CO JSOU TO PENÍZE ? Peníze umožňují směnu zboží a služeb..tedy pokud občané věří své měně...Peníze - to je především důvěra...

04.07.2013 00:06

Peníze celosvětově již nejsou chráněné vahou zlata, tak jak se na to dbalo dříve. Nakonec i cena zlata je pouze taková, kolik za tuto komoditu je spotřebitel ochoten v danou chvíli utratit. Tak i cena zlata je pouze dohodou mezikupujícím a prodávajícím v danou chvíli, a nelze garantovat tuto cenu i propříští čas.

Proto snaha o vyvažování měny zlatem nutně musela ztroskotat. Naproti tomu vyvažování měny důvěrou se dá ohodnotit, a na důvěře lze stavět i budoucí posiování měny.

Peníze - jsou především důvěra. Každý z nás si může napsat propiskou na kus papíru, že ten papír jsou peníze... Otázka je, kolik lidí mu to uvěří.

Síla měny je přímo závislá na důvěře v ní.

Stát získává důvěru ve svou měnu především tím, jak se stará o své občany, o nemocné, o seniory, o občany  bez práce, o pracující taktéž.

Moje doporučení pro prosperitu: Dodržujme lidská práva, a tím buďme bezúhonní - před Bohem.

  • Peníze nám umožňují obchodovat
  • Peníze jsou páteří ekonomiky lidí ve vyspěých státech
  • Peníze mohou mít přímý vliv na kvalitu života
  • Peníze mohou přspět k rozvoji osobnosti lidí v rodině, ve společnosti
  • Peníze mohou ovlivnit zdraví lidí, ať již pímým nákupem léků, lékařských pomůcek, či lékařskýh technologií anebo jiným investováním finančních prostředků do zdraví, sportu apod.
  • Dostatek peněz umožní žít člověku zdravěji, než přijejich nedostatku
  • Peníze mohou přinést člověku hmotné zabezpečení, a ulehčit tak život
  • Peníze mohou umožnit člověku odchod do důchodu, a prožít důstojně stáří.

Prosperita, doporučení:

Na místo výstavby neustále nových objektů se postarejme o ty staré, nebourejme je, ale rekonstruujme, zvelebujme, a udržujme je. Výstavba stále nových objektů v tak malé zemi jako je ČR evokuje elitářství v oblasti developerů, a ti pak chovají prokorupčně, na úkor občanů. Developeři skupují bezhlavě ornou půdu, zaúčelem její přeměny v objekty, o jejichž smyslu se dá mnohdy pochybovat.

Chraňme ornou půdu, louky, lesy jako své posvátné vlastnictví nás všech ! Každý kousek zeleně, přírod, kam můžeme vyjít s dětmi na procházku, je důležitý.

Podporume svým zájmem estetiku, umění. Dejme šanci zakázkám uměleckých řemeslníků. Zajímejme se o estetiku a o kvalitu.

Tím dáme práci mnoha drobným živnostníkům.

A pak třeba i dotiskněme tolik peněz, kolik je zapotřebí, nebo se spojí národní banky, aby občané ČR získali důvěru ve svůj stát, že se o ně umí postarat ve všech situacích, že stát Česká republika nenechá žádného občana bbez prostředků, na holičkách, když občan například ztratí práci, nebo když je nemocný.

Tím získá vláda podporu občanů, a světa. Tím vzroste důvěra v naše peníze celosvětově.

Vláda má obavu z posilování naší měny, aby si nerozházela vlády Německa a Číny, a další, abychom byli schopni vyvážet automobily a jné stěžejní produkty česého průmyslu. A tak při sebemenšm posílení české měny ji prostřednictvím České národní banky devalvuje.

Tím ale soustavně a dlouhodobě udržuje český národ na uměle vytvořené nízké průměrné meziroční hladině HDP na občana, což samozřejmě vyvolává u českých politiků pocit, že se to musí promítnout v České republice NA OSTUDNĚ NÍZKÝCH platech občanů Česé republiky, které je řadí na úroveň občanů rozojových zemí, které nutívětšinuobčanů se zadlužovat. Jde tedy o plošné tunelování kapes občanů České reubky, s bezcitným vědomím toho, že se 3 čtvrtiny obyvatel musí zdlužovat, aby vůbec měli z čeho žít... 

