Věc: Trestní oznámení - pro páchání trestných činů omezování svobody, dále Třídní segregace a sociálního vyloučení skupiny obyvatel ekonomicky slabší, a té skupiny občanů ČR, kteří jsou bez střechy nad hlavou na území České republiky. Tyto trestné činy p

24.10.2013 21:23

Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha - TŘÍDNÍ SEGREGACE skupiny obyvatel a sociální vyloučení = trestným činem podle § 402 trestního zákoníku v ČR, s trestem 5 až 12 let...Věc: Trestní oznámení - pro páchání trestných činů omezování svobody, dále Třídní segregace a sociálního vyloučení skupiny obyvatel ekonomicky slabší, a té skupiny občanů ČR, kteří jsou bez střechy nad hlavou na území České republiky.  Tyto trestné činy páchají níže uvedené subjekty. Žádám jejich potrestání v zájmu odstranění tohoto asociálního chování ve společnosti, které má pak neblahé globální dopady na oběti těchto trestných činů v podobě jejich vytěsnění ze společnosti, z prostor, a jsou donucovány tyto oběti k neustálým přesunům z místa na místo, je jim zakazován jejich spánek na zde, v tomto trestním oznámení uvedených místech, zpravidla místech, které jsou místy veřejnými.  Tito občané však, kteří se pohybují ve veřejných prostorách, protože žijí, a zrovna zde chtějí být z nějakého důvodu, jsou státními zaměstnanci, a různými pracovníky, například pracovníky bezpečnostních agentur odstraňováni násilím z těchto míst, nebo ústní domluvou ze strany policistů, anebo různými systémovými, či technickými řešeními, a lidé bez domova tak jsou zbavováni navíc také možnosti užívat veřejných prostor, jejichž výčet, a výčet zločinců, kteří tyto trestné činy segregace, tedy trestné činy proti lidskosti páchají, uvádím níže.


Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, Mezinárodní Trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím.
 
Životní a existenční minimum pro českého občana je vládou České republiky nastaveno na fyzickou likvidační úroveň pro lidi, kteří se na této sociální dávce stanou závislí-tedy když nemá takovýto občan příbuzné, kamarády, známé, kteří jej podpoří, nebo tučný kontokorent v bance, díky nimž by občan byl schopen udržet si své zákonné právo na život, a na důstojný život, a zároveň tak dotoval chod státu, ale aniž by toto tušil.

A tak mnoho občanů české republiky žije bez střechy nad hlavou, jelikož stát je tím, že sociální systém je silně v ČR nedostatečný pro zachování si důstojného života občanů, vytěsňuje do pozice ,,sociální chudoby". Jelikož ale pomoc státu pro mnoho tisíc občanů ČR je silně nedostatečná, hledají lidé, kteří se dostanou do situace bídy, někde útočiště. Například na lavičkách v parcích, žebrají na ulici kolemjdoucí o jídlo, o peníze, a třeba také ve státních zařízeních, jako jsou nemocnice, knihovny, a také ale z těchto důvodů páchají sebevraždy. Příčina většinou těchto jevů je ta, že soudci, aniž by důkladně prozkoumali aktuální náklady občana, jemuž odsouhlasují rozsudkem exekuci na jeho mzdu a na jeho bankovní účet, tito soudci tím, že nezohlední při rozsudku potvrzujícím exekuci tyto náklady dlužníka v podstatě rozsudkem odsuzují k trestu života v pozici ,,sociální chudoby", kdy občan, ač pracuje, se není schopen dostat k žádné, nebo k téměř žádné odměně za vykonanou práci a to po velmi dlouhý čas, mnohdy po několik měsíců, nebo i po mnoho let. Ale uznejte, že tento občan nemůže být bez peněz-miüsí jíst, někde přespávat, mít hygienu, platit nájem, a o toto vše soudci, kteří výše jmenovaným způsobem porušují ,,Deklaraci lidských práv", občana takovýmto rozsudkem připraví v podstatě ze dne na den. Bohužel takový takto postižený občan musí opustit své bydlení, musí rozpustit rodinu, a jdou bydlet, kam se dá. A nebo si vypůjčí peníze ne příští měsíc jinde, aby udržel svůj dosavadní důstojný život, půjčuje si, dokud má kde, protože zachraňuje život sobě i svým blízkým, a nekouká při tom na to, jestli bude moci úvěr splatit. Soud, který povolil exekuci na mzdu tohoto občana, a na jeho bankovní účet tímto rozsudkem zaútočil a ohrozil na životě tohoto občana, a jeho blízké. Tedy takto postižený občan následně se snaží uchránit život svůj, i svých blízkých, a volí k tomu všechny dostupné prostředky, které jsou mu známy, tedy čerpá peníze od jinud než ze své mzdy, kterou má zablokovánu, a jedná tak v zájmu záchrany života svého a svých blízkých. Mám podezření na to, že uvedený vzorec rozsudků a tím poškozování práv občanů se v České republice stalo masovou skutečností ve velkém rozsahu, to znamená, že takovýmito rozsudky je v České republice postiženo mnoho tisíc, možná statisíc obyvatel, občanů ČR. Pokud však občan nesežene peníze na život pro sebe a pro své blízké jinde nežli ze své zablokované mzdy či ze svého zablokovaného účtu, nutně musí opustit svůj domov, a rázem se z něho stává ze dne na den, bezdomovec. Pokud ale tito občané následně na základě ekonomické zmíněné persekuce jsou takto vysegregováni ze svých bydlišť, a nemají peníze na základní věci a životní potřeby, jejich těla velmi rychle chátrají, a zapáchají. Tito lidé nejčastěji jsou vážně následně nemocní s dolními končetinami, a tato onemocnění pak přerůstají až v amputace končetin mnohdy. Tím ale již u této skupiny občanů ČR se soudci spolu s exekutory dopustili týrání občanů, jimž zablokovali jejich přístup ke mzdě a penězům na jejich bankovním účtu prostřednictgvím schvalovacího rozsudku exekutorům se svolením těmto občanům tyto blokace provést.
 
