Trestní oznámení na pracovníky magistrátu města Pardubic, kteří za pomocí ozbrojených složek Ministerstva vnitra obsadili majetek invalidního důchodce, kterého hodinu před tím lstí unesli proti jeho vůli, a nechali ho uvěznit na zamřížované oddělení...

30.08.2013 11:52

(O této záležitosti je podrobně informována také Generální inspekce bezpečnostních složek ČR): Trestní oznámení na pracovníky magistrátu města Pardubic, kteří za pomocí ozbrojených složek Ministerstva vnitra obsadili majetek invalidního důchodce, kterého hodinu před tím lstí unesli proti jeho vůli, a nechali ho proti jeho vůli uvěznit na zamřížované oddělení Pardubické nemocnice.

Jiří Pelíšek, trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice; přechodné bydliště, odkud jsem byl násilím vystěhován státními zaměstnaci na ulici: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice

 
Pro: Vrchní státní zastupitelství v Praze
 
 
Věc: Trestní oznámení pro spáchání trestných činů omezování osobní svobody, zneužití pravomoci, loupežného přepadení ze strany organizované skupiny státních zaměstnanců policie ČR, městské policie, magistrátu města Pardubic, dále ze spáchání a spolupodílení se na spáchání předem připraveného trestného činu segregace mé osoby touto organizovanou zločineckou skupinou státních zaměstnanců, dále ze spáchání trestného činu nezákonného segregačního pronásledování mé osoby za strany organizovaných bezpečnostních ozbrojených jednotek, dále ze spáchání předem připraveného trestného činu únosu pana Konvalinky Davida z Pardubic, jeho nezákonným způsobem zbavení svobody, uvrhnutí jej do zamřížované budovy psychiatrie v Pardubicích s cílem obohatit se na jeho mnohamilionovém majetku bez jeho vědomí, bez jeho souhlasu za pomocí zneužití statutu zbavení jej z moci úřední způsobilosti k právním úkonům. Dále ze spáchání trestného činu fyzického napadení pana Konvalinky Davida z Pardubic dne 24.8.2013 a vystavení jej podmínek ohrožujícím jeho života ze strany městské policie Padubice, dále ze spáchání trestného činu ohrožení mého života tím, že mne vysegregovala výše zmíněná skupina státních zaměstnanců násilím, fyzickým přepadením a odcizením mých klíčů z mých kapes od mého nového bydliště, kde jsem měl s majitelem domu přátelskou dohodu o vzájemné výpomoci a řádnou nájemní smlouvu, a uvrhla mne tato zločinecká mafiozní skupina státních zaměstnanců zpět do bezdomovectví dne 28.8.2012 v cca 16 hodin tím, že mne násilím bez mého souhlasu vystěhovala z mého nového bydliště, kde jsem bydlel již 14 dní, vystěhovali mne bezohledně na ulici a udělali ze mně tak znovu bezdomovce, čímž jsem se stal okamžitě ohrožen na životě, protože v domě, kde jsem pobýval, zůstalo nakoupené jídlo, a na další nákup jídla nyní nemám vůbec peníze. Byl jsem vyzván výše jmenovanou organzovanou zločineckou skupinou státních zaměstnanců k tomu, abych si s sebou vzal všechny své věci, že dům se bude pečetit. Jídlo jsem však do tašky žádné si dát nestihl, protože mne vytlačili násilím z domu. A ani by nebylo reálné, abych si znakoupených surovin jako bezdomovec nyní někde na ulici vařil. Dále podávám trestní oznámení na neznámou skupinu pachatelů, kteří mne utýrávají k smrti na hladomor tím, že provozují legislativu ve státě, která nezajišťuje mi jako občanovi ČR důstojný život, ale sociální systém ČR mi vyplácí tak malou částku měíčně, ze které se prostě skromě najím, ale jen po dobu 14 dnů. Pak již nemám penízena jídlo na dalších 14 dní v kalendářním měsíci. jsem segregován ze společnosti tím, že mne stát Česká republika trvale odřezává od možnosti mít výdělek pro zajištění mého základního práva, práva na " Život ". exekučně jsou mi zabavovaány výplaty, a exekučně mám obstaven bankovní účet.
 
