Sociální dávky v ČR - aneb jak neskolabovat při závislosti na nich, jak se udržet na živu, jak nepřijít o partnerku/partnera, o děti, o rodinu, o bydlení...

09.08.2013 09:46

Dávky v hmotné nouzi - být chudý nestačí, dávky v hmotné nouzi si musíte zasloužit...( ze serveru www.Penize.cz )

(poznámka autora: ,,Dle věštců mám energii proroka s jasnozřivými schopnostmi. Pravdu přede mnou je těžké skrýt. Ale nesnažím se vnucovat nikomu svůj názor. Jsem jen otevřen energiím vesmíru, které nechávám proudit, a dávám je k dispozici tam, kde je jich potřeba, k záchraně mnoha životů a osudů lidí této země.)

Všimněte si prosím, že v textech o přiznávání sociálních dávek nikde nejsou psány žádné horní limity u dávek na bydlení. Text je psán korektně, tak, aby byly splněny podmínky mezinárdně ratifikovaného dokumentu ,,Deklarace lidských práv". Samozřejmě, že jako členové EU jsme také zestrany Evropského společenství jako stát jistým způsobem kontrolováni, zejména co se týká evropských standardů kvality, které jsou mnohdyna vyšší úrovni, než tynaše původně České. Netvrdím, že vždy je to pro nás pro ČR a pro občany nejlepší, ale je to tak.Tedy právně je po této tránce český stát nenapadnutelný, a zpohledu zahrančních věcí a mezinárodních úmluv je podle znění těhto textů o sociálních dávkách a jejich nároků na vyplácení vše v pořádku.ˇJinými slovy, Český stát je tzv. ,,krytý" před mezinárodním splečenstvím těmito dokumenty, které jim předložil jako součást dokumentů, ustanovujících sociální systém v ČR. A z pohledu členství v EU splňuje tedy Česká republika podmínky členského státu, jako ,,Sociální stát"  I pan bývalý  ministr práce a sociálních věcí, pan Drábek se před kamerou televize v jednom z rozhovorů nechal slyšet, že Česko je ,,sociální stát". Pokud tedy takto prezentují ministři naši zemi, nedivím se ani, že ostatní státy Evropské unie ani netuší nic o těch ekonomických zvěrstvech, kterými jsou v ČR hrubým způobem potlačována lidská práva. Nedivím se pak ani tomu, když občan ČR přijede do jiného státu, a postěžuje si tam na podmínky u nás, nikdo z politiků dotoho nechce veřejně strkat nos, prostě proto, že vědí, že na úrovni mezinárodních dohod má Česko vše v pořádku, a že má statut t.zv. ,,Bezpečná země" EU. ANO, má vše v pořádku, ale jen to, co se pánům ministrům zrovna ,,hodilo do krámu", jaké doklady měli předložit mezinárodnímuspolečenství, ty předložili.JE ALE JEN FORMÁLNĚ, tedy na papíře, skutek jaksi utekl. Ptáte se KAM ? No, je to takový rébus, který vymyslel a schoval do celého sociálního systému zase jeden chorý mozek jednoho z bývalých ministrů práce a sociálních věcí. Tento člověk velmi správně předpokládal při zavedení tohoto rébusu občanům české republiky,že systém sociálních dávek je natolik složitě koncipován, že se jen stěží přijde na egoistickou úchylku, kterou se měl zavděčit někdejšímu ministrovi financí, a zajistit si tak další působení u koryta. S poctivou prací těchto dvou ministrů toto chování ale nemá co do činění. Zavedli pro občany této země bez jejich vědomí sociální ,,tunel". Tedy namísto toho, aby stát podpořil potřebné, zavedli spolu mechanismus, prostřednictvím kterého potřební za pomocí svých přátel, a známých, a zapomocí půjček až do svého úplného vyčerpání dotují postupně, pomalu, nenápadně - ALE DOTUJÍ - státní pokladnu. Jinými slovy, do systému sociálního zabezpečení pro občany Českého státu tito dva ministři vnesli významné prvky tunelování kapes občanů ČR bez rozdílu věku. Navíc jaksi za masírování vzájemné spolupráce s policií, a se soudy vytvořili v téhle zemi pocit strachu, s tím, že občan, když se dostane do finanční tísně, panuje tu v zemi pocit strachu a pocitu méněcennosti, žeje to vlastně něco špatného. A právě tento pocit strachua méněcennosti je hybnou silou, proč si lidé toto nechávají líbit, poč už dávno si nedupli, a neřekli ,,Taktakhle páni ministři, takhle NE" a nepopadli je za límec a nevyvedli za pomocí policie z jejich křesel.Já sinemyslím, že když se člověk snaží, a dostane se v předluženém státě do finanční tísně, že je to něco nenormálního. Naopak, v předluženém a vytunelovaném státě, kde několik generací se každoročně rozkradou desítky miliard korun ze státní pokladny lidmi z  řad politiků, z řad pracovníků vlády, je reálný předpoklad, že se většině občanů takové země nemůže finančně dařit". Naopak, v takovéto zemi, s takto systematicky tunelovnou státní pokladnou ať již jakýmkoli způsobem, je reálný předpoklad, že většina  svou ekonomickou situaci prostě nezvládne. A většina lidí v tomhle státě prostě také žije, a musí žít na dluh, tedy pokud chtějí žít pokud nechtějí mladí zemřít. Ale systém sociálního zabezpečení je ve spolupráci se složami justice, soudů a policie nastaven tak, že žadatele o socální dávky nejdív pořádně prolustrují, a tzv. nic mu jentak nedarují. Platí zde nepsané pravidlo:

