Jak a proč se to děje?

23.07.2013 16:00

Jak a proč se to děje?...

...na to je velmi jednoduchý a prostý klíč, který pracovníci státní moci České republiky plošně praktikují při tyku s občany.
Níže Vás s tímto klíčem, jak jsou masivně cíleně vyvražďováni občané tohoto státu seznámím.
Nejdřív se ale zastavme u slova ,,POLITIKA"

Politika:

Jedno české přísloví říká:

,,Za vším nejprv hledej na prvním místě prachy, až pak se ti ukáže pravda"

V politice toto přísloví dnes platí za zákon, pokud se chceme dobrat pravdy.
 
Definice slova politika dle výkladového slovníku, výňatek z portálu Wikipedia:
Skočit na: Navigace, Hledání

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory. Věda zabývající se politikou se nazývá politologie. Politika je sférou, v níž je přítomné neustálé napětí mezi „vládnoucí“ (politika shora) a „emancipační“ (politika zdola) politikou.[1] Politiku lze chápat také jako boj o společenské uspořádání.[1]

V rámci rozhodovacích procesů je politika správa věcí veřejných, uměním řídit stát a hájit zájmy jednoho státu vůči druhému, vytvářet a udržovat vztahy mezi těmito státy.

Prostředkem politiky je politická moc, kterou lze získat buď demokratickými prostředky nebo násilím.[zdroj?] V otevřených společnostech demokracií vstupují do politiky politické subjekty politickým přesvědčováním (argumentací zúčastněných stran) a vyjednáváním (často kompromisní dohodou), a tak vytvářejí či spoluvytvářejí politická rozhodnutí. Mezi takové subjekty mohou patřit jednotlivci (občané), stejně jako organizace (politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné zájmové skupiny). Vynutitelnost politického rozhodnutí je zajištěna autoritou (která vykonává politickou moc).

V přeneseném smyslu znamená politika chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo nasazení prostředků (ať legitimních nebo ne) k dosažení určitého cíle.

Politika jako správa věcí veřejných byla chápána již v antickém Řecku. Ve středověku se pak do jisté míry stala dědičnou záležitostí feudálů, o něco později výlučnou záležitostí politiků. V novější době přechází tato tradice do pojetí politiky jako věci občanů.

 

Je zajímavé vědět o tom, že ruský prezident pan Putin se nedávno vyjádřil k situaci v naší zemi, jak píší média, že je spokojen s tím, jak si naše vláda chce udržet pořádek v zemi. Takto se ruský prezident vyjádřil asi tak 14 dní před pádem Nečasovy vlády. Jakpak si zajistila Nečasova vláda udržení pořádku? S čím se panu Putinovi vychloubala vláda pana expremiéra Nečase?

Víme, jakou politiku vůči občanům Ruska uplatňuje ruská vláda, víme, jakou tam mají životní úroveň.

Udržení si pořádku tím, že obyvatele vlastní země nechám žít na pokraji bídy, aby neměli energii na to se bránit, aby občané znavení z práce  nebo z nedostatku práce a z důvodů nízkých příjmů byli tak znaveni, že se nezmůžou na to se bránit, tak to je také politika státu. Nemusím při tom sahat do svědomí nikomu z vlády. Každý jistě ví, jak se dlouhodobě cítí. Nejhůře jsou na tom, pokud vím, občané ve věku od cca 45 let výše.

Abychom se dobrali pravdy, je zapotřebí si uvědomit, kdo v našem státě, v uplynulých letech řídil politiku a jak.

Dvě silné osobnosti, které měly obrovský vliv na osudy občanů, byli a jsou: ministr financí a předseda vlády 

Pokud je na některém z těchto postů amatér a navíc ještě člověk, o kterém se ví, že ve značné míře holduje alkoholu, nemůžeme se pak divit, že se jaksi strukturou zákonů a celou naší společností jaksi táhnou zkažené pochroumané nemocné myšlenkové energie.

Co se asi může zrodit za myšlenky a řešení ministra financí, který přijde do práce s kocovinou? Kolik toho vymyslí pod vlivem kocoviny, a kolik toho pod tímto vlivem uvede v praxi? Kolik lidí podobných k sobě přitáhne? Jaké zákony prosadí? Co se mu asi honí hlavou, když má ve státní pokladně neustále nedostatek peněz?

