Výzva všem občanům ČR, kteří mají zájem se dožít důstojného stáří, ve jménu života i našich dětí, určená ale také těm, kteří již jsou zoufalí a nevědí si rady...

28.01.2014 18:39

Dokument ke stažení ( *.doc ) a zkopírování, k rozesílání Vašim známým a přátelům - udělejte to pro sebe a pro své děti: Vyzva-obcanum-CR_28.1.2014.doc (22528)   Prosím přepošlete dál: Výzva občanům České republiky ze dne 28.1.2014 - Občané České republiky, vyzývám Vás k účasti na veřejných mítincích za účelem získání důstojnosti Českému národu, za účelem zavedení existenčního minima ve výši 15.000,-Kč měsíčně pro každého občana ČR. Bez rasových předsudků, tedy rovnocenně každému občanovi České republiky náleží v případě ztráty zaměstnání, ale i v případě že pracuje, finanční minimum v takové výši, ze kterého si zaplatí samostatné - tedy důstojné bydlení, zdravou stravu, a ošacení, hygienu. Žádnému občanovi ČR nesmí být jeho vládou nabízena alternativa života nižší, nežli je zde uvedena, pokud nepáchá zločiny. Pokud občan je vládou zahnán do situací, kdy si nemůže dobrovolně vybrat své spolubydlící, anebo že chce bydlet sám, kdy si nemůže vzhledem ke své finanční situaci koupit zdravou stravu, kdy je nucen opustit své soukromí, a jít bydlet do parku, anebo do nedůstojných ubytoven, kdy je občan tohoto státu kriminalizován za to, že má dluhy ve státě, který navyšuje svůj státní dluh o stamiliony ročně, a vládní představitelé se podílejí na rozkrádání stamiliard korun ročně, takto zruinovaný občan má právo na holé přežití, které mu zajistí alespoň částka 15.000,-Kč existenčního minima. Tato částka pro občany zároveň přiměje vládu a politiky uvažovat jiným, nežli dosud navyklým způsobem, a sice že lid této země je až na posledním místě žebříčku hodnot politiků ČR. Tvrdím, že občan této země a jeho právo na život, na důstojný život je na prvním místě žebříčku hodnot, které politici musí zastávat. Existenční minimum ve výši 15.000,-Kč v současnosti pro české občany, je nyní nutností pro záchranu zhruba 1 milionu občanů, a také jejich rodinných příslušníků. Tolik je totiž dnes lidí bez práce v naší zemi. Jakékoli jiné záplaty řešení situace je nedostatečné. Navrhované řešení o sociálním bydlení jsou jen populistická gesta a anerealistická hesla, která v současnosti nejsou realizována, a ani nikdo neví, jaká má být jejich forma. V konečném důsledku tahle populistická sociální propaganda žene český národ do propasti nejen bídy, ale zoufalství a vstříc předčasné smrti. Ti z Vás, kteří se chcete dožít stáří, spokojeného stáří, ti z Vás, kteří chcete, aby Vaše děti se dožily stáří - spokojeného stáří, zúčastňujte se s modlitbou za český národ pravidelných modlitebních mítingů každé úterý, na náměstí Vašeho města či Vaší obce. Mějte u sebe státní trikoloru, a zapalte na náměstí svíčku. Někde poblíž umístěte nápis, nebo jen malinkou cedulku: ,,Existenční minimum pro český národ ve výši 15.000,-Kč - tedy pro důstojný život  VŠEM občanům této země". Při zapalování této svíčky se prosím pomodlete za to, aby bylo toto přání tomuto národu co nejdříve splněno. Text motlitby ponechávám na Vás, ale uvádím zde jednu universální, jde o staroegyptský posvátný text, kterým se mimo jiné uctívalo dle mého názoru i Slunce-jde o text ze 30. strany tzv knihy mrtvých, s vírou o  znovuzrození: ,, Ó mé srdce, ty nejvnitřnější části mé bytosti! Buď při mně vždy! Neboť ty jsi Bůh, který je v mém těle, můj stvořitel, který udržuje mé údy. "

Zúčastňujte se pravidelně těchto úterních (či sobotních )mítingů až do zavedení zákonného existenčního mionima českému národu pro důstojný jeho život, tedy do té doby, kdy každý občan české země bude mít ze zákona nárok na existenční minimum ve výši 15.000,-Kč měsíčně (na místo dosavadního ,,likvidačního" minima ve výši 2200,-Kč).

Podle mého názoru stávající vládní systém, který systematicky ruinuje peněženky českého národa je nevyhovující.

Dále si myslím, že soudci, kteří kriminalizují ve spolupráci s policií a exekutory lid a nezohledňují při tom důležitá ustanovení mezinárodně ratifikovaných dokumentů o lidských právech, porušují hrubým způsobem práva českého lidu, a nemají tudíž právo ani kompetenci zastávat své funkce.

Dále jsem toho názoru, že ,,všichni" státní zaměstnanci by měli povinně skládat před přijetím do své funkce či do pracovního poměru skládat zkoušky ze znalosti dokumentů: "Deklarace lidských práv" a "Úmluva proti týrání, ponižování, mučení a jinému násilí" a při prohřešcích by měli být řádně potrestáni a zbaveni své funkce. Dokud toto nebude v České republice zavedeno, a důsledně uplatňováno, jsme národem mafiozně a zločinecky utiskovaným.

Příklad zemí, kde tyto mechanismy jsou striktně dodržovány: Švýcarsko, Rakousko, Anglie. Tedy je občané české země čas ukázat sílu ducha českého národa, ve jménu života, a to nejen našeho, ale i ve jménu důstojného života našich dětí, a jejich dětí!!! Jinak je s českým národem dle mého názoru již Amen.


Přijďte proto každé úterý na náměstí ve své obci, ve svém městě, a zapalte zde svíčku. Umístěte do její blízkosti cedulku, nebo nápis, lístek s textem:

,,existenční minimum pro český národ ve výši 15.000,-Kč - tedy pro důstojný život  VŠEM občanům této země".

A kdož nemůžete, přijďte se pomodlit v sobotu!

a pomodlete se prosím za to, aby bylo toto přání tomuto národu co nejdříve splněno. Text motlitby ponechávám na Vás, ale uvádím zde jednu universální, jde o staroegyptský posvátný text, kterým se mimo jiné uctívalo dle mého názoru i Slunce-jde o text ze 30. strany tzv knihy mrtvých, s vírou o  znovuzrození:

,, Ó mé srdce, ty nejvnitřnější části mé bytosti! Buď při mně vždy! Neboť ty jsi Bůh, který je v mém těle, můj stvořitel, který udržuje mé údy. "

Pro občany hlavního města Prahy navrhuji, abyste přišli vždy:

každé liché  úterý (či v sobotu) v měsíci na nádvoří pražského hradu, či před jeho bránu, a tam zapálili svíčku a pomodlili se.
každé sudé úterý v měsíci před budovu úřadu vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, a tam zapálili svíčku a pomodlili se.

Tak každý z Vás občané České země může projevit svou vůli, a dát tak vzniknout podmínkám skutečně demokratického státu, s důstojným životem nás, jeho obyvatel.


Můžete mi věřit, že toto je jediná cesta jak zbídačelý český národ přivést zpět k jeho prosperitě, a k tomu, že si jej bude svět opět vážit.

Argumenty o zneužívání takovéhoto systému nemohou převážit lidské právo na důstojný život. vědecké studie navíc potvrzují, že asi tak jen 5 % lidí je tak líných, že nechtějí nic vytvářet. Zbytek populace je jaksi od přírody nastaven na to, že prostě chce něco tvořit, nějak se realizovat. A na tom by měla stát naše společnost, nikoli na systematickém zotročování národa, jak je tomu doposud.

Jiří Pelíšek, narozen 5.2.1968 v Praze