,,Žádáš o dávky? a nemáš někde něco uhrazeno vůči státu, alimenty? Dobrá, něco ti dáme, ale pykat budeš, že se z toho posereš"

Víte, milí čtenáři, spoluobčané, to co Vám teď sdělím, není pěkné čtení. Je to pro otrlé žaludky. Ale chcete-liznát pravdu, jak a na čem tito pánové ministři, a mnozí další kteří je následovali, tedy jak a načem staví tito lidé, kterým jsme dali svoudůvěru, a nechali je za nás rozhodovat. Velká chyba českého národa po celou dobu porevoluční doby je, že nemáme možnost okamžitého odvolání státního zaměstnance na úrovni samospráv, obcí, občanských iniciativ. Snad se to v  předčasných volbách r.2013 změní. 

Tak tedydo toho: Načem že to tedy vlastně tito ministři a další vlastně staví, a co staví? (Oni už sice ukoryt a ve funkcích nejsou, ale jejich ,,TUNEL-SOCIAL- SYSTÉM" je bohužel přežil, přežívá už mnoho let, má schopnost žít vlastním životem dál, a dál zevnitř užírat energii Českému národu, jako rakovina, pokud s tím něco euděláme. Abychom mohli tento systém změnit, je potřeba nejprve identifikovat-rozpoznat, o co tu jde.

