzicky a před očima všech otevřenou formou. A tak tu máme holocaust v moderním pojetí. Výsledek je ale odpovídající - desetitsíce a dnes již možná 140000 umírajícch lidí v ulicích měst ČR.

 

Vaše doporučení ohledně možnosti čerpat sociální dávky jsemjiž uplatnil a bez výsledku. Na úřadě práce nejsou ochotni mi dát víc jak 2200,-Kč na měsíc.

 

K Vašemu doporučení o možnosti vycestovat za prací do jiné země Evropy Vám jen musím sělit, že pokud člověk nemá počáteční investici na ubytování, tak kolem 200.000,-Kč, ani nemá cenu zkoušet nikam jezdit. Víme přece, že situace s prací není jednoduchá dnes nikde. Takže po příjezdu do země je nutno si práci hledat, a musí lověk bydlet, a jíst...

Něco si najít odsud, z ČR, je poměrně nerealistické.

 

TakžeVám děkuji za Váš názor a zaVaše doporučení, ale jsou to z Vaší strany učebnicové doporučení. Praxe je jiná.

 

Chcete-liopravdu pomoci mnoha lidem v České republice, prostudujte si, prosím informace na stránkách, které jsem pro účinnou pomoc občanům ČR vytvořil, na adrese: www.4Life93.webnode.cz

Možná pak pochopíte, o čem píšu, na co upozorňuji. Osobně jsem na tom velmi špatně, umírám v podmínkách bezdomovectví a špíny, vážně nemocný, smažím se ve vlastním potu, zapáchám.  To je zestrany Českého státu mučení a týrání me. Dle deklrace lidských práv se má o mne stát postarat podstatně lépe, když tu dohodu podepsal. Pokud  ji ěský stát nechcedodržovat, neměl ji podepisovat. Ale podpsal ji.

 

Bojovat tak nenásilnou formou, jakto děláte je ušlechtilé. Občané ale vzhledem ke katastrofální situaci, s jakou se v České republice potlačují lidská práva a ničí se tak mnoho životů a lidských osudů, mnoho osudů rodin, musí se chopit aktivně své vlastní obrany. Když to neudělají nyní formou kterou doporučuji na zmíněném webu www.4Life93.webnode.cz , pak dojde zřejmě brzy k občanské válce v ČR a v celé Evropě.

 

Světové instituce již jsouode mne informovány o tom, jak se v ČR potlačují lidskápráva. Bohužel na písečku ČR instituce jaksinechtějí vidět onen nebezpečně skrytý problém, problém moderního holocaustu v ČR, potažmo podporováno všemi členskými státy evropské unie..

 

Při vší úctě k Vám si umírající člověk po přečtení Vašich řádků nutně řekne - no nikdo mi už nepomůže, musím jen počkat až umřu. Protože Vámi navrhovaná doporučení nejsou účinná, aby zbavila občana například tíhy trestního pronásledování, je to z Vaší srany jen takové mazání medu kolem pusy. Ale to člověk, který bojuje o přežití a je na hranici smrti, neustojí, nemá tak dlouho čas čekat, a vyjednávat, navíc bez výsledně.

 

Děkuji Vám za Vaši odpověď.

Hezký den

 

Jiří Pelíšek


 