Jsme malým státem, a tak se nedivím moc strachu, který naše vláda má z Německa, Ruska, Číny, z Mongolska..Strachu z toho, aby náhodou tyhle země neodešli zase z našeho trhu byť jen částečně..Je toto počínání vlády pro naši měnu stabilizující? Vzbuzuje Vám to nedůvěru, nebo důvěru? Když vláda se bojí udělat to či ono?

Jakou důvěru asi může mít v očích občanů celého světa vláda, stát, a jehoměna, který nechává permanentně válet po ulicích měst a obcí bezdomovce, kterým nezajistila žádné sociální zázemí ? A chce tyto občany raději a levněji co možná nejdřív dále fyzicky zlikvidovat?

 

Jako příklad by si mohla vzít vláda VZOR, níže, který funguje ve Švýcarsku - jak se postarat o ekonomicky slabší lidi ve společnosti, na místo aby se jich stát ČR fyzicky tyranismem a fyzickou likvidací, zbavoval. Jedná se sice o řešení, které Švýcarům zaručuje dodržení všech úmluv o lidských právech vůči žadatelům o azyl ve Švýcarsku, ale když v ulicích ČR umírá desetitisíce až 140.000 bezdomovců, tak proč neokopírovat tenhle systém pro našince,pro České občany, kteří potřebují pomoci? Existují útulky pro psy a kočky, ponechání domácího zvířete na ulici je obecně celospolečensky považováno za týrání a mučení těchto zvířat. Pro člověka ale dosud nic takového, žádný sstém útulků v ČR v této míře zajištěn není. Sociální systém ČR je pro bezdomovce fakticky fyzicky likvidačním z tohoto světa, přičemž jak dlouho tento člověk umírá, to je přímo závislé na lásce a péči druhých. Sám přece člověk nedokáže nic. To přece už dávno všichni víme. A proto máme samosprávu měst a obcí, aby občany pomáhali jejich úředníci udržovat v místní komunitě, a nikoli aby je segragovali.

Stačí zřídit taková centra pro občany, kteří se dostali do situace že nemají střechu nad hlavou, nemají co jíst, nemají peníze.

Na níže uvedené adrese může vláda České republiky nalést řešenívelkého společenského problému, kterým bezdomovectví bezesporu je. Přebývajítam dočasně i lidé, kteří už byli na prahu smrti. Ale je jim v tomto imigračním centru možná dobře. Lidé, azylanti, jak se jim tu říká, dostávají 3x denně dobře najíst, mohou pít jak potřebují, mají tam kapacitně dostatečná hygiencká zařízení, lidé se tam vyspí, odpočinou si, mají vycházky, a kapesné dostávají vevýši ekvivalntu +1.600-Kč měsčně. Každý zde má svůj speciální průkaz, opravňující jej pro vstup do objektu.

Adresa tohoto imigračního centra nemůže být použita pro účel ,,přihlášení k pobytu v zemi.

Adresa jednoho z takovýchto center pro imigranty ve Švýcarsku je:

Freeburg strasse 50, Basel (čti Basil). Dostnete se tam autobusem č.55, z Náměstí ClaraPlatz v Basileji. Vystoupíte 3, stanici. Ale pozor, zastávka je na znamení.

V tomto zařízení je lidem zde pobývajícím zajištěna lékařská péče, osobní bezpečnost místní ochrankou. V tomto zařízení jsouazylanti umístěni pár týdnů, a pak jsou odvezeni na penziony, kde je opět o ně postaráno, vše platí Švýcarská vláda. Tak Švýcaři vynakládají nemalé finanční prostředky na dodržení ustanovení dokumentů o dodržování lidských práv. Beze zbytku jsou v tomhle ohledu jako stát formálně bezúhonní.

Obecně ale Švýcaři posílají vesměs po nějakém čase většinu příchozích zase zpět, domů. Přece jen nejsou nafukovací, je to malý stát. Udržují regulaci imigrantů vůči rodilým občanům, aby země prosperovala, a zajišťují tak tamním obyvatelům dobrou životní úroveň.