Pamatuji se na televizní pořad, kdy finanční expert, když byl dotázán moderátorkou na výpočet jedné ze sociálních dávek, trvalo mu, jak říkal, dva dny, než tuto dávku spočítal. To zde neuvádím proto, abych hanil jeho práci, ale pro nastínění, jak složitě je sociální systém koncipován. Je koncipován tak, aby se v něm občané jen velmi stěží orientovali. A tím se má schovat a zamaskovat rébus, kterým odpovědní ministři podvedli a podvádějí stále nás sobčany ČR, a celé Evropské společenství, celý svět. Neboť užívají výhod pro stát, označený ,,Bezpečná země", ale na úkor blaha vlastních občanů. Ano, zajistili si tak po jistou dobu tito podvodníci své fungování u koryt, ale to je vše. Zbyla po nich jen spoušť satisíců lidí, kteří se díky sociánímu balastu, vytvořenému těmito politiky v ČR nyní zmítají na pokraji smrti, jsou kriminalizováni, a sadisticky, nacisticky šikanováni, týráni, mučeni, a následně umírají v nelidských podmínkách, které bychom jistě nepřáli ani zvířatům.. Řeč je zde o občanech, kteří již jsou tímto hyenovitě prohnilým ,,sociálním statem" povozujícím autogenocidní antisociální politiku, vyhnáni ze svých domovů do ulic, musí spát po lavičkách, v tramvjích, v popelnicích, na chodnících. Je jich dnes kolem 40.000 v ČR, a další vlna, početnější, tak kolem 100.000 lidí už je na pokraji tohoto vyhnanstí, na pokraji bezdomovectví. Za nimi se již připravuje ale další, ještě početnější vlna bedomovců. Nebere to konce, a hrozí zde, že se lidé vzbouří při tomto vývoji, a mohly by vzniknout násilnické třídní nepokoje. Dejme pozor na to, a předcházejme násilí prozřetelností a včasným řešením problému. Nenechávejme se ,,UCHLÁCHOLOVAT" jakýmsi chlácholivým tónem hlasu ani pana prezidenta, ani nikým jiným. Činy, čísla a fakta každého dne hovoří. Pokud by ale nešlo zachránit životy výše jmenované skupiny umírajících obyvatel této země, a tento trend vývoje navyšvání počtu bezdomovců by pokračoval, nedivil bych se ani, když by lidé začali chránit své blízké a jejich životy, jejich zdraví, a zdraví své za pomocí veškeých jim dostupných prostředků. Jistě jako český národ v České zemi nechceme vymřít, a uvolnit tak naše české území. Bohužel situace k tomuto směřuje. A těch horních ,,5%" by jitě nemělo radost z toho že zbyli v zemi jako poslední Češi, početní menšina před vyhubením. Dále je zapotřebí si uvědomit, že zatímco politici dělají že něco dělají, denně, od rána do večera se kapacitně zvyšuje procento lidí zoufalých, bez peněz, bez práce. A politici něco dělají, něco jiného, a každým dnem stoupá nejen počet těchto lidí, ale toupá i hladina jejich zoufalství.

No a politici a kompetentní si dál sedí v parlamentu, v senátu, a tzv. ,,vládnou" a tak to jde den za dnem, rok, dva., tři...v zimě, v létě, a bezdomovci umíraj, je jich tisíce. Bezdomovec je prosím člověk, ne kousek smetí do odpadu. Tak je povinnotí ostatních občanů se o ně postarat. A máme na to v regionech třídní samosprávy, které známe. Komukoli z nás se může stát že tuto pomoc budeme v budoucnu sami potřebovat.

Dále si uvědomme, že páni politici a poslanci jsou velmi dobře vybaveni komunikativně. Mnozí z nich mají vzdělání i jak ovládat masu lidí, jak manipulovat s lidmi k obrazu svému. Náš součaný pan prezident Zeman, myslím, je mistr umění vyjednávání a ovlivňování, a ani nelze dohlédnout hloubku a pozadí jeho vizí. Doufejme tedy, že jsou jen a jen pozitivní. 

Je jaksi obecně známé pravidlo, že lidé chtějí mít v jistém věku rodinu, chtějí se přirozeně osamostatnit, vychovávat děti, chodit do práce, užívat si života. To jsou přirozené potřeby lidí, byť studentů a absolventů škol. Tyto přírodní potřeby lidí byly bohužel použity jako nástroj pro vyhlazování Českého národa, byly použity jako nástroj pro vytunelování peněz z Čechů, s následnou jejich třídní a společenskou segregací, kriminalizaci, a poléze mnohdy i následně jejich fyzickou likvidací. Dokud je člověk svobodný, sám, žije třeba s rodiči ještě, má nízké náklady pro svůj život. Stát nemůže ještě tak útočit na jejich kapsy, na jejich peněženky. Ale tento parazitní autogenocidní antisociální sysém ČR moc dobře ví, že se u většiny těchto mladých lidí dočká. A tak je trpělivě nechává být. Až do okamžiku, kdy již začnou mít nové potřeby. Potřebu bydlet s partnerem, s partnerkou, mít děti. Dokud ještě pracují oba, a mají slušnější příjmy na České poměry, taky se jich celkem nedotkne autogenocidní parazit, i když mnozí již v tomto období si právě berou svou první hypotéku, tedy svůj první a nemalý dluh.Svým způsobem mají tito mladí již zaděláno na nemalý problém v budoucnu, jestliže jim poklesnou příjmy. Finanční poradci by Vám řekli mnoho důvodů, proč je dobře, že si hypotéku vzali, ale nemám ten názor, protože se jedná o konstantní závazek měsíčních splátek v nemalé výši na dlouhou dobu, mnohdy na 20 a více let. Jde hlavně o to, že nemovitosti, byty, prodávané v České republice na hypotéku, jsou zbytečně nadhodnocené. Banky i developeři prostě toto zavedli na český trh, a počítají s tím, že lidé jim to prostě zaplatí ve splátkách. Že když to platí ve splátkách, nepoznají ani navýšení ceny. A tak to v ČR dvelopeři spolu s bankami takto praktikují už po velmi dlouhou dobu, po dvě desetiletí. A občané jsou ti, kdo se takto upisují ďáblům v podobě hypoték, kde ceny bytů jsou prodávány přes hypotéku za 2-2,5 násobek jejich reálné hodnoty s běžnou stavařskou marží. Je to opět jeden ze způsobů vytunelovávání peněženek občanů ČR. Ale je to dáno s prominutím nevzdělaností v oblasti cen  bytů, a neuvážlivosti občanů, jichž se to týká. Ano, jistě, můžeme chtít pěkný byt s hezkým výhledem, a chtít i za to i připlatit. To ano, jen ty ostatní méně hezké nemovitoti jsou tu nabízeny za shodnou cenu. Jinými slovy, developeři ve spolupráci s bankami zvedli ceny českého realitního trhu na 2 - 2,5 násobek původních cen. Nehovořím zde o tržních cenách bytů například v centru Prahy, ale o standartních bytech. Majitelé nemovitostí, když to vidí, tak si říkají že chtějí taky z toho koláče, no a tak zvedli své ceny podle dveloperů. Je logické, že nájemné bytu který byl postaven před mnoha lety, a majitel jej nyní pronajímá, může být nižší, než cena nájemného bytu stejných rozměrů, který postavil nedávno developer, a má na tomto bytě věcné břemeno hypotéky, tedy byt je zatížený měsíčními splátkami hypotéky. Bohužel součet splátky hypotéky + úroky + nájemné jsou v součtu nechutnou sumou k placení měsíčně pro mladý pár. Ale mladý pár nic špatného nedělá, jen si chce splnit svou základní přirozenou potřebu bydlet spolu a případně mít kde spolu založit rodinu. Vždyť proto se mimo jiné lidi rodíme, proto jsme chtěli naše děti, abysme se radovali z jejich vývoje, a ony se chtěly narodit, aby se mohly radovat ze života.