> From: cases@amnesty.cz
> To: jiri.pelisek@hotmail.com
> Subject: RE: Criminal complaints - Gross violations of human rights in Europe, ...
> Date: Wed, 24 Jul 2013 17:25:50 +0000
>
> Vážený pane Pelíšku,
>
> velice děkujeme za projevenou důvěru. Úvodem nám dovolte představit organizaci Amnesty International a činnost, kterou se tato organizace zabývá.
>
> Amnesty International je organizací, která především vede kampaně za systémovou nápravu, změny zákonů, přehodnocení postoje jednotlivých představitelů vlád a států k lidským právům. Amnesty International působí pouze vahou své autority a nenásilným tlakem na zodpovědné úřady jednotlivých zemí. Skutečnost, že Amnesty International nepřijímá žádné finanční prostředky od vlád, a není tak vázána na jejich podporu, jí umožňuje vypracovávat nezávislé posudky ohledně stavu lidských práv v jednotlivých zemích a přinutit tak představitele těchto zemí k respektování práv jejich občanů.
***
>
> Individuálními případy porušování lidských práv se Amnesty International zabývá zejména tím způsobem, že je dokumentuje. Tyto informace následně tvoří základ výzkumu o stavu lidských práv v jednotlivých zemích. V případě osob, které jsou vězněny nebo zadržovány pro své přesvědčení, etnický původ, pohlaví, barvu pleti nebo jazyk, které nikdy nepoužily ani neobhajovaly násilí, nemají přístup k lékům, hrozí jim bezprostředně mučení či trest smrti, Amnesty International výjimečně přistupuje např. k dopisovým akcím, kdy vyzývá zodpovědné úřady k nápravě. Výběr individuálních případů se provádí na základě dlouhodobě stanovených priorit, mezi které patří např. neexistence demokratických institucí, předpojaté soudnictví či perzekuce občanského sektoru v konkrétní zemi.
>
> Jak je výše uvedeno, jednotlivými případy se Amnesty International zabývá skutečně výjimečně. Bohužel nedisponujeme stálým personálem, který by Vás mohl v této věci zastupovat, ani pracovníky, kteří by se mohli případných řízení zúčastnit jako jakýsi dozor. Zpravidla tedy poskytujeme alespoň právní rozbor případu a doporučení, jak dále ve věci postupovat, zejména na jaké orgány, instituce či osoby se obrátit.
>
> Pokud jde o Vaše přání zažádat o azyl v členské zemi EU, musíme zdůraznit, že institut azylu je určen pro poněkud odlišné situace, než pro tu, kterou jste nám popsal. Základními důvody pro udělení azylu je splnění podmínky, že je daný člověk je ve své zemi pronásledován za uplatňování politických práv a svobod či že má důvodný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů. Vzhledem k tomu, že Evropská unie uplatňuje společnou azylovou a přistěhovaleckou politiku není tedy mimo jiné možné, jak jste správně uvedl, aby občan EU získal azyl v rámci jiného členského státu EU. Je však nutno říci, že se nejedná o zásadní deficit ochrany lidských práv, neboť míra jejich zajištění v jednotlivých zemích EU je díky široce pojaté svobodě volného pohybu osob v rámci EU společná. Už nyní tedy máte možnost za prací svobodně vycestovat do jakéhokoliv členského státu EU.
>
> Za účelem řešení Vašich současných finančních obtíží je možné se obrátit na některou z občanských poraden, kde Vám poskytnou užitečné rady, jak ve Vaší situaci dále postupovat (www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny). Poradenství v oblasti zvládání finančních obtíží poskytují např. Poradna při finanční tísni (https://www.financnitisen.cz/) či Člověk v tísni, v rámci programů sociální integrace (https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/dluhy-1). Právní poradenství pak poskytuje Bezplatná právní poradna České advokátní komory (www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617).
>
> Můžete se též obrátit se na příslušnou pobočku Úřadu práce, kde lze v oddělení vyplácení sociálních dávek příslušnou pracovnici informovat o Vaší situaci a prokonzultovat s ní, zda případně nemáte nárok na některou z dalších sociálních dávek. V případě, že byste se ocitl v nepříznivé a mimořádné situaci a potřeboval nezbytně a bezprostředně finanční pomoc (např. na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby), lze požádat (nad rámec pravidelných dávek) o mimořádnou okamžitou peněžní pomoc.
>
> Dlouhodobým řešením pak asi ve Vašem případě je se pokusit, dovoluje-li to Vaše situace a Váš zdravotní stav, zajistit si pravidelný příjem z pracovní či jiné výdělečné činnosti a tak postupně Vaše dluhy splácet. Značná část případného příjmu z pracovní činnosti by Vám v takovém případě byla sražena za účelem splácení dluhů. Musela by Vám však býti ponechána určitá částka (minimálně 6 064 Kč a další s ohledem na Váš příjem a jiné okolnosti), která by byla určitým zlepšením oproti Vaší dosavadní situaci. I v tomto případě lze samozřejmě využít služeb Úřadu práce.
>
> Je nám líto, že Vám v tuto chvíli nemůžeme být více nápomocni, nicméně doufáme, že tyto informace shledáte užitečnými a přejeme Vám při řešení nastalé situace mnoho síly.
>
>
> S úctou
> Dalibor Válek
> Analýza případů
> Amnesty International Česká republika
>
> Trestni oznameni
>
> Jde o velmi nebezpecnou antispolecenskou cinnost-uplatnovani dohody o tom, ze obcan z clenske zeme EU nemuze pozadat o azyl v jine zemi EU.
> V pripade, ze pak jsou na obcanech vlastni vladou nebo diskriminacnimi zakon pachany trestne ciny, napriklad zlociny proti lidskosti, obcan Ceske republiky si to nemuze uniknout pred touto zvuli statni moci, Nemuze vyuzit sveho prava pozadat o azyl v jinem Clenskem state Evropy.
>
> Podavam timto trestni oznameni na neznamou skupinu pachatelu, ci na neznameho pachatele uplatnovanim dohody o tom, ze obcan z clenske zeme EU nemuze pozadat o azyl v jine zemi EU, na osoby z Europarlamentu, parlamentu vlad jednotlivych clenskych zemi, a osob, ktere navrhli a podepsaly tuto dohodu, a osob, ktere ji dodrzuji v praxi, z rad politiku, a jinych obcanu, kteri se na tomto chovani podileji nebo v minulosti podileli, a tim se podileji na umyslnem potlaceni lidskych prav a svobod, tim zpusobuji tryzneni, muceni a tyrani osob. Trestneho cinu, nebo vice trestnych cinu se podle mne dopustili nebo trvale dopousteji tim, ze ustanovili dohodu v ramci Evropske unie, ktera odporuje listine Deklarace lidskych prav a svobod, a Umluve proti tyrani, muceni a jinemu nasili. Potlacovanim techto prav vuci vsem obcanum Ceske republiky se dopousteji nebo dopustili jiz trestnych cinu, nebot Evropske spolecenstvi vsech clenskych statu jiz tuto politiku odporujicim vyse zminenym dokumentum o lidskych pravech uplatnuje v praxi. Tim se ale vsichni zucastneni kompetentni pracovnici vsech clenskych