STÁT MUSÍ VYTVÁŘET A UDRŽOVAT NEPŘETRŽITĚ PROSTOR A PODMÍNKY PRO OBČANY, ABY BYLO NA CELÉM ÚZEMÍ ZAJIŠTĚNO JEJICH PRÁVO OBČANA NA ŽIVOT !!!

09.08.2013 09:47

Není přijatelné, aby například občan, který je například zrovna ekonomicky slabší, aby mu jednak bylo odňato i to málo co ještě má, a jednak aby byl tento občan segregován do ulic, žít v ulicích, čekat tam už jen bez jídla, bez peněz, bez možnosti se umýt ZDARMa na SMRT-pokud o to sám vyloženě nemá zájem. Takto fungujcí samospráva města či obce, prokáže-li se že takto konala, resp.nekonala a nechala občana umírat takto v ulicích, se dopouští svou nečinností trestného činu potlačování lidských práv, tedy přesněji proti ,,Úmluvě proti týrání a mučení.." a musí být tedy hnána k trestní odpovědnosti, individuelně každá tato osoba, každý takovýto člen místní samosprávy, nebo jiný státní zaměstnanec.. Odpovědní pracovníci Městského úřadu, ale i soudci,  exekutoři, státní zástupci a další subjekty, kteří se na takovéto segregaci občanů podílejí nebo v minulosti podíleli, musí být vypátráni, potrestáni a okamžitě po takovémto zjištění občany obce odvoláni z funkce, a nahrazeni jinými občany dobré vůle, kteří chtějí sloužit lidu.