Dne 28.8.2013 ve 14:15 hodin přijela motorizovaná skupina 4 pracovníků magistátu města Pardubic ke mně domů, na adresu Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice. S mým přítelem panem Davidem Konvalinkou, se kterým jsme se chystali jeho vozidlem zajet nakoupit a pro listovní doporučenou zásilku na poštu, dále zařizovat ve městě Pardubice kroky k oddlužení jeho pohledávek vůči jeho věřitelům. Pan Konvalinka ale těmto státním zaměstnancům na magistrát ve 13.45 telefonoval ze svého domácího telefonu, že si nepřeje, aby přijeli, že jede do města, že nebude doma. Přesto přijeli, a požádlali mně, abych jim otevřel branku do zahrady, že chtějí jít za panem panem Konvalinkou, že to mají spolu domluveno. To mi říkala paní Jansová z magistrátu, když stála spolu se třema svými kolegy na chodníku za zamčenou brankou. Vzhledem k tomu, že pan Konvalinka má vadu chůze, vyhověl jsem  jim, aby nemusel hned ze schodů jim otevírat. Pan Konvalinka se oblékal a byl již u vstupních dveří domu, chystali jsme se odjet do města, jeho vozidlo bylo již připraveno k odjezdu, jen jsme měli nastoupit. a odjet. Když v tom se výše uvedeným způsobem dostavili tito pracovníci magistrátu. Vstoupili do domu, vyvedli pana  Davida Konvalinku, a já jen slyšel, jak se brání a říká jim, že nechce s nimi nikam jet. Oni jej ale obestoupili kolem dokola, a jeden z těchto čtyř pracovníků magistrátu, pan Tajovský jej břichem vystrkal až k vozidlu, kde jej naložili a odjeli s ním. Pan Konvalinka se nezmohl na žádný větší odpor, protože má berle, a na nich má co dělat aby se udržel, když needí na invalidním vozíčku. V podstatě pana Davida Konvalinku před mýma očima proti jeho vůli unesli. Když jsem se ptal, co se to děje, kam ho odvážejí, paní Jansová-vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu města Pardubic mi jen stroze sdělila, že jedou za babičkou pana Konvalinky do nemocnice, kde v tu dobu pobývala, a pan Tajovský mi sdělil, že je důležité, abych počkal na Davida Konvalinku doma.
Za pár minut po té co odjeli, asi tak za 20 minut-nevím přesně, přijela k domu motorizovaná hlídka městské policie. Byl jsem zrovna na zahradě, a upravoval tam ještě nějaké věci, až se pan Konvalinka vrátí, abychom společně vyrazili do města, jak jsme byli domluveni. Když jsem viděl, že před domem parkují měštští policisté, otevřel jsem branku a šel jsem se jich zeptat, co potřebují. Stroze mi sdělili, že dům se bude pečetit, že jen čekají na státní policii, a na příjezd pracovníků magistrátu města Pardubic. Byl jsem z toho v šoku. Ptal jsem se jak je to možné, vždyť mi před chvílí pracovníci magistrátu města Pardubic řekli, že jedou s panem Konvalinkou za jeho babičkou na návštěvu do nemocnice. Po té co jsem se ptal opakovaně na tyto věci, mi městští policisté sdělili, že dostali od magistrátu povel, aby dům zapečetili, že si pan Konvalinka-majitel domu a celého pozemku Věry Junkové 447 vzal domů nějakého kumpána, a že se pracovníci nebo nějaká pracovnice z magistrátu města Pardubic obává, aby tento kumpán Davida Konvalinky si nevzal do domu další kumpány, a s domem se něco nestalo. Proto že dostali od těchto pracovníků magistrátu města Pardubic příkaz k zapečetění domu pana Davida Konvalinky, na adrese Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice. To mi přišlo jako zcela absurdní zvůle státních zůčastněných zaměstnaců. Vše jsem přetlumočil místním sousedům, kteří celou scenérii se zájmem pozorovali od svých plotů. Došlo mi, co se stalo, že pana Davida Konvalinku někam pracovníci magistrátu města Pardubic jeli uklidit, aby si mohli dokončit svou zvůli zmocnit se jeho majetku. Došlo mi to zcela okamžitě. A místním sousedům taky. Ale já znám detaily a pozadí celé této kauzy, na rozdíl od sousedů.
Jakou moc má dnes exekutor? Pan exekutor Navrátil, z Pardubic, který má zástavní právo na nemovitost pana Konvalinky z roku 2010 kvůli částce 5000,-Kč dluhu s příslušenstvím ve výši cca 15.000,-Kč?? Jakou má moc?? Má známé na magistrátu?? Nevím.
 