statu, tedy i statu Ceska republika dopousteji porusovani techto listin, a podporuji tak novodoby holocaust, ktery se deje, ktery prave v Ceske republice probiha, podporuji potlacovani lidskych prav a svobod, podporuji tyrani, muceni, podporuji zachazeni s provozovani zlocinu proti lidskosti na obcanech Ceske republiky. Konkretne se jedna o dohodu, kde zadny obcan clenske zeme Evropske unie nemuze pozadat o azyl v jine clenske zemi Evropske unie. Tim je potlaceno jedno ze zakladnich prav obcana kazde zeme, dle ustanoveni Deklarace lidskych prav, kterou ratifikovaly vsechny evropske staty, a sice pravo na to, odcestovat ze zeme v pripade porusovani lidskych prav do jine zeme, a pozadat zde o azyl a ochranu. Clenske staty Evropske unie poskytuji azyl pouze obcanum zemi, ktere nejsou clenskymi staty Evropske unie. Takze v pripade, ze v zemi Evropske unie, ve ktere jsou zrovna potlacovana hrube lidska prava, kde vladne antisocialni autogenocidni politicjky system, jsou vlastne obcane, jichz se to tyka, ti obcane, kteri jsou obetmi tohoto jednani ze strany statnich uredniku, tito obcane Ceske republiky, kdyz nemaji penize na letenku napriklad do USA nebo do Australie, pak jim neni pomoci, protoze nemohou pozadat v cele Evrope o azyl. Pokud urednici statni moci CR vedi o tom, ze na ulicich Ceske republiky jsou bezdomovci, tedy lide kterym bezprostredne hrozi smrt vyhladovenim, ci na nejakou infekcni nemoc, a zabranili jim dohodou se clenskymi staty Evropske takto v moznosti pozadat o ochranu jiny stat, treba sousedni, neudelaji a soustavne nedelaji nic ucinneho,, aby temto bezdomovcum pomohli, aby se temto lidem, bezdomovcum dostalo naplneni deklarace lidskych prav-tedy aby dustojne zili, a radeji je nechaji umirat ve stavu spiny, hladu, bez hygieny, bez pristresi, jedna se ze strany techto uredniku statni moci Ceske republiky o vedome muceni a tyrani techto osob-bezdomovcu. Uvedene trestne cinnosti se tito urednici-zastupci statni moci dopusteji tim, ze nekonaji svou povinnost,ktera jim ze zakona vyplyva, ze jednak neudelaji nic pro ucinnou pomoc a fyzickou zachranu techto lidi, bezdomovcu, ani se o to nepokouseji a zaroven jeste je navrhli, a podepsali a uplatnuji v praxi dohodu Evropske unie, podle ktere obcan CR vlastne nema odvolani v cele Evrope. Dopousteji se tak trestne cinnosti , protoze je v jejich moci, aby bezdomovcum ucinne pomohli a nedelaji to. I bezdomovec je jen clovek. A navic urednici statni moci navrhli, podepsaly ustanoveni dohody vsech clenskych statu Evropske unie, ktere znemoznuje obcanovi Ceske republiky pozadat o azyl jinou zami v Evropske unii. Musi tedy tento obcan CR trpet tato porusovani lidskych prav, a nemuze odjet pozadat o azyl. Protoze ale temto obcanum Ceske republiky, i mne jde z vyse uvedenych duvodu o zivot, a jiz trpim, jsem mucen v potu sve spiny, nemohu si ani uvarit, ani vyprat, podavam timto trestni oznameni na blize neznamou skupinu osob, ktere toto mafiozni zbavovani zakladnich lidskych prav obcanum Ceske republiky, i mne zpusobili, a kteri mne tak vmanipulovali bez meho vedomi do situace, kdy jiz umiram v potu, ve spine, hladovy, osamocen, vazne nemocen bez moznosti se lecit, bez leku, protoze nemam penize na jejich zakoupeni, nemam penize na jidlo, nemam co jist, nemam pristresi, fyzicky i psychicky vycerpan, jiz jsem velmi vyslably a umiram.
>
>
>
> Jde tedy o velmi nebezpecnou antispolecenskou cinnost-uplatnovani dohody o tom, ze obcan z clenske zeme EU nemuze pozadat o azyl v jine zemi EU.
> V pripade, ze pak jsou na obcanech vlastni vladou nebo diskriminacnimi zakon pachany trestne ciny, napriklad zlociny proti lidskosti, obcan Ceske republiky si to nemuze uniknout pred touto zvuli statni moci, Nemuze vyuzit sveho prava pozadat o azyl v jinem Clenskem state Evropy.
>
>
>
> Tyto informace jiz byly odeslany temto institucim: do OSN komisari pro lidska prava, Nejvyssimu statnimu zastupitelstvi Ceske republiky, dale Mezinarodnimu trestnimu soudu v Haagu, Oubudsmannovi CR, Evropskemu oubudsmanovi, Mezinarodnimu soudu pro lidska prava ve Strasbourku, a mediim, jako jsou deniky a televize.
>
>
> Trestni oznameni - potalceni lidskych prav, poruseni umluvy proti nasili, muceni, kterou CR ratifikovala v Ceske republice a v cele Evropske unii
>
> Jednejte prosim v ramci Vasich pravomoci ke zlepšení situace rychle, nebot v České republice mnoho lidí umírá v důsledku potlačovaných lidských práv. Umírají na ulicích ve stavu bezdomovectví nemaji vcas odvolání v Evropě, ani ucinnou pomoc. Jsou obetmi podvodneho antisocialniho systemu a autogenocidnich praktik pracovniku statni moci. Obcane CR nemohou ani nikde v Evrope pozadat o azyl, resp. pozadat mohou, kdyz se jim to podari, ale verejne se jim zastupci danych statu vysmivaji do oci, s tim, ze na azyl maji nulovou sanci, protoze jsou z Evropske unie. U Svycarska je to ale myslim populisticky argument, protoze oni nechteji udelovat azyl proste, pokud mozno nikomu.
>
> Oznamuji Vam timto a doufam ve sjednani napravy- tyto skutecnosti:
>
> V Ceske republice, v cele Evropske unii, tedy v cele Evrope je potlaceno jedno ze zakladnich lidskych prav obcana, a sice to, ze kazdy obcan kazde zeme muze pozadat o azyl v jinem state. Ackoliv Evropska unie neni samostatnym statem, jednotlive staty neudeluji azyl obcanum clenskych statu evropske unie. Dokonce je situace takova, ze obcan statu Evropske unie kdyz chce pozadat o azyl v jinem state, ani se touto zadosti o azyl nikdo nezabyva, nebo proste nenajde kompetentniho pracovnika, ktery by s timto obcanem tuto zadost oficialne sepsal. Tedy obcane, kteri se vypravi na cestu aby pozadali o azyl v jine zemi, se musi bud obratit na USA, nebo na jinou zemi ktera neni clenskym statem Evropske unie. Tady ale takovyto obcan narazi na neprekonatelnou barieru v tom, ze EU a neclenske staty jaksi v ramci pratelskych vztahu azyl stejne obcanum clenskych zemi EU neudeluji. Proc je tedy ratifikovana deklarece lidskych prav vsemi staty v Evrope a temer po celem svete, kdyz stat Ceska republika a staty Evropske unie nedodrzuji toto zakladni lidske pravo, pravo pozadat o azyl v jine zemi. Je totiz zrejme, ze mocenska zvule statni moci, ktera je diskriminacni vuci ruznym skupinam obcanu, a obcane maji jen malo sil na vlekle a drahe soudni spory, a tak si mocenska zvule statni moci muze ve vetsine pripadu delat co chce, bez absolutne zadnych postihu. A to, ze v nekterem state se zrovna deje neco, co odporuje lidskosti, a umiraji na tyto nasledky lide, jaksi nikoho nezajima. V Ceske republice se toto deje prostrednictvim razitek a soudnich