Zde uvádím, kde, kdo, a jakým způsobem provozují výše uvedené trestné činy:
 
 
1. Trestné činy třídní a sociální segregace z obydlí, týrání a mučení občanů ČR:
     Soudci, ve spolupráci s exekutory v české republice, kteří se podílejí na blokacích jakýchkoli příjmů občanů České republiky, aniž by před touto blokací proběhlo jednání soudu s dlužníkem o nákladech dlužníka potřebných pro jeho důstojný život, pro možnost aby měl dlužník co jíst, aby měl dlužník na ošacení - tak, jak stanoví ustanovení Deklarace lidských práv. Neboť jak uvádím výše, občana bez projednání jeho nákladů nutných pro zachování si důstojného života rozsudkem o blokaci jeho finančních prostředků soudce uvrhuje přímo v ohrožení života, a rovněž tak jeho blízké.
 
 
Trestný čin třídní a sociální segregace, stallking:
19.10.2013
Národní technická knihovna Praha 6, Dejvice zkratka NTK.  Místní pracovníci ochranky spolu s vedením knihovny mi znemožnili přístup do knihovny a do noční studovny, znemožnili mi také přístup na internet na místních komputerech. Jako důvod uvádějí skutečnost, že jsem zde v budově kromě svých studií, a práce s internetem, také spal u počítače, zejména v nočních hodinách, v noční studovně. Spánek je přirozená potřeba člověka, a pokud člověk po 22 hodině usne, ať je to kdekoli, pokud nikoho neohrožuje, neměl by být rušen. Zde ale v NTK toto právo občana hrubě porušují, neustále opakovaně zde spící lidi budí, což odporuje listině lidských práv. Nemají důvod k tomu, aby spícího člověka zde budili, pokud není hlučný, nezapáchá, či jinak nenarušuje svou přítomností soužití. Zaměstnanci NTK tímto odstraněním skupinky lidí, na kterých je patrno díky svým zavazadlům, že jsou bez střechy nad hlavou, tak provedli vyčištění prostor NTK od těchto lidí, včetně odstranění mé osoby. Tím nás uvrhli v ještě větší izolaci ze společnosti ČR. Tím se dopustili třídní segregace z prostor knihovny skupinky lidí, nás, kteří jsme si zde vyhledávali různé informace na místních computerech, a různě s nimi zde pracovali, zároveň však vzhledem k tomu, že tato naše skupinka lidí bez střechy nad hlavou zde již je pokročlejšího věku-tak kolem 40let-na rozdíl od ostatních mladších studujících studentů-v noci prostě usnula únavou, zdůvodňují pracovníci NTK prostřednictvím úst pracovníků místní ochranky, že nám zamezili přístup do knihovny po celých 24 hodin, a do celé vnitřní části, tedy ke všem computerům, i v jiný čas, nežli v nočních hodinách. Stalo se tak jeden den po té, co jsem oznámil mezinárodním institucím a státnímu zastupitelství ČR trestnou činnost státního aparátu,státních pracovníků, kde tato trestná činnost vysoce převyšuje jednání mafie tak jak si ji lidé dokáží jen představit, a dále kde tato trestná činnost vykazuje vysoký podíl viny na genocidě českého národa v současnosti současnou vládou a jejími praktikami v oblasti ,,NEKONÁNÍ" dle mého názoru jde o nekonání zcela záměrné, protože statistiky o počtu obyvatel ČR kteří žijí pod hranicí chudoby-tedy na pokraji smrti, úřad vlády má k dispozici z různých zdrojů, a je liknavý k potřebné pomoci všem těmto lidem. Tito lidé v situaci, kdy jim jejich těla odhnívají za živa na následky této genocidní trestné činnosti ,,nekonáním" ze strany státu, tam, kde by se měl stát postarat o občany, aby jim byl zachován důstojný život, opravdu umírají. Jejich počet se odhaduje od 200tisíc do 1 miliionu obyvatel ČR, možná už i více. Jeden den po té, co jsem tyto informace odeslal na zmíněné instituce, mi byl znemožněn přístup k počítačům v celé NTK. Mám řádně zaplacen průkaz knihovny na půl roku. I přes to mi znemožnili asociálně a nezákonně přístup do veřejných prostor státního zařízení, kterým NTK bezesporu je. Domnívám se ale, že také jde o pokračující stallking namířený vůči mně ze strany státních zaměstnanců. Kolem budovy NTK se pohybují policisté, i policisté v civilu, a tato skutečnost, když ji vnímám, je velmi nepříjemná. Mám důvodné obavy o svůj život, protože jak jsem se přesvědčil, že státní i městská policie je mnohdy součástí organizovaného zločinu-mafie- státních zaměstnanců, a bývají ozbrojeni a vycvičeni pro boj z blízka-tedy ve spojení s nezákonnou činností je takovýto člověk potencionální zabiják.
Žádám o zajištění opětovného umožnění vstupu do prostor NTK abych mohl užívat učebny, a jednotlivá podlaží NTK jako dosud. Došlo k vyčištění prostor národní technické knihovny NTK od ,,špíny" tedy od místní skupinky bezdomovců, provedli toto - tedy vedení NTK mafiánsky, cíle byly jiné, ale oficiální verze zní-abysme jim tam nespali. Mně tak státní zaměstnanci-zaměstnanci NTK-jak mne informovali jejich kolegové- opět vytěsnili,tedy vysegregovali zase kus dále ze společnosti, když teď nemohu užívat prostor NTK. Tím se dopustili trestného činu ,,Třídní a sociální segregace" podle § 402 trestního zákona ČR. V tomto případě zaměřenou na ekonomicky slabší skupinu obyvatel ČR. Žádám spravedlivé potrestání viníků.
 