Ale babička pana Konvalinky se o něho dle svých možností starala namísto jeho rodičů, kteří se jej v podstatě zřekli po narození, když viděli, že je tělesně postižený na nohy. Že se o Davida Konvalinku starala s láskou, svědčí i fakt, že spolu jezdili ona na kole, on na tříkolce na projížďky, i přes handikap pana Konvalinky. Někdy na jaře letošního roku-nevím přesně-paní Emilie Konvalinková darovala svůj celý majetek, tedy velký dům o 10ti místnostech se zahradou panu Davidovi Konvalinkovi. Dům je v perfektním stavu. Jen co se týká vnitřní estetiky, odpovídá toto věku a možnostem paní důchodkyně, která se starala především o svého vnuka Davida. Dům potřeboval mladší sílu, která by jej pomohla lépe udržet, jako například malby interiéru a pravidelné vytírání podlahy, luxování vysavačem. To je vše. Jinak je dům v naprostém pořádku, i jeho okolí. Jen zahrada letos zůstala neposekána, protože letos zatím není k dispozici sekačka na trávu. Rovněž zaparkované vozidlo jehož vlastníkem je pan Konvalinka v garáži voní novotou, a je v naprostém pořádku, plně provozuschopné.
 
Letos v červnu ale babička pana Konvalinky vážně onemocněla ve svých 84 letech, a ulehla na postel-tedy matrace naskládané na sobě, na kterých spala.
Nikdo z rodiny jí nechodil prý pomáhat. Na všechno tu teď byl jen její vnuk David Konvalinka, který i přes svůj značný handicap s nohama, se o svou babičku staral. Paní Emilie Konvalinková po 32letech trvalé a soustavné péče o svého vnuka Davida Konvalinku onemocněla a ulehla v červnu 2013 na lůžko. Již o měsíc později na paní Emilii Konvalinkovou paní vedoucí sociálního odboru magistrátu města Pardubic, paní Jansová podala želobu k okresnímu soudu v Pardubicích pro zbavení svéprávnosti, způsobilosti k právním úkonům paní Emilie Konvalinkové, a současně v této žalobě žádá také zbavení způsobilosti k právním úkonům pro pana Davida Konvalinku. Tuto žalobu mi pan David Konvalinka ukázal, veškeré dokumenty, o kterých se zde zmiňuji, jsem osobně četl, neboť se mi David Konvalinka s nimi ze své vůle sám od sebe svěřil, jako svému příteli. 
Viděl jsem také rozhodnutí okresního soudu v Pardubicích o zbavení způsobilosti k právním úkonům paní Konvalinkové Emilie, které jí bylo doručeno v srpnu 2013. Lhůta pro odvolání myslím končila dne 21.8.2013, tedy v době, kdy byla v nemocnici hospitalizována, a David Konvalinka jej v bytě našel po tomto termínu. Předpokládámtedy že paní Konvalinkové vzhledem k hospitalizaci unikla možnost odvolat se proti rozhodnutí soudu, jinak by to nejspíš udělala.
Včera, když jsme se s panem Konvalinkou davidem chystali společně jeho vozidlem na poštu pro doporučený dopis, byla poslední lhůta pro vyzvednutí tohoto dopisu. Vyzvednout si jej již nestihl, protože namísto na cestu na poštu pana Davida Konvalinku unesli zjevně proti jeho vůli pracovníci magistrátu, aby jej mohli uklidit. Domnívám se důvodně, že celá akce byla magistrátem předem připravená, naplánovaná. Jestliže si ale pan Konvalinka David nevyzvedl včera dopis díky tomu že byl zbaven nezákonně svobody, a trčí teď za mřížemi psychiatrie v Pardubické nemocnici, znamená to, že tento dopis již vyzvednout nemůže a doporučený dopis poputuje zpět k adresátovi, přičemž se považuje včerejškem za doručený. Je možné ale, že se jedná o dopis od okresního soudu v návaznosti na žalobu paní Jansové-vedoucí sociálního odboru magistrátu města Parubic. Pokud se pan David Konvalinka nyní, když je držen v zajetí, byť lékařů psychiatrů na popud mafie úředníků magistrátu města Pardubic, neodvolá proti doručenému doporučenému psaní, bude po 8dnech zbaven svéprávnosti, bude zbaven způsobilosti k právním úkonům stejně jako jeho babička, protože rozhodnutí soudu nabyde právní moci. Možná je to jiný dopis, ale co když se jedná o toto? Je to hra o čas? Pár dní si jej budou podávat pana Konvalinku lékaři po odděleních, a až jim přijde echo, že můžou pana Konvalinku propustit, tak to udělají, ale bude již pan Konvalinka zbaven způsobilosti k právním úkonům. A o to magistrát města Pardubic usiluje. Díky mafióznímu předávání informací mezi magistrátem, policií, a městskou policií, justicí, díky odposlechům telefonů lze předpokládat, že toto divadlo včera zinscenovali právě proto, aby pana Davida Konvalinku zbavili způsobilosti k právním úkonům. Jsem jediný, kdo se o pana Davida Konvalinku v současné době může starat, a také jsem mu pomáhal, staral jsem se o něho. Neměl jsem před tím kde bydlet. Požádal jsem pana Konvalinku, zda by mi poskytnul přístřeší, a on přátelsky souhlasil. Požádal mně o pomoc při řešení jeho psychické a fyzické situace. Tuto pomoc mu poskytuji, a měl pan Konvalinka plán, jak vyvést svou ekonomiku k prosperitě, jak oddlužit dům, a jak jej zvelebit. Ale tím, co mu včera provedli pracovníci státní Pardubické mafie shora uvedení, mu zmařili veškeré jeho životní cíle a plány. Zbavili pana Konvalinku i jeho průvodce, pomocníka, přítele, tedy mne. Protože tito pracovníci magistrátu si mně zcela jistě prolustrovali, moc dobře s určitostí znají, z jaké situace jsem se v Pardubicích ocitnul. Pan David Konvalinka mi na krátký čas pobytu u něho zachránil život.
Když jsem k němu přijel ten den, co mu odvezli babičku do nemocnice, neměl jsem ani tušení, co se tam přihodilo, že je v nemocnici. Přijel jsem k panu Konvalinkovi vyčerpaný, hladový, a neměl jsem jinou alternativu pro život, zemřel bych jinak na hladomor, anebo jinak-nevím. Vzájemně jsme si tedy s panem Davidem Konvalinkou vypomáhali,jak to šlo. Úředníci z Pardubického magistrátu ale zřejmě usoudili, že bývalý bezdomovec, jako já, nesmí nikde bydlet, a musí zústat bezdomovcem. A tak mně nechali vyvést státní policií s asistencí aktivních městských policistů z mého současného bydliště v Pardubicích, ulice Věry Junkové z domu, ukradli mi z kapes násilným fyzickým přepadením klíče od branky zahrady a od domu, a vyhnali mne z pozemku pana Konvalinky na veřejnou komunikaci, na ulici Věry Junkové.
 
