Leasingové společnosti v ČR

11.03.2014 18:15

Leasingové společnosti vykazují meziroční objem obchodů ve výši cca 115.000.000.000,-Kč ( Jednostopatnáct miliard korun). vesměs jsou také vlastněny zahraničními finančními skupinami, až na několik vyjímek. Meziroční čistý zisk těchto společností je kolem 85.000.000.000,-Kč (Osmdesátpět miliard korun).

Pokud však zahraniční vlastníci-tedy akcionáři - tento zisk odčerpají do svých ,,kapes", nezbývá, nežli opět tuto částku dovytěžit prací občanů ČR, ale jak jsem již zmínil, občané musí dovytěžit 5ti násobek této sumy, tedy občané ČR musí znovu MEZIROČNĚ ,,vydělat" vlastním úsilím sumu: 425.000.000.000,-korun ( Čtyřistadvacetpět miliard korun )