Mnou podané vysvětlení k výzvě policie ČR jakožto podezřelého ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy ze dne 13.7.2013 - uvádím jej ve zkráceném rozsahu ve spodní části tohoto článku.

24.07.2013 06:23
Mnou podané vysvětlení k výzvě policie ČR jakožto podezřelého ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy ze dne 13.7.2013 - uvádím jej ve zkráceném rozsahu ve spodní části tohoto článku.

Dne 12.7.2013 jsem byl městskou policií na příkaz státního zástupce (nejspíš z Benešova u Prahy) zatčen, jelikož na mně bylo vyhlášeno celostátní pátrání jako po podezřelém ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy v období  roku 2012. Byl jsem přes noc umístěn do cely předběžného zadržení v ulici Kongresová, Praha 4. Po té jsem byl v sobotu ráno na 9 hodinu dopraven-eskortován v poutech státní policií na okresní soud v Benešově k soudci, který se mnou provedl tzv.vazební jednání. Šlo o to, že rozhodoval, jestli mne do 26.7.2013 do 12hodin, tedy do data hlavního líčení v budově okresního soudu v Benešove o mém potrestání za neplacení výživného v roce 2009 nechá ve vazbě, nebo jestli mne pustí na svobodu. O tom, že je na mně vedeno celostátní pátrání jsem ale do té doby nevěděl. ( Byl jsem 4 měsíce mimo republiku ČR, abych si zachránil život vzhledem k mému zdravotnímu stavu, a také abych informoval mezinárodní společenství států o tom, jakým hrozným způsobem jsou v ČR potlačována lidská práva, a jaký to má neblahý dopad na statisíce  občanů České republiky. Proto jsem nevěděl, že jsem policíí ČR hledaný. No a po návratu do ČR mne výše uvedeným způsobem městská policie zatkla.) Všimněte si prosím, že se zde prolínají dvě období mého údajného neplacení výživného na mé děti, to proto, že jak mi potvrdil komisař policie při podání vysvětlení, proti mně v průběhu 12 měsíců moje bývalá první manželka podala již dvě trestní oznámení pro neplacení výživného, i když její příjmy dle soudních spisů v uvedeném období jsou na poměry ČR nadprůměrné, a to i přes to, že byla informována probační službou o mé finanční a celkové situaci, o tom, že pobírám dávky hmotné nouze. Celkem tedy proti mně moje bývalá první manželka podala již 3 trestní oznámení pro neplacení výživného, přičemž ve styku s mými 2 dětmi mi systematicky a úspěšně brání již 6 let, tedy od našeho rozchodu. Smutné na tom je to, že jí v tom její okolí podporuje., ať již příbuzní, či pracovníci školy a družiny, se kterými se znám, a udržoval jsem s nimi před naším rozchodem každodenní dobré vztahy. Inu, je to takový předsudek v ČR o tom, že otec, kerý odejde od rodiny je nutně vždycky ten špatnej-asi..

Po tomto soudním vazebním líčení, kdy jsem byl v podstatě vmanipulován soudcem k tomu, abych opsal text ze zákoníku, abych mohl být propuštěn na svobodu, mne tedy soudce propustil na svobodu. Hned před soudní budovou mne odvezl vyšetřovatel na služebnu policie v Benešově k podání výše zmíněného vysvětlení na základě dalšího trestního oznámení mé bývalé první manželky. Bohužel ani soudce, ani vyšetřovatel mi nedali kopii mnou podepsaných protokolů-to je velmi podivný způsob zakončení jednání ze strany soudu a policejního orgánu, kdy občan podepíše dokumenty, a když nepožádá o kopie, tak žádnou kopii záznamu z jednání, ani podepsaných protokolů nedostane. Pokud vím, tak všechny instituce když občan někde cokoli podepíše, dávají mu kopii toho co podepsal. Snad je to i zákonná povinnost. Proto mne udivuje přístup orgánů policie a justice, žekopie podepsaných dokumentů občanovi nedávají automaticky. Vždyť se zde jednáo velmi důležité záležitosti občana, jde o záležitoti života, nebo utrpení. Občan musí mít možnost si podepsané dokumenty vzít v kopii s sebou z jednání, aby mohl případně překontrolovat, jestli ještě něco neopoměl, případně aby byl schopen výpovědi doplnit. Tyto zvyklosti policie a soudu, kdy občan nedostává automaticky kopie podepsaých dokumentů mne opět  přesvědčují o lstivosti a zvůli těchto orgánů s cílem poškodit nebohého občana, který se jim dostane tzv.,,do rukou"a který nemá peníze na advokáta, který nezná procedury, který není právníkem. Možná je to tím, že kriminalisté pobírají odměny a jsou motivováni podle počtu objasněných trestných činů. Pproto potřebují jich mít objasněno co nejvíce, no a tak moc nepotřebují, aby občan moc přemýšlel, aby se ubránil nařčení ze spáchání trestného činu, neboť čím více  a čím rychleji uzavřených případů, tím jsou lépe kriminalisté ohodnoceni, jako výkonní pracovníci ve spolupráci s justicí ČR. Ale otom, žeuvedenámotivace těchto státních zaměstnanců-tedy kriminalistů a policejníchorgánů je pak každodenně svádík výrobě trestních obvinění, se jaksi nemluví. A doplácejí na to zase jen slušní občané, kteří jsou kriminalizováni i tam, kde by tomu tak být nemuselo, a je jim vštěpováno, že oni jsou ti špatní, že si za vše mohou sami.