Všiml jsem si těchto věcí:

  • Je příliš mnoho lidí v tomhle státě, kteří jsou zadluženi. Je to většina obyvatel středního a vyššího věku.
  • Je příliš mnoho lidí v tomhle státě, kteří žijí na pokraji bídy, jsou v ohrožení bezdomovectvím Odrovnat je může i malý výkyv událostí běžného dne.
  • Je příliš mnoho bezdomovců v tomhle státě, jsou to vesměs muži ve věku kolem 50 let, tedy tátové, bývalí manželé.
  • Je příliš mnoho žebrajících v tomhle státě. Bohužel jejich věk pozoruji se stále snižuje. Jsou to třicátníci, ale i absoventi škol. Mívají i své Bosse, kteří jejich žebrání organizují, a profitují z něho.
  • Pro předluženost občanů středního a vyššího věku banky nemohou poskytnout těmto občanům úvěry, přestože je to stěžejní byznys těchto bank, musejí tedy banky hledat mladší, dosud úvěry nezatíženou klientelu. Stát má zájem na tom aby banky odváděly co největší daně ze zisku, a ne aby nebyly ziskové. Ale jsme v malé zemi, celkem bez prokazatelných odborníků v bankovnictví. České bankovnictví je spíše amatérské než profesionální. Banky proto mají nyní různé programy pro mladé, pro studenty, pro absolventy. Ale není to to co by banky chtěly,vědí totiž, že si společensky prostě nemohou dovolit tolik k mladým absolventům škol, co si dovolují na populaci střední generace. Vědí, že by společensky znemožnili samy sebe, kdyby ekonomicky zruinovaly absolventy škol.
  • Ale občané středního a vyššího věku jaksi již nejsou pro stát moc efektivní. Jednak už se nemohou ve prospěch státu-tedy bank-více zadlužovat, jednak není pro ně moc práce, a začínají být závislí na sociálních dávkách.
  • Při tom všem se rodí stále každým rokem nová generace občanů České republiky
  • Při tom všem každoročně dospívá do 18 let v plnoleté občany další generace mladých lidí
  • Při tom všem jsou zde zájemci z řad občanů jiných států, ve velké míře z východu, z Ukrajiny, z Ruska, Vietnamu.

Je několik cest, jak přivést peníze do státní pokladny. Jednou z nich je dostat je od vlastních občanů. Není nic špatného na tom, když ministr financí vydá státní dluhopisy, a nechá je odkoupit občany, aby tak z části naplnil státní pokladnu. Když se najdou občané, kteří si takové dluhopisy dobrovolně koupí, pak je vše v pořádku. Je to profesionální, plánovaná a připravená zákonná akce.

Ale s jídlem jak se říká, roste chuť.

Není dnes nic neobvyklého být při zájmu o zaměstnání podveden ze strany zaměstnavatele, který pod nejrůznějšími záminkami své zaměstnance nejenže podvede, případně jim nevyplatí mzdu, ale ještě si nechá svou firmu ze strany zaměstnanců dotovat. Nevěříte? Setkali jste se už s rčením: ..,,no ale vždyť tady si vyděláváte sám na sebe, tak musíte počítat s tím, že první tři měsíce nedostanete výplatu"...

A pokud jste se s ničím podobným ještě nesetkali, postačí se jít ucházet o práci u některé z dominantních firem na trhu v pojišťovnictví, nebo na trhu s realitami. Počet zaměstnanců těchto firem je obrovský, v ČR asi tak 20.000 obyvatel. A přesto tyto firmy nechají nejen pracovat své zaměstnance 3 a více měsíců zdarma, ale občané v domění že mají práci, si musí peníze na toto období zajistit jinde. Čímž vlastně dotují ze svého soukromého rozpočtu tuto firmu, musí se osobně mnohdy zadlužit. Bohužel jde právě většinou o lidi mladé, o absolventy, kteří si pak mohou jen stěží vyléčit ekonomické rány, mohou mít pak zkažený celý život. Ale v meziroční účetní závěrce tyto firmy vykazují miliardové zisky, tak jakto, že se nechtějí podílet na výplatě odměn svým pracovníkům? Jednak je podvádějí tím, že je přijímají jako zaměstnance, a pak je z toho práce na živnostenský list, a jednak jim nevyplatí odměny, ze kterých by tito pracovníci mohli být uživeni, mít na bydlení, na jídlo, na ošacení. Tyto velké instituce se dopuštějí velké nepravosti na důvěřivých spoluobčanech ČR, ale nejsou státní mocí, nelze tedy uplatnit porušování lidských práv. Lze ale na ně podávat TRESTNÍ OZNÁMENÍ PRO PODVOD. Mám spočítáno, že jen jedna taková instituce v ČR vydělá zhruba 6 miliard Kč ročně, přičemž její pracovníci živoří na pokraji bídy. Co by to udělalo této společnosti, kdyby část svého příjmu rozdělila mezi své pracovníky, aby se jim normálně žilo? To už je ale mamon, bezostyšná lakomost, jinak se to nazvat nedá.

Samozřejmě, že jako jsem si tohoto fenoménu lakomosti všiml já, tak si toho jsou vědomi i vrcholoví pracovníci managementu těchto společností. Ale řadoví pracovníci si to nechají líbit. A když jsou předlužení, nemohou už dotovat tuto firmu, tak musejí  odejít. Na jejich místo je pak se stejnými ambcemi přijat nový pracovník, který je čerstvý, oplývá zdravou sílou, a je tedy pro firmu žádoucí. Do té doby, než se také vyčerpá. A tak to jde pořád dokola, kruh náboru těchto pracovníků se nezastavuje, ale běží na plné obrátky, pořád dokola. Pořád, až do té doby, než někdo důrazně bude varovat nově příchozí, že pobyt v takovéto firmě je sebevraždou. 