NADSPOTŘEBA - ne nedělám si legraci. Na nadspotřebě je totiž založeno vítězství tohoto autogenocidního systému, který v současnosti likviduje statisíce Českých občanů. Ptáte se jistě, co tím myslí, nadspotřeba? Je to UMĚLE VYTVOŘENÁ NADSPOTŘEBA VLÁDOU občanům Česka, podobně jako uměle nadhodnocené byty od developerů v ČR.
Jak tato nadspotřeba funguje?
Jednoduše jsou ze statistik známy vládě čísla, kolik peněz měsíčně potřebuje občan-jedinec, kterej se nemá na koho obrátit, kolik peněz Kč měsíčně takový člověk potřebuje k běžnému důstojnému životu. Já tvrdím, že úplné minimum je pro občana měsíčně minimálně ve výši 15.000,-Kč čistého na ruku., což odpovídá odměnám zhruba 100,-Kč/hod. Pokud občanovi ČR není ze strany státu umožněno čerpat alespoň tuto čátku, když nemá nikoho, je na tomto občanovi páchána trestná činnost ze strany státu, neboť tento občan je tak nucen dotovat své základní potřeby pro užití svého základního práva na život státu Česká republika ze své kapsy. Jakmile ale jednou občan začne s touto dotací, spirála úplného úpadku a rozkladu jej nejspíš utýrá pak k smrti.
Tak abych shrnul podstatné, co má vliv na genocidu Čechů, která právě probíhá: je to vypočítavost ministrů, kteří zavedli tak uměle nízké kvóty pro množství peněz, tekoucí směrem k občanům, že základní životní potřeby občanů jsou chápány jako něco, co si občané České republiky mohou dovolit pouze na dluh, a to s cílem nejen vyčerpat občana přímo, ale i jeho blízké, přátele kteří mu chtějí pomoci, a následnou segragací ze společnosti, sociálního vyloučení zadluženého občana, který nemá na splátky. Ale když základní potřeby pro zachování života jsou v zemi dražší, než může občan vydělat, pak nezbývá než se zadlužovat, a to tak dlouho, jak to jen jde, aby občan přežil.  

Pokud se někomu zdá toto tvrzení paranoidní, tak vězte, že toto je jádro a příčina zadlužování Českých občanů stejně jako je toto příčina segregace a autogenocidy Čechů. A když zemřou, nikdo už se nedozví, jak vlastně kdysi to u nich vše vzniklo. A celé autogenocidní kolo zadlužování se vesele točí dál, vstříc další a zase další generaci.

 

Nevím, ale připadá mi, jako kdyby nějaká třídní nebo rasová skupina na této planetě si vybrala Český stát pro své budoucí území, s tím, že nechá Čechy nenápadně takto skrytě poumírat, pod záminkou ekonomické krize. Ale je to uměle a vědomě vytvořený autogenocidní systém, stvořený chorým mozkem, a uvedený v praxi.

 

Samozřejmě že jsou názory na situaci takové, že občané mají být zodpovědní. Toto hlásá na svých webových stránkách uznávaná advokátka. A že podíl státu na tomto není žádný. Možná má tato paní v něčem pravdu. Občané by neměli bezhlavě podepisovat každou nabídku kreditní karty, každou výhodnou nabídku půjčky, každý ,,výhodný" leasing na auto. A stát také nikde písemně neuvádí, že tuneluje kapsy občanům. Tedy z pohledu, kterým vidí svět právníci, tuto advokátku zcela chápu. Ona nemá v ruce hmatatelné důkazy, o které by se mohla před Českým soudem opřít, v případě soudního sporu proti této tunelářské zvůli státu, ale má důkazy v podobě podepsaných úvěrových smluv občanů, kteří pak ty úvěry nestíhají platit. Ale nebezpečí dnešní autogenocidní politiky státu Česká republika právě spočívá v tom, že jde o skryté systémové řešení, které ve svém důsledku ničí osudy, zdraví a životy mnoha tisíc Čechů. Jakmile ale srovnáme minimální příjmy všech občnů této země na úroveň alespoň takovou, která se rovná v součtu jejich reálným minimálním nákladům na jejich DŮSTOJNÝ ŽIVOT, tito občané se stanou v podstatě OKAMŽITĚ ekonomicky zdravými, a nebudou mít potřebu se zadlužovat. Mimochodem na zadlužování se občanů stát vydělá také zaplacením daní z úroků bank, a to není malá částka. Tady už se pánům ministrům zřejmě vyplatilo podvádět způsoby o kterýchse zmiňuji na těcto stránkách, s cílem chytat do sítě zadlužovacího systému dlouhodobě co nejvíce občanů.