Trestný čin třídní a sociální segregace, stallking:
00:00 hodin, ze 23. na 24.10.2013
Národní technická knihovna Praha 6, Dejvice zkratka NTK.
Byl jsem přítomen ve veřejném prostoru národní technické knihovny v přízemí, Státní zaměstnanci ČR mne opakovaně vysegregovávají z mých bydlišť, sociální dávky mi neposkytuje stát ČR takřka žádné-pouze 2200,-Kč měsíčně, o jinných dávkách státní úředníci se mnou v podstatě nekomunikují, nereagují mi na moje písemné dotazy, a tak mi nezbývá, nežli se na noc uchylovat pod střechu například do státních prostor, jako je budova NTK. Do přízemí-tedy parteru-je vstupvolný, jak jsem pochopil. V 00:00 hodin ze 23. na 24.10.2013 mi pracovník místní ochranky po té co mne probudil v místním lehátku, sdělil, že knihovna se zavírá. Vstal jsem tedy, došel jsem si na toaletu se vymočit, což mohlo trvat tak 1 minutu, šel jsem z knihovny východem ven. Byl jsem ale jakýmsi pokřikem kolegyně tohoto člena místní ochranky zdálky upozorněn, že mám jít vedlejším východem-ale moc jsem jí nerozuměl, musel mi to tem pán zopakovat. Tedy jsem odešel druhým východem, který však vede přes šatnu a přes pracoviště místního velína ochranky. Po té, co jsem vyšel z velína, zamířil jsem k automatu v chodbě na nápoje, abych si sze zakoupil teplý nápoj za 10 Kč. Ten pán z ochranky ale šel celou dobu těsně za mnou, dýchal mi na záda, a když viděl, že si jdu v hlavní vestibulové chodbě koupit teplý nápoj, začal na mne hklasitě pokřikovat v těsné blízkosti mně s rukama v kapsách, že jsem si asi splatl cestu, že dvěře východu jsou na druhé straně-a stál celou dobu nalepený na mně. Podotýkám, že prostor automatu těchto teplých nápojů je volně přístupný v chodbě vestibulu 24hodin denně každému, kdo otevře vchodové dveře NTK. Zeptal jsem se tohoto člena ochranky, jestli si můžu koupit teplý nápoj, nebo jestli mu to nějak vadí. On mi odpověděl, že ať si ho tedy koupím a ať vypadnu: ,,Kupte si to a vypadněte"  mi řekl. Toto mně překvapilo, chodím do NTK takřka denně více jak 1 rok, a s podobně nejapným chováním jsem se zde za celou dobu nesetkal. Proto jsem se tohoto člověka zeptal na jeho jméno, on mi odpověděl toto:,,Co je Vám po tom". Šel jsem se tedy zeptat jeho kolegů, jak se jmenuje, ale odpověděli mi poměrně agresivním tónem to samé. Já jsem klidně stál, a jen mne zajímalo to jméno, ale tři pracovníci ostrahy-dva muži a jedna žena mne obestoupili, máchali kolem mne rukama s vysílačkama. Měl jsem pocit, že před místními kamerami chtějí vyvolat dojem, že jsem agresivní já, a že jsem na ně nějak útočil Při tom měli mna mně řeči ať vypadnu, a že jsem problémový, a že na mně zavolají státní policii linku  158. Pokojně jsem odešel z knihovny NTK, a celý