V současnosti je podáno větší množství trestních oznámení na vládu ČR, politiky, na prezidenta, a to v souvislosti s provozováním trestné činnosti těch nejzávažnějších trestných činů, jako je genocida obyvatel, jejich segregace, velezrada prezidenta,..

15.08.2013 04:58

V současnosti je podáno větší množství trestních oznámení na vládu ČR, politiky, na prezidenta, a to v souvislosti s provozováním trestné činnosti těch nejzávažnějších trestných činů, jako je genocida obyvatel, jejich segregace, velezrada prezidenta,...Nechceme přece politicko-justičně-policejní státní systém, který kriminalizuje bezúhonné občany na základě nepravdivých, zkreslených,záměrně zmanipulovaných a překroucených vlastními silami vyrobených indici.Počet odsouzených tímto způsobem je více jak 7.000 občanů Ćeské reubliky ročně, což je téměř jedno okresní město, pozavírané ročně. Zmiňuji se zde o skupině otců, kteří nezvládají platit zrůzných důvodů své výživné na děti. Při tomto meziročním počtu pozavíraných otců, to už jsme za ta léta, co takto justice a spol. pracuje, to jsme národ kriminálníků. Přičemž systém ČR udržuje své občany ekonomicky pod hladinou prosperity a tak nutí občany aby se zadlužovali, a dotovali tak státní pokladnu. Když pak nemají na splácení, jsou kriminlizováni, a ponecháni na pospas bez peněz, na pospas ulic, jsou vrženi vstříc své smrti. Chceme dále takovout vládu ? Chceme dál takovéto soudce a sátní zástupce? Navrhuji výměnu všech státních zaměstnců. Nechť je ustanovena mezinárodní komise pro dohled nad plošnou jejich výměnou. Destabilizjí v současnosti bezpečnost tohoto státu.