Vrchní státní zastupitelství Praha

30.07.2013 13:12
Věc: Trestni oznameni pro křivé obvinění, s tím související trestný čin týrání a mučení mne, a dále pro trestný čin uplatňování třídní segragace vůči mně ze strany mně blíže neznámé skupiny pracovníků těchto subjektů: pracovníci instituce okresního soudu v Benešově, dříve Městského soudu v Benešově,Masarykovo nám. 223, 256 01, dále kooperující státní zástupci, soudci, exekutoři a další subjekty spolupracující, mně neznámé.
 
Tyto trestné zmíněné činy spočívají v tom, že moc dobře pracovníci instituce Městský či nyní Okresní soud v Benešově, 256 45 Benešov, ať již to jsou místní soudci, či jiní pracovníci, prostřednictvím svého jednání a rozhodnutí, různých rozsudků jsou si vědomi, že mi celá dlouhá léta, asi tak 15 let exekučně zabavují veškerý můj majetek, veškeré moje peníze, všechny odměny za vykonanou práci, nebo téměř všechny. Nedodržují při svých rozhodnutích vědomě ustanovení dokumentu Deklarace lidských práv, podle kterého jsou, a vždy byli mi povinni exekučně zabavit pouze peníze, které přesahují rámec mých běžných nákladů pro můj život, jako je jídlo, zaplacení nájmu a ošacení na běžný kalendářní měsíc. Absolutně tito pracovníci nerespektují reálné náklady, které mám na svůj život po celou dobu, dle Deklarace lidských práv, a zabavují mi veškeré moje příjmy, ať již z podnikání, nebo ze zaměstnání. Tím že mi neumožňují přístup k žádným penězům, nebo takřka k žádným penězům, mne fyzicky segregují po celou dobu z běžného a občanského společenského života, ve svých důsledcích mne segregovali i z rodinného a partnerského života. Tím mne vmanipulovali do situací, kde jsem si celá dlouhá léta musel měsíčně shánět vedle svých pracovních aktivit, ještě peníze pro můj život a pro život mojí rodiny, abych měl peníze na jídlo, na nájem, na ošacení. A to i v době, když jsem byl ještě ženatý, a děti byly malé. Nikoho z uvedených pracovníků státní moci nikdy nezajímalo, a nezajímá, z čeho mám žít, když mi všechno berou.Vedle toho, i přes to, že si toto musejí být všichni tito zúčastnění státní pracovníci  vědomi, nebo by měli si toto uvědomovat v zhledem ke své profesi, kteří se na zmíněné trestné činnosti vůči mně podílejí nebo v minulosti podíleli, mne pronásledují mafiozním způsobem s cílem mne uvěznit, fyzicky vyčerpat, a fyzicky zlikvidovat ze světa. Jako záminku používají mnou neuhrazené výživné pro moje děti. Ale nemůžou mne soudit za něco, co sami tito pracovníci státní moci ČR způsobili, a permanentně způsobují. Tím, že mi asi tak 15 let nepřetržitě blokují moje bankovní účty,v návaznosti i  platební karty, tím že mi exekučně zabavují mou mzdu, nemohu a nemám peníze na řádné hrazení alimentů, ani na řádnou úhradu žádné z dalších položek z mých dluhů. Díky exekučnímu zabavování mých veškerých finančních prostředků, díky svolení soudu exekučnímu zabavování mých peněz z bankovních účtů a zároveň ze mzdy, bez toho, aby mi byly fakticky vyplaceny moje odměny za vykonanou práci, alespoň v zákonné výši. Tím že mně takto segregovali a dlouhodobě segregují na okraj společnosti, tím, že jsem z důvodu této třídní segragace již na samém okraji nejen společnosti, že jsem segregován z rodinného i partnerského života, ale už i na pokraji života a smrti, mne uvedení pracovníci státní moci týrají a mučí. Následným prováděním tohoto, částečně již se jim má fyzická likvidace povedla. Trpím nyní vážným, životu nebezpečným onemocněním žil, které vzniklo tím, že jsem byl výše jmenovanou ekonomickou persekucí uvedenými pracovníky státní moci segregován z normální společnosti lidí praciujících, z rodinného a partnerského života do podmínek ne příliš hygienických ubytovny, kde jsem následkem drobné oděrky na pravém stehně, onemocněl bakteriálním zánětem žil, který přerostl ve vysokou žilní trombozu.
 