rozhodnuti, prostrednictvim exekutoru a korespondence. Toto bohate staci na udolani kazdeho obcana CR, ktery se stane ekonomicky slabsim. V soucasne dobe je takovychto obcanu v Ceske republice dle dostupnych statistik minimalne 40000, a dalsim 100000 obcanu tato situace bezprostredne hrozi-tedy ze se stanou v podstate obetmi ekonomickeho rozsudku smrti. Pracovnici statni moci pak toto dilo zdarne ve vetsine pripadu dovedou az do uplneho konce, tedy az ke zlikvidovani techto obcanu, coz muze trvat tydny, mesice, i roky-podle toho, jak je tento obcan fyzicky odolny a jak dlouho vydrzi prostrednictvim zadluzovani se u pratel a jinde -vzdorovat tomuto rozsudku smrti. V pripade, ze obcan ceske republiky v evrope zduvodni svou zadost o azyl tim, ze je na nem pachano nasili a zlociny proti lidskosti, ze jsou na nem potlacovana lidska prava a ze se obava o svuj zivot, ze umira, nikdo se tim nezabyva. Jedine ceho se obcan Ceske republiky docka, je to, ze je mu sdeleno, ze Ceska republika je uznana jako bezpecna zeme shengejskeho prostoru. To je vse ceho se cesky zadatel o azyl ve statech Evropske unie docka. Zamitnou mu zadost s narizenim aby opustil zemi, nebo jej rovnou deportuji zpet do vlasti do sparu tvari v tvar smrti. Cesky obcan si prijede do jine zeme pozadat o zachranu sveho zivota, a je vracen zpet, bez ohledu na to, ze je v ohrozeni zivota, ze mu hrozi absolutni vyhladoveni, smrt v bezdomovectvi. Cili tyto clenske staty Evropske unie vlastne podporuji nedodrzovani lidskych prav v Evrope. Tim se ale spolecenstvi Evropske unie stava zlocineckym spolcenim, a prislusni odpovedni pracovnici by meli byt trestne stihani.
> Podle umluvy Obecne deklarace lidskych prav, kterou ratifikovaly vsechny staty Evropske unie, a i jine stay v Evrope a na svete, ma obcan pravo na socialni zabezpeceni, ktere mu umozni zit zivot v dustojnych podminkach, ma pravo na dostatecne financni zajisteni, ktere mu umozni radne jist, ktere mu umozni dustojne bydlet, a ma pravo na dustojne osaceni. Pokud se tedy staty zavazaly dodrzovat obecnou deklaraci lidskych prav a svobod, a umluvu proti muceni a jinemu nasili, pak nemohou svymi rozsudky a svymi praktikami utyravat ekonomicky slabsi skupinu obcanu az k uplne smrti v podminkach, ktere bychom jiste neprali ani zvireti. Existuji zakony na ochranu zvirat, a je hlidano jejich dodrzovani. Tyto zakony jsou vysoce humanni, ale obcan Ceske republiky, ekonomicky slabsi, ktery obdrzel od exekutora nebo od soudu obstaveni jeho mzdy a zaroven i obstaveni bankovnich uctu, nebo obcan,ktery sice pracuje, mnohdy i vic jak 8,5hodiny denne, ktery dostava mzdu, ktera nepostacuje ani na najem bydleni, natoz jeste na jidlo a osaceni, tak takovito obcane bohuzel jsou nuceni zit zivot v mnohem horsich podminkach, nez jake jsou uzakoneny pro zvirata. U zvirat funguje dohled nad dodrzovanim jejich prav. U obcanu Ceske republiky bohuzel tomu tak neni, a navic jsou jejich zakladni prava bezohledne a bez zajmu, mnohdy i s prvky nacistickeho a sadistickeho uspokojeni hrube porusovana nejen v jejich rodne zemi, ale po cele Evrope ze strany pracovniku statni moci.
>
> Napriklad muj zivot se uz v mych 45 letech chyli ke konci, citim ze nemam uz sily, nemam co jist, jsem osamocen, nemam vubec zadne penize. No a protoze jsem byl do teto situace bezostysne mafiozne vmanipulovan ze strany pracovniku statni moci Ceske republiky tim ze na mne byla potlacovana lidska prava z jejich strany vuci mne po dobu delsi jak 10 let, a nyni na nasledky toho nemam kde bydlet, nemam co jist, nemam ani jednu korunu, a kdyz bych sel do zamestnani zadnou odmenu bych za svou vykonanou praci nedostal, proto uz ted nemam sily vubec na nic. Potreboval bych pomoci, potreboval bych, aby nekdo kompetentni uznal ma prava, ze byla potlacovana, a potreboval bych aby z techto duvodu byly zastaveny trestni procesy, ktere nyni proti mne v Ceske republice jsou nastartovany a nejspis bezi. Potreboval bych spravedlnost, a zprostit vsech obvineni, protoze na vine za mou financni situaci je potlaceni mych lidskych prav ze strany soudcu a exekutoru, a dalsich subjektu, kteri mne zbavili na dlouha leta-asi tak pres 15 let-moznost cerpat odmenu za mou vykonanou praci. Nemohu cerpat mzdu, jsem tudiz odsouzen ke smrti. Neni mi tudiz dovoleno uzivat meho zakladniho prava obcana, pravo byt pracujicim obcanem ve sve rodne zemi. Potreboval bych s tim pomoci, ale pomoc by musela prijit rychle, abych se mohl radne zaradit do spolecnosti. Protoze jiz opravdu jsem na pokraji svych sil, a nejspis brzy, behem nekolika dni zemru na nasledky bezdomovectvi, spiny, hladu. Navic jsem vazne nemocen, a nemohu se radne lecit, z vyse uvedenych duvodu. Nemam penize na leky, nemam kde bydlet. Penize mi v minulosti poskytovane statem, jako existencni minimum, a doplatek na bydleni-tyto castky byly tak nizke, ze mi existencni minimum umoznilo zit tak 10 dni z castky 2200Kc, a doplatek na bydleni mi postacoval na uhradu jednoho luzka bohuzel v ne prilis dustojnych podminkach, tedy mezi muzi alkoholiky, kde nas bylo i 6 napokoji op rozmeru 20metru ctverecnych na malych palandach, ktere se rozpadaly, pomerne nehygienicke prostredi, kde temer denne zasahovali policiste. Tak jedine na takove bydleni mi postacoval prispevek od statu. A chtit existovat cely mesic z existencniho minima, to znamena po celou dobu, na kterou je poskytnuto, se proste neda. Castka 2200,-Kc existencniho minima neni castkou, ze ktere by obcan Ceske republiky mohl fizicky existovat po cele obdobi, na ktere je mu poskytnuta. Osobne tedy povazuji za podvod vuci mne i vuci vsem obcanum Ceske republiky, kdyz nam, obcanum je vyplacena ze strany statu castka 2200,-Kc jako existencni minimum (v teto zalezitosti jsem jiz podal trestni oznameni pro podvod na nejvyssi statni zastupitelstvi CR a na policii, a informoval jsem svetove a evropske instituce o potlaceni lidskych prav v tomto smeru) Domnivam se ze Cesky stat prostrednictvim podvodu na obcany CR v oblasti socialnich davek rovnez podvadi Radu Evropy, cele evropske spolecenstvi, a tim i cely svet, aby si udrzel statut ,,bezpecna zeme" a aby mohla byt Ceska republika clenskym statem Evropske unie.
>
