Dobrý den, co říkáte na toto?? : ,,Existenční minimum" v ČR je nyní nastaveno na 2200,-Kč na občana. Tedy občan, který se na této ,,likvidační" sociální dávce stane závislý, nenápadně ,,umírá". Toto je ale týrání a mučení občanů, kteří nemají práci a jsou

11.03.2014 14:03

Dobrý den, co říkáte na toto?? : ,,Existenční minimum" v ČR je nyní nastaveno na 2200,-Kč na občana. Tedy občan, který se na této ,,likvidační" sociální dávce stane závislý, nenápadně ,,umírá". Toto je ale týrání a mučení občanů, kteří nemají práci a jsou závislí na dávkách hmotné nouze tohoto typu, tedy jde o páchání trestné činnosti osobami, které občanovi tento stav způsobily. Jsou to exekutoři, soudci, ale také ministr práce a sociálních věcí, neboť sám název ,,existenční minimum" je podvod na občany, neboť z této dávky se existovat nedá po celý kalendářní měsíc tak, aby občan měl zajištěno důstojné bydlení, zdravou stravu, ošacení. Více jak 1 milion občanů ČR jak uvádějí média, žijí ,,pod hranicí bídy" Týrání a mučení, ponižování je trestným činem. Ptám se: ,,Kdy budou osoby, které páchají zmíněnou trestnou činnost zatčeny, a potrestány?? Nebo snad nebudou, a mohou nadále ,,ničit" zbytek tohoto českého národa?? Co je víc? To, aby politické strany měly svůj díl ze státního rozpočtu, anebo například jsou ochotny změnit svůj statut například na ,,politické spolky", bez omezení toku přidělovaných dotací?? Kde jsou občané tohoto státu?? Až na konci vleklých 25 letých diskusí a mocenských bojů politických stran?? Návrh komunistů na ,,referendum" je jistě chvályhodný. Ale toto už mělo být zavedeno před 25 nebo před 20lety!! Nyní, když politické strany vidí nespokojenost národa, tak občanům předhodili ,,udičku-návnadu" v podobě jednání o referendu. Ale nyní již je pozdě na to, aby ,,referendum" bylo zavedeno stávající politickou strukturou. Nechť se Česká republika stane suverénním státem, kde vládne demokracie, a kde jsou nekompromisně a striktně dodržována lidská práva. Soudci a exekutoři, kteří se neptají dlužníků, jaké jsou jejich náklady na život, na ošacení, na jídlo, na bydlení, se dopouštějí trestného činu týrání a mučení občanů-dlužníků. Mnohdy s následkem smrti těchto občanů, nebo s následkem jejich vážného poškození zdraví, rozpadu rodin. Občané jsou díky této trestné činnosti soudců České republiky a exekutorů, s vědomím ostatních subjektů státní správy, včetně politiků a včetně presidenta segregováni ze svých domovů do nedůstojných ubytoven, a mnohdy jen pouze na ulici, bez možnosti získat ihned po té, co museli opustit v návaznosti na zmíněnou trestnou činnost státních zaměstnanců svůj byt, náhradní bydlení. Jsou tak občané této země mentálně i fyzicky týráni státními zaměstnanci ČR, jak je uvedeno výše. Jak dlouho smějí soudci, kteří vydali byť jen jeden rozsudek o platebním rozkazu dlužníkovi, aniž by zjišťovali jeho náklady na život, setrvávat ve svých funkcích, a soudit dále?? A následně pak tyto dlužníky kriminalizovat za to, že neplatí své závazky, například povinné platby, alimenty a podobně?? Jak dlouho mohou vládní představitelé se tvářit, že je vše v pořádku, a jak dlouho mohou být ještě takto ruinováni občané tohoto státu?? Nebo snad mezinárodní dokumenty ,,Deklarace lidských práv" a ,,Úmluva proti mučení, týrání, ponižování a jinému násilí" , které tyto dokumenty Česklá republika podepsala prostřednictvím presidenta a politiků, tyto dokumenty nemusí dodržovat?? Zmíněné týrání českých občanů naplňuje plně skutkovou podstatu trestné činnosti, jak je uvedeno v těchto dokumentech, a je ,,POVINNOSTÍ" každého státu zajistit potrestání osob, které se takovéto trestné činnosti byť jen jednou-nebo i z nedbalosti-dopustili, nebo dopouštějí. Trestní sazby jsou u těchto trestných činů nejvyšší podle trestního zákona ČR, až s nejvyšší sazbou, tedy 25 let odnětí svobody nepodmíněně, pokud se toto provádí plošně, a více osobám, je zde totiž naplněna dle mého názoru i skudková podstata trestného činu ,,Genocida" respektive ,,Autogenocida" vládní politiky vůči vlastnímu lidu, respektive vůči ekonomicky slabší skupině občanů ČR. Do této ,,ekonomicky slabší" skupiny občanů ČR však bohužel jsou vmanipulováváni postupně již všechny věkové kategorie občanů ČR vládní politikou, která je důsledkem zneužívání současného vládního systému. Tedy současný vládní systém je nutno změnit tak, aby nebylo možno jej takto mafiánsky vůči občanům České země zneužívat !!! Hezký den všem. Jiří pelíšek https://www.4Life93.webnode.cz/