Přečtěte si, prosím níže uvedené prohlášení pana Davida Konvalinky ze soboty, 24.8.2013, kdy ho domů dopravil sanitní vůz za asistence městských policistů, protože mu nějací občané museli zavolat od místní věznice městskou policii, jelikož se mu rozpadl jeho invalidní vozík natolik, že mu zůstaly zaklíněny nohy. Toto prohlášení sepsal David Konvalinka po té, co jej městští policisté dopravili domů. Trochu mne udivilo, proč jim Daavid Konvalinka říká, aby nemluvili ,,o těch smrtelnejch věcech, a opakoval t třikrát. Myslel jsem, že se něco přihodilo s babičkou,ale ne, bylo to vše jinak. Městský strážník, když mne uviděl u branky, mi řekl. ..má defekt, prasklo mu kolečko. A podával mi takřka třetinu rozpadlého vozíku se slovy:,,..on má nějakej problém, mluví o smrti..." a já nato odpověděl, že asi jak má babičku v té nemocnici, tak to na neho doléhá. Po té mi David konvalinka vyprávěl zážitky z toho dne, jak uvádím v tomto jeho rukou, na jeho počítači sepsaném prohlášení:
 

Přepadení městskými policisty a výhružky smrtí a zabitím

 


 Dne 24. 8. 2013 jsem  jel  ráno brzy po vyspání, po probuzení se a snídaní na ubytovně v Pardubicích z Dukly na svém invalidním vozíku do nemocnice za svojí  babičkou do Pardubické nemocnice  na Interní oddělení - geriatrie, pokoj č. 3, 2. patro. Zde jsem přijel jak píši na svém invalidním vozíku, ke své babičce, která mě velmi schází, na ten pokoj jak píši a na toto patro. Dole v patře č. 0 v přízemí jsem vjel do výtahu na vozíku. Potom, když jsem vjel do výtahu, zmáčkl jsem prstem tlačítko č. 2, čili 2. patro.