Co se ýká výplat sociálních dávek na bydlení, na živobytí, životního a existenčního minima, tak zde stojí za zmínku skutečnost, že městské úřady disponují jakousi neúřední tabulkou částek, které v jednotlivých regionech dostali schváleno občanům vyplácet na bydlení. Bohužel jsou částky v této tabulce triskně nízké, a zdaleka nekopírují tržní ceny důstojných pokojů, nebo důstojného bytu-např. nájem garsoniery v Praze stojí 10.000,-Kč ale úředníci, vyplácející podporu mi neustále říkají, že víc jak 4.000Kč mi nedají. Takže, co je toto za výpomoc ? Bydlím-li v gasonieře v Praze, a přijdu-li o práci musím nechat všechny své věci v garsonieře, odevzat klíče majiteli, a jít rovnou na ubytovnu,protože do 10.000,-Kč nájemného mi schází 6.000,-Kč. A na ubytovnu se mi mé osobní věci nevejdou, a to se nezmiňuji o mých ostatních věcech denní potřeby. A co má parnerka/partner? Mám pak jako člověk, jako muž, bydlící na ubytovně mezi chlapama možnost sexuálního a partnerského vztahu?  Ne tito lidé mají obvykle po stránce sexu a partnerského vztahu již utrum. Protože občané, kteří se dostanou do tohoto manipulativního kruhu jejich postupné segregace,  a autogenocidy, již nemohou být z důvodu absence peněz ve svém bytě, když jim na bydlení stát nedoplatí do výše nájmu, a musejí se různě ubytovávat po ubytovnách, je zde takto manipulativně snižována také porodnost Čechů. Češi jsou tak vlastní vládou vytěsňováni z běžného občanského života, z rodinného života,a jsou donucováni tímto antisociálním systémem rozestěhovávat se od svých rodin do prostředí ubytoven, kde si zpravidla mastí kapsu majitel ubtovny, a to celkem sobecky, a nazývá to pojmem ,,tržní ekonomika" Skutečnost, že se naprosto běžně na pokoji o velikosti 20  metrů čtverečných tísní na palandách i šest mužů, nikoho celkem nezajímá. Člověk je zde pasován na úroveň chovného dobytka produkující příjem majiteli ubytovny.

Je také zajímavá ěskutečnost, že ne zřídka tyto ubytovny spravují, nebo vlastní lidé blízcí státním orgánům, tedy lidé, kteří jsou nějakým způsobem jim známí, nebo s nimi jinak spjati. I když nemusí to tak být ve všech případech. Ale sebevědomost a drzost některých majitelů ubytoven nezná mezí, jak jednají s ubytovanými lidmi, tedy spíše nejednají, jen je zajímají prachy co jim přijdou na účet od města za ubytovaného. Z jedné místnosti vydělají na pronámu takto třeba 24.000,-Kč měsíčně,  aby toho dosáhli, jsou schopni v této místnosti neustále ,,točit" nové a nové lidi, má ale pro osoby zde pobývající dopady na jejich psychiku katastrofální.

PŘECE MUSEJÍ BÝT TYTO SKUTEČNOSTI ODPOVĚDNÝM PRACOVNÍKŮM STÁTNÍ MOCI ZŘETELNĚ ZNÁMY, STEJNĚ, JAKO JE VIDÍM JÁ.