Jak je možné že se to děje?

Inu, když Trauntnberk viděl, že tamten to dělá, a nic se mu za to nestane,  tak to jde dělat taky...až do tý doby, než si na něho došlápnul Krakonoš...

Víte, když takoví manažeři - TOP manažeři vrcholového managementu nadnárodních společností vidí, jak jsou tunelovány kapsy občanů vládou této země, a občané si to nechají líbit jako ovečky a mlčí, pak je pro takovéto velmi dobře vyškolené byznysmeny velmi snadné tento vzorec okopírovat, a tunelovat také kapsy spoluobčanů.

Je to ten nejsnadnější a nejefektivnější způsob, jak naplnit pokladnu, ať již státní, anebo firemní. Pokud jim to nikdo nezatrhne.

Je při dosavadní praxi jednoduché kapsy občanů vytunelovat ve prospěch státní pokladny, tyto občany zkriminalizovat, a fyzicky je tak zlikvidovat, uklidit tak, aby se o nich nevědělo, uklidit jejich těla, pokud zemřou osamoceni na ulici ve šťávě svého potu a svých výkalů. Takových lidí začíná v české republice být již statisíce obyvatel. Na jejich místa v kolonkách o počtu občanů přicházejí každoročně občané z jiných států, a dospívající občané, takže pokles obyvatel zatím není tak znatelný. Ale všimněte si, jak se meziročně mění národnostní složení obyvatel státu. Přibývá zde cizinců, procentuelně ubývá čechů. Ono stačí jít po ulici, a nestačíte se divit, že češtinu slyšíte v ČR jen sporadicky, anebo prostě v menší míře než jiné jazyky.

Český stát používá na toto tunelování kapes občanů ČR, a na jejich následnou kriminalizaci a likvidaci jeden stálý model jednání.

Součástí tohoto modelu jsou populistické řeči politiků, dělání že se něco dělá, utváření dojmu, jak je vláda ČR důležitá, ale to vše jsou maskovací manévry, aby se nepoznalo, že se pod touto rouškou činností a řečí schovává autogenocidní politika státu, zaměřená na ekonomicky slabší skupinu občanů České republiky. Kdyby tomu tak nebylo, celá řada věcí by se neděla, dodržovala by se zde ve státě ČR lidská práva. Nejvyšší komisařka pro lidská práva nedávno našla azyl pro tisíce lidí z třetích zemí tak, že je rozstrkala po státech evropské unie. Kdyby vláda chtěla, jistě by ve spolupráci s touto komisařkou našla řešení pro umírající populaci bezdomovců v ČR, kterých je dle statistik již kolem 140.000. Ale vláda ty čísla má, stejně jako je mám já. Má dokonce přesnější čísla. Ale je pro ni pohodlnější nic neudělat. Postačí, aby tito lidé-bezdomovci nedostali pár dní najíst, a příroda dílo jejich smrti dokoná sama, nemusí je nikdo ani přijít zastřelit, nebo jim nějak jinak ublížit. O to je takováto genocida horší, že lidé v ulicích v tak značném množství umírají pomalu, a čekají na svou smrt. Někdy mají štěstí a najedí se, mnohdy ale ne. A nepřejte si zažít ten pocit, když se smažíte ve vlastním potu a ve vlastních výkalech, protože se nemáte kde umýt třeba celý měsíc, nebo déle.

Samozřejmě že si nemyslím, že všichni politici mají máslo na hlavě tohoto typu. Někteří prostě ani nevědí, která bije, a jsou rádi, že jsou rádi. Ale jiní o tomto vědí, a jaksi v tichosti tuto nastartovanou autogenocidní mašinerii nechávají v tichosti běžet v domění, že až pomře tahle generace bezdomovců, sama se tato mašinerie zastaví. Bohužel ale Český stát vyrábí meziročně více jak dvojnásobek počtu bezdomovců roku předcházejícího. Na zastavení téhle autogenocidní mašinerie přirozenou cestou tedy raději hned zapomeňme. Musíme vzít spravedlnost do svých rukou. Při sebemenším porušení lidských práv s následkem týrání, mučení, s následkem poškození zdraví, nebo finančního, podávejte trestní oznámení na tyto občany při výkonu státní služby. Autogenocidní mašinerii lze zastavit, ale jedině důsledným dodržováním jednotlivých všech ustanovení dokumentů ,,Deklarace lidských práv" a ,,Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání". Jedině tak lze nastolit v České republice právní řád založený na úctě k člověku, a dovést tuto společnost k blahobytu a k prosperitě.