Ve 2.  patře jsem vyjel z výtahu. Dveře výtahu se za mnou zavřely. Potom jsem hned spěchal na vozíku ke své babičce na pokoj č. 3, kde jsem pobyl a popovídal si s ní a hlavně pobrečel, jaký mám život od 8 h 0 min do 8 h 30 min. Potom jsem  se s babičkou rozloučil, popřál jí hodně zdraví a na vozíku odjel z pokoje č. 3 z 2. patra zpět přes dlouhou chodbu k výtahu. Zde u výtahu jsem zmáčkl prstem tlačítko na otevření dveří. Potom jsem vjel do výtahu. Dveře se zavřeli a já ve výtahu zmáčkl prstem tlačítko č. 0 čili přízemí.


V přízemí jsem měl již naložen velký náklad na vozíku a špatně se mi jelo. Snažně jsem prosil zde v přízemí nějakého pana Dr, aby mi zavolal sanitku na odjezd domů. Ten mi nevyhověl, tak jsem jel na vozíku s těžkým nákladem směrem k vrátnici z nemocnice ven. Trolejbusem jsem jet domů nemohl, když jsem měl tak těžký náklad a než jsem s tím dojel na vrátnici jelo se mi velmi špatně. Tak jsem dojel k té vrátnici a tam si poprosil paní, aby mi někoho zavolala


Ona mi zavolala Městskou policií č. tel 156, bílá Octavia osobní policejní služební automobil s modrými pruhy. Vůz řidila posádka 4 mužů, kteří mě ihned po vystoupení z auta začali vulgárně nadávat a vyhrožovat mi smrtí a zabitím. Řekli mi : My tě známe vole, když si jezdil na invalidní tříkolce, když jsi coural sám o holích městem venku vole. Zabíjem tě. Dovezem tě utopit vole. Hodíme tě i z vozíkem přes zdymadlo do řeky vole, nebo zhebneš pod rychlovlakem Pendolíno, který jezdí 160 km / h. Nebo tě dáme nohama na koleje vole, a Pendolíno ti urve nohy a ty zhebneš vole v ukrutných bolestech a vykrvácíš vole. Nebo další možnost vole čili ustřelit pistolí palici vole. Toto se mělo stát v sobotu dne 24. 8. 2013 v 10 h 20 min


Když mi takto hrubě vynadali s výhružkami ukrutnou smrtí a zabitím pustili mě samotného bez drže a pomoci na mém vozíku z kopce dolů. Tak jsem zabrzdil celý vozík - 2 brzdy - 1 na levé straně,  2. na pravé staně a jel jsem velmi pomalu se zabržděným vozíku hluboko dolů z z velkého kopce. Měl jsem hrozný strach z hrozného pádu, vážného úrazu nebo dokonce smrti. Tou hroznou jízdou dolů z kopce se mi porouchal a rozbil vozík. Jel jsem po chodníku z toho kopce. Oni jeli vedle mě po ulici ve svém autě a vyhrožovali mi : Za 20 min budeš doma vole, jak jsme ti to řekli, jinak tě zabijem. My jedem do hospody na pivo vole. Potom se přijedem podívat. Když nebudeš včas doma vole, zabijem tě. Tak jsem se strachem rychle odjel na autobus ke Karlovině. Tam ujel 1 zastávku a vystoupil. Potom jsem dojel navozíku na zastávku trolejbusu č. 9, na zastávku Krajský úřad. Zde jem čekal hodinu v teple na slunci navozíku na trolejbusč.9. Ten mě odvezl do ulice na zastávku Husová k věznici . Zde mi pomohl ještě pán z trolejbusu ven na vozíku. Vozík se ihned po vyndání z trolebusu ven panem řidičem úplně celý rozpadl a zaklínil mi nohy. Šli nějací mladí lidé a zavolali mi ve věznici pomoc. Tak potom zase přijela městská policie s vyhružkami zabitím a krutou smrtí a nadávkami vole i se starou sanitkou dokteré mě naložli na uplně rozpadlém vozíku, který trochu složili s nadávkami do volů, klením, vyhrožováním krutou smrtí a zabitím a dovezli mě domů.Zde mě vyklopili.

 

David Konvalinka

Věry Junkové 447-Studánka

Pardubice

 

>konec prohlášení

 