 Pracovníci okresního soudu v Benešově, a další mně přesně neznámých subjektů, jako je místní státní zástupce pracovníci policie, exekutoři a eventuelně jiné subjekty a osoby mne obviňují zároveň při páchání této trestné činnosti vůči mně, která trvá již téměř 15 let, a permanentně mi to pořád dělají, ze zanedbání povinné výživy. Považuji toto obviňování, vzhledem k tomu že si tito pracovníci státní moci musí být své trestné činnosti vůči mně vědomi, za projev zneužívání své pravomoci, s cílem mne trápit, týrat a mučit, s cílem mne fyzicky a psychicky poškodit na mém zdraví, fyzicky mne umučit k smrti.
 
Proto, že se ke mně takto uvedení pracovníci státní moci již cca 15 let chovají, a že jsem v letošním roce pochopil, že vlastně na mně páchají trestnou činnost, považuji za absurdní, aby mne tito úředníci-tedy zde uvedení pracovníci jakýmkoli způsobem stíhali, když sami jsou původci toho, že nemám dost peněz, že nemám ani peníze na jídlo pro sebe. Chování uvedené skupiny pachatelů uvedené trestné činnosti považuji za velmi nebezpečnou pro společnost, a vzhledem k tomu, že zde kooperuje vzájemně více osob, včetně ozbrojených služek justičních, obecních a policie, nezbývá mi, nežli se domnívat, že se jedná o zločinné spolčení s cílem sadisticky se bavit nad mým utrpením, s cílem barbarsky mne skrytým způsobem utýra a umučit k smrti, s cílem mne segredovat ze společnosti jako takové a zlikvidovat mně fyzicky z tohoto světa. Mám tedy oprávněně obavu o svůj život, před pronásledováním jmenovaného zločinného spolčení zde uvedené skupiny osob. Žádám o okamžité zastavení mého mafiozního barbarského pronásledování ze strany těchto zločinců, ať již pod záminkou trestního stíhání či jinak. Nepřeji si být již více obtěžován zmíněou skupinou osob, ani zmíněných institucí.ˇVzhledem k uvedeným zkutečnostem, které si jistě může vrchní státní zastupitelství snadno ověřit, žádám o ochranu mé osobnosti, a žádám, aby na mne bylo pohlíženo jako na bezúhonného, s tím, že budou zrušeny všechny rozsudky o trestech vůči mně, které již nabyly právní platnost.
 
Uvedení pracovníci státní moci jsou ostudou národu, jsou ostudou právního demokratického státu. Jejich chování považuji za jejich útok na demokracii, na právní stát, na lidská práva jako takové. Je zapotřebí, abybyli nahrazeni lidmi, kteří dodržují lidská práva bezvýhradně.
 
Tato má fyzická likvidace se zmíněným pachatelům trestné činnosti vůči mně již částečně povedla, kdy z důvodů zde již popsaných jsem onemocněl se žílami, a kdy mám značné střevní potíže při konzumaci suchého chleba s vodou, takto se stravuji už po dobu 9měsíců dosud, z důvodu toho, že vzhledem k výše jmenovaným skutečnostem nemám peníze na jídlo, na nájem, na ošacení, a z částky 2200,-měsíčně, kterou znovu jsem si o ni požádal, ale s kterou vyžít celý měsíc nelze, a jiné peníze, jak mi bylo řečeno pracovnicí dávek sociální podpory dostat od státu nemohu.
 
