OBČANÉ BRAŇTE SE EKONOMICKÉMU ZOTROČOVÁNÍ !!!

Deklarace lidských práv, kterou se vláda ČR zavázala dodržovat, jasně říká: ...,,Stát je povinen občanovi zajistit takový finanční příjem mzdou či sociálními dávkami, ze kterého bude občan s to si uhradit DŮSTOJNÉ bydlení, ošacení, a zdravou stravu" ...

Tím, že více jak 1 milion občanů Čech nyní žije pod hranicí chudoby dochází ze strany státu k porušování deklarace lidských práv, dochází tak i k týrání těchto občanů, neboť jejich nepříznivá tíživá ekonomická situace života pod hranicí bídy má mnohdy nepříznivý vliv i na zdravotní stav těchto občanů. Zítra, nebo už dnes se toto může přihodit komukoliv z Vás. Toto je však trestná činnost ze strany státních vládních úředníků ČR a jejich výkonných institucí, tedy jim podřízených zaměstnanců. Tak je psáno v úmluvě proti mučení a týrání, kterou se vláda ČR také zavázala dodržovat. Oba tyto mezinárodní dokumenty zavazují vládu ČR k dodržování lidských práv, pod sankcí trestního stíhání. Dosud však se lidská práva v ČR takto hrubě porušují, a potrestán za to zatím nikdo nebyl.

Je myslím nejvyšší čas skoncovat s otrokářstvím a s nacismem v naší zemi:

Návrat ke kořenům Českého národa - tedy systémově, nikoli v čase.

 

Pryč se všemi státními zaměstnanci, kteří nedodržují lidská práva - OKAMŽITĚ

soudci a exekutoři - ti především. Ožebračují národ. Exekutor bez rozhodnutí soudce nemůže konat !! Soudci se neptají dlužníka: Kolik platíte za nájem bytu? Kolik potřebujete na jídlo? Kolik potřebujete na ošacení? ...měsíčně - ne, neptají se. Nechají zabavit občanovi úplně vše. Více detailů ZDE:

A TÍM SE JAKO ORGANIZOVANÁ SKUPINA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ - TEDY STÁTNÍ MAFIE, DOPUŠTĚJÍ NA OBČANECH ČR TRESTNÉ ČINNOSTI dle mezinárodních úmluv o lidských právech:

"úmluva proti mučení, týrání a jinému ponižování a násilí"

"deklarace lidských práv"

"§402 trestního zákona ČR třídní a sociální segregace

§400 trestního zákona ČR ,,Genocida" ekonomicky slabší skupiny obyvatel

Proč? Taková je politika nynějšího vládního systému ČR !!!  Ruinování a zotročování českého národa.

 

ALE JDE TO VŠE S OBEZŘETNOSTÍ A S MOUDROSTÍ JISTĚ MNOHEM LÍP !!!

 

VŠICHNI státní zaměstnanci všech úrovní musejí být proškoleni v oblasti lidských práv, složit zkoušky, a striktně lidská práva dodržovat. To je klíč k dobrému prosperujícímu životu v České republice. K tomu musejí být upraveny OKAMŽITĚ i stávající právní normy, popřípadě některé úplně zrušeny.

O čem Vás média neinformují..., o čem se nemluví, o čem se nepíše...

Jak se státním vládním systémem legalizovaně ruinují kapsy Českých občanů:

11.03.2014 18:31
Bylo by sice dobré, kdyby všichni občané byli jaksi ekonomicky ,,gramotní", ale uznejme, každý člověk se ekonomem nenarodil, a každý nemá předpoklady pro to, aby například mohl vystudovat vysokoškolské vzdělání patřičného zaměření. A ve škole finanční gramotnosti učitelé nevyučují. Tedy ale lid...

O čem se nepíše a nemluví, o čem Vás média neinformují. Aneb čísla trochu jinak, než je znáte…Jak se Vám líbí tato čísla??

11.03.2014 18:26
O čem se nepíše a nemluví, o čem Vás média neinformují. Aneb čísla trochu jinak, než je znáte…Co tomu říkáte ?? Renomovaní ekonomové tvrdí, že na to, aby si občan uspořil jednu korunu, musí těch korun vydělat celkem pět.   Přičemž část z těchto pěti korun odvede na daních, část spotřebuje...

Jak se ruinují čeští občané prostřednictvím zneužívání zákona o rodině z roku 1963 ??

11.03.2014 18:25
Zákon o rodině mimo jiné říká, že všichni občané mají povinnost postarat se vyživováním svých osob blízkých, zejména svých dětí, rodičů, prarodičů. Toto je v naprostém pořádku v civilizované společnosti, ale je to přirozený řád i v přírodě, kdy blízcí tvorové o sebe navzájem pečují a spolupracují...

Pojišťovny v současné ČR

11.03.2014 18:23
Pojišťovny-meziroční tunel  - jeden z důkladných nástrojů ruinování kapes Českých občanů: Je zajímavé, že pojišťovny v ČR jsou vesměs ve vlastnictví zahraničních majitelů - tedy akcionářů. Tedy případný zisk těchto subjektů, o kterém se zmiňuji níže je sice státem zdaněn, ale akcionáři...

Banky ČR - jsou vlastněny zahraničími vlastníky

11.03.2014 18:20
Banky v současné české republice podnikající jsou vesměs akciové společnosti, a jsou vlastněny zahraničními osobami, či subjekty, a v současnosti jich na našem území podniká celkem cca 45. Tedy případné zisky mohou kdykoli opustit naše území, jde tedy o záměrné odvádění zisku z českého státu, s...

Leasingové společnosti v ČR

11.03.2014 18:15
Leasingové společnosti vykazují meziroční objem obchodů ve výši cca 115.000.000.000,-Kč ( Jednostopatnáct miliard korun). vesměs jsou také vlastněny zahraničními finančními skupinami, až na několik vyjímek. Meziroční čistý zisk těchto společností je kolem 85.000.000.000,-Kč (Osmdesátpět miliard...

Exekuce v ČR - nyní 1 milion exekucí čeká na svůj výkon, přičemž každá z nich je fyzicky likvidační pro občana, na kterého je uvalena, když mu nezbyde ani na jídlo...

11.03.2014 18:00
EXEKUCE - bližší informace si můžete stáhnout po kliknutí ZDE: Exekuce v Evropě a v ČR !.jpg (114,4 kB)

Nabízí se otázka: ,,Jak dlouho občané myslíte, že je toto únosné ??" Jak dlouho budeme ještě takto dělat Evropské unii otroky ???

11.03.2014 17:59
Uvedené články vyjadřují vlastní názor autora. Opírají se o letité zkušenosti v oboru finančnictví, o znalosti obchodního a privátního práva, znalost trestního zákona, o znalost mezinárodních zákonů o lidských právech, a o znalosti fungování zdravě prosperující ekonomiky. Autor článků: Jiří...

Výzva občanům České republiky ze dne 28.1.2014

Výzva všem občanům ČR, kteří mají zájem se dožít důstojného stáří, ve jménu života i našich dětí, určená ale také těm, kteří již jsou zoufalí a nevědí si rady...

28.01.2014 18:39
Dokument ke stažení ( *.doc ) a zkopírování, k rozesílání Vašim známým a přátelům - udělejte to pro sebe a pro své děti: Vyzva-obcanum-CR_28.1.2014.doc (22528)   Prosím přepošlete dál: Výzva občanům České republiky ze dne 28.1.2014 - Občané České republiky, vyzývám Vás k účasti na veřejných mítincích za účelem získání důstojnosti Českému národu, za účelem zavedení existenčního minima ve výši 15.000,-Kč měsíčně pro každého občana ČR. Bez rasových předsudků, tedy rovnocenně každému občanovi České republiky náleží v případě ztráty zaměstnání, ale i v případě že pracuje, finanční minimum v takové výši, ze kterého si zaplatí samostatné - tedy důstojné bydlení, zdravou stravu, a ošacení, hygienu. Žádnému občanovi ČR nesmí být jeho vládou nabízena alternativa života nižší, nežli je zde uvedena, pokud nepáchá zločiny. Pokud občan je vládou zahnán do situací, kdy si nemůže dobrovolně...

Občané, ti z Vás, kteří chcete přispět k tomu, abychom všichni měli možnost dožít se důstojného stáří, můžete tak učinit, když se budete chodit pravidelně modlit na náměstí ve svém městě, kde žijete, dle níže uvedené výzvy. V míru můžete dosáhnout pozitivních změn k lepšímu. Ale bez Vašeho přispění se nezmění nic. Už i ten med nám chce Brusel ,,odejmout" tím, že vymýšlí, jak nám vymýtit stromy Akát. Tak je to. Českou kulturu a jeho národ chtějí vymýtit. Pamatujete si ještě na tyto slova? :

...Toto je ta krásná Země, Země Česká, krásou a medem oplývající...  ( nenechejme ze sebe dělat otroky, nenechme si vzít úplně vše... )

 

Ti z Vás Vážení spoluobčané, kteří to tak cítíte a vnímáte,můžete dle vlastního uvážení použít následující postup pro zajištění si důstojného stáří:

 

 • Vyvěste vlajky, případně je umístěte do svých oken, a ponechejte je v oknech tak dlouho, až naše požadavky budou vyplněny. Můžete vytisknout a vyvěsit i zde uvedený štít spolu s vlajkou, nebo bez něho.

 

 • Vyjděte do ulic se svíčkou a zapalovačem, zapalte ji, a pomodlete se za svoje požadavky. Tyto požadavky dle této výzvy položte ke svíčce, a odejděte pokojně domů.

 

 • Zde je Vám k dispozici ke stažení ,,Štítek občana-Hlasu Lidu", jež můžete, až vyjdete do ulic, mít vždy při sobě. Vyjděte do ulic na náměstí vždy každé úterý, a kdo nemůžete, tak přijďte v sobotu. Vaší orientací nechť je tato výzva, a informace zde uvedené, nechť jsou Vám pouhou navigací ke krokům nutným pro záchranu Vašeho-našeho života, života každého z nás, našich potomků.

Stáhnout ,,Štítek" občana-Hlasu Lidu" ( soubor typu *.JPEG )

 

 • Uvědomujte si, že v jednotě je síla. Modlete se u městských úřadů, zapalujte svíčky. Neustávejte. Váš hlas bude vyslyšen.

        

 • A nedovolujte nikdy nikomu, aby Vás zotročoval. Na to je lidský život příliš cenný a krátký. 

 

 • Jsme srdcem kontinentu, zvaného Evropa. Tedy si, Češi zasloužíme patřičnou důstojnost.

      

 • Takto jednotně Národe Český si pokojnou cestou můžeš vydobít své právo na dožití se důstojného stáří.

Výzva všem občanům ČR, kteří mají zájem se dožít důstojného stáří, ve jménu života i našich dětí, určená ale také těm, kteří již jsou zoufalí a nevědí si rady...

 

NÁRODE, POVSTAŇ !!!

Je myslím nejvyšší čas skoncovat s otrokářstvím a s nacismem v naší zemi:

Návrat ke kořenům Českého národa, tedy systémově, nikoli v čase…

 

 • Je zapotřebí okamžitě snížit
  daně, a to na nejnižší hranici, za účelem oživení ekonomiky

            - jednotná daň z příjmu ve výši 6 % pro všechny subjekty

            - snížit daňovou zátěž zaměstnavatelů a zaměstnanců na 50% současných sazeb

            - snížit DPH na 50 % současných sazeb

 

 • Je nutné okamžitě zavést zákonné existenční minimum pro občany ČR ve výši 15.000,-Kč měsíčně, a to včetně minimální mzdy, čistého.

 

 • Musí se chránit hranice státu, dočasně hlídat počet imigrantů, a regulovat jejich počet, jako například v Rakousku, nebo ve Švýcarsku. Náš stát jistě rád humánně vypomůže v rámci svých možností, ale není možno dál tolerovat nájezdy organizovaných skupin, které nemá vůbec vláda pod kontrolou. Občané ČR pro svou humánnost nesmějí být v ohrožení svého zdraví a svého života.

 

 • Je nutné okamžitě vyměnit plošně ty soudce, kteří se podílejí, či podílejí na nehumánních exekucích Českých občanů, a kteří tím porušují mezinárodních listin lidských práv.

 

 • Je nutné svěřit zákonodárství do rukou morálně zodpovědnému člověku, který bude s to nekompromisně zajistit tyto body této výzvy. Člověku, který nezneužije své moci proti lidu. Člověku, který zajistí v zemi striktní dodržování lidských práv dle mezinárodních úmluv, a který nastolí takové zákony, které nedovolí další rozkrádání státní pokladny, a ruinování kapes občanů. Člověku, který je schopen této zemi přivést prosperitu . Není totiž žádoucí, aby různé skupiny, byť například pod hlavičkou politických stran nadále bojkotovali mocenským bojem ve vládě nejen prosperitu, ale i  samotný chod státu. 

 

 •  Je nutné důsledně uzavřít odtoky peněz z Čech tunelářskými, a mafiozními způsoby. Je nutno nastavit procesy a zákony tak, aby nebylo možné tunelovat Českou ekonomiku. S precizní důsledností je nutné toto pravidlo ihned uvést do praxe. Je nutno po poradě s předními experty z řad podnikatelů, a zahraničních států jako je Anglie, Rakousko, Švýcarsko a následně zohlednit vlastní potřeby našeho státu, a v rámci tohoto upravit zákony o podnikání akciových společností v České zemi, neboť v současnosti v tomto podnikání lze úspěšně ruinovat ekonomiku České země lidmi, a skupinami, které se v tomto dobře orientují, a jejich záměry nejsou čisté, ale podnikají zde s cílem se nezákonně obohatit, či proprat různě špinavé peníze. V neposlední řadě může být pak takové podnikání také zdrojem financování například zbraní v zahraničí mafiozními skupinami. Takovéto trestné činnosti, nebo i její možnosti je nutno neprodleně zamezit příslušnými novými opatřeními. Toto je největší ,,černá díra České ekonomiky" - neprůhlednost obchodů akciových společností. Jak je známo, akciová společnost, když je řádně ,,vytunelována" tak věřitelé zpláčí nad výdělkem, respektive nedostanou mnohdy nic. Bohužel na poli akciových společností působí i někteří velmi protřelí ,,podnikatelé" různých finančních skupin, a ti následně umí peníze ,,točit" i na trzích zemí třetího světa, a v zemích, které jsou známy silou mafijních skupin. Tedy slušní podnikatelé v České zemi pak vedle takovýchto mafií mají nerovnou pozici. Toto je nutno ukončit. Česká země nechť je zemí, která prosperuje na základě ,,Zdravé ekonomiky" suverénního státu.

 

 • Je nutno oživit a podporovat drobné podnikání, a zemědělství ČR. S tím souvisí i podpora umění a lidové tvořivosti, estetiky.  

 

 • K zavedení těchto změn je zapotřebí upravit nebo zcela zrušit právní úpravy a zákony, které jsou brzdou k těmto opatřením.

 

Vše je naléhavé, jde již o životy mnoha lidí v České republice, neboť jak média oficielně píší, 1 milon občanů žije pod hranicí chudoby, tedy jde o stav, kdy již jim jde o život. Jsou to mnohdy naši blízcí, nebo naši přátelé či známí. Tito lidé jsou zoufalí, a čekají, že jim někdo pomůže. Nemohou najít práci, a i když ji najdou, mnohdy mají své odměny zabaveny exekutory, anebo jsou tyto odměny tak nízké, že z nich nelze dlouhodobě přežít.

 

Jiří Pelíšek, dne 19.2.2014


!! >>ON-LINE Petice za BEZPODMÍNEČNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM<< zde !!

          ( nebo použijte: ,,Podpisový-formulář.pdf " - ke stažení ZDE )  Vytiskněte si, podepište, a zašlete na adresu: , Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 PRAHA 1,  ( k rukám: RNDr. Marta Bayerová nebo její zástupce )

 

Omlouvám se všem čtenářům za tento úvodní počáteční text, ale bohužel musím: Lidé, nevycházím z úžasu nad tím, jak jste veselí mnohdy, mladí jsou tak bezstarostně veselí a živí, a to je moc dobře, ale lidé, prosím bděte!!! Všichni, celý národe český, mladí staří, děti, jsme nyní Češi v přímém ohrožení života, když nám naše vláda-nebo vlády-to je jedno-když nám negarantují MINIMÁLNÍ EXISTENČNÍ MINIMUM NA REÁLNÉ MINIMÁLNÍ HRANICI PRO MOŽNOST ŽIVOTA. Už zítra může být člověk, který se dnes raduje, bez jídla, bez peněz, osamocen, a umírat na ulici.

Lidé radujte se, ale nejdřív si vydupejte toto!!!

Státem garantované existenční minimum občana ve výši minimálně 15.000,-Kč

(PatnáctTisícKorun) měsíčně !!! 

 

!! >>ON-LINE - Petice za BEZPODMÍNEČNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM v ČR<< !!

 

Jinak je s námi se všemi Čechy velmi brzo již amen.

 

Předčasné volby 2013 - moji favorité, tak, jak jsem vyhodnotil průzkum politických stran, dle pořadí za sebou tak, jak bych je rád viděl úspěšné ve volbách

 
 

 Jsou nakloněni jednání o ,,Bezpodmínečném základním příjmu" pro občany ČR. Proto: Zelení jsou kandidát č. 1

 
 
   

 

 

Sprache auswählen

 

DEUTSCH e-Buch

  kostenloser Download

stáhnout ( free )

www.4Life93.webnode.cz.ENGL.odt (478653) selekt language

    

ENG  LISH e-bo ok

download free 

fortmat  *.odt , *.html

 zvolte zazyk

CZECH | e-book

 

 

Česká státní moci, politická moci, justiční moci: ,,NEEXISTUJEŠ" už dávno nejsi státní mocí. Chceš být státní zvůlí, proto jsi přestala existovat. Nejsi nic. Jsi nula. 0

Hej, >Mafiózní zvůle státní<, potlačuješ lidská práva, děláš z Čechů zoufalé žebráky, bereš jim majetky, zbavuješ je svéprávnosti, abys jim mohla brát jejich majetky, apodobně. A proto ZMLKNI navždy. Nejsi už nic. Každý občan této země je víc.

30.08.2013 15:52
Přemýšlel jsem, jak by se asi vyjádřil k současné situaci v ČR slavný český herec Jan Werich, a napadla mne tato slova. Možná se mýlím, a řekl by to jinak, ale myslím, že jsou výstižná. Jiří Pelíšek

Jakákoli diskriminace je projevem nacismu a sadismu...

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj : smrtí každého člověka je mne méně...

10.08.2013 05:56
...neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“ ( Citát slov anglického renesančního básníka Johna Donneho, které napsal roku 1624 )

Předčasné volby 2013 - moji favorité, tak, jak jsem vyhodnotil průzkum politických stran, dle pořadí za sbou tak, jak bych je rád viděl úspěšné ve volbách

09.08.2013 09:18
    Jsou nakloněni jednání o ,,Bezpodmínečném základním příjmu" pro občany ČR. Ztoho důvodu jsou pro mně Zelení kandidátem č. 1     Mají v programu v ČR zavést systém podobný,,švýcarskému". Proto jsou pro mně SSO kandidátem...

Jakákoli diskriminace, ať již vědomá či doměle nevědomá, je projevem nacismu a sadismu. Neboť ten, kdo diskriminuje jakkoli jiného, jedná právem silnějšího, a má z toho uspokojení.

02.08.2013 14:55
Jakákoli diskriminace, ať již vědomá či doměle nevědomá, je projevem nacismu a sadismu. Neboť ten, kdo disriminuje jakkoli jiného, jedná právem silnějšího, a má z toho uspokojení. Samozřejmě člověk když chce, může se změnit, a okolí mu odpustí. Záleží však na míře diskriminace, které se dopustil....
Záznamy: 1 - 3 ze 3

Lidská práva, pojem v České republice nepříliš známý, a nepříliš respektovaný...

Mezinárodně ratifikované dokumenty o lidských právech, které se zavázaly státy Evropy, včetně České republiky dodržovat pod sankci trestního stíhání odpovědných osob, jako je

,,Deklarace lidských práv"

a

,,Úmluva proti mučení a jinému, krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání"

které jsou nadřezené národnímzákonům, vyjímkám,, jejich hrob

mimo jiné jasně říkají:

Občan má právo na odměny ze své práce v takové výši, která mu umožní důstojné bydlení, peníze na jídlo, na ošacení.

Existenční minimum na jeden kalendářní měsíc v ČR je proto potřeba nastavit nejméně na 15.000,-Kč. A ani exekutor, ani nikdo jiný nesmí sáhnout občanovi na odměny za práci, kterou vykovává pod stanovený limit, protože by tohoto občana přímo ohrozil na zdraví a na životě.

Nyní máme nastavenu částku existenčního minima na 2200,-Kč, a v ulicích ČR je na 40.000lidí, kteří nemají co jíst, nemají kde bydlet, dalším 100.000 občanům bezprostředně ztráta domova hrozí. O život tedy jde akutně početné skupině obyvatel ČR.

Exekuce - pokud jste v exekuci, ponechávají Vám tolik peňez, abyste zaplatili důsojné bydlení, jídlo a ošacení každý měsíc, pak je vše jak má být. Co ale dělat, když tomu tak není, když exekutor Vám zabavuje veškeré Vaše výdělky, a zároveň je Vám exekučně obstaven bankovní účet ? To je stejné, jako rozsudek smrti. Jak sebránit ?

Návod, jak se účinně bránit proti zvůli pracovníků státní moci najdete na těchto stránkách.

Lidská práva - pojem v České republice aktuálně nepříliš známý, a nepříliš respektovaný. Možná se zeptáte jek je to možné. Inu, mocenské praktiky některých občanů, a není jich málo, mnohdy hraničí až s nacistickým chováním vůči ostatním spoluobčanům. Jindy zase lze pozorovat různé formy šikany, ať již na pracovišti, nebo ve škole, anebo v rodině. Pojem ,,domácí násilí" je asi známý vetšině znás. Nejhorší situace v dodržování lidských práv ale tam, kde bychom to očekávali nejméně. A to na místech úřadů a jejich pracovníků při styku s občanem, tedy při styku občana s pracovníkem státní moci. Nejznatelněji se nedodržování lidských práv dá pozorovat tam, kde jsou časté podobné kauzy, jako jsou například rozvody manželů, svěřování dětí do péče, a následně také při určování plátce výživného na nezletilé děti, při určování jejich výše, ale také při uplatňování ankcí při nedodržení včasných plateb výživného. Nejrozšířenějšími kauzami jsou dnes pro občany ČR samozřejmě kauzy finanční, kde většina občanů této země pro nedostatek finančních příjmů se zadlužuje, aby vůbec mohli přežít...Rozsáhlá skupina občanů této země, tedy občané ekonomicky slabší jsou pak sankciováni vysokými úroky, jsou sankciováni exekutory, a tomu dává souhlas většinou místně příslušný soud, kde má občan trvalé bydliště...Exekuce jsou pak v pořádku, když při jejich výkonu jsou dodržena lidská práva, tedy když je občanovi ponechána finanční částka na jídlo na celý měsíc, na důstojné bydlení, a na ošacení.

Jako občan České republiky považuji za důstojné bydlení takové bydlení, kde mám čistotu, nábytek,    možnost hygieny, soukromí, kde mohu trávit čas s partnerkou/ženy s partnerem.

- Proto považuji za důstojné bydlení minimálně garsonieru, kde nájem v ČR je cca 10.000Kč v Praze, anebo alespoň samostatný pokoj. Na takovéto bydlení ale dle informací pracovnice úřadu práce sociálních dávek hmotné nouze stát peníze obcanům nedává. Mám potvrzeno, že stát má nastaveny takové limity příspěvků na bydlení, že si jej občan nemůže dovolit v důstojné formě, ale musí přijmout bydlení ve společnosti lidí které nezná, na palandách, ve špíně, nehygienických, a v místě, kde se ve značné míře krade, je tedy permanentně ohrožen tím, že se mu postrácejí jeho věci.

- Na jídlo a důstojné ošacení potřebuji měsíčně minimálně 5.000,-Kč

 
Celkem tedy musí občanovi ČR z výplaty zbývat cca 15.000,-Kč měsíčně  minimálně při pobytu na území ČR pro to, aby byla dodržena základní lidská práva dle dokumentu Deklarace lidských práv. Teprve to, co je nad rámec této částky jako odměna za vykonanou práci, smí exekutor zabavit, a předat věřiteli.

Příslušní soudci, exekutoři jsou povinni zohlednit tyto minimální potřeby pro to, abych měl zajištěno právo na život. A teprve nad rámec součtu těchto položek smí odjímat majetek lidí.

V České republice ale pracovníci státní moci, pracovníci justice, soudci, exekutoři a další spolupracující subjekty, si uzurpují právo na to, diktovat občanovi že má žít v méně důstojných podmínkách, než je zde uvedený minimální společenský standart občana České republiky. Nechť všichni zúčastnění berou prosím navědomí, že jedině dodržováním lidských práv, a úctou k občanovi jako k člověku, se podaří tuto společnost dovést k blahobytu, k prosperitě. Jakékoli barbarské projevy ze strany pracovníků státní moci mají a budou mít za následek pouze bídu, a utrpení obyvatel země.

Pokud se Vám ale stalo tak, jako mnoha občanům ČR, že Vám zabavili nejen Vaši mzdu, ale zároveň máte i obstavený bankovní účet, vězte, že byl na Vás v podstatě dle mého názoru spáchán zločin, a to rozsudek smrti. A pokud se Vám toto děje delší čas, můžete se bránit, vyčíslit škodu, a požadovat ji od státu. Přece musíte mít peníze na jídlo, abyste mohli žít, a taky na bydlení a ošacení. Jakpak by si to pracovníci státní moci ČR představovali, zabavovat, nebo povolovat zabavování všech peněz dlužníkovi, a nechat jej zemřít bez střechy nad hlavou?? Tak to ne, Jsme uprostřed Evropy, a jednotlivé evropské státy včetně České republiky se zavázaly dodržovat listiny o lidských právech, jako je ,,Deklarace lidských práv a svobod" a ,,Úmluva proti mučení, týrání a jinému násilí ( porušení této úmluvy je trestným činem) " Je-li Vám tedy odejímáno úplně vše z Vašich výdělků, pak zcela jistě přijde čas, kdy vážně onemocníte. Když se tak stane, je už pozdě. Braňte se proti násilí a proti mučení tohoto typu ještě dřív, dokud jste ještě zdraví. Zdraví Vám nikdo nevrátí. A chtějte náhradu způsobené škody nejen přímé finanční, ale taky za společenskou újmu, za způsobené zdravotní obtíže, za způsobenou psychickou újmu. Dojděte si k Vašemu praktickému lékaři, a všechno mu řekněte, ať je vše zaprotokolováno. Podejte TRESTNÍ OZNÁMENÍ na pachatele trestné činnosti, která je takto na Vás páchána, neboť pokud Vám zabavují všechny Vaše příjmy, jedná se dle mého názoru o mučení a týrání ze strany pracovníků státní moci, v přímém přenosu, a jste to Vy, kdo nakonec bude, nebo nebude umučen, utýrán. A ještě před tím Vám ,,přišijou" paragraf trestného činu, například nezaplacení některé z Vašich pohledávek-například výživného na děti.  Vězte, že státní aparát je nastaven tak, že v případě, že se nebudete takto účinně bránit, přijde čas, kdy Vás jistě udolá. (Pokud nemáte na uhrazení dluhů) Pokud Vám zabavují úplně všechny peníze, je logické, že abyste měli z čeho žít, musíte si peníze sehnat jinde, než prací-úvěry, půjčky od bankovních i nebankovních institucí, od rodičů. Ale to je tunelování kapes občanů ČR ve velkém. Musí Vám nechat peníze na jídlo, na důstojné bydlení a na ošacení-teprve co zbyde smějí rozdělit věřitelům, a příští měsíc znovu, až do zaplacení dluhu.

Přece není možné, aby občan, kterému berou úplně všechny jeho příjmy a nikdo z pracovníků státní moci kteří o tom rozhodují se ho nezeptá z čeho bude jíst, bydlet, páchají na něm toto bezpráví, trestnou činnost - je tedy poškozený-tedy oběť téměř umučená k smrti, aby byl tento občan trestán, a bylo s ním zacházeno jednáno jako s podezřelým, či pachatelem za to že nemá peníze a zaplacené pohledávky, když je poškozený. A ještě navíc je poškozený stejným úřadem státu, který toto vše občanovi-mnohdy i dlouhá léta způsobuje, resp. rozhodují o vině zšikanovaného občana pracovníci a soudci jednoho a téhož Místně příslušného soudu. Při tom kdyby tomuto občanovi nechali jeho právo, tedy nechali mu peníze na jídlo, důstojné bydlení a ošacení, své závazky by občan rychleji uhradil. Neviděli bysme na ulicích a v tramvajích tolik lidi bez střechy nad hlavou.

Když se podíváte v ulicích velkých i malých měst, kolik je tam venku lidí bez střechy nad hlavou u nás v České republice, jde z toho mráz po zádech. Jsou to převážně muži ve věku kolem 50 let. Jsouto převážně ti muži, co nezvládli tlak pracovníků státní moci a exekutorů, a nyní již umírají v prostorách ulic, špíny, smaží se ve vlastním potu. Je nebezpečné ale, že věková hranice bezdomovců se snižuje, přibývá těch mladších. Jsou to ti, jimž nikdo nepomohl, nebo ti, které opustil partner/ka. Ale ti všichni dohromady mají obrovský potenciál se bránit, tedy dokud ještě jsou na živu. Patříte-li k této skupině, nebo jen k ekonomicky slabším, a vnímáte-li, že na vás pracovníci státní moci páchají bezpráví, stěžujte si, napište trestní oznámení, nebo stížnost, a pošlete je Oubudsmannovi jak tomu našemuv ČR, tak Evropskému, pošlete trestní oznámení nebo stížnost také v anglickém jazyce Nejvyššímu inspektorovi při OSN, pošlete českou verzi českým médiím, televizím, tisku, anglickou verzi pak pošlete světovému tisku a světovým televizím.

Nemluvíte-li dostatečně dobře anglicky, o překlad se Vám postará bezplatně překladač Google po kliknutí zde:

prelozit-text-google/

Máte-li pocit, že jste týráni, mučeni, že na Vás již zanechalo pošlapávání Vašich občanských práv zdravotní následky, že jste z toho onemocněl/a, anebo že utrpěná škoda je vyčíslitelná v desetitisících a více (korun českých), pošlete trestní oznámení. Trestní oznámení je také v podstatě stížnost. Jde jen o to, že jestli Vás chtějí pracovníci stíhat za to, že nemáte zaplacené nějaké platby, a sami Vám při tom odebírají Vaše peníze nad rámec zákonných limitů pro možnost přežití dle ustanovení dokumentu deklarace lidských práv, a posílají je jinam , pak nemůžete mít zaplaceno. A tito úředníci sami musí být a budou trestně stíháni. Pokud to neuděláte, a nepošlete v takovém případě trestní oznámení, budete to nakonec Vy kdo bude trestně stíhán, například za nezaplacení nějakého dluhu.

Při psaní trestního oznámení nebo stížnosti napište někam do těchto dokumentů heslovitě, komu všemu jste ten dokument poslali na vědomí. Je důležité Vaše trestní oznámení poslat na tučný počet mezinárodních organizací a institucí, kontrolujících a hájících dodržování lidských práv ve světě. Jejich emailové adresy najdete v úvodní stránce na pravé straně obrazovky monitoru. To proto, aby Vámi podané trestní oznámení bylo řádně zpracováno, aby tendence zakamuflovat jej ze strany pracovníků, kterých se týká, nebylo možné. A taky proto, abyste nebyli ještě terčem útoku z řad těch, jichž se trestní oznámení týká. Pracovníci státní moci ČR si musí uvědomit, a tvale při své práci dodržovat pravidlo, že na prvním místě musejí vždy a na všech úrovních dodržovat lidskápráva, zakotvená v mezinárodně ratifikovaných dokumentech o lidských právech. Pak se nám všem v takové společnosti bude lépe žít.
 
Český stát nesmí jednat způsobem, který pošlapává lidská práva jednotlivců. A pokud tak činí, vystavují se jednotliví pracovníci státní moci trestnímu stíhání, a to zejména v případech, kde již občan z toho důvodu utrpěl nějakou fyzickou či psychickou nemoc.

Česká republika se svým podpisem pod dokumenty o dodržování lidských práv a svobod podepsala, a tak se zavázala je bezvýhradně dodržovat, na všech úrovních státní výkonné moci vůči občanům. 

Ptám se, jak je možné, že v současné době, kdy by neměla již převládat jaksi barbarská morálka lidí navzájem, jak jsme o tom četli z historie, a středověku, naopak ještě přetrvává ze strany oficielních orgánů toto barbarství? Jak je možné, že si stát schválí legislativu, na základě které pak praktikuje odsuzování občanů české republiky do otroctví? Takto fungující stát není demokratickou zemí. Takovýto stát není právním státem. Takovýto stát takto fungující je na úrovni rozvojové třetí země, kde vládne bezpráví, korupce, a právo silnějšího. Takovýto stát si nezaslouží být součástí demokratického a právního většího celku, jakým se snaží vystupovat rada Evropy při propagaci evropské unie. Situace je ale o to horší, že si protiprávně jednotlivé členské země schválili a praktikují pravidlo, že žádný občan žádné členské země Evropské unie nemůže požádat žádnou členskou zemi v evropské unii o azyl. Je-li tedy na občanech kterékoli země evropské unie pácháno bezpráví, nebo násilí ze strany pracovníků státní moci, například jako je toto zde uvedené, tedy provozované pracovníky státní moci české republiky, pak občan, na němž je pácháno toto násilí a bezpráví se nemůže uchýlit do bezpečí jiného státu Evropy, nemůže nikde v Evropě požádat o azyl. To ale odporuje Deklaraci lidských práv, jejíž ustanovení se všechny státy Evropy zavázaly dodržovat pod sankcemi trestního stíhání odpovědných osob, je to tedy protiústavní, a nezákonné. Všechny členské státy se tedy takto dopouštějí nezákonného jednání. Pokud občanovi, na kterém je v jeho rodné zemi pácháno bezpráví, způsobí toto bezpráví navíc zdravotní obtíže, nebo jiné utrpení, pokud toto bezpráví přeroste v týrání a mučení, takovýto občan nemá, kam by před touto zvůlí pracovníků státní moci unikl. Tak se evropské společenství a jednotlivé členské státy evropské unie stávají, staly a již jsou zločinným společenstvím, které tyto jevy podporuje, které se zbavuje odpovědnosti za dodržování lidských práv, které v podstatě podporuje barbarství, nacismus. 
 
Mám bohužel podezření, že podle tohoto vzorce - klíče - postupují pracovníci české republiky plošně, tedy proti početné skupině ekonomicky slabší skupiny občanů české republiky. Proto posílám toto trestní oznámení i k mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, aby posoudil, zda se v České republice nepraktikuje ze strany pracovníků státní moci Autogenocidní politika vůči početné ekonomicky slabší skupině obcanů České republiky. 
 
V České republice ale pracovníci státní moci, pracovníci justice, soudci, exekutoři a další spolupracující subjekty, si uzurpují právo na to, diktovat občanovi že má žít v méně důstojných podmínkách, než je zde uvedený minimální společenský standart občana České republiky. Nechť všichni zúčastnění berou prosím navědomí, že jedině dodržováním lidských práv, a úctou k občanovi jako k člověku, se podaří tuto společnost dovést k blahobytu, k prosperitě. Jakékoli barbarské projevy ze strany pracovníků státní moci mají a budou mít za následek pouze bídu, a utrpení obyvatel země
 
Toto trestní oznámení bylo rozesláno na:
 
Vrchní státní zastupitelství ČR
Policejní prezidium ČR
Oubudsmanovi ČR
Evropskému oubudsmanovi
Nejvyššímu komisaři pro lidská práva při OSN
 
dále na vědomí:
Ústavnímu soudu ČR
 
Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu s vyjádřením podezření na moderní formu genocidy ekonomicky slabší početné skupiny obyvatel České republiky-tedy s podezřením na autogenocidní politiku pracovníků státní moci České republiky
 
médiím, tisku, televizním stanicím a dalším organizacím hájící lidská práva v ČR i ve světě.
 
 


Více zde: https://4life93.webnode.cz/news/trestni-oznameni-byl-jsem-letos-odsouzen-pracovniky-ceske-justice-okresniho-soudu-v-benesove-k-otroctvi-v-ceske-republice-a-toto-otroctvi-skryli-pod-pojem-obecne-prospesne-prace-proti-rozsudku-jsem-se-odvolal-/

Ptám se, jak je možné, že v současné době, kdy by neměla již převládat jaksi barbarská morálka lidí navzájem, jak jsme o tom četli z historie, a středověku, naopak ještě přetrvává ze strany oficielních orgánů toto barbarství? Jak je možné, že si stát schválí legislativu, na základě které pak praktikuje odsuzování občanů české republiky do otroctví?

Takto fungující stát není demokratickou zemí.

Takovýto stát není právním státem.

Takovýto stát takto fungující je na úrovni rozvojové třetí země, kde vládne bezpráví, korupce, a právo silnějšího.

Takovýto stát si nezaslouží být součástí demokratického a právního většího celku, jakým se snaží vystupovat rada Evropy při propagaci evropské unie.