Včera, t.j. ve středu 28.8.2013 jsem panu Davidovi Konvalinkovi zajistil, sehnal, a přivezl domů nové invalidní pojízdné křeslo, tak byl rád, že nemusí doma o chodit o berlích. Na tomto vozíčku bych s ním býval objel jeho potřebné záležitosti, v kombinaci s použitím jeho osobního automobilu. Tuto možnost mu státní zvůle Pardubických státních výše zmíněných mafiánů ale byla odepřena. A z moci úřední teď z pana Konvalinky je vyráběn a transformován člověk mentálně postižený. On nesouhlasil celou dobu s nepořádkem, který doma měl,než jsem k němu přišel.Nechtěl ani žádnou matraci. Vadily mu pachy, co jsou v domě. Ale stará paní Konvalinková již nezvládala vše obstarat. A David Konvalinka se poslední dva měsíce staral hlavně o svou babičku. Tak je poněkud hlopué ze strany úřednice paní Jansové uvádět do žaloby o zbavení právní způsobilosti pana Konvalinku, když ani nemohl zajistit včas a pořádně úklid od té doby, co je jeho babička nemocná. Je to ale spolu s dalšími výmysly účelově zkreslit situaci v doměm obratný prvek do obžaloby, který jistě soudce ocení při odebírání právní způsobilosti pana Davida Konvalinky.

Domnívám se důvodně, že celý zde uvedený státní aparát státních úředníků je zkorumpovanou organizovanou mafií, která vedle své běžné práce provozuje i trestnou činnost. Ale na venek mají napsáno na u autech ,,domácí péče, ,,pomáhat a chránit" a podobně. Navíc mají chování, a vyjadřování hospodských povalečů.  

Udivil mne rovněž přístup ošetřujícího praktického lékaře pana Konvalinky, MUDr. Choceňského vůči němu jakožto ke svému pacientovi ze včerejšího dne, myslím zcela nestandartní.. Pana Konvalinku to také udivilo, byl z toho rozrušený. Protože pan Konvalinka má jisté zdravotní obtíže, a má nepojízdný invalidní vozík, byl jsem mu zajistit u jeho praktického lékaře minulý týden jisté zdravotní pomůcky, které běžně používá a jen bylo potřeba doplnit zásoby. Ale pan doktor Choceňský byl minulý týden na dovolené, a tak jsem jednal o záležitosti se zdravotní sestrou ve vedlejší ordinaci. Vybavila mne však zdravotními pomůckami jinými s tím, že jsou lepší, než ty, co pan Konvalinka běžně čerpá. Trochu mně udivilo, proč mu tedy rovnou běžně nedávají ty lepší. Ale nic jsem neříkal, a doručil materiál panu Konvalinkovi. V úterý 27.8.2013 jsem sháněl pro pana Konvalinku invalidní vozíka, a sehnal jsem pro něho alespoň pro zatím křesílko klozetové pojízdné v hodnotě 4.000,-Kč. Jen mi bylo řečeno paní prodavačkou ve zdravotních úpotřebách, že potřebuje poukaz od praktického lékaře, nebo od lékaře specialisty. Druhý den, tedy ráno v 9 hodin 28.8.2013 ve středu, jsem šel pro poukaz k ošetřujícímu lékaři pana Konvalinky k panu dooktorovi Choceňskému pro ten poukaz na klozetové křeslo pojízdné, s tím, že když poukaz dostanu, hned pro vozíček domácí pojedu.

