Senáte ČR, nemůžeš jednat? Jsi ochromen? Jsi paralyzován silami, keré jsou prolezlé napříč celou sférou státních zaměstnanců všech oborů? NEDIVÍM SE TI !! Kdybys nebyl paralyzován Senáte ČR sám sebou, jednal bys přímo, čistě, podle pravdy, v...

27.09.2013 07:14

Senáte ČR, nemůžeš jednat? Jsi ochromen? Jsi paralyzován silami, keré jsou prolezlé napříč celou sférou státních zaměstnanců všech oborů? NEDIVÍM SE TI !! Kdybys nebyl paralyzován Senáte ČR sám sebou, jednal bys přímo, čistě, podle pravdy, v zájmu státnosti ČR, v zájmu občanů ČR, v zájmu dohledání svrchovanosti čekého státu. Odvolal bys stávajícího prezidenta ČR Miloše Zemana okamžitě z funkce prezidenta. Ale tím co předvádíš, se dopouštíš spolupachatelství na trestné činnosti prezidenta České republiky, který opakovaně bezostyšně nacistickými výroky útočí na demokracii naší země, a destabilizuje její bezpečnost, destabilizuje tak celý český stát, jeho měnu Korunučeskou, důvěryhodnost české republiky ve světě, a přispívá tak vzorem své osobnosti titulem své funkce k podněcování nacismu nejen u nás, ale i ve světě. Veřejné podněcování k nacismu, fašismu, provozování genocidy, třídní a sociální segregace, týrání mnoha desítek tisíc lidí v ČR hladomorem a bezdomovectvím, hrubé porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, to vše je trestná činnost, které se Senáte ČR ve spolupachatelství nyní dopouštíš spolu s vládou ČR, poslanci, a spolu s presidentem ČR, a ve splupráci s policejně-justiční mafií ČR, tedy policií, soudci, státními zástupci. Mezinárodní trestní soud v Haagu je již velmi podrobně seznámen se situací v naší zemi, a o této trestné činnosti, páchané zmíněnými subjekty na velkém počtu obyvatel České republiky. Mezinárosdní trestní tribunál v Haagu potvrdil, že se bude zmíněnými trestnými činy genocidy českých obyvatel, českých občanů, která již prokazatelně probíhá a velmi masivně, a nabírá nekontrolovatelných rozměrů, že se tímto bude zabývat. Všem zúčastněným spolupachatelům tak hrozí až výjimečný trest. Český národ uprostřed moderní Evropy 21 století, a v rámci společenství EU má nárok na důstojnou existenci. Pakliže ale EU dopustí aby ČR byla v rámci EU jakýmsi otloukánkem, národem zuboželých, pak je to ostudné. ČR a její politici však svým pochroumanýmm zkorumpovaným přístupem toto vyrobili. Nemají už ve světe špetku vážnosti. Další článek: Vnitřní bezpečnost státu Česká republia je dle mého názoru již v akutním ohrožení.