BÍlÝ DŮM - Washington - WHITE HOUSE

26.07.2013 18:01

In the Czech Republic are grossly violated the human rights.
State Czech Republic operates autogenocidal political system, targeting the economically weaker section of the population in the country.
As a result, now dying in the streets Czech Republic 40,000 people.
They are left to fate without assistance.
Economically weaker citizens are so segregated outside the company, and then physically cast adrift deaths.
More information will find: https://www.4Life93.webnode.cz/
 

V České republice jsou hrubě porušována lidská práva státními zamětnanci.
V důsledku toho zde umírá v ulicích měst 40.000 občanů, kterým nikdo nepomáhá.
Stát Česká republika provozuje autogenocidní politický systém, zaměřený proti ekonomick...y slabší skupině obyvatel své země.
Ekonomicky slabší občané jsou tak segregováni mimo společnost, a následně fyzicky ponecháni napospas osudu smrti
Více informací najde te na stránce: https://www.4Life93.webnode.cz/