> Jsem jiz obeti tohoto zmineneho genocidniho politickeho system Ceske republiky v soucasnosti, protoze jsem z toho duvodu na prahu smrti vyhladovenim bez absolutne zadnych financnich prostredku, bez bydleni, nucen zemrit v podminkach hladu, bezdomovectvi, bez hygieny a cisteho nezniceneho funkcniho osaceni, jsem mafioznim a vyderacskym zpusobem nyni stihan justici tohoto autogenocidniho politickeho systemu Ceske republiky. Jsem v Ceske republice mafiozne pronasledovan a vydiran nejen tamni justici, ale i lidmi, kteri se prizivuji na soucinnosti s temito uredniky, ze na mne pachaji nasili tim, ze mne formou ruznych rozhodnuti odejmuli veskere vydelky ze zamestnani, veskere prijmy, kterych svou praci dosahnu, a to do posledni koruny. Odejimaji veskere financni prostredky, a hrozi mi v CR fyzicka likvidace me osoby.
>
>
>
>
> Vzhledem k zavaznosti nasledku jednani, ktere tito lide praktikuji, se jedna o fyzicke a psychicke tyrani me osoby ze strany techto lidi, s cilem mne fyzicky zlikvidovat, a jeste pred tim se na mne chteji financne obohatit. Povazuji toto chovani techto mafioznich skupin, ktere sve zlocinne chovani tyrani obcanu schovavaji za statni razitka, za snahu obohatit se na ekonomicky slabsich spoluobcanech a zlikvidovat je pak fyzicky z tohoto sveta za porusovani Obecne deklarace lidskych prav, a porusovani Umluvy proti nasili, muceni a jinemu tyrani. Odejmuti vsech penez, prostrednictvim soudniho rozhodnuti v soucinnosti s exekutory, je nasilnym cinem, protoze k fyzicke likvidaci ekonomicky slabych obcanu postaci. O samotnou smrt techto lidi, kteri pak nasledne nemaji co jist, nemaji vzapeti kde bydlet, nemaji hygienu,nemaji na osaceni, o samotnou smrt techto lidi se postara jejich vlastni telo, ktere kdyz nema splneny zminene zakladni potreby, tak samozrejme umre,ale pomalu, a v podminkach, ktere bychom neprali jiste ani zviratum.
>
>
>
>
> Myslim a jsem presvedcen o spravnosti tvrzeni, ze kdyz uz obcan nekde ma dluh, a je mu exekucne zabavovan po schvaleni soudem jeho prijem, musi mu stat ale nechat zivotni minimum, a to v takove vysi, aby byl tento obcan schopen platit si z techto penez sve dustojne bydleni, jidlo, osaceni, tak, jak je to zakotveno v Obecne deklaraci lidskych prav z Haagu, kterou vsechny staty Evropy vcetne statu Svycarska konfederace, podepsaly. Zbytek penez tomuto obcanovi smi odejmout, a to az do splaceni dluhu. To je v poradku.
>
>
>
>
> Ale kdyz se nezajimaji tyto urady o pomery moje pomery, jako obcana a zabavi mi nejen jeho mzdu, ale i veskere penize, co pak mi jako obcanovi prijdou na jeho bankovni konto, bez ohledu na to, ze mi pak neni ani ze mzdy, ani z bankovniho uctu vyplacena ani jedna koruna, a to cele muze trvat dlouha leta, pak je samozrejme, ze ja jako obcan nejen ze nemuzu platit zadny ze svych ostatnich financnich zavazku, jako jsou napriklad alimenty, nebo plyn, elektrina, bydleni. Ze mne, jakozto cloveka a obcana, je prakticky ihned po provedeni vyse zminene blokace jeho vsech penez, je prakticky okamzite bezdomovec umirajici hlady.
>
>
>
>
> Nemam penize na jidlo, osaceni, na leky, na zdravotni pomucky, ktere nutne potrebuju, na bydleni, na hygienu, proste na nic. Ani jiz nemam narok na cerpani socialnich davek, ze kterych by se ale v Ceske republice dal nakoupit tak chleb a syr na 14 dni, nic vic, po tom dalsich 14 dni nez bych dostal dalsi penize uz bych nemel co jist. Ale na nic jineho bych taky nemel, a to porad, soustavne-na obleceni, na leky, na dustojne bydleni v radnych hygienickych podminkach, ale take ani na dopravu-napriklad na listek na tramvaj pri ceste k lekari. Prakticky okamzite bych se stal bezdomovcem, umirajicim hlady, ve spine, bez hygieny. Toto je ale pachani nasili ze strany lidi, kteri se vzajemne znaji, a ruzne manipuluji s dluhy a nedoplatky obcanu, tak aby se mohli obohatit, a aby kazdy, vcetne statni pokladny na tom neco vydelal, obohatil se.Je to takovy Cesky prumysl s dluhy obcanu, ktery je mozno beztrestne provozovat, je podporovan statnim politickym systemem, s cilem v konecne fazi, kdy jiz obcan ekonomicky slabsi, a vycerpan mafioznimi praktikami vyse jmenovanych subjektu, tohoto obcana fyzicky zlikvidovat tak, ze jej nechaji absolutne bez penez a bez moznosti si penize vydelat. Clovek pak diky tomu umira, v nelidskych podminkach nemoci, hladu, spiny, bezdomovectvi a na nasledky pruvodniho psychickeho traumatu. Bohuzel ale tento postup nemuze prezit zadny obcan.
>
>
>
>
> Soudni poplatky a poplatky exekutorum mnohonasobne mnohdy prevysuji puvodni zavazek, a obcanovi ale nic nenechavaji, a je jim to uplne jedno. Mnoho lidi v Ceske republice umira na bezdomovectvi, zoufalych, bez absolutne zadnych penez. Umiraji v kontejnerech na odpadky, je znam i pripad, kdy odpadkove auto rozemlelo cloveka, ktery usnul v popelnici. K takovemuto zoufalstvi ale dohani v Ceske republice diskriminacni jednani mafioznich skupin, ktere vlastni zajmy stavi nad zajmy obcana, s cilem co nejvice se na obcanovi obohatit. Bohuzel, na ekonomicky slabych obcanech lze takoveto mafiozni nasilnicke jednani uplatnit nejsnaze. Pronasleduji pak obcana tak dlouho, nez bud zemre, nebo nez jej uklidi do vezeni za neplaceni. Ale svou mafiozni trestnou cinnosti provozuji nasili na techto bezbrannych lidech, kteri pak museji trpet a stradat fyzicky, ale i psychicky.Po prichodu z vezeni, pokud se tohoto clovek dozije, jej cekaji stejna muka, jako pred tim, a clovek postupne umira v podminkach bezdomovectvi, jak uvadim vyse. Jen s tim rozdilem, ze jiz ma tento obcan nejen prozite trauma vezeni, ale jeho dluhy vzhledem k urokum z prodleni jsou nekolikanasobne vyssi, a v podstate nesplatitelne. Tento clovek jiz ve svem zivote se nikdy nedocka dustojneho zivota, ale velmi rychle zemre.
>
>
>
>
> Takova je politika Ceskeho statu,nechava uplne vycerpat obyvatele, obcany ze svych penez, s cilem dostat tyto penize do statni pokladny a do kapes soukromych subjektu, se kterymi statni urednici spolupracuji, a pak tyto obcany fyzicky zlikvidovat proto, aby se o nich nevedelo. Fyzicka likvidace techto obcanu, jak jsem jiz popsal, se deje tak, ze jim statni urednici, ve spolupraci se spolupracujicimi subjekty, jako jsou napriklad exekutori, zabavi veskere prijmy at jiz ze zamestnani, nebo z podnikani. Jakmile toto obcanovi udelaji, z takoveho obcana se prakticky okamzite umirajici clovek. Umirani ale nejaky cas trva, nejdriv takto postizeny obcan nema penize na jidlo, ma hlad, prijde o bydleni, je mu tedy zima a trpi, nema kde spat, musi spat na ulici bez ohledu na pocasi, jeho telo snadno onemocni, a nemuze se umyt, cistit si zuby, takze se jaksi smazi ve vlastnim potu, samozrejme velmi pak zapacha, a je tak vystaven uplnemu vytlaceni ze spolecnosti. Nemoci pak na sebe nenechaji dlouho cekat, a tento clovek behem nekolika tydnu, ci mesicu postupne je takto utyran k smrti. A to politickym systemem, ktery stavi zajem ziskat penize od obcanu Ceske republiky nad zajmy techto obcanu, diskriminuje je, a pouziva mafioznich praktik k teto diskriminaci. Zneuziva moznosti nezavislosti soudu, a parazytuje na osobnim blahu obcanu, dela z nich zebraky, manipulativne z nich vyrabi kriminalniky, s naslednou fyzickou likvidaci techto obcanu. Politicky system Ceske republiky k tomuto pouziva vuci obcanum sikanoznich, diskriminacnich a diky diskriminacnim zakonum, velmi tezko postizitelnych praktik na urovni statu.
>
>
>
>
> Je zapotrebi, aby zasahly mezinarodni organizace, hajici lidska prava, aby se takto politicky system v Ceske republice nemohl k obcanum chovat. Myslim, ze mnozstvi takto postizenych obcanu, a jiz zesnulych obcanu diky teto sikane s cilem se obohatit, uz jsou v Ceske republice tisice.
>
> Z duvodu, ze stat Ceska republika porusuje vuci mne listinu Obecna deklarace lidskych prav, a to takovym zpusobem, ze mi nasledne zapricinuje vyse zminene tyrani fyzicke i psychicke, hrozi mi bezprostredni smrt pri pobytu v Ceske republice, a to behem velmi kratke doby. Hrozi mi smrt vyhladovenim, bez hygieny, bez bydleni, v nelidskych podminkach bezdomovce, a to diky nasili, ktere na mne Cesky stat pacha tak, ze mi diskriminacnim zpusobem odejmul veskere moje vydelky ze zamestnani, i z eventuelniho podnikani, jejich zablokovani do posledni koruny, ktere vuci mne Cesky stat praktikuje jiz mnoho let. Tim Cesky stat porusuje i dokument, ktery podepsal Umluva proti nasili, muceni a jinemu tyrani '' a pacha vuci mne nasili, tyrani, a muceni v nelidskych podminkach.Detaily o tom, jakym zpusobem mne takto cesky stat diskriminuje a tyra, uvadim nize, v tomto prohlaseni:
>
>
>
>
> Statni urednici mne mafioznim zpusobem pronasleduji a vydiraji, se sadistickym cilem poskodit mne na zdravi, a fyzicky mne zlikvidovat. Pouzivaji k tomu skryte metody sikany, razitka, zneuzivaji sve pravomoci. Jedna se nejen o zajem proste sikany a sadisticky motiv, ale taky jde o zajmy financni se na muj ukor obohatit. Proto jde o mafiozni jednani skupiny lidi, kteri se zaroven na mne takto chteji financne obohatit. Obecne je znama zkorumpovanost uredniku ceske republiky, myslim, ze to je 3misto svetoveho zebricku, kde Ceska republika drzi triumf ve zkorumpovanosti vuci ostatnimu svetu, po Jizni Africe, a Cine. Jak ja k tomu jako poctivy clovek, obcan, ktery nikdy nikoho neuplacel, ani zadny uplatek neprijal, ani jsem se nedopustil zadneho trestneho cinu, jak ja k takovemu jednani a diskriminaci ze strany statnich uredniku prijdu, jak se mohu branit? Nemohu se jiz branit jinak, nezli vyuzitim prava dle Obecne deklarace lidskych prav, a Umluvy proti muceni a tyrani, a to prava pozadat o azyl v zemi, kde budu v bezpeci pred zvuli techto statnich uredniku Ceske republiky, a jejich spolupracujicich subjektu, kteri na mne praktikuji tyto mafiozni praktiky jiz dlouha leta, a jejich jednani se zostruje nyni na tolik, ze jiz mi jde o holy zivot..
>
>
>
>
> Ceska republika se na mne dopusti dle meho nazoru prostrednictvim statnich pracovniku trestnych cinu, ktere odporuji Obecne deklaraci lidskych prav, a ktere maji za nasledek i moje fyzicke tyrani a stradani, s bezpochyby naslednou mou smrti, pokud bych ve state Ceska republika nadale zustal. Obecnou deklaraci lidskych prav Cesky stat porusuje vuci mne tak, ze mi znemoznuje pristup k jakymkoli penezum-odmene za mnou vykonanou praci. Kazdy stat je prece podle obecne deklarace lidskych prav povinen za vykonanou praci obcanovi umoznit takovy prijem, ktery mu zajisti dustojny zivot-jidlo, osaceni, bydleni, hygienu.. tim, ze vsak ja mamjiz asi tak 15 let na zaklade ruznych rozhodnuti statnich uredniku exekucne obstavene veskere bankovni konta, a zaroven mzdu, by mi pri dalsim pobytu v Ceske republice zbyvalo uz jen zemrit hlady. Samozrejme proces umirani hlady neni nahlou smrti, nybrz se jedna o postupny proces pomaleho umirani. Tim se Cesky stat dopousti trestnych cinu nebot tak porusuje dokument Umluva proti muceni a tyrani. Protoze zpusobeni toho, ze obcan umira pomalou smrti hlady, spolu s dalsimi faktory, jako nemit kde bydlet,nemit co pit, nemit co jist,nemit moznost hygieny-na zaklade ruznych rozhodnuti statnich uredniku,kteri rozhodl fakticky o tom, ze nemohu mit zadne penize za svou praci,tento pomaly proces umirani hlady mne jako obcana statu, ktery ma nastaveny mechanismus legislativy, ktery toto umoznuje, je pro mne tyranim a mucenim za ziva, s fyzickou likvidaci me osoby diky tomu, ze takoveto podminky se prezit nedaji.
>
>
>
>
>
>
>
> Dalsimi pruvodnimi jevy mafiozniho tyrani mne odejmutim veskerych mych stavajicich i budoucich prijmu, jsou prime negativni dopady na moje zdravi, na moje telo, jak uvadim zde, nize :
>
>
>
>
> Nosim dioptricke bryle -5,5 dioptrie cylindricke,se ztencenymi narazuvzdornymi skly. Bryle mam uz asi tak 15 let stare,vcetne skel.Nemam stale penize na jejich vymenuuz se pres ne neda moc divat.Ale musim je nosit,jine nemam.Recept na bryle je asi takna 10% z jejich ceny-nevim presne. Nosil jsem kratce i kontaktni cocky,ale mam na kazde oko jinou dioptrii,takze mne vychazi nakup na 2nasobek ceny,a nyni nemam ani na kontaktni cocky penize.Nemohu si kvuli tomu,ze jsem dlouhodobe bez penez zakoupit bryle ani cocky,ktere potrebuji,musim koukat cele dny pres skla, ktera jsou jiz za 15 let pouzivani a cisteni znacne osoupana,az nepruhledna.Spravne by se bryle-skla mely menit po 1 roce noseni,aby se zrak nezhorsoval.
>
>
>
>
> Trictvrte roku,co jsem bydlel na ubytovne,a pobiral jsem davku existencniho minima ve vysi 2200,-Kc jsemdenne jedl hlavne suchy chleb a vodu,prilezitostnei polevku,caj.,kavu. Odnesl jsem to ale na zdravi. Nyni kdyz si dam suchy chleb a vodu,mam hned prujem.Uz se takhle nemuzu stravovat.
>
>
>
>
> Existencni minimum je v Ceske republice dle meho nazoru podvod na obcany, protoze ze 2200,- Kc na mesic, se cely mesic vyzit neda.Nazev existencni neodpovida sve podstate, nebot obcane si jej vykladaji tak, ze tento prijem jim muze zajistit jejich existenci. Castka 2200,-Kc vsak umozni obcanovi zit jen velmi nedustojny zivot, protoze z teto castky dospely clovek si nemuze cely mesic nakupovatbezne potraviny, bezne se najist standartnim zpusobem, s dostatkem beznych vyzivovych latek potrebnych pro zdravy zivot. Z teto castky 2200,-Kc si navic obcan musi hradit osaceni, jizdenky za dopravu, doplatky za leky. Castka 2200,-Kc nestaci na pokryti potravy obcana Ceske republiky na cely mesic, ale asi tak na 14 dni. Castka 2200,-Kc mesicne je pro obcana CR, ktery ji pobira fyzickou likvidaci jeho osoby, s postupnym pomalym umiranim.
>
>
>
>
