Trestná činnost, o níž se příliš nehovoří. Týrání hladomorem a podvýživou, okrádání seniorů v domovech důchodců, a jiné...

29.09.2013 09:56

Trestná činnost, o níž se příliš nehovoří