A věřte mi, že pracovníci státní moci, jako jsou soudci ve spolupráci s policií, a ve spolupráci se státními zástupci, s justiční stráží, s městskou policií, s exekutory, s pracovníky úřadu práce, s pracovníky správy sociálního zabezpečení a finančního úřadu, tvoří v tomto případě velmi důslednou organizovanou, státem podporovanou, ozbrojenou síť státních zaměstnanců. Kriminalisté jsou hodnoceni mimo jiné podle objasněnosti a podle počtu kriminálních případů. Spolupracují velmi úzce s ostatnmi státními institucemi ve Vašem městě, obci. Velmi úzce. Zpravidla si občana před tím, než jej pošlou k soudu pro neplacení svých dluhů pozvou policisté aby se dostavil na tzv. ,,vysvětlení". Mají již připraveny podklady, informace. Když pozvanýobčan se dostaví, pokládají mu pak nenápadné, mírné otázky. Ale tyto otázky jsou záludné, velmi záludné a člověk, kterýneznádůkadně trestní právo, velmi snadno je na základě odpovědí na tyto otázky trestně obviněn. kmile k tomuhle jednou dojd, systém policejně-justiční už pak zpravidla občan nenechážít slušným bezúhonným životem. Ti všichni státní pracovníci chtějí být nepostradatelnými, a chtějí své odměny. Předávají si vzájemně informace o občanovi. Když mají možnost člověka odsoudit, udělají to, a ještě si přiloží. A pak následuje už jen doživotní trápení takového občana, případně předčasná smrt. A v současnosti není v praxi zaveden statut jejich možné odvolatelnosti na základě podnětu jednotlivce. To dřív tento člověk shnije v kriminále, nežli by oni dali svou kůži. A jak uvádím na jiném místě těchto stránek, jedno přísloví praví: ,, Nejde o peníze, ale abys pochopil pravdu, prachy vždycky hledej až na prvním místě".

Státní aparát jaksi chce peníze z  nás občanů. A to i v případě, že si policie bez našeho vědoíkomunikuje a spolupracuje s jinými úřady, a společně nás lustrují, když si požádáme o výpltu sociálních dávek. Ano, lustrují si nás. Je běžnoupraxí, že podnikatel, který sipožádá o sociální dávky je následně kontrolován finačním úřadem a dalšími institucemi. Onina to mají právo, jen mipřipadáponěkud mafiózní, že když i požádám na úřadupráce o sociální dávky jako podniktel, kerý přerušil svou činnost a je teď nezaměstnaý, pročne vzápětí po této mojí žádosti si zvouna kontrolu finančí úřad,správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, a to ještmnohdy za několiklet zpětně. Prostě je praxe státních úředníků v ČR taková, že jakmile si občan požádá zde o výplatu sociálních dávek, bť by to mělo být výplata 1,-Kč odstátu, okamžitě se tento občan stává cílem lustrace a kontol ze strany sttních institucí. A postačí mít jednu záležitost v nepořádku, amůže mít tak občan zaděláno na megaproblém. Člověk, když ohle ví, raději si o žádný sociální dávky nežádá. 

Ale přece, v životě se naskytne zoufalá finanční íseň, a občan si prostě požádá o sociální dávky. No, a už jev tom blátě státních lustrací a po uši. Když má vše v pořádku, dávky dostane, a může být v klidu. V ámci lustrací jsou státnípracovníci, zejména ve spoluráci s policií a vyšetřovateli v civilu zajít opravdu hodně daleko, včeně sledování, odposlouchávání telefonů a jiného ,,slídění" . Vše se děje ale tajně, občan není o tom informován. Tretní zákoník má různázákoutí, a tak je celkem snadné zkriminalizovat v podstatě každého slušného občan ČR, i kteý prostě jen nemá všechny formální záležitosti v pořádku, pokud se jim zachce.  A zpavidla, kyž občan nemá peníze, aby si mohl zaplatit avokáta, a jde sám k soudu, je odsouzen. Státní úředníci nevytvářejí dokumenty a prostředí v praxi směrem k občanovi, ale směrem od něho, a pokud je to možné, tak s cílem občanovi nic nedat, neinformovat, a ještě jej porestat. Pracovníci pošty, vedoucí jsou styčnými osobami při spolupráci s policií a s kriminalisty. Takový listovní doručovatel ví o lidech v egionu moc.Mívají u sebe GPS lokátory, které stačí zmáčknout, a lokátor vyle signál na požadoané místo. I jakolaikovije mijasné, že tyto lokátory lze použít ijako zařízení k hledání osob. Tím se ale z pracovníků pošty ČR stává potencionální armáda, spolupracující s policeně-justičním sttním systémem