> Aby byla castka existencniho minima opravdu existencni, to znamena, aby umoznila obcanovi jeho existenci v Ceske republice, musela by podle meho nazoru byt alespon ve vysi15000,-Kc mesicne, vzhledem k cenam najmu bytu, potavin, obleceni, leku.
>
>
>
>
> Protoze Cesky stat vyplaci jako existencni minimum mne jako obcanovi castku 2200,-Kc, ktera je pro mne likvidacni, nebot si k ni nesmim privydelat, abych ji dostal,zemrel bych hlady, pokud bych se spolehnul na to, ze mi tato castka zajisti mou existenci, a to velmi brzy. Protoze dospely clovek nemuze v CR vystacit cely mesic pouze s castkou 2200,-Kc.
>
> V Ceske republice, hlavne v Praze, je velmi mnoho lidi, kteri hledaji potraviny v popelnicich a v odpadkovych kosich. Mnoho lidi se v Ceske republice povaluje bez znamky zivota venku na zemi, a je to jiz tak bezne, ze spoluobcane tyto lidi bud prekroci nebo obejdou, nebo jim nevenuji pozornost.
>
>
>
>
> Na zily mam predepsan lek Detralex na posileni zilnich sten,dale mam predepsan lekarem z nemocnice lek Novalgin,ale ani jeden z leku si nemohu poridit,protoze nemam penizena doplatekza recept. U Detralexu je to kolem 300Kc,a Novalgin se doplaci 100Kc.
>
>
>
>
> Nemam penize na beznou udrzbu meho chrupu,nemohu navstivitzubniho lekare,protoze zakroky a material se doplaci.Jen diky podpore mych pratel jsem byl u zubniho lekare osetren pred 1 rokem,kde mi zpravil zubni kazy.Ale zuby mne obcas pobolivaji, je jen otazka casu,nez mne bolest donuti navstvivit zubare. Penize na uhradu ale nemam. Kvalita osetreni na zubni statni pohotovosti v CR je zoufala. Zpravidla po zakroku pacient musi resit nasledne komplikace.
>
>
>
>
> Potrebuji zakoupit nutne tlakove puncochy. Po propusteni z nemocnice jsem mel nohu znacne oteklou po cele delce,od zdola az nahoru vcetne stehna. Dostal jsem tudiz puncohy,ktere odpovidaly tloustce me natekle nohy.Ale nyni jiz otok zmizel,a aby byla zajistena ucinnost lecby puncochou, potrebuji zakoupit nove, odpovidajici soucasne tloustce nohy. Nemam ale na to penize.Tlakove puncochy napomahaji spravnemu toku krve a zabranuji deformaci zil po tromboze, zabranuji vzniku embolie, ktera je smrtelna. Ja si vsak nyni nemohu zakoupit tyto puncochy, protoze na ne nemam penize, ani na doplatek poukazu, a tak riskuji nejen zhorseni meho zdravotniho stavu na noze po tromboze, ale i vznik embolie, neboli tim ze nemam spravnou puncochu, muzu kdykoli kdekoli zkolabovat.
>
>
>
>
> Potrebuji take klidnejsi rezim, bez fyzicke zateze.
>
>
>
>
> Co se tyka meho obleceni, mam stare vse. Spodni pradlo ikdyz jej peru, mam nekolik let, kalhoty mam hodne derave v rozkroku. Na ubytovne jsem nemohl pravidelne prat, protoze to bylo zpoplatneno castkou 30Kc nad ramec najmu, a obcas jsem na to nemel penize. Ale byl jsem rad ze mam vubec kde spat, a ze si muzu vyprat, alespon 1x tydne-1x za 14dni vyprat. Ted uz nemam kde bydlet, nemohu si ani vyprat.
>
>
>
>
>
> Moje nemoc-trombosa-kterou jsem nedavno-v unoru 2013 prodelal,a to ve velmi vaznem rozsahu,vznikla nejspis bakterialne, z drobne oderky na noze. Ale proto,ze jsem byl nucen bydlet z financnich duvodu na nejlevnejsim luzku, ktere je v CR v Praze k dispozici, je pravdepodobne, ze jsem onemocnel z tohoto bydleni. Palandy uzke,drevene, uzke jak pro juniory,kde v mistnosti spi az 6 muzu. Jsou to ale vetsinou lide, kteri pracuji se smetim, uklid popelnic,u technickych sluzeb. Bohuzel v CR si zamestnavatele moc nedelaji starost s tim,jak jsou zamestnanci obleceni. A tak jsem bezne vidal,jak muz, spici na palande pode mnou,na hole telo bez pradla navlekl v unoru oranzovou vestu a kalhoty a sel do prace, uklizet a vysypavat popelnice. Zimu nejspis dorovnaval alkoholem,byl z neho denne citit. Ale kdyz prisel z prace,svlekl si ty 2kusy obleceni a vlezl si do postele, bez umyti. No asi tak po nejake dobe tento clovek zmizel, nevim kde. Uvadim to jen pro dokresleni predstavy o hygiene, na ubytovne, kde jsem bydlel. Temer vsichni tam kaslou. Ja jsem taky kaslal, a hodne. Pri pobytu v nemocnici mne ale lekari tento kasel vylecili.
>
>
>
>
> Na ubytovne jsem spaval celou dobu na velmi prolezele tenke matraci,jako by nebyla-citil jsem pod sebouvsechna prkna pevneho rostu, Ale i taprkna se po de mnou obcas v noci propadla, a ja musel v noci spravovat palandu, abych mohl spat. Za toto spani majitelka ubytovny pobira castku 3750,-Kc mesicne, a protoze jsem na to nemel penize,,nechava si to proplacet od uradu prace-odboru socialnich davek, na moje jmeno. Takovyto pristup majitelu ubytoven v CR neni nic neobvykleho, jsou na tom lide jeste hur. Vulgarismus, alkohol, zasahy policejnich hlidek jsou zde temer na dennim poradku. V takovemto prostredi se jen stezi da normalne zit zivot dustojny cloveku. Ale na lepsi bydleni, mi bylo receno pracovnici socialnich davek, mi stat v CR, v Praze penize neposkytne.
>
>
>
>
> A je jen na osobnim zvazeni jednoho urednika,zda zadatel davky hmotne nouze s doplatkem na bydleni dostane,nebo ne. A zrovna tak je to i s existencnim minimem. Je rada faktoru,ktere ovlivnuji,zda zadatel davku vubec smi dostat. Pri nesplneni jedne z podminek ani zadatel nedostane nic. Lide pak zebraji na ulici, a umiraji v nelidskych podminkach ulice a prostredi odpadku, kde hledaji v zoufalosti potravu. Takovych lidi je v CR, i v Praze k videni velmi mnoho. Jsou to ti co vybiraji odpadkove kose, popelnice, a ti co spi ruzne po zemi, po lavickach venku. Je jich hodne. Ti lide, co jiz zemreli, samozrejme uz pak videt nejsou.
>
>
>
>
> Jakmile se v CR obcanovi stane, ze byt kratkodobe, ale stane se insolventnim,pujci si penize, zpravidla uz pak je na hodne dlouho v pasti. Clovek, ktery pak exekucne zabavenou mzdu, a zaroven i prostredky,ktere mu prijdou na bankovni ucet, je v podstate uz timto fyzicky zlikvidovan z tohoto sveta. Tomuto cloveku neustale bezi povinnost platit sve pravidelne platby, jako je nakup jidla, energie, bydleni,alimenty. Jakmile ale se dostane do skluzu se splatkami veriteli, a jsou tomuto obcanovi zablokovany penize z vyplaty i z bankovniho uctu, nemuze byt logicky schopen hradit sve pravidelne zavazky. A stejni urednici,kteri rozhodli o tom, ze mu nenechaji ani korunu, jej pak trestne stihaji za neplaceni svych zavazku, jako napriklad alimenty. Zminuji se o tom zde na zaklade vlastni zkusenosti. Obcan takto postizeny, pak nema kde bydlet,nema na jidlo. Jen malo obcanu dostane davku hmotne nouze. Takovyto clovek po zablokovani veskerych svych prijmu je razem hozen na ulici, bez jidla, bez prostredku, nucen snaset toto tryzneni,ktere skonci jeho smrti.
>
>
>
>