Citim se podveden ze strany statni moci, a to tim, ze mi poskytnul stat tzv. existencni minimum na mesic ve vysi 2200,-Kc. Pod nazvem existencni si predstavim,ze mohu z teto castky fyzicky jako obcan existovat - tedy zit po cele obdobi,na ktere je tato davka poskytnuta. Ale ve skutecnosti tomu tak neni. Ani pri nejlepsi vuli si z teto castky nejsem schopen zaplatit na mesic tramvajenku v Praze, jidlo s dostatecnym mnozstvim vyzivovych latek pro organismus cloveka, leky. Jiz po zhruba 10 dnech jsem zjistil, ze nemam penize, a jsem tudiz vladou tak odsouzen umirat hlady. Proto timto take podavam trestni oznameni na skupinu neznamych pachatelu pro trestny cin podvodu, nebot mne takto statni moc Ceske republiky vedome podvedla, kdyz mi dala castku 2200,-Kc s tim, ze je to moje existencni minimum. Aby castka byla existencnim minimem pro obcana, musela by podle meho nazoru byt ve vysi alespon 15000,-Kc.Více zde:
https://4life93.webnode.cz/news/trestni-oznameni-s-podezrenim-na-autogenocidni-politiku-statu-cr-vuci-vlastnimu-lidu-/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz
Citim se podveden ze strany statni moci, a to tim, ze mi poskytnul stat tzv. existencni minimum na mesic ve vysi 2200,-Kc. Pod nazvem existencni si predstavim,ze mohu z teto castky fyzicky jako obcan existovat - tedy zit po cele obdobi,na ktere je tato davka poskytnuta. Ale ve skutecnosti tomu tak neni. Ani pri nejlepsi vuli si z teto castky nejsem schopen zaplatit na mesic tramvajenku v Praze, jidlo s dostatecnym mnozstvim vyzivovych latek pro organismus cloveka, leky. Jiz po zhruba 10 dnech jsem zjistil, ze nemam penize, a jsem tudiz vladou tak odsouzen umirat hlady. Proto timto take podavam trestni oznameni na skupinu neznamych pachatelu pro trestny cin podvodu, nebot mne takto statni moc Ceske republiky vedome podvedla, kdyz mi dala castku 2200,-Kc s tim, ze je to moje existencni minimum. Aby castka byla existencnim minimem pro obcana, musela by podle meho nazoru byt ve vysi alespon 15000,-Kc.Více zde:
https://4life93.webnode.cz/news/trestni-oznameni-s-podezrenim-na-autogenocidni-politiku-statu-cr-vuci-vlastnimu-lidu-/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz
Citim se podveden ze strany statni moci, a to tim, ze mi pracovníci úřadu práce, odboru sociálních dávek poskytnuli tzv. existencni minimum měsíčně ve vysi 2200,-Kc. Pod názvem existenčni si predstavim,že mohu z této částky fyzicky jako obcan existovat - tedy žít po celé obdobi,na které je tato dávka poskytnuta. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Ani pri nejlepší vůli si z teto castky nejsem schopen zaplatit na měsic tramvajenku v Praze, jídlo s dostatecnym mnozstvim vyzivovych latek pro organismus dospělého človeka, léky. Již po zhruba 10 dnech jsem zjistil, ze nemám peníze, a jsem tudíž vládou a jejím systémem státní moci tak odsouzen umirat hlady. Proto tímto podavam trestni oznameni na skupinu neznamych pachatelů pro trestný čin podvodu, neboť mne takto státní moc Česke republiky vedomě podvedla, když mi vyplácela částku 2200,-Kc s tím, že je to moje existenční minimum.
 
Neobdržel jsem od pracovníků úřadu práce, poskytujících mi tuto sociální dávku návod na to, jak s takovouto částkou celý měsíc správně hospodařit, jaká jídla si kupovat, abych nejen s touto částkou měsíčně vystačil, ale abych jedl jídla s potřebnými výživovými hodnotami pro dospělého člověka. Proto abych vystačil, jsem si tedy každý den kupoval čerstvý chléb, makový koláč, a občas čaj nebo kávu. Většinou jsem ale sousta zapíjel neperlivou vodou. Takto jsem to praktokoval po dobu 8 měsíců. Organismus mi ale zareagoval nemocí. Nemohu se již takto stravovat, protože mám značné střevní obtíže i při jednom takovém soustu. Mám nyní z té stravy dlouhodobé střevní obtíže. Cítím se podveden, a díky tomuto podvodu jak výše uvádím takév poškozen na zdraví.
 
Aby částka byla existenčním minimem pro občana, musela by podle mého nazoru být ve výši alespoň 15000,-Kč.
 
Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek, možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou/ženy s partnerem.
 
- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.
- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč
 
Celkem tedy musí občanovi ČR z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně  minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv

Více zde:
https://4life93.webnode.cz/news/trestni-oznameni-byl-jsem-letos-odsouzen-pracovniky-ceske-justice-okresniho-soudu-v-benesove-k-otroctvi-v-ceske-republice-a-toto-otroctvi-skryli-pod-pojem-obecne-prospesne-prace-proti-rozsudku-jsem-se-odvolal-/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz
Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek, možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou/ženy s partnerem.
 
- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.
- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč
 
Celkem tedy musí občanovi ČR z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně jako existenční minimum minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv.
 
Toto trestní oznámení bylo rozesláno na:
 
Vrchní státní zastupitelství ČR
Policejní prezidium ČR
Oubudsmanovi ČR
Evropskému oubudsmanovi
Nejvyššímu komisaři pro lidská práva při OSN
 
dále na vědomí:
Ústavnímu soudu ČR
 médiím, tisku, televizním stanicím a dalším organizacím hájící lidská práva v ČR i ve světě.
 
 
Jiří Pelíšek, trvale hlasen: Bystřice u Benešova, 257 51 Czech republic