Mnou podané vysvětlení k výzvě policie ČR jakožto podezřelého ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy ze dne 13.7.2013-vzhledem k tomu, že jsem neobdržel kopii protokolu, který jsem asi tak 2 hodiny s vyšetřovatelem na základě jeho dotazů ústně zodpovídal a on zapisoval mé odpovědi do protokolu, uvádím zde toto vysvětlení ve zkráceném rozsahu tak, jak vyplývá z emailové komunikace s místní vyšetřovatelkou, ke které jsem obdržel oficielní výzvu na dostavení se k výslechu od vyšetřovatele ze soboty 13.7.2013. Tuto výzvu mi v sobotu vyšetřovatel,,doručil" osobně do ruky a nechal si doručení mnou podepsat. Byla sobota odpoledne, k výslechu jsem byl pozván na úterý ráno, tedy na 16.7.2013 v 9 hodin.

Dále následovala tato komunikace s místní paní vyšetřovatelkou: ( uvádím zde pro Vaši lepší občanskou informovanost v těchto věcech )

Zde je to zkrácené vysvětlení, jak vyplývá z emailové komunikace s místní vyšetřovatelkou z Benešova u Prahy:

J. Pelíšek <jiri.pelisek@gmail.com>
22. 7. (před 2 dny)

komu: krpstc.skpvook.
Dobry den,

reaguji timto na Vas email. Jsem ted nemocen, nevim, zda nebudu opet hospitalizovan. Co se tyka adresy, zvažuji i uvedenou možnost,nyní vám však tuto adresu nepotvrzuji. Pripadnou postu mi muzete zasilat na Posta Praha 8, Praha 8, Karlínské nám.1, PSC:180 00.

Pokud jsem v Praze a jsem zdráv, postu a emaily si vyzvedavam. Když jsem nemocen, nedostanu se ani pro poštu ani do emailu., a  mobil mivam zapnuty jen obcas, ze zdravotnich duvodů.

Jak jsem v sobotu na Vaši žádost o vysvětlení informoval Vaseho kolegu, jsem obeti zvule pachani trestne cinnosti vuci mne ze strany soudcu a exekutorů, a dalších spolupracujících subjektů a pracovníků státní moci České republiky. Bohužel, jsem se o tom, že se na mne dopouštějí trestné činnosti dozvěděl až letos, při mém pobytu v nemocnici. Ale bohudík, že jsem si to uvědomil. Tato jejich trestná činnost spočívá v tom, že mne již téměř cca 15 let týrají, mučí, a mafiozně stíhají, kradou mi peníze z mých bankovních účtů, kradou mi odměny za vykonanou práci, a to nad rámec zákonem povolených limitů, čímž mi tím již způsobili zdravotní a společenskou újmu značného rozsahu. Dle listiny Deklarace lidských práv je stát povinen mi ponechat peníze na jídlo, na důstojné bydlení, na důstojné ošacení. Tím ale že mi výše zmínění pracovníci státní moci České republiky odejímají a tak kradou veškeré, či téměř veškeré moje odměny za vykonanou práci, mi znemožnili již před zhruba 15 lety být pracujícím občanem ve své rodné zemi, zbavují mne tak dlouhodobě, po celá léta mého práva na život,neboť když nemohu být nikde zaměstnán, protože bych nedostal žádnou odměnu-mzdu a zemřel bych tedy hlady,nemohu prostě se ani pokoušet o to být někde zaměstnán, nepřežil bych to, a skutečně neustále a dlouhodobě, trvale bojuji o přežití já, i mí blízcí. Skutečně ale nyní jsem v situaci oběti této trestné činnosti, jsem vážně nemocen, nemohu se řádně léčit, a umírám hlady v podmínkách špíny a bezdomovectví. Jsem tak týrán, mučen, a již téměř umučen výše jmenovanou zvůlí, či zlovůlí pracovníků státní moci České republiky. Většina zaměstnavatelů posílá mzdy na bankovní účty, zaměstnavatelé kteří vyplácejí mzdu v hotovosti nejspíš už ani nejsou, tedy žádného neznám. A proto, když mi neustále pracovníci státní moci pod různými záminkami uspokojení pohledávek mým věřitelům blokují mzdu a ještě bankovní účet zároveň, je to totéž, jako kdyby mne odsoudili k smrti pomalého umírání na ulici, utrápit se. Ještě navíc mne pracovníci stejného úřadu, který rozhodl o tomto mém rozsudku smrti a který jej neustále obnovuje a potvrzuje s každým dalším takovým rozhodnutím nezákonně a podvodně kriminalizují, neboť si jsou jistě vědomi trestné činnosti, které se na mně dopuštějí.  Takovéto chování od pracovníků justice a dalších kooperujících orgánů a institucí je nejen trestné, ale také hyenovité, sadistické s prvky nacismu. Neboť tito pracovníci velmi dobře znají právo, zákony, a samozřejmě i dohody a úmluvy o lidských právech, či by je znát měli. A právě proto, že se jedná o jejich vědomou zvůli, vědomé týrání a mučení mně, vědomé porušování úmluvy proti mučení, týrání a jinému násilí, o vědomé potlačování mých základních lidských práv, jde dle mého názoru o velmi nebezpečné chování těchto lidí pro společnost.

Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek,možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou.

- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.

- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč

 Celkem mi tedy musí z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně  minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv. Teprve to, co je nad rámec této částky jako odměna za vykonanou práci, smí exekutor zabavit.

Příslušní soudci, exekutoři jsou povinni zohlednit tyto mé minimální potřeby pro to, abych měl zajištěno právo na život. A teprve nad rámec součtu těchto položek smí odejímat majetek lidí. To se ale v mém případě už asi tak 15 let neděje. Odejímají-tedy kradou mi veškeré, občas téměř veškeré moje peníze, veškeré odměny za mnou vykonanou práci.

Celkem mi takto způsobila výše uvedená skupina pracovníků státní moci ČR přímou finanční škodu ve výši 2.500.000,-Kč, kde mi tato částka náleží za uplynulá léta, kdy mi výše uvedená skupina pracovníků státní moci tyto moje peníze, mzdu znemožnila pobírat, jelikož mi tak zároveň znemožnila být pracujícím občanem. Tyto peníze jsem pak musel shánět celá léta jinde, abych měl z čeho žít. Požaduji náhradu škody, kterou se na mne Český stát uvedeným způsobem dopustil, a to jak finanční, tak i náhradu škody za značnou společenskou újmu která mi tak vznikla, i náhradu škody za vleklé onemocnění, které jsem díky výše zmíněnému antisociálnímu a autogenocidnímu, sadistickému jednání pracovníků státní moci utrpěl. Vnímám, že uvedení pracovníci se takto kochají v tom, když mám neštěstí. Mám podezření také na to, že se tento vzorec chování ze strany pracovníků státní moci používá permanentně plošně, na všechny ekonomicky slabší občany ČR, proto jsem v tomto smyslu podal několik trestných oznámení, včetně trestního oznámení pro podezření z Autogenocidní politiky státu ČR vůči vlastnímu lidu. Poslal jsem jej nejen na Nejvyšší státní zastupitelství, na policejní presidium, k oubudsmannnovi ČR, k oubudsmannovi EU, k rukám Nejvyššího komisaře při OSN, k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haaagu, Ústavnímu soudu na vědomí, Mezinárodnímu soudu pro lidská práva ve Strasbourku, dále médiím, televizím.

Přece není možné, abych  jako poškozený-tedy oběť téměř umučená k smrti byl trestán, a bylo se mnou jednáno jako s podezřelým, či pachatelem, když jsem poškozený. A ještě navíc stejným úřadem státu, který mi toto vše dlouhá léta způsobuje, resp. pracovníci a soudci Okresního soudu v Benešově, Masarykovo nám.223,25601-dříve Městského soudu v Benešově.
 
Nejdřív musí být potrestáni ti, kteří se podílejí na této trestné činnosti, a já musím být ze strany státu plně rehabilitován ve smylu že jsem nevinen co se týká všech rozsudků souvisejících s mou platební neschopností, neboť tato je způsobena výše uvedenou trestnou činností vůči mně ze strany pracovníků státní moci České republiky, kde když jsem chtěl žít, a uživit děti, musel jsem si vypůjčovat různě peníze jinde, když mi vše bylo trvale a je zabavováno. Mé původní dluhy by již byly dávno splaceny, kdyby mne Český stát prostřednictvím výše zmíněného jednání trvale neokrádal o peníze, které mi náleží na jídlo, ošacení a na bydlení dle mezinárodně ratifikovaných úmluv o lidských právech, jež podepsala i Česká republika, a zavázala se tak tyto dokumenty a jednotlivá ustanovení v nich bezvýhradně dodržovat.
 
S pozdravem, a přáním pěkného dne
 
Jiří Pelíšek

 
----------------------------------------------------------

 

Dne 15. července 2013 10:31 krpstc.skpvook.benesov <krpstc.skpvook.benesov@mvcr.cz> napsal(a):

 
Vážený pane Pelíšku,
      neboť se Vám nemohu dovolat na Vámi uvedené telefonní číslo 604871385, využívám této cesty, abych Vám sdělila, že ruším Vaše zítřejší předvolání k výslechu na SKPV Benešov, Čechova 291 (v termínu 16.7.2013 v 09:00 hod.). Buďte, prosím, kontaktní (telefon, e-mail) a potvrďte adresu, kde se budete nadále zdržovat (ubytovna, Novovysočanská 35, Praha 9?).
por. Mgr. Dana Šibíčková, komisař SKPV Benešov, 974871332.