Trestní oznámení - pro podezření ze zločinného spolčení a organizovanou trestnou činnost v oblasti advokátních a exekučních lobby, ve spolupachatelství soudců, státních zástupců a policie

16.09.2013 10:16

Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha - Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, mezinárodní trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím, senátu ČR.

Trestní oznámení - pro podezření ze zločinného spolčení a organizovanou trestnou činnost v oblasti advokátních a exekučních lobby, ve spolupachatelství soudců, státních zástupců a policie
 
 
Podávám tímto trestní oznámení s podezřením na zločinné spolčení a organizovanou trestnou činnost v oblasti advokátních a exekučních lobby, ve spolupachatelství soudců a státních zástupců s cílem se obohatit, a nezákonně, lichvářsky přemrštěnými poplatky, navyšující dluhy občanů, rozkrádání peněz těchto občanů plošně, po celé České republice, tedy jde o tunelování-rozkrádání peněz a následně i majetku českého národa ve značném rozsahu, protože když dlužník nemá na takto přemrštěné poplatky v Evropě, jako jsou u nás, zabavují exekutoři i další movitý a nemovitý majetek. Z Občanů, kteří někde cokoli dluží, tak Český stát prostřednictvím svých státních zástupců, soudců, exekutorů, a policie dělá mnohdy touto svou lichvou nuzné žebráky, a uvádí je tak mnohdy do stavu ,,sociální nouze" 
 
Jako důkaz uvádím statistiky běžných poplatků souvisejících s vymáháním pohledávek v Evropě, a ve srovnání s těmito  poplatky v České republice. Je na první pohled zřejmé, že je pro český stát výhodné si tyto poplatky ponechat co možná nejdéle, ale pro občany tomu tak není, jsou takto okrádáni i o to co nedluží, jsou takto záměrně předlužováni, a následně mnohdy i státem kriminalizováni pak za to, že nemají zaplaceno:
 
V EVROPĚ existují tři modely vymáhání dluhů: německý, švýcarsko-britský a český. 
>
> NĚMECKO
> Dluh např. 1020 Kč
> Soudní poplatek 576Kč
> Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 744Kč
> Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 372Kč
> Odměna exekutora 595 Kč
>
CELKEM 3307 Kč
> (v přepočtu)
> Německý model funguje třebav Polsku
>
> POLSKO
> Dluh např. 1020 Kč
> Soudní poplatek 180 Kč
> Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 360Kč
> Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 423Kč
> Odměna exekutora 530 Kč
>
CELKEM 2473
>  
 
Švýcarsko-britský model
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 292-710 Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 0 Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 0 Kč (přiznává se až od určité výše dluhu, v Británii 150 000 Kč)
Odměna exekutora 420-835 Kč

 CELKEM 2565 Kč  
 
A teď ČESKÁ REPUBLIKA
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 400Kč
náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 5220Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 2920Kč
Odměna exekutora 7800

CELKEM 17 360 Kč  
 
Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni: "Každý rok musejí lidé na vymáhání zaplatit 40-60 miliard korun. To je astronomická částka, která jde advokátní lobby. V září 2011 jsem na jednání se zástupci ministerstva spravedlnosti prezentoval, jak náš systém vymáhání pohledávek funguje. Přítomný švýcarský expert řekl, že vůbec nevěří, že je něco takového v Evropě možné."  Proč o tom v médiích vůbec nic není?  Média včetně veřejnoprávních tu nejsou , aby hájila zájmy lidí. Systém úvěrů, model exekucí, Kalouskovo snaha mít deset heren v každé ulici, vliv médií na společnost, to vše ruinuje statisíce jedn otlivců i rodin. V čím větších problémech lidi jsou, tím jsou manipulovatelnější. O to tu běží. Dokud lidem nedojde, jaká je role médií, všechno se bude jenom horšit....
 
Jde o nedovolené obohacování subjektů: Stát Česká republika, advokáti, exekutoři ve spolupráci se soudci, státními zástupci a státní policií, městskou policií,  na úkor občana, kterému někde vznikl dluh. Jmenovaným subjektům by měla být hanba takto parazitovat na kapsách obyvatel a na jejich neštěstí. Obzvlášť, když žijeme v předluženým státě, kterej neplní své základní povinnosti vůči občanům, vyplývající z listiny ,,Obecná deklarace lidských práv", jako je uzákonění existenčního minima ve výši, která je ,,reálným existenčním minimem na občana ve státě Česká republika".  
 
 
Jiří Pelíšek, občan České republiky
 
Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti.
 
 
 
Jiří Pelíšek, Trvale hlášen: xxxxxx, 257 51 Bystřice
Dne 28.8.2013 vysegregován státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice