Zpráva pro útvar odhalování organizovaného zločinu policie ČR

01.09.2013 16:44

Nabyl jsem dojmu, že policejně-justičně-soudně-sociálně-mafiozní státní moc ráda utrácí peníze na to aby mne sledovala, a ve snaze mne utrápit a vysílit k smrti mne odřízli od možností výdělků v ČR, neboť ke svým výdělkům se z moci úřední v ČR nedostanu. A ještě mne za to trestně stíhají. To je nacistické mučení občana, tedy mne, a všech mých blízkých. Jistě by Vás na UOOZ zajímalo moje vysvětlení z myslím 14.7.2013, kdy mne kriminalista v Benešově odvezl služebním vozidlem, abych mu jej podal. Na vině, proč já neplatím řádně výživné je stát Česká republika, a ta stejná soudní instituce, která mne soudí za neplacení výživného. Jak mne může soudit sodní dvůr na adrese Masarykovo náměstí Benešov za neplacení výživného, když mi ten stejný soudní dvůr cca 15 let blokuje veškeré moje výdělky-nebo někdy téměř veškeré. Dává například souhlas k blokaci mých bankovních účtů, a zároveň k blokaci mé mzdy, neponechávají mi vůbec nic z mých výdělků, případně občas téměř nic. To je potlačování lidských práv. To je mučení a týrání člověka ve snaze jej utrápit k smrti hladomorem, a ještě jej trestně stíhat. Jak mne může česká justice stíhat za to, co sama způsobila? A kdo potrestá ji? Nikdo? Asi ne. Již cca půl roku píši řadu trestních oznámení na vrchní a nejvyšší státní zastupitelství. A opět mi přišla zpráva na email od Benešovského soudu, že jsem trestně stíhán. Stát ze mne udělal jak píšu níže v trestím oznámení opět bezdomovce, naprosto nezákonně, za použití hrubé síly ozbrojených jednotek policie státní iměstské. Tím stát Česká republika naplňuje trestný čin třídní a sociální segregace podle českého trestního zákoníku, mimo jiné. Situaci nelze bagatelizovat, a označit ji jen za nedodržení úředního postupu.Tak ještě píšu na ÚOOZ, ale nevěřím už vůbec ve spravedlnost ve státě Česká republika, nemám důvěru ve státní zastupitelství, mou důvěru kompletně ztratila policie ČR, i městská policie. Není v tomto státě čemu věřit, Justice je nedůvěryhodná, soudy jsou nedůvěryhodné. Jde jim v mém případě o to, mne vysílit, stejně tak, jako to dělají s mnoha dalšími lidmi, na kterých se buď provinili, anebo tito lidé nejsou již pro stát ekonomicky zajímaví. Ano, taková je dlouhodobá politika naší vlády, ať již je v jakékoli obsazení. Toto zůstává zatím neměnné. A jeden z největších zločinů, páchaných na českých občanech je to, že vláda nazývá existenčním minimem částku 2200,-Kč a to i přesto, že tato částka nepostačí ani na 14 dní jídla pro dospělého člověka.

Lidská práva, pojem v České republice nepříliš známý, a nepříliš respektovaný...

Mezinárodně ratifikované dokumenty o lidských právech, které se zavázaly státy Evropy, včetně České republiky dodržovat pod sankci trestního stíhání odpovědných osob, jako je

,,Deklarace lidských práv"

a

,,Úmluva proti mučení a jinému, krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání"

které jsou nadřezené národnímzákonům, vyjímkám,, jejich hrob

mimo jiné jasně říkají:

Občan má právo na odměny ze své práce v takové výši, která mu umožní důstojné bydlení, peníze na jídlo, na ošacení.

Existenční minimum na jeden kalendářní měsíc v ČR je proto potřeba nastavit nejméně na 15.000,-Kč. A ani exekutor, ani nikdo jiný nesmí sáhnout občanovi na odměny za práci, kterou vykovává pod stanovený limit, protože by tohoto občana přímo ohrozil na zdraví a na životě.

Nyní máme nastavenu částku existenčního minima na 2200,-Kč, a v ulicích ČR je na 40.000lidí, kteří nemají co jíst, nemají kde bydlet, dalším 100.000 občanům bezprostředně ztráta domova hrozí. O život tedy jde akutně početné skupině obyvatel ČR.

Exekuce - pokud je občan v exekuci, ponechává-li mu stát tolik peňez, aby zaplatil důsojné bydlení, jídlo a ošacení každý měsíc, pak je vše jak má být. Co ale dělat, když tomu tak není, když exekutor Vám zabavuje občanovi veškeré výdělky, a zároveň je mu exekučně obstaven bankovní účet ? To je stejné, jako rozsudek smrti. 

Mocenské praktiky některých občanů, a není jich málo, mnohdy hraničí až s nacistickým chováním vůči ostatním spoluobčanům. Jindy zase lze pozorovat různé formy šikany, ať již na pracovišti, nebo ve škole, anebo v rodině. Pojem ,,domácí násilí" je asi známý vetšině znás. Nejhorší situace v dodržování lidských práv ale tam, kde bychom to očekávali nejméně. A to na místech úřadů a jejich pracovníků při styku s občanem, tedy při styku občana s pracovníkem státní moci. Nejznatelněji se nedodržování lidských práv dá pozorovat tam, kde jsou časté podobné kauzy, jako jsou například rozvody manželů, svěřování dětí do péče, a následně také při určování plátce výživného na nezletilé děti, při určování jejich výše, ale také při uplatňování ankcí při nedodržení včasných plateb výživného. Nejrozšířenějšími kauzami jsou dnes pro občany ČR samozřejmě kauzy finanční, kde většina občanů této země pro nedostatek finančních příjmů se zadlužuje, aby vůbec mohli přežít...Rozsáhlá skupina občanů této země, tedy občané ekonomicky slabší jsou pak sankciováni vysokými úroky, jsou sankciováni exekutory, a tomu dává souhlas většinou místně příslušný soud, kde má občan trvalé bydliště...Exekuce jsou pak v pořádku, když při jejich výkonu jsou dodržena lidská práva, tedy když je občanovi ponechána finanční částka na jídlo na celý měsíc, na důstojné bydlení, a na ošacení.

Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek,    možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou/ženy s partnerem.

- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.

- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč

 
Celkem tedy musí občanovi ČR z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně  minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv. Teprve to, co je nad rámec této částky jako odměna za vykonanou práci, smí exekutor zabavit, a předat věřiteli.

Vláda ČR, Příslušní soudci, exekutoři jsou povinni zohlednit tyto minimální potřeby pro to, abych měl zajištěno právo na život. A teprve nad rámec součtu těchto položek smí odjímat majetek lidí.

V České republice ale pracovníci státní moci, pracovníci justice, soudci, exekutoři a další spolupracující subjekty, si uzurpují právo na to, diktovat občanovi že má žít v méně důstojných podmínkách, než je zde uvedený minimální společenský standart občana České republiky. Nechť všichni zúčastnění berou prosím navědomí, že jedině dodržováním lidských práv, a úctou k občanovi jako k člověku, se podaří tuto společnost dovést k blahobytu, k prosperitě. Jakékoli barbarské projevy ze strany pracovníků státní moci mají a budou mít za následek pouze bídu, a utrpení obyvatel země.

Pokud se ale stalo občanovi tak, jako mnoha občanům ČR, že mu zabavili nejen mzdu, ale zároveň máte i obstavený bankovní účet, vězte, že byl na občanovi v podstatě dle mého názoru spáchán zločin, a to rozsudek smrti. A pokud se toto děje delší čas, můžete se občan bránit, vyčíslit škodu, a požadovat ji od státu. Přece musí mít peníze na jídlo, aby mohl žít, a taky na bydlení a ošacení. Jakpak by si to pracovníci státní moci ČR představovali, zabavovat, nebo povolovat zabavování všech peněz dlužníkovi, a nechat jej zemřít bez střechy nad hlavou?? Tak to ne, Jsme uprostřed Evropy, a jednotlivé evropské státy včetně České republiky se zavázaly dodržovat listiny o lidských právech, jako je ,,Deklarace lidských práv a svobod" a ,,Úmluva proti mučení, týrání a jinému násilí ( porušení této úmluvy je trestným činem) " Je-li Vám tedy občanovi odejímáno úplně vše z jeho výdělků, pak zcela jistě přijde čas, kdy vážně onemocní. Když se tak stane, je už pozdě. Zdraví občanovi nikdo nevrátí. A může chtít náhradu způsobené škody nejen přímé finanční, ale taky za společenskou újmu, za způsobené zdravotní obtíže, za způsobenou psychickou újmu.