Situace je ale o to horší, že si protiprávně jednotlivé členské země schválili a praktikují pravidlo, že žádný občan žádné členské země Evropské unie nemůže požádat žádnou členskou zemi v evropské unii o azyl. Je-li tedy na občanech kterékoli země evropské unie pácháno bezpráví, nebo násilí ze strany pracovníků státní moci, například jako je toto zde uvedené, tedy provozované pracovníky státní moci české republiky, pak občan, na němž je pácháno toto násilí a bezpráví se nemůže uchýlit do bezpečí jiného státu Evropy, nemůže nikde v Evropě požádat o azyl. To ale odporuje Deklaraci lidských práv, jejíž ustanovení se všechny státy Evropy zavázaly dodržovat pod sankcemi trestního stíhání odpovědných osob, je to tedy protiústavní, a nezákonné. 

Všechny členské státy Evropské unie se tedy takto dopouštějí nezákonného jednání. Pokud občanovi, na kterém je v jeho rodné zemi pácháno bezpráví, způsobí toto bezpráví navíc zdravotní obtíže, nebo jiné utrpení, pokud toto bezpráví přeroste v týrání a mučení, takovýto občan nemá, kam by před touto zvůlí pracovníků státní moci unikl. Tak se evropské společenství a jednotlivé členské státy evropské unie stávají, staly a již jsou zločinným společenstvím, které tyto jevy podporuje, které se zbavuje odpovědnosti za dodržování lidských práv, které v podstatě podporuje barbarství, nacismus. 

Mám bohužel podezření, že podle tohoto vzorce - klíče - postupují pracovníci státní moci české republiky plošně, tedy proti početné skupině ekonomicky slabší skupiny občanů české republiky. Proto posílám toto trestní oznámení i k mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, aby posoudil, zda se v České republice nepraktikuje ze strany pracovníků státní moci Autogenocidní politika vůči početné ekonomicky slabší skupině občanů České republiky. 
 
V České republice ale pracovníci státní moci, pracovníci justice, soudci, exekutoři a další spolupracující subjekty, si uzurpují právo na to, diktovat občanovi že má žít v méně důstojných podmínkách, než je zde uvedený minimální společenský standart občana České republiky. Nechť všichni zúčastnění berou prosím navědomí, že jedině dodržováním lidských práv, a úctou k občanovi jako k člověku, se podaří tuto společnost dovést k blahobytu, k prosperitě. Jakékoli barbarské projevy ze strany pracovníků státní moci mají a budou mít za následek pouze bídu, a utrpení obyvatel země
 

 
Tyto informace spolu s trestním oznámením, byly rozeslány na:
 
Vrchní státní zastupitelství ČR
Policejní prezidium ČR
Oubudsmanovi ČR
Evropskému oubudsmanovi
Nejvyššímu komisaři pro lidská práva při OSN
 
dále na vědomí:
Ústavnímu soudu ČR
 
Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu s vyjádřením podezření na moderní formu genocidy ekonomicky slabší početné skupiny obyvatel České republiky-tedy s podezřením na autogenocidní politiku pracovníků státní moci České republiky
 
médiím, tisku, televizním stanicím a dalším organizacím hájící lidská práva v ČR i ve světě.
 
 
autor: Jiri Pelisek
 
Poznámka autora: Jsem pro důsledné uplatňování práv občanů, tedy i pro uplatňování vymáhání dlužných pohledávek. Ale vymáhání pohledávek, stejně jako jiný kontakt pracovníků státní moci České republiky s občany musí probíhat v rámci dodržování lidských práv, v rámci ustanovení zakotvených v dokumentech ,,Deklarace lidských práv" a ,,Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání" které oba tyto dokumenty Česká republika ratifikovala, a zavázala se tak k jejich bezvýhradnému dodržování pod sankcí trestní odpovědnosti pracovníků státní moci v případě jejich nedodržení.
 
Informace na stránkách tohoto webu jsou osobním, subjektivním názorem autora, a vyjadřují zde právo svobody projevu.
Není zde žádný úmysl někoho pomluvit, autor zde uvádí a zveřejňuje pouze své dokumenty a materiály, autentické zkušenosti, se kterými se v životě setkal.
Stránky tohoto webu nejsou komerční, jsou tedy soukromé, nevýdělečné.
 
Autor povoluje kopírování a tisk informací zde uvedených bez nároku na honorář pro osobní potřebu občanů, čtenářů.
 
V případě zájmu o komerční otištění nebo jiné komerční kopírování informací zde uvedených si autor vyhrazuje právo na honorář ze strany komerčního subjektu, který má zájem o další šíření obsahu tohoto webu, tento nárok může být uplatněn i zpětně - viz autorský zákon.
 

 

 

 

Trestní oznámení pro potlačování základních práv občana s následkem ublížení na zdraví

Podavam timto trestni oznameni na zastupce statni moci, blize neznamou skupinu pachatelu z rad justice, soudcu a exekutoru, dale z rad spolupracujicich subjektu, statnich zastupcu z okresu Benesov, kteri si vymysleji na mne zcestné indicie do obzalob se s

15.08.2013 14:51
Podavam timto trestni oznameni na zastupce statni moci, blize neznamou skupinu pachatelu z rad justice, soudcu a exekutoru, dale z rad spolupracujicich subjektu, statnich zastupcu z okresu Benesov, kteri si vymysleji na mne zcestné indicie do obzalob se snahou mne neustale jeste navic...

Trestní oznámení pro mafiózní pronásledování mne, a nezákonné odebírání mi veškerých peněz...

Věc: Trestni oznameni pro potlačování základních práv občana, s následkem ublížení na zdraví, dlouhodobé mučení a týrání mne s pokusem mne zabít usmrcením hlady, s mou segregací mimo běžnou pracující společnost, mimo běžnou sociální sféru bytí občana ČR,

16.08.2013 10:01
Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Policie ČR  Věc: Trestni oznameni pro potlačování základních práv občana, s následkem ublížení na zdraví, dlouhodobé mučení a týrání mne s pokusem mne zabít usmrcením hlady, s mou segregací mimo běžnou pracující společnost, mimo běžnou sociální...

Nechává Vám stát ČR alespoň 15000Kč měsíčně/na osobu, pro Váš důstojný život ??

Exekuce na důchod má v ČR 45000 důchodců. ( Zdroj: Blesk.cz ) Můj komentář: Zbyde Vám alespoň 15tisíc korun na měsíc? Jestli ne,pak jste zpravidla na ekonomické sestupné spirále smrti, a je úplně jedno, jak dlouho vydržíte takto český stát dotovat.

26.08.2013 14:19
Exekuce na důchod má v ČR 45000 důchodců. ( Zdroj: Blesk.cz ) Můj komentář: Zbyde Vám alespoň 15tisícnaměsíc? Jestli ne,pak jste zpravidla na ekonomické sestupné spirále smrti, a je úplně jedno, jak dlouho vydržíte takto český stát dotovat. Protože pokud si musíte vypůjčovat peníze na důstojný...

Spravedlnost české justice ??

Občané, spravedlnost tu neexistuje. Bývalý tajný agent o praktikách justice...Spravedlnost? Tady v České republice? Na to rychle zapomeňte, upozorňuje důrazně bývalý vojenský rozvědčík, podplukovník Roman Liener. Zdejší systém podle něho svévolně zničí ja

28.09.2013 18:47
Zdejší systém podle něho svévolně zničí jakýkoli život i rodinu člověka, jakého si usmyslí. A to bez jakýchkoli následků. Jedno obvinění za druhým. Vždy bez důkazu...  ParlamentníListy.cz už přinesly informace o poměrech v českých vazebních věznicích. Na svém příkladu to dokazoval bývalý...

KORESONDENCE S: AMNESTY INTERNATIONAL

Oubudsman ČR - Ochránce lidských práv v České republice - ,,Na vědomí k jeho rukám" jsem zaslal veškeré dokumenty s oznámením trestné činnosti státních zaměstnanců ČR: Úřadu vlády ČR-Policie ČR-Justice-Exekutorů-Zdravotníků - jeho reakce, a moje odpověď..

17.10.2013 10:11
    Oubudsman ČR - Ochránce lidských práv v České republice - ,,Na vědomí k jeho rukám" jsem zaslal veškeré dokumenty s oznámením trestné činnosti státních zaměstnanců ČR: Úřadu vlády ČR-Policie ČR-Justice-Exekutorů-Zdravotníků... ...jeho reakci, a moji odpověď si můžete přečíst zde,...

Dotaz na pracovníky MPSV a úřadu práce - s kopií trestního oznámení proti MPSV a souboru trestních oznámení CZ 201‏3

15.10.2013 11:29
  Jiří Pelíšek trvale hlášen: Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice přechodné bydliště, odkud jsem byl násilím vystěhován státními zaměstnaci na ulici: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice   Nyní jsem bez peněz, ale nevím, jak mohu získat peníze sociální podpory státu, jak mi o nich píše paní...

Útvar odhalování organizovaného zločinu-trestní oznámení o mém přepadení skupinou policistů v Pardubicích a nezákonném vystěhování z mého bydliště-předáno k vyšetření postupně těm příslušníkům a jejich okrskovým kolegům, kteří se přepadení zúčastnili...

14.10.2013 12:42
Útvar odhalování organizovaného zločinu-trestní oznámení o mém přepadení skupinou policistů v Pardubicích a nezákonném vystěhování z mého bydliště-předáno k vyšetření postupně těm příslušníkům a jejich okrskovým kolegům, kteří se přepadení zúčastnili... Dne 28.8.2013 mne přepadli v mém bydlišti...

Okresní soud v Benešově - výživné otce, odvolání proti rozsudku, vyhotoveného na základě zkreslených a nepravdivých indicií.

16.09.2013 00:12
Jiří Pelíšek, Trvale hlášen: xxxxxx, 257 51 Bystřice, Dne 28.8.2013 vysegregován státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice           Věc: odvolání proti  rozsudku čj: 2T 161/2012...

La Strada - pomoc při diskriminaci v zaměstnání

11.09.2013 19:58
Dobrý den,   na občanskou poradnu jsem se již obrátil asi tak před 5ti lety s mým problémem. Paní poradkyně hlavně hlídala cca 45 minut času, který na mně měla, a dělala zápisky. Toť vše. Jsou placeni státem, a sbírají statistcké informace o dění, o lidech.   JAK SPRÁVNĚ PÍŠETE,...

Korespondence se Senátem ČR ohledně ohrožení vnitřní bezpečnosti země, bezpečnosti občanů české republiky, ohledně sabotování řádného chodu demokratického státu ČR ze strany mnohých státních zaměstnanců.

29.08.2013 05:37
Vážený senáte, Aktuální situace bezpečnosti státu Česká republika je triskní. Bezpečnost tohoto státu je dle mého názoru v ohrožení. Justiční systém, úzce spolupracující s ozbrojenými složkami, jako je policie ČR, městská policie, justiční stráž je nekompetentní, sabotuje záměrně a...

ÚŘAD PRÁĆE BENEŠOV_PSČ 256 00: Žádost o doplatek sociálních dávek na existenční úroveň, oznámení skutečnosti, že jsem v ohrožení života z důvodu absence peněz, a že mi stát blokuje mzdy a výdělky.

12.08.2013 18:08
Váženápaní Rysková, dávkuve výši 2200,-Kč jsem obdržel na měsíc srpen. Boužel výše stanovené dávky, kterou neustále nazýváte exisenčním minimem, je velmi nízká. Nelze zní existovat celý měsíc. Již jsem Vás, a státní orgány o tomto informoval. Odhaduji, že tak ve středu 14.8.2013 již nebudu mít...

PARLAMENTNÍ LISTY: dotaz Presidentu ČR - Ing. Miloši Zemanovi

11.08.2013 15:39
Pane presidente, co hodláte udělat s tím autogenocidním systémem ČR, který ekonomicky tuneluje čím dál víc mladší generaci českých občanů ? Admin.: ...zatím bez  reakce.

Vrchní státní zastupitelství Praha

30.07.2013 13:12

Vrchní státní zastupitelství Praha- presidentce, a pražské kanceláři

28.07.2013 11:39
Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o spravedlnost. Jako laik si pod tím představuji, že soudy v ČR se budou řídit právem, nikoli pouze svým pocitovým a jiným rozpoložením při jednáních  rozsudcích, bez emočních vlivů na rozsudek, a bez dalších, jako je snaha mučit, týrat, šikanovat...
Záznamy: 1 - 10 ze 12
1 | 2 >>

Korespondence, emaily:

Emailing s okresním soudem v Benešově dne (1. září 2013)

02.09.2013 04:00
Vážená paní Stohrová,   děkuji Vám za připomenutí. Na adrese pro doručování se nezměnilo nic:  Karlínské náměstí 1, Praha 8, 18600   Pokud jde o datovou schránku, již opakovaně se marně snažím ji rozchodit, takže momentálně mi nefunguje příjem pošty z ní.   Co se...

*********

www.duchovnipoznatky.webnode.cz

( tip pro rozvoj osobnosti )

*********