V ordinaci doktora Choceňského se ale začalo dít něco divného. On mi řekl mezi řečí: ,, ..mají ho pana Konvalinku odvézt do nemocnice, je to domluvený, volali z magistrátu, je to už zařízený, přijede pro něj sanitka." A tím to mělo jako skončit. Pan doktor utrousil tuhle větu, a snad si myslel, že již více o tom nebude řeč. Ale nechápal jsem tu větu. Myslel jsem, že má pan Konvalinka být hospitalizován kvůli jeho fyzickému zdravotnímu stavu. Zeptal jsem se proto: ,,no a jak dlouho myslíte, že by tam mohl Davit být v té nemocnici?" Doktor Choceňský mi odpověděl:,,ne on tam jde na geriatrii jen na kontrolu" Nechápal jsem jen, že David Konvalinka o tomto není informován. Tak jsem mu po příchodu domů přetlumočil, co mi jeho lékař říkal o tom odvozu do nemocnice. Začal se pan Konvalinka zajímat o to, kdy že pro něho přijede sanitka, a kdy v kolik hodin má být na té geriatrii. Podivné však bylo, že jeho ošetřujíécí lékař mu tuto informaci nezodpověděl, i přes to, že se jej David Konvalinka opakovaně ptal. Jediné, co mu lékař pan Choceňský sdělil, bylo, ať si pro tuto informaci zatelefonuje na magistrát Pardubic. Volal tedy na magistrát několikrát, ale opět byl odkázán jinam. Volal tedy zpět po polední pauze panu doktorovi Choceňskému aby mu podal informaci, kdy má jet tou sanitkou na tu kontrolu. Pan doktor Choceňský mu ale odpověděl toto:,,Zavolejte těm sestrám, co k Vám jezděj Vás ošetřovat, ať mi zavolají, já jim to řeknu, a pak se zeptejte jich." Po tomto telefonátu byl pan David Konvalinka doslova zdrcen z toho, jak s ním je jednáno. A já si kladu otázku: ,, to je i jeho ošetřující lékař vmanipulován do této mafiózní mašinérie rozjeté magistrátem města Pardubic paní Jansovou, proti panu Konvalinkovi Davidovi, s cílem zmocnit se jeho majetku tím, že jej za každou cenu nutně a co nejrychleji zbaví svéprávnostii, způsobilosti k pávním úkonům???" Ale vzhledem k tomu, čeho jsem byl svědkem, jak s panem Konvalinkou mluvil a jednal i jeho ošetřující lékař, pan Choceňský, si musím odpovědět, že bohužel ano. I on je součástí této mafiózní skupiny, co usilují v podstatě Davidovi Konvalinkovi o jeho život. Chtějí z něho vyrobit úplného ubožáka, ktzerý o sobě vůbec v ničem nemůže rozhodnoput, a to jen proto aby zamaskovali skutečnost, že místní realitní mafie ve spolupráci s ostatními aktéry se prostřednictvím již zajisté plánované dražby domu pana Konvalinky korupčně napakují na této transakci. Jsou jak utržení z řetězu, a již neznají ani základy lidství. Jednají jak zběsilí, protože jsem jim tam stál v cestě jejich korupčních plánů. Tak mne vystěhovali na ulici, a udělali ze mne násilím s použitím státních ozbrojených složek ministerstva vnitra a městské policie opět občana bezdomovce. A z pana Konvalinky vyrobili tímto způsobem a jeho uvězněním v psychiatrii nemohoucího člověka, který je totálně nyní již závislý jen a pouze na těch lidech, kteří jej unesli, protože já již s nařízením policie pod jejich pohrůžkou že mne zkriminalizují jako lupiče, kdybych se do svého nájemného bytu znovu vrátil, když tam pan Konvalinka teď není, nemohu v domě na něho čekat až se vrátí z nemocnice, protože by mně s největší pravděpodobností nezákonně policie zatkla, a dle sdělení příslušníka policie který se zúčastnil násilného oloupení mne o klíče od domu, by tento policista prý se mnou jednal jako s někým, kdo se do domu vloupal. A to všechno i přes to, že jsem všem zúčastněným na místě se proukázal svým platným občanským průkazem, a platnou nájemní smlouvou, podepsanou majitelem pozemku a nemovitosti, kde mám své nynější zatím přechodné bydliště, i když jsem byl z něho násilím policií a státními orgány vystěhován proti mé vůli na ulici. Po té, co jsem policistovi státní policie předal k nahlédnutí svůjobčanský průkaz, a nájemní smlouvu, si tuto nájemní smlouvu  tento policista ofotil digit.fotoaparátem, pak mi ji vrátil spolu s obč.průkazem. Šel jsem i uklidit tyto dokumenty domů, a branka na zahradu byla stále zamknutá. Jeden z příslušníků městské policie ji přeskočlil, a přilítnul ke mně, začal mi fyzicky brát můj klíč od domu, který jsem měl připnutý na kalhotách, takže mu to nešlo, tak mi tam za to tahal. Nemohl jsem se fyzicky ubránit takové ozbrojené přesile, co se tam sjela na místo. Klíč jsem mu tedy pod nátlakem dal, a druhý klíč, od branky na něj státní policista pokřikoval, že jej mám v zadní kapse u kalhot. Tak jsem mu jej také dal. 