> Jeste pred tim, ale nekterych takovych obcanu ale cesky stat nalezite vyuzije ve svuj prospech. Napriklad tim, ze je jako hodny necha si svuj trest za nesplaceni svych zavazku pracovat zdarma v nektere z firem se statnim podilem. Tito lide pak vykonavaji velmi spinavou praci, napriklad odklizeni bahna z kanalu prazskeho metra. Nikdo jim neda pracovni odev,krome jedne oranzove vesty, a rukavice. Tito lide si tak znici svuj posledni odev, a jsou radi, ze je cesky stat nepotrestal vic. Ale penize za svou praci nedostavaji. Podle definice nazvu, ktery se vztahuje k takovemuto pracovnimu vztahu, jez je uvedena ve vyznamovych slovnicich, se jedna o proste otrokarstvi, kde cesky stat je zde v pozici otrokare, a schovava to za ruzna razitka a soudni rozhodnuti, a obcan takto tryzneny je v pozici otroka. Ale otrokarstvi je mezinarodnimi umluvami zakazano po celem svete. V Evrope se jedna o dokument ,,Umluva proti muceni, a jinemu tyrani'',kterou Ceska republika i ostatni staty Evropy podepsaly. V tomto dokumentu se ucastnici zavazuji trestne stihat kazdeho, kdo tuto umluvu porusi.
>
>
>
>
> A tak Cesky stat obcana, ktery se takto stane ekonomicky slabsim, postupne fyzicky zlikviduje. Ale jeste pred tim,nez tento clovek,zpravidla vycerpany a sesly,fyzicky skona, uklidi jej Cesky stat do veznice, aby bylo patrno, ze je na vine prece obcan CR, ktery si vse zaslouzil.
>
>
>
>
> Politicky system mi v CR nedava jiz kolem 15 let prilezitost byt pracujicim obcanem, mit zamestnani, znemoznuje mi byt zamestnan, a pobirat za svou praci v zamestnani mzdu. Protoze nedostanu zadnou mzdu, je mi moznost a moje pravo obcana byt ve state Ceska republika zamestnan statnimi organy znemozneno. Tato diskriminace vuci mne je porusenim dokumentu ,,Obecna deklarace lidskych prav ``,kterou Ceska republika podepsala a zavazala se tak k jejimu dodrzovani. Takto jsem diskriminovan a poskozovan jiz bezmala 15 let. Celou tu dobu se proto snazim pracovat na zivnostensky list, abych si zajistil penize na zivobyti, a mohl take splacet sve zavazky. Protoze ale je mi odeprena systemem Ceske republiky z vyse uvedenych duvodu moznost byt radnym zamestnancem, a jelikoz prijmy z cinnosti na zivnostensky list byly velmi nepravidelne, dale proto, ze i pres toto vse mi mnohokrat byl zablokovan podnikatelsky bankovni ucet, i privatni bankovni ucet, a ja musel proto resit otazku holeho preziti meho i v minulosti moji rodiny, musel jsem si mnohokrat vypujcit penize, jelikoz jsem nechtel zemrit hlady, ani jsem nechtel nechat zemrit hlady me blizke, mou rodinu, deti.a to od bankovnich i nebankovnich instituci. Tim samozrejme muj puvodni dluzny zavazek mnohonasobne za ta leta vzrostl.
>
>
>
>
> Stat Ceska republika vsak prostrednictvim sveho politickeho systemu s sikanoznimi a diskriminacnimi zakony, prostrednictvim svych statnich uredniku-pracovnici financniho uradu, pracovnici spravy socialniho zabezpeceni, pracovnici zdravotni pojistovny, soudni exekutori, privatni exekutori ( se statusem statniho urednika), soudy- mi neustale odejima veskere financni prostredky, veskere penize do posledni koruny v CR, ktere mi bud prijdou na muj bankovni ucet, nebo ktere dostanu jako zamestnanec. Tim, ze mam obstavene veskere bankovni konta, ktera si v CR otevru, nemam pristup ani ke zbytku mzdy, kterou bych dostal, kdyby mi stat ponechal moje zivotni minimum. Nemam proste pristup k zadnym penezum ze sveho vydelku. Pracovnice financniho uradu vymahaciho oddeleni ve meste Benesov u Prahy mi sdelila,ze jakmile nastoupim nekam do zamestnani, okamzite o tom dostane zpravu, a neprodlene mi exekucne zastavi z moci uredni vyplaceni moji mzdy. Take to tak praktikuje, a mne pak nezbyva, nez hledat penize na jidlo nekde jinde. Samozrejme do takoveho zamestnani pak jiz nemohu chodit, kdyz bych pracoval zadarmo, bez odmeny, zemrel bych hlady. Takova je praxe. Ja, ackoliv jsem sikovny, a mohl bych byt prospesny svou praci pro spolecnost i sobe, pak musim neustale resit otazku holeho preziti. Vypujcoval jsem si penize, podporili mne pratele. Ale toto uz neni mozne.
>
>
>
>
> Pratele jsou diky tomu ze mne podporili sami ted bez penez, mam rozvracenou rodinu, s pribuznymi se nestykam. Jsem v Ceske republice jiz ne na pokraji hranice preziti, ale na hranici smrti. Nyni uz byt jeden den pobytu v Ceske republice by pro mne znamenal byt absolutne bez penez,, bez socialni podpory, bez jidla, bez hygieny, bez bydleni. A tento stat-Ceska republika-prostrednictvim svych statnich uredniku, kteri rozhodli, a takto rozhoduji o vyvoji meho zivota v CR, mne nyni po letech takoveto diskriminace, kvuli ktere neustale bojuji o preziti sve a svych blizkych, chce trestne stihat za to, ze nemam penize na placeni, na placeni alimentu stanovenych stejnymi urady, ktere mne diskriminuji. Alimentu stanovenych jimi v nesmyslne vysi vuci mym vydelkum. Pri zadosti o snizeni alimentu mi soud odpovedel, ze se musim snazit mit takovy prijem, abych alimenty ve stanovene vysi mohl platit, ze jsem zdrav, a tudiz neni duvod alimenty snizovat. Ze jsem nemel rusit podnikani a zadat o socialni davky, ze jsem mel dale podnikat na zivnostensky list, a dosahovat svym snazenim dostatecnych prijmu, abych byl schopen alimenty platit.
>
>
>
>
> Soud v Benesove nema dle meho nazoru absolutne humanni pristup k zajmum deti. Pripada mi, ze v mem pripade jedine co resi, je zlikvidovani moji existence jako obcana, zlikvidovani mne prostrednictvim financni diskriminace formou znemoznujici mi mit jakykoli prijem na strane jedne (a tim meho dalsiho zadluzovani), ale trestne mne chteji stihat za neplaceni na strane druhe.
>
>
>
>
> Ja, vzhledem ke sve dlouhodobe tizive financni situaci diky teto diskriminaci od ceskeho statu, a ve snaze tuto situaci zvladnout, jsem jiz velmi vycerpany, psychicky, i fyzicky.Moji pratele jiz nemaji penize,aby mne podporili. Nemam cela leta penize ani na to, abych si koupil jizdenku a navstivil sve deti. Parkrat jsem se o to pokusil, ale ma exmanzelka ma situaci deti tak pod kontrolou, tak podchycenou, ze jsem se k detem bud nedostal, a nebo jen na par vterin. Moje deti se pred mou exmanzelkou se mnou boji komunikovat.
>
>
>
>
> Jestli se domnivate, ze zde uvadim pouze sve financni problemy, pak vezte, ze politicky system, pronasledujici obcana az tak ze mu odebere moznost zakoupit si chleb, a jidlo, navic s vyderacskymi praktikami zastupcu statnich uradu, ale i bez nich, je fyzickym tyranim. Tedy jde o nasili. A fyzicke tyrani, nasili, a jine muceni je mezinarodnimi umluvami zakazano, a je podle techto umluv trestne.
>
>
>
>
>
>
>
> Jiri Pelisek, trvale hlasen Bystrice u Benesova, 257 51 Czech republic