incident jsem okamžitě hlásil prostřednictvím linky 158 na policii. Tímto mne pracovníci NTK opětovně vytěsnili, poněkud hulvátským, až téměř brutálním způsobem z veřejné chodby prostor NTK, kam má přístup běžně veřejnost. Tím se opět tito pracovníci na mně, jako na příslušníku skupiny bezdomovců ČR dopustili, trestného činu ,,Třídní a sociální segregace" podle § 402 trestního zákona ČR. V tomto případě zaměřenou na ekonomicky slabší skupinu obyvatel ČR, k níž nyní patřím. Žádám spravedlivé potrestání viníků.   
 
Pokus o zabití-tedy o moje usmrcení, ublížení mi na zdraví - z nedbalosti, či jen pouhým nekonáním:
21.10.2013
Jak uvádím výše, existenční minimum pro českého občana je vládou České republiky nastaveno na fyzickou likvidační úroveň pro lidi, kteří se na této sociální dávce stanou závislí-tedy když nemá takovýto občan příbuzné, kamarády, známé, kteří jej podpoří, nebo tučný kontokorent v bance, díky nimž by občan byl schopen udržet si své zákonné právo na život, a na důstojný život, a zároveň tak dotoval chod státu, ale aniž by toto tušil.
Protože jsem také závislý na existenčním minimu, a protože marně usiluji o nějakou další finanční podporu abych si mohl zakoupit stravu-potraviny a abych si mohl zaplatit bydlení, žádám tedy Český stát prostřednictvím státních zaměstnanců-zaměstnanců úřadu práce, o finanční a materiální pomoc, abych přežil nynější svůj stav, kdy jsem permanentně státními zaměstnanci segregován mimo společnost, jak dokládají mnou podaná trestní oznámení z letošního roku vůči úřadu vlády, vůči státu ČR. Ale úředníci úřadu Práce jsou liknaví, a například o dávce hmotné nouze zvaná ,,okamžitá peněžní pomoc" jednám s nimi už asi tak měsíc, a zatím bezvýsledně, přičemž peníze na jídlo, ani na nocleh nemám, jak jim sděluji. Ale toto asi není dostatečný důvod k tomu, aby mi pracovnice úřadu práce oddělení dávek hmotné nouze finančně vypomohly. jen mi říkají že jsem dostal dávku na živobytí, a že se na další mám jít zeptat tam, či onam. Poslední informaci, kterou mi poskytla pracovnice úřadu práce Náměstí republiky č.3, Praha 1 je to, že se mám jít zeptat na generální ředitelství úřadu práce, na Karlovo náměstí 1, Praha 2. Ale já bez peněz na jídlo, a bez peněz na nocleh jsem přímo ohrožen na zdraví a na životě. Jsem vážně nemocen, a můj zdravotní stav se díky liknavosti úředníků státu, které žádám o pomoc abych mohlpřežít ve zdraví, neustále ze dne na den zhoršuje.
¨
 
Jiří Pelíšek
Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti."

 

Jiří Pelíšek, narozen 5.2. 1968, Trvale hlášen: xxx, 257 51 okres Benešov
Dne 28.8.2013 vysegregován nezákonně státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové xxx-Studánka, Pardubice