Trestni oznameni-byl jsem letos odsouzen pracovníky České justice, okresního soudu v Benešově k otroctví v České republice, a toto otroctví skryli pod pojem obecně prospešné práce. Proti rozsudku jsem se odvolal...

23.07.2013 10:55

 

Jiri Pelisek
narozen 6.unora 1968,
trvale hlášen:Dr.E.Beneše 25
Bystrice u Benesova, 257 51


                                                            pro: Vrchní statni zastupitelstvi Ceske republikyVěc: Trestni oznameni-byl jsem letos odsouzen pracovníky okresního soudu v Benešově k otroctví v České republice, a toto otroctví skryli pod pojem obecně prospěšné práce. Proti rozsudku jsem se odvolal...
 
Provozování otroctví je dle mezinárodních úmluv celosvětově trestnou činností.

V letošním roce došlo k tomu, že mne pracovníci České justice odsoudili k otroctví cca 280 hodin, a toto otroctví skryly pod pojem obecne prospesne prace. Proti rozsudku jsem se odvolal.
 
Pojem otrokář a otrok je vysvětlen ve výkladových slovnících. Zde bych já byl otrokem, a stát Česká republika otrokářem, neboť mi byla nabídnuta práce pro podnik se státním vlastnickým podílem, s předem dohodnutými podmínkami, že bych nedostával za svou práci mzdu, a pod pohrůžkou mého uvěznění, kdybych odmítnul tuto variantu mého potrestání za nezaplacené výživné na moje dvě děti.
 
Běží proti mně ale pořád jakési trestní stíhání, přesto,že na vině pro mé finanční obtíže a tomu, že nemám zaplaceny své pohledávky, že platím málo na výživné, že nemám peníze na dárky pro své děti, že nemám peníze ani na své potřebné léky a zdravotnické pomůcky, že nemám peníze ani na to abych si koupil jízdenku pro to, abych navštívil své děti, za toto všechno viním právě pracovníky české justice, kteří cca 15 let schvalují, aby mi byla exekučně zabavována moje mzda-odměna za vykonanou práci, a kteří mi zároveň exekučně obstavili moje bankovní konta, takže se vůbec nedostanu k žádné odměně za mou vykonanou práci.Znemožnili mi tak mé základní právo občana, být pracujícím občanem ve své rodné zemi,neboť kdybych zkusil být opět někde zaměstnán, zemřel bych hlady, protože již nemám ani korunu. Nemohu si tudíž dovolit takto dotovat stát ze své kapsy, nemám na to peníze, ani zdroj jejich příjmu.
 
Ptám se, kdo bude a jak potrestán za to, že mi neustále česká justice spolu s dalšími spolupracujícími subjekty cca 15 let krade moje odměny za mou vykonanou práci pod různými záminkami uspokojení mých věřitelů, a to nad rámec zákonem vymezených limitů. kde mi neponechávají peníze na jídlo, ošacení, na důstojné bydlení. Kdo bude potrestán, a jak za to, že mi takto odepírají moje základní právo na život? Bez peněz, když mi neponechávají ani na jídlo, důstojné bydlení a ošacení, jsem odsouzen brzy zemřít, pokud mi nepomůžou známí, přátelé, nebo pokud si neseženu peníze jinou formou, například v bance, nebo u nebankovní instituce. Ale očekávaní toho, že si já budu shánět peníze jinde, to je ze strany výše uvedených pracovníků státní moci prachsprosté tunelování mojí peněženky, a tunelování peněz všech těch ochotných lidí, kteří mi v takovém případě pomohou. Jestli se nemýlím, tak takové tunelování-tedy rozkrádání peněz z kapes občanů a provozování otroctví, to obojí je trestnou činností. Ptám se kdo, a jak bude potrestán za zde uvedené trestné činy? Budou lidé odpovědní také zbaveni svých funkcí a budou nahrazeni lidmi, dodržujícími lidská práva? Uspokojení pohledávky věřitele musí být v souladu s obecně uznávanými dokumenty, jako deklarace lidských práv, úmluva proti mučení, týrání a jinému násilí. Exekuce jsou pak v pořádku, když při jejich výkonu jsou dodržena lidská práva, tedy když je občanovi ponechána finanční částka na jídlo na celý měsíc, na důstojné bydlení, a na ošacení.  
Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek, možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou/ženy s partnerem.
 
- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.
- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč
 
Celkem tedy musí občanovi ČR z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně  minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv. Teprve to, co je nad rámec této částky jako odměna za vykonanou práci, smí exekutor zabavit, a předat věřiteli.

Příslušní soudci, exekutoři jsou povinni zohlednit tyto minimální potřeby pro to, abych měl zajištěno právo na život. A teprve nad rámec součtu těchto položek smí odjímat majetek lidí.
 
Ptám se, jak je možné, že v současné době, kdy by neměla již převládat jaksi barbarská morálka lidí navzájem, jak jsme o tom četli z historie, a středověku, naopak ještě přetrvává ze strany oficielních orgánů toto barbarství? Jak je možné, že si stát schválí legislativu, na základě které pak praktikuje odsuzování občanů české republiky do otroctví? Takto fungující stát není demokratickou zemí. Takovýto stát není právním státem. Takovýto stát takto fungující je na úrovni rozvojové třetí země, kde vládne bezpráví, korupce, a právo silnějšího. Takovýto stát si nezaslouží být součástí demokratického a právního většího celku, jakým se snaží vystupovat rada Evropy při propagaci evropské unie. Situace je ale o to horší, že si protiprávně jednotlivé členské země schválili a praktikují pravidlo, že žádný občan žádné členské země Evropské unie nemůže požádat žádnou členskou zemi v evropské unii o azyl. Je-li tedy na občanech kterékoli země evropské unie pácháno bezpráví, nebo násilí ze strany pracovníků státní moci, například jako je toto zde uvedené, tedy provozované pracovníky státní moci české republiky, pak občan, na němž je pácháno toto násilí a bezpráví se nemůže uchýlit do bezpečí jiného státu Evropy, nemůže nikde v Evropě požádat o azyl. To ale odporuje Deklaraci lidských práv, jejíž ustanovení se všechny státy Evropy zavázaly dodržovat pod sankcemi trestního stíhání odpovědných osob, je to tedy protiústavní, a nezákonné. Všechny členské státy se tedy takto dopouštějí nezákonného jednání. Pokud občanovi, na kterém je v jeho rodné zemi pácháno bezpráví, způsobí toto bezpráví navíc zdravotní obtíže, nebo jiné utrpení, pokud toto bezpráví přeroste v týrání a mučení, takovýto občan nemá, kam by před touto zvůlí pracovníků státní moci unikl. Tak se evropské společenství a jednotlivé členské státy evropské unie stávají, staly a již jsou zločinným společenstvím, které tyto jevy podporuje, které se zbavuje odpovědnosti za dodržování lidských práv, které v podstatě podporuje barbarství, nacismus. 
 
Mám bohužel podezření, že podle tohoto vzorce - klíče - postupují pracovníci české republiky plošně, tedy proti početné skupině ekonomicky slabší skupiny občanů české republiky. Proto posílám toto trestní oznámení i k mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, aby posoudil, zda se v České republice nepraktikuje ze strany pracovníků státní moci Autogenocidní politika vůči početné ekonomicky slabší skupině obcanů České republiky. 
 
V České republice ale pracovníci státní moci, pracovníci justice, soudci, exekutoři a další spolupracující subjekty, si uzurpují právo na to, diktovat občanovi že má žít v méně důstojných podmínkách, než je zde uvedený minimální společenský standart občana České republiky. Nechť všichni zúčastnění berou prosím navědomí, že jedině dodržováním lidských práv, a úctou k občanovi jako k člověku, se podaří tuto společnost dovést k blahobytu, k prosperitě. Jakékoli barbarské projevy ze strany pracovníků státní moci mají a budou mít za následek pouze bídu, a utrpení obyvatel země
 
Toto trestní oznámení bylo rozesláno na:
 
Vrchní státní zastupitelství ČR
Policejní prezidium ČR
Oubudsmanovi ČR
Evropskému oubudsmanovi
Nejvyššímu komisaři pro lidská práva při OSN
 
dále na vědomí:
Ústavnímu soudu ČR
 
Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu s vyjádřením podezření na moderní formu genocidy ekonomicky slabší početné skupiny obyvatel České republiky-tedy s podezřením na autogenocidní politiku pracovníků státní moci České republiky
 
médiím, tisku, televizním stanicím a dalším organizacím hájící lidská práva v ČR i ve světě.
 
 
Jiri Pelisek