David konvalinka touto policejní razií, tím, že jsem byl násilím vystěhován z domu, a byly mi zcizeny policií a městskou policií klíče od domu, tak ztratil jediného člověka, který mu mohl pomáhat, a který mu fakticky pomáhal žít. Tedy zbavili pana Konvalinku státní zaměstnanci mne, jakožto člověka, který mu pomáhal žít. Nyní je tak úmyslně strategicky, myslím magistrátem města Pardubic, paní vedoucí odboru sociální péče, paní Jansovou vmanipulován do situace, kdy si již nemůže vybírat, a musí se podvolit všemu, co mu naservírují ti, co jej unesli a uvěznili na zamřížovanou psychiatrii Pardubické nemocnice. Je tak ale zároveň zbaven práva postarat se o své finanční záležitosti, které, jak vím, chtěl dát do pořádku. Protože magistrát, ten má strategii vypořádání úhrad drobných dluhů, které David Konvalinka má, jasnou. A tou strategií je dražba nemovitosti, její prodej, samozřejmě že se pak zúčastnění mezi sebou podělí o zisk. V realitní hantýrce se tomuto říká ,,tipařská provize" Toto je můj intuitivní osobní názor. Nikoho nepomlouvám, jen vyjadřuji své pocity a svůj názor občana. A povinností orgánů činných v trestním řízení, je, myslím, tyto indicie všechny prověřit, a eventuelně zabránit případnému korupčnímu jednání, jak zde uvádím. Problém takovéhoto majetku dnes je nejspíš ten, že se za reálnou skutečnou hodnotu dá prodat jen ztěží, protože občané nemají zpravidla tolik peněz pohromadě, a prodej nemovitostí obecně stagnuje. Navíc je zde krásná velká zahrada s ovocnými stromy, přístavky, garáž, 2x kůlna, plyn, a je to dům ve městě. Dle sdělení pana Davida Konvalinky je hodnota jeho majetku ve výši 7milionů korun. Pokud vím, co mi říkal, prodávat, ani rozprodávat svůj majetek neuvažuje, spíš by jej rád zvelebil, a zčásti využil podnikatelsky, aby se dostal ekonomicky z mírně záporných čísel do čísel příjemně pozitivních. A zúčastnění aktéři výše zmíněné razie na adese Věry Junkové 447 dne 28.8.2013 , která trvala od cca 15 hodin do cca 17hodn, zejména pracovníci magistrátu, jsou si moc dobře vědomi toho, že když teď již v domě na uvedené adrese nepobývám z důvodu výhrůžek státní policie o mém kriminalizování, kdybych tam byl, že nemohou ani pana Konvalinku tam pustit z nemocnice zpátky domů. Protože on je invalidní na nohy, a má průkaz ZTP / P . Tím P za lomítkem jsem mu byl doma já. Nyní ale, když mi policie zakázala tam být, už se pan Konvalinka domů nejspíš svobodně sám nepodívá, protože úředníci mumusí zajistit průvodce, nesmí jej ponechat samotného. A proto celé to divadlo. Zbavili pana Konvalinky jeho sv.obodného rozhodování, zbavili ho jeho dosavadního života, násilílím, lstí ho vmanipulovali do zamřížované psychiatrické kliniky v Pardubické nemocnici, a zřejmě mafiózně čekají na to, až pan Konvalinka propásne termín odvolání proti rozsudku okresního soudu v Pardubicích ohledně ztráty jeho způsobilosti k právním úkonům(toto je indicie, ale je velké riziko, že by se toto mohlo takto přihodit). Jeden z policistů státní policie mi při éto policejní razii sdělil, že pan David Konvalinka je napůl dementní. Nikdo v ulici si to ale nemyslí. Ani já ne. Je to inteligentní člověk. Ale když se dostane do stresu, když jej například ozbrojení 4 městští strážníci pustí z prudkého kopce dolů na jeho invalidním vozíku a nedrží jej, při tom mu vyhrožují zabitím, tak věřím tomu, že v takto vyhrocených situacích může jednat zkratově, stejně jako by asi jednal každý člověk v takové situaci. U pana Konvalinky se několikrát denně, minimálně 2x denně objevovali pracovníci pečovatelských služeb. Vždycky mne tam viděli, bavili jsme se, pomáhal jsem jim a panu Konvalinkovi když potřebovali. A i přes toto všechno, a že byli informováni o mém pobytu na této adrese, mne tito úřednci sociální péče města Pardubic prostřednictvím paní Jansové, mě nazvali kumpánem, s nutností mně vystěhovat s domu. S babičkou Davida, paní Emilií Konvalinkovou se také známe, a pokud vím, vřele mně zvala, že mohu kdykoli zde být. Paní Jansová ze sociálního odboru magistrátu města Pardubic si ze své práce dělá svůj majetek, a chová se jako na divokém západě. A městská policie, pokud je mi známo, velmi úzce spolupracuje mimo jiné s magistrátem. Jak je možné, že si jsou sebou tito  státní zaměstnanci tak jisti, že si toto vše bezostyšně dovolí? Možná jsou si jisti tím, že já již brzy zemřu na hladomor, kterým jsem nyní tátem česká republika týrán, a bude ode mne klid. Ale vím, že jim to nedělám jednoduchý, zatím dýchám.

 

Spravedlnosti a práva se občané české republiky zřejmě ještě po dlouhou dobu nedočkají.  

 

Jiří Pelíšek

" Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti."